Sida: << | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan
Hemsida

Om inte medlemmarna reagerar innebär det att de stora bostadsrättsföretagen kommer att leva gott, och medlemmar blir "lurade" på både det ena och det andra.

Jag hoppas verkligen att det är ett storstadsyndrom, att HSB:s ledamöter inte gör ett dyft för föreningarna och styrelserna i stort.

Jag har gått igenom några år, och det visar sig att de mest är intresserade när de kan roffa åt sig arbete, medan alla bra ideer, tips och hjälp som de borde ha lyser med sin frånvaro.

Skulle vara kul om någon kunde skriva om positiva saker HSB:s och styrelseledamöter har gjort för föreningen.

Med dagens krav på ledamöter kommer bostadsrätten snart inte ha några fördelar mot andra boendeformer, vilket det verkligen har alla förutsättningar för.

För många mellanhänder kostar, eller hur?

2/10 2005 (190) e
    Kommentar av Admin
Utan att veta så tror jag inte det är ett storstadsyndrom. Just det usla engagemanget bland medlemmarna i bostadsrättsföreningarna är det klart största hotet mot demokrati och väl fungerande föreningar.

Sedan är det, å andra sidan, inte så lätt att bryta en trend som varat under så många år. Alla är vana vid att sitta tysta med armarna i kors och låta någon annan sköta arbetet. Det är inget bra!

Ju fortare medlemmar tar åt sig av dessa webbsidor desto fortare kan en förändrig komma till stånd.

Och precis som du säger så skulle det vara kul att höra lite positiva erfarenheter av HSB, styrelser och bostadsrättsföreningar.


stephan
Hemsida

Jag har tidigare beskrivit vad områdesförvaltning från HSB avsåg, här kort 8 föreningar 3200 lgh gjorde tillsamman med HSB en budget.
HSB bestämde nog mest.

Sen delades kostnaderna schablonsmässigt per lgh/lokal/p-plats.
Rättvist?

Från stämmoprotokoll utdrag;
"X hög HSBchef och X ännu högre chef redogjorde för vad områdesförvaltning innebär enligt den organisation som gäller från 19XX.
"DÄREFTER FICK MEDLEMMARNA MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR OCH DISKUTERA KRING AVTALSFÖRSLAGET.
DÄREFTER FATTADES MED HANDUPPRÄCKNING FÖLJANDE ENHÄLLIGA BESLUT: HSB

30/09 2005 (189) e


stephan
Hemsida

Grundproblem i brf.

Jag börjar med ett citat ur styrelseprotokoll för ett antal år sedan.

För ett antal år sedan skrevs detta i styrelseprotokoll;

Extrastämma avseende byte av förvaltning.

Tidpunkt för ny extrastämma: HSB:S ledamot (hög chef än idag) förklarade att måndagen den 17 oktober var en möjlig dag.

HSB förklarar att OM föreningen "HOTET" återgår till HSB-förvaltning KAN HSB ställa upp med förvaltare och ev. ytterligare hjälp.
Om föreningen "HOTET" beslutar förvaltning HSB utökas hjälpen till årsskiftet.

OM stämman beslutar att INTE gå med i områdesförvaltningen upphör hjälpen efter den 17 oktober”

Med detta som underlag anser jag att de 3 viktigaste delarna i styrelsearbetet är:
1. Klargöra Moderföreningens HSB/RB/SBC/ÖVR roll i föreningen.
2. Satsa tid, energi, kompetens, noggrannhet på att ta fram långsiktiga avtal med företag/förvaltning. Avtal måste följas upp, protokollförda samrådsmöten där ändringar och överenskommelser skrivs in.
3. Ta fram ett verktyg för att "kolla" med medlemmarna om styrelsen är på rätt väg, gör sina arbetsuppgifter. Ta gärna tid på Er att ta fram en noggrann enkät som håller många år, och att svaren från medlemmarna kan "mätas". Kanske HSB/RB kunde hjälpa till att ta fram en gemensam enkät för sina föreningar. Båda har tagit fram kundenkäter, som styrelserna ska svara på.

Riksbyggens slogan är så vitt jag vet: NÖJDA KUNDER och HSB:s senaste har jag inte fattat än "Vi tar inte skit av någon".

Återkommer med 4:an och 5:an

29/09 2005 (188) e


G-I
Hemsida

"Ledamot i BRF" skrev:
"Är det som du säger måste man ju använda sunda förnuftet då ..."

Det är därför att sunt förnuftet inte alltid används som man behöver regler. Om man har flummiga regler behövs det ändå sunt förnuft.

Jag använder mitt sunda förnuft när jag påstår att paragrafen som handlar om förpliktelser är för flummig och kan missbrukas. Den borde bort eller formuleras om.


28/09 2005 (187) e
    Kommentar av Admin
Ja, man kan inte förutsätta att sunt förnuft finns alltid.

Det är därför vi har lagar och regler.

Detta gäller naturligtvis även inom föreningar, och det är därför stadgar finns.


En helt annan fråga.Grundproblem i brf


Om du som läser i detta forum skulle vilja sammanfatta i 3-5 punkter vilka de största problemen är i bostadsrättsföreningarna (dvs de mest primära problemen, som man måste börja med att ta tag i), hur skulle du vilja formulera dessa?
1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

Med utgångspunkt från din egen förening, eller rent generellt.stephan f.d.ordf./led.
Hemsida

Klargörande avseende röstlängd respektive medlemsförteckning.

Styrelsens sekreterare (sedan 16 år tillbaka) hade uppdraget att ta fram en lista, kalla det medlemsförteckning.

Det hon kom med till stämman var den så kallade restantielistan. Där står alla lgh-nummer, vilken andel man har i lgh. personnummer, skuld eller tillgodo gentemot föreningen. Några betalar för 3 månader när de får kvartalsaviseringen.

Vid avprickningen på stämman använde sekreteraren denna lista och gjorde ett kryss för de som fick ett röstkort.

Senare när jag efter att stämmoprotokollet var signerat, och jag bad om det inklusive bilagor fick jag då stämmoprotokoll 5 sidor, röstlängden (som var den mastiga 108 sidorsbilagan) samt 4 fullmaktskopior.

När jag kontrollerade "röstlängden" visade det sig att de som lämnat fullmakt endast var markerade som närvarande.
Inget biträde var förkryssat, kryss var strukna, men ändå medräknade i röstlängd.

HSB:s ledamot som var med och röstade vid några ärenden, fanns inte med i "röstlängden".

11 fel som nu ligger tillsammans med ytterligre 30 av mig påstådda fel, som klander av stämman.

Allvarligt på grund av denna totalt okompetenta förande av "röstlängd" visade det sig att icke medlem lade förslag på val av styrelsesammansättning.

Det förslag som efter mycket underlig proposition blev den nya styrelsen. Dessutom innehållande vald ledamot som inte är medlem. Revisorer, HSB, samt styrelse fick denna information från mig direkt efter uppenbarelsen.

Vad tror ni hänt? Just det inte ett skit, mer än att en revisor skrev till mig att han har tystnadsplikt och inte får prata med enskilda medlemmar.

Ett av Sveriges största revisionsföretag. (inte BoRevision) för de gjorde som de gjort med alla mina 30 skrivelser senaste året.

28/09 2005 (186) e
    Kommentar av Admin
Om detta revisionsföretag gör precis som BoRevision och låtsas som det regnar så uppstår osökt frågan om revisionsföretaget är auktoriserat?

För om det är auktoriserat så kan man anmäla dem till Revisorsnämnden (denna möjlighet saknas ju med BoRevision, eftersom de inte är auktoriserade).


Ledamot i BRF
Hemsida

Stephan i ditt inlägg 172 skriver du att styr. bilagt röstlängden på 108 sid. Det är väl medlemsförteckningen som dom bilagt?
Om ni inte hade 100%-igt uppslutning på årsstämman vilket jag inte tror.

28/09 2005 (185) e


Ledamot i BRF
Hemsida

Till Stephan: Där håller jag med helt. Vi får en lista på om och hur mycket medlemmar är skyldiga. Där ser man ju direkt om det är lgh.hyra, garage eller motorvärmare.

Är det som du säger måste man ju använda sunda förnuftet då man vet orsaken till dom "skulderna". Och låta dom rösta naturligtvis.

28/09 2005 (184) e


stephan f.d.ordf./led.
Hemsida

Parkeringsbommar.

Läser idag om parkeringsbommar i brf-områden. Lite fel att det är HSB som får ta kritiken på grund av föreningens beslut att sätta upp bommar överallt, handikappade inte klarar att gå till bommen där taxin/färdtjänst stannar på grund av att de inte har bomnyckel.

HSB i sin tur skyller då som vanligt vidare på nästa instans i ärendet taxibolagen. Som i sin tur skyller på chaufförerna att de borde ha nyckel med sig. Jag vet inte vem som har rätt eller fel, men en sak vet jag som erfaren trädgårdsarbetare. Att det inte löser sig för föreningen med att sätta upp fler och fler bommar, och stoppstenar. Bilister är ett listigt folk som hittar nya vägar, och som här alla små bilar Pizzaleverenser m.m kommer snyggt förbi när de väl måttat in sig.

28/09 2005 (183) e
    Kommentar av Admin
Samtidigt så verkar det ibland inte finnas andra lösningar än bommar.

I min förening har det tagits bort vissa hinder/bommar, medan nya bommar satts upp på andra ställen (men bara där de inte är i vägen för färdtjänst, etc), och lösningen tror jag blivit rätt bra.

Ibland bryr sig vissa människor om regler/skyltar, och även om det är en promille så kan de ställa till med en hel del problem.

HSB kan nog få sin del av kritiken. Speciellt så länge HSB sitter i styrelserna så får HSB nog vara beredd på att kritiseras när de inte kan hjälpa styrelserna i övergripande frågor som dessa.


stephan
Hemsida

Skuld till föreningen.

Följande belopp gjorde att det stod EJ RÖSTBERÄTTIGAD på 5 medlemmar, 1, 3, 5, 5, 10kr. Hur kan det finnas sådana små belopp? Jo det handlar nog om dagens "effektiva" redovisningssystem. Där man lägger in massa data som sedan "sköter sig självt".

Hur skulle du reagera, om du kom till en stämma där "avprickaren" sade att du har inte rösträtt. Du är skyldig en femma, och föreningen har aldrig krävt denna. Jag vet att småsummorna uppkom i systemet, när vi bytte förvaltare och hade ett himla sjå med ändring av autogiro (verkligen något att tänka på). Alla medlemmar blev tvungna att själv säga upp sitt konto. Styrelsen tog beslut om att försenad inbetalning den månaden skulle inte bestraffas. Sen föll det i glömska, men visar sig nu att systemet lagt in räntekostnad för denna månad. I dessa fall handlar det om en parkeringsplats månadsinbetalning. Hänger Ni med?

27/09 2005 (182) e
    Kommentar av Admin
Man kan bli mörkrädd för mindre. En sanslös historia, men man kan ana att detta inte är något unikt exempel på hur det kan gå till.

Stadgar måste göras klarare och rutinerna måste förbättras/effektiviseras inom föreningarna?

Vad gör HSB, Riksbyggen m.fl? De måste ha ett övergripande ansvar för att sådant ej kan ske!


G-I
Hemsida

Svar till "Ledamot i BRF".

Om texten vore tydlig om var gränsen går (0 kr, eller en månadsavgift), skulle jag kunna acceptera den, MEN
den säger så här:
"röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen".

Vad är "förpliktelser"? Alldeles för flummigt. Visst kan du hitta många exempel som är just "förpliktelser": en medlem som inte betalat 3 månadersavgifter utan av att söka uppskov, har väl inte fullgjort sina förpliktelser. Det finns säkert andra väldigt enkla exempel.

Men det finns lika många exempel där det blir svårt att göra en bedömning.
Några exempel:
- en medlem har parkerat sin bil på fel plats i föreningens område
- en medlem brukar inte städa så bra efter sig i tvättstugan
- en medlem har hyrt i andra hand i 1 månad utan att fråga styrelsen
- en medlem har inte installerat brandlarm, fast styrelsen kräver det
- en medlem har en hög skräp på sin tomt (förfular området)
- mm

Så, är det enkelt nu att göra en bedömning, tycker du? Kan du inte se att det kan bli hur som helst, helt godtyckligt?

Nej, den här texten borde bort, eller formuleras om för att tydligt sätta gränsen (i antal kronor, eller genom att nämna vissa paragrafer i stadgarna och andra lagar som kräver förpliktelser av de boende).27/09 2005 (181) e
    Kommentar av Admin
Det tycks finnas en otrolig massa svagheter i regler/stadgar om man analyserar dem lite närmare. Blir jobbigt att varje förening ska försöka rätta upp stadgar på egen hand och efter eget tycke.

Det är obegripligt att man en gång lyckats ta fram dylika luddiga regler, och sedan dessutom inte ens rättar upp dem när det kom nya normalstadgar 2003.

Här tycker man att organisationerna HSB, Riksbyggen, m.fl. borde ta sitt ansvar och göra ordentliga normalstadgar, gärna med förslag på utformnning av stadgar som föreningarna sedan kan välja att ta in.

Att enskilda medlemmar måste motionera om varje stadgeparagraf känns som ett ineffektivt arbete mot ordning och demokrati.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:33:56 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: