Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-05-01, 00:46
sophi sophi är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 6
Meddelande Vad får förenings revisor granska?

Den utav föreningen valda revisorn, vad har denna revisor rätt att granska?

Revisorn har nu/löpande gått igenom alla styresleprotokollen, samt varit hos den externa revisorn och gått igenom alla verifikationen. Avtal som Brf har fick han inte granska då de var "hemliga", är detta verkligen rätt?

Medlemmarna har önskat få veta vad som egntligen ingår i tjänsten från förvalningsbolaget. Det motiverades med konkurens och hemliga upphandlingar, att man aldrig avslöjar det, och att det var styrt av lagar?

Jag undrar också om förenings revisorn har rätt att granska korrespondes mellan styrelsen och medlemmarna, och även korrespondens vid upphandlingar av tjänster?

Är styrelsen skyldig att spara korresondensen mellan medlemmarna -e-post mm?
Den hade varit viktig för oss, för då går det att få en överblick i hur medlemmarna blir bemötta mm. Viktig info nu när valberednigen jobbar som mest intensivt.

Vad kan man mer granska?

Vi tillhör en sådan förening som får o och intet info, så vill passa på att föröka gräva fram mer nu innan årsstämman och val.

Vad har ni för uppfatning i frågan!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-20 klockan 17:10.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-05-02, 09:44
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Citat:
En revisor ska i den omfattning som följer av god redovisningssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Lagen anger inte hur granskningen ska utföras utöver att den ska ske enligt god revisionssed.
Vad som är god revisionssed har lagstiftaren överlåtit åt revisorerna att avgöra. Enkelt uttryckt är god revisionssed vad som är praxis bland erfarna revisorer. Som vägledning finns revisionsrekommendationer utgivna av FAR (Föreningen för auktoriserade revisorer). För den enskilde revisorn är dock revisionssed inte bara en fråga om vad som står i FARs rekommendationer, utan det handlar också om samvete, omdöme, integritet, kunskap, erfarenhet, noggrannhet etc.
Ovanstående är taget från HSB:s hemsida
http://www.hsb.se/cvarmland/styrelse...de/74_-revisor

Kortfattat skall revisorn se till att styrelsen har förvaltat föreningen på "bästa sätt"
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-05-02, 13:31
Borättexperten Borättexperten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Lund
Inlägg: 519
Granskning Revisorn ska få granska ALLT

Citat:
Ursprungligen skrivet av sophi Visa inlägg
...avtal som Brf har fick han inte granska då dom var "hemliga" är detta verkligen rätt?
Nej, det är verkligen inte rätt, revisorn har rätt att granska alla avtal! Revisionen ska ju omfatta inte bara räkenskaperna utan även "styrelsens förvaltning", och där ingår självklart alla avtal. Ingenting får hållas hemligt för revisorn. Däremot omfattas även revisorn av viss tystnadsplikt vad gäller uppgifter som kan skada föreningen (obs! föreningen, inte styrelsen!). Innebär att revisorn kan och ska påtala om det t ex slutits dåliga avtal.

Citat:
Ursprungligen skrivet av sophi Visa inlägg
Samt undrar jag om föreningsrevisorn har rätt att granska korrespondes mellan styrelsen och medlemmarna, och även korrespondens vid upphandlingar av tjänster?
Är styrelsen skyldig att spara korrespondensen mellan medlemmarna -e-post mm.??
Självklart har revisorn rätt att ta del av all dokumentation som finns, även epost. Hur ska denne annars kunna granska styrelsens förvaltning? Däremot finns det ingen skyldighet för styrelsen att spara e-post, och inte annan korrespondans heller, för den delen. Men om för mycket slängs kan det ju försvåra revisionen, och det i sig är ju bristande förvaltning, och borde då resultera i en anmärkning.

Hela poängen med revisorer är ju att dessa ska kunna göra de kontroller och granskningar som de vanliga medlemmarna inte kan eller får göra.

Senast redigerad av Borättexperten: 2010-05-02 klockan 14:01.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-06-06, 21:40
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Revisor ska särskilt granska allt som styrelsen skyddar från insyn

Ja, det finns inga begränsningar för vad revisorn får granska, däremot är det kanske lite svårare att svara på vad revisorn är skyldig att granska.

Enkelt uttryckt är revisorn dock särskilt skyldig att granska allt styrelsen gör som inte är helt öppet och uppenbart för alla medlemmar i föreningen.

Därmed skulle man kunna säga att ju öppnare förening, desto mindre att göra för revisorn och desto mindre ansvar har revisorn.

Avseende styrelsens ansvar att spara epost är jag dock inte lika säker på att jag håller med.
Det är ingen skillnad på e-post och andra dokument, och därför gäller samma skyldighet att spara epost som övriga dokument i föreningen.

Det är ju heller inte tekniskt svårt att spara e-post. Snarare avsevärt lättare än något annat och epost kan sparas under hela föreningens livstid utan några speciella kostnader eller tidskrävande rutiner.

Se även;
Anmäla revisor

Har revisorn i en brf tystnadsplikt?

Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-09-06 klockan 16:22.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-06-07, 21:01
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Revisorn ska få granska ALLT, men redovisar inget

Citat:
Ursprungligen skrivet av Borättexperten Visa inlägg
...Ingenting får hållas hemligt för revisorn. Däremot omfattas även revisorn av viss tystnadsplikt vad gäller uppgifter som kan skada föreningen (obs! föreningen, inte styrelsen!).
..
Hela poängen med revisorer är ju att dessa ska kunna göra de kontroller och granskningar som de vanliga medlemmarna inte kan eller får göra.
Citat:
HSB
En revisor ska i den omfattning som följer av god redovisningssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Lagen anger inte hur granskningen ska utföras utöver att den ska ske enligt god revisionssed.
Vad som är god revisionssed har lagstiftaren överlåtit åt revisorerna att avgöra. Enkelt uttryckt är god revisionssed vad som är praxis bland erfarna revisorer. Som vägledning finns revisionsrekommendationer utgivna av FAR (Föreningen för auktoriserade revisorer).
För den enskilde revisorn är dock revisionssed inte bara en fråga om vad som står i FARs rekommendationer, utan det handlar också om samvete, omdöme, integritet, kunskap, erfarenhet, noggrannhet etc.
Jag har en plan!!
Som beträffande kvalitet och genomförbarhet kan ligga farligt nära det otillåtnas gräns, varför jag presenterar den först här för ingående analys och överväganden
Men enligt mitt förmenande, har HSB och SBC i praktiken redan visat att det inte existerar några gränser i bostadsrätternas värld, som det inte går att göra strömhopp över. Inför lagen är vi alla lika sägs det. I så fall...

Jag tror vi är överens om att föreningens egen revisor
1 sällan gör något väsen av sig, vare sig på stämman eller annorstädes.
2 I många fall kvitterar ut ett furstligt arvode.
3 Det finns inga kända metoder att kontrollera hans insats. (Såvida han inte själv väljer att agera). Sannolikt sällsynt, rent av osannolikt.

Problemet finns där tyvärr,olöst, vem kontrollerar internrevisorn, och hur?
Vi bör inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras. Tills vidare finns här ett systemfel, och eftersom inte heller externrevisorn normalt kan kontrolleras, är det allvarligt. Och om revisorsrollen har beskrivits korrekt av Ernest&Young, är det hela varken mer eller mindre än en absurd konstruktion.
Se Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=412

Vi är vidare -ganska - överens om att
1 valberedningen måste väljas med omsorg. Ett bra jobb = goda chanser att vi får en bra styrelse.
2 Dess arbete (t ex enl HSB:s handledning) är så omfattande att den absolut bör arvoderas.
3 Det är också mycket enklare att se och värdera huruvida den arbetar seriöst.

Följaktligen borde då några av detta Forums främsta
stridshingstar gå till attack. Även de mera strykrädda borde kanske ställa upp nån gång.

A Vi motionerar om att revisorns arvode ska överföras till Valberedningen, vars uppgift är mycket viktigare (enl våra erfarenheter) än internrevisorns.

B För att medlemmarna ska förstå att vi menar allvar, erbjuder vi oss själva att ingå som revisor (utan arvode).

Nu är det ju så att vi är ambitiösa och vill gärna visa våra medlemmar att vi gör ett bra jobb. Däri ingår bl a granskning av protokollen.
Borättsexperten skriver:
Hela poängen med revisorer är ju att dessa ska kunna göra de kontroller och granskningar som de vanliga medlemmarna inte kan eller får göra.

Alltså granskar vi protokollen mycket noga. Censurerar ev om så är nödvändigt, samt bifogar egna kommentarer av typ: Här har jag skrivit till styrelsen och påtalat att till beslutet borde fogas en redogörelse av bakgrunden till beslutet, varför just detta alternativ har valts och hur det är tänkt att genomföras. Dock alltid med följande tillägg:
Försåvitt nu inte styrelsen avser att gå ut med mera omfattande information till medlemmarna. Då nöjer jag mig med detta
Vidare.
Eftersom vi är mycket måna om att visa våra medlemmar att vi arbetar hårt med vårt revisorsuppdrag, skickar vi sen dessa något bearbetade prot. vidare till de medlemmar som lämnar oss sin e-mail adress, och därigenom meddelat att de är intresserade. (såvitt jag förstår finns inget förbud för en revisor att informera mycket och kontinuerligt). Tvärtom tror jag t o m att någon jurist hävdade i något sammanhang att man kan aldrig informera för mycket

När det gäller själva granskningen av bokföringen har jag ännu inte något bra förslag till hur den ska genomföras, eftersom jag inte är så duktig här. Men det var ju (vad jag förstått) å andra sidan inte heller den gamla revisorn, så det blir liksom ingen större skillnad.
Lite råd kanske vi kan få här på Forumet.
Enl HSB gäller bl a följande: För den enskilde revisorn är dock revisionssed inte bara en fråga om vad som står i FARs rekommendationer, utan det handlar också om samvete, omdöme, integritet, kunskap, erfarenhet, noggrannhet etc.
I så fall tycker jag ju att jag uppfyller alla krav med råge.

Vad är finessen? Jo jag avslöjade ovan att jag inte är någon bra revisor, och kanske inte heller så duktig jurist. Men jag tror att vi alltså på fullt laglig väg kan snabbt visa en del rädda styrelser att information inte och aldrig är fel! Ut med protokollen till medlemmarna, och låt HSB:s och SBC:s jurister äta upp sina dumheter.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-06-07, 21:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Men enligt mitt förmenande, har HSB och SBC i praktiken redan visat att det inte existerar några gränser i bostadsrätternas värld, som det inte går att göra strömhopp över.
Sant, man kan komma undan med i princip allt.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Det finns inga kända metoder att kontrollera hans insats.
Lag och stadgar omöjliggör all form av kontroll av revisorns arbete.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Vi bör inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras.
Detta kan aldrig upprepas tillräckligt ofta, och borde vara som ett mantra för oss alla.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Vi motionerar om att revisorns arvode ska överföras till Valberedningen, vars uppgift är mycket viktigare (enl våra erfarenheter) än internrevisorns.
Valberedningens uppgift är i normalfallet absolut viktigare än internrevisorns.
Dock faller möjligheten att tilldela valberedningen internrevisorns arvode inte minst på att majoriteten av föreningarna saknar valberedning eller så är valberedningen på ett eller annat sätt del av styrelsen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
För att medlemmarna ska förstå att vi menar allvar, erbjuder vi oss själva att ingå som revisor (utan arvode).
Brf-medlemmar är kanske universums mest trögpåverkade & trögreagerande livsformer....

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
(såvitt jag förstår finns inget förbud för en revisor att informera mycket och kontinuerligt).
En revisor kan informera om i princip allt. En revisor har faktiskt inte tystnadsplikt, vilket många tror (precis som myten om att styrelsen skulle ha tystnadsplikt).
Tvärtom så har såväl styrelse som revisor informationsskyldighet (om än en luddig sådan).
Förutsättningarna är bara två;
1. Alla ska ha samma möjlighet att få informationen från revisorn.
2. Informationen får inte skada föreningen (och det tror jag vi fastställt i tidigare trådar att sådan information i princip inte förekommer i en brf). Ej helller enskilda medlemmar får, enligt vad jag understrukit (men bemötts med partiellt motstånd mot), pekas ut.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Enl HSB gäller bl a följande: För den enskilde revisorn är dock revisionssed inte bara en fråga om vad som står i FARs rekommendationer, utan det handlar också om samvete, omdöme, integritet, kunskap, erfarenhet, noggrannhet etc.
För HSB gäller två saker;
1. Mycket snack men lite verkstad.
2. Lever inte som de lär.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:33.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-06-08, 22:16
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
En revisor kan informera om i princip allt..........Förutsättningarna är bara två;

1. Alla ska ha samma möjlighet att få informationen från revisorn.

2. Informationen får inte skada föreningen...........
Ej heller enskilda medlemmar får, enligt vad jag understrukit (men bemötts med partiellt motstånd mot), pekas ut.
Jag tror kanske inte att så många tänder på min "plan". Det var kanske mer ett sätt att visa att det finns många möjligheter att köra över en styrelse som inte vill släppa ut någon info om vad den sysslar med. Att man inte ens behöver övertala ett antal människor i föreningen att rycka upp sig och....
Man kan göra det själv och på egen hand, om man kan manövrera sig till revisors position. Och har man väl skapat ett hål i muren, tror jag att hela muren snart rasar. Det går liksom inte att fortsätta hävda att "man inte får..." när det redan sker, och inga poliser kommer farande. Inte heller HSB:s jurister torde dyka upp.

Men du påpekar ett nytt hinder i punkt1 ovan
En klurighet som du borde förklara (vilken §?) -och genast lösa

(Finns det ingen nödparagraf att hänvisa till. Av typ "bättre att några få..-än ingen"?)

Om jag, (som revisor då) av styrelsen begär att få deras mail-lista, eftersom jag anser att jag behöver informera medlemmarna och använder den kanalen, men sen har svårigheter att nå några utan mail. Otillfredsställande utan tvivel, men direkt olagligt ? Det är väl bara som vanligt, man löser inte alla problem på en gång.
Alla har dock tidigare funnit sig i många år i att aldrig få se ett protokoll. Vem av församlingens äldstebröder (de yngre har numera alltid internet) skulle reagera? Ingen skulle vara gladare än jag. Har man sett på ..., här finns ju intresse!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-13 klockan 16:45.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-06-10, 10:48
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Sant, man kan komma undan med i princip allt.


Lag och stadgar omöjliggör all form av kontroll av revisorns arbete.


Detta kan aldrig upprepas tillräckligt ofta, och borde vara som ett mantra för oss alla.
Låt oss en gång för alla konstatera, att det går inte, som en del på detta forum föreslagit, överlåta hela kontrollen av styrelsen ensidigt till revisorn. Endast om medlemmarna får läsa protokollen kan de se och upptäcka:
A om styrelsen handlat oegentligt
B om revisorn reagerat på felhandlingen.

Alltså
I den från oss gemensamma skrivning som Kluringen arbetar på, bör det påpekas med skärpa att den enda möjliga metoden för att vårt regelverk ska kunna fungera, är genom att vi medlemmar själva kan granska styrelsernas protokoll.

I det läget får givetvis även en kunnig intern revisor en trovärdig funktion och en given betydelse. Börjar han då dessutom på stämman att ibland agera, prata om nyckeltal och sakkunnigt förklara för oss "mindre vetande" besvärliga inslag, ja då är jag beredd att stödja hans rättmätiga tilldelning av arvode.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2010-08-31 11:18
Anmäla revisor - Auktoriserad revisor Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 9 2010-06-02 20:57
Revisor gör årsredovisning? Hallmat Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2010-01-13 14:19
Beslutsför styrelse och revisor mborg Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2009-06-05 13:28
Föreningsvald revisor i brf, vem kan bli det? MrDean Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 6 2008-03-23 20:15Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:27.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare