Var har du motionsrätt?
Svar från HSB:s regionkontor om min inlämnade motion
Del 1 av 32

HSB Östra Östergötland info@oostergotland.hsb.se

Från: Yvonne.Olofsson@oostergotland.hsb.se
2007-05-14 07:24

Din motion har vidarebefordrats till HSB Östergötland.
Med vänlig hälsning
Yvonne Olofsson

HSB Östra Östergötland
tel 011-21 51 27
e-post: yvonne.olofsson@oostergotland.hsb.se


Mitt svar:
Hej igen Yvonne,
ursäkta att det blev fel av mig men jag skickade en motion till HSB Östergötland, och min mening var att den andra motionen skulle gå till er, HSB Östra Östergötland (det är lite förvirrande med att det bara skiljer ett "o" mellan era e-post adresser).
Ber om ursäkt för att jag blandade ihop HSB-kontoren en aning.
Bifogar därför min motion till HSB Östra Östergötland här, och hoppas att jag lyckats skicka rätt denna gång.


Autosvar från HSB:
Jag har semester och är tillbaka 23 maj 2007
Yvonne Olofsson
HSB Östra Östergötland

Min kommentar: Ingen hänvisning

Nytt utskick till info@oostergotland.hsb.se:
Hej,
jag skickade tidigare en motion till er där jag tyvärr blandade ihop HSB-kontoren för HSB Östergötland och HSB Östra Östergötland.
Vill därför här skicka den motion som var avsedd för er på HSB Östra Östergötland.
Jag mailade Yvonne Olofsson, men hon var tydligen på semester till den 23 maj, så jag hoppas att det är någon annan som kan ta emot och registrera min motion.
Motionen till HSB Östra Östergötland finns i till detta mail bifogad bilaga; Motion till HSB.pdf

Påminnelse från mig 21/5 till info@oostergotland.hsb.se och Yvonne.Olofsson@oostergotland.hsb.se
Hej igen,
jag vill bara kontrollera att ni tagit emot mitt mail och registrerat tillhörande motion avsedd för Östra Östergötland?


- Tillägg från mig, 23/5:
Hej Yvonne.
Hoppas du fått mina två tidigare mail som jag skickat till dig.
Jag glömde emellertid en sak. Jag är lite nyfiken på hur HSB Östra Östergötlands stadgar exakt ser ut. Jag kan inte hitta dem på webben, så jag undrar därför om du kan mejla mig ett exemplar av dessa?
Med de bästa hälsningar

Svar från HSB:
Het Admin!
Dina tidigare mail har vidarebefordrats till vår VD Rune Adamsson, så också detta.
Med vänlig hälsning
Yvonne Olofsson

HSB Östra Östergötland
tel 011-21 51 27
e-post: yvonne.olofsson@oostergotland.hsb.se


Mitt svar:
Utmärkt Yvonne,
då avvaktar jag svar från Rune.

PS.
Kan tillägga att HSB Östergötland varit duktiga och lagt ut sina stadgar på deras webbplats, men jag gissar att det kan finnas vissa skillnader mellan era stadgar och deras.

Svar från HSB, 25/5:
Hej Admin!
Härmed bekräftas att jag tagit del av de mail du har skickat till oss. När det gäller hur motionen skall behandlas, har jag samma uppfattning som meddelats dig i brev från Charlotte Carlsson och Åke Johansson. Däremot kommer vi att lägga ut föreningens stadgar på vår hemsida.
Med vänlig hälsning
Rune Adamsson
HSB Östra Östergötland


Mitt svar:
Hej Rune,
och tack för ditt svar.
Vad gäller HSB Riksförbunds skrivelse så har jag tillskrivit dem med korrigeringar av deras bevisligen helt felaktiga bild av vad som gäller för offentliga styrelseprotokoll. De får definitivt backa tillbaka till regelverket, och läsa vad det egentligen står där.

Det är min förhoppning att Östra Östergötland på egen hand förstår vikten av att styrelseprotokollen offentliggörs, och aktivt arbetar för att så sker. Det ska inte behövas motioner från medlemmar för att uppnå denna självklarhet.

En förutsättning för att HSB Riksförbund, HSB Östra Östergötland, m.fl. ska kunna säga att man bara kan motionera om man är medlem i föreningen är att detta är reglerat i stadgarna. Varken HSB Riksförbund eller någon annan regionförening har lyckats påvisa att så är fallet.
Jag kommer framgent att förklara för HSB Riksförbund om bakgrunden till detta (samtidigt som jag påminner dem om att det är hög tid att rätta upp HSB:s felaktiga organisationsschema).

Vidare så har HSB Riksförbund, precis som många andra regioner, missförstått vad som gäller avseende inskickande av motion i tid.

Men om inget annat så har det i alla fall kommit något gott utav detta genom att ni kommer att lägga ut stadgarna på nätet, och jag ser fram emot detta.

Hoppas att ni inte blivit alltför irriterade på mig för mina synpunkter.
Jag försöker bara belysa lite av de problem som finns inom organisationen och kanske fungera lite som en väckarklocka i en annars slumrande organisation.

HSB:s verksamhet påstås präglas av kärnvärderingarna ETHOS.

ENGAGEMANG - intresse, kunskap, vilja, självhjälp
TRYGGHET - ekonomisk, social, fysisk
HÅLLBARHET - kvalitet, långsiktighet, miljömedvetenhet
OMTANKE - rättvisa, hänsyn, empati
SAMVERKAN - demokrati, öppenhet, samarbete, kunskapsutbyte, solidaritet.

Hur väl tycker du att HSB:s kärnvärderingar stämmer överens med verkligheten när du här läser hur vissa HSB-regioner svarar på medlemmars frågor?

OBS! Notera att den viktigaste punkten - DEMOKRATI - inte ligger som en huvudpunkt, utan finns bara med som en del av "samverkan".

Ingen konkret definition finns för vad HSB avser med kärnvärderingarna och deras underpunkter, men så här specificerar HSB NVG kärnvärderingarna:

Engagemang
HSB engagerar sig för människors frivilliga arbete gemensamt, för samhällsutvecklingen och internationell kooperation. HSB engagerar sig särskilt för byggande och förvaltning som ger människor ett gott boende.

Trygghet
HSB tänker och agerar alltid långsiktigt. Ett gott boende kräver både fysisk och ekonomisk trygghet. Det uppnås genom gemenskap och samverkan men också genom en långsiktig och hållbar förvaltning.

Hållbarhet
Även hållbarhet kommer av ett långsiktigt agerande. HSB tar ansvar för miljötänkande i alla projekt och boendemiljön i våra områden.

Omtanke
HSB visar omtanke i handling, genom medlemsutbildning, boserviceverksamhet, men även med hjälp till självhjälp för att skapa bostäder i tredje världen.

Samverkan
All verksamhet inom HSB bygger på samverkan. Det är tillsammans HSBs medlemmar kan forma framtiden, utveckla idéer, fatta beslut och skapa förutsättningar för goda bostäder.E-post adresser, kontaktvägar HSB

HSB Östra Östergötland
info@oostergotland.hsb.se
Yvonne.Olofsson@oostergotland.hsb.se
Rune.Adamsson@oostergotland.hsb.se

HSB Södertälje
info@sodertalje.hsb.se
helene.larsson@sodertalje.hsb.se
Informatör Lisa Olén:
lisa.olen@sodertalje.hsb.se

HSB Skåne
info@skane.hsb.se
Linda.Bjork@skane.hsb.se

HSB Sydost
info@sydost.hsb.se
Lars-Goran.Abrahamsson@sydost.hsb.se

HSB NV Skåne
info@hsbhbg.se

HSB Mölndal
info@molndal.hsb.se
anita.fornell@molndal.hsb.se

HSB Centrala Värmland
info@cvarmland.hsb.se
Annci.Falk@cvarmland.hsb.se

HSB Uppsala
orjan.abrahamsson@uppsala.hsb.se
therese.vassnes@uppsala.hsb.se

HSB Mälardalen
Kerstin.Svensson@malardalen.hsb.se
Kundansvarig Anders Björk:
anders.bjork@malardalen.hsb.se

HSB Landskrona
info@landskrona.hsb.se

HSB Östergötland
info@ostergotland.hsb.se
Susanne.Johansson@ostergotland.HSB.se

HSB Södermanland
info@sodermanland.hsb.se
Kristina.Nilsson@sodermanland.hsb.se
VD:
Kjell.Landstrom@sodermanland.hsb.se

HSB Umeå
Info.ansvarig/Fastighetschef Agneta Andersson:
agneta.andersson@umea.hsb.se

HSB Göta
Medlems- och kommunikationsansvarig:
rolf.lind@gota.hsb.se

HSB Gävleborg
infogavle@gavleborg.hsb.se
petra.widen@gavleborg.hsb.se
Eva.Sjostrom@gavleborg.hsb.se
Sten.Halseth@gavleborg.hsb.se

HSB Arlanda
bo.albrektsson@arlanda.hsb.se

HSB Norr
info@norr.hsb.se
Katrin.Anderberg@norr.hsb.se

HSB Kristinehamn
galina@kristinehamn.hsb.se

HSB Kil
ingmarie.hsb.kil@telia.com

HSB Mitt
info@mitt.hsb.se
Katarina Lundquist:
kattis@mitt.hsb.se
anette.johnsson@mitt.hsb.se

HSB Norra Stor-Stockholm
info@nststhlm.hsb.se
Michael.Wallbom@nststhlm.hsb.se

HSB NV Götaland
info@nvg.hsb.se
Kundtjänst:
maria.nordberg@nvg.hsb.se
Per.Johansson@nvg.hsb.se

HSB Filipstad
hsb.filipstad@telia.com

HSB Sydnärke
kontoret@hallsberg.hsb.se
Info & VD & utb.; Susan Clefjord:
susan.clefjord@hallsberg.hsb.se

HSB Stockholm
info@stockholm.hsb.se
Bjorn.Carlsson@stockholm.hsb.se

HSB Norra Bohuslän
info@nbohuslan.hsb.se
Rolf.Henriksson@nbohuslan.hsb.se

HSB Södertörn
info@sodertorn.hsb.se
pelle.lindgren@sodertorn.hsb.se

HSB Karlskoga
hsb@karlskoga.hsb.se

HSB Karlsborg
hsb@carlsborg.net


Svarar ej på mail från medlemmar:

HSB Göteborg - info@gbg.hsb.se
HSB Dalarna - info@dalarna.hsb.se
HSB Storfors - bengt.stf@telia.com (förvaltning, ekonomi, etc.)
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan