Var har du motionsrätt?
Svar från HSB:s regionkontor om min inlämnade motion

Jag har som vanlig medlem lämnat in en motion till 32 av HSB:s 33 regionkontor för att se vilka reaktioner detta skulle få. Vissa tog emot min motion, men de flesta ville inte göra detta (utan att konkret kunna förklara varför).

Vem som har rätt eller fel i denna fråga om vem som har motionsrätt på vilket ställe är kanske inte den intressantaste biten, utan det speciellt intressanta är hur HSB svarar på frågan och hur olika svaren och reaktionerna är från region till region. Man kan tycka att vissa svarar lite väl nonchalant på denna viktiga fråga från en medlem, i stället för att ge konkreta svar med utgångspunkt från regelverket.
Samt att nästan alla regioner reagerar rätt kraftigt på att motion kommit in från en medlem (i flera fall verkar det ha varit första gången som detta skett), och som dessutom är från en annan region.

HSB är inte van vid att någon medlem ifrågasätter något inom HSB, vilket märks tydligt i många av svaren som jag fick. HSB har helt uppenbart svårt att hantera en medlem om denna medlem är lite insatt i vad som egentligen gäller. I stället för att bemöta mina frågor och synpunkter med sakliga argument och med hänvisning till konkreta punkter i regelverket så kunde många på HSB bara säga att jag saknar rätten att motionera till andra regioner än min egen.

Det är också intressant att en sådan här simpel sak som ifall man har motionsrätt i andra regioner än sin egen endast kan avgöras via subjektiva tolkningar. Rent generellt gäller att allt i stadgar ska vara så diffust som möjligt, så att HSB alltid ska kunna göra en tolkning efter eget tycke. För om det är en tolkningsfråga, vem får då alltid rätt? Ja, inte är det medlemmen! Det är med 100 % säkerhet HSB:s tolkning som gäller, och sedan får medlemmen tycka precis vad den vill !!!

När du läser vad som står på denna sida (inte minst sammanställningen i slutet) så fundera framförallt över två saker.
 1. Varför är det alltid HSB:s tolkning som har företräde framför medlemmens?
 2. Varför är det inte bara medlemmen utan alltid även demokratin inom organisationen som får stryka på foten i tolkningsfrågor?
  HSB skulle behöva ett demokratiråd!
Vad som också är särskilt intressant är att HSB är så extremt hemlighetsfull med HSB-regionens stadgar. Dessa stadgar är det endast 4 regioner som vill lägga ut på nätet, och förmodligen skulle en del HSB-regioner göra allt för att försöka stoppa det om någon HSB-medlem bad om ett exemplar av dessa stadgar (precis som HSB Norra Storstockholm).

Tips! Prova att be HSB om ett exemplar av HSB:s stadgar

Jag vill passa på att nämna att Michael Wallbom, personal och organisationschef på HSB Norra Stor-Stockholm, blev riktigt otrevlig i sin ton mot mig (läs nedan) - rent ut sagt oförskämd, helt utan anledning. Om jag varit lika otrevlig mot min chef så hade jag inte blivit långvarig på min arbetsplats. Dessutom hävdade han att HSB Stor-Stockholms medlemmar har fått ett exemplar av regionens stadgar. Som förhoppningsvis alla förstår så är detta med största sannolikhet en ren och skär lögn! Hur vågar man som chef på HSB ljuga på detta flagranta sätt?

Svaren från Thomas Nilsson på HSB Karlsborg är också skrämmande. Är det vuxna människor som jobbar på HSB, eller är det bara en stor lekstuga?

Några föreningar får med beröm godkänt för sina svar, men en specifik HSB-förening utmärker sig över alla andra. Jag skriver mer om denna förening längre ner på denna sida.

Några regioner tog emot min motion utan att knysta, andra regionkontor vägrade, med väldigt stora problem att argumentera för varför de inte ville ta emot min motion. Alla svar redovisas nedan i kronologisk ordning, utifrån när deras första svar kom in. I slutet av denna sida sammanfattas alla svar från HSB.

Missa inte svaret från HSB Riksförbund! Klicka här!
1. (se #11)

HSB Östra Östergötland


2.

HSB Södertälje


3.

HSB Skåne


4.

HSB Sydost


5.

HSB Nordvästra Skåne


6.

HSB Mölndal


7.

HSB Centrala Värmland


8.

HSB Uppsala


9.

HSB Mälardalen - Kundansvarig Anders Björk

Från: Kerstin.Svensson@malardalen.hsb.se
2007-05-14 10:02

Hej
Har via Anders Björk erhållit en inlämnad motion från dig till HSB Mälardalens stämma. Motionen är insänd till oss den 13 maj.
HSB Mälardalens stämma 2007 är utlyst till den 22 maj och handlingar är utsända till ombuden.
Enl HSB Mälardalens stadgar ska motion vara inlämnad före mars månads utgång (§ 17) - se inkopierad text från stadgarna nedan.
Detta innebär att din motion inte kan behandlas vid årets stämma. Vad vi kan göra är att lägga din motion till handlingarna till 2008-års stämma. En av tre regioner som gjort rätt här!

Motionsrätt

§17
Medlem och föreningsstämmoledamot, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång.


M v h
Kerstin Svensson

----------------------------------------------------------------------------------------
Kerstin Svensson
HSB Mälardalen
Besöksadress:
Metallverksgatan 4
Postadress:
Box 307
721 07 Västerås
Tfn direkt 021 - 370 24 10
Tfn vx 021 - 370 24 00
Mobil 0730 - 70 24 10
Fax 021 - 14 36 83
www.malardalen.hsb.se
Vi är kvalitets- & miljöcertifierade.


Mitt svar:
Hej Kerstin,
jag vet att jag var lite tidigt ute,men min tanke var just att motionen skulle vara till nästa årsstämma, så det blir utmärkt om motionen behandlas på årsstämman nästa år, 2008.

Svar från HSB 2007-05-14:
Hej igen Vi har tidigae idag tillskrivit dig betr inlämnad motion om offentliga styrelseprotokoll. Vi kan inte finna att du är medlem hos oss, varför motionen inte kan behandlas. Är du medlem i någon annan HSB-förening så ber vi att du kontaktar den HSB-föreningen i stället.
Om du är medlem hos oss och vi missat det, ber vi att du kontaktar oss igen och lämnar ditt medlemsnummer eller personnummer.
M v h
Kerstin Svensson


Mitt svar:
Hej igen Kerstin,
ursäkta att jag inte var tillräckligt tydlig på den punkten.
Jag bor inte i HSB Mälardalens region, men jag är medlem i HSB, och vad jag kan uttolka från stadgarna ska detta räcka för att kunna skriva en motion även till HSB Mälardalen. Det står mig veterligen inget om att jag måste vara medlem i just HSB Mälardalen för detta, eller har jag missat något om detta i stadgarna?

Svar från HSB 2007-05-15 09:53:
Hej igen!
Tyvärr Admin så har du inte rätt i detta med att du kan motionera till vilken HSB-förening du vill. Du kan endast motionera till den förening där du är medlem. Det skulle vara ogörligt om alla 500 000 medlemmar i HSB skulle kunna vända sig till vilken HSB-förening som helst och lämna motioner. Varje HSB-förening har sina egna stadgar som gäller för de personer som valt att gå med som medlem i just den HSB-föreningen. HSB Mälardalen har drygt 20 000 medlemmar att hantera.
Så tyvärr, vi kan inte hantera din motion - utan du måste vända dig till den HSB-förening där du är medlem.
Med vänlig hälsning
Kerstin Svensson


Mitt svar:
Hej Kerstin,
jag kan delvis förstå ditt resonemang om att det skulle bli ogörligt om ½ miljon medlemmar skrev motioner till olika HSB-regioner, men i praktiken är det väl inget problem?
Vad jag kan se så är HSB Mälardalen inte precis överöst med motioner. Som du säkert känner till så är det ju faktiskt så att det knappt skrivs några motioner överhuvudtaget (någonstans).
Sedan måste det rent demokratiskt vara möjligt att motionera till vilken del av HSB som helst, eftersom det förekommer att medlemmar flyttar från en plats till en annan.
Du säger att jag inte har rätt i att jag kan motionera till vilken HSB-förening jag vill. Men det kanske viktigaste här är att jag som medlem just har rätten att motionera till vilken regional HSB-förening som jag vill, och det måste väl vara stadgarna som gäller?

Om HSB Mälardalen anser att stadgarna inte ska gälla i detta fall så vill jag gärna ha en förklaring till varför så är fallet.

Påminnelse från mig 21/5
Hej igen, Kerstin.
Vill bara kontrollera om du fick mitt senaste mail, och om min tidigare inskickade motion godkänts och registrerats, även om jag nu inte är medlem specifikt i HSB Sydost?
Jag vill passa på att tillägga att man som medlem rimligtvis måste ha möjlighet att påverka hela organisationen, eller hur? Dessutom är jag medlem och delägare i hela HSB (inte bara i den lokala regionens HSB-förening).

Nytt 070522 - start

Svar från HSB, 070522:
Översänder brev från HSB Riksförbund gällande dina krav på att du ska kunna påverka hela HSB-organisationen.
M v h
/Kerstin Svensson


Mitt svar:
Hej Kerstin,
tack för ditt svar och det bifogade svaret från HSB Riksförbund (har redan fått detta från annat håll).
Jag önskar det vore så väl att jag som delägare i HSB hade möjligheten att ställa krav, men tyvärr saknar jag denna möjlighet. Min motion, mina frågor och mina synpunkter var mer för att reda ut hur HSB (region för region) ser på saken, och hur olika inställningen är mellan de olika regionkontoren.
Nu vet jag lite mer om detta, även om jag hade önskat att de olika regionkontoren fullföljde diskussionen på egen hand i stället för att HSB Riksförbund talar för alla regioner i denna organisation som tydligen i vissa avseenden består av helt självständiga "del-organisationer", men som uppenbarligen inte är så självständiga i vissa frågor.
Tack än en gång, och hoppas att ni inte blivit alltför irriterade på mig för mina synpunkter.

Nytt 070522 - slut

- Tillägg från mig, 23/5:10.

HSB Landskrona


11. (se #1)

HSB Östergötland - info@ostergotland.hsb.se

Från: Susanne.Johansson@ostergotland.HSB.se
2007-05-14 13:41

Hej!
Du har skickat en motion till HSB Östergötland, jag tror att den gäller HSB Malmö,
vilken HSB-förening bostadsrättsföreningarna du räknar upp i motionen hör till.
Deras e-postadress är: epost@malmo.hsb.se
Med vänlig hälsning
Susanne Johansson

VD-sekreterare
HSB Östergötland
Box 6077
580 06 Linköping
Tel 013-24 02 38
Fax 013-13 06 24
E-postadress:susanne.johansson@ostergotland.hsb.se
Hemsidesadress: www.hsb.se/ostergotland
ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004-certifierade
HSB - Tryggare kan ingen leva


Mitt svar:
Hej Susanne.
Nej, min motion var avsedd för HSB Östergötland (enl. vad jag skrev i mitt mail).
Jag tillhör förvisso inte HSB Östergötland, precis som du säger, men enligt HSB:s stadgar finns det inga begränsningar i till vilken regionförening som jag kan skicka min motion. Eller har jag fel?

Svar från HSB:
Hej!
För att kunna skicka en motion till HSB Östergötland måste du vara medlem i HSB Östergötland.

Ej undertecknat

Mitt svar:
Hej Susanne.
Men så står det ju inte i stadgarna.
Var står det någonstans att jag måste vara medlem i HSB Östergötland för att kunna motionera till HSB Östergötland?

Påminnelse från mig 21/5:
Hej igen Susanne.
Vill bara kontrollera om du fick mitt senaste mail, och om min tidigare inskickade motion godkänts, även om jag nu inte är medlem specifikt i HSB Östergötland?
Om det hade funnits någon begränsning i stadgarna för var medlemmar i HSB får motionera så hade jag ifrågasatt denna, men jag kan inte se att detta förekommer i stadgarna. Det skulle enligt min mening inte kännas rimligt eller demokratiskt att försöka begränsa medlemmarnas motionsrätt i en kooperativ organisation. Som medlem måste man rimligtvis ha möjlighet att påverka hela organisationen, eller hur? Dessutom är jag medlem i hela HSB (inte bara i den lokala regionens HSB-förening).

- Tillägg från mig, 23/5:12.

HSB Södermanland - info@sodermanland.hsb.se

Från: Kristina.Nilsson@sodermanland.hsb.se
2007-05-14 14:43

Hej!
Vi har mottagit ditt mail, men vi kan inte se att du är medlem i HSB Södermanland och då saknar du rätten att lämna motion till vår stämma.
När det gäller motionstiden så är lydelsen i våra stadgar: ”Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträde skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång”.
Du är välkommen att höra av dig med. ev. frågor eller synpunkter.
Med vänlig hälsning
Kristina Nilsson

Kristina Nilsson
HSB Södermanland
Box 304, 611 26 Nyköping
Telefon: 0155-26 23 11
Fax: 0155-26 23 35
E-post: info@sodermanland.hsb.se
www.hsb.se/sodermanland


Mitt svar:
Hej Kristina!
jag var kanske lite tidigt ute, men motionen är avsedd för nästa årsstämma (2008), och jag ville vara säker på att motionen inkom i tid.
Vad gäller mitt medlemsskap så är jag förvisso inte medlem i HSB Södermanland, men jag är medlem i HSB, och vad jag kan uttolka från stadgarna ska detta räcka. Det står mig veterligen inget i stadgarna om att jag måste vara medlem i just HSB Södermanland, men om jag skulle råka ha missat detta är jag tacksam för ett utdrag från stadgarna om detta.

Svar från HSB:
Hej igen!
Som du vet så är HSB organiserat i tre led; bostadsrättsföreningar, HSB-föreningar och HSB:s Riksförbund. Det fungerar ju så att bostadsrättsföreningarna är medlemmar i resp. länsförening och sedan är länsföreningarna medlemmar i HSB:s Riksförbund.
Detta betyder att medlemmarna i HSB Södermanlands bostadsrättsföreningar har möjlighet att lämna motioner till vår stämma, men inte till någon annan HSB-förening i landet. I praktiken betyder det att medlemmar i t ex HSB Göteborg inte har rösträtt vid HSB Södermanlands stämma.
Med vänlig hälsning
Kristina Nilsson


Mitt svar:
Hej igen Kristina.
Ja, men likväl som att alla medlemmar, i egenskap av medlemmar i HSB, har rätt att skriva motioner till HSB Riksförbund så har medlemmar rätt att motionera till de olika regionföreningarna inom HSB. I alla fall enligt stadgarna.
HSB kan naturligtvis själv bestämma hur den egna organisationen ska vara uppbyggd och hur hierarkin ska se ut inom HSB, men rent stadgemässigt och lagmässigt så är det, vad jag kan se, fullt korrekt för medlemmar i HSB att motionera till vilken del av HSB som helst.
Det är ju så stadgarna är utformade, och det måste väl vara stadgarna man utgår från?


Svar från HSB:
Hej igen!
Vi har diskuterat din frågeställning och dina tolkningar av stadgarna och kommit fram till följande sammanfattning:
Som medlem i en regional HSB-förening (t ex HSB Södermanland) har man rätt at lämna motion till den föreningen - däremot inte till någon annan av de 32 regionala föreningarna. Enskilda medlemmar kan inte lämna in motioner till HSB Riksförbund.
Eftersom du inte är medlem hos oss kommer vi därmed inte att kunna behandla din motion.
Med vänlig hälsning
Kristina Nilsson

Min kommentar: Bara en upprepning av vad som sagts tidigare. Inte ett ord om varken mina synpunkter och invändningar eller vad stadgarna egentligen säger! Känns inte precis som att HSB vill ta medlemmarna på allvar. Det är som att hela tiden köra huvudet i väggen, och verkar vara stört omöjligt att kunna få konkreta svar.

Mitt svar:
Hej Kristina,
och tack för svaret.
Jag förstod redan från ditt tidigare svar att det var så ni resonerade, men jag är mer inne på vad regelverket säger. Och som jag har nämnt så är den tolkning du framför här inget som backas upp av stadgarna.
Jag vill inte verka besvärlig, men om det inte står i stadgarna att jag måste vara medlem specifikt i HSB Södermanland så måste jag väl som medlem i HSB ha motionsrätt till HSB Södermanland?
Det är väl stadgarna man måste utgå från i en fråga som denna?

PS.
HSB Riksförbund är i och för sig en fråga för sig, men lika lite som det står i stadgarna att medlemmarna inte kan motionera till andra regioner än till den region de tillhör så står det i Riksförbundets stadgar att medlemmarna saknar motionsrätt till HSB Riksförbund. Här är jag emellertid lite osäker, för det var ett tag sedan jag läste HSB Riksförbunds stadgar, så jag måste nog uppdatera mig lite först i denna fråga.

Påminnelse från mig, 21/5:
Hej igen Kristina.
Vill bara kontrollera om du fick mitt senaste mail, och om min tidigare inskickade motion godkänts och registrerats, även om jag nu inte är medlem specifikt i HSB Södermanland?
Det skulle enligt min mening inte kännas rimligt eller demokratiskt att försöka begränsa medlemmarnas motionsrätt i en kooperativ organisation. Som medlem måste man rimligtvis ha möjlighet att påverka hela organisationen, eller hur?
Dessutom är jag medlem i hela HSB (inte bara i den lokala regionens HSB-förening).

Nytt 070522 - start

Svar från HSB, Kjell.Landstrom@sodermanland.hsb.se:
Hej
Du har skrivit ett antal mail till HSB Södermanland ang din eventuella rätt att lämna motion till vår stämma.
De svar du fått gäller fortfarande. Man är inte medlem i ”HSB” utan man är medlem i någon av de 33 regionföreningar som finns. I den regionförening man är medlem har man rätt att lämna motioner –men inte till föreningar där man inte är medlem.
Därmed kommer vi inte att ta upp din motion.
Du får nu låta nöja dej med de förklaringar vi lämnat även om du kanske tycker att verkligheten borde se annorlunda ut.
För vår del avslutar vi därmed mailväxlingen.
HSB Södermanland
Kjell Landström
VD


Mitt svar:
Hej,
och tack för svaret.
Ja, jag tycker att verkligheten borde se annorlunda ut, och inte bara överensstämma med regelverket, utan även att demokratisk hänsyn borde tas av HSB.
Men jag har förstått HSB Södermanlands inställning i denna fråga, dvs att ni inte ser medlemmarna som delägare i mer än den lokala regionföreningen samt att det inte finns någon koppling mellan de olika regionkontoren, och jag är nöjd med detta.


Nytt 070522 - slut


- Tillägg från mig, 23/5:13.

HSB Umeå Info.ansvarig/Fastighetschef Agneta A.

Från: annika.eriksson@umea.hsb.se
2007-05-14 15:29

Med vänlig hälsning
Annika Eriksson
HSB Umeå
Tfn 090-153815
Fax 090-153816
mailto:annika.eriksson@umea.hsb.se
www.umea.hsb.se
HSB Umeå
Skolgatan 58 A
Box 14
901 02 Umeå
Växel 090-153800, fax 153816
www.umea.hsb.se/
----- Vidarebefordrat av Annika Eriksson/Umea/HSB 2007-05-14 15:29 -----
Elisabeth Uddén/Umea/HSB
2007-05-14 15:27
Till Annika Eriksson/Umea/HSB@HSB
Kopia
Ärende Ang: Vb: Motion till HSB:s årsstämmaLänk

Hej Admin !
Du har inkommit med motioner till HSB Umeås årsstämma vilka skall gå via din brf om den tillhör HSBs brf vilket inte är fallet. Vi har ingen förening här i Umeå som heter brf xxx ?? Är det möjligen så att din förening tillhör någon annan regional HSB förening i landet ??
Vänliga hälsningar
Elisabeth Uddén

HSB Umeå
mailto:elisabeth.udden@umea.hsb.se
www.umea.hsb.se
tel 090 153810
" HSB Umeå ska vara den självklara samarbetspartnern för våra medlemmar och andra kunder som ser det som angeläget att skapa och vårda det goda boendet"
Annika Eriksson
2007-05-14 12:52
Till: Elisabeth Uddén/Umea/HSB@HSB
Kopia:
Ärende: Vb: Motion till HSB:s årsstämma
Med vänlig hälsning
Annika Eriksson
HSB Umeå
Tfn 090-153815
Fax 090-153816
mailto:annika.eriksson@umea.hsb.se
www.umea.hsb.se
HSB Umeå
Skolgatan 58 A
Box 14
901 02 Umeå
Växel 090-153800, fax 153816
www.umea.hsb.se/
----- Vidarebefordrat av Annika Eriksson/Umea/HSB 2007-05-14 12:50 -----
Agneta Andersson/Umea/HSB
2007-05-14 08:12
Till Annika Eriksson/Umea/HSB@HSB
Kopia
Ärende Vb: Motion till HSB:s årsstämma
Vänliga hälsningar
Agneta Andersson, Fastighetschef, infoansvarig
HSB Umeå
Tfn 090-153848, 070-7105723
agneta.andersson@umea.hsb.se
HSB Umeå
Skolgatan 58 A
Box 14
901 02 Umeå
Växel: 090-153800, Fax: 153816
www.umea.hsb.se/
"HSB Umeå ska vara den självklara samarbetspartnern för våra medlemmar och andra kunder som ser det som angeläget att skapa och vårda det goda boendet"
----- Vidarebefordrat av Agneta Andersson/Umea/HSB 2007-05-14 08:12 -----
"Admin" <admin@hotmail.com>
2007-05-13 09:19
Till agneta.andersson@umea.hsb.se
Kopia
Ärende Motion till HSB:s årsstämma

Kommentar: Ovanstående är hur mejlet till mig såg ut. Extremt rörigt! Det verkar ha passerat ett antal steg i organisationen innan jag fick ett svar (där vissa svar/kommentarer tagits bort).


Mitt svar:
Hej Annika!
Jo, det stämmer att den förening jag är medlem i inte tillhör HSB Umeå. Men vad jag kan uttolka från stadgarna så behöver så ej heller vara fallet. Min förening tillhör naturligtvis HSB och i stadgarna står det att medlem har motionsrätt till HSB:s årsstämma, men det är inte specificerat att man måste tillhöra just den region som man skickar in motionen till. Eller har jag kanske missat detta någonstans i stadgarna?

Påminnelse från mig till annika.eriksson@umea.hsb.se och elisabeth.udden@umea.hsb.se den 21/5
Hej igen.
Vill bara kontrollera om ni fick mitt senaste mail, och om min tidigare inskickade motion godkänts och registrerats, även om jag nu inte är medlem specifikt i HSB Umeå?
Om det hade funnits någon begränsning i stadgarna för var medlemmar i HSB får motionera så hade jag ifrågasatt denna, men jag kan inte se att detta förekommer i stadgarna. Det skulle enligt min mening inte kännas rimligt eller demokratiskt att försöka begränsa medlemmarnas motionsrätt i en kooperativ organisation. Håller ni inte med?
Som medlem måste man rimligtvis ha möjlighet att påverka hela organisationen, eller hur? Dessutom är jag medlem och delägare i hela HSB (inte bara i den lokala regionens HSB-förening).


Nytt 070522 - START

Svar från HSB, 070522, elisabeth.udden@umea.hsb.se:
Hej igen !
Vi kan inte se att du är medlem hos oss vilket är grunden för att du skall ha möjlighet att inkomma med motioner till vår årsstämma. Motionen skall sändas till den förening som du har medlemskap i och inom den tid stadgarna anger. Bifogar ett svar angående din de frågor som du tagit upp i din motion.
Vänliga hälsningar
Elisabeth Uddén

HSB Umeå
mailto:elisabeth.udden@umea.hsb.se
www.umea.hsb.se
tel 090 153810

" HSB Umeå ska vara den självklara samarbetspartnern för våra medlemmar och andra kunder som ser det som angeläget att skapa och vårda det goda boendet"


Bifogat dokument av HSB Umeå som HSB Riksförbund skrivit 2007-05-22

Din motion om offentliga styrelseprotokoll

Du har skickat en motion till ett stort antal HSB-föreningar om att styrelseprotokoll i HSB ska vara offentliga och att de ska skickas skriftligen till alla medlemmar, samt att detta regleras i HSBs normalstadgar.

Enligt stadgarna kan man bara motionera om man är medlem i föreningen (i ditt fall HSB Malmö om du är medlem där). Dessutom finns en tidsangivelse som reglerar när en motion senast måste lämnas in för att kunna behandlas. Det här betyder att du av formella skäl inte kan få svar på dina motioner. Du får i stället ett svar på detta sätt. Vi bifogar också normalstadgarna som du har frågat efter.

Enligt Lagen om ekonomiska föreningar är styrelseprotokoll inte offentliga. (”Lagen om Ekonomiska föreningar”, Anders Mallmén, Norstedts juridik AB). Regler om offentlighet kommer därför inte att tas in i HSBs stadgar som föreskriver detta. Men varje styrelse kan själv besluta om spridningen av protokollen med hänvisning till sin ”vårdnadsplikt”.

Du hänvisar till att Författaren Björn Lundén som i sin bok "Ekonomiska föreningar" skrev att styrelsen eller föreningsstämman kan besluta att alla styrelseprotokoll ska vara offentliga och att det kan skivas in i stadgarna. I en senare bok av Björn Lundén och Ulf Svensson (”Bostadsrätt- Ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna”) uttrycker Björn Lundén inte längre samma uppfattning. Här skriver han enbart att styrelseprotokollen inte är offentliga och att inte ens föreningens medlemmar har någon absolut rätt att se dem.

Så långt juridiken och alla formaliteter. Förbudet mot att offentliggöra protokollen betyder naturligtvis inte att medlemmarna ska undanhållas viktig information. Från riksförbundets och HSB-föreningarnas sida arbetar vi aktivt med att förbättra kommunikationen med medlemmarna via webbsidor, egna tidningar och annan kommunikation. Många bostadsrättsföreningar i HSB har egna hemsidor som når både allmänheten och medlemmar där styrelserna redovisar beslut. Många bostadsrättsföreningar har också egna medlemsblad eller tidningar med medlemsinformation. Hur denna information utformas bestäms dock inte med centrala direktiv. Det är varje bostadsrättsförening som själv avgör hur den ska utformas och varje medlem kan motionera i sin bostadsrättsförening i denna fråga om man är missnöjd med hur den fungerar.

I syfte att förbättra kvaliteten i bostadsrättsföreningarnas verksamhet driver HSB Riksförbund projektet HSB Certifiering som syftar till att kvalitetssäkra verksamheten i alla delar. Här ingår också medlemsinformationen som en del, vilket betyder att de bostadsrättsföreningar som vill certifiera sin verksamhet också måste upprätthålla god kvalitet i informationen till sina medlemmar.

HSB Riksförbund och HSB-föreningarna arbetar också aktivt med övergripande styrdokument som syftar till bättre transparens och att förbättra den demokratiska medlemskontrollen. På riksförbundets stämma i slutet av maj behandlas ett genomarbetat förslag beträffande HSBs kod för föreningsstyrning som utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Förslaget är att denna kod för HSBs föreningsstyrning ska fastställas av förbundsstämman.

Med vänlig hälsning
HSB Riksförbund

Charlotte Carlsson
Förbundsjurist

Åke Johansson
Presschef

Min kommentar:
Det finns bara tre möjligheter i denna fråga om öppna styrelseprotokoll.
1. HSB ljuger medvetet för medlemmarna.
2. HSB och HSB:s jurister kan inte det mest grundläggande om bostadsjuridik
3. En kombination av punkt 1 och 2.

Detta är den trista verkligheten. Jag gissar att det är alternativ 3 som gäller. HSB har nu fått en chans att "göra avbön". Om de vägrar erkänna att det som HSB skrivit till mig är falskt så kommer jag att göra allt för att se till så att sanningen om HSB avslöjas för medlemmarna i media.

Läs även vad Thomas Nilsson på HSB Karlsborg skrivit under punkt 29, och läs där även min kommentar till vad Thomas har skrivit.

HSB måste snart lära sig att jag inte är vilken lättlurad vanlig medlem som helst. Att bara kasta ur sig grundlösa påstående må fungera bra på andra medlemmar, men det fungerar inte på mig.


Not.
Så här skriver t.ex. HSB Gävleborg:
Alla regionala HSB-föreningar är medlemmar i och äger HSB Riksförbund, som har en årlig förbundsstämma med cirka 200 fullmäktige. Mer än en halv miljon medlemmar bildar organisationen HSB och alla har möjlighet att påverka.
Så här skriver HSB Göta:
HSB är en kooperativ organisation som byggs nerifrån av enskilda medlemmar och bostadsrättsföreningar, som tillsammans äger den regional HSB-föreningen (så som HSB Göta). De regionala HSB-föreningarna äger tillsammans HSB Riksförbund och HSB Sverige.
HSB Göta är en av 30-talet regionala HSB-föreningarna i landet. Tillsammans äger vi HSB Riksförbund och HSB Sverige AB (affärsdrivande företag).

Min kommentar: HSB Sverige? Vad är detta för en hemlig organisation? Den finns inte med i HSB:s organisationsschema! Menar HSB Göta kanske HSB Projektpartner (med 43 anställda)?
Hur kan medlemmarna påverka HSB Projektpartner samt HSB SHG, dvs HSBs Garantifond (som ingen vet vad det är)?


Mitt svar till HSB Umeå:
Hej Elisabeth,
och tack för svaret.
En förutsättning för att HSB Riksförbund och HSB Umeå, m.fl. ska kunna säga att man bara kan motionera om man är medlem i föreningen är att detta är reglerat i stadgarna. Varken HSB Riksförbund, HSB Umeå, eller någon annan regionförening har lyckats påvisa att så är fallet.

Angående den andra frågan så är det intressant att notera att de flesta regionföreningar helt tycks ha missförstått vad som gäller avseende inskickande av motion i tid.

Med tanke på att så många regioner självständigt (innan HSB Riksförbund gick in) svarar lika felaktigt avseende tiden för inlämnande av motioner så kan man konstatera att detta är symptomatiskt för HSB. Frågan är bara om regionerna inte kan tolka stadgarna för vad som gäller, eller om denna kommentar bara är ett som standard använt medel för att komplicera motionerande av medlemmar. Detta har jag inget svar på idag.

Men nu vet jag i alla fall HSB Umeås inställning i dessa frågor, och jag tackar för detta.
Hoppas att ni inte blivit alltför irriterade på mig för mina synpunkter.


PS.
Vad gäller HSB Riksförbunds skrivelse så har jag tillskrivit dem med korrigeringar av deras bevisligen helt felaktiga bild av vad som gäller för offentliga styrelseprotokoll.
Det är min förhoppning att HSB Umeå på egen hand förstår vikten av att styrelseprotokollen offentliggörs och aktivt arbetar för att så sker... för att skapa och vårda det goda boendet. Det ska inte behövas motioner från medlemmar för att uppnå denna självklarhet.

HSB Umeå har ett fint motto;
"HSB Umeå ska vara den självklara samarbetspartnern för våra medlemmar och andra kunder som ser det som angeläget att skapa och vårda det goda boendet"
men det gäller kanske att kunna leva upp till detta.


Nytt 070522 - slut


- Tillägg från mig, 23/5:


Not.
HSB Umeå skriver felaktigt följande på sin webbplats:
HSB Umeå som är en medlemsägd bostadsorganisation har funnits här i Umeå sedan 1933. Vi är en av 31 st HSB föreningar i landet och vårt verksamhetsområde omfattar Södra Västerbotten.
Det finns 33 regionföreningar, inte 31.


Not. Endast 13 av 29 regionföreningar bekräftade mitt mail under den första dagen.

DAG 2


14.

HSB Göta Medlems- och kommunikationsansvarig

Från: Rolf.Lind@gota.hsb.se
2007-05-13 19:31

Är på tjänsteresa till Gbg under måndagen.
Åter ti 15/5 ca kl 10.00, om allt funkar.
Pröva mobilen 0708-36 52 34 vid behov!
För löpande ärenden - sök kollegorna via vår växel 077-110 10 30.
Vänligen
/ Rolf


Från: Rolf Lind Medlems- och kommunikationsansvarig 2007-05-15 09:26:
Hej Admin
Tyvärr kommer din motion alldeles för sent.
Vi har stämma redan nästa tisdag, varför vi vare sig hinner bereda eller sända ut motionen till fullmäktige, vilket formerna förstås kräver.
Motioner ska lämnas in/vara insända senast sista mars. Du hinner ju dock i GOD tid till nästa år...! RÄTT!
Vänligen
/
Rolf Lind

Kommunikations- och Medlemsansvarig
HSB Göta
rolf.lind@gota.hsb.se
036-30 52 34 direkt, Vxl 077-110 10 30
Mobil 0708-36 52 34
www.hsb.se/gota


Mitt svar:
Hej Rolf,
jag är medveten om att motionerna ska vara inskickade senast till den sista mars för att hinna beredas till stämman nu i slutet på maj, men min motion var avsedd för nästa årsstämma (2008).
Så man kan säga att jag var ute i god tid, och hoppas det inte ställer till med problem att jag redan nu lämnar in min motion för 2008?

Svar från HSB:
Hej igen!
Framförhållning är ALDRIG fel!
Vi tar med din motion till nästa årsstämma.
Vänligen
/
Rolf Lind

Mobil 0708-36 52 34

Min kommentar: Mycket trevligt med ett så positivt svar från HSB :-). Det borde fler HSB-regionföreningar ta lärdom av!

15.

HSB Gävleborg - Allmän info & förfrågan

From : Petra Widén petra.widen@gavleborg.hsb.se
CC : Eva Sjöström <Eva.Sjostrom@gavleborg.hsb.se>,
"Sten Halseth" <Sten.Halseth@gavleborg.hsb.se>
Subject : Motion till HSB:s årsmöte
2007-05-15 09:50
Hej!
Enligt HSB Gävleborgs stadgar §17 skall medlem och fullmäktig, som önskar visst ämne behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträde skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång.
Eftersom du inte är medlem i HSB Gävleborg, och heller inte lämnat in motionen inom utsatt tid FEL , kommer den inte att behandlas på vår årsstämma.
Mvh Petra Widén


Mitt svar:
Hej Petra.
Jag var kanske lite tidigt ute, men motionen är avsedd för nästa årsstämma (2008), och jag ville vara säker på att motionen inkom i tid.
Vad gäller mitt medlemsskap så är jag förvisso inte medlem i HSB Gävleborg, men jag är medlem i HSB, och vad jag kan uttolka från stadgarna ska detta räcka. Det står mig veterligen inget i stadgarna om att jag måste vara medlem i just HSB Gävleborg, men om jag skulle råka ha missat detta är jag tacksam för ett utdrag från stadgarna om vad som egentligen gäller.

Svar från HSB:
Hej!
Det är medlemmar i HSB Gävleborg som kan lämna motioner till HSB Gävleborgs stämma. Du får således lämna en motion till den HSB föreningen, i vilken du är medlem.
Mvh Petra Widén


Mitt svar:
Hej Petra.
Förlåt, men var står det någonstans?
Enligt stadgarna så räcker det med att vara medlem i HSB. Det finns inga begränsningar i stadgarna för till vilken del av HSB som man kan lämna in en motion.
Är det inte stadgarna som gäller?

Påminnelse från mig 21/5
Hej igen, Petra.
Vill bara kontrollera om du fick mitt senaste mail, och om min tidigare inskickade motion godkänts och registrerats, även om jag nu inte är medlem specifikt i HSB Gävleborg?
Om det hade funnits någon begränsning i stadgarna för var medlemmar i HSB får motionera så hade jag ifrågasatt denna, men jag kan inte se att detta förekommer i stadgarna. Det skulle enligt min mening inte kännas rimligt eller demokratiskt att försöka begränsa medlemmarnas motionsrätt i en kooperativ organisation. Håller ni inte med?
Som medlem måste man rimligtvis ha möjlighet att påverka hela organisationen, eller hur? Dessutom är jag medlem och delägare i hela HSB (inte bara i den lokala regionens HSB-förening).


- Tillägg från mig, 23/5:16.

HSB Arlanda


17.

HSB Norr - info@norr.hsb.se

Påminnelse skickad 15/5
Hej,
eftersom jag inte fick någon bekräftelse på att ni fått den motion jag skickat in till er så vill jag bara kontrollera om ni tagit emot min motion till HSB:s årsstämma?

Svar från HSB - Katrin.Anderberg@norr.hsb.se:
Hej!
Jag kan inte se att du är medlem i HSB Norr

Ej undertecknat ________________________________
Från: Rolf Winsa
Skickat: den 14 maj 2007 08:10
Till: Katrin Anderberg
Ämne: VB: Motion till HSB:s årsmöte


Mitt svar:
Hej Katrin,
och tack för svaret.
Vad gäller mitt medlemsskap så stämmer det att jag inte är medlem i HSB Norr, men jag är medlem i HSB, och vad jag kan uttolka från stadgarna ska detta räcka. Det står vad jag kan se inget i stadgarna om att jag måste vara medlem i just HSB Norr för att kunna motionera till HSB Norr. Stämmer inte detta?

Påminnelse från mig 21/5
Hej igen, Katrin.
Vill bara kontrollera om du fick mitt senaste mail, och om min tidigare inskickade motion godkänts och registrerats, även om jag nu inte är medlem specifikt i HSB Norr?
Om det hade funnits någon begränsning i stadgarna för var medlemmar i HSB får motionera så hade jag ifrågasatt denna, men jag kan inte se att detta förekommer i stadgarna. Det skulle enligt min mening inte kännas rimligt eller demokratiskt att försöka begränsa medlemmarnas motionsrätt i en kooperativ organisation. Håller du inte med?
Som medlem måste man rimligtvis ha möjlighet att påverka hela organisationen, eller hur? Dessutom är jag medlem och delägare i hela HSB (inte bara i den lokala regionens HSB-förening).


Nytt 070522 - start

Svar från HSB:
Hej!
Det är så att man måste vara medlem i den HSB-förening som man motionerar till.
Eftersom du inte är medlem i HSB Norr saknas motionsrätt och ingiven motion till HSB Norr kommer därför inte att behandlas av fullmäktige/föreningsstämma.
Hälsningar
Katrin Anderberg


Mitt svar:
Hej Katrin,
och tack för ditt svar.
Men om det inte står i stadgarna att man måste vara medlem i den HSB-förening som man motionerar till, då undrar jag vad du baserar ditt påstående på att så är fallet?
Tycker HSB Norr att det är rimligt och demokratiskt att försöka begränsa medlemmarnas motionsrätt i en kooperativ organisation?
Anser inte HSB Norr att medlemmarna måste ha möjlighet att påverka hela organisationen?
Som jag tidigare skrev så är jag medlem och delägare i hela HSB (inte bara i den lokala regionens HSB-förening).

Svar från HSB:
I ingressen till stadgarna fylls alltid den aktuella HSB-föreningens firma. HSB-föreningarna har likartade stadgar , men det är viktigt att komma ihåg att det är helt skilda juridiska personer. Det dubbla medlemskapet innebär ju att varje HSB-förening också är medlem i alla brf i sitt verksamhetsområdet. HSB Norr är inte medlem i Brf xxx!
För att ha motionsrätt förutsätter det att en person är medlem i den aktuella HSB-föreningen. För att ha motionsrätt måste du således vara medlem i HSB Norr.
Vi ser dock inget hinder att du söker inträde i HSB Norr.

Ej undertecknat

Mitt svar:
Hej Katrin,
Jag är delägare i HSB Norr, och det är faktiskt så som HSB själv beskriver organisationen/medlemskapet för medlemmarna.
Håller du inte med om att jag är delägare i HSB Norr?

Hur HSB sedan internt strukturerar upp arbetet inom de tre olika leden med brh:are, 33 regionala HSB-föreningar, och HSB Riksförbund är en annan sak. Jag vet att HSB vill beskriva sig som "uppbyggd som en federation med självständiga organisationer i tre led", men det är inget som rent juridiskt kan göra mitt medlemskap i HSB och min ägandedel i HSB mindre värt i någon del av HSB:s organisation.

Det dubbla medlemskap som du nämner är de facto ett trippel medlemskap (minst). HSB Norr kanske inte kan sägas vara direkt medlem i Brf xxx och tvärtom.
Men Brf xxx är medlem i min regionförening (dubbelt medlemskap # 1, helt enligt HSB) som i sin tur är medlem i HSB Riksförbund (dubbelt medlemskap #2, också helt enligt HSB).
Den sista (eg. nästsista) länken är sedan det dubbla medlemskapet mellan HSB Riksförbund och HSB Norr.

Du beskriver hur ert arbetssätt inom HSB ser ut rent organisatoriskt, men jag beskriver mitt medlemskap och ägandeskap i HSB samt mina demokratiska rättigheter som ägare och medlem.
Det finns inga vattentäta skott mellan de olika regionföreningarna. Det är riktigt att de olika regionföreningarna - precis som HSB Riksförbund och precis som alla bostadsrättsföreningar - är skilda juridiska personer. Men det är inte relevant i sammanhanget. Enligt detta resonemang skulle det i så fall inte heller finnas någon koppling mellan de två olika juridiska personerna Brf. xxx och min regionförening. Eller hur?

Hänger du med på mitt resonemang här?
Det viktigaste är alltså att skilja på hur HSB strukturerat sitt arbete inom HSB och mitt medlemskap och min delägarroll.


PS.
Visst skulle jag jag kunna söka inträde i HSB Norr, men vad säger regelverket om;
Alt. 1. Jag bor på en plats men har medlemskapet i en annan regionförening?
Alt. 2. Jag har medlemskap i mer än en regionförening samtidigt?


Nytt 070522 - slut


- Tillägg från mig, 23/5:18.

HSB Kristinehamn


19.

HSB Kil


DAG 3


20.

HSB Mitt


21.

HSB Norra Stor-Stockholm info@nststhlm.hsb.se

Svar från HSB, Michael.Wallbom@nststhlm.hsb.se:
Hej
Din motion har hamnat fel. Jag tolka rdet som att den skall till HSB Stockholm. Nu har den hamnat hos HSB Norra Stor-Stockholm.
Med vänlig hälsning
HSB Norra Stor-Stockholm
Michael Wallbom

Personal och Organisationschef
Vasaplatsen 4, Box 162, 177 23 Järfälla
Tfn 08-580 897 00, Direkt 08-580 897 15
Fax 08-580 897 50
www.hsb.se/norrastorstockholm


Mitt svar:
Hej Michael.
Nejdå, min motion är avsedd för HSB Norra Stor-Stockholm, precis som jag skrev i mailet med motionen. Så motionen har hamnat alldeles rätt. Jag undrar, varför trodde du att min motion hamnat fel?

Svar från HSB:
Hej
Anledningen till min reaktion är att du skrivit Brf xxx och vi har ingen förening som heter så inom HSB Norra Stor-Stockholm (Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby). Om du vidhåller detta så måste jag få medlemsuppgifter från dig så att jag kan kolla medlemskapet.
Med vänlig hälsning
HSB Norra Stor-Stockholm
Michael Wallbom


Mitt svar:
Hej Michael.
Ok, då förstår jag.
Nej, det finns ingen förening i Norra Stor-Stockholm som heter Brf xxx.
Jag är inte medlem i Norra Stor-Stockholm, men jag är medlem i HSB, och vad jag kan uttolka från stadgarna så ska detta räcka för att kunna motionera till Norra Stor-Stockholm. Stämmer inte detta?

Svar från HSB:
Hej!
Enligt vår stadgar så har medlem och fullmäktige motionsrätt.
Enligt stadgarna så är sedan medlem den som till HSB Norra Stor-Stockholm betalat medlemsavgift och andel.
Blir du medlem enligt dessa regler är du välkommen att lämna din motion.
Med vänlig hälsning
HSB Norra Stor-Stockholm
Michael Wallbom


Mitt svar:
Hej igen Michael.
Jo jag känner mycket väl till vad det står i stadgarna. Men som du själv kan läsa i stadgarna så står det inget om att jag måste vara medlem i Norra Stor-Stockholm för att inneha motionsrätt till Norra Stor-Stockholm.
Det står i stadgarna att medlem har motionsrätt, men absolut inget om att man bara har motionsrätt till den region som man betalar medlemsavgift och andel. Det är en annan sak.
Jag anser dessutom att det är ganska naturligt att man i sann demokratisk anda, som HSB-medlem, har rösträtt i valfri region, inte minst eftersom det händer att medlemmar flyttar, och det skulle inte vara särskilt rimligt att man förlorar sin motionsrätt bara för att man flyttar från en plats till en annan.
Sedan finns det ju medlemmar i HSB som inte ens bor i en HSB bostadsrätt, och det skulle innebära att dessa förvägrades möjligheten att motionera och påverka, eller hur?


Svar från HSB:
Hej
Du måste läsa vad som står under medlemskap, utefter detta tolkas det vilken medlem som har rätt att lägga motion.
Bosparare har möjlighet att flytta sitt medlemskap vid flytt.
Med vänlig hälsning
HSB Norra Stor-Stockholm
Michael Wallbom


Mitt svar:
Hej Michael.
Ja, där tror jag våra tolkningar går isär, men jag har inte stadgarna framför mig just här och nu så jag undrar om du kan maila mig ett exemplar så jag kan kika närmare på detta.

Svar från HSB:
Hej
Du säger ju att du kan och har läst så du får påvisa för mig att jag har fel. Våra medlemmar har våra stadgar så det är inget problem.
Med vänlig hälsning
HSB Norra Stor-Stockholm
Michael Wallbom
Personal och Organisationschef

Vem försöker han lura! Jag tror inte för ett ögonblick att HSB Stor-Stockholm skulle avvika från alla andra av HSB:s regionföreningar genom att medlemmarna fått ta del av regionens stadgar. Inga stagdar finns heller utlagda på HSB Norra Stor-Stockholms webbsidor (precis som för samtliga andra regioner).

Mitt svar:
Hej Michael.
Jo, visst har jag läst stadgarna. Men som jag nämnde så har jag inte allt i huvudet, önskar att det vore så väl.
Hoppas därför att du inte tycker att jag är alltför besvärlig om jag därför ber dig maila mig ett exemplar av stadgarna.

Påminnelse från mig 21/5:
Hej igen Michael.
Jag undrar om du fick mitt senaste mail den 16/5, och om du kan skicka mig stadgarna så att jag kan se exakt hur det formuleras där?

- Tillägg från mig 23/5:22.

HSB NV Götaland info@nvg.hsb.se
(påminnelse: kundtjänst/maria.nordberg@nvg.hsb.se)

Påminnelse skickad 15/5
Hej,
eftersom jag inte fick någon bekräftelse på att ni fått den motion jag skickat in till er, så vill jag bara här kontrollera om ni tagit emot min motion till HSB:s årsstämma?

Svar från HSB, Per.Johansson@nvg.hsb.se:
2007-05-16 09:41
Hej
Vi har mottagit din motion.
Det är dock oklart om du är medlem i HSB Nordvästra Götaland eller inte, då ditt namn inte förekommer i vårt register. Är du inte medlem i HSB Nordvästra Götaland, faller möjligheten att lämna motion. Är du medlem, har din motion inkommit för sent FEL och kan inte behandlas på stämman i år. Motioner skall vara inkomna före utgången av februari månad.
Hälsningar
Per Johansson

Personalchef / medlemsansvarig
HSB Nordvästra Götaland
Besöksadress: Järnvägsgatan 16
Postadress: Box 83 532 21 SKARA
tfn dir. 0511-267 44
tfn mobil 0702-99 70 79
per.johansson@nvg.hsb.se
www.hsb.se/nvg


Mitt svar:
Hej Per,
och tack för svaret.
Jag vet att motionerna måste vara inne senast före februari månads utgång, men min motion är bara tidigt ute, och avsedd för nästa årsstämma (dvs 2008).
När det gäller medlemskapet så är jag inte medlem i just HSB Nordvästra Götaland, men jag är medlem i HSB, och vad jag kan uttolka från stadgarna ska detta räcka för att kunna skriva en motion även till HSB Nordvästra Götaland. Det står mig veterligen inget om att jag måste vara medlem specifikt i HSB Nordvästra Götaland för detta, eller har jag missat något i stadgarna?

Påminnelse från mig 21/5
Hej igen, Per.
Vill bara kontrollera om du fick mitt senaste mail, och om min tidigare inskickade motion godkänts och registrerats, även om jag nu inte är medlem specifikt i HSB NV Götaland?
Om det hade funnits någon begränsning i stadgarna för var medlemmar i HSB får motionera så hade jag ifrågasatt denna, men jag kan inte se att detta förekommer i stadgarna. Det skulle enligt min mening inte kännas rimligt eller demokratiskt att försöka begränsa medlemmarnas motionsrätt i en kooperativ organisation. Håller du inte med?
Som medlem måste man rimligtvis ha möjlighet att påverka hela organisationen, eller hur? Dessutom är jag medlem och delägare i hela HSB (inte bara i den lokala regionens HSB-förening).


- Tillägg från mig, 23/5:23.

HSB Filipstad


24.

HSB Sydnärke


DAG 7

Eftersläntare


25.

HSB Stockholm info@stockholm.hsb.se

Påminnelse skickad 18/5
Hej,
eftersom jag inte fick någon bekräftelse på att ni fått den motion jag skickat in till er, så vill jag bara här kontrollera om ni tagit emot min motion till HSB:s årsstämma?

Svar från HSB:
Hej!
Jag kan inte se att du är medlem hos oss i HSB Stockholm. Är du medlem var vänlig återkom med ditt medlemsnummer.
Med vänlig hälsning
Åsa Bolt
HSB Stockholm


Mitt svar:
Hej Åsa!
Vad gäller mitt medlemsskap så är jag förvisso inte medlem i HSB Stockholm, men jag är medlem i HSB, och vad jag kan uttolka från stadgarna ska detta räcka. Det står mig veterligen inget i stadgarna om att jag måste vara medlem i just HSB Stockholm för att kunna skriva motioner dit, men om jag skulle råka ha missat detta är jag tacksam för ett utdrag från stadgarna om detta.

Svar från HSB:
Hej igen!
Som medlem i HSB kan du lämna motion till HSBs Förbundsstämma.
Motion till HSB Stockholms föreningstämma kan lämnas av medlem i HSB Stockholm före februari månads utgång enl § 17 i Stadgar för HSB Stockholm ek. för. FEL

Ej undertecknat

Min kommentar: I stället för att citera stadgarna korrekt väljer HSB Stockholm att presentera sin tolkning av stadgarna!


Mitt svar:
Hej Åsa.
Jag är tidigt ute med min motion. Den är för årsstämman 2008.
I §17 står det inte att endast medlem i HSB Stockholm kan lämna in en motion till HSB Stockholm.

Svar från HSB:
Då det gäller HSB Stockholms stadgar så avser medlem naturligtvis medlemskap i HSB Stockholm.
Med vänlig hälsning
Åsa Bolt
HSB Stockholm


Mitt svar:
Hej igen Åsa.
Men är det inte stadgarna som gäller?
Om det hade funnits någon begränsning i stadgarna för var medlemmar i HSB får motionera så hade jag ifrågasatt denna, men jag kan inte se att detta förekommer i stadgarna.
Det skulle inte kännas rimligt att försöka begränsa medlemmarnas motionsrätt i en kooperativ organisation.
Har jag fel?

Svar från HSB:
Jag kan tyvärr inte utveckla mina svar vidare . Jag sänder därför dina frågor vidare till Björn Carlsson.
Med vänlig hälsning
Åsa Bolt


Mitt svar:
Tack för detta, Åsa.
Jag avvaktar då svar från Björn Carlsson och hoppas jag inte ställer till med för mycket besvär med min undran.

Svar från HSB, Bjorn.Carlsson@stockholm.hsb.se:
Subject : Ang motionsrätt
Jag har fått din förfrågan via Åsa Bolt och vill meddela att följande gäller:
Som medlem i en bostadsrättsförening eller om du tillhör bospargruppen så har du motionsrätt.
Bor du i en bostadsrättsförening kan du motionera till din bostadsrättsförenings stämma, till den HSB-förening du tillhör och till HSB Riksförbund. Är du bosparare kan du motionera till din HSB-förening och till HSB Riksförbund.Några andra möjligheter att lämna in motioner har du inte. Är du inte medlem i HSB Stockholm så kan du inte lämna in motioner.
Detta framgpr klart av HSB-föreningens stadgar och stadgarna i HSB Riksförbund.


Mitt svar:
Hej Björn,
och tack för svaret.
Du säger att det framgår klart av HSB-föreningens stadgar och stadgarna i HSB Riksförbund att man saknar motionsrätt i andra HSB-föreningar än den som hör till där man bor. Men jag kan inte hitta detta varken i HSB-föreningens eller riksförbundets stadgar. Vad jag kan se står där inget om denna begränsning, så jag undrar vilka paragrafer du då refererar till och vad det står där?
Sedan säger du att det bara är bosparare som kan motionera till HSB Riksförbund. Men detta måste väl vara fel. Vad jag känner till så har alla HSB-medlemmar motionsrätt till Riksförbundet. Stämmer inte detta?

Svar från HSB, Björn Carlsson:
Om du läser allt vad jag skrev som framgår det att medlemmar i både bostadsrättsföreningar eller bosparare har motionsrätt.
Åsa hänvisade som exempel till stadgar för HSB Stockholm i vilken det framgår av § 17 att medlem har motionsrätt. Det säger sig självt att eftersom stadgarna avser HSB Stockholm, så kan du ju inte gärna vara för medlemmar i andra HSB-föreningar

Ej undertecknat

Mitt svar:
Hej igen Björn,
eftersom du inte skrev att icke bosparande medlemmar kunde motionera till HSB Riksförbund så tolkade jag det som att du menade att dessa medlemmar saknade motionsrätt. Men det är bra. Då är vi överens på den punkten om att alla HSB-medlemmar har motionsrätt till HSB Riksförbund.
Som medlem måste man rimligtvis ha möjlighet att påverka hela organisationen?
Håller du inte med om det?
Det känns inte rimligt att ha restriktioner för var medlemmar får motionera i en kooperativ organisation.
Dessutom är jag medlem och delägare i hela HSB (inte bara i den lokala regionens HSB-förening).
Skulle jag då inte ha rätt att motionera där jag har intresse av att motionera?


- Tillägg från mig, 23/5:26.

HSB Norra Bohuslän info@nbohuslan.hsb.se

Påminnelse skickad 15/5
Hej,
eftersom jag inte fick någon bekräftelse på att ni fått den motion jag skickat in till er, så vill jag bara här kontrollera om ni tagit emot min motion till HSB:s årsstämma?
Mvh

Påminnelse skickad 21/5
Hej,
jag har tidigare skickat en motion till er, men jag är osäker på om mailet gick fram eftersom jag inte fick någon bekräftelse, så jag skickar för säkerhets skull min motion ännu en gång här.
Jag vill härmed lämna in en motion till HSB Norra Bohusläns årsstämma.
Motionen finns i till detta mail bifogad bilaga; Motion till HSB.pdf

PS.
Tacksam för bekräftelse om att motion mottagits och registrerats inför årsstämman.

Svar från HSB, Rolf.Henriksson@nbohuslan.hsb.se:
Hej
Vi har emottagit Din Motion, men kan inte finna, att Du är medlem hos oss.
Med vänlig hälsning
Rolf Henriksson

HSB Norra Bohuslän
Norra Drottninggatan 23-25
451 31 UDDEVALLA
Tfn 0522-986 11 el Mobil 0708-48 92 25
Fax 0522-301 60
www.nbohuslan.hsb.se
rolf.henriksson@nbohuslan.hsb.se


Mitt svar:
Hej Rolf,
och tack för svaret.
Vad gäller mitt medlemskap så är jag förvisso inte medlem i HSB Norra Bohuslän, men jag är medlem i HSB, och vad jag kan uttolka från stadgarna ska detta räcka. Det står mig veterligen inget i stadgarna om att jag måste vara medlem i just HSB Norra Bohuslän för att kunna skriva motioner dit, men om jag skulle råka ha missat detta är jag tacksam för ett utdrag från stadgarna om detta.

Svar från HSB:
Hej igen
Endast medlem och fullmäktig har rätt att lämna motion till stämman.
I vårt fall avses alltså medlem och fullmäktig i HSB Norra Bohuslän ek för, så i Ditt fall är Du inte behörig.


Mitt svar:
Hej Rolf,
men som jag nämnde så är jag medlem i HSB.
I Norra Bohusläns stadgar står det väl inte någonstans i stadgarna att det endast är medlem i HSB Norra Bohuslän som är behörig att lämna in motioner, och det måste väl vara vad som står i stadgarna som gäller? Eller har jag fel?
Om det hade funnits någon begränsning i stadgarna för var medlemmar i HSB får motionera så hade jag ifrågasatt denna, men jag kan inte se att detta förekommer i stadgarna. Det skulle enligt min mening inte kännas rimligt eller demokratiskt att försöka begränsa medlemmarnas motionsrätt i en kooperativ organisation. Som medlem måste man rimligtvis ha möjlighet att påverka hela organisationen?

- Tillägg från mig, 23/5:27.

HSB Södertörn info@sodertorn.hsb.se

Påminnelse skickad 15/5
Hej,
eftersom jag inte fick någon bekräftelse på att ni fått den motion jag skickat in till er, så vill jag bara här kontrollera om ni tagit emot min motion till HSB:s årsstämma?

Påminnelse skickad 21/5
Hej,
jag har tidigare skickat en motion till er, men jag är osäker på om mailet gick fram eftersom jag inte fick någon bekräftelse, så jag skickar för säkerhets skull min motion ännu en gång här.

Jag vill härmed lämna in en motion till HSB Södertörns årsstämma.
Motionen finns i till detta mail bifogad bilaga; Motion till HSB.pdf

PS.
Tacksam för bekräftelse om att motion mottagits och registrerats inför årsstämman.

Nytt 070522 - start

Svar från HSB, 070522 (pelle.lindgren@sodertorn.hsb.se):
Hej Admin.
Till att börja med så vill vi tacka för din motion och ditt engagemang i angelägna demokratifrågor inom HSB-rörelsen. Det är skönt och viktigt med medlemsengagemang.
I din motion så hänvisar du till lagen om Ekonomiska Föreningar och den lagen har många §:er som reglerar den demokratiska processen inom HSB-rörelsen.

Beträffande motioner så är det medlemmarna i respektive organisation som har motionsrätt. Det betyder att medlem i en Brf och medlem i HSB-förening har motionsrätt, men då i den lokala eller regionala enhet medlemmen tillhör.
Det betyder att medlemmar i en Brf som tillhör HSB Stockholm har motionsrätt i den egna bostadsrättsföreningen och den regionala organisationen och inte i exempelvis HSB Södertörn eller annan HSB-föreningen i landet.
Till detta kommer att motionerna måste vara inlämnade till HSB-föreningen senast ett visst, i stadgarna, angivet datum.
I ditt fall så motionen inkommit för sent för att, enligt gällande stadgar, kunna behandlas av Fullmäktigesammanträdet 2007. LITE FEL Dessutom är du, vad vi kan se, inte medlem i HSB Södertörn och saknar därför motionsrätt i HSB Södertörn.
Din motion är dock intressant och jag ber dig därför att ta kontakt med juristerna på HSB Riksförbund som för det första kan motivera varför det ser som det gör idag och också lyssna på dina synpunkter för en eventuell vidare behandling inom HSB-rörelsen.
Vänliga hälsningar
Pelle Lindgren

08-608 68 38. 070-947 98 08. E-post: pelle.lindgren@sodertorn.hsb.se
www.hsb.se/sodertorn
HSB Södertörn ek. för.
Box 1084
141 22 Huddinge
Vx; 08-608 68 00


Min kommentar: Även om jag stötte på patrull här precis som i de flesta övriga fall så håll med om att svaret jag fick onekligen var ett av de bästa från HSB !

Mitt svar:
Hejsan Pelle,
tack för din positiva inställning till min motion. Jag kan lova att det är väldigt långt ifrån alla som uppskattar engagemang från medlemmarna.

Tack för ditt tips om HSB Riksförbund. Jag är redan i kontakt med dem i denna fråga. Tyvärr tycks juristerna där inte känna till riktigt vad lagen egentligen säger. HSB Riksförbund har skrivit till mig att lagen säger att styrelseprotokollen inte ska vara offentliga. Nu råkar jag kunna denna bit in i minsta detalj, så jag vet att detta absolut inte stämmer.

Men eftersom HSB-regionerna påstås vara självständiga (även om det inte stämmer riktigt i praktiken) så är det min förhoppning att i alla fall några av de regioner som jag skickat min motion till, tar åt sig vad jag skrivit och själva arbetar aktivt för att försöka uppnå offentliga styrelseprotokoll.

Kanske HSB Södertörn vill vara en av föregångarna i denna fråga?

PS.
Jag är tillgänglig om det finns några frågor om vad som egentligen gäller avseende öppna styrelseprotokoll, och hur detta skulle kunna fungera rent praktiskt.

Nytt 070522 - slut


28.

HSB Karlskoga


29.

HSB Karlsborg hsb@carlsborg.net

E-post Förvaltning/ekonomi, Thomas Nilsson
Not. HSB Karlsborg består tydligen bara av två personer; Ordförande: Berndt Johansson, Ekonomi, Förvaltning: Thomas Nilsson. VD: Vakant.

Påminnelse skickad 15/5
Hej,
eftersom jag inte fick någon bekräftelse på att ni fått den motion jag skickat in till er, så vill jag bara här kontrollera om ni tagit emot min motion till HSB:s årsstämma?

Nytt 070522 - start

Svar från HSB, 070522:
Hej Admin
Är du medlem i HSB karlsborg ? HSB karlsborg styr ju inte över styrelseprotokollen inom föreningarna.
Fattar intet
Hör av dig .
Hälsningar
Thomas Nilsson HSB Karlsborg.


Mitt svar:
Hejsan Thomas.
Nej det stämmer. Naturligtvis styr HSB Karlsborg inte över föreningarnas styrelseprotokoll.
Men HSB styr över normalstadgarna, och min motion gick ut på att dessa normalstadgar skulle kompletteras med en paragraf om styrelseprotokollen. Alltså ett sätt att försöka påverka verksamheten lite i rätt riktning.
Den andra delen av min motion gick ut på att HSB aktivt skulle informera föreningarna (medlemmarna) om denna möjlighet att öppna upp styrelseprotokollen, och t.o.m. rekommendera att så sker.
Hoppas jag var lite tydligare nu?

Nytt 070522 - slut


Nytt 070529 - start


Hej igen
såvitt jag förstår så har du ingen rätt att lämna in motion till vår stämma eftersom du såvitt jag vet inte är medlem i HSB karlsborg.
Enligt § 21 så får medlemmar lämna in motioner till årsstämman. Utomstående skall därför inte kunna påverka föreningen.
Och till sist jag fattar inte vad du har med bostadsrättsföreningarna i Karlsborg att göra.

Jag kan uppmana dig att läsa i bostadsrättslagen av Håkan Julius och ingrid Uggla från Nordstedta gula bibliotek (Nordstedt juridik). Där står att styrelseprotokoll inte är offentliga. Det är styrelsen som beslutar om spridning. Att varken medlemmar eller utomstående har rätt att ta del av protokollen. Endast revisorerna har rätt att läsa dom.
Jag sitter själv som sekreterare och föredragande i ett antal brf och vi har aldrig diskuterat att hänga upp dom offentligt.

Till sist anser jag att medlemmarna kan om de inte är nöjda med styrelsens arbete välja några som de har större förtroende för
Vi har idag stora bekymmer med att få medlemmar i styrelserna och kommer därför aldrig att förorda offentliga styrelseprotokoll
MVH
Thomas NMin kommentar:
Suck. Det är verkligen sorgligt att kompetensen är så låg inom HSB. När varken juristerna eller cheferna på HSB ens känner till de mest grundläggande saker så undrar man hur denna organisation kunnat fungera i så många år utan att kollapsa helt.
HSB lever på att medlemmarna är så ofattbarat oengagerade.

Det är komiskt att läsa när HSB uppmanar mig "att läsa i bostadsrättslagen av Håkan Julius och ingrid Uggla". Det är inte Håkan Julius och Ingrid Uggla som skrivit lagarna, de har bara gjort tolkningar av lagarna och sedan uttalat sig rent allmänt.
- Varför har HSB så svårt att referera till lagen i stället för till författare?
- Varför måste de alltid gå omvägar till vad andra fritt tyckande personer skrivit?
- Varför måste sedan HSB göra fria tolkningar av de tolkningar som andra gjort?
- Varför vill HSB inte ge citat i st.f. tolkningar från de böcker de refererar till?

Sedan kan man ju inte låta bli att undra hur insatt en person är i ämnet som uttalar sig som "Där står att styrelseprotokoll inte är offentliga". Man behöver inte ha många hjärnceller för att förstå att en person som av personliga skäl inte vill att medlemmarna ska läsa styrelseprotokollen återger en formulering från en bok
- om att lagen inte säger något ifall styrelseprotokoll ska vara offentliga eller ej,
som att;
- styrelseprotokoll ej är offentliga.

När Thomas Nilsson sedan skriver; "Jag sitter själv som sekreterare och föredragande i ett antal brf och vi har aldrig diskuterat att hänga upp dom offentligt" så visar detta på ett mycket tydligt sätt hur HSB resonerar och vad de bakomliggande skälen egentligen är för att HSB är så livrädd för att styrelseprotokoll ska offentliggöras.
HSB är uppenbart rädd att det ska avslöjas hur många inkompetenta och urusla styrelser det finns. Det skulle slå tillbaka på HSB, och därför vill HSB göra allt inte bara för att skydda de uschla styrelserna - med lyckligt ovetande medlemmar -, utan även för att skydda sig själv.
Det är medlemmarna som drabbas av HSB:s beskyddarverksamhet !!!

Mitt svar:
Hej Thomas,
det är svårt för mig att kommentera vad olika författare säger vid olika tillfällen (speciellt utan citat), men jag kan lagen, och den säger absolut ingenting om ifall styrelseprotokoll ska vara offentliga eller ej.

Tråkigt att du ser det som att styrelser hängs ut för att medlemmarna får reda på vad som händer i föreningen. Jag tror att öppna styrelseprotokoll avsevärt skulle förbättra majoriteten av brf:ar på ett flertal olika sätt. Jag tror däremot inte att det skulle försvåra att få ledamöter till styrelser om styrelseprotokollen var öppna. Att det är så svårt att hitta ledamöter har helt andra orsaker (jag skulle kunna hålla ett långt föredrag om detta, men ska ej göra så nu), och jag tror det är viktigt att HSB tar tag i dessa problem.

HSB Karlsborg och brf:arna i Karlsborg är en del av den organisation som jag är delägare i. Därav mitt intresse (bl.a.). Vidare så tillhör jag en av de väldigt få medlemmar som är engagerade inom HSB organisationen.

Jag är också nyfiken på hur stadgarna exakt ser ut i HSB Karlsborg. Jag har inte kunnat hitta dem på webben, så jag undrar om du skulle kunna maila mig ett exemplar av era stadgar?

Svar från HSB 29/5:
Hej
Har talat med hsb föreningens ordförande och kommit överens om att det är ifrån vårsida är avslutat.
TN


Mitt svar:
Ja Thomas,
förutom min önskan om era stadgar så är det avslutat från min sida också.
Tacksam om jag kan erhålla ett exemplar av dessa, företrädesvis via mail.
Hoppas detta inte är några problem?

Svar från HSB:
Sent : Tuesday, May 29, 2007 11:50 AM
Subject : Delivery Status Notification (Failure)
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
hsb@carlsborg.net


HSB Karlsborg, som inte ens kan stava till sitt eget namn, blev tydligen så rädda att de stängde ner sin e-post!

Nytt 070529 - slut

INGEN BEKRÄFTELSE ELLER SVAR FRÅN FÖLJANDE

Ungefär på kvällen den 15/5 - efter många förfrågningar från regionföreningarna - har nog larmet gått från HSB Riksförbund till de flesta regionföreningar om mitt utskick av motion.

Inga svar kommer längre från HSB:s regionföreningar.
Efter onsdagen den 16/5 klockan 13.33 tystnade det från HSB i hela Sverige
(med undantag av eftersläntarna HSB Stockholm och HSB Norra Bohuslän).
1. HSB Göteborg E-post Information - info@gbg.hsb.se

Påminnelse skickad 18/5
Hej,
eftersom jag inte fick någon bekräftelse på att ni fått den motion jag skickat in till er, så vill jag bara här kontrollera om ni tagit emot min motion till HSB:s årsstämma?

Påminnelse skickad 21/5
Hej,
jag har tidigare skickat en motion till er, men jag är osäker på om mailet gick fram eftersom jag inte fick någon bekräftelse, så jag skickar för säkerhets skull min motion ännu en gång här.
Jag vill härmed lämna in en motion till HSB Göteborgs årsstämma.
Motionen finns i till detta mail bifogad bilaga; Motion till HSB.pdf

PS.
Tacksam för bekräftelse om att motion mottagits och registrerats inför årsstämman.

Påminnelse skickad 23/5
Hej.
Har ni tagit emot min motion?


2. HSB Dalarna info@dalarna.hsb.se
E-post VD Leif Jonsson E-post Personal- & medlemsfrågor

Påminnelse skickad 15/5
Hej,
eftersom jag inte fick någon bekräftelse på att ni fått den motion jag skickat in till er, så vill jag bara här kontrollera om ni tagit emot min motion till HSB:s årsstämma?

Påminnelse skickad 16/5 till info@dalarna.hsb.se:
Hej,
jag har tidigare skickat en motion till er, men jag är osäker på om mailet gick fram eftersom jag inte fick någon bekräftelse, så jag skickar för säkerhets skull min motion ännu en gång här.

Jag vill härmed lämna in en motion till HSB Dalarnas årsstämma.
Motionen finns i till detta mail bifogad bilaga; Motion till HSB.pdf

PS.
Tacksam för bekräftelse om att motion mottagits och registrerats inför årsstämman.

Påminnelse skickad 21/5
Har ni tagit emot min motion?


3. HSB Storfors E-post Info, förvaltning, ekonomi, etc. - bengt.stf@telia.com

Not. Enligt HSB Storfors webbplats så består denna regionavdelning bara av två personer; Bengt Enghag (VD, Ekonomi, Förvaltning, Energi, Info, Utbildning, Miljö), och Örjan Jansson (ordförande).

Påminnelse skickad 15/5
Hej,
eftersom jag inte fick någon bekräftelse på att ni fått den motion jag skickat in till er, så vill jag bara här kontrollera om ni tagit emot min motion till HSB:s årsstämma?


Mailet jag skickat till de 32 olika regionkontoren såg ut som följer;

Hej,
jag vill härmed lämna in en motion till HSB Stockholms årsstämma.

Motionen finns i till detta mail bifogad bilaga; Motion till HSB.pdf

PS.
Tacksam för bekräftelse om att motion mottagits och registrerats inför årsstämman.

Rent generellt måste jag säga att min motion och tillhörande frågeställning bemötts på ett relativt vänligt sätt från HSB (med några få undantag).

Kännetecknande för svaren är emellertid att man uttalar sig utan att veta vad som egentligen gäller. I stället för att kontrollera med regelverket för att ta reda på exakt vad som gäller så kastar bara de flesta ur sig att jag saknar rätt att skicka in en motion (utom de som inte kollar vem som skickat in motion eller till vilken region motionen tillhör).

Vad som är viktigt här är att HSB ser sig själv som bestående av 33 olika, självgående, separata, fristående delar. Men rent stadgemässigt och juridiskt finns inte denna skillnad för medlemmarna. En medlem kan t.ex. vända sig var som helst inom HSB med sina frågor. Det behöver inte vara till den egna regionens HSB-förening.
Kännetecknande för majoriteten av svaren är att;
HSB svarar utan att kunna eller vilja hänvisa till regelverket. Medlemmen ska bara acceptera vad HSB tycker och utan att HSB ska behöva referera till stadgar eller annan del av regelverket.

Endast 4 regioner (HSB Sydost, HSB NV Skåne, HSB Södermanland, HSB Arlanda) kunde/ville referera rent konkret till stadgarna, även om de då gjorde sin egen fria tolkning av vad det stod i stadgarna.

HSB Skåne, HSB Nordvästra Skåne och HSB Arlanda ska i detta sammanhang ha beröm för att de i alla fall erkände att de inte visste vad som gällde och att de därför på ett vänligt sätt informerade mig om att de skulle skicka min fråga vidare till sin medlemsavdelning för utredning.

HSB Göta och HSB Kil tog emot min motion och registrerade denna inför nästa årsstämma utan några som helst invändningar.

I HSB Landskrona, HSB Södertälje och HSB Mitt (och HSB Centrala Värmland?) verkar det vara (en ej tillgänglig) VD som tar emot, registrerar och behandlar motioner. Jag fick ingen respons från dessa regioner efter att jag informerats om att de vidarebefordrat min motion.

I bl.a. HSB Mölndal (och många fler regioner) så skrev man felaktigt att de inte kunde ta emot min motion för att den kommit in för sent. De skrev "tyvärr kan vi inte beakta din motion. Motioner skall vara inne senast den 31 mars". Detta i stället för att skriva att motionen med automatik då går till nästa årsstämma (jag hade inte skrivit att min motion skulle vara för årets stämma) eller ens fråga mig om HSB skulle registrera motionen för nästa årsstämma.

I de 7 regionerna HSB Umeå, HSB Norr, HSB Nordvästra Götaland, HSB Mölndal, HSB Landskrona, HSB Filipstad och HSB Sydnärke svarade HSB inte på min invändning mot att de inte ville ta emot min motion (förmodligen för att de inte visste vad som egentligen gällde).

Personal och organisationschef Michael Wallbom i HSB Norra Stor-Stockholm var den enda riktigt otrevliga personen (men det är nog inte otänkbart att fler regionkontor skulle betett sig lika illa om de bara brytt sig om att besvara min fråga).

Björn Carlsson på HSB Stockholm skriver att alla HSB-medlemmar har rösträtt till HSB Riksförbund, men Kristina Nilsson på HSB Södermanland skriver att enskilda medlemmar inte har rösträtt till HSB Riksförbund.

För 16 av de 32 regionerna var jag tvungen att skicka en påminnelse eftersom de inte gjorde som jag bad dem och bekräftade att de tagit emot mitt mail.

Ett stort minus till de 8 regionerna HSB Göteborg, HSB Dalarna, HSB Storfors, HSB Karlsborg, HSB Karlskoga, HSB Södertörn, och HSB Norra Bohuslän som inte ens brydde sig om att skicka en bekräftelse på att de mottagit mina mail (i vissa fall trots t.o.m. flera påminnelser från mig). Detta inklusive HSB Stockholm som det tog 7 dagar att ens reagera på min skrivelse.
Efter att jag lagt ut denna webbsida svarade HSB Karlskoga och HSB Södertörn samt HSB Norra Bohuslän och HSB Karlsborg.

Avslutningsvis kan jag informera om att inte heller mina mail till HSB Riksförbund bekräftas, och ingen där tycktes vilja svara på min lilla enkla fråga. Efter ett antal försök hittade jag till slut en person som ville svara på mitt mail, Lotti Zinsli (administrativ assistent).

Man är medlem i sin regionförening och man är medlem i hela bostadsorganisationen. Det viktiga här är;
 1. Ingen begränsning finns faktiskt uttalad i några stadgar någonstans inom HSB för var en medlem får motionera. Det är en tolkningsfråga, där HSB gör sina egna fria tolkningar.
 2. Rent demokratiskt ska det inte finnas några begränsningar för i vilken del av organisationen man får lov att påverka i egenskap av medlem. Man måste naturligtvis kunna motionera där man har intresse av att motionera.
 3. Oavsett vad HSB vill hävda så är bevisligen regionerna inom HSB sammanlänkade på olika sätt, och det måste vara möjligt att som medlem och delägare i HSB kunna påverka hela HSB.
 4. HSB kan ha vilken struktur de vill på sin organisation som de vill ha för att de ska tycka att verksamheten ska flyta på så bra som möjligt, men för en medlem och dennes demokratiska rättigheter ska HSB vara en och samma organisation.
Men det absolut viktigaste är kanske inte frågan om var man får motionera, utan att;
 1. HSB behandlar inte medlemmarna - dvs ägarna - särskilt väl när medlemmarna ställer frågor.
 2. Vissa regioner beter sig rent ut sagt otrevligt och/eller oärligt, andra (många.. nästan alla) svarar mycket nonchalant på frågor.
 3. Många regioner bryr sig inte om att referera till regelverket, eller motivera sina åsikter, utan de svarar bara på ett mycket mästrande sätt att jag som medlem har fel... oavsett vad regelverket säger.
 4. De olika regionerna har olika åsikter om samma sak, trots att regelverket är detsamma.
 5. HSB tycker inte att organisationen ska vara demokratisk.

Det är också märkligt att terminologin varierar från region till region. I vissa regioner heter det medlemsansvarig, i andra regioner heter det kundansvarig och i ett antal regioner heter det ingenting alls (det finns där tydligen ingen medlemsansvarig eller person speciellt utsedd för att hantera medlemsfrågor, motioner, etc). Motsvarande gäller för alla andra poster i organisationen.

Sedan kan man ställa sig en annan fråga. Vilka hinder finns det för att man skriver motioner till andra bostadsrättsföreningar? Måste kollas!

En guldstjärna till HSB Nordvästra Skåne

Matz Svensson på HSB Nordvästra Skåne agerade på fantastiskt föredömligt sätt! Från HSB Nordvästra Skåne fick jag nämligen inte bara vänliga och trevliga svar från Madelene Thomson, utan från Matz fick jag också ett brev med information (en färgutskrift med HSB:s organisation + HSB Nordvästra Skånes stadgar samt ett personligt brev) hemskickat. De inte bara svarade snabbt, de skickade även ut materialet snabbt! De hade t.o.m. på helt egen hand tagit reda på min postadress !!! Vem skulle efter ovanstående lilla undersökning kunna tro att det finns så tillmötesgående anställda på HSB? Det tycks som att de som bor i denna HSB-region är särskilt lyckligt lottade! Skulle vara intressant att höra hur brf:arna i nordvästra Skåne upplever sin HSB-förening.

I brevet som i huvudsak är ett utdrag från HSB:s webbsajt så fick jag förvisso inte rätt i min åsikt att jag som medlem i HSB Malmö kan motionera till HSB Nordvästra Skåne, men vem bryr sig om det, när de lägger ner detta arbete på att ge ut information.

Jämför detta med den surmulna Michael Wallbom på HSB Norra Stor-Stockholm som argt förklarade för mig att han minsann inte tänkte delge mig HSB:s stadgar! Det är nog inget roligt att bo i denna regionförenings territorium.


Som alla kan se så är HSB:s e-post system ett enda stort kaos. Inga enhetliga e-post adresser, och ofta saknas gruppadresser, som till växel/reception, felanmälan, medlemsansvarig, etc, etc. HSB har i stället personliga adresser vilket bl.a. gör att man inte vet om e-post tas emot och läses. Man måste därmed före varje mail kolla om den inom HSB man skickar ett mail till jobbar kvar och/eller inte är omplacerad. HSB lever tydligen enligt filosfin att arbetar man på HSB så kommer man aldrig någonsin att byta jobb. För vissa funktioner inom HSB saknas e-post adresser. För de flesta (alla) regioner fick jag helt enkelt gissa var jag skulle skicka min motion. Ingen region vill upplysa om var man ska skicka motioner, eller ens om att det är möjligt för medlemmar att motionera till HSB.

Ingen på HSB verkar sedan ha en automatisk bekräftelse om att mail mottagits.

HSB har inte hängt med riktigt i utvecklingen och HSB har ingen IT-organisation (IT-kompetens) som kan strukturera upp IT-miljön inom HSB. Därav att det råder totalt kaos inom HSB:s IT-miljö, vilket i sin tur naturligtvis drabbar medlemmarna!


HSB:s verksamhet påstås präglas av kärnvärderingarna ETHOS.

ENGAGEMANG - intresse, kunskap, vilja, självhjälp
TRYGGHET - ekonomisk, social, fysisk
HÅLLBARHET - kvalitet, långsiktighet, miljömedvetenhet
OMTANKE - rättvisa, hänsyn, empati
SAMVERKAN - demokrati, öppenhet, samarbete, kunskapsutbyte, solidaritet.

Hur väl tycker du att HSB:s kärnvärderingar stämmer överens med verkligheten när du här läser hur vissa HSB-regioner svarar på medlemmars frågor?

OBS! Notera att den viktigaste punkten - DEMOKRATI - inte ligger som en huvudpunkt, utan finns bara med som en del av "samverkan".

Ingen konkret definition finns för vad HSB avser med kärnvärderingarna och deras underpunkter, men så här specificerar HSB NVG kärnvärderingarna:

Engagemang
HSB engagerar sig för människors frivilliga arbete gemensamt, för samhällsutvecklingen och internationell kooperation. HSB engagerar sig särskilt för byggande och förvaltning som ger människor ett gott boende.

Trygghet
HSB tänker och agerar alltid långsiktigt. Ett gott boende kräver både fysisk och ekonomisk trygghet. Det uppnås genom gemenskap och samverkan men också genom en långsiktig och hållbar förvaltning.

Hållbarhet
Även hållbarhet kommer av ett långsiktigt agerande. HSB tar ansvar för miljötänkande i alla projekt och boendemiljön i våra områden.

Omtanke
HSB visar omtanke i handling, genom medlemsutbildning, boserviceverksamhet, men även med hjälp till självhjälp för att skapa bostäder i tredje världen.

Samverkan
All verksamhet inom HSB bygger på samverkan. Det är tillsammans HSBs medlemmar kan forma framtiden, utveckla idéer, fatta beslut och skapa förutsättningar för goda bostäder.E-post adresser, kontaktvägar till HSB för medlemmar

HSB Malmö
epost@malmo.hsb.se

HSB Östra Östergötland
info@oostergotland.hsb.se
Yvonne.Olofsson@oostergotland.hsb.se
Rune.Adamsson@oostergotland.hsb.se

HSB Södertälje
info@sodertalje.hsb.se
helene.larsson@sodertalje.hsb.se
Informatör Lisa Olén:
lisa.olen@sodertalje.hsb.se

HSB Skåne
info@skane.hsb.se
Linda.Bjork@skane.hsb.se

HSB Sydost
info@sydost.hsb.se
Lars-Goran.Abrahamsson@sydost.hsb.se

HSB NV Skåne
info@hsbhbg.se

HSB Mölndal
info@molndal.hsb.se
anita.fornell@molndal.hsb.se

HSB Centrala Värmland
info@cvarmland.hsb.se
Annci.Falk@cvarmland.hsb.se

HSB Uppsala
orjan.abrahamsson@uppsala.hsb.se
therese.vassnes@uppsala.hsb.se

HSB Mälardalen
Kerstin.Svensson@malardalen.hsb.se
Kundansvarig Anders Björk:
anders.bjork@malardalen.hsb.se

HSB Landskrona
info@landskrona.hsb.se

HSB Östergötland
info@ostergotland.hsb.se
Susanne.Johansson@ostergotland.HSB.se

HSB Södermanland
info@sodermanland.hsb.se
Kristina.Nilsson@sodermanland.hsb.se
VD:
Kjell.Landstrom@sodermanland.hsb.se

HSB Umeå
Info.ansvarig/Fastighetschef Agneta Andersson:
agneta.andersson@umea.hsb.se

HSB Göta
Medlems- och kommunikationsansvarig:
rolf.lind@gota.hsb.se

HSB Gävleborg
infogavle@gavleborg.hsb.se
petra.widen@gavleborg.hsb.se
Eva.Sjostrom@gavleborg.hsb.se
Sten.Halseth@gavleborg.hsb.se

HSB Arlanda
bo.albrektsson@arlanda.hsb.se

HSB Norr
info@norr.hsb.se
Katrin.Anderberg@norr.hsb.se

HSB Kristinehamn
galina@kristinehamn.hsb.se

HSB Kil
ingmarie.hsb.kil@telia.com

HSB Mitt
info@mitt.hsb.se
Katarina Lundquist:
kattis@mitt.hsb.se
anette.johnsson@mitt.hsb.se

HSB Norra Stor-Stockholm
info@nststhlm.hsb.se
Michael.Wallbom@nststhlm.hsb.se

HSB NV Götaland
info@nvg.hsb.se
Kundtjänst:
maria.nordberg@nvg.hsb.se
Per.Johansson@nvg.hsb.se

HSB Filipstad
hsb.filipstad@telia.com

HSB Sydnärke
kontoret@hallsberg.hsb.se
Info & VD & utb.; Susan Clefjord:
susan.clefjord@hallsberg.hsb.se

HSB Stockholm
info@stockholm.hsb.se
Bjorn.Carlsson@stockholm.hsb.se

HSB Norra Bohuslän
info@nbohuslan.hsb.se
Rolf.Henriksson@nbohuslan.hsb.se

HSB Södertörn
info@sodertorn.hsb.se
pelle.lindgren@sodertorn.hsb.se

HSB Karlskoga
hsb@karlskoga.hsb.se

HSB Karlsborg
hsb@carlsborg.net


Svarar ej på mail från medlemmar:

HSB Göteborg - info@gbg.hsb.se
HSB Dalarna - info@dalarna.hsb.se
HSB Storfors - bengt.stf@telia.com (förvaltning, ekonomi, etc.)
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


©2009 - Uppdaterad 2013-01-11 Stockholm • Göteborg • Malmö