Var har du motionsrätt?
Svar från HSB:s regionkontor om min inlämnade motion
Del 3 av 32

HSB Skåne - info@skane.hsb.se

Från: Linda.Bjork@skane.hsb.se
2007-05-14 08:14

Hej Admin!
Bor du i en bostadsrättsförening i Malmö eller Helsingborg/Landskrona områdena?
Om så är fallet ber jag dig skicka motionen till HSB Malmö eller HSB Nordväst.
HSB Skåne är inte verksam i ovan nämnda områden.
Med vänlig hälsning
Linda Björk


Mitt svar:
Hej Linda!
Jo, jag bor inte i HSB Skånes region, men jag är medlem i HSB, och vad jag kan uttolka från stadgarna ska detta räcka för att kunna skriva en motion även till HSB Skåne. Det står mig veterligen inget i stadgarna om att jag måste vara medlem i just HSB Skåne för detta, eller har jag missat något om detta i stadgarna?

Svar från HSB:
Hej Admin!
Jag lämnar över motionen och din frågeställning till vår medlemsavdelning.
Med vänlig hälsning
Linda Björk


- Tillägg från mig, 23/5:
Hej Linda.
Har du fått något svar från medlemsavdelningen ännu?
Jag har ett litet tillägg till min tidigare inlämnade motion. Jag är nämligen lite nyfiken på hur HSB Skånes stadgar exakt ser ut. Jag kan inte hitta dem på webben, så jag undrar därför om du kan mejla mig ett exemplar av dessa?

Svar från HSB 28/5:
Hej Admin!
Vidarebefordrar härmed svar från medlemsavdelningen samt våra stadgar.
Med vänlig hälsning
Linda Björk

Beträffande motion till HSB Skånes årsstämma.
Du har skrivit en motion till HSB, och menar då HSB Skåne.
För att skriva en motion till HSB Skåne måste man, enligt stadgarna §17 vara medlem i föreningen.
”Föreningen” avser i detta fall HSB Skåne ekonomisk förening.
Enligt våra medlemsregister är Du inte medlem i HSB Skåne ekonomisk förening och därför kan du tyvärr inte lämna in någon motion.
Vi bifogar dock ett exemplar av våra stadgar.
Med vänlig hälsning
HSB Skåne/ Medlemsavdelningen


Mitt svar:
Hejsan Linda.
Tack för svaret från medlemsavdelningen och för stadgarna.

Er medlemsavdelning skriver;
"För att skriva en motion till HSB Skåne måste man, enligt stadgarna §17 vara medlem i föreningen".

Men i §17 ("motionsrätt") som medlemsavdelningen refererar till så står det inte att man måste vara medlem i "föreningen".

Det står i stället;
"Medlem och fullmäktigeledamot, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträde skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsn före mars månads utgång.

Jag tolkar "medlem" såsom medlem i HSB. Det finns inget som indikerar något annat.
Så när er medlemsavdelning skriver;
"'Föreningen' avser i detta fall HSB Skåne ekonomisk förening."
så kan jag inte se det på annat sätt än att det är felaktigt.

Men jag är medveten om att er medlemsavdelnings tolkning av stadgarna är densamma som HSB Riksförbunds tolkning (för det är ju inget annat än en tolkningsfråga), och det finns inget jag kan göra här och nu för att påverka detta. Jag får gå andra vägar.

Jag tackar för de svar jag fått, och hoppas ändå att HSB Skåne inser nyttan med öppna styrelseprotokoll, och verkar för att så ska ske i brf:arna.HSB:s verksamhet påstås präglas av kärnvärderingarna ETHOS.

ENGAGEMANG - intresse, kunskap, vilja, självhjälp
TRYGGHET - ekonomisk, social, fysisk
HÅLLBARHET - kvalitet, långsiktighet, miljömedvetenhet
OMTANKE - rättvisa, hänsyn, empati
SAMVERKAN - demokrati, öppenhet, samarbete, kunskapsutbyte, solidaritet.

Hur väl tycker du att HSB:s kärnvärderingar stämmer överens med verkligheten när du här läser hur vissa HSB-regioner svarar på medlemmars frågor?

OBS! Notera att den viktigaste punkten - DEMOKRATI - inte ligger som en huvudpunkt, utan finns bara med som en del av "samverkan".

Ingen konkret definition finns för vad HSB avser med kärnvärderingarna och deras underpunkter, men så här specificerar HSB NVG kärnvärderingarna:

Engagemang
HSB engagerar sig för människors frivilliga arbete gemensamt, för samhällsutvecklingen och internationell kooperation. HSB engagerar sig särskilt för byggande och förvaltning som ger människor ett gott boende.

Trygghet
HSB tänker och agerar alltid långsiktigt. Ett gott boende kräver både fysisk och ekonomisk trygghet. Det uppnås genom gemenskap och samverkan men också genom en långsiktig och hållbar förvaltning.

Hållbarhet
Även hållbarhet kommer av ett långsiktigt agerande. HSB tar ansvar för miljötänkande i alla projekt och boendemiljön i våra områden.

Omtanke
HSB visar omtanke i handling, genom medlemsutbildning, boserviceverksamhet, men även med hjälp till självhjälp för att skapa bostäder i tredje världen.

Samverkan
All verksamhet inom HSB bygger på samverkan. Det är tillsammans HSBs medlemmar kan forma framtiden, utveckla idéer, fatta beslut och skapa förutsättningar för goda bostäder.E-post adresser, kontaktvägar HSB

HSB Östra Östergötland
info@oostergotland.hsb.se
Yvonne.Olofsson@oostergotland.hsb.se
Rune.Adamsson@oostergotland.hsb.se

HSB Södertälje
info@sodertalje.hsb.se
helene.larsson@sodertalje.hsb.se
Informatör Lisa Olén:
lisa.olen@sodertalje.hsb.se

HSB Skåne
info@skane.hsb.se
Linda.Bjork@skane.hsb.se

HSB Sydost
info@sydost.hsb.se
Lars-Goran.Abrahamsson@sydost.hsb.se

HSB NV Skåne
info@hsbhbg.se

HSB Mölndal
info@molndal.hsb.se
anita.fornell@molndal.hsb.se

HSB Centrala Värmland
info@cvarmland.hsb.se
Annci.Falk@cvarmland.hsb.se

HSB Uppsala
orjan.abrahamsson@uppsala.hsb.se
therese.vassnes@uppsala.hsb.se

HSB Mälardalen
Kerstin.Svensson@malardalen.hsb.se
Kundansvarig Anders Björk:
anders.bjork@malardalen.hsb.se

HSB Landskrona
info@landskrona.hsb.se

HSB Östergötland
info@ostergotland.hsb.se
Susanne.Johansson@ostergotland.HSB.se

HSB Södermanland
info@sodermanland.hsb.se
Kristina.Nilsson@sodermanland.hsb.se
VD:
Kjell.Landstrom@sodermanland.hsb.se

HSB Umeå
Info.ansvarig/Fastighetschef Agneta Andersson:
agneta.andersson@umea.hsb.se

HSB Göta
Medlems- och kommunikationsansvarig:
rolf.lind@gota.hsb.se

HSB Gävleborg
infogavle@gavleborg.hsb.se
petra.widen@gavleborg.hsb.se
Eva.Sjostrom@gavleborg.hsb.se
Sten.Halseth@gavleborg.hsb.se

HSB Arlanda
bo.albrektsson@arlanda.hsb.se

HSB Norr
info@norr.hsb.se
Katrin.Anderberg@norr.hsb.se

HSB Kristinehamn
galina@kristinehamn.hsb.se

HSB Kil
ingmarie.hsb.kil@telia.com

HSB Mitt
info@mitt.hsb.se
Katarina Lundquist:
kattis@mitt.hsb.se
anette.johnsson@mitt.hsb.se

HSB Norra Stor-Stockholm
info@nststhlm.hsb.se
Michael.Wallbom@nststhlm.hsb.se

HSB NV Götaland
info@nvg.hsb.se
Kundtjänst:
maria.nordberg@nvg.hsb.se
Per.Johansson@nvg.hsb.se

HSB Filipstad
hsb.filipstad@telia.com

HSB Sydnärke
kontoret@hallsberg.hsb.se
Info & VD & utb.; Susan Clefjord:
susan.clefjord@hallsberg.hsb.se

HSB Stockholm
info@stockholm.hsb.se
Bjorn.Carlsson@stockholm.hsb.se

HSB Norra Bohuslän
info@nbohuslan.hsb.se
Rolf.Henriksson@nbohuslan.hsb.se

HSB Södertörn
info@sodertorn.hsb.se
pelle.lindgren@sodertorn.hsb.se

HSB Karlskoga
hsb@karlskoga.hsb.se

HSB Karlsborg
hsb@carlsborg.net


Svarar ej på mail från medlemmar:

HSB Göteborg - info@gbg.hsb.se
HSB Dalarna - info@dalarna.hsb.se
HSB Storfors - bengt.stf@telia.com (förvaltning, ekonomi, etc.)
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan