Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-11-25, 13:01
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! HSB-ledamoten, en fara för föreningen!

I ca. 3.900 bostadsrättsföreningar sitter det en HSB-ledamot i styrelsen. Denna representant för HSB är det mycket få som har koll på. Med anledning av tidigare ämnen så vill jag belysa de mycket stora problemen med HSB-ledamoten som ingen vill ta ansvar för.
Finn Fem Fel - Rördragning, badrumsrenovering
Styrelsen bussar advokat på medlem i stället för att besvara frågor!
Hur ett stamrörsbyte INTE ska genomföras i en brf

Först skriver jag ett antal frågor till HSB Malmös styrelse. Jag får ett märkligt svar tillbaka, men lyckas till slut få någon form av svar på mina frågor om HSB-ledamoten (dessa lägger jag in i inlägget efter detta).
I de svar som HSB Malmös styrelse ger så består nästan varje svar av att HSB Malmös styrelse ber mig komplettera mina frågor. När jag förtydligar mina frågor enligt önskemål från HSB Malmös styrelse så upptäcker tydligen HSB Malmös styrelse att de inte har några argument och bryter omedelbart dialogen, enligt följande mail.
Citat:
Din bostadsrättsförening har fattat beslut om att renovera stammar i demokratisk ordning, ett beslut som styrelsen nu verkställer. Alla dina frågor med koppling till detta, är interna angelägenheter i din förening och jag får be dig ta kontakt med din styrelse kring det här. En ordning styrelsen i din bostadsrättsförening också vill ska gälla och skrivit till HSB Malmös styrelse om.

Därutöver har jag blivit informerad om att styrelsen bjudit in dig till ett möte. Du har också möjlighet att ta kontakt med föreningens advokat Mats Engstrand.

Jag kommer inte att lägga ner mer tid på dina ytterligare frågor, då det med största sannolikhet bara kommer att leda till ännu fler frågor i en oändlig loop. Då det gäller HSB ledamoten ser jag ingen anledning till att fortsätta dialogen - jag har fullt förtroende för Bengt Skånhamre som är ledamot i din förening.

Med vänliga hälsningar
Maj-Britt Thulin
Mitt svar;

Jag förstår inte.
Först ber du mig om förtydliganden, och när du får vad du önskat så säger du att du inte kommer att lägga ner mer tid på mina frågor.
Varför bad du mig då om förtydligande i den ena frågan efter den andra?

Att du inte kommer att besvara mina frågor om HSB-ledamoten motiverar du med att det "med största sannolikhet bara kommer att leda till ännu fler frågor i en oändlig loop". Är nu detta ett skäl som HSB Malmö alltid kommer att använda sig av för att strunta i att följa det uttalade löfte som du var med att ge om att medlemmarnas frågor ska besvaras?

Du skriver;
"Då det gäller HSB ledamoten ser jag ingen anledning till att fortsätta dialogen - jag har fullt förtroende för Bengt Skånhamre som är ledamot i din förening".
Jag finner det lite märkligt att du kan uttala dig om att du har fullt förtroende för HSB-ledamoten, trots allt jag redogjort för dig. HSB Malmös styrelse vill alltså inte ta ansvar för de HSB-ledamöter som styrelsen ansvarar för. Det är högst oroväckande att styrelsen för HSB Malmö inte tar sina uppgifter på allvar.

Du skriver;
"Din bostadsrättsförening har fattat beslut om att renovera stammar i demokratisk ordning, ett beslut som styrelsen nu verkställer".
Så du vet att min förening fattat ett beslut i demokratisk ordning, men om allt det andra som jag informerat HSB Malmös styrelse om vet du ingenting?

Du skriver;
"Alla dina frågor med koppling till detta, är interna angelägenheter i din förening och jag får be dig ta kontakt med din styrelse kring det här".
Nu handlade i och för sig mina frågor till dig om HSB-ledamoten, och det måste du förstå att det inte är interna frågor för min brf, eller?
Inte ens de övriga frågorna är interna. HSB-ledamoten sitter i styrelsen i min brf på uppdrag av HSB Malmö, och därmed blir allt som HSB-ledamoten är delaktig i, i min förening, även HSB Malmös angelägenheter. Alldeles särskilt när felaktigheter begåtts.

Sedan skriver du;
"En ordning styrelsen i din bostadsrättsförening också vill ska gälla och skrivit till HSB Malmös styrelse om".
Ja, det är väl självklart att styrelsen inte är intresserad av att någon medlem på det minsta sätt ska kunna få något stöd utifrån.
Men varken HSB-ledamoten eller HSB Malmös styrelse, eller HSB Malmö i övrigt, lyder under styrelsen i min brf.

Du skriver;
"Därutöver har jag blivit informerad om att styrelsen bjudit in dig till ett möte".
Du har också blivit informerad om två saker.
1. Det är inte en inbjudan av styrelsen att "bjuda in mig" till en öppettid för styrelsen som jag skulle kunnat gå på ändå.
2. Jag har inte möjlighet att gå vid denna tidpunkt för styrelsens öppettid, och styrelsen inkl. HSB-ledamoten i min brf kommer inte att ge någon annan tid för ett "personligt möte". Men även om styrelsen hade gjort detta så är det givet från början att styrelsen kommer att svara lika lite på mina frågor som de gjort tidigare.

Du skriver;
"Du har också möjlighet att ta kontakt med föreningens advokat Mats Engstrand".
Så du tycker det är en naturlig väg att föra en dialog mellan styrelse och medlemmar, att gå via en advokat?
Och varför skulle jag ta kontakt med advokaten? Ingen vill berätta vad hans uppdrag är, men när han har svar till mig på mina frågor så förutsätter jag att han kontaktar mig.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-05-03 klockan 14:10. Anledning: Justerat antal brf:ar med HSB-ledamot
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-11-25, 13:12
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Frågor om HSB-ledamoten - HSB Malmös styrelse vill ej svara !

Frågor jag ställt till HSB Malmös styrelse om HSB-ledamoten med styrelsens undvikande svar (Maj-Britt Thulin) i rött, följt av mina kompletteringar, som styrelsen efterfrågat, i grönt.

4. Menar du att HSB-ledamoten ska rätta sig efter styrelsebeslut (om detta är sant) som är endast till styrelsens fördel, men till medlemmarnas nackdel?
Maj-Britt: Du gör en värdering av ett hypotetiskt beslut samtidigt som du ställer en fråga. Det går inte att svara på således en retorisk fråga.
Admin: Det finns inget som helst hypotetiskt i denna fråga. Ett styrelsebeslut som bevisligen leder till att jag inte får svar på en enda fråga är aldrig något som kan gagna någon medlem. Det är enbart till glädje för styrelsen som kan fortsätta att bete sig illa.
Det är heller inget som helst retoriskt i denna fråga. Jag kan omformulera frågan, om du vill. Frågan är om en HSB-ledamot ska rätta sig efter beslut som är till nackdel för medlemmarna, och om HSB-ledamoten inte ska agera i detta läge?

9. Menar du att HSB-ledamoten inte har ansvar att agera i detta läge (när styrelsen i min brf vägrar att såväl svara som att bekräfta att de tagit emot skrivelser, styrelsen har inte bekräftat mottagandet av EN ENDA skrivelse), och hur menar du att HSB-ledamotens tysthet och ovilja att agera är förenligt med såväl lagar för ledamoten som det avtal HSB-ledamoten skrivit under?
Maj-Britt: Du har inte förklarat vilket läget är - om jag förstår rätt är du missnöjd med det sätt stambyte sker i din förening - men om det är ett demokratiskt fattat beslut - så måste du finna dig i det. Om ni är flera medlemmar som inte gillar sättet arbetet bedrivs på så skulle ni kanske samla ihop er och be att få ett möte med styrelsen. I alla fall kan inte vi från HSB Malmö gå in i suveräna föreningar och lägga oss i deras styrelsearbete. HSB-ledamoten har inte heller mandat att obstruera mot styrelsebeslut fattade i demokratisk ordning. Det är de fakto ledamotens uppgift att se till att beslut fattas i enlighet med befintliga regelverk.
Admin: Visst har jag förklarat vilket läget är (men jag förstår inte vad du vill ha förklarat).
Att jag är missnöjd med hur stambytet sker hör till en annan fråga, här handlar det om att skrivelser inte besvaras och att HSB-ledamoten inte ser sig behöva ta något som helst ansvar för detta.
Du skriver; "I alla fall kan inte vi från HSB Malmö gå in i suveräna föreningar och lägga oss i deras styrelsearbete".
Det är lite konstigt att när det passar HSB Malmö så kan HSB Malmö styra och ställa en hel del, men när HSB Malmö inte finner frågan intressant så finns det aldrig en möjlighet för HSB Malmö att kunna påverka de "suveräna" föreningarna. Detta säger du trots att alla vet att HSB Malmö har mycket stor makt och kan påverka väldigt mycket... om HSB Malmö bara velat arbeta för medlemmarnas bästa och det goda boendet.
Du skriver; "HSB-ledamoten har inte heller mandat att obstruera mot styrelsebeslut fattade i demokratisk ordning".
Så att HSB-ledamoten skulle följa lagar/stadgar/ HSB-ledamotsavtal och verka för medlemmarnas bästa (i det här specifika fallet att medlemmarnas skrivelser och frågor besvaras) är vad du anser att "obstruera"?
Hur menar du att inte svara på medlemmarnas skrivelser är ett demokratiskt fattat beslut?
Du skriver "Det är de fakto ledamotens uppgift att se till att beslut fattas i enlighet med befintliga regelverk".
Jag kan bara hoppas att du inte tycker att detta är HSB-ledamotens enda uppgift, men hur försvarar du då att HSB-ledamoten inte agerar, varken kraftfullt eller överhuvudtaget, när styrelsen - inkl. HSB-ledamoten - inte följer stämmobeslut (enl. vad du borde vara väl insatt i nu efter att du läst vad jag skrivit på den länk du tidigare fått av mig, dvs att stadgeförslag inte delats ut som stämman beslutat)?

Utanför frågan så handlar det inte om demokratiskt fattade beslut. Och varför tycker du att jag ska finna mig i att lagen inte följs?
Dvs styrelsen kan inte lägga över ansvaret på det som hör till föreningen. Är det din och HSB Malmös mening att en förening kan göra detta (även bortsett från det specifika fall jag talar om här med rören)?

Är det ok att en HSB-ledamot inte tar det minsta ansvar för de fel och brott som styrelsen begår?
13. När en styrelse missköter sina uppgifter på detta allvarliga sätt, tycker du då inte att HSB-ledamoten ska ställa upp för medlemmarna och agera... och om inget annat fungerar helt enkelt välja att avgå med som skäl att HSB-ledamoten inte kan ställa upp på att styrelsen missköter sig?
Maj-Britt: Här kan jag inte svara dig – Du riktar allvarliga anklagelser mot såväl HSB-ledamoten som din styrelse och talar till och med om brott – utan att styrka det.
Admin: Om du inte läst vad jag tidigare skrivit och länken du fick, och du inte vill fråga HSB-ledamoten om detta (som skulle kunnat ge dig ett exakt svar på detta) så upprepar jag ännu en gång att styrelsen i min brf - inkl. HSB-ledamoten - brutit mot lagen när stämmans beslut ej följts (ej utdelat stadgeförslag).
Så jag bollar frågan tillbaka till dig, och ber om ett svar på denna fråga.
Inom parantes så vill jag hävda att du kunnat svara på frågan även om du inte vetat vad som specifikt åsyftades.

Har inte HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter?
17. Tycker du att en HSB-ledamot gjort rätt som, med det extra ansvar han har, bl.a. genom sitt avtal som HSB-ledamot men även i egenskap av den speciella kunskap han sitter i styrelsen för, inte sett till att styrelsen utrett ens de allra mest grundläggande frågor inför ett stambyte med tillhörande rördragning i medlemmarnas bostadsrättslägenheter?
T.ex.
17a. frågan om vem som kommer att ansvara för de rör föreningen drar i medlemmarnas hall, badrum och kök.
Maj-Britt: Ovanstående behöver du nog förtydliga om jag ska förstå.
Admin: Detta finns i detalj förklarat i den länk du ursprungligen fick av mig, men jag kan kort redogöra för detta ännu en gång. Enligt HSB:s normalstadgar, som min brf nyligen antagit, ansvarar medlemmarna för utanpåliggande rör. Dvs de rör som styrelsen vill ska dras i min lgh övergår då från föreningens ansvar till mig personligen. Att styrelsen och HSB-ledamoten inte förstått detta kan man väl förutsätta, men tycker du att en styrelse och HSB-ledamot kan tillåtas begå så här allvarliga misstag?
Övriga misstag och fel som begåtts av styrelse och ledamot framgår av länken du fått.

17c. vem som får underhållsansvaret om det skulle bli som styrelsen sagt att medlemmarna själv får byta och bekosta detta byte av golvbrunn.
Maj-Britt: Tacksam för förtydligande
Admin: Även detta framgår tydligt från vad jag skrivit innan och den länk du ursprungligen fick av mig. Med gällande lagar och stadgar så har föreningen ansvaret för golvbrunnen i badrummet. Ändå säger styrelse och HSB-ledamot att medlemmen själv ska bekosta arbetet med byte av golvbrunn i samband med sin badrumsrenovering. Det låter sig inte göras, eller hur? Hur försvarar du att en HSB-ledamot inte ser till att ens en så här elementär sak utreds och informeras om till medlemmarna innan något arbete påbörjas?

17d. vad försäkringsreglerna för såväl fastighetsförsäkringen som för bostadsrättshavarnas egna försäkringar säger.
Maj-Britt: Tacksam för förtydligande
Admin: Även detta framgår tydligt från vad jag skrivit innan och den länk du ursprungligen fick av mig. Arbetet har startats upp och genomförts utan att styrelse och HSB-ledamot ens brytt sig om att utreda vilka konsekvenser arbetet får försäkringsmässigt för förening och för enskilda bostadsrättshavare. Hur försvarar du att en HSB-ledamot inte ser till att ens en så här elementär sak utreds och informeras om till medlemmarna innan något arbete påbörjas?

Är det ok att HSB-ledamoten verkar för att medlemmar särbehandlas och inte ingriper på något sätt mot detta?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika..." .
19. Tycker du att det är likabehandling när det är så uppenbart att styrelsen undviker såväl mig som mina frågor?
Maj-Britt: Detta är ett ostyrkt påstående från dig - jag har inte haft möjlighet att tala med din styrelse eller övriga medlemmar i din förening för att utreda om ditt påstående är korrekt. Därför kan jag inte svara på din fråga.
Admin: Vad menar du med att det är ostyrkt påstående? Varför skulle du behöva tala med styrelsen eller medlemmarna i min brf? I och för sig tycker jag du borde göra detta, men du har en HSB-ledamot, Bengt Skånhamre, som du kan fråga om detta ifall du inte litar på mig.
Frågan kvarstår; Tycker du att HSB-ledamoten inte är skyldig att verka för att alla medlemmars frågor besvaras, samt att styrelsen inte är skyldig att undersöka en möjlig vattenskada (som du också kan fråga HSB-ledamoten Bengt Skånhamre om ifall du undrar något om detta)?

19b. Även om det varit så att ingen annan heller får svar på frågor från styrelsen, tycker du att det är något en HSB-ledamot ska ställa upp på?
Maj-Britt: Se svaret ovan,.
Admin: Och se mitt svar ovan. Det är alltså inget ostyrkt påstående och du har alltid möjlighet att fråga HSB-ledamoten. Men oavsett vilket så kan frågan ses som generell och behöver inte besvaras med utgångspunkt just från hur illa det fungerat i styrelsen i min brf.

20. Tycker du det är rätt att HSB-ledamoten inte svarar på min fråga om vad HSB-ledamoten avser att göra för att jag ska få svar på mina akuta frågor?
Maj-Britt: Se svaret ovan,.
Admin: Och se mitt svar ovan. Det är alltså inget ostyrkt påstående och du har alltid möjlighet att fråga HSB-ledamoten. Men oavsett vilket så kan frågan ses som generell och behöver inte besvaras med utgångspunkt just från hur illa det fungerat i styrelsen i min brf.

OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte verkar för att god ordning råder?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".
Maj-Britt: Om det föreligger oordning i din förenings verksamhet bör du ta upp det med styrelsen och medlemmarna i din förening.
Admin: Varför ska jag ta upp en fråga med min styrelse som rör det avtal HSB-ledamoten skrivit under? Hur kan du lasta över ansvaret för detta avtal på en bostadsrättsförening?
Jag vill nog hävda att HSB inte alltid kan göra det enkelt för sig och bara kan lägga över ansvar på andra.

Styrelsen har inte utrett en enda av de ens mest grundläggande frågorna inför stambytet med tillhörande kostnader. Totalt kaos!
21. Kan det efter min redogörelse vara mer uppenbart än att det sista som råder är god ordning?
Maj-Britt: För mig är det inte uppenbart. Tacksam för ytterligare förtydligande.
Admin: Det är lite svårt att förtydliga något som jag redan på så många sidor beskrivit. Men kort sammanfattat så har i princip inget undersökts och utretts (ansvarsfördelningar, försäkringsfrågor, etc) innan styrelsen drog igång arbetet med stambytet. Alltså mer kaos än "god ordning". I övrigt ber jag dig läsa vad jag tidigare skrivit, om du behöver mer kött på benen.

22. Tycker du att det är ok att HSB-ledamoten är inblandad i detta kaos och de problem detta leder till i föreningen?
Maj-Britt: Se svaret på frågan ovan
Admin: Och se mitt svar ovan. Frågan kvarstår.

23. Tycker du det är ok att HSB-ledamoten ställer upp på att styrelsen inte med ett enda ord informerat om arbetets gång i föreningen sedan det drog igång före sommaren 2008?
Maj-Britt: Tacksam om du styrker detta påstående.
Admin: Hur vill du att jag ska styrka detta? Ska jag lämna in den saknade information som vi inte fått till dig? Vad säger HSB-ledamot Bengt Skånhamre om detta? Kan han visa på att någon information givits till medlemmarna från styrelsen, och i så fall vilken?
Frågan kvarstår.

24. Tycker du det är ok att HSB-ledamoten inte svarar på mina frågor om vad HSB-ledamoten avser att göra åt detta och därmed spär på den oordning som redan råder, alltså dessutom i strid med det avtal han skrivit under?
Maj-Britt: Se svaret på frågan ovan.
Admin: Varför frågar du inte HSB-ledamoten om detta? Du har via kopior av mail och från den länk du ursprungligen fått sett att Bengt inte svarar på vad han tänker göra i sin roll som HSB-ledamot. Allt HSB-ledamoten svarar är att jag kommer att få reda på hans åsikt om detta... vad han nu menar med det? Jag har fortfarande inte fått HSB-ledamotens åsikt. Frågan kvarstår.

Är det ok att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte är ärlig samt inte agerar affärsmässigt till ekonomisk skada för föreningen?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen".
24. Tycker du HSB-ledamoten betett sig affärsmässigt här där det med största sannolikhet blir extra och onödiga kostnader pga först styrelsens dåliga förarbete och sedan pga den fördröjning av arbetet som jag förstår att styrelsens agerande leder till
Maj-Britt: Vad består styrelsens dåliga förarbete i. Varför blir det fördröjningar? Vad är HSBledamotens roll i detta?
Admin: Bra frågor. Dessa borde du ställa till HSB-ledamoten.
Som jag beskrivit här, tidigare i mina mail till dig, samt i den länk du ursprungligen fått så har i princip inget förarbete gjorts.
Fördröjningar torde vara det naturliga resultatet av att styrelsen vägrar svara på en enda fråga och av att jag inte kan låta styrelsen härja fritt i min bostadsrättslägenhet förrån jag fått svar på mina frågor så att alla vet vad som gäller. När det är gjort så är det försent att utreda.
HSB-ledamotens roll får du be HSB-ledamoten om en mer specifik redogörelse för eftersom han borde vara den som vet detta bäst, eller hur? Men annars sitter han i den styrelse som orsakat detta, och har således en stor roll, i praktiken större roll än övriga ledamöter.

25. Tycker du det är ärligt av HSB-ledamoten att (oavsett det påstådda styrelsebeslutet om att ordföranden utstts att svara på frågor... om det bara är mina frågor eller om det är andra medlemmars frågor framgår inte) vägra svara varken på föreningsfrågorna eller frågorna om hans roll som HSB-ledamot?
Maj-Britt: Se tidigare svar.
Admin: Jag vet inte vilka tidigare svar jag ska se.. så det är lite svårt att bemöta detta.
Men du kan väl se mina tidigare svar. Frågan kvarstår.

26. Tycker du det är ärligt av HSB-ledamoten att inte svara på vad HSB-ledamoten kommer att göra för att jag ska få svar på de föreningsfrågor jag ställt?
Maj-Britt: Se tidigare svar.
Admin: Jag vet inte vilka tidigare svar jag ska se.. så det är lite svårt att bemöta detta.
Men du kan väl se mina tidigare svar. Frågan kvarstår.

OK att HSB-ledamoten bryter mot det som HSB förklarat är HSB-ledamotens roll och inte
följer regelverk?
Vidare så säger HSB så här i avtal och på HSB:s webbplats om HSB-ledamotens roll;
"HSB-ledamoten ska ge styrelsen och medlemmarna en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättspricipen".
27. Tycker du att det står i överensstämmelse med lagar och stadgar att föra över underhållsansvaret för föreningens rör på medlemmarna, utan att varken informera om detta eller ens ta ett stämmobeslut om detta?
Maj-Britt: Tacksam för objektiva fakta
Admin: Objektiva fakta är exakt vad du fått. Vad mer vill du ha?
Om du inte litar på mig och du inte vet vad HSB:s normalstadgar säger så fråga t.ex. HSB Malmös jurist vem som ansvarar för rör så som de var tidigare (inbyggda) jämfört med vem som ansvarar för rör som styrelsen bestämt (utanpåliggande). Eller se stadgar!

HSB-ledamoten har i sin roll som sekreterare skrivit allvarligt felaktiga protokoll, och vill sedan inte kommentera detta utan hänvisar till att brf-styrelsen ska svara på de fel han begått, och som sedan de blinda justerarna inte brytt sig om att korrigera.
29. Tycker du att det är så en HSB-ledamot ska bete sig mot medlemmarna, alltså först göra allvarliga fel och sedan inte stå för detta utan hänvisa till andra?
HSB-ledamoten har dessutom brutit mot lagen tillsammans med styrelsen när de inte följt stämmobeslut (alltså stämmobeslut som Bengt underlåtit att föra in i protokollet).
Maj-Britt: Vilka är de allvarliga fel som du anklagar HSB-ledamoten för att ha gjort. På vilket sätt har styrelsen och ledamot brutit mot lagen? Du måste precisera när du kastar ur dig så allvarliga anklagelser.
Admin: Om du läst tidigare mail till dig samt länken du ursprungligen fick av mig så hade du fått det preciserat. Annars tycker jag det är rätt bra preciserat redan i frågeställningen här.
I stämmoprotokollet som HSB-ledamoten skrivit för stämma i min brf så står det felaktiga namn på justerare. Dessutom verkar beslut som tagits ha tillförts i efterskott i protokollet, men beslut (inte bara ett beslut) har dessutom inte förts in som beslut. Bengt har sedan lovat att rätta upp ett av besluten och säger att styrelsen lovat att följa stämmobeslutet och dela ut det stadgeförslag som stämman beslutade skulle delas ut före sommaren 2008. Sedan hände ingenting. Jag hade nöjt mig med att felet korrigerats av styrelsen, men som det är nu så blir brottet bara allvarligare.
Jag tycker du ska utreda detta brott med den som är ansvarig, och som du i din tur i egenskap av HSB Malmös styrelseledamot ansvarar för, dvs HSB-ledamoten.

31. Tycker du att det är så en HSB-ledamot ska bete sig? Det är ok att bryta mot lagen på detta flagranta sätt, utan att HSB Malmös styrelse bryr sig?
Maj-Britt: Du upprepar dina anklagelser om lagbrott men jag förstår inte alls vad det handlar om. Det framgår inte av din skrivelse.
Admin: Jo, visst har det framgått av mina skrivelser, men nu har jag förtydligat detta ännu en gång i föregående fråga. Frågan kvarstår.

Vilka medlemmar har drabbats och på vilket sätt har dessa medlemmar drabbats ekonomiskt?
Maj-Britt, du skriver;
"Du säger också:Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt. Vilka är dessa medlemmar och på vilket sätt har de drabbats ekonomiskt?. Vad är HSB-ledamotens roll i det?".
35. När arbetet i föreningen stannar upp så som de tvingats göra pga att styrelsen först inte utrett ens de mest grundläggande frågorna och sedan vägrar både att svara på frågor och att utreda frågorna tillsammans med mig, så hoppas jag att du förstår att risken är överhängande att samtliga medlemmar i föreningen drabbas av att arbetet förskjuts framåt i tiden, eller hur?
Maj-Britt: Här framför du återigen anklagelser mot föreningen. Jag kan inte svara för här föreligger inga fakta – enbart dina personliga värderingar och påståenden.
Admin: Varför vill du inte tillfråga HSB-ledamoten om detta ifall du tvivlar på vad jag säger?
Jag kan inte se en bättre eller enklare väg än att göra detta.
Jag har i övrigt förtydligat frågeställningen i de tidigare svar jag gett här (i fråga 24, etc.), och hoppas du tar detta på allvar.

36. Jag hoppas också att du förstår att min (och andra medlemmars) planering med badrumsrenovering förskjuts pga styrelsens agerande, vilket i sin tur också kan leda till fördyringar förutom det otal ökade problem detta leder till?
Maj-Britt: Se mina frågor ovan - du måste utveckla och förtydliga dina påstående och frågor. Vilka är de andra medlemmarna? Varför hörs inte dom?
Admin: Vilka de andra medlemmarna är torde framgå tydligt av själva frågan, dvs bl.a. de medlemmar som står beredda att renovera sina badrum. Varför de inte hörs (om det skulle vara så) kan jag svara på, men det är irrelevant för denna fråga.
I övrigt se mina tidigare svar här. Frågan kvarstår.

Är det ok att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte är något kvalificerat stöd/bollplank till föreningen?
I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet".
37. Efter att du läst om vad som hänt i min brf, tycker du att HSB-ledamoten på något sätt kan betecknas som ett "kvalificerat stöd"?
Maj-Britt: Jag behöver ha objektiva bevis för de anklagelser du utslungar när det gäller styrelse och ledamot. Så allvarliga anklagelser måste vara ordentligt styrkta innan man kan agera.
Admin: Ja, berätta bara vilka bevis du vill ha för vad, så löser vi det.

Ingen trygghet, ingen omtanke, ingen samverkan, inget engagemang och ingen hållbarhet i beslut och agerande från HSB-ledamot
I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper".
38. Jag kan inte precis säga att jag varken från HSB-ledamoten eller styrelsen i övrigt upplevt någon trygghet, omtanke eller samverkan under detta stamrörsbyte... och heller inget engagemang!
Kan du se något av detta?
Maj-Britt: Hur uppfattar dina grannar och situationen? Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.
Admin: Mina grannar kan inte lag och stadgar så bra som jag kan, och befinner sig därför i ett klart underläge, speciellt eftersom ingen information från styrelsen förekommer. Men de jag pratat med är milt uttryckt irriterade över styrelsens och HSB-ledamotens beteende.
Om det är något som du tycker är ostyrkt så får du berätta vad detta är, utöver det jag redan klargjort här. Sedan förstår jag inte vad det har för betydelse om det är en person som berättar hur det fungerat eller om det är flera. Jag har av naturliga anledningar bäst inblick i de fel och misstag som begåtts, och jag har aldrig tidigare sagt något som varit osant, så HSB Malmös styrelse borde enligt min mening ha särskilt stor tillit till mig.

39. Utan vare sig omtanke, samverkan eller engagemang - och inte tillstymmelse av trygghet för mig eller andra medlemmar, hur kan man överhuvudtaget bryta mer mot sina uppgifter som HSB-ledamot än vad Bengt gjort?
Maj-Britt: Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.
Admin: Se tidigare svar. Om det är något speciellt, utöver det som jag redan redogjort för här, så måste du berätta vad det är du vill ha styrkt, utöver den information du kan få från HSB-ledamoten.

Alla regelverk bryts mot av HSB-ledamoten, vad ger detta för signaler?
40. Det känns som att allt som går att bryta mot det har brutits mot i denna historia, och HSB Malmös styrelse kan inte bara sticka huvudet i sanden och låtsas som ingenting när detta inträffar. Vad ger detta för signaler?
Maj-Britt: Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.
Admin: Se tidigare svar. Om det är något speciellt, utöver det som jag redan redogjort för här, så måste du berätta vad det är du vill ha styrkt, utöver den information du kan få från HSB-ledamoten.

Ingen som helst moral eller etik från HSB-ledamoten
Moral och etik hos HSB-ledamoten lyser också den med sin frånvaro.
Och då har jag här inte ens gått in på den usla upphandling som gjorts av föreningen, vilket - som också klargjordes av juristerna på bostadsrättsmässan - kan leda till personligt skadestånd (dvs pengar ur egen ficka). Jag har heller inte berört hur Bengt och resten av styrelsen lurade medlemmarna genom att i kallelse uppge stambytet som "byte av kall- och varmvattenledningar".
Maj-Britt: Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.
Admin: Se tidigare svar. Om det är något speciellt, utöver det som jag redan redogjort för här, så måste du berätta vad det är du vill ha styrkt, utöver den information du kan få från HSB-ledamoten.

OK att HSB-ledamot inte bryr sig om att medlemmarnas skrivelser och frågor ignoreras?
Du säger att min förening antagit samma policy som HSB Malmö att det är ordföranden som besvarar skrivelser, och att HSB-ledamoten måste rätta sig efter detta.
2. Men när då ordföranden inte besvarar någon skrivelse överhuvudtaget (vilket du kan se från länken du fick innan) trots att styrelsen (enligt Bengt, men som ingen sett något bevis för... jag vill nog se utdrag från styrelseprotokoll om detta) tagit ett beslut om att ordföranden ska göra detta så är något fel, eller hur?
Maj-Britt: Detta är en fråga mellan dig och din ordförande
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?

3. Menar du att HSB-ledamoten inte har ansvar att agera i detta läge där medlemmarna inte får svar (inte ens på direkt akuta frågor), och hur menar du att det i så fall är förenligt med såväl lagar som det avtal HSB-ledamoten skrivit under?
Maj-Britt: Återigen har bostadsrättsföreningens styrelse bestämt hur tågordningen ska vara bör styrelsens ledamöter följa detta. Något som även gäller HSB ledamoten.
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
HSB-ledamoten lyder inte under någon lag att följa dåliga styrelsebeslut, eller hur?
Och när du på annat ställe svarar att HSB-ledamoten har tystnadsplikt så blir jag rädd över att du inte vet bättre än så. Jag trodde alla idag var fullt klara över att styrelseledamöter inte har tystnadsplikt!

6. Att styrelsen skulle ha tagit detta beslut om att det är styrelsens ordförande som svarar är sedan något Bengt informerade om först efter den tionde skrivelsen (om jag minns rätt på rak arm, men någonstans där), alltså efter väldigt lång tid. Varför?
Maj-Britt: Det vet jag inte, egentligen borde väl din styrelse informera om det.
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Varför tycker du inte att HSB-ledamoten ska behöva svara för sina egna handlingar?
Tycker du inte det är rimligt att du ställer denna enkla fråga till HSB-ledamoten?

7. Tycker du inte det är märkligt att jag inte fick det beskedet från Bengt efter min första skrivelse? Tycker du HSB-ledamoten betett sig korrekt i detta avseende?
Maj-Britt: Se svar ovan:
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?

8. När sedan styrelsen i min brf vägrar att bekräfta att de tagit emot skrivelser (oavsett om det är på papper eller elektroniskt), så är också något fel, eller hur?
Styrelsen har inte bekräftat mottagandet av EN ENDA skrivelse!
Maj-Britt: Återigen - detta är en fråga mellan din brf-styrelse och dig.
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?

OK att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är specifika för honom som HSB-ledamot och HSB-tjänsteman?
10. Tycker du det är rätt att Bengt inte ska svara på följande frågor?
a. Vem är det som bestämt att mina frågor till dig ska besvaras av styrelsens ordförande i min brf?
b. Sedan när gäller detta?
c. För vilka frågor gäller detta?
d. Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)?
Maj-Britt: Det är ju din styrelse som beslutat detta. Din styrelseordförande måste därför besvara även dessa frågor.
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Om styrelsen i min brf beslutat detta vet vi inte, men om så varit fallet så är HSB-ledamoten en del av denna styrelse, och har ett ansvar för alla beslut som tas, även de beslut som innebär att medlemmars frågor inte blir besvarade.

11. Bengt hänvisar till ordföranden i min brf på dessa frågor trots att det är frågor riktade till HSB Malmö om HSB-ledamotens roll, men du ser inget fel i det?
Maj-Britt: Se svar ovan, jag utgår ifrån att du avser HSB ledamotens roll i din egen bostadsrättsförening, som jag tidigare förklarat har HSB-ledamoten att rätta sig efter de beslut som fattas i den styrelse han eller hon deltar i.
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Och nej, du utgår från något felaktigt. Jag avser HSB-ledamotens roll generellt, dvs jag ställer (som du fått kopior på) specifika HSB-ledamotsfrågor, men får inte svar på dessa.
Och då avser jag alltså inte bara följande obesvarade frågor till HSB-ledamoten;
a) Du hävdade tidigare att du skulle ta upp "mina frågor" med styrelsen. Vilka var de frågor du tog upp, mer specifikt?
b) Det är bra att jag lär få veta vad du har för syn på frågan i min brf, men det finns inget skäl till att du inte kan berätta detta redan nu? Håller styrelsen dig som gisslan, kanske?
c) Förstår du att föreningen skadas på ett allvarligt sätt av styrelsens agerande?
d) Är det bara mina frågor som styrelsens ordförande ska besvara? Eller alla medlemmars frågor?
e) När har detta beslut tagits att det är ordföranden som ska svara på frågor?
f) Du vet mycket väl att jag med denna styrelse - i vilken du ingår - i princip aldrig fått några svar tidigare. Jag har aldrig sett ett enda tecken på att du reagerat på hur styrelsen misskött denna del av sina uppgifter. Varför tror du att det skulle ha skett någon drastisk förändring avseende detta just nu?
g) Du säger att du "utgår" från att jag får svar på mina frågor. Men i så fall måste ordföranden någonstans mellan svärorden över mig ha yttrat något om att han kommer att se till så att jag får svar. Eller du bara utgår från det ändå? Trots att jag normalt annars aldrig får svar på några frågor till styrelsen! Varför skulle denna gång vara annorlunda?
h) Vem har bestämt att du inte får svara på t.ex. min fråga om varför styrelsen inte svarar på mina frågor?
i) Vad är det du menar som hindrar dig att svara på ovanstående frågor, om du fortfarande inte vill besvara dessa?

OK att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är grundläggande för styrelsearbetet?
12. Utöver dessa HSB-specifika frågor så har jag även ställt frågor till styrelsen inkl. Bengt;
- Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?
- Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?
- När kommer jag i så fall att få svar?
Utan svar från varken Bengt eller resten av styrelsen.
Maj-Britt: Återigen frågor som bör besvaras av ordförande i din förening.
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Tycker du att det är ok att HSB-ledamoten låter det passera obemärkt att inte ens ovanstående grundläggande frågor besvaras, och att HSB-ledamoten inte tar tag i detta?

OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte verkar för att god ordning råder?
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".
Maj-Britt: Om det föreligger oordning i din förenings verksamhet bör du ta upp det med styrelsen och medlemmarna i din förening.
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Tycker du inte att du borde ta upp denna fråga med HSB-ledamoten?

30. Efter mycket skrivande fram och tilbaka där jag klargör att jag kommer att stämma
styrelsen, med skadestånd, för att de på detta allvarliga sätt bryter mot lagen så får jag beskedet från Bengt att de kommer att följa stämmobeslutet och dela ut stadgeförslaget. Sedan händer inget! Är det ok, enligt dig?
Maj-Britt: Du får tala med din förening - jag har inte den insynen i din förening att jag kan svara på dessa frågor
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Om det skulle vara insyn du behöver för att ta tag i detta så kanske det vore lämpligt att fråga HSB-ledamoten om detta, eller hur?

När jag säger att jag misstänker läckage från våningen ovanför pga en växande fläck i mitt badrumstak så reagerar inte styrelsen, inkl. Bengt.
Maj-Britt: När det gäller reaktioner på din misstänkta vattenskada, så är det återigen din styrelse som du måste kontakta.
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Speciellt när du nu vet att styrelsen, inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre, inte ens tar tag i något så viktigt som en möjlig vattenskada (vilket du kan fråga HSB-ledamoten om)?

33. Tycker du att styrelsen gör rätt som inte agerar omedelbart i detta läge?
Maj-Britt: Kan ej svara på detta – det är en fråga för din egen bostadsrättsförening, Jag har inte insikt i din förening och vet inte hur ni valt att hantera era interna ärenden.
Admin: Tycker du att det är en fråga om interna ärenden ifall en styrelse ska bry sig om vattenskador eller ej?
Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?

b. Tycker du att HSB-ledamoten gör rätt som inte agerar omedelbart i detta läge?
Maj-Britt: Frågan är retorisk och kräver inget svar.
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Det finns inget som helst retoriskt i denna fråga och jag vill gärna ha svar på hur HSB Malmö ser på denna extremt viktiga fråga om HSB-ledamoten.

34. Tycker du att HSB:s jurister (och SBC:s samt Riksbyggens) har fel när de sitter på bostadsrättsmässan och säger att styrelsen är skyldig att agera i detta läge?
Maj-Britt: Frågan är retorisk och kräver inget svar.
Admin: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Det finns inget som helst retoriskt i denna fråga och jag vill gärna ha svar på hur HSB Malmö ser på denna extremt viktiga fråga om HSB-ledamoten.

Vad är HSB-ledamotens roll i den skada föreningens medlemmar drabbas av?
Vad HSB-ledamotens roll i detta är, undrar du?
Ja, HSB-ledamoten är till att börja med en del av styrelsen - och har bara därigenom ett mycket stort ansvar för alla de onödiga problem och kostnader föreningen drabbas av - men sedan har HSB-ledamoten i sin roll av HSB Malmö ett utökat ansvar, vilket sedan även understryks av det avtal som HSB-ledamoten skrivit under.
Maj-Britt: Rent generellt kan jag säga att HSB-ledamoten har lika stort ansvar som resten av styrelsen – varken mer eller mindre. När du talar om det som händer i din förening, så måste du vända dig dit för att få svar.
Admin: Varför skulle jag vända mig till till min förening i frågor om HSB-ledamoten?
Hur har du kommit fram till att HSB-ledamoten inte har varken mer eller mindre ansvar än övriga ledamöter?
Detta säger du trots att du vet att HSB-ledamoten lyder under det HSB-ledamotsavtal som du själv tydligen varit delaktig i att ta fram.
Dessutom! Om du varit på bostadsrättsmässan så skulle du kunnat höra juristerna förklara att de med mer kunskaper har ett utökat ansvar i styrelsen. Tycker du inte att HSB-ledamot Bengt Skånhamre efter alla år i HSB har mer kunskaper än de oerfarna ledamöterna i min brf?

Har inte HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter?
16. Är det inte din åsikt att HSB-ledamoten har ett större ansvar än övriga ledamöter (inte bara pga det särskilda avtal som HSB-ledamoten skrivit under)?
Maj-Britt: HSB-ledamotens ansvar är det samma som övriga ledamöter - dock kan ledamoten få en viktigare roll framför allt i styrelser som är nya och själv saknar kompetens.
Admin: Ja, men säger du inte emot dig själv här, jämfört med föregående fråga?
Nu håller du ju med mig om vad jag skrivit i sista stycket i föregående fråga.
Samtidigt säger du emot dig själv i detta svar.
Jag anser att det är viktigt att förstå att HSB-ledamoten har ett större ansvar dels av den anledning du själv nämner här, och dels genom det särskilda HSB-ledamotsavtal som HSB-ledamoten lyder under.
Du tycker väl inte att avtal inte ska gälla?

Är HSB-ledamoten mindre ansvarig än resten av styrelsen?
Maj-Britt: Nej
32. HSB-ledamoten är inte mindre ansvarig för de fel som görs av brf-styrelsen, eller hur?
Maj-Britt: Du har lagt in en värdering i frågan som gör att jag inte kan eller vill svara på den .
Admin: Här finns ingen som helst värdering i denna fråga. Var ser du den?
Min fråga är generell; Är HSB-ledamoten mindre ansvarig för fel som styrelsen gör?
Jag trodde att du redan svarat här att HSB-ledamoten inte är mindre ansvarig för fel som styrelsen gör. Missuppfattade jag dig?
Ska en HSB-ledamot rätta sig efter styrelsebeslut?
Du skriver;
"Ledamoten måste ju rätta sig efter de styrelsebeslut som fattas - så i den delen kan vi inte agera".
Men det stämmer definitivt inte !!! Det är faktiskt så fel som någonting överhuvudtaget kan vara!
En ledamot - oavsett om det är en HSB-ledamot eller övrig ledamot, men naturligtvis särskilt om det är en HSB-ledamot pga dennes utökade ansvar, bl.a. genom sitt avtal - ska och får inte rätta sig efter beslut som på olika sätt är fel/bryter mot lag och stadgar. Att just detta styrelsebeslut (om det är sant, vilket vi inte vet) i sig inte bryter mot lag/stadgar är sedan en annan sak.
Maj-Britt: En HSB-ledamot är styrelsemedlem på samma villkor som förtroendevalda styrelsemedlemmar och har att rätta sig efter samma regelverk - även tystnadsplikten. Vi har inte anledning att tro att det beslut som din styrelse fattat och som du ogillar bryter mot lag eller stadgar.
Admin: Fel, och det är just det som är det viktiga här. HSB-ledamoten har ett utökat ansvar!
Om du sedan tror att styrelseledamöter har tystnadsplikt så måste du nog ta reda på fakta först, eftersom så absolut inte är fallet.
Har du ingen anledning att tro att de beslut styrelsen i min brf bryter mot lag och stadgar?
Du har fått all information om detta tidigare, du kan kontrollera med HSB-ledamoten och även med juristerna om du själv inte är insatt i regelverket, och jag har i denna skrivelse förtydligat allt som du undrat över.
Har du fortfarande ingen anledning att tro att styrelsens beslut bryter mot lagar/stadgar?
T.ex. att inte följa stämmobeslutet att dela ut stadgeförslaget, som jag berättat om.
Eller t.ex. att styrelsen obemärkt försöker smyga över ansvaret på det som hör till föreningens ansvarsområde till de enskilda medlemmarna (de utanpåliggande rören).
Jag vet inte hur man ska kunna hitta tydligare lag- och stadgebrott !!!

En HSB-ledamot har inte tystnadsplikt, utan vårdplikt (vilket i praktiken nästan är motsatsen till tystnadsplikt)
Dessutom är det viktigt att känna till såväl att HSB-ledamoten inte har tystnadsplikt som att HSB-ledamoten inte behöver följa det påstådda styrelsebeslutet.
En HSB-ledamot har, precis som övriga ledamöter, en vårdplikt, och det innebär på intet sätt att ledamoten/HSB-ledamoten ska följa styrelsen. Tvärtom innebär det att varje enskild ledamot är enligt lag skyldig att göra det som är bäst för medlemmarna och föreningen i stort.
Jag kan bara hoppas att du förstår att Bengt, bl.a. genom att vägra svara på mina frågor, inte ens de frågor som är specifika för honom/HSB, bryter mot vårdplikten!
Just vårdplikten har brutits mot på ett flertal sätt, vilket framgår av min redogörelse såväl tidigare som i detta mejl.
Maj-Britt: Det avtal för HSB-ledamöter som du refererar till har jag själv varit med om att ta fram.
HSB-ledamoten omfattas som jag uppgivit ovan av tystnadsplikten precis som övriga styrelsemedlemmar. Samtliga styrelsemedlemmar omfattas av vårdplikt mot föreningens medlemmar. Samtliga ledamöter ska ta ställning för medlemmarnas intresse i de beslut styrelsen fattar. Om man inte kan ställa sig bakom ett styrelsebeslut, ska man reservera sig och det kan HSB-ledamoten så klart göra. Är det styrelser som sysslar med korruption eller kriminalitet bör ledamoten agera. Men så är ju inte fallet i din styrelse vad jag förstår.
Admin: Trots att jag här, redan tidigare, informerat dig om att en ledamot inte har tystnadsplikt så svarar du ändå mig att styrelseledamöterna har tystnadsplikt !!!
En ledamot har inte tystnadsplikt och som ledamot i HSB Malmös styrelse tycker jag nog att det är ganska viktigt att du är införstådd med detta! Fråga juristerna om du inte tror på mig!
Jag kan inte svara på om styrelsen i min brf sysslat med korruption och kriminalitet, men jag blir lite rädd om du anser att detta är det enda läge som en HSB-ledamot ska bry sig om något.
Nu är frågan om du förstår att HSB-ledamoten brutit mot vårdplikten på ett antal olika sätt, bl.a. genom att inte verka för att medlemmarna får svar på för föreningen kritiska frågor, och att HSB-ledamoten inte tar ansvar för att stämmobeslut ej följts, och att HSB-ledamoten inte sett till att styrelsen gjort något förarbete inför stambytet, och genom att HSB-ledamoten skrivit felaktiga protokoll, etc., etc (enligt allt vad jag skrivit till dig tidigare, här och i länken du fått)?


Som alla kan se handlar det för HSB Malmös styrelse bara om att skydda HSB-ledamoten och brf-styrelsen. Det finns inte det minsta intresse varken att rätta upp gjorda fel, tillrättavisa HSB-ledamoten eller verka för att liknande incidenter inte inträffar i framtiden.

HSB-ledamoten har enligt HSB Malmös styrelse inte gjort det minsta fel, det spelar ingen roll vad det handlar om eller vilka bevis som presenteras.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-11-25 klockan 13:24.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-11-27, 19:23
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard vice ordförande

Hur är det ställt i vissa HSBföreningar?

Ser att HSB ledamoten är vald till vice ordförande i en del föreningar.

Fråga: om ordföranden avgår blir alltså HSBledamoten ordförande.

Är inte detta minst sagt "känsligt"???
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-11-27, 19:36
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard hsbledamot

Kan man som HSBledamot även vara ordförande i den förening man bor i???

Ja det kan man i alla fall i HSB.

Undrar om revisorn Borevision godkänt inköp av speciellt bred stol????
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-11-28, 00:34
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! HSB-ledamot som ordförande, vice ordförande och sekreterare?

I HSB Malmö sitter HSB-ledamöter som ordförande, som vice ordförande och som sekreterare.

Jag har inte tänkt på att kolla kopplingar mellan var HSB-ledamöter bor och vilka brf:ar de sitter i, men om det skulle finnas någon förening där föreningens HSB-ledamot också bor i brf:en så skulle det vara skandal.

HSB Malmö säger att det finns ett uttryckligt förbud för HSB-ledamöterna att sitta som ordförande, men att de kanske kan sitta som vice ordförande i extrema undantagsfall under en kortare period. HSB Malmö säger vidare att det är "olämpligt" att HSB-ledamoten också sitter som sekreterare.

Problemet är att ingen satt detta på pränt någonstans. Därför bryr sig ingen i praktiken.

Lista över HSB-ledamöter i Malmö


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt
- Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 15:39.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-03-22, 20:03
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard HSB anno 2009

Stadgarna i en förening där HSB:s chefsjurist Ove Schramm är styrelseledamot

§2

HSB ombesörjer uppförandet av föreningens hus och utförandet av allt som sammanhänger därmed i överensstämmande med inom HSB gängse normer och mot ersättning enligt HSB:s Riksförbundsvid varje tidpunkt gällande normer. HSB handhar föreningens räkenskaper och medelsförvaltning samt biträder föreningen i förvaltningen av dess angelägenheter mot ersättning enligt HSB:s Riksförbunds vid varje tidpunkt gällande normer.

kanske inte så konstigt att man då kan läsa i årsredovisningen

Citat ur årsredovisningen:

"Utförda arbeten under året.

Inga större arbeten har utförts under året förutom att halkbekämpning har utförts på samtliga loftgångar"

Är det vad pengarna räcker till om HSB:s Riksförbund skall besluta om betalning av arbeten vid varje tillfälle??????
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-03-22, 20:11
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Fråga Stadgat att HSB sköter förvaltningen

Jag förstår inte... står det i en bostadsrättsförenings stadgar;
Citat:
Ursprungligen skrivet av stephan Visa inlägg
HSB handhar föreningens räkenskaper och medelsförvaltning samt biträder föreningen i förvaltningen av dess angelägenheter mot ersättning enligt HSB:s Riksförbunds vid varje tidpunkt gällande normer.
Finns det föreningar idag som i stadgarna talar om vem som ska sköta föreningens räkenskaper/förvaltning? Och dessutom specificerat med vilken avgift (dvs helt på Riksförbundets villkor)!

Det är ju i så fall helt absurt !!!
Har jag aldrig hört talas om... det är ju värre än i Riksbyggenföreningarna!

Vad är detta för en HSB-förening?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-03-23, 10:45
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard HSB styrning

http://www.ribbyberg.com/

Kanske har föreningen nu ändrat dessa fruktansvärda stadgar, men att fram till år 2008 vara i klorna på HSB såsom de tidigare stadgarna säger är fruktansvärt.

Bakgrund:

HSB Distriktet i haninge, som består av riktiga HSB fanatiker, och har gjort det sedan mannaminne hade fram till detta sekelskifte ett horribelt avtal för sina medlemsföreningar.

Stadgarna sa som ni hittar i ribbybergs stadgar (kolla årsredovisningen 2007)att HSB skulle vara entreprenörer och HSB skulle bestämma priset på avtalen.

Distriktet (32 föreningar) var uppdelade i mindre distrikt. Tillexempel haninge vendelsö-Brandbergen där fanns 8 föreningar. HSB gjorde en budget för förvaltningskostnader för dessa föreningar, sedan hölls ett möte där ordföringarna fick ta del av denna budget (en massa siffror). Sen vara det bara att rätta sig i ledet.

Efter ett budgetår redovisades utfallet med en massa okontrolerbara nya siffror. Oftast blev det lite över, som proportionellt återbetalades till föreningarna.

Förutom detta tillkom det oftast extra fakturor för tilläggsarbeten. Som tillexempel extra snöröjning. Dessa fakturor kom efter semestern nästkommande år. Inte lätt för styrelsen att ha kontroll där inte......
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-03-26, 20:13
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Vem är HSB-ledamoten lojal med - HSB eller medlemmarna?

Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om HSB-ledamoten och vem denna HSB-ledamot egentligen är lojal mot.

HSB-ledamot, lojalitet och arbetsgrupper

Om man kommer in i en styrelse som ny så är det lätt att påverkas, och är majoriteten av ledamöterna färska så blir det av naturliga skäl HSB-ledamoten som tar kommandot.

HSB erbjuder emellanåt ledamöter att ingå i arbetsgrupper och dessa ledamöter arvoderas då av HSB för sitt bidrag till arbetsgruppen. Det är inte minst ett bra sätt för att svänga över lojaliteten från föreningen till HSB.

Mindre vanligt förekommande är att HSB:s arbetsgrupper består av icke-ledamöter, men mer kunniga sådana. Kompetens verkar vara mindre viktigt för HSB än att hålla sig väl med styrelserna.

Jag blev som medlem faktiskt tillfrågad av HSB om jag ville ingå i en arbetsgrupp i samband med mina avslöjanden om HSB Bolina. HSB trodde då att jag skulle ta tillbaka vad jag skrivit om HSB Malmös bredbandsuppkoppling. Det gjorde jag inte! Således fick jag sedan heller inget erbjudande om att ingå i den aktuella arbetsgruppen om bredband (där jag inom parantes sagt säkert hade haft mer att tillföra än de flesta andra).

HSB-ledamot och arbetsgrupper

Admin skrev tidigare om de "hemska" föreningarna som skrämmer inte bara medlemmarna utan även de styrelseledamöter som är oerfarna/nya.

Jag har kollat/vet vilka som sitter i några av dessa föreningar som Admin refererar till. Mest skrämmande är den förening som har en ordförande som får lön/arvode från HSB för att han deltar i en arbetsgrupp tillsammans med tjänstemän från HSB.

//Stephan (Inlägg #861, kopierad från det andra forumet //Admin)
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-06-22, 11:58
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Rimligt

Är det rimligt att en HSB ledamot kan sitta som styrelseledamot i 9 bostadsrättsföreningar och göra ett bra arbete för medlemmarna?

Självklart inte.

brf Vädurens HSBledamot Bo Widerdal sitter i 9 olika brf styrelser i Haninge. Samtidigt är han HSB:s förvaltare i 6 eller 7 av dessa.


Sanslöst? Men HSB spar väl in på pengar och "kör skiten" ur de som snart skall gå i pension?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Malmös styrelse bryter medvetet mot lagen - HSB-ledamoten Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 9 2008-10-14 11:04
(Lyx)renovering för delar av föreningen, ingen avgiftshöjning för berörda Erikejw Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 14 2008-09-30 20:13
Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2008-04-24 20:47
Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 11 2008-03-15 18:05Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:34.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare