Sida: << | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Vem är det egentligen som styr i en bostadsrättsförening?

Styrelsen skulle man svara för att få ett rödfärgat R, enligt skolboken? Eftersom jag är ganska säker på att det Rätta svaret MEDLEMMARNA KAN INTE MÅNGAQ TRO PÅ?
Hur är det då om man svarar ordföranden? Ja det ska inte vara R, för ordförandens tilläggs mandat är ju att han skall se till att möten hålls när så erfodras, annars har han/hon inte mera befogenheter/SKYLDIGHETER än övriga ledamöter?

Om man nu går till hur det är i de flesta föreningar, så håller nog en del med om att det är förvaltaren som styr mycket?
Egentligen är det ganska logiskt, då han utövar en proffision, det vill säga har detta som yrke.

Arbetar kanske i snitt, 6 timmar om dagen i en normalstor förening.
Nu säger nog en del att så är det inte i min förening, men att göra en analys hur mycket, vad han gör etc, blir i detta fall något som kan liknas, ett medelsnitt.
F.styr oftast fastighetsskötaren.
F arbetar nära den ekonomiska förvaltningen, då han är den som ser till att fakturor stämmer som handlar om entreprenader, tar emot post och mycket annat.
F.har den mesta kontakten med medlemmarna. F.skriver eller tar oftast fram kallelsen, kanske i samråd med ordföranden.

Jag vet att det arbetas på andra sätt i olika föreningar men ändå är detta en verklighetsbeskrivning för det stor flertalet, i allla fall i HSB och Riksbyggen där jag har erfarenhet från alla led.

Skall det då vara så här?
Nej självklart inte styrelsen har i de bästa fall en del koll på vad som händer i föreningen, men långt ifrån den koll som oftast skulle behövas.

Lösning på detta? den finns i historien. Alla styrelser borde ha arbetat fram arbetsbeskrivningar hur "sin" förening skall skötas. Arbetsordningar gällande alla inblandade med ständig uppdatering.
Med andra ord skall en förening kunna fungera framåt genom att se bakåt. Förvaltare av alla de slag skall lätt kunna läsa in sig hur det ska fungera, tillika nya styrelseledamöter, entreprenörer m.fl.

BRF:r ska inte behöva starta om hela tiden det väljs in ny arbetskraft?.
En sista syn på detta för nu. Hur många styrelser påverkar vilka entreprenörer som ska arbeta i föreningen. Med det menar jag inte att i en slutända styrelsen beslutar att anta a,b,ellerC:s anbud.
Jag menar innan det kommit så långt?


9/01 2007 (1692) e


stephan

Bostadsrättsutredningens slutbetänkande

Detta säger väl det mesta av vilka som sitter i Bostadsutredningen? Nägra bostadsrättsägare med intresse? Bostadsrättslagen togs ju fram av cheferna på HSB och Riksbyggen. De får nog bestämma ett århundrade till om inget görs. Hur mycket av de 2 miljarder som vattenskador kostar samhäller tillfaller HSB, RB, SBC m.fl.? Samt de entreprenörer som har nära kontakt med bostadsföretagen?
För mig ser det ut som man inte vill ha kalarare regler när det gäller vattenskador? Då hade man åstadkommit bättre i utredningen?

"I Bostadsrättsutredningens slutbetänkande (SOU 2000:2) konstaterades att det finns oklarheter dels när det gäller vem som skall svara för skador orsakade av vatten, dels beträffande vad som avses med begreppet vattenledning (a.a. s. 156 ff.). Utredningen anförde att varken ordalydelsen eller en tillbakablick på vad som förekommit när bestämmelsen infördes gav ett alldeles säkert svar på frågan om skador till följd av utströmningar från t.ex. avloppsledningar omfattas av ansvarsbegränsningen i 7 kap. 12 § tredje stycket bostadsrättslagen, men en hel del talade enligt utredningen för att sådana skador inte omfattas."


8/01 2007 (1691) e
    Kommentar av Admin
Bostadsrättsutredningens arbete känns inte särskilt seriöst, när denna utredning (som inte gör skäl för namnet) inte ens kan fastställa om skador till följd av utströmningar från t.ex. avloppsledningar omfattas av ansvarsbegränsningen i 7 kap. 12 § tredje stycket bostadsrättslagen.

Undrar vad det är för del som talade för att dylika skador (avlopp) inte omfattades. Det framgår ej.

HD tolkar hur andra tolkat regelverket... fast tvärtom


De på Högsta Domstolen kan inte ha varit nyktra när de utredde denna fråga.
HD skriver;
Enligt utredningen avsågs med undantaget endast skador till följd av utströmning av vatten under tryck och bestämmelsernas utformning gav således inte underlag för bedömningen att alla skador på grund av vatten som kommer från ledningar var undantagna från bostadsrättshavarens ansvar.

Är de inte ens läskunniga på HD?
Utredningen säger att undantaget endast avser skador till följd av utströmning av vatten under tryck.
Vatten i element och ledningar till/från element är exakt just detta, dvs vatten under tryck.
Ändå lyckas HD på något obegripligt sätt komma fram till att utströmning från dessa ledningar (under tryck) inte avses i undantaget.

Inte nog med detta.
HD tar upp vad försäkringsförbundet sagt.
Försäkringsförbundet ansåg att det inte förelåg något hållbart skäl till varför begränsningen av bostadsrättshavarens ansvar endast skulle avse ledningar under tryck och inte ledningar som inte var under tryck då det i båda fallen var fråga om en ledning som leder vatten (t.ex. vattenburen värmeslinga) dvs. en vattenledning.

Dvs allt talar för att vatten till element och i ledningar till/från element ska höra till undantaget.
Men ändå lyckas HD komma fram till motsatsen på något omotiverat sätt.

Det enda skäl HD har för att radiatorsystemet inte ska höra till undantaget är att det råder viss tveksamhet om avloppssystemet hör till undantaget.

Som avslutning skriver HD;
"Att det i 12 (min notering; ska vara 12 §) andra stycket görs en skillnad mellan ledningar för värme och vatten medan det i tredje stycket endast talas om vattenledningsskada, ger närmast vid handen att ledningar för värme inte avses i tredje stycket. Den allmänspråkliga betydelsen av ordet vattenledning torde också i nu aktuellt sammanhang vara s.k. tappvattenledning".
Det känns som en rejält korkad slutsats av HD. betydligt troligare måste väl ändå vara att man i tredje stycket sammanfattat alla skador från alla ledningar för vatten med ordet "vattenledningsskada"! Om det inte specifikt uttalats en skillnad någonstans mellan ledningar för olika typer av vatten så kan det heller inte finnas någon skillnad mellan tappvatten, värmevatten, avloppsvatten, och vatten i värmeslingor.

Så här illa fungerar rättssystemet i Sverige, när det sitter ett gäng icke logiskt tänkande amatörer och fattar beslut.Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forumTILLÄGG:

HD är så ensam, så ensam om sin bedömning av vattenledningar.Så här skriver Konsumenternas Försäkringsbyrå

VATTENLEDNINGSSKADA


Exempel 3: En varmvattenledning har rostat sönder. Du har inte varit vårdslös. Golv, väggar och några möbler har skadats. Trossbotten är fuktskadad.

Alla skador på byggnaden ska ersättas ur föreningens fastighetsförsäkring, eftersom föreningen ansvarar för vattenledningsskador enligt bostadsrättslagen. Fastighetsförsäkringen täcker i detta fall alla skador på ytskikten i din lägenhet, dvs även egendomsskador som du själv ansvarar för enligt lag och stadgar.

Föreningen ska återställa den skadade egendomen. I fastighetsförsäkringen görs avdrag - åldersavdrag – på både material och arbetskostnad. Föreningen får stå för eventuella åldersavdrag.

Dina skadade möbler ersätts från din hemförsäkring.


Det finns ingen någonstans som håller med Högsta Domstolen (förutom HSB som ändrat lite åsikt i samband med domen mot bostadsrättshavarna i Täby).


Tips om en intressant artikel


Håller domstolsväsendets kvalitet måttet?


JA

Ser att du fått kommentar av Göran Olsson på SBC, han var fram tills nyligen (2006) VD för SBC (tillika jurist).

Kuriosa.

7/01 2007 (1690) e
    Kommentar av Admin
Visste inte att han varit VD på SBC... men efter koll så tycks han fortfarande vara vd för SBC. (?)

Men om inte ens VD:n (som dessutom är jurist) på SBC vet vad som gäller så kanske det är ett tecken så tydligt som något att det är hög tid att börja informera medlemmarna om vilka förutsättningar som gäller i bostadsrätter.

Som jag skrivit tidigare så gör egentligen inte domen i HD oss särskilt mycket klokare, men vi har i alla fall kommit ett litet steg närmare att få veta vad som egentligen gäller och vad som krävs av oss som bor i bostadsrätt, samt att vi nu vet att vad bostadsorganisationerna sagt tidigare är fel.


Jag har gjort ett litet tillägg i webbsidan om vattenskador som visar på att HD:s dom är ointressant för bl.a. de bostadsrättshavare som domen i HD avsåg;

OBS! I den aktuella föreningens stadgar står det att för radiatorer eller "anordningar för värme och vatten som föreningen försett lägenheten med" svarar medlemmen endast för målning.
Eftersom det i lagtexten står formuleringen;
"om inte något annat bestämts i stadgarna"
så innebär detta att det är stadgarna som gäller. Dvs det är föreningen som ansvarar för radiatorer. Ansvarsfördelningen är därmed klarlagd och det blir bostadsrättshavaren som får rätt. Återstår att se om tingsrätten förstår att så är fallet.


Det enda som föreningen kan invända mot är om bostadsrättshavarna varit vårdslösa.
Men om det bara rör sig om att bostadsrättshavarna varit borta under 12 dagar så vet jag inte hur man skulle komma fram till att de därav varit vårdslösa.
I praktiken är det så att eftersom radiatorerna faktiskt är föreningens ansvar så ligger frågan om "försummelse" mer på föreningen, eller hur?


Admin - Vattenskada
Hemsida

Vattenledningsskada

Jag har nu uppdaterat informationen om vattenledningsskada. Bl.a. med vad Riksbyggen och SBC säger. Riksbyggen och SBC anser att ansvaret ligger på föreningen.

Det roliga är att HSB har (för ungf. ett år sedan) uttalat sig i den specifika frågan om vattenledningsskadan i brf City i Täby.

HSB håller nu inte med SBC och Riksbyggen, utan står på föreningens sida (som vanligt). Helt plötsligt motsäger HSB sig själv (dvs sina normalstadgar och den information som HSB på andra sätt gett föreningarna och medlemmarna) och säger att ansvaret ligger på medlemmen för värmeledningar!

Klicka på den blåa bollen ovan.

7/01 2007 (1689) e


Admin - Vattenledningsskada
Hemsida

Vattenskada - vem betalar för vad?

Jag har nu snabbt sammanställt informationen om HD:s dom och vattenledningsskador.

Klicka på den blåa bollen ovan för att gå till denna webbsida.

6/01 2007 (1682) e
    Kommentar av Admin

Länken är alltså Vattenledningsskada

Webbsidan blev ganska lång, 10 A4-sidor.

Det jag vill poängtera på denna webbsida är att HSB och andra bostadsorganisationer måste uttala sig i frågan, samt vikten av att lagar och stadgar skrivs om på ett tydligare sätt som stämmer överens med vad som gäller.

Ge gärna synpunkter. Råder det några tveksamheter om vad jag skrivit? Något jag kan förtydliga?stephan

BoRevision

Efter 7 sorger o 8 berövelser, har jag nu åter provat att skriva till BoRevision. Får jag svar????

"Undran

När nu BoRevision är sålt från HSB till "privatföretag" vore det inte dags att profilera ER????

m.-v.h.

stephan Sundling
medlem i brfförening
stephan@ownit.nu
"

5/01 2007 (1678) e
    Kommentar av Admin
Jag tror inte det är så meningsfullt att varken skriva till Borevision eller till din styrelse.

Antingen får du inte svar eller så får du svar i stil med "Goddag yxskaft".

Det bästa sättet att sprida information på i en förening och få ut sitt budskap är via motioner.

Fördelen med motioner är att man kan säga vad som helst där, och man kan få fram precis vad man vill ha sagt.

Man behöver inte skriva extremt långa och många motioner som jag har gjort.

Se Motioner.

Fördelen med korta motioner är att medlemmarna har lättare att ta dem till sig.
Nackdelen är att man inte lyckas få ut mycket information.

Jag har av olika skäl valt att skriva omfattande motioner.
Ett av skälen till detta är att alla i bostadsrättsföreningarna runt om i landet ska kunna plocka delar av mina motioner och snabbt få ihop några motioner utan att behöva anstränga sig nämnvärt.

Motioner är ett inte bara ett effektivt verktyg, det är i princip det absolut enda sättet att göra sin röst hörd, med undantag av att skriva i forumet här.

Detta forum är tveklöst det största i sitt slag i Sverige med väldigt många läsare. Det borde ha varit fler som skriver här, men man får vara nöjd med att det i alla fall är många som läser vad det står här. Så här långt idag 240 st, igår var det närmare 400 st. .. och då pratar vi bara om forumet, det är betydligt fler som besöker övriga av mina sidor om bostadsrätter. Och det är kul att se allt fler styrelser/föreningar som hämtar information från mina sidor.

Så ett litet tips till alla är att lägga kraften på rätt ställe. Gör det som får mest och bäst effekt.

Jo en metod till finns det för att göra sig hörd. Skriv insändare! Det kan få igång diskussioner!!!
Jag håller på att bygga ett verktyg för detta. Informerar mer när jag är klar.
Tänk på att det behövs en del trick för att få in insändare i tidningar, man måste skriva kort med bra rubrik, välskrivet, rättstavat, gärna beröra något aktuellt, etc., etc.
Det finns också en hel del tidningar där man extra lätt kan skriva insändare på tidningens webbsajt så att de kommer in direkt eller nästan direkt.


PS.
Jag håller på att försöka sammanställa informationen om vattenledningsskador. Det blev väldigt rörigt med så många inlägg i ett så svårt, stort och viktigt område. Jag hojtar till när jag fått ihop en ny webbsida om detta.


myggan

För 15 år sen så var det en kompis till mig som fick en vattenkatastrof.
1000 liter vatten rann ut på natten i ett akvarium.
Så här blev det:
Han ringer mig och frågar " vad ska jag göra"
"ring brandkåren"
Dom kom dit och sög bort i stort sett alltihop
Sen var frågan vem ska betala?
Myggan 2 (grannförening1 Trygghansa delade på kostnaden på så vis att:TRYGG HANSA tog allt utöver HSB s självrisk som var (36000 tror jag)
Det var så då och jag tycker att om det inträffar en katastrof så måste ju alla försäkringar flika inn i varandra?
Det kan ju inte vara meningen att man aldrig får åka nånstans utan man måste sitta hemma och bevaka sina element?


5/01 2007 (1675) e


G-I

Fast och andra sidan, Admin, om din vattenskada hade orsakats av en tredje part, borde den få stå för hela kostnaden. Det är där som jag spontant skulle lägga krut på, ifall det hände mig. Varför betalade inte den trdje parten i ditt fall?


4/01 2007 (1674) e
    Kommentar av Admin
Det kan man tycka.
Men tyvärr är inte försäkringsvillkoren sådana.

Den externa part som orsakade skadan (ett företag) betalade inte eftersom det var en försäkringsfråga.

Hade jag inte fått rätt mot försäkringsbolaget (dvs mitt försäkringsbolag, som sedan fick kräva pengar av min motparts försäkringsbolag) så hade jag däremot låtit ärendet gå vidare till rättslig prövning med krav på skadestånd motsvarande vad jag lagt ut.

Det behövdes dock inte.


ja

Det är en försäkringsavtalsfråga, om inte annat är anges i försäkringsavtalet är det tillåtet att ersätta upp till återanskaffningsvärdet innan skadan m.m. Finns mer att säga om det hela. Försäkringsavtal regleras av försäkringsavtalslagen. I detta fall kan 6:1-2 § vara av intresse.

Det finns dock försäkringar som eliminerar avdraget, som påpekats här nedan. B la har SBC förhandlat fram ett fastighetsförsäkringsavtal som innebär att föreningens försäkring täcker de ålderavdrag som annars skulle drabba de boende vid tex en vattenskada med följdskador på ytskickt i andra lägenheter.

4/01 2007 (1672) e
    Kommentar av Admin
Den som råkat ut för en större skada i sitt hem får nog en större chock när försäkringsbolaget talar om att de bara ersätter i snitt 20 % eller så av skadan pga åldersavdraget.

Antingen så anlitar man då mig för att förhandla med försäkringsbolaget, eller så ser man till att nu snabbt skaffa sig en hemförsäkring utan åldersavdrag. 1

Jag kan inte nog understryka vikten av att ha rätt hemförsäkring !!!

Har inte hört om HSB har tagit fram en försäkring lik den SBC har, men om så är fallet borde landets alla föreningar ha en "åldersavdragsfri" fastighetsförsäkring.

Egentligen är en försäkring utan åldersavdrag delvis överflödig (med tanke på att jag fick rätt till slut i mitt ärende), men en dylik försäkring kan spara mycket tid, kraft och lidande, och man vet med säkerhet vad som gäller i händelse av skada. Dessutom är två fall sällan lika varandra, så bara för att jag fick rätt kanske inte alla andra också får rätt. Det var egentligen en hopplös utgångspunkt jag hade för min vattenskada. Enligt mitt försäkringsavtal så var det solklart att min försäkring inte täckte mer än vad avtalet sa med alla orimliga åldersavdrag, men trots detta fick jag till 100% rätt i alla mina krav. Inte säkert att alla andra kan vara lika övertygande i sin argumentation.


G-I
Hemsida

Nu när jag läser §12 igen, ser jag att det verkar vara fel att begära att en boende ska betala för "åldersavdrag" (i synnerhet när han är oskyldig till skadan).
Nåt sånt nämns ju inte i denna paragraf.
Eller, nämns "åldersavdrag" någon annanstans i lagen?
Riksbyggen och försäkringsbolag verkar däremot yrka för att den boende ska stå för "åldersavdrag". Finns det stöd i lagen för detta?

4/01 2007 (1671) e
    Kommentar av Admin
Åldersavdrag är en "försäkringsgrej" och det är upp till varje försäkringsbolag att ha vettiga avtal med sina försäkringskunder. Jag vet inte om det nämns något om åldersavdrag i någon lag.

När jag kämpade mot mitt försäkringsbolag så hade jag i alla fall inga argument som baserades på lagen, utan mina argument utgick helt och hållet från mina försäkringsvillkor.

Åldersavdrag är praxis bland försäkringsbolag. När jag kämpade med min vattenskadefråga så fick jag lära mig att efter en sisådär 15-20 år så var det inget värde i någonting (fundera lite på vad det får för konsekvenser). Försäkringsbolagen är nog aldrig så hårda på detta utan de säger alla t.ex. att efter 12 år så är värdet på en toastol endast 10 % (har inte i minnet de exakta siffrorna, men som exempel), men försäkringsbolaget erbjuder sig att betala kanske 25 % av en ny toastol. Och då är det meningen att kunden ska bli nöjd och glad, för försäkringsbolaget har ju gett en bättre deal än vad de orimliga försäkringsvillkoren säger.

Jag blev alls inte nöjd och glad över försäkringsbolagets deal eftersom jag dels inte var överens om att t.ex. en toastol inte är värd något efter 12 år och dels eftersom det var en extern part som orsakat skadan.

Mitt huvudargument var att jag bryr mig inte om ifall man reparerar med begagnat material, men allting skulle återställas till minst sitt ursprungliga skick (och detta måste man ha formulerat skriftligt innan reparationer påbörjas).

Svaret jag fick var att det skulle kosta i princip lika mycket att använda begagnat material.

"Tough luck" sa jag, men det bryr jag mig inte ett dugg om.

Och efter tre års tjafs fick jag rätt (inom parantes sagt så har jag aldrig förlorat en tvist, men denna fråga var den mest segdragna).

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:32:53 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: