Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-01-17, 22:09
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?

Alltså, Lagen är inget oöverstigligt hinder, trots sin bristfälliga utformning och oklara tolkning.
Denna "skrivning" att "styrelserna (inte stämman) ska fatta beslutet...är måhända ett svårare hinder. Betyder i alla fall (med största säkerhet) stora gropar i vägbanan.

Vem har inte sett och förstått att här råder samma lagar som överallt annars i samhället. Makt korrumperar.
Den som suttit för länge, börjar känna sig hemmastadd, trivs allt bättre med att själv avgöra saker utan diskussion, berättar så lite som möjligt. Ty det ger minst problem och arbete etc...Gammalt, välkänt beteende. Så har också många förståndiga sällskap och demokratiska samhällen stipulerat om maximal tid för ordförandeskap. Ännu en brist i vår lagtext. Oklokt och onödigt. Men det finns andra svårigheter.

Huvudskälet till styrelsernas tvekan att offentliggöra sina protokoll, dvs börja uppträda förnuftigt och rationellt genom att för alla medlemmar berätta vad som pågår eller planeras, är nog rädslan för felbedömningar i sekretessfrågor.

HSB:s juristers varningar för att publicera det som inte får eller bör publiceras är beaktansvärt och på sin plats, men inte heller detta borde tillåtas vara något hinder.

Vad är, (eller borde då vara) HSB:s nästa steg och uppgift i sammanhanget?
A att i det längsta försvåra den utveckling som aldrig kan stoppas i det långa loppet,(eftersom den är nödvändig för att vi ska kunna dra nytta av den nya fantastiska tekniken, och effektivisera föreningarnas arbeten),
eller
B att lyhört gripa in och ge stöd i utvecklingsprocessen? Visst lutar det åt att man fastnat i A !?

Är det inte dags för HSB att sätta sina "Jurister" i nyttigt arbete? Se till att de snabbt i samarbete med sina tjänstemän utarbetar en hjälpmall och rutin för föreningarna att rensa sina dokument och protokoll från deras ev "känsliga" innehåll, innan dessa publiceras? Antalet typ-ärenden kan inte vara större än att det borde vara en skäligen enkel uppgift.

Ytterligare en broms är att föreningar kan sakna webbkunniga medlemmar. Har man inte datanördar med i styrelsen, blir det enkla steget att överföra dokumenten till webb-hemsida, ett tekniskt hinder för många föreningar.
Således. HSB borde känna trycket av ett massivt krav på att de omedelbart utvecklar och förenklar arbetet med den hemsida som man i alla föreningar behöver.
I min egen förening finns (sedan något år) vår hemsida knuten till HSB:s hemsida. Men uppenbarligen är "mallen eller skalet" så illa utvecklat att nästan inga dokument ännu kunnat läggas ut. Orsaken uppges vara tekniska svårigheter.
Man skulle vilja skrika, lös problemen snabbt! Vi betalar ju inga småsummor för HSB:s förvaltning.

Slutligen. På varje förenings hemsida borde finnas en länk även till detta forum.
Ingenting torde vara mer effektivt och hälsosamt för våra föreningars utveckling, än att vi fritt, snabbt och på enkelt sätt kan utbyta såväl negativa som positiva erfarenheter. Webben som mötesplats är ett oerhört kraftfullt instrument för att kunna lära av varandras välfunna lösningar eller svåra misstag.
En faktabas kommer ju då att kunna växa fram där vi kan gå in och få klargöranden eller instruktiv vägledning i frågor som uppstår i styrelser och medlemmars vardag. Exempelsamlingen av felaktiga handläggningar, missförstånd och lömska påhopp som man här idag kan ta del av, är både imponerande och förfärande.
Vad tror vi, har HSB något på gång, eller sitter man nöjd?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-01-30, 15:29
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Pensionär, låt inte det här vara slutord fast du har lovat!

Förutsättning för all problemlösning är att man identifierar källan och orsaken till problemet. Du har gjort en förträffligt bra analys Pensionär. Istället för att låta detta vara slutord önskar jag att du strukturerar det hela till delproblem och lägger ut nya trådar om möjliga vägar för att komma tillrätta med vad feltolkade lagar som har blivit mer eller mindre vädertagna praxis, ofta grundade på de stora organisationernas felaktiga rekommendationer. Att både HSB och SBC förordar exempelvis hemliga styrelsemötesprotokoll som ställer till med mängder av följdproblem och sätter demokratin ur spel, det är grovt.

Hela bostadsrättsidén bygger på att makten ska ligga på de boende medlemmarna enligt lag. ”Stämman är högsta beslutande organet” vilket måste innebära att stämman har rätt att ha invändningar även mot beslut som styrelsen beslutar om tillika enligt lag. T ex dåliga budgetar och avgiftshöjningar utan relevanta orsaker.

Till alla på forumet: Fotsätt att föra denna debatt!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-01-31, 15:48
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Löftesbrytare?

Det blev fel ordval. Vad jag ville utlova var nog innerst inne detta att nu det får vara slut på "romanskrivandet". Men det var ju tankar som legat och skavt så många år, och glädjen blev ofantlig när jag upptäckte detta forum. Min bild är given och sammanfattad.
Men det vore nog ologiskt att inte någon gång delta och utnyttja de möjligheter som forumet ger oss att samlas i vår ädla kamp för en bättre värld. Men hur ska vi slåss? När så mycket handlar om psykologi. Vem orkar resa sig på stämman och ställa krav på, och kompletterande frågor till en (som man tycker undermålig, ljusskygg och odemokratisk) styrelse, när de närvarande medlemmarna (i huvudsak i min egen ålder, dvs gamla trotjänare) med hunger och längtan i blick mest stirrar bort mot den hägrande maten och vinerna. Det är klart att även detta är ett inslag i den psykologiska krigföringen. Bråka inte, menar de flesta nog. De resonerar nog som den jurist som svarade på en av mina motioner för några år sedan. Jag citerar ordagrant:
"Man får anta att styrelsen är vald av stämman och ska då ha den kompetens som krävs för att fatta kompetenta beslut för föreningens bästa".
Visst, för fan här ruttnar maten på tallrikarna.
Jo jag vill fortsätta slåss, det finns intressanta detaljer att ge.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-01-31, 18:33
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Retorik á la HSB

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
"Man får anta att styrelsen är vald av stämman och ska då ha den kompetens som krävs för att fatta kompetenta beslut för föreningens bästa".
Du är inte ensam. Det där är en retorik som jag hört så många gånger förr.
Jag kan bara inte låta bli att undra hur korkad man måste vara för att låta sig luras av dylik retorik.

Det krävs ju inte särskilt mycket hjärnkapacitet för att begripa att bara för att man blir vald till något (ofta t.o.m utan valberedning eller med en valberedning som inte bryr sig om att undersöka kompetens) så erhåller man inte per automatik en kompetens och erfarenhet som innebär att man blir felfri... eller för den sakens skull, oantastbar!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-02-01, 13:55
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Ja man blir förbannad, och känner sig ensam och missförstådd. Men i skydd av bröder och systrar på denna förnämliga plattform (som om jag fattat rätt, du skapat) borde en kamp kunna föras till framgång. Men i stället för att försöka slita tarmarna ur kroppen på de "vettlösa" kanske en återhållsam, resonerande stil leder till målet snabbare. Trots allt tror jag att den atmosfär som jag beskrev, och numera vanligen råder på stämman i vår förening, är ett resultat av att flertalet medlemmar mått ganska bra genom åren. De stannar kvar, blir gamla och allt mindre stridsvilliga. Stämman är kanske den enda festen man blir bjuden till i slutskedet av ett strävsamt liv. En stridshingst löper risken att bli utkastad. Men dumheten måste på något sätt ändå bekämpas. Din insats är ju då föredömlig. Ett forum för likasinnade (eller avvikande? :-). En plats för "staben" att planera nya attacker! Som jag ser det borde huvudpunkten vara att få osäkra styrelser att förstå att offentliggörande av protokollen inte med automatik leder till domstolen, utan tvärtom till vänligare attityder, medverkan av de intresserade och inskolning av nya krafter. I princip kan jag heller inte acceptera grundtanken att protokollen ska behöva förses med lösenord om de läggs på hemsida. Det borde enbart vara fördelar med att låta varje intresserad medborgare få ta del av andra föreningars problem och lösningar. Vari skulle faran ligga? Att mörklägga en illa skött förenings förehavanden och tillstånd, -kan bara skada. Det är märkligt att inte HSB, som ju gått på några feta smällar själva pga allt hemlighållande, tar någon lärdom.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-02-01, 17:20
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Maktlös medlem

Ja, man måste vara införstådd med att en bostadsrättsförening är en oligarki, ibland t.o.m. i sin extremaste form.

Jag är definitivt en förespråkare för en återhållsam diskussion, där man kan resonera sig fram till lösningar. Med den erfarenhet jag har här så kan jag dock säga att det är en metod som med 100 % säkerhet inte fungerar mot en maktfullkomlig styrelse.

Det stämmer att det är jag som skapat denna sajt och byggt upp detta forum. Jag tror att med information om hur det går till i vissa föreningar så kan man långsamt men säkert bygga upp en förståelse och kunskap för vikten av engagemang från medlemmarna.
Det räcker sällan att bara vakna till först när man blir personligt drabbad.

Jag instämmer med din teori till varför det är så dåligt engagemang och varför man inte utnyttjar sin möjlighet att göra sin röst hörd vid det enda tillfälle på året som man har möjlighet till detta.
Man har 2 timmar av 8.760 att förbättra sin egen situation i bostadsrättsföreningen, men ändå är det bara någon promille av bostadsrättshavarna som tar tillfället i akt.

Det är dock långt mer komplicerat än så och jag tror jag skulle kunna skriva en hel bok enbart i denna specifika fråga.

Jag instämmer också i att dumhet måste bekämpas. De som inte gör detta har jag inte mycket till övers för. Det finns alltid något litet strå man kan dra till stacken och det duger inte att skylla på att man inte har tid eller något dylikt.

Du tar upp frågan om offentliga protokoll och just denna specifika fråga kanske man skulle kunna säga är den mest grundläggande i bostadsrättsföreningarna... om man nu måste plocka ut en enskild fråga.

Dock tror jag det är närmast helt uteslutet att lyckas få en styrelse att offentliggöra styrelseprotokol om styrelsen nu inte vill detta. Man måste i stället få övriga medlemmar att förstå nyttan och nödvändigheten av offentliga protokoll så att det tas ett stämmobeslut om att protokollen ska vara helt öppna.

Här är ett stort problem att de stora bostadsorganisationerna inte drar sig det minsta för att antingen helt öppet ljuga om vad som egentligen gäller, alternativt att kraftigt förvränga sanningen.
Jag har många exempel på hur HSB Malmö stött den maktfullkomliga styrelsen i min egen brf med olika sätt att lura stämman till att det antingen inte är lagligt med offentliga protokoll eller att offentliga protokoll skulle ruinera föreningen.

HSB är själva fullständigt livrädda för offentliga protokoll och kämpar med näbbar och klor för att såväl brf:ar som HSB-regionen inte ska behöva visa vad som händer bakom de lyckta dörrarna.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-13 klockan 15:56.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-02-02, 13:04
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Svåra lagar

Dock tror jag det är närmast helt uteslutet att lyckas få en styrelse att offentliggöra styrelseprotokol om styrelsen nu inte vill detta. Man måste i stället få övriga medlemmar att förstå nyttan och nödvändigheten av offentliga protokoll så att det tas ett stämmobeslut om att protokollen ska vara helt öppna.

Just detta verkar vara en av många knepigheter. Enligt en juridisk tolkning jag sett heter det att "medlemmarna har ingen absolut rätt att se protokollen". (Detta torde väl då ha sin grund i underliggande krav på att vissa saker ej får eller bör offentliggöras). Men juristen tillfogade då omedelbart att "styrelsen kan fatta beslut om att offentliggöra protokollen". DVS när den först silat bort det "onämnbara", så föreligger inga hinder att ....etc.

Som jag då fattar saken finns bara en väg att vandra (?). Den demokratiskt sinnade (och möjligen rätt sällsynta varianten av släktet homo s), måste trumma ihop ett gäng festförstörare, för att via en motion begära att styrelsen snabbt övergår till detta önskvärda förfarande. Får man ihop tillräckligt stort gäng, kan man rent av uppträda aningen hotfullt och hävda att "gör styrelsen inte som vi kräver i vår motion, blir det ingen ansvarsfrihet på nästa stämma". Vi bildar då ny styrelse, etc.
Men enkelt är det ju inte (och har sällan varit) att kämpa för sans och förnuft.
Ensam är inte stark, annat än undantagsvis. Din skapelse av detta forum är en sådan genial undantagshändelse. Det är underbart att se hur många människor som här dryftar sina problem och hjälper varandra i massor av knepiga frågor. Jag tror att du startat en rörelse med inneboende kraft.
Såg just att Nordmaling får EU-pengar för att stoppa jantelagens framfart i byn. Akta dig för den! Men sök bidrag :-)
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-02-02, 17:15
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Öppna styrelseprotokoll

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Enligt en juridisk tolkning jag sett heter det att "medlemmarna har ingen absolut rätt att se protokollen". (Detta torde väl då ha sin grund i underliggande krav på att vissa saker ej får eller bör offentliggöras). Men juristen tillfogade då omedelbart att "styrelsen kan fatta beslut om att offentliggöra protokollen". DVS när den först silat bort det "onämnbara", så föreligger inga hinder att ....etc.
Ja, det finns ingen juridisk tolkning någonstans som säger att medlemmarna inte har rätt att se styrelseprotokollen, men det formuleras som du beskrivit här i ett försök att vilseleda för medlemmarna.

HSB Malmö ljög först helt obekymrat om vad som gällde, men efter lite press från min sida så var man tvungen att upphöra med detta och gick i stället över till den "vilseledande varianten" som du redogjort för här. Uppenbarligen fungerar den, i all sin enkelhet, för att lura tillräckligt många.

Sedan vill jag understryka att det inte behöver vara styrelsen som fattar detta beslut om öppna styrelseprotokoll. Det kan precis lika gärna vara styrelsens uppdragsgivare och högsta beslutande organ, dvs medlemmarna (stämman).

Det finns nog inget som diskuterats så mycket i detta forum som öppna styrelseprotokoll. Det är bra att sanningen så långsamt börjar komma fram, med tanke på att rätten till att läsa styrelseprotokoll har varit en av bostadsorganisationernas absolut mest välbevarade hemligheter genom åren.

Det visar också på hur odemokratiska dessa bostadsorganisationer är. Det finns ingen bostadsorganisation som aktivt verkar för en demokratisering av brf:arna.
Tyvärr arbetar bostadsorganisationerna (i egensyfte) i stället för att försöka bromsa upp demokratiseringen så mycket som det bara är möjligt med alla tillgängliga resuser.

Det handlar om medlemsmakt och det gäller att övertyga dem som det är någon mening med att övertyga, dvs övriga medlemmar. Jag vet inte hur detta ska vara praktiskt möjligt.

Media bör också ta sitt ansvar för att verka för ett bättre fungerande land.

Tack för din uppskattning av detta forum. Det som gör detta forum så värdefullt är just dina och andras inlägg. Här finns många duktiga personer som kan reda ut frågor av olika art inom bostadsrättsvärlden. Här finns en mycket stor kunskap och ju fler som bidrar med synpunkter, tips, frågor och svar, desto bättre blir det.

Forumet nyttjas av bostadsrättshavare och styrelser över hela landet och här finns en ypperlig möjlighet att lära av varandra.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Såg just att Nordmaling får EU-pengar för att stoppa jantelagens framfart i byn. Akta dig för den! Men sök bidrag :-)
Mycket intressant!
Nordmalings kommun tar jantelagen vid hornen

Citat:
Nordmalings kommun går nu till offensiv mot jantelagen. Med hjälp av EU-pengar, 600.000 kronor, ska en projektanställd medarbetare försöka komma tillrätta med trista attityder i stil med att ”du skall icke tro att du är något”.
Det är verkligen något som skulle behövas inom inte minst HSB-organisationen där en "vanlig" medlem inte är vatten värd, varken i HSBs ögon eller i bostadsrättsföreningens styrelses ögon.

Citat:
Sandemoses formulering av ”de tio budorden”:
1. Du skall icke tro, att du är något.
2. Du skall icke tro, att du är lika god som vi.
3. Du skall icke tro, att du är klokare än vi.
4. Du skall icke tro, att du är bättre än vi.
5. Du skall icke tro, att du vet mer än vi.
6. Du skall icke tro, att du är förmer än vi.
7. Du skall icke tro, att du duger något till.
8. Du skall icke skratta åt oss.
9. Du skall icke tro, att någon bryr sig om dig.
10. Du skall icke tro, att du kan lära oss något.
Källa: Nationalencyklopedin
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-02-03, 12:50
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard pudelns kärna

Du skrev tidigare:

Du tar upp frågan om offentliga protokoll och just denna specifika fråga kanske man skulle kunna säga är den mest grundläggande i bostadsrättsföreningarna... om man nu måste plocka ut en enskild fråga.

Jovisst är det så. Och innan jag nu tar upp ett par av dess inbakade problem, så kan jag utan vidare citera en annan rad från dig:

"Det är dock långt mer komplicerat än så.." Jag håller givetvis med, men...

Vi kan konstatera att en framkomlig (fullt laglig) väg är att motionera om att "vi önskar" att styrelsen (efter avdrag/censur i vissa ev nödvändiga fall) offentliggör sina protokoll på föreningens hemsida. (Skälen till att vi vill detta är så självklara och starka att ingen argumentation vidare gives här och nu).
Om då styrelsen inte anser sig kunna uppfylla vår önskan, ska den givetvis frivilligt avgå, eller avsättas. Proceduren är enkel, men i praktiken svår att genomföra. En styrelse som inte uppfyller ägarnas (majoritetens) uttryckliga önskan borde aldrig tolereras. Men det kräver att någon motinerar i saken, och (absolut viktigast) förbereder "slaget" genom att skaffa sig några likasinnade till stämman. Psykologin i det hela (eller taktiken) torde kräva;
När frågan dras måste man akta sig för att provocera, man får försöka uppträda "statsmannamässigt" /förtroendeingivande. Om negativa yttringar kommer, måste man kunna räkna med stödtruppens omedelbara hjälp. En enda kraftfull röst som talar för din motion, kan fälla avgörandet. Folk måste förstå att detta inte handlar om en udda figurs avvikande ensamma åsikt. Att majoriteten är ointresserad, eller aldrig kommer att förstå hur viktigt för föreningens hälsa frågan är, är en annan sak. Kan vi bara få kamelen genom nålsögat, blir det nog så småningom uppenbart för flertalet varför vi bråkat om just detta.
En aspekt på saken. Vad skulle hända om något som bort censureras, skulle komma att finnas kvar på det publicerade protokollet?
Troligen är det så att efter en (osannolik) rättslig prövning och ev dom, skulle kostnaden drabba föreningen, inte styrelsen isolerat. Vilket väl innebär att styrelsen löper inte större risk i sammanhanget än någon av oss andra?
Men hur juristerna föreställer sig och förväntar sig att vi ska kunna svälja deras prat om hur viktigt det är att medlemmarna "tar sitt ansvar" och aktivt engagerar sig, utan denna insyn, är för mig en gåta. Att jag förväntas ska kunna tigande acceptera detta ologiska, orimligt galna system, är en kränkning som borde vara straffbar.
I vart fall blir kostnaderna för detta pågående hemlighetsmakeri med all säkerhet betydligt större.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-02-03, 15:25
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Hur man får igenom offentliga styrelseprotokoll

Mycket bra tips! Den väg du beskriver är nog övergripande hur det måste fungera. Det funkar tyvärr inte i min brf eftersom vi bara är i princip två personer som vågar göra våra röster hörda över bråkstakarna som bara vill förstöra stämman. Relativt många kommer till stämman i min brf (ca 25 % av medlemmarna) jämfört med andra föreningar, men i princip ingen som kommer till stämman är där för att framföra konstruktiva förslag. De är där för showens och fikats skull. Inget annat.

Jag har inte ensam ork, energi, tid eller lust att försöka samla ihop trupperna.

Många av de 3/4 som inte kommer till stämman är kritiska, men saknar helt engagemang eller är helt enkelt vettskrämda och vågar inte riskera att utsättas för samma hot, hatyttringar och dylikt som jag tvingas utsättas för på varje stämma enbart för att jag har åsikter om det som styrelsen bevisligen missköter.
Denna mobbning av medlemmar stöds fullt ut av HSB Malmö och dess styrelse samt av den subjektiva HSB-advokat som styrelsen anlitar som mötesordförande.

Styrelsen i min brf vet därför nu att de lugnt kan begå vilka olagligheter de vill. Det finns ingen som granskar styrelsen och det finns ingen medlemskontroll. Styrelse, revisorer och valberedning är ett väl sammansvetsat gäng som alla backar upp varandra och aldrig ifrågasätter varandra. Detta utnyttjar styrelsen naturligtvis.

Det stämmer som du säger. Blir styrelsen skadeståndsskyldig så är det normalt inte styrelsen utan medlemmarna som får betala detta. På ett eller annat sätt. Hur har man lyckats komma fram till ett så här odemokratiskt system där de som begår felaktigheter aldrig riskerar något, kan man undra?

Systemet är sådant att om jag som medlem vill gå in i en rättslig prövning mot styrelsen så blir det jag som får betala kostnaderna oavsett hur utfallet blir. Styrelsen använder obekymrat mina och övriga medlemmars pengar enbart för att skydda sig själv, och inte för medlemmarnas bästa.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:43.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Pensionär Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 21 2010-12-04 00:31
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg Pensionär Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2010-01-17 21:26
Fuktskada i bostadsrätt - Bostadsrättslagen och särskilt avtal med brf ärtan Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 8 2009-09-23 17:33
Tvinga medlem i brf att renovera badrum, med stöd av lagen? SydBeata Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 2 2009-04-07 17:04
Tolkning av Rotavdraget steiermark Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 9 2008-12-10 09:04Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:20.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare