Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-06-29, 09:48
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Tummen ner Styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

Jag tillskriver styrelsen i min brf den 7 maj.
Citat:
Jag önskar härmed en kopia av det justerade stämmoprotokollet från årsstämman den 28 april 2010.
Jag vill alltså ha en skriftlig kopia - enligt stämmobeslut - av hela stämmoprotokollet (inte av styrelsen utvalda delar).

Jag förväntar mig att denna kopia lämnas till mig senast den 20 maj.
Jag skickar påminnelse den 21 maj, drygt tre veckor efter stämman.
Citat:
Till styrelsen, inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre, HSB Malmö

Det är nu den 21 maj 2010 och jag har fortfarande inte erhållit en kopia av stämmoprotokollet från årsstämman 2010 !!!

Jag har inte ens fått bekräftelse på min begäran.

Vad är anledningen till detta ???
Styrelsen gör ett unikt undantag och besvarar en skrivelse, den 8 juni.
Citat:
Finns att kopiera på F-kontoret vid öppet hus.
Styrelsen
Jag skickar samma dag följande frågor till styrelsen och HSB Malmö (Claes Caroli / Michael Carlsson).
Citat:
Till styrelsen inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Jag förstår inte.

Menar styrelsen att jag ska komma ner till styrelserummet för att själv kopiera stämmoprotokollet?
Dvs det stämmoprotokoll som jag enligt min tidigare begäran skulle ha erhållit senast för snart tre veckor sedan (den 21 maj 2010)!

Ska jag ta med mig en egen kopiator då?

Och styrelsen ger mig denna möjlighet till en kopia av stämmoprotokollet först den 1:e september, dvs drygt tre månader efter stämman!

Styrelsens försök att klara sig undan ett klander av av den sensationellt regelvidrigt genomförda stämman tar sig absurda uttryck, och jag är övertygad om att detta sätt att förhala och dölja inte kommer att vara till styrelsens fördel i tingsrätten.

Varför vill styrelsen inte göra som tidigare, och med vilken rätt har styrelsen ändrat stämmans beslut här?

Är styrelsen införstådd med att detta inte var det beslut som stämman tog, utan styrelsen skulle ge den medlem som så önskar en kopia av stämmoprotokollet?

Jag önskar denna kopia utan vidare fördröjning, i enlighet med stämmans beslut.

Till Bengt Skånhamre: Instämmer du i styrelsens sätt att i denna fråga förhala, dölja samt bryta mot stämmans beslut?
Jag skickar en förfrågan till HSB Malmö (Bengt Skånhamre, Claes Caroli, Michael Carlsson) den 20 juni;
Citat:
TILL HSB MALMÖ/Bengt Skånhamre

Eftersom styrelsen i min brf vägrar följa stämmobeslutet att lämna kopia av stämmoprotokollet till den medlem som så önskar, och i stället säger att jag måste hämta protokollet när det är försent (på ett uppenbart medvetet sätt enbart för att försöka skydda sig själva), så kanske HSB Malmö vill vara behjälplig?

HSB Malmö har ju en kopia av stämmoprotokollet, och jag undrar därför om HSB Malmö skulle vilja hjälpa till när nu brf-styrelsen begår detta lagbrott?
Jag kan komma och hämta protokollet i veckan, bara säg tid och plats.

PS.
Bengt, du har inte svarat på min fråga om detta, riktad speciellt till dig, här nedan.
Är det din mening att styrelsen du ingår i ska bete sig på detta sätt och inte följa stämmobeslut?
Den 29 juni svarar Bengt Skånhamre;
Citat:
HSB Malmö lämnar inte ut några stämmoprotokoll som tillhör en bostadsrättsförening utan medlemmen får vända sig till styrelsen i föreningen. Din brf är inget undantag.
När det sedan gäller svar på frågor som rör din bostadsrättsförening får du vända dig till ordföranden i föreningen med dessa.
Jag svarar;
Citat:
Bengt.
Ja, det hade väl varit för mycket att vänta sig att HSB Malmö skulle ställa upp för medlemmarna, men varför behövde det ta 9 dagar för svara på en så enkel fråga?

Du skriver;
"HSB Malmö lämnar inte ut några stämmoprotokoll som tillhör en bostadsrättsförening".
Jag vill då veta; varför?
Tacksam för snabbt svar på denna fråga.


Du skriver sedan;
"När det sedan gäller svar på frågor som rör din bostadsrättsförening får du vända dig till ordföranden i föreningen med dessa".

Min fråga;
"Till Bengt Skånhamre: Instämmer du i styrelsens sätt att i denna fråga förhala, dölja samt bryta mot stämmans beslut?"
är helt uppenbart inte en fråga till min brf utan till dig i egenskap av HSB-ledamot och som företrädare för HSB, och din roll där du inte vill ta ansvar för dina handlingar som sådan.

Jag vet att du gärna vill glida undan så många frågor som möjligt genom att referera till ordföranden i min brf, men det blir mest bara löjligt när du beter dig så här illa.

Det är också skamligt av HSB att behandla medlemmar på detta nonchalanta sätt där HSB Malmö gång på gång bryter mot samtliga värdegrunder som HSB hävdar gäller för organisationen.

Och det finns tydligen heller ingen i HSB Malmös ledning som vill ta något ansvar eller som vill värna om medlemmarnas bästa.

HSB Malmö kommer naturligtvis att försöka undvika svara på frågan varför HSB Malmö inte vill stå på medlemmarnas sida och låta en medlem få tillgång till det stämmoprotokoll som Bengt Skånhamre skrivit.

HSB Malmö stödjer därmed brf-styrelsens försök att försvåra ett klander av en rejält felaktigt genomförd stämma.

Inget svar och jag skickar påminnelse den 6 juli;
Citat:
PÅMINNELSE om PÅMINNELSE - Begäran om kopia av stämmoprotokoll‏
1. Det finns inget konkret hinder för HSB Malmö att ge mig en kopia av stämmoprotokollet du skrivit Bengt, det är bara att ni inte vill?

2. För femte gången; "Till Bengt Skånhamre: Instämmer du i styrelsens sätt att i denna fråga förhala, dölja samt bryta mot stämmans beslut?", annars; varför inte?
Se även;
Bostadsombudsman, varför behövs det? - Hyresnämnden


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 15:42.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-07-06, 17:13
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Tummen ner Styrelsen gör allt för att försöka dölja stämmoprotokoll

Jag skickade senast idag en påminnelse till Bengt Skånhamre som inte velat svara på någon fråga rörande detta.

I all hemlighet har Bengt Skånhamre, för sex dagar sedan, lagt ut stämmoprotokollet han skrivit på föreningens webbplats.

I ett svar som jag fick från hyresnämnden till vilken jag skickat en skrivelse om styrelsens vägran att lämna ut stämmoprotokoll skriver styrelsen (vilket alltså inte är den icke-skrivkunniga styrelsen som skrivit, utan istället har styrelsen missbrukat medlemmarnas pengar på att överlåta detta till jurist Josefine Persson på HSB Malmö);

Citat:
Yrkande angående stämmobeslut i föreningen

Sökanden har begärt att erhålla en kopia av stämmoprotokoll per den 28 april 2010 i sin helhet.

I enlighet med 7 kap 10 § i lagen om ekonomiska föreningar framgår det senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Samtliga medlemmar i föreningen har tre veckor efter ordinarie föreningsstämma haft möjlighet att läsa samt hämta stämmoprotokoll på föreningens fastighetskontor, det har även erbjudits medlemmarna möjlighet att kopiera stämmoprotokollet på fastighetskontoret.

Sedan den 30 juni 2010 har medlemmarna i föreningen även haft möjlighet att ta del utav stämmoprotokoll på föreningens hemsida.

Föreningens styrelse har haft stämmoprotokoll tillgängligt för medlemmarna i föreningen helt i enlighet med vad som anges i lagen om ekonomiska föreningar.
Fel och lögner
 1. "Samtliga medlemmar i föreningen har tre veckor efter ordinarie föreningsstämma haft möjlighet att läsa samt hämta stämmoprotokoll på föreningens fastighetskontor"
  Lögn: Att detta är en lögn bevisas av mina skrivelser. Styrelsen vägrade svara på min begäran om att erhålla kopia av stämmoprotokoll, enligt lag, och först efter drygt månad svarade styrelsen med endast följande mening;
  "Finns att kopiera på F-kontoret vid öppet hus."
  Protokollet ville styrelsen alltså uttryckligen ge mig tillgång till först den 1:e september, dvs mer än tre månader efter föreningsstämman (och efter klandertidens utgång).
 2. "... det har även erbjudits medlemmarna möjlighet att kopiera stämmoprotokollet på fastighetskontoret".
  Lögn: Inte "medlemmarna" men väl jag har "erbjudits" att kopiera stämmoprotokollet. Ingen annan i föreningen.
  Detta utan att styrelsen ville förklara vad de menade med denna kryptiska mening.
  Dessutom gavs denna möjlighet först mer än tre månader efter stämman.
 3. "Sedan den 30 juni 2010 har medlemmarna i föreningen även haft möjlighet att ta del utav stämmoprotokoll på föreningens hemsida".
  Styrelsen kunde lagt stämmoprotokollet i en fågelholk i Malmö stadspark och då hade medlemmarna också "haft möjlighet" att ta del av stämmoprotokollet... men det förutsätter naturligtvis att någon informerar om detta och dessutom talar om vilken fågelholk medlemmarna ska klättra upp till.
  Varför har inte styrelsen informerat varken mig eller någon annan om detta?
 4. "Föreningens styrelse har haft stämmoprotokoll tillgängligt för medlemmarna i föreningen helt i enlighet med vad som anges i lagen om ekonomiska föreningar".
  Lögn: Detta är en lögn på flera olika sätt;
  a) Föreningen har ett stämmobeslut på att medlemmarna ska få en kopia. Men detta vill de inte nämna med ett enda ord. Enligt lagen ska styrelsen följa stämmobeslut, men här har styrelsen valt att bryta mot lagen.
  b) Stämmoprotokollet är censurerat. Alltså innebär inte detta att jag varken fått ta del av stämmoprotokollet eller fått en kopia av detsamma.
  c) I protokollet ingår röstlängden. Detta har jag inte fått någon kopia av någonstans.
Det är inte utan att man undrar hur styrelsen, via HSB Malmö, lyckas ljuga så många gånger i en såpass liten text.

Notera hur Bengt Skånhamre censurerat stämmoprotokollet.
Och jämför med; "Stämmoprotokoll HSB - skratta eller gråta?"
Att medlemskoordinator Bengt Skånhamre sitter i styrelsen innebär att alla dåliga delar i HSB Malmö överförs till den förening jag bor i.


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Frågor och svar om stämmoprotokoll - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

Numrerad röstlängd på stämma - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - Motion
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 14:18.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Kan styrelse vägra lämna ut information? Oskar Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2010-03-04 14:46
Förvägrad att lämna bostadsrättsförening - Styrelsen godkänner ej utträde ur brf Equinox Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-04-29 09:36
Borättsägare utan stöd i tvist - Metro Admin Senaste Nytt 0 2009-03-23 21:11
Starkt stöd för skatteavdrag för hushållsnära tjänster bland ... Admin ROT-avdraget - Hushållsnära tjänster 0 2009-03-10 23:43
Medlemmars rätt att lämna anbud på jobb i BRF karintaavo52 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2009-02-11 00:00Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:44.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare