Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-03-30, 08:51
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen

Många har känt till fifflet inom HSB Skåne!

Vad som nu kommer fram i SDS om HSB (Svågerpolitik styr i skånska HSB-toppen och Vd:ns fallskärm: 4,6 miljoner) är hårresande att läsa, men risken är stor att det bara är toppen av ett isberg.

Notera att det är tyst som i graven på HSB Skånes webbplats. Inte en enda person vågar säga ett ord om de avslöjanden som SDS gjort. Fegt.
Utav 33 regioner är det bara HSB Malmö som nämner något på sin webbplats om det som inträffat i HSB Skåne.

Ingen moral och etik inom HSB
Det som hänt inom HSB Skåne har helt uppenbart pågått under lång tid, även om ogentligheterna kanske eskalerat under den senaste tiden. När HSB-cheferna och styrelsen märker att ingen reagerar och att de kan göra precis som de vill så testar de gränserna. Nu gick det inte längre eftersom SDS började gräva i detta, men det borde inte ens vara möjligt att gå så här långt med så mycket fiffel och mygel inom HSB som det förekommit här.

Naturligtvis så ser tjänstemännen på HSB hur de högre cheferna beter sig, men det finns inte tillräckligt mycket moral och etik inom HSB för att det ska ha någon betydelse. Alla håller varandra om ryggen på ett synnerligen fegt sätt... och på medlemmarnas bekostnad.

Inför Lex Maria i HSB
SDS skriver att HSB Riksförbund stöttat regionföreningarnas mygel och fiffel genom att i HSB:s kod för föreningsstyrning ha med att styrelsen "ska iaktta tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden vilkas yppande kan skada föreningen". Jag vet inte var detta står för jag kan i alla fall inte hitta det i koden för föreningsstyrning. Men det stämmer att enligt lag så har styrelseledamöter en sysslomannaställning och det innebär att en styrelseledamot inte ska sprida information som kan vara till skada för föreningen. Detta kan nog gärna feltolkas av HSB. Dessa lagregler har inte tillkommit i syfte att varken skydda de som begår oegentligheter eller för att se till så att det inte blir någon insyn som gör att oegentligheter inte kan upptäckas. Tvärtom så är det så att de som inte informerar om oegentligheter kan straffas för detta.

Jag har varit i kontakt med HSB Malmö just angående frågan om sysslomannaställning. HSB Malmö hävdar bestämt (men alltså felaktigt) att det innebär att man har tystnadsplikt. Det finns ingen tystnadsplikt. Inte för tjänstemännen, inte för HSB-representanterna i föreningarna, inte bland fullmäktigeledamöterna, inte bland styrelserna. Inte någonstans. Någon måste lära HSB vad som gäller i denna fråga, så kanske bara detta gör att man blir lite mindre benägen att begå oegentligheter inom HSB.

I stället för att HSB Riksförbund skyddar de som begår brott inom HSB så skulle naturligtvis HSB Riksförbund sett till så att det tydligt framgår i koden för föreningsstyrning att varje medlem och tjänsteman har en skyldighet att informera om eventuella oegentligheter. Först då kan man få stopp på det bedrägliga beteendet gentemot medlemmarna.

Genom att införa en regel där det tydligt framgår att det är var och ens skyldighet (i stil med Lex Maria inom sjukvården) att anmäla misstanke om oegentligheter och brott så kan man få stopp på allt det mygel och fiffel som förekommer inom HSB-organisationen.

HSB:s kod för föreningsstyrning, mer skada än nytta!
Som det är idag ställer HSB:s kod för föreningsstyrning till med mer problem än nytta. Om detta råder inte det minsta tvivel. Koden är extremt tandlös. Allt är skrivet väldigt luddigt och övergripande. Det är fritt att göra i princip vilken tolkning som helst för allt som står där. I stället för att förhindra att fel begås så resulterar koden i att de flesta som begår fel friskrivs från sitt ansvar. Bryter man mot koden (vilket är svårt att göra oavsett hur fel man gör) så är det inte instiftat några konsekvenser för detta. Etc. etc. Koden är en total katastrof för HSB. En del regionföreningar har redan antagit koden. För HSB Malmö är det dags den 26:e april att besluta om koden för föreningsstyrning ska antas. Koden för föreningsstyrning ska aldrig under några omständigheter antas, men tyvärr så begriper med all säkerhet fullmäktigeledamöterna inte detta, utan koden kommer att antas av HSB Malmös oinitierade fullmäktigeledamöter den 26:e april.

HSB Malmös styrelse hävdar felaktigt gång på gång att koden redan gäller. Styrelsen har inte ens förstått att detta inte är ett beslut som styrelsen kan ta.
Se bl.a. denna sida där det står;
Citat:
Koden är utformad särskilt för HSB-rörelsen och baseras på Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna samt HSBs värderingar. Koden började gälla den 1 januari 2008. Syftet är att den ska vara ett verktyg som ger en öppen, demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB.
Byt ut alla fullmäktigeledamöter i ett svep!
Med oengagerade medlemmar och minst lika oengagerade fullmäktigeledamöter som inte utför det uppdrag de innehar så blir det så här. Alla fullmäktigeledamöter inom HSB Skåne borde bytas ut rakt upp och ner. I ett enda svep. Ingen av dem förtjänar att få sitta kvar eftersom bevisligen ingen av dem tagit sitt ansvar.

Det som inträffat inom HSB Skåne håller på att bli vardagsmat inom HSB och snart är det ingen som förvånar sig längre över hur det går till inom organisationen. HSB-cheferna försöker knappt ens dölja sina oegentligeheter pga att de är så säkra på att den oengagerade massan av medlemmar inte bryr sig eller ifrågasätter något. Därför ser HSB:s årsredovisningar ut som de gör. Med massor av luckor som kan dölja de djupaste hemligheter.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?- Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öpnna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?


Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?Fotnot.
Lex Maria är vad man normalt kallar det som står i 6 kap. 4 § i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531), som innebär att personalen har skyldighet att anmäla om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:25. Anledning: Tillägg om den totala tystnaden från HSB Skåne
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:26.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare