Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-05-14, 08:36
stahan stahan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: May 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 7
Fråga Styrelsens protokoll

Kan styrelsen vägra delge valberedningen sina protokoll från sammanträdena och , om så är fallet, med stöd av vilka regler. Vilken praxis gäller?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-05-14, 11:47
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Visa protokoll för valberedning

Styrelsen kan vägra visa styrelseprotokollen för valberedningen endast av den anledningen att det inte finns någon lagstadgad skyldighet för styrelsen att göra detta.
När det gäller öppenhet gör många brf-styrelser endast det som de absolut måste enligt lag (och ibland inte ens det).

Varje brf kan emellertid besluta på stämman att valberedningen ska få ta del av styrelseprotokollen och vilka villkor som är förenat med detta.

Det har skrivits väldigt mycket om detta i forumet och här är tre exempel;

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?

Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-05-14, 12:52
stahan stahan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: May 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 7
Standard Styrelsens protokoll

Admin skriver att styrelsen kan vägra lämna ut protokollen endast av den anledningen att det inte finns någon lagstadgad skyldighet att göra det. Men det finns dock en skyldighet av annan anledning då det gäller valberedningen. Beredningen är medlemmarnas ombud och fungerar som ett slags förlängd arm för årsmötet/föreningsmötet mellan de ordinarie mötena. Att vägra lämna ut protokollen till valberedningen är som jag ser det liktydigt med att vägra årsmötet/föreningsmötet att få del av dem, vilket faller på sin egen orimlighet.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-05-14, 13:09
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad En valberedning saknar alla rättigheter

Jag förstår hur du resonerar, men den bistra verkligheten är sådan att styrelsen inte har någon skyldighet (såtillvida stämman inte beslutar något annat) att lämna ut styrelseprotokollen till valberedningen.

Valberedningen är absolut medlemmarnas förlängda arm, men då styrelsen inte har någon lagstadgad skyldighet att delge valberedningen styrelseprotokollen så är den enda vägen runt detta ett stämmobeslut/ett stadgetillägg.

Det är tyvärr så det ser ut. Det är ofta en himmelsvid skillnad mellan hur det borde fungera och vilka rättigheter man har som medlem enligt regelverken.

En valberedning saknar alla rättigheter, utöver vad varje annan enskild medlem i föreningen har, om inte en valberedningsinstruktion fastställts av stämman eller stadgarna ger valberedningen särskilda rättigheter, såsom att få ta del av styrelseprotokollen under givna villkor.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-05-14 klockan 13:27.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-05-14, 17:45
stahan stahan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: May 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 7
Standard Styrelsens protokoll

Menar Admin att inte heller årsmötet/föreningsmötet kan begära att få se styrelsens protokoll, det är ju dock fråga om ett beslut/begäran av föreningens högsta organ. Men principiellt är det ingen skillnad om valberedningen begär att få ut protokllen under löpande verksamhetsår. Enda begränsningen som jag ser det är att syftet med begäran måste ligga inom ramen för valberedningens beredningsområde. Och i det avseendet är tillgången till protokollen viktig för valberedningen bl.a. för att fortlöpande fullgöra uppgiften att tillse att styrelsearbetet fungerar.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-05-14, 17:53
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Det är styrelsens egen uppgift att se till att styrelsearbetet fungerar. Det ansvaret ska man absolut inte ålägga valberedningen.

Vad rent konkret menar du att valberedningen skulle göra om den i protokollen anser sig finna stöd för att styrelsearbetet inte fungerar?
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-05-14, 17:56
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Valberedning och styrelseprotokoll

En majoritet på årsstämman kan besluta att styrelsen måste visa styrelseprotokollen.
Vad som i sådant läge ska undantas från medlemmarnas ögon råder det skilda åsikter om, så det ska vi kanske inte dra en gång till (det framgår av trådarna i de här ovan givna länkarna).

Det är skillnad på om valberedningen begär att få se styrelseprotokollen och att stämman beslutar att valberedningen eller andra medlemmar ska få se styrelseprotokollen. Detta eftersom stämman är föreningens högsta beslutande organ, under vilket även valberedningen lyder.

Jag instämmer i att styrelseprotokollen är av vital betydelse för att valberedningen ska kunna bedöma hur styrelsearbetet bedrivits och om behov av förändringar finns. Men utan stämmobeslut om detta så har styrelsen ingen skyldighet att låta valberedningen få ta del av styrelseprotokollen.

Här är det lag, stadgar och stämma som styr vad som gäller om inte styrelsen frivilligt vill låta valberedningen ta del av styrelseprotokollen.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:36.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-05-14, 19:43
stahan stahan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: May 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 7
Standard Styrelsens protokoll

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Det är styrelsens egen uppgift att se till att styrelsearbetet fungerar. Det ansvaret ska man absolut inte ålägga valberedningen.

Vad rent konkret menar du att valberedningen skulle göra om den i protokollen anser sig finna stöd för att styrelsearbetet inte fungerar?
Svar: Om styrelsen mot förmodan inte fungerar, ordföranden floppar ur eller ledamöterna inte infinner sig till sammanträden etc. så måste någon ingripa för att föreningsarbetet inte ska bli lidande. Den uppgiften åvilar valberedningen som i värsta fall får se till att kallelse utgår till extra föreningsmöte som i sin tur får lösa problemet.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-05-14, 20:07
stahan stahan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: May 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 7
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag förstår hur du resonerar, men den bistra verkligheten är sådan att styrelsen inte har någon skyldighet (såtillvida stämman inte beslutar något annat) att lämna ut styrelseprotokollen till valberedningen.

Valberedningen är absolut medlemmarnas förlängda arm, men då styrelsen inte har någon lagstadgad skyldighet att delge valberedningen styrelseprotokollen så är den enda vägen runt detta ett stämmobeslut/ett stadgetillägg.

Det är tyvärr så det ser ut. Det är ofta en himmelsvid skillnad mellan hur det borde fungera och vilka rättigheter man har som medlem enligt regelverken.

En valberedning saknar alla rättigheter, utöver vad varje annan enskild medlem i föreningen har, om inte en valberedningsinstruktion fastställts av stämman eller stadgarna ger valberedningen särskilda rättigheter, såsom att få ta del av styrelseprotokollen under givna villkor.
Svar: Flertalet valberedningar saknar av stämman givna instruktioner och därmed rättigheter enligt vad Du menar. Ändock föreslås styrelseledamöter på stämmorna, vilket är helt godtaget. Nästa steg, hur får valberedningen fram bästa kandidaterna. Valberedningen tar själv erforderliga initiativ för att fullgöra den uppgiften. Var går gränsen för det regellösa agerandet? En motfråga då det gäller protokollen, är inte värdet av ett seriöst förarbete av valberedningen med hjälp av protokollen större för föreningen än ett hemlighållande av protokollen, i västa fall för att dölja ledamöters tillkortakommanden. Jag tror man måste se detta pragmatiskt i avsaknad av regler för att åstadkomma bästa resultat för föreningen. Så sker också i praktiken, regelsystem i all ära. Men jag utseluter inte att regler kan behövas för att undvika konflikter inom organisationen. Vill dock vända på resonemanget och menar att i avsaknad av regler har valberedningen de facto rättigheter, däribland rätten att ta del av protokollen, för fullgörandet av sina uppgifter, dock med de begränsningar med hänsyn till ändamålet som tidigare anförts.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-05-14, 20:16
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Har styrelsen rätt att ta del av valberedningens protokoll? Många tycker att styrelsen och/eller revisorn jobbar i hemlighet men hur insyn ska ges i valberedningens arbete med att sovra fram lämpliga kandidater är det väldigt lite diskussion om.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelseprotokoll, regler och rutiner Torsten Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 20 2020-09-10 21:02
Styrelseprotokoll - ledamot hoppar av Granne Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2011-04-11 10:17
Justera styrelseprotokoll tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2010-05-31 10:54
Allvarliga brister i protokoll - Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott Peter B Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 3 2009-02-12 18:24
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #34-49 med kommentarer till styrelsens svar Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-04-24 02:02Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:04.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare