FRÅGOR TILL PER ISACSON, FASTIGHETSMÄKLARNA AB

1.

Hej Per
I din bok Bostadsrättsboken skriver du att "Alla styrelsemöten ska protokollföras. Dessa protokoll är dock inte tillgängliga för någon annan än styrelsemedlemmarna och revisorerna, så dessa kan man inte som utomstående kräva få se".

Lagen om ekonomiska föreningar säger:
"Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.".
Jag tolkar lagen som att protokollen ska ligga någonstans tryggt så att det ska bli lätt att titta i dem vid behov. Jag har svårt att se att man kan göra en annan tolkning av denna del av lagen. Och lagen säger inte att man inte få ta kopior av protokollen och visa dem.
Kan du förklara för mig vilken tankegång du följer för att skriva det du skriver. Jag vill inte diskutera om det är bra eller dåligt att protokollen ska kunna visas för medlemmarna (det kan vi alla ha olika åsikter om), men, som sagt, är jag intresserad av hur du gjort din tolkning av lagen.

Jag hoppas att du är intresserad av min fråga, och att du är villig av att svara på min fråga.

Hälsningar
Francois Herrault

2.

Hej Francois!
Tack för ditt mail.

Normalt sett har inte medlemmarna tillgång till protokoll från styrelsemöten. Föreningen kan dock genom att ta in det i sina stadgar, ge medlemmarna rätt till insyn i protokoll etc.

Hoppas att det är svar på frågan!
Hör gärna av dig om du har fler frågor.
Med vänlig hälsning
Per Isacson
FASTIGHETSMÄKLARNA AB

3.

Hej Per

Tack för att du tog dig tid att svara. Men det svar du gav är bara ett påstående utan grund. Vad jag vill förstå är hur du tänker när du tolkar lagen. Ingenstans står det att protokollen inte är offentliga, eller att de är offentliga. Alltså finns det inget "normalt" när det gäller tillgång till protokollen.
Kan du svara på min fråga?
Hälsningar
Francois

4.

Efter att ha läst din fråga har jag kontrollerat med ett par olika jurister som ger samma svar.

Har dessutom kontrollerat med Sveriges främsta expert på området nämligen SBC chefsjurist Göran Olsson. I hans nyutkomna bok Välja bostadsrätt står det på sidan 80 och 81 ordagrant:
"Styrelsen skall skriva protokoll där alla beslut ska antecknas. Protokollen är inte tillgängliga för medlemmarna. Det är inte ovanligt att medlemmar kräver att få se protokollen, men det har man ingen rätt till. Protokollen är till mångas besvikelse styrelsens handlingar. Revisorn har dock rätt att se protokollen"

Om du vill fördjupa dig i ämnet vill jag rekommendera dig att köpa hans bok. Tror att du kan beställa den direkt av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum).

Hör gärna av dig med fler frågor.
Med vänlig hälsning
Per Isacson
FASTIGHETSMÄKLARNA AB

5.

Hej Per

Jag undrar om du kan ge din åsikt om nedanstående förslag som jag ska ha till styrelsen i min egen brf.

En medlem i bostadsrättsföreningen XXX har rätt att se styrelsemötesprotokoll med följande begränsningar:
- delarna av protokollen som gäller själva medlemmen får han/hon se,
- delarna av protokollen som gäller föreningen får han/hon se,
- delarna av protokollen som gäller andra medlemmar får han/hon inte se,
- protokollen förda innan medlemmen flyttade in i föreningen får han/hon inte se..

Tycker du att den här texten är bra? Tycker du att den strider mot lagen?

Jag vore mycket tacksam att få höra vad du tycker om det.

Hälsningar
Francois herrault

6.

Verkar väl i princip bra. Men detta bygger på att ni gör flera protokoll eller till vissa medlemmar utelämnar en del av protokollen.

Att visa protokollen bryter inte mot lagen, men möjligen mot föreningens stadgar.

Är själv ordförande i en ekonomisk förening (dagis) där vi har fullständig öppenhet vad gäller protokoll och styrelsearbete mot övriga medlemmar.

Med vänlig hälsning
Per IsacsonFRÅGOR TILL GÖRAN OLSSON, SBC

1.

Hej

Jag har förstått att du är expert när det gäller brf:ar. Jag har en fråga till dig som jag hoppas att du har tid och lust att svara på:

Jag undrar om du kan ge åsikter på detta förslag som jag ska ha till styrelsen i min egen brf. Jag hoppas att vi ska kunna ta ett beslut för förslaget, och införa det i våra stadgar i framtiden.

En medlem i bostadsrättsföreningen XXX har rätt att se styrelsemötesprotokoll med följande begränsningar:
- delarna av protokollen som gäller själva medlemmen får han/hon se,
- delarna av protokollen som gäller föreningen får han/hon se,
- delarna av protokollen som gäller andra medlemmar får han/hon inte se,
- protokollen förda innan medlemmen flyttade in i föreningen får han/hon inte se..

Vad jag undrar är om du tycker att förslaget strider mot lagen eller inte, och om du tycker att förslaget är bra eller inte.

Jag är mycket tacksam om jag kan få ett svar från dig.
Hälsningar
Francois Herrault

2.

Hej Francois
Jag har läst ditt förslag. Jag har en ganska rigid inställning när det gäller styrelseprotokoll. Med hänsyn till vad du skriver och de begänsningar du föreslår så förstår du säkert varför. Det handlar om integritet och arbetsro för styrelsen. Man skall inte som ledamot i styrelsen löpande tvingas försvara olika beslut man tar därför medlemmarna har läst om det i protokollet. Det innebär ett brott mot de grundläggande föreningsdemokratiska principer som gäller efter de medlemmar som är mest talföra i praktiken kan påverka styrelsen i det löpande arbetet.

Du föreslår också att medlem skall ha rätt att ta del av frågor som rör medlemmen självt. Detta är direkt olämpligt. Tänk om ni berdiver en process mot medlemmen. Skall denne då kunna läsa hur ni tänker. Vad menar du med det frågor som gäller föreningen? Det gör ju alla frågor. Ett exempel kan vara upphandling av en entreprenad där man behandlar olika anbud. Det är ju olämligt att visa upp protokollen och det kan skada föreningen i en upphandlingssituation. Styrelsen måste fritt få tänka och fatta beslut. Kritik mot det som görs skall framställas på stämma och accepterar man inte det styrelsen gjort byter man ut styrelsen. Jag är däremot förespråkare för bra information till medlemmarna. Denna tycker jag skall göras i form av infoblad där mycket väl delar av det styrelsen beslutat kan tas med. Jag tror inte man praktiskt kan hantera det hela på det viset du säger därför protokoll måste hänga ihop i sidor och vara numrererade. Möjligen menar du att man skall kopiera delar av protokollen och visa upp.

Jag tycker också det är att gå för långt att skriva in det som en stadgebestämmelse. Varje styrelse måste få göra sitt eget upplägg. Personligen skulle jag aldrig sätta mig i en sådan styrelse.

Slutligen är jag tveksam till lagligheten i en sådan stadgebestämmelse eftersom den sätter sig över den tystnadsplikt en styrelse anses vara skyldig att iaktta. Sammanfattningsvis så tror jag det är bättre att utveckla informationen eftersom frågor om protokoll oftast handlar om medlemmar som är misstänksamma mot styrelsen och trotr att det förekommer mer än det gör i styrelserummet.

Hälsningar
Göran Olsson

3.

Hej Göran

Tack för ditt svar. Jag har några frågor till om ditt svar:

Tystnadsplikt: Jag har letat i lagen efter spår av tystnadsplikt men
kunde hitta något. Jag vet att sekretesslagen inte gäller. Jag kan tänka
mig att styrelsen har tystnadsplikt mot eventuella anställda (t.ex.
fastighetsskötare), men kan inte hitta några krav i lagen om
tystnadsplikt mot föreningens medlemmar. Jag är inte expert i frågan,
och jag vore mycket tacksam om du kunde referera till en lagparagraf
(gärna inte till vad andra experter påstår).

Du beskriver några problem som skulle kunna uppstå om protokollen var
lätt tillgängliga. Jag kommer att modifiera mitt förslag för att
gardera styrelsen mot såna problem (pågående offerförfrågningar,
pågående juridisk process, etc.).

Jag undrar om du skulle föreställa dig ett fall där du är medlem i en
förening där styrelsen inte sköter sig så bra, där styrelsen inte gör
nåt brottsligt, men där makt missbrukas, pengar slösas. Om vi nu antar
att en eller två föreningsmedlemmar blir misstänksamma mot styrelsen.
I praktiken har de bara styrelsemötesprotokoll att gå på för att kolla
vad som egentligen händer. Om styrelsen då inte vill visa sina protokoll,
har medlemmarna inget sätt att få insyn. Du kanske vill argumentera för
att stämman kan då byta ut styrelsen, men detta är möjligt bara i
teorin. I praktiken är få intresserade av att sitta i styrelsen, och i
praktiken kan samma gamla styrelse vara kvar. Om du har erfarenhet av
många föreningar, undrar jag om du har stött på såna fall? Jag tycker
att det är viktigt att väga de problem som du har citerat mot de
problem som kan uppstå om styrelsen kan härja helt fritt, utan att
behöva stå för sina beslut till medlemmarna. Jag tycker att styrelsen
alltid ska kunna argumentera för och stå för sina beslut. Vad tycker du
om detta övervägande som jag försökt beskriva och som jag kan
sammanfatta på detta sätt;
Protokoll inte offentliga --> styrelsen får ro, men öppnar dörr till maktmissbruk.
Protokoll offentliga (med begränsningar) --> styrelsen får mindre ro (måste argumentera, ..), men styrelsen får mindre utrymme för maktmissbruk
.


Hälsningar
Francois Herrault

4.

Hej igen Francois
Tystnadsplikten hittar du inte uttryckligen regler om i lagen utan det anses att en ledamot har tystnadsplikt och att brott mot den som skadar föreningen kan medföra skadeståndsskyldighet.

Jag menar att det inte går att reglera vad som skall vara tillgängligt eller inte. Föreningen kommer att befinna sig i en ständig tolkningsdiskussion.
Dessutom kommer hela tiden att finnas misstabnkar att styrelsen valt att stryka delar man inte vill skall synas eller ännu värre man låter bli att skriva saker man inte vill medlemmarna skall se.
Vad blir detta för typ av protokoll? Vem skall bestämma vad som skall strykas?

Det finns en övertro på vad som förekommer i styrelserummen och hur mycket man kan utläsa ur styrelseprotokoll. Jag föreställer mig själv sitta i en styrelse och medlemmarna hela tiden har synpunkter på vad vi gör. Skall man lyssna på dessa medlemmar som dessutom har starkast röst eller skall man visa integritet? Varför skall några få utöva inflytande utan att behöva ansvara för sin påstryckning. Det är lätt att tycka och anse saker men låta andra ta ansvar, en typisk svensk syn det är alltid någon annan som skall betala! Jag håller med om att det kan vara svårt att få ihop en styrelse. Jag sitter ordförande på massor av stämmor varje år men har faktiskt aldrig varit med om att man misslyckats att få fram en styrelse även om det ibland kan vara segt.

Vi möter ofta synpunkter på att styrelseprotokoll skall vara tillgängliga och varje gång försöker vi förklara det olämpliga.
Självklart skall varje förening välja sitt liv att leva och det finns föreningar som utan att tveka hänger upp protokollen i tvättstugan.

Hälsningar
Göran Olsson

5.

Hej igen

Så tystnadsplikt finns inte i lagen, förstår jag, men är en praxis.
Jag tycker att man i grunden inte ska glömma att föreningens medlemmar är uppdragsgivaren till styrelse. Något som ofta glöms bort av många i styrelsen, som ser mer medlemmarna som sina "anställda".
Har du namn på nån eller några föreningar som visar sina protokoll? Jag skulle vilja prata med dem, för att se hur det fungerar för dem. På så sätt kan jag ta fram argumentation från båda för- och emot-sidorna.

Hälsningar
Francois Herrault

6.

Hej igen
Nej, det är nog dåligt. Jag kan fundera men som du förstår så kommer jag i kontakt med många föreningar under årens lopp. Jag återkommer om jag kommer på någon.

Jag tycker inte heller om maktfullkomliga styrelser. Man skall absolut komma ihåg vem som gett uppdraget och det finns tyvärr många exempel på just maktmissbruk. Men jag menar att protokollen inte kommer att ge någon lösning eftersom alla anpassar sig till situationen. Varför inte i stället på stämma besluta att styrelsen skall lämna ut informationsblad och informera om verksamheten löpande.

Det var trevligt att ha denna diskussion med dig för det ger en god belysning av hur man många gånger känner. Detta är användbart som diskussionsexempel på våra kurser.

Hälsningar
Göran Olsson


Mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt ("vårdnadsplikt"), öppna protokoll;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar
- Tystnadsplikt för styrelseledamot?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf?

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion)
Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll?
- Relationen valberedning/styrelse i brf

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen
- Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 1
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 2

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet

- Tillgång till styrelseprotokoll i brf
- Sekretess på styrelseprotokoll?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av?

- Offentliga styrelseprotokoll - (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll

- Offentliga styrelseprotokoll
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf
- Motion om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet


Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan