Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 02:21
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Se här... Tillträde till lgh i bostadsrättsförening

Tillträde

Föreningen vägras tillträde till lägenheten

Bostadsrättshavaren är skyldig att i vissa fall lämna föreningen tillträde till lägenheten. Detta regleras i 7 kap 13 § Brl Där anges att företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbeten som föreningen ansvarar för eller har rätt att utföra.

Rätt till tillträde finns då föreningen vill;
• Se om någon nödvändig underhållsåtgärd behövs
• Undersöka om behov finns att reparera något föreningen har ansvar för
• Utföra arbete föreningen svarar för
• Se om någon väsentlig förändring gjorts utan styrelsens tillstånd
• Kontrollera att lägenheten används för avsett ändamål
• Avhjälpa akut brist
• Utrota ohyra
• Visa lägenhet som ska tvångsförsäljas

Tillträde för att utöva tillsyn innebär att bostadsrättsföreningen kan behöva kontrollera att bostadsrättshavaren följer vad som åligger honom enligt Brl: att hålla lägenheten i gott skick, att lägenheten inte används för annat ändamål än det som upplåtelsen avser, att någon avsevärd förändring av lägenheten inte gjorts utan styrelsens samtycke. Denna bestämmelse om tillsyn innebär inte att föreningen kontinuerligt ska besiktiga lägenheten. Tillsynen ska bara utövas när det finns objektiva skäl till det.

Föreningen har rätt att få tillträde till en lägenhet för att utföra arbete som åligger föreningen, t.ex. stambyte. I vissa fall får föreningen också utföra arbete som egentligen är bostadsrättshavarens ansvar. Det gäller om lägenheten är i så dåligt skick att annans säkerhet riskeras, t.ex. brister i elinstallationer som kan utsätta andra för fara eller akuta vattenläckage som kan skada huset.
Föreningen måste dock först uppmana bostadsrättshavaren att avhjälpa bristen. Gör han inte det får föreningen reparera på hans bekostnad.

Föreningen har också rätt att komma in i lägenheten för att undersöka om det föreligger behov av reparation eller annat arbete som föreningen svarar för. Föreningen har också rätt till tillträde för att utföra sådana arbeten.

När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten eller bostadsrättslägenheten ska tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att lämna tillträde för lägenhetsvisning på lämplig tid.

Bostadsrättshavaren är också skyldig att lämna tillträde för att föreningen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder vid utrotning av ohyra.

Bostadsrättsföreningen bör använda sin rätt till tillträde med försiktighet och se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt. Tillträde ska krävas endast då det är objektivt motiverat, t ex då det är frågan om nödvändig tillsyn och erforderligt arbete.

Lagen innehåller inte någon skyldighet för föreningen att anmäla sitt önskemål om tillträde viss tid i förväg. Föreningen har rätt att själv bestämma tidpunkten för tillträde men bör beakta bostadsrättshavarens synpunkter och ta hänsyn till dennes intressen så att bostadsrättshavarens olägenhet minimeras.

Det är alltså föreningen som bestämmer när tillträde ska ske men föreningen måste samtidigt visa hänsyn mot bostadsrättshavaren. Det sker genom att föreningen ger honom besked i rimlig tid innan tillträdet. Några veckor bör vara tillräckligt normalt sett. Är det fråga om större arbeten måste givetvis besked lämnas i god tid. Vidare kräver lagen att föreningen ska se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

Om föreningen inte iakttar sin skyldighet att se till att bostadsrättshavaren inte tillfogas större olägenhet än vad som är nödvändigt kan bostadsrättshavaren i vissa fall ha rätt till nedsättning av årsavgiften, skadestånd eller uppsägning 7 kap 2 och 4 §§ Brl.

Handräckning
Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, kan föreningen begära särskild handräckning vid kronofogdemyndigheten för att komma in i lägenheten.
Att en bostadsrättshavare vägrar tillträde kan vara skäl för en förening att förverka bostadsrättshavarens bostadsrätt.

Handräckning kan vara av två olika slag, vanlig handräckning och särskild handräckning.

Vanlig handräckning innebär att en tidigare ägare eller nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare) tvingas flytta från fast egendom, bostadslägenhet eller annat utrymme i byggnad där besittningsrätten upphört. Detta kallas med ett gemensamt namn för avhysning.

Särskild handräckning avser åläggande för någon att vidta rättelse när annans egendom (besittning) olovligen rubbats eller tagits i anspråk.
För en bostadsrättsförening skulle det kunna gälla när en bostadsrättshavare eller hyresgäst olovligen tillskansar sig ett förrådsutrymme i föreningens fastighet och efter tillsägelse vägrar att lämna utrymmet. Föreningen kan då inte själv bryta upp lås och tömma utrymmet utan måste gå via särskild handräckning.

Ansökan om handräckning görs skriftligen till kronofogdemyndigheten, som också verkställer handräckningen vid:

förverkande
Om en bostadsrättshavare förverkat sin nyttjanderätt till lägenheten, t.ex. genom att inte betala årsavgift eller ha hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillstånd kan föreningen efter ansökan hos kronofogdemyndigheten få bostadsrättshavaren avhyst från lägenheten.
En avhysning innebär att myndigheten med tvång tömmer lägenheten på bohaget, tar bort namnskylten och byter lås i dörren. Besittningen till lägenheten är därmed bruten.

Se även;
Förverkande av bostadsrätt
Förverkande, utomstående person i lgh
Förverkande, vem ska delges?
Förverkande, Uppsägning

tillträde till lägenhet
Bostadsrättshavare som inte lämnar tillträde till lägenheten kan förutom angiven möjlighet till handräckning förverka sin nyttjanderätt. Förverkande sker om bostadsrättshavaren inte kan visa att han hade en giltig ursäkt för att inte lämna tillträde. Om bostadsrättshavaren varit tillfälligt borta eller vägrat lämna tillträde på grund av missförstånd torde det oftast vara ursäktligt.
Om en bostadsrättshavare inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten utan giltig ursäkt när föreningen behöver komma in för tillsyn eller för att utföra arbete i lägenheten som föreningen svarar för kan föreningen ansöka om särskild handräckning. Därigenom kan föreningen få tillträde till lägenheten mot bostadsrättshavarens vilja. Föreningen får aldrig själv ta sig denna rätt utan är alltid tvingad att gå via myndigheten.

Vem står för kostnader för handräckning?
Kostnaderna för handräckningen hamnar på föreningen.
Om föreningen tilltvingat sig tillträde till lägenheten genom handräckning kan förverkande av bostadsrätten fortfarande genomföras, eftersom rättelse inte kan anses ha ägt rum (bostadsrättshavaren har inte öppnat lägenheten).
Kostnaderna för det tidigare handräckningsförfarandet kan i så fall tas ut i förverkandeärendet som en oprioriterad fordran vid tvångsförsäljning av lägenheten (se även Förverkande, Tvångsförsäljning).


Rättelseanmaning
Uppsägning på grund av vägrat tillträde får ske först efter det att bostadsrättshavaren tillställts en rättelseanmaning och han därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål. Att föreningen bereder sig tillträde till lägenheten genom kronofogdemyndigheten anses inte vara att vidta rättelse. Föreningens rätt till uppsägning på grund av förverkande kvarstår i de fallen.

Om bostadsrättshavaren vidtar rättelse innan föreningen sagt upp bostadsrättshavaren kan han därefter inte skiljas från lägenheten på grund av vägrat tillträde. Även en rättelse som tar lång tid, dvs inte utan dröjsmål men sker före uppsägning medför att förverkandet inte kan göras gällande mot bostadsrättshavaren.

Uppsägning
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning med hänvisning till denna förverkandegrund är bostadsrättshavaren tvungen att flytta genast.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-24 klockan 16:08.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Tillträde till lgh Mumien Bostadsrättsforum 90 2014-07-29 09:06
Tillträde till lägenhet Nybörjare Bostadsrättsforum 6 2013-11-18 15:03
Tillträde till mitt garage i brf sunestuds Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 10 2012-02-19 12:52
Rätt till tillträde till postboxar i brf? Einar Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2011-03-11 16:57
Protokoll/Noteringar vid tillträde till bostadsrätt, mäklare vill inte hjälpa till morkin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-12-10 13:26Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:37.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare