Februari 2006

Bästa Bostadsrättsinnehavare i Bostadsrättsförening Nix-demokrati

Alla har ju inte datorer/ eller Internet och har därmed inte tillgång till "verksamheten" som en person startat i Brf Nix-demokrati. Tanken har kanske ifrån början varit avsedd att vara god, där gemene man skulle kunna ventilera åsikter och allehanda ting men så blev inte fallet, vilket man kunde räkna ut!

Det har under en längre tid förekommit och förekommer förtal, personliga påhopp med mera på bland annat anställda i föreningen och även påhopp på styrelse, detta kan nu inte längre accepteras, vad som är sagt skall besparas er. Det sista som framkommit nu är att den nytillträdda ordföranden tvingats att lämna sitt uppdrag på grund av "personliga skäl" vilket är skrämmande och allvarligt för föreningen! Men tyvärr bästa bostadsrättsinnehavare förmodligen kommer det inte att sluta med detta utan även anställda kommer att sluta sina anställningar, eller behöva sjukskriva sig och troligtvis fler styrelseledamöter kommer att ställa sina platser till förfogande. Frågan ställer sig därför ganska klart, fortsätter detta kommer det förmodligen att ta ett slut med en stor förskräckelse.

Den senaste veckan har det till samtliga hushåll i Nix-demokrati delats ut en blankett för sökande av ROT-bidrag. Detta har lagt ännu mer glöd på elden. Anledningen till att Brf Nix-demokrati vill åt dessa pengar är följande; Nix-demokrati har gjort underhåll/reperationer för X-antal miljoner och vill därmed också kunna få tillbaks en del från staten vilket ter sig helt naturligt. (Det vill förstås till att man tänker på sin förening, för att denna ekvation skall gå ihop). Totalt rör detta sig om ca: 400.000:- som föreningen kan få in, då under förutsättning att alla hjälps åt med att visa ansvar och läma tillbaks blanketten så att föreningen kan söka bidraget. Detta är ett avdrag, alltså inget som läggs på toppen av någon inkomst etc, som tyvärr någon tycks tro. Några har sedan visat oro över att om man skulle råka ha betalningsanmärkningar, finnas hos kronofogden etc så tar dom dessa pengar och därmed har man som privatperson svårighet att betala tillbaks till föreningen i september/oktober. Har man då tänkt på att ibland kan det löna sig att även ha en god relation med fogden så kanske allt löser sig. Kronofogden är pratbar! Föreningen kan tyvärr inte bedriva någon social verksamhet om någon tycker så, utan privatekonomin får man tyvärr själva brottas med som alla andra i samhället. Det kan väl inte vara meningen att några hushåll skall bestämma över majoriteten och därmed få rätt!

Allt detta "helvete" har tillkommit genom att en enda person börjat med "pajkastning" uppmanat de boende att helt sonika strunta i att lämna in blanketten, BRA! Vad händer nu jo denna person undergräver och försöker helt klart förstöra för föreningens framtida ekonomi, vad gör ni om pengarna tar slut i kassan? Höjer avgiften? Hur många vill detta? Personen ifråga som startat allt helvetet kan ju definitivt inte vara intresserad av detta, utan här skall det sparas, alltså går det stick i stäv när det gäller ROT-bidragen. Följande fråga är därför motiverad. Är denna perfekta person själva i fogdens register? Är det sådana personer som man vill ha i en styrelse?

Får man som man vill kommer denna person med all säkerhet kanske att få en plats i styrelsen. För kännedom kan nämnas att personen i fråga har tidigare gjort ett gästspel i styrelsen men lämnade sin plats på egen begäran.

Därför skall man alltid vara mycket fundersam till vem man väljer in i en styrelse, och inte enbart gå till vad en valberedning har att föreslå. Vad har vederbörande för bakgrund, vad sysslar personen med idag, är personen föreningsmänniska, har personen intresse för sin bostadsrättsförening så att det gagnar alla och inte bara ett fåtal, känner vederbörande till föreningen och de boende, kan personen samarbeta, är personen ansvarskännande, ty många vet nog inte vilket ansvar man ikläder sig som styrelsemedlem, utan tror kanske att hela livet leker, man bör kunna hantera konflikter, och därmed också är det bra att veta att man garanterat inte kan vara "kompis" eller vän" med samtliga boende, ty konflikter uppstår alltid, exempelvis "när en boende inte får som man vill i alla lägen"

Not. Ovanstående dokument är en avskrift som Admin gjort av orginaldokumentet, inskickat av en medlem i en brf. Igenkänningstecken för föreningen är bortplockade. Markeringar i gult inlagt för vissa väsentliga bitar.
Brevet är inte undertecknat utan avslutas exakt så som det ser ut här.
Märk väl att detta utskick sanktionerats av HSB genom HSB-ledamoten som naturligtvis är delaktig i detta utskick!Några kommentarer från Admin till ovanstående styrelses skrämseltaktik

Stycke 2:
Styrelsen: Det har under en längre tid förekommit och förekommer förtal, personliga påhopp med mera på bland annat anställda i föreningen och även påhopp på styrelse, detta kan nu inte längre accepteras
Reflektion: Om det förekommit och/eller förekommer "förtal, personliga påhopp med mera" på anställda och "påhopp på styrelse" vet förmodligen medlemmarna i den aktuella föreningen lika lite som vi utanför den aktuella föreningen. Det är den aktuella föreningens personliga bedömning, men det kan precis lika gärna röra sig om ren och skär fakta som upplevs besvärlig från styrelsen. Utöver detta så kan gränserna ibland vara luddiga. Jag vet av egen erfarenhet att ingen i styrelsen i min egen förening har en susning om vad dessa ord innebär i praktiken. Lyckligtvis har jag detta, och jag håller mig själv alltid inom "lagens råmärken".

Styrelsen: vad som är sagt skall besparas er
Reflektion: Det är lätt att först rikta anklagelser mot någon och sedan inte ens kunna presentera något exempel på det anklagelserna avser. Det är viktigt att alla - inte bara i en situation som denna där styrelsen hoppar på en enskild medlem - förstår att där "anklagaren" inte exemplifierar anklagelserna mot "den anklagade" så ska allt enbart tolkas som falska anklagelser. Det finns inget styrelsen kan hävda som skäl för att inte exemplifiera sina anklagelser... om nu styrelsen anser det så viktigt att hoppa på enskilda medlemmar.

Styrelsen: Det sista som framkommit nu är att den nytillträdda ordföranden tvingats att lämna sitt uppdrag på grund av "personliga skäl" vilket är skrämmande och allvarligt för föreningen!
Reflektion: Jaha? Och vad vill styrelsen ha sagt med detta? Styrelsen vill antyda till medlemmarna att den utpekade medlemmen i föreningen behandlat ordförande så illa att ordföranden hoppat av sitt uppdrag. Det som är skrämmande och allvarligt för föreningen är inte detta, utan helt enkelt att en styrelse kan uttala sig på detta sätt. Alla kanske inte har lika lätt att läsa mellan raderna som jag (dvs att se vilka "bilder" som styrelsen försöker ge medlemmarna för att försöka väcka medlemmarnas aversion gentemot den av styrelsen anklagade medlemmen), men för mig är nog detta uttalande det värsta i hela utskicket. Om någon hoppar av en post pga "personliga skäl" så är detta just exakt personliga skäl, och således absolut inget som kan användas i någon argumentation någonstans. Den aktuella styrelsen är tyvärr inte intelligent nog för att förstå detta. Jag hoppas dock för den aktuella föreningens bästa att styrelsen (tydligen bestående av bara en person från föreningen) byts ut helt snarast möjligt och att den aktuella HSB-representanten följer samma väg.

Styrelsen: Men tyvärr bästa bostadsrättsinnehavare förmodligen kommer det inte att sluta med detta utan även anställda kommer att sluta sina anställningar, eller behöva sjukskriva sig och troligtvis fler styrelseledamöter kommer att ställa sina platser till förfogande.
Reflektion: Löjligt!!! Barnslig skrämselpropaganda!!! Dessutom utan förklaring till vad det egentligen är som skulle få de anställda att sluta sina anställningar eller sjukskriva sig och styrelseledamöterna att hoppa av. Jag är helt övertygad om att styrelsen med sina formuleringar (i kombination med övrig bearbetning av medlemmarna) lyckas lura ett antal medlemmar med brister i sin analytiska förmåga, men förhoppningsvis är dessa i minoritet. Från styrelsens formuleringar är det helt uppenbart att det råder en total avsaknad av förmåga att kommunicera och föra dialog i den aktuella styrelsen.

Styrelsen: Frågan ställer sig därför ganska klart, fortsätter detta kommer det förmodligen att ta ett slut med en stor förskräckelse.
Reflektion: Suck. Man tycker att det borde vara nog med skrämselpropaganda i och med föregående mening, men inte! Om styrelsen inte har något konkret att tillföra så borde styrelsen ha vett att knipa igen. Jag förstår att en styrelse som känner sig trängd, i kombination med att samma styrelse är oförmögen att tala för sin sak, inte har något annat att ta till än personliga påhopp, luddiga anklagelser och liknande, men det är lite sorgligt att det tar sig uttryck som i detta utskick.

Stycke 4-6:
Styrelsen: Allt detta "helvete" har tillkommit genom att en enda person börjat med "pajkastning" uppmanat de boende att helt sonika strunta i att lämna in blanketten, BRA!
Reflektion: Med denna mening försöker styrelsen belasta medlemmen för något outtalat (vilket "helvete" detta är har styrelsen inte förklarat) bara för att denna medlem utnyttjat sin rätt i ett demokratiskt samhälle att uttrycka sin åsikt. Har sedan inte styrelsen bekymrat sig om att tydligt nog förklara varför medlemmarna ska lämna in blanketten så kan man undra varför medlemmarna skulle göra detta.

Styrelsen: Vad händer nu jo denna person undergräver och försöker helt klart förstöra för föreningens framtida ekonomi, vad gör ni om pengarna tar slut i kassan? Höjer avgiften? Hur många vill detta?
Reflektion: Med denna mening så försöker styrelsen få medlemmarna att tro att en medlem skulle vara så dum att denne försöker "undergräva" och "förstöra" sin egen ekonomi. Medlemmen är del i föreningen precis som alla andra medlemmar. Styrelsen försöker också skrämma medlemmarna till att tro att den aktuella medlemmens åsikter kommer att generera höjda avgifter. Den som vet hur det fungerar vet att det är inte enskilda medlemmars åsikter som kan höja några avgifter, det är styrelsens agerande.

Styrelsen: Är denna perfekta person själva i fogdens register?
Reflektion: På vilket sätt har den aktuella medlemmen påstått sig vara perfekt bara för att denne medlem har en åsikt? Med denna mening försöker styrelsen misstänkliggöra medlemmen. Detta ser jag som en direkt anklagelse... personligen hade jag dragit detta vidare för rättslig prövning.

Styrelsen: Är det sådana personer som man vill ha i en styrelse?
Reflektion: Med denna mening försöker styrelsen påverka medlemmarna att inte rösta in den aktulla medlemmen... alltså med som skäl att personen ifråga skulle finnas i "fogdens register". Skrämmande !!!!
(Dessutom är det så att det finns regler för vem som får väljas in i en styrelse...kort uttryckt; man får inte vara en brottsling. Om styrelsen anser sig ha bevis för att den aktuella medlemmen är en brottsling så är det inga problem, och då kan styrelsen framföra detta när det är aktuellt.)

Styrelsen: Personen ifråga som startat allt helvetet kan ju definitivt inte vara intresserad av detta, utan här skall det sparas...
Reflektion: Att spara är väl kanske inte något negativt i sig så där kan man undra vad styrelsen försöker anklaga medlemmen för egentligen? Fortfarande framgår inte någonstans av skrivelsen vad "allt helvetet" egentligen avser... är det "helvetet" styrelsen riskerar att drabbas av om sanningen kommer fram?

Styrelsen: Får man som man vill kommer denna person med all säkerhet kanske att få en plats i styrelsen.
Reflektion: Jag vet inte vem "man" är, men denna mening gör det helt klart för alla läsare att styrelsen är livrädd för att den av styrelsen anklagade personen ska komma in i styrelsen... där denna person kanske t.o.m. kan hitta oegentligheter som förekommit i styrelsen tidigare.

Styrelsen: För kännedom kan nämnas att personen i fråga har tidigare gjort ett gästspel i styrelsen men lämnade sin plats på egen begäran.
Reflektion: Vad har detta med någonting att göra? Här ser styrelsen till att alla medlemmar ska få veta vem det är som är "den stora skurken" i föreningen. Jag är väldigt säker på att om detta prövas rättsligt så är bara denna mening fullt jämförbar med om styrelsen direkt namngivit den aktuella medlemmen.

Styrelsen: Därför skall man vara mycket fundersam till vem man väljer in i en styrelse, och inte enbart gå till vad en valberedning har att föreslå.
Reflektion: Det har faktiskt styrelsen väldigt mycket rätt i! Men i detta sammanhang är det uppenbart att styrelsen tar upp detta som en desperat metod för att den aktuella medlemmen - som styrelsen tror att valberedningen kommer att föreslå - inte ska väljas in i styrelsen. Det ligger verkligen inte i en styrelses uppgift att utnyttja sin position för att försöka påverka medlemmarna att rösta åt ett visst håll avseende styrelseledamöter. Ruggigt !!!!

Styrelsen: ty
Reflektion: ty? Det känns kanske lite fjuttigt i detta sammanhang att anmärka på ord, men hur många år sedan var det inte som detta ord användes? Låter som en lätt "ålderstigen" styrelse.
Inte för att det är av betydelse i sammanhanget, men ordet "styrelsemedlem" finns ej.

Styrelsen: ...exempelvis "när en boende inte får som man vill i alla lägen"
Reflektion: Med denna formulering försöker styrelsen få medlemmarna att tro att den utpekade medlemmen beter sig barnsligt för att denne inte får som denne vill i alla lägen. Utan att känna till bakgrunden är det enkelt att, från detta utskick, se att det i själva verket är tvärtom.
I stället för att gå ut med en skrivelse med fakta, ev. tillrättalägganden och givande information så väljer styrelsen att peta ihop en skrivelse full av anklagelser, personliga påhopp, skrämselskott och irrelevanta kommentarer. Man kan bara hoppas att medlemmarna i föreningen är intelligenta nog att begripa hur det egentligen ligger till.

Kommentarer till det första stycket kommer i ett senare skede (och ännu senare kommer kanske kommentarer till tredje stycket).Läs diskussionen om ovanstående i forumet

Inlägg #590

Tipsa en vän


Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13