Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-07-07, 13:29
hobsalas avatar
hobsala hobsala är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jul 2008
Inlägg: 2
Standard Hemligheter i en bostadsrättsförening

När jag googlade på "bostadsrättsförening hemligt" fick jag en träff som löd så här:

Har du något speciellt du undrar över avseende "bostadsrättsförening hemligt" så ställ gärna en fråga om detta här i forumet.

Sagt och gjort. Nu är jag här och ställer därför den fråga, eller egentligen upplysningar om hur vanligt det är att styrelsen i en bostadsrätt är okända gör det stora flertalet medlemmar och hur vanligt det är att protokollen är hemliga.

Naturligtvis förstår jag som fd kommunalpolitiker att vissa ärenden måste behandlas med stor hänsyn. Det är alltså inte ärenden som berör en enskild medlems omständigheter eller ärenden som handlar om sånt som måste hållas bakom lyckta dörrar jag undrar över, utan principen med hemliga protokoll i allmänhet. Man kan ju tänka sig att principen skall vara öppenhet med vissa undantag.
__________________
quod scripsi scripsi
www.piraten.svearike.net
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-07-07, 16:19
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Offentliga eller hemliga protokoll?

Jo, mycket är hemligt inom bostadsrättsföreningar, men (ej att förglömma) även inom bostadsorganisationerna. Det är HSB, SBC och Riksbyggen (m.fl.) som lär ut det dåliga beteendet till varje ny styrelse som tillsätts, och därför lever traditionen vidare i all oändlighet. Det är svårt för en styrelse att avvika från mönstret när det hela tiden finns en organisation bakom som leder in dem på fel väg.

Ett av de ämnen som onekligen diskuterats mest här är de hemliga protokollen. Det har nog skrivits kilometervis med text om detta i forumet, men det är ett ämne som vi aldrig får sluta diskutera. Inte förrän det antingen tillkommit en lag som tvingar styrelserna till offentliga styrelseprotokoll eller att samtliga brf:ar och bostadsorganisationer i hela Sverige självmant har öppna styrelseprotokoll.

Se t.ex. denna motion;
Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö
och HSB Malmös styrelses svar.

Se även en av mina motioner (#17-30) i min egen brf om detta;
Offentliga styrelseprotokoll i bostadsrättsföreningen

När det gäller stämmoprotokoll så är dessa offentliga enligt lag, men görs på olika sätt mer eller mindre hemliga av de flesta styrelser, precis i linje med bostadsorganisationernas strategi att behandla deras egna stämmoptotokoll.

När det gäller styrelseprotokoll så är det upp till varje styrelse att bestämma om dessa ska vara offentliga och t.ex. läggas ut på föreningens webbplats. Vill styrelsen inte låta medlemmarna ta del av styrelseprotokollen så kan medlemmarna tvinga styrelsen till detta genom ett stämmobeslut.
Bostadsorganisationerna vill inte att styrelseprotokollen ska vara offentliga eftersom hemliga styrelseprotokoll även skyddar bostadsorganisationerna.

Det finns tyvärr inte så många brf:ar som lägger ut styrelseprotokollen på webben, men till min glädje ser jag att det ökar hela tiden. Det finns nu i alla fall ett 50-tal brf:ar i Sverige som lägger ut sina styrelseprotokoll på nätet (det borde vara samtliga brf:ar som gör detta).


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:45.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-07-07, 23:45
hobsalas avatar
hobsala hobsala är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jul 2008
Inlägg: 2
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jo, mycket är hemligt inom bostadsrättsföreningar ...
Tack för informationen.
Jag har tidigare varit valberedningens sammankallande i min bostadsrättsförening. Jag blev enhälligt återvald vid årets stämma. En månad senare hoppade jag av när jag insåg att det krävs häst och lans för att slåss mot väderkvarnar.

Detta skall ses mot bakgrund av vad Hans Hyllander, före detta poliskommissarie och chef för Norrmalmspolisen i Stockholm skrev i sitt arbetsintyg om mig: att jag är helt orädd och har en förmåga att tag i problem som andra av bekvämlighet eller rädsla helst undviker.
__________________
quod scripsi scripsi
www.piraten.svearike.net
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-07-08, 00:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Cool Väderkvarnar och bostadsrätter

Jo, jag ingår i min brf:s valberedning, men jag inser också att det inte går att åstadkomma några större underverk när man har att göra med huvudsakligen förändringsrädda, viljelösa och oengagerade medlemmar. Det är bara en djup känsla av maktlöshet och det sorgliga är att det är denna känsla som de flesta upplever som vill göra förändringar till det bättre i bostadsrättsföreningar. Allt är så komplicerat och det finns inga vettiga regelverk i grunden som man kan förlita sig på.

HSB har t.ex. snart funnits i hundra år, men ändå känns det som att jag nästan ensam måste bygga upp hela denna organisation från scratch. Det finns absolut ingenting i denna bostadsorganisation som redan är fixat och färdigt. Man måste uppfinna hjulet helt och hållet från början, det finns inte en eker att utgå från. Vad sjutton har de hållit på med i hundra år? Har allting bara handlat om att sko sig själva så mycket som möjligt, medan man använt kooperationens tankar som någon sorts täckmantel för vad som egentligen pågått?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-07-08 klockan 00:49.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-07-08, 11:15
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Till Hobsala

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
är helt orädd och har en förmåga att tag i problem som andra av bekvämlighet eller rädsla helst undviker
Kul med medlemmar som har civilkurage!

Jag är ordförande i min förening (Riksbyggen). Vi lägger ut våra protokoll på vår hemsida (med lösenord till medlemmarna). I protokollet stryker vi allt som vi anser hamnar under tystnadsplikt. Jag skriver TYSTNADSPLIKT med stor text ovanpå texten jag vill ska vara osynlig. Vi har tagit ett beslut på att ha tystnadsplikt angående enskilda ärenda om medlemmar samt pågående offertförfrågningar.

Men allt detta handlar om en viktig princip:
- ALLT som styrelsen gör ska medlemmarna veta om (med undantag av det som hamnar under tystnadsplikt)

Praxisen som råder är: styrelsen väljer vilken information som ska ut till medlemmarna. Vi gör tvärtom, vi väljer vilken information som INTE ska ut. resten ska ut, även om det kan vara obekvämt för styrelsen ibland.

Denna princip har jag försökt få ett antal "kunniga" att förstå (t.ex. Mårten Lilja, socialdemokrat, förre statssekreterare och ansvarig för information på Riksbyggen), men utan framgång.

Vissa förstår inte att medlemmarna är uppdragsgivare. Eller vägrar inse det.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-11 klockan 16:30. Anledning: Rättat stavfel
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-07-10, 11:57
Ove Mollvik Ove Mollvik är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Lidingö
Inlägg: 69
Cool Välkommen hobsala!

Här bör alla föredömen som du och Admin med integritet och rättskänsla kunna samlas. Hemligmakten och de överstatliga försöker annars med alla sina medel spela ut oss mot varandra. Bedrägeriet med falska intyganden, hemliga mutor och förtal är satt i system och drabbar nu i lika hög grad våra motståndare på samma mänskliga plan. INGEN vill ha ekonomin där alla kan skylla på alla och ingen personligen behöver ta ansvar så som demokratin förutsätter.
Hyllanders säkert välmenta och ärliga omdöme om dig betraktas dock av den styrande flocken tyvärr och typiskt nog som utpekande av en rättshaverist. Vips får vi så som individer en kollektiv motpart och en övermakt som omöjligt går att föra en dialog med. Varje individ bland de självutvalda har gynnats av hemliga infomakten psykstyret och vågar inte för sitt liv träda fram själv med sitt personliga omdöme. En rättskämpe är farlig och har inget omdöme ens om sitt eget bästa sägs det.
Enda möjligheten att nå varandra är att så entydigt som möjligt förklara rätt och värde som gemensamt mål och absolut inget personligt särintresse. Vi som istället utpekas som genetiskt avvikande rättshaverister råkar ha ovanligt mod heder plikt och ansvarskänsla gemensamt. För välfärdens uppkomlingar som saknar begrepp om dessa egenskaper känns det säkert bekvämare att kunna utesluta varje sorts krigare från både mänsklighet och samhälle.
Ove Mollvik
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-03-16, 10:29
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Är detta en hemlighet ?

Saxat ur hemsidan på en av HSB allra största föreningar. Lite vilseledande??

"Valberedningen - HSB Bosvedjan
Valberedningen är stämmans högsta organ och medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerade styrelse.".

Senast redigerad av Admin: 2012-03-11 klockan 16:31. Anledning: Rättat stavfel
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:24.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare