Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-26, 15:54
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt

Från det gamla forumet (numera borta) kopierar jag in några inlägg i viktiga frågor rörande tystnadsplikten, vårdplikten, etc.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt är ett mycket felaktigt uttryck, som HSB och andra lär ut med felaktig information. Jag vet de ledamöter som har mer än 10 års styrelseerfarenhet som fortfarande har inställningen att allt som sägs på styrelsemöten sker med tystnadsplikt. Inte ens till sin sambo, make, maka får man säga något.

Detta är totalt fel, självklart, det handlar ju inte om KGB, CIA eller SÄPO-uppgifter som diskuteras på styrelsemötena. Jag anser att 95% av det som diskuteras och skrivs in i styrelsemötesprotokoll kan man diskutera/tala om för vem som helst.

Lagen är tydlig och säger att bara sådant som kan skada föreningen inte får yppas.
Nämn gärna fler saker än mina förslag som innebär tystnadsplikt.

- Anderssson har inte betalt hyran på 3 månader.
- Svensson har mycket störande barn.
- Det verkar som persson hyr ut olovligt.
- Företag x i anbudsgivningen har skatteskulder.

Det sista är tveksamt och skulle innebära fördelar för föreningar som samarbetar genom att diskutera olika företag, med kritik såväl ris som ros.

Björn Lundén skriver i sina kommentarer: "Styrelseledamöterna har tystnadsplikt och kan bli skadeståndsskyldiga om de sprider uppgifter som kan vålla föreningen ekonomisk skada".

//Stephan (Inlägg #848 & #850, kopierad från det andra forumet //Admin)


Tystnadsplikt

Det som kan skada enskilda personer ska inte yppas av styrelsen.

Det sista exemplet (som du är tveksam över) är helt ok att informera om. Det finns mig veterligen inga som helst hinder i lag (eller stadgar), eller ens moraliskt, om att offentliggöra denna information.

Jag skulle t.o.m. säga att det är av stor vikt att detta informeras om så att medlemmarna förstår skälet till varför en viss anbudsgivare valts bort.

De övriga exemplen är av mer privat natur och bör som du säger alltså inte spridas vidare.

Kan tillägga att personligt tyckande, som i exempel två, inte hör hemma i protokoll. Det skulle däremot kunna stå t.ex. "Medlem Nisse Hulth upplever familjen Svenssons barn som störande".


Föreningen kan säkert lägga in detta om tystnadsplikt i stadgarna, men det skulle förvåna mig oerhört mycket om det finns en enda bostadsrättsförening i Sverige som gjort detta tillägg.
Inte minst eftersom jag tvivlar på att det finns särskilt många föreningar med så dumma medlemmar att de begränsar sina egna demokratiska rättigheter.

Betydligt vanligare är nog tyvärr att man uttalar sig om något man inte vet något om. Alternativt så låter man medlemmarna tro att styrelsen har tystnadsplikt som ursäkt för att inte berätta något om styrelsens arbete och för att man inte informerar om vad som händer i föreningen.

Det finns säkert väldigt många föreningar som tror att styrelsen har tystnadsplikt.
Om dessa rykten spritts enbart av HSB (etc) vet jag inte, men man kan med säkerhet säga att HSB (etc) har stor skuld i denna myt. Inte minst eftersom HSB:s personal själva sprider ryktet.

HSB och HSB Gävleborg skriver;
"Som styrelseledamot har du en sysslomannaställning och därmed en vårdnadsplikt gentemot föreningen. Du ska vara lojal och främja föreningens intressen. Du måste också iakta tystnadsplikt om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen".

(Varför medför "sysslomannaställning" en vårdnadsplikt mot föreningen, och vad menar HSB att denna "vårdnadsplikt" innebär?)

Björn Lundén verkar vara ganska kunnig inom området, så det förvånar mig om han gjort en sådan dundertabbe som att skriva att styrelseledamöterna har tystnadsplikt.

Det är naturligtvis inte så att jag tycker formuleringen "Styrelseledamöterna har tystnadsplikt och kan bli skadeståndsskyldiga om de sprider uppgifter som kan vålla föreningen ekonomisk skada" är felaktig. Självklart ska ledamöterna kunna bli skadeståndsskyldiga om de vållar föreningen skada. Det var biten om tystnadsplikten som jag invände mot. Utan belägg i lag och stadgar är denna formulering tyvärr inget annat än personligt tyckande.

Det borde alltså finnas en formulering som den Björn Lundén kommit på även i lagen/stadgarna, och då dessutom i kombination med någon form av tolkning av vad som egentligen menas med formuleringen (ja jag vet, det finns normalt inte tolkningar i lagen... då skulle det ju inte finnas jobb för advokater, etc ).

HSB-ledamoten har naturligtvis mer lojalitet gentemot sin arbetsgivare HSB än mot föreningen.

Den här myten om tystnadsplikt är ganska underhållande... i klass med att ord med betydelsen "lagom" bara finns i det svenska språket.

Det skulle vara intressant att höra vad de som tror att det finns tystnadsplikt anser att tystnadsplikt innebär;
- Tystnadsplikt om vad?
- Bara under sin tid i styrelsen, eller x antal år efter sin tid som ledamot?
- Under hur många år?
- Etc.

Hur många ledamöter i en föreningsstyrelse har skrivit under ett avtal om tystnadsplikt/sekretess? Är det ens en enda? Och var i lag/stadgar står det att en styrelse har tystnadsplikt?

Eftersom det inte finns någon tystnadsplikt så måste man ju fabulera ihop svar på alla andra följdfrågor runt tystnadsplikten. Hur lyckas man med detta?

Att myten om tystnadsplikt kunnat leva under så många år beror säkert till viss del på att människor rent generellt inte är särskilt duktiga på att ifrågasätta. Man är helt enkelt inte särskilt kritisk.

Det är bara att beklaga att det finns styrelser som vilseleder sina medlemmar om tystnadsplikten.

Brf Sjötungan skriver så här:
"Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar. Ibland behandlas enskilda medlemmar - som inte har betalat sina avgifter eller kanske stört sina grannar. Det är av hänsyn till dessa personer som styrelsens protokoll inte heller är offentliga.
De viktigaste besluten - de som rör alla i området - redovisas i medlemstidningen. Styrelseledamöterna har naturligtvis tystnadsplikt."

Brf Lövsmygen och Brf Lärkträdet skriver så här;
"Styrelsemöten är inte öppna, vilket betyder att styrelsen själv avgör om någon utöver styrelsen får närvara vid hela eller delar av styrelsemötet. Styrelsens protokoll är inte offentliga. Styrelsen har tystnadsplikt och får inte yppa frågor som rör enskild medlem."

Göteborgshus 31 skriver så här:
"Givetvis behandlas undertecknade skrivelser konfidentiellt, styrelsen har tystnadsplikt".

Brf Fredhäll skriver (avseende elektroniska taggar och tillhörande uppgifter):
"Endast föreningens personal och styrelseledamöter har tillgång till uppgifterna. Personalen och styrelsens ledamöter omfattas av tystnadsplikt vid hanterandet av uppgifterna."

Så här skriver Brf Vingen 141 (HSB Stockholm) !
Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar, annat än om så överenskommits i förväg. Ibland behandlas enskilda medlemmar - som t.ex. inte betalat sina avgifter eller stört sina grannar. Det är bl.a. av hänsyn till dessa personer som styrelsens protokoll inte är offentliga. STYRELSELEDAMÖTERNA HAR GIVETVIS TYSTNADSPLIKT.

Styrelsen för Brf Dalen har t.o.m. hittat på en tystnadsplikt för valberedningen!
"Valberedningen har tystnadsplikt angående uppgifter de får vetskap om i sin egenskap av valberedning."

Inte nog med att denna styrelse sprider lögner om tystnadsplikten, styrelsen verkar heller inte ha en susning om hur valberedningsarbete ska bedrivas.

//Admin


Tystnadsplikt - Begränsad insyn

Med anledning av diskussionen här om tystnadsplikt så hittade jag nedanstående motion från en brf i Uppsala, med styrelsens svar på motionen.

Styrelsen använder här argumentet "tystnadsplikt" för att begränsa insynen i styrelsens arbete.

Styrelsens förslag m.a.a. motion från xxx xxx har i motion till föreningens årsmöte 2003 föreslagit att "något bör göras för att ge möjligheter för flera att få insyn i hur styrelsen arbetar." Se Bilaga. Styrelsen välkomnar xxx:s motion.

Styrelsen anser i likhet med xxx att det är mycket viktigt att medlemmarna tar en aktiv del i hur föreningen sköts. För att skapa förståelse och acceptans för olika beslut, vilka ibland kan upplevas som negativa och oönskade, är det mycket värdefullt om vi i föreningen kan finna former som kan ge styrelsen ett bredare och mer nyanserat beslutsunderlag.

Den s.k. föreningsenkäten var ett försök från styrelsens sida att skapa sig detta beslutsunderlag. Förslaget att låta några medlemmar - aspiranter - delta i styrelsens arbete fullt ut, dock "utan att ha rösträtt eller åläggas ansvar för besluten", reser dock några frågor. Som bekant är det styrelsen som kollektiv som företräder föreningen.

Varje styrelseledamot har ett ansvar gentemot föreningen samt tystnadsplikt rörande allt som styrelsen avhandlar.

En ledamot kan bli skadeståndsskyldig redan om han av oaktsamhet skadar föreningen eller bryter mot tystnadsplikten. För skadeståndsskyldighet för andra medlemmar i föreningen, t.ex. för en medlem som deltar vid styrelsemöten, krävs dock grov oaktsamhet.

Alla styrelseledamöter har både rätt och skyldighet att vid styrelsemöten argumentera för sin uppfattning för att påverka övriga ledamöter. En styrelseledamot som inte låtit sig övertygas av andras argument kan reservera sig mot beslutet som fattas av majoriteten.

Det är också viktigt att alla i styrelsen i denna situation öppet kan argumentera för sin sak och tystnadsplikten är därför mycket viktig. Om inte samtliga som deltar i en sådan diskussion har samma skyldigheter så kan det påverka styrelsearbetet på ett negativt sätt.

Styrelsens förslag
Styrelsen är naturligtvis mycket angelägen om att finna olika former för att engagera så många medlemmar som möjligt i föreningens alla angelägenheter.

Ett sätt skulle kunna vara att vi i större frågor inrättar utskott eller arbetsgrupper där medlemmar kan delta och diskutera.

En annan modell skulle kunna vara att styrelsen arrangerar informationsmöten kring aktuella frågor av större vikt.

Vidare kan det finnas anledning att arrangera utbildning kring olika frågor som rör vår bostadsrättsförening, t.ex. föreningens ekonomi.

Styrelsen föreslår att årsmötet, som svar på xxx:s motion, uppdrar åt styrelsen att under kommande verksamhetsår öka möjligheterna för medlemmarna att få information om viktigare frågor och möjlighet att i beslutsprocessen vara med och påverka beslut.Bilaga AVSKRIFT MOTION till Brf HSB nr 9 årsstämma 2003-05-03

Efter att under många år ha grubblat över svårigheterna att värva nya medlemmar till styrelsen vill jag komma med ett förslag som bör - om det inte förkastas - sanktioneras av årsstämman.

Till de argument som framförs mot att låta sig väljas in i styrelsen - förutom överhopningen av arbete och andra engagemang som medför tidsbrist - har ofta varit att man saknar erforderlig kompetens, att man inte vet tillräckligt för att klara det o.s.v. Något bör därför göras för att ge möjligheter för flera att få insyn i hur styrelsen arbetar.

Ett alternativ är att vi inom föreningen försöker åstadkomma några träffar där mer kunskaper kan inhämtas om vad boende i bostadsrätt innebär, ansvarsfrågor, ekonomi, etc.

Ett annat alternativ vore att annat alternativ bland de som i föreningsenkäten uttryckt sitt intresse skulle en eller två ledamöter kunna adjungeras till styrelsen - låt oss kalla dem aspiranter - som kan delta i styrelsemöten, lyssna till diskussioner och lära sig en del om förekommande ärenden, dock utan att ha rösträtt eller åläggas ansvar för besluten. Vederbörande aspiranter skall då ha tystnadsplikt angående enskildas åsikter och vad som framförs under beredning av ärenden.

För att stimulera ett sådant intresse bör någon stimulanspeng kunna utgå, dock ej i paritet med styrelsearvoden m.h.t. att deltagandet i mötena ska ses som en form av studier.

Om styrelsen i sin beredning av motionen finner skäl tillstyrka, bör förslag till genomförande kunna framföras vid stämman. Alternativt att stämman ger styrelsen i utdrag att utforma regler för sådana aspiranter.

Uppsala den 28 februari 2003

Nicklas (medlem) Inlägg #853, kopierad från det andra forumet //Admin


Tystnadsplikt

"Varje styrelseledamot har ett ansvar gentemot föreningen samt tystnadsplikt rörande allt som styrelsen avhandlar".

Undrar om styrelsen själv tror på vad den säger, eller om styrelsen bara fritt spånar ihop ett svar på motionen för att medvetet lura medlemmarna.

Men det är ju bra om styrelsen verkligen lever upp till sitt motförslag, och ger medlemmarna möjlighet att medverka i beslutsprocessen. "Varje styrelseledamot har ett ansvar gentemot föreningen samt tystnadsplikt rörande allt som styrelsen avhandlar".

Undrar hur det blev med detta egentligen...


Tystnadsplikt o Vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt

Såg att det fanns lite frågor om dessa begrepp; vårdplikt, lydnadsplikt och lojalitetsplikt.
De är huvudsakligen allmänna rättsgrundsatser, dvs inte alltid reglerat uttryckligen även om vissa paragrafer kan vara ett utslag av dessa principer.

Det föreligger inte någon allmän tystnadsplikt för styrelsen. Det är snarare så att information till skada för föreningen inte skall spridas. Det gäller förstås inte om ett brott begåtts.

Syssloman är den som påtar sig ett uppdrag för annan och brist på särskild lag gäller den gamla lydelsen i 18 kap Handelsbalken från 1736 i tillämpliga delar.

Vad gäller lojalitetsplikt, innebär det att man som uppdragstagare inte skall vara illojal med uppdragsgivarens sak, vidare skall man i allt väl vårda tex. en sak så den inte förlorar i värde. (jfr. förvaring av ett lager glass en varm dag).

Lydnadsplikten talar för sig själv, exvis ett stämmobeslut måste följas av styrelsen om det inte går emot lag eller stadgar.

Kan vara värt att notera att styrelsen har upplysningsplikt i alla frågor vid stämman såvida svaret inte är till skada för föreningen. Detta gäller även revisorerna.

// Inlägg #854 och #856, kopierad från det andra forumet //Admin


Tystnadsplikt o Vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt

Dessa plikter är allmänna rättsgrundsatser och vad jag förstår så har någon konkret definition av dessa plikter ej tagits fram.

Jag tycker plikterna är bra, och jag tycker föreningarnas stadgar gott kan kompletteras med lite rättsgrundsatser av denna typ (där dessa åtföljs av en definition som alla förstår). Detta skulle inte bara kunna ge bättre riktlinjer för styrelsens arbete, utan även en något förbättrad säkerhet för medlemmarna.

Vad gäller tystnadsplikten så tycker jag att man gärna kan börja införa denna i föreningar, men då i reglerad form (så att inte styrelserna fortsätter att göra som idag, där den ej existerande tystnadsplikten utnyttjas av styrelserna för att minska insynen i föreningen och för att skydda sig själva). För trots allt är det så att styrelsen såväl behandlar personuppgifter (säkert ytterst sällan enligt personuppgiftslagen) som får kännedom om personliga förhållanden bland medlemmarna.

Självklart ska en styrelseledamot inte sprida information som skadar föreningen. Men, minst lika viktigt måste det vara att styrelsen inte sprider information som skadar enskilda medlemmar.

Den första delen (info som skadar föreningen) vet jag inte vad detta skulle vara för information eller om det någonsin har inträffat, men det är säkert ganska sällsynt.

Den andra delen (information till skada för medlem) är nog däremot ohyggligt vanligt. Kanske mer regel än undantag. Där måste den utsatta medlemmen ges en möjlighet att hävda sig mot styrelsen/HSB (etc).

Sedan måste det finnas stöd i lagen för att styrelsen inte får sprida information (varken under sin tjänstgöringstid eller efter denna) som skadar föreningen alternativt medlemmarna.

När det gäller stöd i lagen för att inte sprida info som skadar medlemmarna så tror jag inte det finns något specifikt om detta i någon existerande lag, utan där är det mer generella lagar som träder in utifall att en person (not. ej "medlem") känner sig kränkt.

När det gäller information som skadar föreningen... ja, vad skulle detta vara för information, och i vilken lag skulle detta kunna tänkas regleras?


Vårdplikt, lydnadsplikt och lojalitetsplikt

Vårdplikt är nog betydligt svårare att tolka vad som avses med och hur. En styrelse får inte vara passiv. Detta tror jag inte prövats, men att många föreningars styrelser, som överlåter till förvaltare att göra det mesta ligger nog risigt till enligt lagen. Sen kan man diskutera vad som menas med styrelsens passivitet, ofta är det en eller 2 själar som står för det mesta produktiva i en styrelse, då kan man undra var gränsen går för att styrelsen är passiv? I fråga om ansvarsfrihet kan ju 1,2,3 osv. nekas ansvarsfrihet, men vad gäller vårdplikten.

De 2 andra "plikterna" styrelsen har är lydnadsplikt och lojalitetsplikt, det sistnämnda tror jag många ledamöter som inte väljs av stämman felar i.

//Stephan (Inlägg #851, kopierad från det andra forumet //Admin)


Vårdplikt, lydnadsplikt och lojalitetsplikt

Dessa plikter för en bostadsrättsförenings styrelse är inget som tydligt definieras i lag (eller stadgar).

Vårdplikt omnämns som regel i mer generella ordalag, men då avser det oftast den plikt den boende har avseende sin bostad.

Om inte annat så kan det inte vara fel om styrelsernas arbete regleras med definitioner av vårdplikt och lojalitetsplikt... samt lydnadsplikt till medlemmarna (dvs de som bestämmer).

Som du säger så är det nog ofta så att ledamöterna presterar olika mycket i sina uppdrag. Ännu en anledning till att det är viktigt med insyn (så att medlemmarna kan välja bort de ledamöter som inte är aktiva).


För mer om tystnadsplikt, sekretesss, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen(motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot(motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-13 klockan 20:22.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-03-26, 15:55
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Syssloman

Syssloman - HB 18 kap.

Det vara bra att känna till som står i handelsbalken (äldre lagstiftning som är allmänt tillämplig i mellanmansrättsliga förhållanden mm, ålderdomlig svårtolkad svenska) om sysslomän.

För den som tycker det är kul att läsa ett "obegripligt språk" så kommer därför det 18:e kapitlet här (det mesta verkar vara från mitten på 1800-talet till början av 1900-talet) handelsbalken;

18 kap. Om sysslomän eller ombudsmän
1§ Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får.

2§ Vad ombudsman eller fullmakt gör och sluter, det vare så gillt, som huvudman det själv gjort och slutit hade. Går ombudsman vidare, än honom betrott är; rätte själv upp all skada, (och böte tjugu daler), och huvudmannen vare saklös.

3§ Handlar syssloman oredligt, brukar list emot honom, som fullmakt gav, vänder sig hans gods till nytta, lånar hans penningar ut, eller tager penningar upp i hans namn; svare till all skada (,och plikte efter omständigheterna). Vare ock den, som fullmakt gav, saklös i allt, vad syssloman, utom hans ombud eller vilja, av annan lånt, eller med någon slutit haver; utan det vises, att det honom till nytta använt är.

Kommentar 18:3 2 st. - Om huvudmannen tillägnat sig prestation som erhållits genom behörighetsöverskridande från mellanmannen blir han icke desto mindre skyldig att ersätta motparten om "det vises det honom till nytta använt är" – en obehörig vinst-regel.

4§ Haver någon fått fullmakt, att för annan göra och låta, och tager den skada därav, som fullmakt gav; skylle sig själv, som sig ej bättre föresåg. Är ombudsman av försummelse, eller svek, vållande till skadan; plikte då han, som sagt är.

5§ Syssloman njute skälig arvodes lön, så ock vedergällning för det, som han å annans ärender rätteligen kostat haver. Är ej avtal därom gjort, eller åsämjer dem ej; ligge det då till rätten.

Kommentar 18:5 - Sysslomannauppdraget "in dubio oneröst" (def. i tvivel utförs mot vederlag). Hur mycket? 45 § KöpL analogt.
Ett oneröst avtal är ett avtal där båda parterna utger något av värde till den andra. T ex ett köp där säljaren utger varan och köparen utger betalningen. Ett köp är alltså ett oneröst fång.
Om endast den ena parten utger någon prestation, handlar det i stället om ett benefikt avtal.

6§ Haver syssloman borgat sin huvudmans gods och varor ut till den, som för ärlig och riktig man känd var, men finnes sedan så fattig, att han ej gitter det återgälda; vare då syssloman ej skyldig det att fylla, utan han särskild vedergällning njuter för det, han slikt äventyr stånda må.

7§ Nu haver man sig åtagit, att inom viss tid något å annans vägnar syssla och beställa, eller lovat det till slut driva, och varder där ifrån hindrad av Konungens tjänst, eller sjukdom, egna sysslor, eller annan skälig orsak; låte då sin huvudman det så tidigt veta, att han må kunna någon annan i stället taga; sedan vare ombudsman saklös, när han för den tid räkenskap gör, som han sysslan haft haver.

8§ Dör huvudman; göre då syssloman redo och räkning för hans arvingar, och vare sedan vid sysslan skild, där dem ej annorlunda åsämjer. Dör syssloman, och varder något skyldig; svare hans arvingar så långt gods hans räcker.

9§ Var som å sysslomans förättning tala vill; göre det lagligen inom natt och år, sedan han vid sysslan skildes, och redo och räkning gjord är av honom, eller av hans arvingar, där han död är. Haver man laga förfall; njute samma tid därefter.
Kommentar 18:9 - Särskild preskriptionsregel: 1 år

10§ Är någon frånvarande, och förefaller något, där i han ej kunnat syssloman nämna; då må skyldeman, eller vän hans, för honom tala och svara, sedan han, där så fordras, borgen satt, att den frånvarande skall för gott känna det han gjort haver. Gillar frånvarande det ej; fylle han, som utan fullmakt annans talan sig tagit, eller dess löftesmän, all skada, som därav timat.

KF (1855:82 s. 1) ang. löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.

Skall förfallotid för gäld efter uppsägning beräknas; have löftesman lika rätt, som gäldenär, att uppsägning göra och gälden å förfallodagen betala. Är ej avtal om förfallotid gjort, äge ock gäldenär eller löftesman rätt att betala när han vill, ändå att borgenär det ej fordrat.

KF 1851:55 s. 4 ang. sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera äro ansvariga.

Hava flera förbundit sig att, en för alla och alla för en, betala gäld och skall förfallotid efter uppsägning beräknas; vare uppsägning, som hos endera sker, ej mot de andra gällande. Har löftesman åtagit sig annans gäld, som sin egen, må, där förfallotiden efter uppsägning jämväl beräknas skall, uppsägning som hos endera sker, ej eller mot den andra gälla. Lag samma vare ock där flera, en för alla och alla för en, ingått sådan borgen, nyss sagd är, för gäld, som efter uppsägning betalas bör.

Kommentar 18:10 - Negotiorum gestio-regel med svårtolkad innebörd och betydelse

Not. Ovanstående lag låter nästan lite poetisk. I väntan på att lagarna ska uppdateras till 2000-talets förutsättningar och det språk vi talar i dag så kan det vara bäst att alla ledamöter lägger undan 20 daler att ha utifall att man skulle råka bli straffad enligt ovanstående lag
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-12-12 klockan 13:20.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej i bostadsrättsförening! - Vårdplikt, vad är det? Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:50
Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf tractors Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2009-02-06 20:14
Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 11 2008-03-15 19:05Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:36.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare