Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-04-05, 20:33
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?

Jag läser följande i HSB Malmös årsredovisning (sid 43).

Citat:
Lars Danielsson tillträdde som VD i HSB Malmö den 1 januari 2006, och uppbär en årslön om 1.920.000 kr [fg årsredovisning: 1.692.000 kr] samt förmån av fri bil.

HSB Malmö har också tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet.

VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner. Härutöver har HSB Malmö ingått avtal med Lars Danielsson om direktpension inklusive efterlevandepension innebärande att ålderspension utgår från 60-65 års ålder motsvarande 70 % av den vid 60 år gällande lönen inklusive förmåner.

Pensionsutfästelserna är säkerställda [tidigare stod här: "och oantastbara"] genom inbetalda premier till fristående pensionsinstitut.

Skyldighet att göra pensionsavsättningar upphör vid anställningens upphörande.

Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 24 månader och Lars Danielsson skall vara arbetspliktig i tre månader och därefter arbetsbefriad. Efter 60 års ålder är uppsägningstiden 12 månader.

Vid uppsägningen från Lars Danielssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader. VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex
månadslöner.

Här har HSB Malmö försökt smyga in delar av det nya avtalet som i hemlighet tecknades mellan Lars Danielsson och styrelseordförande (såväl som en del av den deal som sedan gjorts mellan styrelse och VD).
Inom hakparanteserna ovan har jag lagt in så du kan se vilka förändringar HSB Malmös styrelse gjort av det tidigare avtalet;
1. Höjning av lönen med 228.000 kr på ett bräde från 1.692.000 kr till 1.920.000 kr.
... Alltså bara höjningen av lönen motsvarar en hel årslön för många.
2. Pensionsutfästelserna är inte längre "oantastbara".

Vad styrelsen vill dölja i årsredovisningen är t.ex. att avtalet även innehöll städning i VD:ns hem.

Om det i årsredovisningen senast redovisade avtalet (med lönen på 1.920.000 kr till VD:n) är det som tecknades senast mellan VD och styrelseordföranden, och som blev bådas fall, framgår inte.

HSB Malmös styrelse vill inte visa upp avtalet mellan VD och styrelseordförande, utan har sagt att de bara kommer att informera muntligt om avtalet på årsstämman (vilket naturligtvis gör att styrelsen kan säga precis vad de vill, och undanhålla det som de känner för). Stämman måste kräva att avtalet redovisas skriftligt för alla. Detta bestämmer stämman och det är stämman skyldig att kräva i egenskap av representanter för medlemmarna!

Inget avgångsvederlag?
Denna f.d. VD påstås ha dragit tillbaka sitt krav på avgångsvederlag. Någon logisk förklaring till detta har inte lämnats av styrelsen.
Det gör naturligtvis att man kan misstänka t.ex. att styrelsen har en hållhake på VD:n som medlemmarna inte informerats om.
Vad som egentligen inträffat kommer medlemmarna säkert aldrig att få reda på, med mindre än att en utredning görs.

Uppgifter i årsredovisningen
För 2006 hade VD:n en lön på 1.871.000 kr (+35 % av lönen i pension = 654.850 kr + 35 % av värdet på alla förmåner, vilket styrelsen inte vill redovisa summan på) och 89.000 kr i förmåner (enbart fri bil inräknat här).
För 2007 hade VD:n en lön på 2.017.000 kr (+35 % av lönen i pension = 705.950 kr+ 35 % av värdet på alla förmåner, vilket styrelsen inte vill redovisa summan på) och 93.000 kr i förmåner (som bara inbegriper fri bil och inte pensionsförmåner, sjukvårdsförsäkring, etc.).
Dvs enligt årsredovisningen höjdes lönen med 146.000 kr (från 1,871 mkr till 2,017 mkr) mellan 2006 och 2007.
Denna summa skiljer sig mot vad årsredovisningen säger enligt avtalet, där det står att VD:ns avtalade lön i stället ökades med 228.000 kr (från 1,692 mkr till 1,920 mkr) och utökade (oredovisade) förmåner.

Varför överensstämmer inte VD:ns lön med avtal?
Varför VD:ns lön varje år är ganska mycket högre än de avtal som presenteras i årsredovisningarna lämnar jag till någon annan att kontrollera;
2007: redovisad lön = 2.017.000 kr mot påstådd avtalad lön = 1.920.000 kr (oredovisat från när) dvs 97.000 kr mer än avtalet,
2006: redovisad lön = 1.871.000 kr mot påstådd avtalad lön = 1.692.000 kr (oredovisat från när) dvs 179.000 kr mer än avtalet.
Speciellt märkligt med tanke på att VD-lönen t.ex. för 2007 inte höjdes förrän under senare delen av året (vid oredovisat datum).
Då borde väl den lön som faktiskt betalats ut till VD:n i stället vara mindre än den lön som avtalats?
Har det dessutom förekommit en massa retroaktiva höjningar?
Eller är det fejkade semestersättningar (VD har ej semesterersättning)?

Pensionskostnader för VD, enligt årsredovisningen:
2007: 2.031.000 kr (dvs ökning med 597.000 kr på ett år)
2006: 1.434.000 kr (dvs ökning med 182.000 kr på ett år)
2005: 1.252.000 kr
2005: 8.003.000 kr (i samband med den fd. fd. VD:ns uppsägning)

Dvs på bara ett år ökade VD:n sin lön med 825.000 kr (597.000 kr i pensionskostnader + 228.000 kr i ren lön) exkl. bilförmån, sjukvårdsförsäkring och de förmåner som styrelsen undanhåller för medlemmarna i årsredovisningen.

Pensionskostnaderna för VD:n under 2007 motsvarar nästan 1/3 av samtliga övriga 146 medarbetares pensionskostnader tillsammans.

Vad är det som gör att VD:ns pensionskostnader är så hög som 2.031.000 kr?
Enligt avtalet ska VD:n få 35 % av lönen och värdet på alla förmåner;
Citat:
VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner.

35 % av den avtalade lönen 2007 på 1.920.000 kr motsvarar 672.000 kr.
35 % av de i årsredovisningen redovisade förmånerna på 93.000 kr motsvarar 32.250 kr.
Alltså totalt 704.250 kr (672.000 kr + 32.250 kr).
Varför är då pensionskostnaden 1.326.750 kr högre (2.031.000 kr - 704.250 kr) än vad det uppges i avtalet att den ska vara?
Kan någon reda ut detta för mig så skulle jag vara tacksam. Jag förutsätter att det finns någon "naturlig" förklaring till detta, men jag skulle gärna vilja veta vad som gäller och hur stor VD:ns pensionskostnader egentligen är, eftersom denna bit verkar rätt lätt att "fiffla" med, med dagens system och redovisning.

Sedan kan man fråga sig hur en styrelse kan vara så dum att den godkänner avtalsformuleringen;
Citat:
... och det ekonomiska värdet av andra förmåner

Det är ju så oerhört uppenbart för varje normalt tänkande människa att detta bara är ett sätt att dölja vad VD:n egentligen får i ersättningar!

TIDIGARE ÅR
För 2005 och tidigare år så särredovisades inte VD-lön och styrelsearvode, utan det bakades ihop i en klumpsumma för att så mycket som möjligt omöjliggöra insyn och kontroll från medlemmarna;
2004: Löner och ersättningar = 3.751.000 kr, Sociala kostnader = 11.135.000 kr varav pensionskostnader = 8.003 kr. Totalt = 14,886 mkr.
2005: Löner och ersättningar = 3.611.000 kr, Sociala kostnader = ..2.822.000 kr varav pensionskostnader = 1.252 kr. Totalt = ..6,433 mkr.
2006: Löner och ersättningar = 2.893.000 kr, Sociala kostnader = ..2.706.000 kr varav pensionskostnader = 1.434 kr. Totalt = ..5,599 mkr.
2007: Löner och ersättningar = 3.054.000 kr, Sociala kostnader = ..3.836.000 kr varav pensionskostnader = 2.031 kr. Totalt = ..6,890 mkr.Avtalet med tf. VD Michael Carlsson ser ut som följer;
Citat:
Michael Carlsson, som tillträdde som tf vd i HSB Malmö den 26 januari 2008, och uppbär en årslön om 22,5 inkomstbasbelopp, vilket 2008 motsvarar 1.080.000 kr.

Michael Carlsson har också förmånen av fri bil.

HSB Malmö har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet.

Om Michael Carlsson tillträder som vd kommer årslönen uppgå till 27 inkomstbasbelopp, vilket 2008 motsvarar en årslön om 1.296.000 kr med oförändrade förmåner.

Michael Carlsson är berättigad till tjänstepension, inklusive sjukförsäkring, under anställningstiden som skall motsvara 30 % av vid varje tid gällande lön. Michael Carlsson utser den eller de försäkringar den avgiftsbestämda premien skall betalas till.

Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 12 månader och vid uppsägning från Michael Carlssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader.

För 2008 motsvarar alltså ett inkomstbasbelopp 48.000 kr.

När styrelsen tillsätter Michael Carlsson som VD får han omedelbart en höjning av sin lön på 216.000 kr.
Pensionsförmånen motsvarar 388.800 kr för 2008.
Det ger alltså en kostnad för Michael Carlsson under 2008 på (minst) 1.684.000 kr (bara i lön och pensionsförmåner), dvs 140.400 kr/månad.

Styrelsen vill inte informera om hur mycket förmånerna fri bil, samt sjukvårdsförsäkring motsvarar, vilket bl.a. innebär att han kan få en lyxbil i miljonkronorsklassen i stil med HSB Skånes lyxbilar.

Styrelsen vill heller inte informera om hur mycket Michael Carlsson hade som VD för HSB Sundsfastigheter.

Michael Carlsson får mer i lön/förmåner än HSB Stockholms VD!
Michael Carlssons årslön ligger i nivå med VD:n för den betydligt större regionen, HSB Stockholm (not. lönerna är annars betydligt högre i Stockholm).
Dessutom, medan pensionsförmånerna för HSB Stockholms VD ligger på 20 % av lönen så kommer HSB Malmös VD att få 30 % av lönen.
Dessutom har HSB Stockholms VD ingen fri bil.
Varför ska HSB Malmös VD ha så mycket mer i lön (dessutom ingångslön) och ersättningar/förmåner än HSB Stockholms VD?


Vad jag har hittat så har Michael Carlsson kopplingar idag till följande bolag/företag/organisationer/föreningar;

1. HSB Sundsfastigheter AB, Malmö.
VD Michael Carlsson.
Org.nummer: 556060-9835. Registrerad 1955.
Verksamhet: Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter.

2. HSB Malmö ek för, Malmö.
VD Michael Carlsson.
Org.nummer: 746000-4836. Registrerad 1925.
Verksamhet: Fastighetsförvaltning på uppdrag.

3. HSB BoService i Malmö AB, Malmö.
Ordförande Michael Carlsson.
Org.nummer: 556640-8901. Registrerad 2003.
Verksamhet: Fastighetsrelaterade stödtjänster.

4. HSB Omsorg i Skåne AB, Malmö.
Ordförande Michael Carlsson.
Org.nummer: 556726-1234. Registrerad 2007.
Verksamhet: Vård & Omsorg med Boende.

5. AB Peterstorp-Vargen, Malmö.

Ordförande Michael Carlsson.
Org.nummer: 556518-6227. Registrerad 1995.
Verksamhet: Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter.

6. Skånekompaniet Syd AB, Malmö.
Ordförande Michael Carlsson.
Org.nummer: 556645-1422. Registrerad 2003.

7. HSB Bostadsrättsföreningen Tapperheten 4 i Malmö.
Styrelseledamot: Michael Carlsson.
Org.nummer: 746000-5262.
Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar.

8. HSB Bostadsrättsförening Skogsmården i Malmö, Limhamn.
Suppleant: Michael Carlsson.
Org.nummer: 746000-6187.
Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar.

9. Malmökompaniet Syd AB, Malmö.
Ordförande: Lars Danielsson.
Ordinarie ledamot: Michael Carlsson.
Bolaget är inaktivt. Registrerad 2003.
Org.nummer: 556648-1304.

10. Malmö Slussen 7 Holding AB, Malmö.
Ordförande: Lars Danielsson.
Ordinarie ledamot: Michael Carlsson.
Bolaget är inaktivt. Registrerad 2003.
Org.nummer: 556646-5687.
Fusion avslutad 2006-09-06 med HSB Sundsfastigheter AB.

11. Fastighets Aktiebolaget Orion i Malmö, Malmö.
Ordförande: Lars Danielsson.
Ordinarie ledamot: Michael Carlsson.
Bolaget är inaktivt. Registrerad 2000.
Org.nummer: 556599-6112

12. Fastighetsaktiebolaget Fredrikshus, Malmö.

Ordförande: Lars Danielsson.
Ordinarie ledamot: Michael Carlsson.
Bolaget är inaktivt. Registrerad 1956.
Org.nummer: 556062-9577

Vad jag bara stilla undrar är hur mycket Michael Carlsson drar in totalt från HSB Malmö på alla sina olika poster och ev. sidouppdrag?

Varför finns inga separata redovisningar för HSB Malmös dotterbolag?

Hur mycket Michael Carlsson haft i lön och förmåner/ersättningar som VD för HSB Sundsfastigheter har tidigare hemlighållits i HSB Malmös årsredovisning, så även idag.
Stämman måste kräva information om detta!

Kommer ny VD att tillsättas för HSB Sundsfastigheter?
Vad kommer denne VD i så fall att erhålla i lön/förmåner/ersättningar?

Sammanställning av frågor till HSB Malmö styrelse om f.d. VD:s lön och förmåner.
 1. Exakt hur mycket har HSB Malmö utbetalat till f.d. VD:n sedan han tillträdde den 1 januari 2006 fram till idag?
 2. Kommer mer att betalas ut till f.d. VD:n, och i så fall hur mycket?
 3. Hur mycket har f.d. VD:ns privata sjukvårdsförsäkring kostat medlemmarna från 1/1 2006 och tills den sagts upp?
 4. Hur mycket har f.d. VD:ns pensionsavtal kostat medlemmarna från den 1/1 2006 fram till dess att inga inbetalningar längre görs?
 5. Eftersom styrelsen tagit bort att pensionsutfästelserna är "oantastbara", vad gäller sedan detta förändrades?
  På vilket sätt är dessa pensionsutfästelser nu "antastbara"?
 6. Vad var skälet att f.d. VD:n avsade sig sin fallskärm/sitt avgångsvederlag?
 7. Exakt vad innehöll avtalet mellan f.d. VD:n och f.d. styrelseordföranden?
  Exakt vad stod det om städning?
  Stämman måste kräva att styrelsen presenterar avtalet sin orginalutformning skriftligt, och i sin helhet!
 8. Vad har styrelsen för skäl till att styrelsen inte varit öppen med avtalet och redan redovisat detta skriftligt?
 9. I en styrelse har man delat ansvar, hur kunde styrelsen överlåta till en person i styrelsen (som dessutom hade en personlig relation med VD:n genom att de ingick i samma lilla rotaryklubb) att teckna avtal med VD:n om lönen, utan att detta krävde hela styrelsens godkännande innan det fastställdes?
  Har styrelsen en så ofattbart dålig koll på vad som händer inom och utanför styrelsen?
 10. Vid vilka datum efter den 1/1 2006 har f.d. VD:n fått sin lön höjd och sina förmåner utökade, och med hur mycket per gång?
 11. Har f.d. VD:n fått några andra förmåner/ersättningar utöver fri bil, sjukvårdsförsäkring och pensionsavtal?
 12. Av vilken anledning är den lön som utbetalats till f.d. VD enligt årsredovisningen varje år högre än de avtal som styrelsen presenterat i årsredovisningen?
  Stämman måste kräva att förändringar av lön och förmåner för VD specificeras i årsredovisningen tillsammans med datum från när förändringen trädde ikraft.
 13. Har det förekommit några retroaktiva höjningar av f.d. VD:ns lön eller förmåner?
 14. Har f.d. VD:n tagit ut semesterersättning?
 15. Vad har hänt med f.d. VD:ns tjänstebil efter att han fick gå?
Frågor att ställa till HSB Malmös styrelse om tilltänkt VD för HSB Malmö.
 1. Varför anser styrelsen att Michael Carlsson ska ha mer i lön/förmåner än HSB Stockholms VD?
 2. Vilket tak gäller och kommer att gälla för Michael Carlssons tjänstebil?
 3. Vad kostar (och kommer den att kosta) Michael Carlssons sjukvårdsförsäkring?
 4. Har Michael Carlsson några andra förmåner/ersättningar än de som redovisats i årsredovisningen för HSB Malmö, 2007 (på sidan 42)?
 5. Kommer Michael Carlsson att som VD för HSB Malmö fortsätta
  som VD även i HSB Sundsfastigheter, HSB Boservice, HSB Omsorg
  och som ordförande i AB Peterstorp-Vargen, Skånekompaniet Syd
  och som suppleant i Brf Skogsmården?
 6. Kommer HSB Malmö att gå ut på den öppna marknaden med annons om tjänsten som VD, eller kommer Michael Carlsson att tillsättas utan konkurrens (dvs var det osanning från styrelsen som stod i SKD den 25/1; "Vi ska söka efter en ny vd men samtidigt har Michael Carlsson många av de egenskaper vi efterlyser, säger Maj-Britt Thulin")?
  Hur och när och var har HSB Malmös styrelse aktivt sökt efter ny VD?
 7. Michael Carlsson säger att han efter anmärkningar om detta hoppat av som HSB-ledamot i Brf Tapperheten 4 (valberedningens sammankallande brf).
  Stämmer detta (han tycks stå kvar i registren som styrelseledamot i denna brf)?
 8. På vilket sätt har Michael Carlsson varit involverad i f.d. VD:ns idag inaktiva bolag;
  Malmökompaniet Syd, Malmö Slussen 7 Holding, fastighetsaktiebolaget Orion, fastighetsaktiebolaget Fredrikshus?
 9. Hur mycket har Michael Carlsson haft i lön och förmåner/ersättningar som VD för HSB Sundsfastigheter?
 10. Varför har Michael Carlssons lön/förmåner/ersättningar som VD för HSB Sundsfastigheter inte presenterats i årsredovisningar?
 11. Kommer ny VD att tillsättas för HSB Sundsfastigheter, och vad exakt är planerna här?
 12. Vad kommer i så fall den nya VD:n att få i lön/förmåner/ersättningar, på ett ungefär?
Frågor att ställa till HSB Malmös styrelse om arvodet till HSB Malmös valberedning.
 1. Var i årsredovisningen döljs valberedningens arvode?
 2. Varför har HSB Malmö valt att försöka dölja detta arvode i stället för att redovisa valberedningens arvode på samma sätt som styrelsens och revisorernas?
Om arvoden och löner inom HSB (inkl. HSB Riksförbund);
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Se även Michael Carlsson som ny VD för HSB Malmö?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 22:35. Anledning: Tillägg av info om VD:ns löneökning på ett år; närmare en miljon kronor.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-04-06, 15:09
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Tummen ner Snittlön på 36.717 kr/mån för HSB Malmös medarbetare >10.000 kr/mån MER än HSB Sthlm

Notera också följande i HSB Malmös årsredovisning på sidan 42-43;
 • Medellönen inom HSB Malmö är 36.717 kr/månad.
  (2007: 81 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 35,689 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader.) Koncern=147 anst.
  Det är en ökning med i snitt 5.809 kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 30.908 kr/månad !!!
  (2006: 87 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 32,268 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 30.908 kr/månad.) Koncern=160 anst.
  (2005: 80 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 30,715 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 31.995 kr/månad.) Koncern=156 anst.
  (2004: 59 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 22,932 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 32.390 kr/månad.) Koncern=113 anst.
  (2003: 88 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 27,242 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 25.797 kr/månad.) Koncern=145 anst.
  (2002:124 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 35,264 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 23.699 kr/månad.) Koncern=167 anst.
  (2001:139 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 37,560 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 22.518 kr/månad.) Koncern=171 anst.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Medellönen inom HSB Stockholm är 28.373 kr/månad.
  (2007: 379 anställda (exkl. VD/vVD), 129,723 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader: totalt 190,918 mkr, 2007.)
  Det är en ökning med i snitt 268 kr kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 28.105 kr/månad.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Medellönen inom HSB Stockholm var 28.105 kr/månad föregående år
  (2006: 350 anställda (exkl. VD/vVD), 118,043 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader: totalt 174,812 mkr, 2006.)
  Notera att lönenivån annars är betydligt högre i Stockholm!
  ------------------------------------------------------------------------------
 • Medellönen inom HSB Malmös dotterbolag är 21.754 kr/månad, dvs 14.963 kr/mån mindre i genomsnitt än de i moderbolaget
  (2007: 65 anställda, 16,968 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader.)
  Det är en ökning med i snitt 1.532 kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 20.222 kr/månad !!!
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Medellönen inom HSB Malmös dotterbolag var 20.222 kr/månad år 2006.
  (2006: 72 anställda, 17,472 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 20.222 kr/månad.)
  (2005: 75 anställda, 20,181 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 22.423 kr/månad.)
  (2004: 53 anställda, 18,665 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 29.347 kr/månad.)
  (2003: 56 anställda, 16,308 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 24.268 kr/månad.)
  (2002: 42 anställda, 12,828 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 25.452 kr/månad.)
  (2001: 31 anställda, ..8,398 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 22.575 kr/månad.)
HUR GÅR DETTA IHOP?

Lön och ersättningar för de anställda på HSB Stockholm (moderbolaget):
379 anställda, exkl. VD och vVD, delar på 130 miljoner kronor.
(2006: 350 anställda, exkl. VD och vVD, delade på 118 miljoner kronor.)

Lön och ersättningar för de anställda på HSB Malmö (moderbolaget):
81 anställda, exkl. VD, delar på nästan 36 miljoner kronor.
(2006: 87 anställda, exkl. VD, delade på 32 miljoner kronor.)

DVS, TROTS ATT DE ÄR 4,7 GGR FÄRRE ANSTÄLLDA I HSB MALMÖ SÅ HAR DE ANSTÄLLDA INOM HSB STOCKHOLM (där lönenivån dessutom ligger en hel del högre) BARA 3,6 GGR SÅ MYCKET PENGAR ATT DELA PÅ JÄMFÖRT MED HSB MALMÖ.

Räknar man in löneskillnaderna mellan Stockholm och Malmö så har alltså en anställd på HSB Malmö betydligt över 10.000 kr mer i månaden i lön än en anställd inom HSB Stockholm.

De 37.000 kronorna för en HSB Malmö-anställd kan jämföras med det nu skandalomsusade HSB Skåne, där medellönen ligger på 24.779 kr/månad (enl. fg. årsredovisning, med 165 anställda exkl. styrelse och VD, alltså en hel del fler anställda än inom HSB Malmö).
 • HSB Skåne......... 25.000 kr
 • HSB Stockholm... 28.000 kr
 • HSB Malmö......... 37.000 kr
Hur har lönerna kunnat uppnå dessa orimliga höjder inom det kooperativa HSB Malmö, på medlemmarnas bekostnad?

Om snittlönen inom HSB Malmö är 37.000 kr/mån så innebär det att det finns ett antal mellanchefer där som sitter med 60.000-70.000 kr eller mer per månad!

HSB RIKSFÖRBUND
Man kan dessutom se att HSB Riksförbund är en stor kostnad för medlemmarna, där också kraftiga löneökningar skett under de senaste åren;
Medellönen inom HSB Riksförbund var 49.704 kr/månad år 2006.
(2006: 18 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 10,376 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 49.704 kr/månad.)
(2005: 21 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,120 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 44.127 kr/månad.)
(2004: 22 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,480 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 43.485 kr/månad.)
(2003: 22 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,799 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 44.693 kr/månad.)
(2002: 24 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", ..8,953 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 31.087 kr/månad.)
(2001: 24 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", ..8,650 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 30.035 kr/månad.)
Inte minst med tanke på de inkompetenta svar medlemmarna får från det insynsskyddade HSB Riksförbunds juridiska rådgivning så är detta helt oskäliga löner!


ARBETSTAGARREPRESENTANTER
När man ser detta så kan man inte låta bli att undra om det är så att HSB Malmös styrelse köpt arbetstagarrepresentanternas tystnad genom att tillåta orimliga löneökningar till såväl arbetstagarrepresentanterna som övriga anställda.

Hur mycket har facknissarna;
Tommy Schumann (SIF)
Peter Frank (Fastighets)

Monica Nilsson (SIF)
Tommy Lind (Fastighets)
i lön och ersättningar utöver de nästan 300.000 kronor de får enbart för att närvara på 13 möten?
Vilka övriga förmåner har de?

Nu förstår man bättre varför "de fyras gäng" här ovan hoppade av när styrelsen beslöt att avsätta den VD som gett dem fantasilöner.

Vad jobbar ovanstående facknissar med på HSB Malmö? Det finns ingenstans den minsta information om vad de fyller för funktion i verksamheten.


STYRELSENS ANSVAR
HUR HAR STYRELSEN KUNNAT ACCEPTERA EN LÖNEÖKNING PÅ NÄSTAN 6.000 KR/MÅNAD I SNITT FÖR 81 ANSTÄLLDA FRÅN ETT ÅR TILL NÄSTA?

DET ÄR UPPENBART ATT STYRELSEN INTE HAR DEN MINSTA KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER INOM HSB MALMÖ! VEM SOM HELST KAN LURA SKJORTAN AV DEM... VILKET TYVÄRR I PRAKTIKEN BLIR MEDLEMMARNAS SKJORTOR.

När katten är borta så dansar råttorna på bordet... och här tycks det verkligen ha dansats till sig osannolika lönehöjningar. Det har inte funnits någon som helst styrning eller kontroll under ett antal år, och det har man utnyttjat (vilket är särskilt lätt när revisorerna inte bryr sig).


HEMLIGHETSMAKERI OCH KODEN FÖR FÖRENINGSSTYRNING

Det säger sig själv att med så höga löner som det är inom HSB Malmö så lär de anställda inte vara så villiga att avslöja hur det går till inom HSB Malmö.

Jag förstår nu också varför HSB Malmö är så ivrig att försöka införa HSB:s kod för föreningsstyrning i HSB Malmö.


Följande formulering i koden är säkert ett tungt vägande skäl för detta;
Citat:
Ledamoten ska visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Ledamoten ska även iakta tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden vilkas yppande kan skada föreningen.

Därmed har HSB Malmö såväl de anställdas tystnad som alla styrelseledamöters absoluta tystnad om alla oegentligheter och allt som på olika sätt är fel inom HSB Malmö.

Med HSB:s kod för föreningsstyrning minskar HSB Malmö öppenheten och insynen maximalt och omöjliggör för medlemmarna att någonsin få nys om begångna felaktigheter.

I koden för föreningsstyrning skulle det i stället stått något i stil med;
Varje förtroendevald - alldeles särskilt styrelsen - och anställd inom HSB har en skyldighet att utan fördröjning informera ägarna/medlemmarna om varje misstanke om oegentligheter inom HSB.

Notera också det felaktiga påstående som HSB Malmös styrelse oavbrutet skriver överallt där de får en möjlighet till detta, t.ex. i inledningen till HSB:s kod för föreningsstyrning som nu delats ut till alla fullmäktigeledamöter och de övriga medlemmar som begärt att få ta del av materialet.
Citat:
HSBs kod för föreningsstyrning börjar gälla den 1 januari 2008. Syftet med koden är att den ska bli ett verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB.

Detta är en ren och skär lögn från första till sista ord.
HSB:s kod för föreningsstyrning innehåller paragrafer sida upp och sida ner som i stället kommer att kraftigt begränsa öppenheten, demokratin och medlemskontrollen inom HSB-organisationen, alternativt paragrafer som inte fyller den minsta funktion i praktiken. Koden kommer rent ut sagt att få förödande konsekvenser för HSB.
HSB Malmös medlemmars enda hopp är att fullmäktigeledamöterna begriper bättre än att anta denna kod på årsstämman den 26 april.
Om koden antas på årsstämman den 26/4 så måste medlemmarna se till att illa kvickt byta ut sina fullmäktigeledamöter till andra med förmåga att kunna tänka självständigt.

HSB Malmö vill ge sken av att koden börjar gälla från 1 januari 2008 (vilket t.o.m. dementerats av HSB Riksförbund, men HSB Malmös styrelse bryr sig inte om detta) för att alla anställda och förtroendevalda ska tro att de lyder under denna kod redan nu så att de därmed hindras att kunna avslöja vad som händer inom HSB Malmö.

VAD ÄR MEDLEMMARNAS OCH FULLMÄKTIGES ANSVAR NU?

Medlemmarna och fullmäktige måste se till att följande åtgärder genast vidtages;
 • HSB Malmös styrelse får inte ansvarsfrihet för 2007.
 • En fördjupad revision (minst 5 år tillbaka i tiden) av HSB Malmö måste göras med inriktning på löner, dvs hur dessa löneökningar gått till.
  Även arvoden utreds i detta sammanhang.
 • Beroende på vad revisionen kommer fram till ställs ett skadeståndskrav på HSB Malmös styrelse för 2007 (och ev. tidigare år).
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Dagens styrelse måste självfallet bytas ut i sin helhet på årsstämman 2007 (precis som hela valberedningen).
  Efter vad som hänt kan orimligen en enda ledamot få sitta kvar.
 • Arvodet till HSB Malmös styrelse sänks till en nivå som ligger under arvodet för HSB Stockholms styrelse.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Krav införs på fullständig redovisning (för alla medlemmar) varje år över alla chefers löner, förmåner och ersättningar (redovisning per chef).
 • Lönesänkning genomförs inom HSB Malmö (på för detta lämpligt sätt) så att medellönen ligger under 27.000 kr/månad
 • Det stadgas att VD:ns lön och förmåner alltid först måste godkännas av stämman för att bli giltig, och varje avtal med VD ska redovisas skriftlig i sin helhet för alla medlemmar.
 • HSB Malmö söker på den öppna marknaden efter ny VD för HSB Malmö (eml. styrelsens löfte i media).
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Revisionsfirman Ernst & Young byts ut via en ny upphandling där Ernst & Young och BoRevision ej ingår (eftersom de så tydligt visat på sin inkompetens och sitt oengagemang).
 • Nya kompetenta förtroendevalda revisorer (som engagerar sig i sitt uppdrag) söks aktivt efter.
 • Ett tydligt regelverk för revision tas fram där även VD och styrelse revideras.
 • Arvodet till de förtroendevalda revisorerna sänks til en nivå motsvarande (under) HSB Stockholm.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Införandet av koden för föreningsstyrning godkänns ej av stämman, inte ens med på stämman föreslagna justeringar.
  I stället görs en genomgång av koden av för detta kompetenta personer, där den helt omarbetas så att den - i motsats till idag - borgar för en mer demokratisk miljö, med betydligt större öppenhet och insyn, och en omfattande medlemskontroll.
PS.
Notera hur HSB Malmös styrelse 2008-03-08 (på HSB Malmös webbplats) försöker intala medlemmarna att HSB Malmö gjort ett bra arbete, genom deras samarbetspartner Ernst & Young (som aldrig anmärker på något, oavsett hur fel det är);
Citat:
Vid det senaste styrelsemötet, den 5 mars, gick vi igenom och fastställde bokslutet. Vid mötet närvarade samtliga revisorer. Peter Sjöberg från Ernst & Young gick igenom revisorernas redogörelse av revisionsprocessen för verksamhetsåret 2007. Han betonade att HSB Malmös medarbetare gjort ett gott arbete både i vardagen och under revisionsarbetet.

Ja, att alla roffar åt sig så mycket som möjligt av kakan (= medlemmarnas/ägarnas pengar) är tydligen vad revisorerna tycker är ett "gott arbete".

Ernst & Young måste bytas ut!

PS 2.
Notera att varken HSB Skåne eller HSB Göteborg (förbundsordförande Kent-Olof Stighs regionförening) vågar lägga ut sina årsredovisningar för 2007 på nätet trots att det nu bara är några veckor kvar till deras årsstämmor.

PS 3.
Det är också intressant att se hur sjukfrånvaron ser ut inom HSB Malmö.
2007: 4,3 %
2006: 3,4 %
2005: 3,1 %
2004: 2,0 %
Man undrar vad detta beror på... med så höga löner så borde man väl känna sig ganska frisk?
Eller man har inte tid att jobba för att hinna förbruka alla pengar man tjänar?
Också märkligt att sjukfrånvaron är dubbelt så hög bland kvinnor som bland män inom HSB Malmö.

När jag jämför med andra regioner så ser jag att det där ligger på t.ex. 0,4 % sjukfrånvaro.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-04-10 klockan 15:54. Anledning: Tillägg om HSB:s kod för föreningsstyrning
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-04-23, 14:40
Holger Holger är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Inlägg: 116
Standard Lönesättningshybris i HSB Malmö

En normal VD lön ligger på 70000 kronor i månaden.Svenskt Näringsliv redogör i en kommande rapport för hur mycket VD:ar tjänar. Medianlönen för de 3048 VD:ar som rapporten bygger på är 73504 kronor i månaden. Samtliga är chef över ett bolag med minst tio anställda. Vad är det som gör att HSB Malmös VD klart överstiger denna lön ? Har han någon kunskap som inte är känd av oss medlemmar ? Har styrelsen drabbats av hybris i sin lönesättning med medlemmarnas pengar ? Är det inte dags att sätta ner båda fötterna ?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 3 2008-04-17 15:08Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:43.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare