Index - Forum om bostadsrätter

Forum Allmänt om bostadsrätter

Varför vill du bo i bostadsrätt? Marknadsundersökning!

Tvättmaskiner - Hur många per lgh? - Undersökning!

Radio, inspelning av telefonsamtal/stämma

Forum Information och insyn - Demokrati, rättigheter och skyldigheter - Engagemang

Korruption

Olovligt bredband - styrelsebeslut utan stämma

Offentliga protokoll eller inte
Sanningens ögonblick

Styrelse- eller stämmofråga?
Styrelsebeslutsunderlag, byte av tvättmaskiner

Forum Stadgar

Info från HSB om nya stadgar 2003
Vad är nytt i stadgar efter lagändring 1 april 2003?
Nya stadgar - vilka tillägg vill du ha?

Forum Juridiska frågor - Lagar - Bostadsrättslagen, LEF, jäv, revision, etc

Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Medlemskap i HSB kan ej nekas pga inkomst (2007-05-28)

- Brandskada - vem står för självrisken?

- Vem är ansvarig för elledningar?
Vattenledningsskada - exempel
Vad är vattenledningsskada? - Prövning av HD

Vad hindrar att man köper grannens borätt och öppnar upp mellan dem

Skriven på adress för att vara medlem?

Försäljning av råvind till styrelseledamot

Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för mig?
hotpot.se/forum

Hyresnämnden, hur kan denna nämnd hjälpa dig?
Bostadsrättsnämnden - felaktiga beslut

- Likhetsprincipen/likställighetsprincipen - Likabehandlingsprincipen

Revision
BoRevision i Sverige AB
Hemsidor med årsredovisningar, samma revisor

Lägenhetsförteckning
Medlems- och lägenhetsförteckning

Underhåll

Ansvar vid tillträdet, underhåll
Ansvar efter tillträdet, underhåll

Förvärv av bostadsrätt
Överlåtelse - Förvärv av brf-lägenhet
Överlåtelse, övergång av bostadsrätt

Avsägelse
Väsentlig avgiftshöjning

Förverkande
Förverkande, uppsägning
Förverkande, vem ska delges?
Förverkande, tvångsförsäljning
Skild från lägenheten

Lgh används i strid mot upplåtelseändamål

Förverkande, utomstående person i lgh
Störningar
Störningar och vanvård
Sen betalning
Brottslig verksamhet
Ohyra

Andrahandsuthyrning
Otillåten andrahandsupplåtelse

Skyldighet av synnerlig vikt

Rättelseanmaning

Tillträde

Självförvaltning

Årsavgift
Nedsättning av årsavgiften
Avgift och insats
Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Underrättelse till borgensman / panthavare

Vem ansvarar för betalning av avgifterna?

Personuppgiftslagen (PUL)


Bostadsrättsbevis

Forum Årsredovisning, årsstämma, extrastämma, motioner

Stadgeändring

Klander av beslut
Klander av stämma samt Myggans stämma

Medlems frågerätt

Motionsrätt och Motioner
- Hur får man igenom en motion?
Om motioner och årsstämma enl. HSB

Stämma
Stämmans kompetens
Vem får gå på stämma? - Styrelsen bryter mot stadgar
Vem går på stämma?
Kallelse till föreningsstämma
Ombud och biträde vid stämman
Rösträtt för medlem
Val av styrelseledamöter och revisorer

Har vi bra ekonomi?

Omedelbart justerat

Dispositioner, vinst eller förlust

Ändring av insats

Förändring av en lägenhet

Väsentliga förändringar av föreningens fastighet

Utvidgning av en bostadsrättsförenings verksamhet

Överlåtelse av hus
Fusion
Likvidation

Forum Styrelse - egenintresse, maktmissbruk, arbetsordning, etc

Styrelsen, protokoll
Styrelsen, tystnadsplikt
Styrelsen

HSB ledamotsträffen 29 mars, 2004
Ersättningar som HSB ledamot

- Vårdplikt, lydnadsplikt och lojalitetsplikt

Hotbrev från styrelsen

Styrelsens tillgång till nycklar
Styrelselojalitet

Forum Bredband, IP-telefoni samt TV/Radio

HSB BoLina, Varning för Bahnhof !
ComHem bredband - 3 hål i väggen
ComHem - Canal Digital

Forum El, Uppvärmning samt Ventilation och Stamrör / stamrörsbyte

- Individuell elmätning... eller kollektiv?
Energibesparing
Stambyte
Stamrenovering

Forum Dörrbyte, renovering av badrum, p-platser, parkeringsbommar,
            tvättmaskiner, balkonger, balkonginglasning, ballofixer

Tvättstugebokningssystem, passagesystem
Balkongdörr
Upplåtelse av parkeringsplatser

Forum Organisationerna HSB, Riksbyggen, SBC, etc. - Kooperationen

HSB Malmö vägrar låta kopiera offentliga protokoll 2007-06-02

Ärekränkning av HSB Malmö 2007-05-29

Hemlig HSB organisation 2007-05-27

HSB:s koder - Vad är detta? 2007-05-27

HSB Malmös styrelse, kontaktvägar 2007 2007-05-26

HSB Riksförbund - hemlig e-post? 2007-05-18

Svar från Riksdagen - hemlighåller info 2007-03-25

Bostadsutskottet NERLAGT! 2007-03-20

Brf:ar i Malmö-regionen med webbplats 2007-03-19

Varning för SBC + Bostadsrättsnämnden 2007-03-11

Bostadsrättsmässan 2007 i Älvsjö, Stockholm

Svar från HSB på all kritik

Kassör lurade alla i borättsföreningen
Föreningskassör lurade hela byn (070203)

Om SBC
Om SBC

Konflikt i föreningen...

HSB och Johnny Örbäck
HSB:s forum

2009-03-27


Skriv till media ! NU !!!


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


©2009 - Uppdaterad 2014-06-23 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne