Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 02:25
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Se här... Störningar och Vanvård

Störningar i en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening speglar ofta ett tvärsnitt av samhället. Det är viktigt att acceptera människors olikheter och egenheter. Även det udda och excentriska måste få plats. Ibland blir dock det avvikande en belastning för de andra boende i föreningen och det kan då bli fråga om en störning, även i formell juridisk mening. Då måste styrelsen gripa in!

Begreppet störning fick en delvis ny innebörd vid 2003 års ändring i bostadsrättslagen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § bostadsrättslagen). Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir ett problem om de förekommer ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Gråtande eller lekande barn kan också vara mycket störande men är aldrig ett skäl till uppsägning.
I många fall av störningar kan det dessutom vara fråga om tragiska omständigheter, människor som är ensamma eller sjuka.

Men det finns störningar som kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen. Det går att dela in störningarna i två huvudgrupper.

Störningar som kan vara skadliga för hälsan. När man bedömer vad som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras, t.ex. lekande barn dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete.

Störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt.


Störningar och Vanvård

Bostadsrättshavaren är skyldig att använda lägenheten på ett godtagbart sätt.

I Brl anges det att bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. I dagligt tal sägs att bostadsrättshavaren inte skall vara störande. Vad detta innebär får bedömas med hänsyn till bl a ändamålet med upplåtelsen och vad som är den allmänna uppfattningen på orten. I en bostadsrätt som upplåtits för bostadsändamål blir utgångspunkten för bedömning av om vanvård eller störning föreligger, vad som normalt med hänsyn till bl a grannar bör accepteras vid användning av bostadslägenhet i flerfamiljshus.

Har föreningen lämnat särskilda ordningsföreskrifter är bostadsrättshavaren skyldig att rätta sig efter dem. Ordningsföreskrifterna får dock inte vara av godtycklig karaktär utan bör stå i överensstämmelse med vad som gäller på orten.

Utöver skyldigheten att inte själv vanvårda lägenheten eller vara störande är bostadsrättshavaren dessutom skyldig att hålla noggrann tillsyn över dem som hör till hans hushåll eller gästar honom. Hans tillsynsplikt omfattar också dem han inrymmer i lägenheten eller som utför arbete i lägenheten för hans räkning. Har bostadsrättshavaren fullgjort sin tillsynsskyldighet kan han inte göras ansvarig för att någon av hans gäster bryter mot angivna bestämmelser.

Vanvård och åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick kan många gånger sammanfalla. Till vanvård brukar dock hänföras när bostadsrättshavare i lägenheten samlar på tidningar från golv till tak, samlar sopor, har mängder av katter, som uträttar sina behov i hela lägenheten. I dessa fall är oftast också miljö- och hälsoskyddsnämnden inkopplad, eftersom vanvården kan leda till att det anses föreligga sanitär olägenhet.

De vanligaste åsidosättandena av sundhet, ordning och gott skick är ljudstörningar från TV eller stereo, både i lägenhet eller trappuppgång, skrik eller högljutt tal från t ex personer med psykiska störningar.

Om lägenheten vanvårdas på annat sätt än genom att det förekommer ohyra kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas enligt denna punkt. Vidare kan förverkande ske om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Förverkande kan också ske om bostadsrättshavaren brister i den tillsyn han har över att hans gäster och andra han ansvarar för iakttar sundhet, ordning och gott skick.

Rättelseanmaning
Bostadsrättsföreningen måste tillställa bostadsrättshavaren en rättelseanmaning med möjlighet att vidta rättelse genom att upphöra med vanvården och/eller störningarna. Rättelseanmaningen skall riktas till bostadsrättshavaren även om störningen eller vanvården förorsakas av andrahandshyresgästen eller annan som bostadsrättshavaren ansvarar för. Rättelse skall vidtas utan dröjsmål. Vad som är utan dröjsmål får avgöras från fall till fall beroende på omfattningen av stöningarna eller vanvården.

Om bostadsrättshavaren vidtar rättelse senare än vad som kan anses vara "utan dröjsmål" men innan föreningen säger upp denne, kan han inte skiljas från lägenheten med åberopande av händelsen som avsågs med rättelseanmaningen.

Uppsägning
Vid vanvård eller störningar sker uppsägning för avflyttning genast.

Bevissvårigheter
Förening som gör gällande att denna förverkandegrund föreligger har att bevisa sina påståenden på samma sätt som i övriga förverkandefall. Erfarenheten visar att det många gånger kan vara svårt att bevisa framför allt störningar. De grannar som anser sig störda vågar inte ställa upp som vittnen av rädsla för bostadsrättshavaren.
När det kommer klagomål på störningar bör de bostadsrättshavare som anser sig störda anmanas att kontinuerligt anteckna när störningarna förekommer och vad det är för störningar. Dessa anteckningar kan tjäna som underlag för styrelsen vid bedömning av störningarnas omfattning samt även att användas som minnesanteckningar i en kommande tvist i tingsrätten.

Om de störda grannarna inte vågar vittna är det bra om förvaltaren, vicevärden eller någon styrelseledamot själv förvissar sig om störningarna genom att gå dit när störningarna pågår. Någon eller några av dessa kan sedan vittna i tingsrätten. Om omkringboende bostadsrättshavare gör polisanmälan bör dessa anmanas att begära kopia på anmälan som också kan tjäna som bevis.

På vissa orter finns s k "störningsjourer", vilkas tjänster föreningarna kan köpa. Styrelsen får då rapporter varje gång störningar förekommit.


Se även bl.a.;
Störningar i bostadsrätt
Störningar i bostadsrätt
Mall för anmodan att vidtaga rättelse
Formulär för att vidta rättelse
Vad säger lagen om störningar och styrelsens skyldigheter?
Underrättelse vid avhysning, vad säger lagen?
Grannar som stör och hotar
Uppsägning från föreningen / Hur får man någon vräkt?
Hur får man någon vräkt?

Medlem som hotar annan medlem
Styrelse som trakasserar enskild medlem

Störande grannar
Störande grannar
Konflikt mellan grannar - störningar
Störande grannar och passiv styrelse som dessutom känner störmomenten...
Störande grannar - Passiv BRF
Konflikt mellan grannar - störningar - styrelsens skyldigheter vid störningar
Anklagad för störningar
Sviken av styrelsen - Störningar
Känslig - Störningar och Tystnad en bristvara - Störningar
Rådvill, finns det någon som kan hjälpa? - Störningar

CP skadat + autistiskt barn till granne som stör - mina rättigheter?
Barn som stör?

Renovera på kvällar...
Skällande hund - Störningar - Lag om tillsyn av hundar och katter samt SOU:s hundansvarsutredning
Tobaksrökning

Särskilt allvarliga störningar

Rätt till sex i bostadsrätt - kul meddelanden

Medlemsförteckning
Tillgång till styrelseprotokoll - störningar

Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem - störningar
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-29 klockan 12:49.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Känslig - Störningar - Störningsjour för brf Ada Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2011-06-23 21:05
Sviken av styrelsen - Störningar i brf Ada Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2008-10-28 11:53
Störningar i brf - Stackars bostadsrättshavare stephan Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2008-09-06 23:39
Skällande hund - Störningar i brf maggan Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 9 2008-08-21 13:11
Tystnad en bristvara - Störningar i brf Ada Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2008-04-10 17:09Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:59.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare