Vad anser Riksbyggen och HSB om medlemmarnas rätt att få se styrelsemötesprotokollen?

På Riksbyggens hemsida kan man läsa att Riksbyggen, i teorin, inte är emot att styrelsen visar sina protokoll till vem styrelsen vill. Det står "Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdplikt om spridningen av protokollen."

I praktiken tycker Riksbyggens representant att medlemmar ska få se bara den del av protokollet som handlar om ett eventuellt ärende som gäller just den medlemmen i fråga.

Här nedan är en kopia av en mailväxling som jag har haft med Riksbyggen.
I grönt har jag lagt till egna kommentarer i efterhand:

Från: G-I
Skickat: den 4 november 2004 10:22
Till: bostadsratt
Ämne: frågor

Jag har två frågor som jag undrar om ni kan svara på:
- har en BRF:s medlem rätt att se styrelsemötesprotokoll som styrelsen för vid varje möte?
- vid årsstämman, ska stadgarändringar hanteras som vanliga motioner? Finns det en särskild punkt i dagordningen för stadgeändringar och en för andra motioner?

Svar från Riksbyggen

From: "bostadsratt" < bostadsratt@riksbyggen.se >
To: G-I
Date: Fri, 5 Nov 2004 09:12

En medlem har INTE rätt att se styrelsens protokoll!

När det gäller behovet av att se över en förenings stadgar brukar styrelsen sköta detta och då ta upp detta som en punkt vid årsstämman.
Om styrelsen inte gör detta kan naturligtvis de boende ställa frågan varför inte detta skett.

När föreningen skall anta nya stadgar måste detta beslutas vid TVÅ STÄMMOR. Vanligtvis väljer då styrelsen att först kalla till en extra stämma där man enbart behandlar stadgarna för att slutligen fastslå dessa vid den ordinarie stämman.

(Här vill jag poängtera för läsaren det kortfattade svaret jag fick av Riksbyggen.
INTE står med stora bokstäver, inga nyanser, mycket bestämt. Helt i strid med det som står på Riksbyggens hemsidan, och i strid med vad lagen säger)

Svar från mig -->

Från: G-I
Skickat: den 5 november 2004 09:28
Till: bostadsratt

En medlem har FAKTISKT RÄTT att se styrelsens protokoll! Eller rättare sagt är det varje förening som får ta ställning till denna fråga. Lagen om BRF och om ekonomiska föreningar säger ingenting om att styrelsens protokoll inte får visas för medlemmarna.
Tråkigt att ni inte vet bättre på Riksbyggen.
Hoppas ni kollar lagen lite bättre i fortsättningen.


Svar från Riksbyggen -->

Styrelsen har tystnadsplikt mot de boende och ev, problem och därav är styrelseprotokoll inte offentlig handling!

(Här vill jag uppmärksamma läsaren att tystnadsplikt inte finns för privata föreningar).


Svar från mig -->

Här kommer ytterligare ett svar från mig, som jag inte har någon kopia av, men som refererade till lagtexten:
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870667.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19910614.HTM


Där tog mitt samtal med Riksbyggen slut. Lite senare fick ett mail från … HSB! Tydligen hade någon på Riksbyggen kontaktat någon på HSB för att svara mig i frågan. Här kommer brevväxlingen med HSB:

Från: yyy <yyy@stockholm.hsb.se> (kolla här, yyy jobbar på HSB)
Skickat: den 8 november 2004 12:50
Till: G-I'
Ämne: Svar på frågor om brf.

Här är svaren på dina frågor:

1. Medlemmarna har inte rätt att läsa styrelseprotokollen. Det är styrelsens interna arbetsmaterial och endast styrelseledamöterna och revisorerna har tillgång till protokollen. (Ser ni hur bestämd yyy låter? Visst verkar yyy kunnig i frågan).
2. Stadgeändring är ett övrigt anmält ärende och kan behandlas under denna punkt på dagordningen. Det är dock inte ovanligt att stadgeändring anses så viktigt att den blir en egen punkt på dagordningen.

MVH
yyy
HSB StockholmFrån: G-I
Skickat: den 8 november 2004 14:06
Till: yyy
Kopia: xxx@riksbyggen.se

Du får gärna kolla svaret som jag skickade till din kollega xxx. Jag tycker att ni på Riksbyggen (jag borde skrivit HSB här) borde läsa på lagen om ekonomiska föreningar och lagen om bostadsrättsföreningar.
Här är länkar:
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870667.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19910614.HTM

Jag ger inte mycket för era påstående utan laglig grund. Häpnadsväckande att ni hittar på olika argument (tystnadsplikt, internt arbetsmaterial) som inte har stöd i lagen. Själv har jag:
- granskat lagen
- pratat med bostadsminister som var med och utformade lagen
- pratat med en advokat

Därför kan jag påstå att inget i lagen hindrar en styrelse att visa sina protokoll. Varje förening kan faktiskt ta ställning i frågan och välja att skriva i sina stadgar att styrelsemötesprotokollen ska vara offentliga.

Om ni hittar någonstans i lagen stöd för det ni påstår, vill jag gärna höra av er igen.

 

Svar från HSB -->

From: yyy <yyy@stockholm.hsb.se>
To: "G-I"
Date: Mon, 8 Nov 2004 14:59

Subject: SV: VB: Svar på frågor om brf.

Jag hänvisar till boken "Bostadsrättslagen" av Håkan Julius och Ingrid Uggla Norsteds Gula Bibliotek. Ingrid Uggla var med och skrev 1991 års bostadsrättslag.
Sidan 280 i den andra upplagan 9 kap 12§, pkt 05 i BRL "Styrelseprotokollen är inte offentliga. Det är styrelsen som bestämmer spridningen av protokollen. Varken medlem eller någon utomstående har rätt att få del av protokollen. Revisorerna har alltid rätt att ta del av protokollen eftersom de skall granska verksamheten".
Liknande skrivning finns i boken Lagen om ek. föreningar av Anders Malmen, LF 6 kap 8§ pkt 4 om styrelseprotokoll sid 183 och 184.

Protokollen är inte offentliga eftersom de kan beröra ärenden om enskilda medlemmar, tex ekonomiska problem, bråk mellan grannar, som inte berör alla medlemmar. Men givetvis har styrelsen en informationsplikt att informera medlemmarna om de beslut som berör hela föreningen. Styrelsen har en vårdnadsplikt för föreningen.

(Här vill jag lägga till en liten analys av yyy's svar: Ser ni skillnaden jämfört med de första svaren jag fick: "en medlem har INTE rätt att läsa styrelsens protokoll"? Nu är svaret mycket längre och nyanserat, och närmare verkligheten.)

Från: G-I [mailto:XXX]
Skickat: den 10 november 2004 10:08
Till: yyy
Kopia: xxx.

Hej xxx och yyy
Fick ni mitt förra svar? Jag fick inget svar från er på det. Om ni har missat det, kan jag skriva det igen.
Ni kan inte hänvisa till fackböcker som om det är lagen. Böckernas författare gör en tolkning av lagen, en feltolkning tydligen, när det gäller tillgänglighet av styrelsemötesprotokoll. Jag har mailväxlat med en författarna av en av de här böckerna (Lundén Björn, Svensson Ulf), och de kunde inte hänvisa till någon lagparagraf för att stödja sitt påstående. I en del av de här böckerna kan man också hitta en paragraf som säger att föreningen kan välja att offentliggöra protokollen (även om författarna inte är förtjusta i idén).

Jag hoppas att få ett svar på detta mail, eftersom jag tycker att diskussionen är högst intressant.


Svar från HSB -->

Lagen tolkas ju alltid. Styrelsen har ju ansvar för styrelseprotokollen och har då rätt att bestämma över dem. Jämför sista meningen i föreningslagen 6 kap , de skall förvaras betryggande och inte spridas hur som helst.

(I sista meningen påminner HSB om lagen "ska försvaras betryggande" men lägger till ett påhitt i samma veva "inte spridas hur som helst")Jag svarade någonting i stil med "lagen kan tolkas, och den kan misstolkas" och jag skrev att jag inte kunde förstå hur man kunde tolka den här lagtexten som de gör.


Av de här brevväxlingarna med Riksbyggen och HSB ser man tydligt att de två organisationerna gjort ett val att tolka lagen på ett visst sätt. Deras standardsvar kunde ha varit "Inget hindrar en styrelse att visa sina protokoll", eller "Styrelsen borde visa sina protokoll för medlemmarna (som är uppdragsgivare), utom kanske den delen som är känslig mot enskilda medlemmar". Men deras standardsvar är istället "En medlem har INTE rätt att se styrelsens protokoll", vilket visar deras attityd, och deras vilja att styrelsen ska arbeta utan öppenhet mot medlemmarna.Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/deligt i din fvrening?

Om du har negra synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gdrna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det dven en enklare gdstbok.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan