Sida: << | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


nike, medlem, fristående brf, SBC-medlem.

Ämne: SBC, Sveriges Bostadsrätts Cemtrum.

Då man läser inlägg från nu och förr tycks det råda en stor övervikt för diskussioner om och problem med framförallt HSB men även Riksbyggen. Visst, de är jättestora organisationer med många medlemmar, men det finns också en stor kader brf som inte är uppknutna på det sättet.

Vår förening är frïstående. Vi är inte uppknutna till någon organisation. Visserligen är vi medlemmar i SBC, men förvaltningen sköter föreningens styrelse.

Fördelen för oss enskilda brf-medlemmar är indirekt, i det att SBC håller styrelsen informerad om alla ständiga ändringar i lagar och förordningar.

Nackdelen är att SBC endast är till för styrelsen. Vi enskilda brf-medlemmar kan inte vända oss till SBC för att få råd och hjälp med olika spörsmål. Vår styrelse har t o m använt sig av SBC som företrädare vid medlems tvist med föreningen, och medlemmen har därmed själv fått vara med och betala motpartens biträde.

Det skulle vara intressant att få höra om styrelsers respektive enskilda brf-medlemmars uppfattning om och erfarenheter av SBC. Antingen ni är förvaltade av SBC eller sköter förvaltningen själva.

Vill också gärna att ni brf-medlemmar i fristående föreningar hör av er och delger oss era erfarenheter, hur ni håller er informerade och up to date, och hur ni får hjälp när så behövs.

Skriv, skriv, skriv!


22/03 2007 (2200) e
    Kommentar av Admin
Det är naturligtvis inte så bra att SBC bara är till för styrelsen, och att medlemmarna inte har någon att vända sig till.

Inom HSB fungerar det så i konflikter mellan styrelse och medlemmar att HSB som regel alltid tar styrelsens parti (oavsett hur fel styrelsen har). Dvs medlemmen får inte bara kämpa mot styrelsen för att hävda sin rätt. Medlemmen får även kämpa mot hela HSB-organisationen. För de flesta medlemmar så kan detta vara en ganska jobbig situation.

Jag kan inte SBC så bra, men ju mer jag sätter mig in i SBC, desto mer negativt inställd blir jag till denna organisation. Det du beskriver här att enskilda medlemmar själva får finansiera inte bara sina egna kostnader i en tvist utan även motpartens kostnader (dvs styrelsens) är exakt hur det fungerar inom HSB (och inom Riksbyggen). Det är ju bara helt absurt att det får gå till så här, och det måste till en ändring i regelverket för att denna odemokratiska och synnerligen orättvisa hantering snarast ska upphöra.

Medlemmar ska inte behöva betala för att bli "trakasserad".

Kan tillägga att det är särskilt viktigt att på varje årsstämma pressa styrelsen till att redovisa exakt hur stora de juridiska kostnaderna ("advokatkostnader") varit och exakt hur dessa pengar har använts. Det stoppar på intet sätt en styrelse från att använda medlemmarnas pengar i tvister mot dessa medlemmar, men det kanske får en del styrelser att tänka till lite först innan man spenderar pengar på advokater och dylikt mot medlemmarna.


nike, medlem

Ämne: Extra stämma

Du kan vara lugn, Myggan. Jag har varit med på varenda stämma under de fyrtiofem år föreningen hittills existerat, och vägrar tystna även om styrelsen och deras kompisar "suckarna" längst bak gärna skulle se att så sker. Och mellan stämmorna har jag en ganska livlig korrespondens med styrelsen i olika ärenden. Så vi kämpar vidare.
22/03 2007 (2199) e


stephan

Hyresrätter till bostadsrätter

Vad tror ni kommer hända efter den 1 juli, då det kommer vara fritt fram igen för allmännyttan m.fl. att sälja ut hyresrätter.

Många nya småpåvar?
Vad skall bostadsförsäljarna göra av med intäkterna?
HSV = vinnare i och med många nya uppdrag?
De nya styrelserna kommer de bestå av de som vill sälja snabbt för vinningens skull?
Många frågor inga svar.

22/03 2007 (2198) e


Myggan

Helt uppenbart så är det ju så att medlemmarna har lite svårt för att vara "besvärliga".Det är ju därför det ser ut som det gör i dom olika föreningarna.
Då får man helt enkelt kalla till ett eget möte och informera medlemmarna om bristen på demokrati,upphandlingsförfarande eller vad det måtte vara.
Man ska inte ge upp för lite motstånd om man vet att man har rätt eller?
Sen att du inte bara har din styrelse att kämpa mot utan du ska behöva kämpa mot HSB både regionalt och centralt gör ju inte saken lättare!
Det var samma med mig jag brydde mig inte-
Var inte intresserad av föreningen tills den dag jag kom i samspråk med medlemmar som viste att inte allt var som det skulle.
Efter många och långa samtal med andra medlemmar så bestämde vi oss för att det ska införas demokrati i denna förening!
Vi bildade en intresseförening och vårat mål var att få ihop 10% av medlemmarna.
Vi fick ihop 63 utav 276 medlemmar alltså över 20% pluss alla som stödjer oss icke offesiellt!
För det är som du säger medlemmarna vågar inte-kan inte-bryr sig inte-
Klart det är en lång väg att gå,men ordets makt är större än styrelsen och HSBs "locket på"
Till Lena och Nice och alla andra:
Man får inte ge upp för lite motstånd!
Det är klart du får motstånd!
Dessa personer som sitter i styrelser och HSB tror ju att detta ska fungera i evighet-men tro mig: alla elefanter ramlar.
Eller ska vi fortsätta att leva i en SKENDEMOKRATI?

22/03 2007 (2197) e


nike

Ämne: extra stämma.

Apropå Myggans råd till Lena S. "...genom minoritetskydd så har ni alltid rätt att få till en extrastämma? Räcker med 10% av medlemmarna vill ha ett möte om "vad som helst" så är styrelsen skyldig enligt lag att kalla till extrastämma."

Visst - så är det. Enligt lag. Men så är det ju det här att få ihop de 10 %-en. Inte så lätt inte. Vi har många goda grannar som tycker och håller med. Men när det gäller att skriva sitt namn på skrivelsen med krav på extra stämma så - nix. Där går gränsen. Man vill inte utsätta sig, det gäller ju att stå på god fot med de som bestämmer!21/03 2007 (2196) e


Myggan

Lena S:
Under "övriga frågor" kan man ställa frågor, men svaren brukar sitta långt inne.
Då gäller det att stå på sig och inte ge sig även om du inte får något svar!
Styrelsen kan säga "vi har inte pärmarna här" så kan du kräva att revisorn svarar dig vid ett senare tillfälle.(tror det är innom 14 dagar)
Jag kallar det för SKENDEMOKRATI det vi har i våran förening och som du ser i övrigt i detta forum så är det desamma problemet i många föreningar i detta land.
Själv har jag skrevet en motion där jag vill att styrelsen skall kalla till ett "medlemmsmöte" ca var tredje månad för att informera om vad som är pågång samt att medlemmarna får ställa frågor på det.
Håller helt med dig Lena att det är inte bra att bara kunna ställa frågor en gång om året och då genom motioner!
Det måste införas en dialog mellan medlem och styrelse.En ständig dialog.
Man kan inte som i vårat fall ivarata medlemmarnas ekonomiska intressen UTAN dialog!
Hoppas du lyckas i din förening Lena.
Stå på dig och sluta ALDRIG att ställa frågor!
Medlemmar som välsignar allt som styrelsen gör är tyvärr ganska vanligt och kvävande för demokratin.
Men du vet att genom minoritetskydd så har ni alltid rätt att få till till en extrastämma?
Räcker med 10% av medlemmarna vill ha ett möte om "vad som helst" så är styrelsen skyldig enligt lag att kalla till extrastämma.21/03 2007 (2195) e


stephan

Certifiering

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB har möjlighet att bli certifierade. HSB Certifiering är ett system för att kvalitetssäkra bostadsrättsföreningar. En certifierad förening håller en mycket hög standard och lämnar tydlig information om verksamheten.

Tänk om det vore så lätt som HSB informerar om?

20/03 2007 (2194) e


stephan

stämmor

Ja, även om mitt svar inte var det bästa, svårt att skriva kort o koncist. så var dina synpunkter klart mer invecklade.
Frågor kan man väl ställa till styrelsen när som helst, tillexempel genom brev till styrelsen. Enligt konstens alla regler skall de ta upp frågor från medlemmar på ett styrelsemöte, eller som måga har, delegerat vissa frågor till förvaltarna att svara medlemmarna på.

Frågor på stämman måste besvaras av styrelsen. om de inte kan på stående fot skall de svara skriftligt inom 2 veckor. till de som begär det på stämman, men.

Du kan bara ställa frågor om de ärenden som behandlas på stämman. Under genomgång sv årsredovisning kan du tillexempel fråga om det eller det projektet, varför föreningen inte betalar mer på lån etc etc.

Du kan tillexempel inte ställa en fråga om varför förvaltarna inte hör av sig när de har lovat tillexmpel.

20/03 2007 (2193) e


JA

Självklart har du rätt att ställa frågor till styrelen på stämman, du har sk frågerätt under stämman - vilket för övrigt är det enda tillfället man har det. Det finns dock ingen liknande rättighet att få de svar man vill.

Styrelsen kan underlåta att svara om det de bedömer att det skulle skada föreningen, det är dock inte sannolikt att en BRF har sådana frågor på bordet. Men det skulle kunna vara frågor om ensilda medlemmar etc.

Om dock styrelsen bedömer att man inte kan svara av detta skäl bör de kunna ge dig informationen enskilt vid ett senare tillfälle. Detsamma gäller om de inte kan svara/ge dig handlingar under pågående möte.

20/03 2007 (2192) e


Lena S.

Tack för svaret. Så jag kan alltså inte ställa allmänna frågor på en stämma. På stämman kan man lämna in förslag i form av motioner, men om man har några frågor till styrelsen så får man alltså inte ställa dessa (om frågorna inte är direkt kopplade till motionerna)? Det verkar ju lite knepigt. Hur ska då medlemmarna kunna påverka och få information från styrelsen? Det kan ju finnas massor med frågor man som medlem skulle vilja ha svar på från styrelsen utöver det som har med motioner att göra.

Dessutom så kan jag se i vår förra årsredovisning att inte en enda motion hade skrivits. Konstigt att ingen skriver motioner om det nu är det enda sättet att få kontakt med styrelsen.

Om jag vill ställa frågor till styrelsen så får jag samla ihop mina frågor och ställa dessa i motioner till styrelsen en gång om året? Det känns ju lite löjligt att behöva göra så här. Har inte en styrelse informationsskyldighet?

20/03 2007 (2191) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 15:23:43 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: