Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-04-02, 15:20
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode

Varför är HSB (alla regioner samt HSB Riksförbund) så hemliga med såväl arvoden och ersättningar till styrelse som lön, ersättningar och förmåner till VD?
För varje HSB-region så kan man konstatera att HSB på ett helt uppenbart sätt genomgående försökt göra det så svårt som möjligt för medlemmarna att se hur mycket styrelse och VD egentligen får.

I SDS kan vi läsa att HSB Riksförbunds ordförande (Kent-Olof Stigh) idag har:
- 97.000 kr/månad (1,2 mkr/år), plus
- 35 % till pensionsförsäkring, samt
- tjänstebil (Volvo V70 BioFuel, köpt ett år gammal för 260 000 kronor).
Men varför är man i en medlemsorganisation inte öppen med uppgifter som dessa? Uppgifterna (exkl. lönen till ordföranden) står inte att finna i HSB Riksförbunds årsredovisning. Det kan därmed myglas nästan hur mycket som helst!

Varför kräver inte de som representerar medlemmarna (fullmäktigeledamöterna) att styrelsen ska vara öppen med uppgifterna om styrelsens och VD:ns arvoden, löner och förmåner?

I HSB Riksförbunds årsredovisning står det;
  • Ordförandens pensionsålder är 60 år (varför det?).
  • Det finns inget avtal om avgångsvederlag för förbundsordföranden (och varför skulle detta finnas när det inte finns för någon annan ordförande?).
  • Lön och "andra ersättningar" till styrelse och ordförande i dotterföretag 2006: 1.283.000 kr (men inte hur det fördelats eller till vem, varför uppgiften blir ganska meningslös)
  • Lön och "andra ersättningar" till styrelse och ordförande i moderförening 2006: 1.286.000 kr med följande fotnot; "Ersättningen till den arbetande förbundsordföranden har utgått med 1 140 kkr samt bilförmån."
Om dessa uppgifter i årsredovisningen är korrekta så innebär det att ordföranden får 1.140.000 kr (1,2 mkr idag) medan resten av styrelsen på 14 personer (enl. årsredovisningen 2006 så bestod HSB Riksförbunds styrelse då av 12 personer som representerar de 33 distrikten, men det gör ingen större skillnad);
1. Charlotte Axelsson, HSB Stockholm, vice ordförande
2. Lotta Lind, HSB Norra Stor-Stockholm
3. Lars Göran Andersson, HSB Göteborg
4. Anna-Carin Magnusson, HSB Göta
5. Sture Blomgren, HSB Uppsala
6. Peter Lindgren, HSB Östergötland
7. Jonte Söderström, HSB Södertörn
8. Marie-Louise Rönnmark, HSB Umeå
9. Jesper Josbrant, HSB Norr
10. Anita Malmgren, HSB Riksförbund (Facklig repr.)
11. Lars Mellgren, VD HSB ProjektPartner, adjungerad
och suppleanter (HSB Riksförbund vill inte särredovisa suppleanternas arvode, så då får man förutsätta att HSB Riksförbund ser suppleanter som del av styrelsen, fast de definitivt inte är det);
12. Anita Modin, HSB Stockholm
13. Lars-Gunnar Björk, HSB Mitt
14. Thomas Odelius, HSB ProjektPartner (Facklig repr.)
får dela på 146.000 kr (enligt årsredovisning 2006).

Alltså;
  • Drygt 1,1 mkr till ordföranden, och
  • 146.000 kr till resten av styrelsen, dvs 10.429 kr per person
(Uppgifter för 2006, eftersom HSB inte vill redovisa aktuella uppgifter.)

Är detta rimligt?
En styrelseordförande motsvarar alltså nästan 110 stycken "vanliga dödliga" (och många fler om man räknar in tjänstebil och förmåner för HSB Riksförbunds förbundsordförande)!

PS.
Vad som sedan inte syns i någon redovisning är att HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh tillsatt en VD (internt tillsatt; Eva Nordström).
Detta innebär i praktiken att Kent-Olof Stigh på ett bräde dubblat sin lön, jämfört med föregående förbundsordförande.

En styrelseordförande i en region får kanske från 20.000 kr/år till max 200.000 kr/år (HSB Malmös unikt höga fantasiarvode, dvs enbart HSB Malmös styrelseordförande har betydligt mer i arvode än hela HSB Stockholms styrelse tillsammans, bestående av 15 personer, inkl suppleanter).
Vad är det som gör att styrelseordföranden för HSB Riksförbund ska ha runt 10 gånger så mycket i arvode som styrelseordföranden i en stor region?
Dessutom plus tjänstebil och pensionsförsäkring för HSB Riksförbunds ordförande, vilket normalt inte en styrelseordförande i en region har.
Styrelseordföranden för HSB Riksförbund har väl mindre ansvar, skyldigheter och arbetsuppgifter än en styrelseordförande i en region, speciellt när man har en så stor styrelse runt om sig som i HSB Riksförbund (11 ledamöter + 3 suppleanter!)?


Om arvoden och löner inom HSB (inkl. HSB Riksförbund);
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Se även;
Med statistik kan man bevisa vad som helst.

Lista över arvode för styrelser i brf:ar inom HSB Malmö
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 22:32. Anledning: Tillägg om VD för HSB Riks
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-04-02, 20:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Arg Kent-Olof Stighs fantasiarvode !

Viktig information i detta sammanhang, där HSB Riksförbunds ordförande har totalt runt 1,8 miljoner kronor per år i lön och förmåner (motsvarande drygt 160 styrelseledamöters arvode) är följande;
  • Förbundsordförande Kent-Olof Stigh har 22 medarbetare (enl. HSB Riksförbunds egna uppgifter på deras webbplats idag) jämfört med t.ex. HSB Malmös 147 medarbetare 2007 (en ökning med 34 medarbetare jämfört med 2004)
  • HSB Riksförbund har endast 33 medlemmar (i form av regionföreningar, 2007), medan HSB Malmö har 262 medlemmar i form av bostadsrättsföreningar samt 41.766 enskilda medlemmar (2007).
Med detta i åtanke, hur i jösses namn har HSB Riksförbunds ordförande lyckats roffa åt sig sitt arvode på 1.800.000 kronor i sin lilla 22-mannaorganisation???

Hela HSB Stockholms 15 personer starka styrelse (inkl. 5 suppleanter, 2007), - inklusive styrelseordförandens arvode -, har tillsammans 187.395 kronor.

Det rimmar illa att en förbundsordförande sitter med ett sådant arvode i en kooperativ medlemsägd organisation, där ingen ens vet vad HSB Riksförbund gör!

Med vilken rätt kan då HSB Riksförbunds ordförande skriva det han skriver i SDS idag?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-04-02 klockan 20:41.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-04-02, 22:04
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Riksförbundet

HSB:s Riksförbund.

Ja en samling viltigpettrar med en vidrigt välbetald ordförande är rena bottennappet.

Läste artikeln som hänvisas till i inlägget ovan och konsteterar att Kent-Olof Stigh måste få betalt för varje osanning han kläcker ur sig.

En medlemsorganisation som verkligen inte lyssnar på sina medlemmar.

Eller vad sägs om detta svar från kent Olof Stigh efter 20 brev från mig med alla faktabevis i form av fakturor och TTingsrättshandlingar i det största bedrägeriet i en bostadsrättsförening.

Tolkar jag detta svar har de tagit upp mitt "ärende" i tron att:
Dessa mail har innehållit frågor och synpunkter som du, enligt vad jag erfarit, redan erhållit svar på. Om denna uppgift skulle vara felaktig beklagar jag givetvis detta.


MEN STIG SÄGER OCKSÅ ATT OM DET INTE ÄR SÅ (VILKET DET ÄR) SÅ BEKLAGAR HAN DETTA??????????????????????

SJUKT.

"Hej Stephan!Du har under de senaste veckorna sänt ett stort antal mail till olika befattningshavare inom HSB Riksförbund. Dessa mail har innehållit frågor och synpunkter som du, enligt vad jag erfarit, redan erhållit svar på. Om denna uppgift skulle vara felaktig beklagar jag givetvis detta.Då du riktat en av dina skrivelser till förbundsstyrelsen har densamma behandlats på styrelsesammanträde den 13 mars 2008 varvid jag erhållit styrelsens uppdrag att besvara din skrivelse.HSB Riksförbund är, som du säkert känner till, inte högsta beslutande organ inom HSB i meningen att vi skulle ha rätt att överpröva beslut som fattats i regionala HSB-föreningar eller i bostadsrättsföreningar. De senare är helt självständiga organ och har full suveränitet att fatta sina egna beslut.Bostadsrättsföreningens rätt att fatta egna beslut gäller både enligt lag och enligt HSBs stadgar. Den medlem som inte är nöjd med besluten får istället vända sig till stämman via sin rätt att motionera, eller begära att styrelsen inte får ansvarsfrihet i samband med behandlingen av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. Ett sådant förslag måste alltid prövas av stämman och som vanligt gäller att mötesmajoriteten styr beslutetSåledes har du att antingen vända dig till HSB Stockholm med dina synpunkter för att möjligtvis där kunna erhålla eventuell hjälp i sak alternativt motionera till kommande föreningsstämma i din bostadsrättsförerning.

Med vänlig hälsning
Kent-Olof Stigh"


öVRIGT RAPPAKALJA.

HAN VERKAR INTE KÄNNA TILL ATT DE HAN HÄNVISAR TILL HAR NÅGON SKURIT UT TUNGAN PÅ.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 8 2011-01-08 17:09
Åtal för HSB-VD och HSB-ordförande? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2009-02-04 17:55
HSB Malmös ledamöter i trotsåldern Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-05-07 11:22
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 3 2008-04-17 15:08
Ordinarie föreningsstämma - ordförande tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2008-04-14 18:49Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:45.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare