Sida: << | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ingvar Andersson

Vad jag förstår av vår ordförande skall HSB besluta om nya stadgar i höst. Punkten du pekar på skall vara kvar! Går det inte att motionera om en sådan sak?

8/09 2007 (2860) e
    Kommentar av Admin
Den 11 oktober tror jag styrelsen tänkt sig att det ska bli en extrastämma, bl.a. med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning och tillhörande stadgeändringar.

Jo, det går att ändra §21 i stadgarna, men det kräver två på varandra följande stämmor för att ändra stadgar.

Det kan göras antingen genom att styrelsen tar upp stadgeändringen på två stämmor (den första den 11/10), alternativt en motion till nästa årsstämma. För det senare alternativet så kan det ha passerat ett till två år (om årsstämman hålls när den brukar) innan §21 justerats.

Valberedningspolicyn måste ändras samtidigt. Det kan göras på en och samma stämma, men problemet är att man på första stämman måste bestämma hur den ska ändras alternativt att tillsätta en projektgrupp som tar fram förslag på ändringar till nästa stämma, och då blir det två stämmor även för ändring av valberedningspolicyn.

Med lite planering och lite god vilja så kan HSB Malmös styrelse dock fixa alla policy- och stadgeändringar inom loppet av tre veckor (utan att gå den omständiga vägen som tar 1-2 år).

Ett tredje alternativ är att fullmäktige samlar ihop några namn för att få till en extrastämma om stadgeändring.

Ett annat problem är de stadgeändringar som HSB Riks tagit fram. En del av dessa är bra, men vissa är fullständigt och totalt meningslösa och några är rent ut sagt helt galna.
De kan orsaka en hel del komplikationer för HSB i hela Sverige om de införs, och jag är rädd för vilka konsekvenser dessa stadgeändringar kommer att få, såväl kortsiktigt som långsiktigt.

Det finns en hel del stadgparagrafer som bör införas (bara de förslag jag har är en hel del) och ett antal av dagens stadgeparagrafer som bör förändras. En total revidering av stadgarna behövs.
HSB Malmös styrelse borde tillsätta en projektgrupp snarast för översyn av stadgarna.

I och med att det är en så omfattande och tidskrävande procedur att ändra stadgar så är detta inget man kan hålla på och göra lite då och lite då, utan man måste ta så mycket som möjligt i ett svep.


Ingvar Andersson

Om nu en valberedning är inkompetent är det ett problem för dom som har utsett valberedningen, men det är ju knappast valberedningen som väljer personerna, eller?

7/09 2007 (2859) e
    Kommentar av Admin

Inte helt sant, Ingvar.

Det är förvisso ett problem för dem som inte verkat för att byta ut valberedningen, dvs HSB Malmös fullmäktige (och detta problem kan inte förringas... vilket jag inte heller har gjort), men det största problemet är för samtliga 41.000 godtrogna medlemmar i HSB Malmö som inte fått bra/de optimalt bästa förtroendevalda som är engagerade, bevakar medlemmarnas intresse och vet vad de håller på med.
Så mycket skada som denna lilla grupp på 5 personer har ställt till med!

Du skriver "det är ju knappast valberedningen som väljer personerna".
Ja, det skulle man ju vilja tro. Men så fungerar det inte!
I alla fall inte i HSB Malmö.
Det är faktiskt valberedningen som väljer valberedningen i HSB Malmö, hur absurt det än låter, och detta är en av de saker jag vänder mig mest mot.
Är det så det ska fungera i en kooperativ organisation?
Kan man säga att detta är i enlighet med demokratiska värderingar?

Det är också i princip bara valberedningen som kan avsätta valberedningen, med dagens regelverk. Är det bra?

Sedan kan man naturligtvis tycka att det är rent ut sagt sjukt av HSB Malmös styrelse såväl som av fullmäktigeledamöterna att acceptera att valberedningen begränsar rösträtten inom HSB Malmö till endast några få personer, i motsats till hur det fungerar överallt annars i Sverige och i västvärlden.

Men allt detta kommer förhoppningsvis att klarna bättre inom en snar framtid när jag lägger ut informationen om HSB Malmös valberedning.

I detta omfattande material kommer du också att kunna läsa hur valberedningen fört de flesta bakom ljuset på en mängd olika sätt. Att det kunnat fortgå så här sedan främst runt år 2000 kan tyckas obegripligt, men det baseras på att det inte finns någon som helst insyn i valberedningens arbete, samt att den valberedningspolicy som HSB Malmös valberedning tagit fram är ett stort skämt (precis som punkterna valberedningen tagit fram i HSB:s kod för föreningsstyrning)!

Jag undrar hur vanligt förekommande detta är inom HSB.

Men en sak är helt klar!
Det måste omedelbart till en extrastämma för att reda ut problemen med valberedningen i HSB Malmö! För varje dag som går nu så kommer problemen bara att förvärras. Det bästa, enligt min åsikt, hade varit om valberedningen hade haft vett att hoppa av själv, men med det sanslösa arvode de lyckats skaffa sig så lär vi kunna glömma denna möjlighet.

HSB Malmö måste få till en valberedning som inte bara sitter där för pengarnas skull.

Avslutningsvis vill jag säga att jag inte tycker att bara för att man är förtroendevald så kan man fritas från allt ansvar och bete sig precis hur man vill. Om jag hade varit vald till något så hade jag gjort allt som stod i min makt för att uppnå ett gott resultat. Jag hade inte myglat, försökt bedra eller ljugit. Men det är hur jag är uppfostrad.JA

Jo, det betyder att man får ta ut en avgift om 2,5% av prisbasbeloppet som är gällande vid överlåtelsen. Prisbasbeloppet ändras nämligen varje år, därav forumleringen. Detta är inte HSBs forumlering och kommer från förarbetena till BRL där man anger 2,5% som en ganska fast rekommendation för vilka omkostnader en förening kan tänkas ha.

7/09 2007 (2858) e
    Kommentar av Admin
Jo, så långt hängde jag med. Men jag får inte ihop det ändå.


stephan

Då skulle väl inte detta behöva stå????
"vid tidpunkten för ansökan om medlemskap"

6/09 2007 (2857) e
    Kommentar av Admin
Ärligt talat förstår jag inte vad som sägs i denna mening från HSB.


Myggan
Hemsida

Här är Kasselrings första kampanj för Riksbyggen
Klicka i bollen

6/09 2007 (2856) e


JA

Jag förstår inte frågan? Det står där för att ange med vilket maxbelopp avgiften kan utgå.

6/09 2007 (2855) e
    Kommentar av Admin
Off Topic!

SNYGGT, HSB MALMÖ !!!
Jag har nu från en mycket hjälpsam och tillmötesgående Börje Nilsson mottagit kopior av årsstämmoprotokollen från 1996 och 2001. Jag fick rubbet. T.o.m. mer än vad jag begärt (t.ex.lite intressant historik om hur regionindelningen genomfördes 1996). Absolut ingenting saknades!

Någon som undrar varför jag ville ha dessa två protokoll?
 1. För att det ska inte vara något problem för medlemmar att få ut kopior av offentliga handlingar från HSB, så som det fungerat tidigare. ÖPPENHET OCH INSYN måste gälla!

 2. Därför att det förts in en helt galen stadgeparagraf i HSB Malmös stadgar om att det endast går att nominera medlemmar via HSB Malmös valberedning, i strid med hur det fungerar överallt annars.

 3. Därför att det antagits en helt galen valberedningspolicy som inte ens går att ändra med det regelverk som bestämts, och jag vill veta hur detta gått till.
  Dessutom är det endast de medlemmar som ingår i brf-styrelser och bospargruppens fullmäktigeledamöter som får nominera medlemmar till förtroendeposter (helt unikt för HSB Malmö, och förmodligen för alla olika föreningar i Sverige, och kanske t.o.m. i hela västvärlden) och jag ville se hur detta gått till.
  Mer info om denna bit när jag publicerar mitt omfattande och ytterst skrämmande dokument om hur det gått till inom valberedningen i HSB Malmö.
 4. Jag vill se vilka stadgeändringar som antagits 1996 och 2001.

Därmed har test 1 utförts med betyget väl godkänt för HSB Malmö!

Test nummer 2 blir att HSB Malmös styrelse håller sitt löfte att besvara de frågor jag ställt till dem. Det är 34 frågor så de måste naturligtvis få den tid de behöver för att besvara alla dessa frågor, och jag hoppas att svaren blir givande och "oluddiga". Mer om detta så fort HSB Malmö svarat på frågorna.stephan

Till JA Admin och övriga avseende överlåtelseavgift.
JA och Admin säger att ni "tror" att det är okej att ta ut överlåtelseavgift när tillexempel ett par separerar och den ena övertar bostadsrätten.

Gäller er "tro" också efter den föreningens (och de flesta andras) stdgar med följande text?

"§ 32

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. för arbete vid övergång av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst 2,5% av prisbasbeloppet enligt lag (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om medlemskap."

Hur kan då sista meningen stå där, och varför?

6/09 2007 (2854) e


JA

Såg också Uppdrag Granskning igår. Helt klart anmäkrningsvärt att godta en sådan klausul. Dessutom är det lite märkligt att HSB köper hyresrätter för att bereda bostad åt sina medlemmar istället för att bygga nya hyresrätter. Jag menar, i dessa hus bor det ju redan folk!?

6/09 2007 (2853) e
    Kommentar av Admin
HSB Stockholms "ändamål"
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att;
 • bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder

 • äga och förvalta fast egendom

 • äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag

 • verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet

 • främja bosparandet i HSB Bank AB samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter

 • genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform

 • utöva annan härmed sammanhängande verksamhet (???)

 • lämna kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform

 • genom kompetent rådgivning, bl.a. genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse

 • verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet

 • i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling
Många HSB-föreningar skiljer sig mer eller mindre åt i sitt syfte (märkligt nog), men jag ser inte riktigt att det ingår i HSB Stockholms syfte - precis som du säger - att med stöd av oetiska avtal omvandla ruckel till HSB-hyresrätter tillägnade en speciellt utvald grupp av bosparare.


Några av kommentarerna från tittarna, att fundera lite på;

Fråga: Skulle ni inte kunna granska hur demokratin fungerar i de bostadsrättsföreningar som förvaltas av Riksbyggen för där finns ingen insyn och ingen demokrati, det är Riksbyggen som styr? Bibbi
Svar: Absolut. Skriv till oss om tips. Janne Josefsson

Fråga: Om samtliga boende blir medlemmar i HSB kan de tvinga HSB att bilda bostadsrättsförening? jadden
Svar: Nej. Men det vore väl ett bra sätt. Kommer HSBs styrelse att gå emot ett hus fullt av medlemmar? Lars-Göran Svensson

Fråga: Vad säger den sittande regeringen om det med HSB ? Är dom inte för utförsäljning? Robert
Svar: Regeringen har nog inget inflytande på HSB. Ordföranden och vice orföranden i HSB stockholm är två fd s-riksdagskvinnor. Lars-Göran Svensson

Fråga: Hur kan en VD och en styrelseordförande i ett så stort företag ha så olika åsikter och dålig koll om vad som händer i företaget !!! rolf
Svar: Hör av dig till HSB och ställ frågan. Dålig samordning och koll förmodar jag. Eller så har dom två olika kompasser att utgå ifrån. Janne Josefsson

Fråga: det är ett vanligt och helt lagligt sätt att förvärva fastigheter eller företag. Säljaren kan bilda olika dotterbolag och sälja dessa aktier. Lagstiftaren har säkert med detta i förarbetena. Vad ser ni som det stora problemet?? Vems ärende går ni? I ingressen så säger ni "HSB medverkar till svarthandel" svart handeln skulle ske med vilken fastighetsägare som helst som ny ägare, Boven i dramat är den förre ägaren, som ni inte ägnar många sekunder. Känns som hyresgästerna fått en seriös ägare nu och det borde dom vara glada för. Robert
Svar: HSB hade kunnat be den förra ägaren att rensa upp i avtalen, uppmanat honom att gå tillbaka till de 18 och betala igen de svarta pengarna och därefter strukit klausulen i hyreskuntraktet. Men det gjorde inte HSB. Lars-Göran Svensson

Fråga: Inget brott har begåtts, svarthandeln kommer upphöra, segregationen minskar en aning, hyresgästerna får en seriös värd, de som har "olagliga" rättigheter i hyresavtalen anmäls till hyresnämnden. Vad är problemet? bostadssökande
Svar: Ser du inga problem med att kedjan av svartförsäljning pga av avtalet kan fortsätta? Janne Josefsson

Fråga: Har polisens inställning till "svarta kontrakt" ändrats eller är det ett lågprio ännu? Patrik
Svar: Detta är ett brott som inte betraktas som en brott, ett märkligt tillstånd, för varför ska någon rätta sig efter en lag som polis, åklagare, myndigheter inte bryr sig om att beivra. För att vi ska tro att det ser lika bra ut i verklgiheten som på pappret? Janne Josefsson

Fråga: Det är väl ändå så att det är säljaren som säljer ett bolag, oavsett vem som är köpare. Hur kan man få detta till att HSB kringgår hembudet. Göran
Svar: HSB erkänner ju själva att man kringått lagen/hembudet. Det hade varit enklare för HSB att köpa själva husen men det kunde man inte. Därför var man tvungen att köpa bolagen. Lars-Göran Svensson

Fråga: Alla "olagliga" avtal kommer ju anmälas till hyresnämnden. Antar att nämnden inte har för avsikt att legalisera vidare svarthandel, eller vad tror du? bostadssökande
Svar: Inte svarthandel - men allt talar för att hyresenämnden inte kommer att ge HSB rätt. Hyresgästerna lär få behålla sina specialkontrakt, med de möjligheter som erbjuds.... Lars-Göran Svensson

Fråga: Är det rätt uppfattat att fastigheterna ägdes av bolag redan vid den tidpunkten då hyresgästerna hade bildat bostadsrättsföreningarna och skickat in bevakningen till Inskrivningsmyndigheten? GOK
Svar: ja Lars-Göran Svensson

Fråga: Varför denna negativa attityd till HSB. Det är ju en seriös fastighetsägare som tagit över. Självklart kommer liknade kontrakt inte i fortsättning upprättas. Arne
Svar: Jag har ingen negativ syn på HSB. Men visst undrar man efter detta hur det är ställt i denna medlemsägda organisation. Janne Josefsson

Fråga: Jag tycker att HSB visar samhällsansvar genom att värna hyresrätten. Pinsamt att licenspengar används för att försvara enskilda boendes försök att göra ett ekonomiskt klipp på sin bostad istället för att t ex granska tung organiserad brottslighet mm. Visa lite stake tack! Nils
Svar: Nä vi ska naturligtvis bara granska de företag och organisationer som du inte gillar. Kan du skicka en lista? Janne Josefsson

Fråga: Är det rätt att hyresgästerna inte ens blev tillfrågade eller informerade om att det skulle säljas? Robert
Svar: Dom fick inget veta förrän affären var klar. Lars-Göran SvenssonHyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forum


Myggan

Efter att ha sett Uppdrag Granskning så inser man ju snart att Vd har skrivit under kontraktet UTAN att ha läst?
I annat fall så ska denna Vd bli granskad av en åklagare?.
Hela Styrelsen i HSB stockholm måste ju vara involverad i en affär på en halv miljard?

Hoppas medlemmarna i Stockholm reagerar nu!?

Undrar om det inte fanns en HSB konsult som tog 3.5% på totalen 25/09 2007 (2852) e
    Kommentar av Admin
Det HSB Stockhlom gjort är inte olagligt. HSB har bara utnyttjat kryphål i regelverket.

Men fem viktiga bitar.

1.
Precis som du säger så framgår det av VD på HSB Stockholm att det skrivits kontrakt på mycket stora summor utan att de verkar veta vad de skrivit under, alternativt så ljuger VD:n?

2.
Det handlar om moral och etik, och det HSB Stockholm pysslat med är verkligen inte i enlighet med sunt moraliskt tänkande.

3.
HSB Stockholm säger att de med sina "skumraskaffärer" vill hjälpa de unga, men för att få tillgång till lägenheterna måste man ha bosparat i 20-30 år och ha minst 100.000 kr på HSB:s konto.
Det lär inte vara så många "unga" som uppfyller dessa villkor (om man inte räknar 50-åringar som unga).
Alltså måste HSB Stockholm ljuga här också, eller hur?

4.
Det är ganska fallfärdiga kåkar HSB köpt. Det första HSB gör är att höja hyran, om än bara med drygt 3 procent just nu, men det lär bli en hel del mer om man ska finansiera den renovering som är nödvändig.

5.
HSB tar den uppenbart skumma säljaren i försvar. Man undrar hur HSB resonerar när de kan göra detta.


JA

Det krävs ett styrelsebeslut. Jag brukar informera mäklare som ringer och tar uppgifter om föreningen. Annars märker man detta på den första avgiftsavin.

Kan noteras att dessa är den enda avgifter som föreningen kan ta ut av medlemmen överhuvudtaget utöver årsagiften. (borsett från den första upplåtelsen då insats m.m. tas ut) Har föreningen andra anspråk får den stämma in medlemmen vid tingsrätten.

5/09 2007 (2851) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 14/08-2022 08:39:28 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: