ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH VD

Från HSB Malmös årsredovisning kan man se att ersättningen till styrelsen och suppleanterna låg på den svindlande höga nivån av 1.022.000 kr för år 2006.

Det måste vara historiens i särklass högsta arvode i en bostadsorganisation !!!!
1 Alf Gustavsson Ordförande 177.000 kr   Skulle ha varit 176.000 kr enl. stämmobeslut
2 Olle B. Vice Ordförande 88.000 kr    
3-
7
5 ledamöter;
Anders Lundberg, Maria Bengtsson, Henric Lellky,
Mona W.,
Christer A.
Ledamot 416.000 kr   10 basbelopp på 5 ledamöter
8-
9
2 ledamöter;
Tommy Schuman, Peter Frank
"Arbetstagarledamot" 176.000 kr   Vad är arbetstagarledamot?
4 basbelopp till dessa två!
10-11 2 suppleanter;
Maj-Britt Thulin,
Olle Strand
Suppleant 77.000 kr   Övergick till ledamöter 2007
2 basbelopp.
12-13 2 suppleanter;
Monica Nilsson, Tommy Lind
"Suppleant Arbetstagarledamot" 88.000 kr   Ofattbart högt arvode till suppleant utan specificerade arbetsuppgifter!

Detta kan jämföras med tre år tillbaka i tiden då arvodet endast låg på 155.000 kr. Arvodet till styrelsen höjdes alltså från 155.000 kr med 867.000 kr till drygt en miljon kronor!

År 2007 fastställdes arvodet till "bara" ca. 700.000 kr, men då består styrelsen av 2 ledamöter och 3 suppleanter färre jämfört med 2006. Dvs arvodet per ledamot och suppleant har t.o.m. höjts ännu mer idag än fantasinivån det låg på under 2003.

Alla tycks försöka sno åt sig så mycket som möjligt av kakan så länge det går. Detta kommer naturligtvis att fortsätta så länge fullmäktigeledamöterna varken reagerar på någonting eller bryr sig om att hålla koll på vad som händer. Tråkigt.Sorterat på "löner och ersättningar"

Av någon märklig anledning så accepterar medlemmarna att HSB döljer hur mycket som betalats ut til VD samt styrelse, genom att HSB slår ihop styrelsens arvode med VD:ns lön i redovisningen, precis som att dessa skulle tillhöra samma kategori. Som förhoppningsvis alla förstår så är det en fullt medveten strategi för att dölja siffror!

HSB Stockholm: 8,8 mkr exkl. sociala kostnader som ej redovisas
Styrelse vd och vice vd 4.019.000 kr i löner och ersättningar (varav 1 338 tkr till VD).
Denna siffra på 4 mkr verkar inte stämma med lön till VD och det styrelsearvode som fastställts.
Styrelse vd och vice vd 4.748.000 kr i pensionskostnader (varav ? miljoner kr till VD).
Någon form av avgångsvederlag?


HSB Skåne, 2006 5,7 mkr - VAD HÄNDE HÄR UNDER 2006?

Styrelse och VD 3.086.000 kr i löner
Styrelse och VD 2.640.000 kr i sociala kostnader (varav 1.644.000 kr i pensionskostn.)HSB Malmö: 5,6 mkr
Styrelse & VD 2.893.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse & VD 2.706.000 kr i sociala kostnader (varav 1.434.000 kr i pensionskostnader)


HSB Göta, 2006 4,2 mkr

Styrelse och VD 2.736.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 1.487.000 kr i sociala kostnader (varav 561.000 kr i pensionskostnader)HSB Dalarna, 2006 2,9 mkr exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 2.223.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 671.000 kr i pensionskostnaderHSB Göteborg: 5,1 mkr exkl sociala kostnader som ej redovisas
Styrelse 502.000 kr i löner och ersättningar

HSB Södertälje, 2006 (alla sociala kostnader med?) - ej angivet pensionskostnader

Styrelse och VD 1.505.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 203.000 kr KP pension
Styrelse och VD 489.000 kr i arbetsgivaravgiftHSB Östergötland, 2006 exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 1.334.000 kr + 18.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 533.000 kr i pensionskostnaderHSB NVG, 2006

Styrelse och VD 1.324.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 565.000 kr i sociala kostnader (varav 565.000 kr i pensionskostnader)HSB Norra Storstockholm, 2005 exkl. sociala kostnader som ej redovisas
Årsredovisning saknas för 2006

Styrelse och VD 1.139.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 131.000 kr i pensionskostnaderHSB Södertörn, 2006

Styrelse och VD 1.089.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 520.000 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 168.000 kr)HSB Sydost, 2006

Styrelse och VD 1.065.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 942.000 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 579.000 kr)HSB Mitt, 2006 exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 1.059.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 429.000 kr i pensionskostnaderHSB Södermanland, 2006

Styrelse & VD 1.021.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse & VD 1.086.000 kr i sociala kostnader (varav 756.000 kr i pensionskostnader)HSB Uppsala, 2006

Styrelse och VD 974.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 773.000 kr i sociala kostnader (varav 351.000 kr i pensionskostnader)HSB Centrala Värmland, 2006 exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 923.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 348.000 kr i pensionskostnaderHSB Mälardalen exkl. sociala kostnader och pensionskostnader som ej redovisas

Styrelse 87.996 kr i löner och ersättningar (ej uppgivit soc. kostnader)HSB Norr, 2005 - Årsredovisning för 2006 saknas.

Styrelse och VD 903.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 452.000 kr i sociala kostnader (varav 138.000 kr i pensionskostnader)HSB Norra Bohuslän, 2006

Styrelse och VD 858.750 kr
Styrelse och VD ? kr i sociala kostnader och pensionskostnaderHSB Umeå

Styrelse och VD 748.403 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 333.346 kr i sociala kostnader
Styrelse och VD 162.425 kr i pensionskostnader

HSB Mölndal, 2006

Styrelse och VD 685.251 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 770.100 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 511.622 kr)Ingen regionförening redovisar arvode till styrelse och lön till VD så att man kan se hur mycket som egentligen utbetalats till vem, men följande 12 regionföreningar har dessutom särskilt undanhållit uppgifter om lön/arvode;
- HSB Stockholm,
- HSB Skåne,
- HSB Dalarna,
- HSB Göteborg,
- HSB Södertälje,
- HSB Östergötland,
- HSB Norra Storstockholm,
- HSB Mitt,
- HSB Centrala Värmland,
- HSB Mälardalen,
- HSB Norra Bohuslän,
- (HSB Norr)

Att HSB har olika redovisningsmetoder inom sig är ytterst, ytterst märkligt.
Vad har HSB för förklaring til detta?


Om arvoden och löner inom HSB (inkl. HSB Riksförbund);

Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö- årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Tipsa en vän


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan