Sida: << | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan
Hemsida

HSB en folkrörelse, med egna regler?

HSB anklagas för att främja svarthandel

HSB köpte tio centralt belägna fastigheter med 326 små hyreslägenheter. Föra att kunna göra detta gick man förbi de nuvarande hyresgästernas förköpsrätt. Däremot skrev man under på att 18 av dessa fritt får förfoga över sina kontrakt, vilket öppnar för svarta affärer. Kritiken är svidande, bland annat från Fastighetsägarna Stockholm.

22/09 2007 (2914) e
    Kommentar av Admin
Bostadsrättsorganisationen HSB har sedan en tid tillbaka börjat köpa fastigheter med små hyreslägenheter. Tanken är att dessa sedan, i den mån de blir lediga, ska erbjudas bosparare som inte kan eller vill köpa en bostadsrätt.

Som ett led i denna strategi tog man nyligen över tio centralt belägna fastigheter i Stockholm med sammanlagt 236 lägenheter. Och i går berättade SVT:s undersökande magasin Uppdrag Granskning om affären.

I tv-programmet hävdar Charlotte Axelsson att lagen som ger hyresgäster förköpsrätt borde ändras och lovar att HSB, trots den ifrågasatta klausulen, kommer att se till att inga svarta lägenhetsaffärer kommer till stånd. HSB anser att man genom affären tar ansvar för sina medlemmar, samtidigt som man genom att förhindra en omvandling till bostadsrätt motverkar den tilltagande segregationen i Stockholm.


stephan

REA i HSB
"Kostnaden för HSB Certifiering för bostadsrättsföreningarna har fastställts av styrelsen till 5 000 kronor/år om medlemsantalet överstiger 100 och 2 000 kronor/år om medlemsantalet i bostadsrättsföreningen understiger 100"

Priset för att certificera sig som bostadsrättsförening har sjunkit kraftigt, varför tror ni?

21/09 2007 (2913) e
    Kommentar av Admin
Om certifiering


Micke

Nu är det precis som du skriver att det är upp till fullmäktigeledamöterna ute i föreningarna att reagera.
Är man tyst så köper man läget och vill inte rätta till fel och brister inom HSB.
Finns där någon möjlighet till återbetalning av arvodena i senare skede.
Tänkte på att stämman gick fel till och blir omgjord går det inte att fastställa besluten?
Är en fundering jag grubblar på.

21/09 2007 (2912) e
    Kommentar av Admin
Ja, beslutar rättsväsendet att stämman var ogiltig (att Tingsrätten skulle kunna komma till något annat beslut är knappast troligt med tanke på att det är solklara lag- och stadgebrott som begåtts) så blir besluten ogiltiga, och stämman måste göras om, med nya beslut.

Det enda sättet för HSB Malmö att komma undan är om det blir en förlikning mellan HSB Malmö och Brf Misteln genom att HSB Malmö lyckas skrämma Brf Misteln på olika sätt.

Det känns dock helt galet att det är en brf mot HSB Malmö.
Brf Misteln borde ha fått stöd från minst majoriteten av de 250 brf:arna i Malmö.
Varför ska Brf Misteln kämpa ensam, i samtliga Malmö-brf:ars intresse, mot HSB Malmös styrelse?

HSB Malmös styrelse använder allas pengar för att att komma undan sitt ansvar.
De har anlitat Blanka Kruljak från en säkert väldigt dyr advokatfirma för att försöka hitta kryphål.
Jag kan redan nu utlova att de inte kommer att lyckas med detta, så dessa pengar är bara bortkastade, men vad bryr sig HSB Malmös styrelse om detta? När det handlar om att skydda sig själv (= styrelsen) så finns det inga kostnader för oss medlemmar som är för stora!

I motsats till HSB Malmö så ser Brf Misteln till allas vårt bästa, och Brf Misteln borde verkligen ha fullt stöd bland fullmäktigeledamöterna för detta. Jag vet inte om det är så, men jag har i alla fall inte hört fullmäktige ryta till och tydligt tala om för HSB Malmös styrelse att nu får det vara nog med dumheterna.

Därav ställer jag mig tveksam till om det finns något som kan få fullmäktige att reagera.

Om ca 26 fullmäktigeledamöter skriver under en begäran om extrastämma (som HSB Malmö försöker göra allt för att undvika) så kan nog en hel del problem lösas upp på denna extrastämma.

Någon borde gå ut med en namninsamling bland fullmäktige. Då skulle man också få svart på vitt vilka fullmäktigeledamöter som står på medlemmarnas sida, och vilka som håller HSB Malmös styrelse om ryggen. Det skulle vara ganska värdefull information!

Som det är idag så kan alla fullmäktigeledamöter gömma sig bakom varandra, men en namninsamling skulle visa var ledamöterna egentligen står i sakfrågorna.


stephan
Hemsida

Se klicken.
Kan man vänta sig något av HSB, där "bossarna" verkar gilla bäst av allt att fortfarande klä ut sig och leka i sandlådan?21/09 2007 (2911) e


Admin

HSB RIKSFÖRBUND VÄGRAR LÄMNA UT STÄMMOPROTOKOLL

Efter en vecka och en påminnelse fick jag idag svar från HSB Riksförbund där de på ett onödigt omständigt sätt förklarar för mig att de inte har för avsikt att låta medlemmarna få se HSB Riksförbunds offentliga stämmoprotokoll !!!

De är hemligstämplade !!!

21/09 2007 (2910) e
    Kommentar av Admin
Så här svarar HSB Riksförbunds jurist samt HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh.

Angående Ditt önskemål om kopior på stämmoprotokoll

Jag får härmed återkomma i sak beträffande Ditt önskemål om att erhålla kopior på HSB Riksförbunds stämmoprotokoll.

På HSB Riksförbunds stämma i maj i år antogs HSBs kod för föreningsstyrning som börjar gälla den 1 januari 2008. I HSBs kod för föreningsstyrning anges att protokoll från stämma ska återfinnas på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman. Röstlängden från stämman kommer inte att behöva redovisas. HSB Riksförbund arbetar för närvarande med att anpassa verksamheten efter HSBs kod för föreningsstyrning. HSB Riksförbunds medlemmar är de 33 HSB-föreningarna vilket formellt sett innebär att det endast är dessa 33 HSB-föreningar som har tillgång till handlingarna i dagsläget. HSB Riksförbunds målsättning är naturligtvis att redovisa för alla medlemmar inom HSB-rörelsen de beslut som fattas på nationell nivå. Formerna för hur detta ska gå till är ännu inte slutligt fastställda. Vi kommer att göra det i tid till kodens ikraftträdande.

Med vänlig hälsning
HSB Riksförbund
Juridik
Charlotte Carlsson


Trots att t.o.m. HSB Riksförbunds nya kod för föreningsstyrning säger att stämmoprotokollen ska läggas ut på föreningens webbplats så blåvägrar HSB Riksförbund att följa den kod som HSB Riksförbund själv initierat.

Om det var någon som hade det minsta förtroende för HSB Riksförbund tidigare så lär det inte finnas någon kvar efter detta som har den minsta tillit till denna högst odemokratiska del av HSB-organisationen.

HSB Riksförbund tar fram en kod (även om det bara är en kopia av Svensk kod för bolagsstyrning) för öppenhet och insyn, men HSB Riksförbund vägrar själv att förändra sin organisation mot ett i alla fall något mer demokratiskt tänkande!

Ett standarduttalande från HSB är i stil med;
"Formerna för hur detta ska gå till är ännu inte slutligt fastställda. Vi kommer att göra det i tid till kodens ikraftträdande.".
I stället för att bara ägna några minuter åt att peta ut protokollen på sin webbplats så hänvisar ett fegt HSB Riksförbund till att de först måste ta fram "former" för hur de ska lägga ut protokollen på webbplatsen. Ska man skratta eller gråta?

Det är bara löjligt att ens hänvisa till koden för föreningsstyrning. Det ska inte behövas riktlinjer för en så här självklar sak som att medlemmarna ska kunna se vad det är som beslutas över våra huvuden! De borde skämmas rejält över sitt beteende, och mitt förtroende för den nya ordföranden Kent-Olof Stigh är nu milt uttryckt i botten!

HSB Riksförbund väljer att försöka gömma sig bakom den kod som är till för att försöka skapa någon liten form av öppenhet inom organisationen, när HSB Riksförbund vägrar att ge medlemmarna någon som helst insyn i denna organisation. Hur motsägelsefullt är inte detta?

Vad tror du HSB Riksförbund är rädd för ska hända?

Vad är det HSB Riksförbund är så måna om att försöka dölja?

Jag är delägare i HSB och jag betalar lönen till den nytillsatta VD:n Kent-Olof Stigh samt till den nytillsatta VD-tjänsten med Eva Nordström, m.fl. Men trots att jag är delägare och arbetsgivare till de som arbetar inom HSB Riksförbund så får jag inte se vad som händer inom denna slutna del av organisationen!

Anledningen till att HSB:s diktatoriska struktur kunnat överleva är nog till stor del pga det stöd som hela organisationen haft från HSB Riksförbund. Om HSB ska kunna bli lite mer demokratiskt så är det kanske hög tid att fundera på hur HSB Riksförbund ska avvecklas snarast möjligt. De fyller ingen funktion, och vi kan tydligt se att de inte fört något gott med sig för HSB.
HSB Riksförbund är en administrativ, byråkratisk, ineffektiv apparat som bara är ett svart pengahål för medlemmarna. Våra pengar kan användas till något meningsfullare!


Mitt svar till HSB Riksförbund efter ovanstående skrivelse:
Du skriver;
"HSB Riksförbunds medlemmar är de 33 HSB-föreningarna vilket formellt sett innebär att det endast är dessa 33 HSB-föreningar som har tillgång till handlingarna i dagsläget."

Det ger osökt tre följdfrågor.
1. Eftersom jag är medlem såväl som delägare i en av dessa 33 HSB-föreningar så måste jag som sådan ha rätten att se protokollen, eller hur?
Något annat framgår i alla fall inte vad jag kan se av stadgar, lagar eller annat regelverk, men om du kan peka på något i regelverket som motsäger min tolkning skulle jag vara tacksam för informatiomn om var detta står.
2. Vem exakt i dessa 33 HSB-föreningar menar du kan få se stämmoprotokollen?
3. Sedan är det faktiskt så att eftersom jag är delägare i HSB Malmö så är jag också delägare i HSB Riksförbund. Är det inte på detta vis? Annars skulle jag vara tacksam över en förklaring om hur det ligger till.Micke

Kan bara hålla med.
Det är pengarna som styr.
Feghet att inte stå för sina fel och visa att man har vilja att ställa allt till rätta.

20/09 2007 (2909) e
    Kommentar av Admin

Vad jag är lite förundrad över i denna historia är hur styrelsen vågar göra något så drastiskt som att ställa in extrastämman för att inte riskera att deras arvode sänks. Styrelsen bryr sig inte ens om att alla förstår skälet till att styrelsen ställer in stämman för första gången i historien. Ingen kan med bästa vilja i världen tro något annat än att stämman ställdes in enbart för att styrelsen på ett fegt sätt försöker skydda sig själv så mycket som möjligt.

Styrelsen sätter verkligen tilltro till sin förmåga att på det kommande informationsmötet kunna lura över fullmäktigeledamöterna på sin sida.
Det ska bli spännande att - i efterskott - få höra hur styrelsen försökt förklara att man direkt efter att mina motioner lämnats in bestämmer sig för att ställa in stämman.

Jag förstår att styrelsen tycker att ett informationsmöte där de kan hålla mig utanför är bekvämt. Då kan styrelsen i godan ro fortsätta på den inslagna vägen och förtala mig, precis som de gjort bl.a. till medlemmarna i brf Misteln.

Styrelsen skickar ut ytterst kränkande uttalande om mig till medlemmar. En förutsättning för att styrelsen ska hålla en frågestund med medlemmarna i brf Misteln är att jag inte får närvara. HSB-juristen Stellan Håkansson och styrelseledamot Maj-Britt Thulin var synbart nöjda med att de kunde fritt bryta mot stadgarna och slänga ut mig från en stämma där jag var biträde. Och nu byter man ut en traditionsenlig stämma mot ett informationsmöte bl.a. för att kunna hålla mig utanför, så att styrelsen kan säga vad de vill och angripa mig utan att jag ska kunna försvara mig.

Mitt enda hopp är att rättsväsendet kan sätta ett stopp för detta, eftersom jag nu stämt styrelsen för HSB Malmö i förhoppning att detta kan sätta några ramar för hur HSB Malmö kan bete sig mot medlemmar och tillika styrelsens arbetsgivare.

Men oavsett vilket så kommer i alla fall några av de ledamöter som styrelsen låser in sig med på informationsmötet att avslöja för mig vad som har sagts. Inte för att styrelsen tycks bry sig det minsta om att sanningen ändå avslöjas här, men därmed kommer jag i alla fall här att kunna rapportera om vilka felaktigheter som styrelsen sagt på detta möte.

Sedan så är det upp till fullmäktigeledamöterna att reagera. De måste nu visa om de står på medlemmarnas sida eller om ledamöterna i stället står på styrelsens sida oavsett vilka lagbrott, oegentligheter eller annat som styrelsen gör. Fullmäktigeledamöterna måste helt enkelt kräva en extrastämma! Annars finns det svart på vitt att de förtroendevalda ledamöterna inte är på medlemmarnas sida (obs, det innebär inte att de behöver vara på min sida, det är inte vad detta handlar om).

HSB Malmö är nu ute på hal is och mer info om denna historia kommer om några dagar!


Länk till info om valberedning finns på startsidan


stephan

Huvudlös Samling Bovar=HSB Malmö.?

Strutsar gömmer huvudet i sanden?
HSB gräver ner sig totalt.

Att det verkligen kan vara så lätt för denna organisation med en halv miljon medlemmar att uppföra sig som SVIN, är beklagligt.
Hade jag haft tillgång till ett gödellass hade jag läpat av det utabför Huvudkontoret på Fleminggatan.
Skillnaden kanske inte hade märkts, för där "luktar det redan"

20/09 2007 (2908) e
    Kommentar av Admin

Det skulle vara intressant om fler gjorde som jag och bad sin regionavdelning om att få se HSB-regionens stämmoprotokoll för de senaste åren. Kommer de att följa HSB:s kod för föreningsstyrning, eller kommer de att helt fräckt bryta mot lagen och inte låta medlemmarna få se stämmoprotokollen?

Begär också att få ta del av regionens stadgar, och be regionens styrelse att omedelbart lägga ut stadgarna på HSB-regionens webbplats!

Det är nu ett ypperligt läge att testa regionerna för att se om de kommer att visa öppenhet och insyn. Eller om demokrati är något som är helt otänkbart för dem.

Med anledning av HSB Malmös styrelses agerande för att komma undan mina motioner så är det ju så att de endast skjuter problemet framför sig. Motionerna kommer bara till nästa stämma i stället, men då med komplettering av hur styrelsen kört över medlemmarnas rättigheter. Jag kommer då nog inte vara fullt lika snäll i mina formuleringar, utan jag lägger då till en hel del intressant och avslöjande information.
HSB Malmös styrelse har kanske köpt sig lite tid, men nästa gång så blir mina motioner tuffare i stället.


Länk till info om valberedning finns på startsidan


Admin

0 HSB MALMÖ STÄLLER IN EXTRASTÄMMAN DEN 11/10

Som jag befarade så valde HSB Malmös styrelse att, efter de fått mina 14 motioner, ställa in den extrastämma som var planerad till den 11 oktober !!!

20/09 2007 (2907) e
    Kommentar av Admin

HSB Malmö har den 18/9 gått ut med skriftlig information adresserad till ordföranden i respektive bostadsrättsförening (alltså inte ens till styrelsen i brf:en) om att man ställer in den planerade extrastämman.

OBS! Genom detta utskick adresserat till endast ordföranden så bryter HSB Malmö mycket tydligt mot §16 i sina egna stadgar! De verkar inte ha tagit lärdom av klandret mot årsstämman 2007.

Det känns dessutom nästan som om HSB Malmös styrelse anstränger sig för att så ofta och så mycket som möjligt bryta mot HSB:s nya kod för föreningsstyrning.

Styrelsen går inte ut med denna information på HSB Malmös webbplats!
Trots att alla medlemmar i HSB Malmö har närvarorrätt till HSB Malmös stämmor så plockar HSB Malmös styrelse ut en liten grupp som får informationen om att extrastämman ställts in.

Eftersom jag motionerat till denna stämma så borde även jag få information om att HSB Malmös styrelse ställt in stämman. Jag borde faktiskt vara den som informeras först av alla!
Men inte ett ljud från HSB!

Hur resonerar HSB Malmös styrelse när de inte anser sig skyldiga att informera alla om detta?

HSB Malmös styrelse påstår sig vara för öppenhet. Så här skriver de i sin dementi av de felaktiga uppgifterna om brf Mistelns klander; "...Vi beklagar detta då bostadsrättsföreningen Misteln i likhet med HSB Malmö är för öppenhet". Handling säger mer än ord, och nu ser vi i handling vad som egentligen gäller!

Detta är nog första gången i HSB Malmös historia som man ställer in den årliga höststämman!

HSB Malmös styrelse säger att man i stället kommer att kalla till ett "informationsmöte". Fint! Därmed har HSB Malmös styrelse vunnit fyra saker;
 1. De slipper behandla mina 14 viktiga och delvis akuta motioner!

 2. Valberedningen får inte bara sitta kvar utan de får även behålla sitt skrämmande höga arvode!
  De som läst vad jag skrivit tidigare har sett hur styrelsen och valberedningen varmt håller varandra om ryggen.

 3. HSB Malmös styrelse får behålla sitt hutlöst höga arvode på runt 700.000 kr!

 4. HSB Malmö har plockat bort min (och andra medlemmars) möjlighet att närvara på informationsmötet, eftersom HSB kan handplocka de som de vill ska komma till sina informationsmöten, p.g.a. att informationsmöten inte är reglerade i lag och stadgar så som stämmor är!
  HSB Malmös styrelse försöker kringå lagen på ett ytterst fult sätt där man vill ta beslut på ett s.k. "informationsmöte" i stället för på en extrastämma.
  Det är faktiskt så att HSB Malmö utlovat en extrastämma till hösten just med anledning av stadgeändringar. Nu bryter man helt fräckt detta löfte och egenmäktigt tar ett beslut om att stadgarna i alla fall inte ska ändras på lång tid ännu.

Om inte fullmäktigeledamöterna tydligt protesterar mot detta förfarande av HSB Malmös styrelse så anser jag att fullmäktigeledamöterna inte har rätt att sitta kvar som förtroendevalda, eftersom de då bevisligen inte arbetar för medlemmarnas bästa!

HSB Malmös styrelse säger att man nu ska tillsätta en grupp av personer som kommit med förslag på stadgeändringar och som är kunniga inom detta område. Detta var mitt förslag, via motion #13. Det var dock inte mitt förslag att man skulle avvakta med de kritiska stadgeändringarna, varav jag tagit upp några av de viktigaste i mina 14 motioner.

PS.
Se bl.a. inlägg 2874 där jag skriver; "Jag har skrivit 14 motioner, och om HSB Malmö inte ställer in stämman pga mina motioner så kommer denna stämma att utvisa om HSB Malmö kommer att försöka svartmåla mig som HSB gjorde på årsstämman 2007 med Brf Misteln...".

Länk till info om valberedning finns på startsidan


Myggan
Hemsida

Efter beslut från styrelsen att stämmoprotokoll skall lämnas ut begärde jag ut dessa.
Svaret blir:Det gällel inte retroaktivt!
Då begär jag utdrag ur styrelseprotokoll där detta beslut finns.
Svaret blir:Det får du inte!

Så jag får inte papper på att jag inte får ut papper retroaktivt...

Påpekar då att våran HSB representant tillika Ordf.i NV Götaland snackar om HSB koden och att hon är för dialog. öppenhet och demokrati samt ifrågasätter om detta är i linje med HSBs intensjoner.
Svaret blir:Blanda inte ihop N.V.Götaland och Myggan Ett!

Allt enligt Ordf. D.K i Myggan Ett.

Vad är det som hindrar Myggan Ett att införa HSB-koden redan idag eller igår?

Jo en total livrädd styrelse som aldrig kommer att se till att medlemmar får insyn i föreningen!

Innan du köper en Brf.
GRANSKA din Styrele och Förening INNAN du köper !

Klicka i bollen. Mycket matnyttigt!20/09 2007 (2906) e
    Kommentar av Admin
ETHOS och HSB:s kod för föreningsstyrning gäller ännu så länge bara HSB-regionerna.
HSB säger att man först vill utvärdera hur det fungerar inom HSB-regionerna.
Så på det sättet har ordföranden rätt.

Själv tycker jag det är fegt av HSB att inte löpa hela linan ut, men samtidigt så är det ju så att koden för föreningsstyrning inte bara är generellt dålig, den kommer också att skapa nya och helt onödiga problem. Så av det skälet är det klart bra att man ligger lågt med brf:arna ännu så länge.

Jag har tillägg och ändringar till koden för föreningsstyrning, och om de införs så kan denna kod bli en av de bästa sakerna som hänt inom svensk bostadshistoria.
Men det måste till en viktig sak, och det är konsekvenser om koden inte följs. Utan konsekvenser så har denna kod ganska litet värde. Och hur dessa konsekvenser ska utformas har jag inte lyckats fundera fram färdigt ännu. Någon kanske har förslag?

En styrelse som inte låter medlemmarna få se stämmoprotokoll (oavsett hur gamla de är) begår faktiskt ett lagbrott, så det behövs inga stämmobeslut, koder eller annat att referera till för detta. Det är bara att anmäla styrelsen.

Och om inte HSB-representanten i din styrelse öppet rekommenderar styrelsen att lämna ut stämmoprotokoll retroaktivt samt att arbeta med öppenhet och på ett demokratiskt sätt så är det en skam för HSB! En dylik HSB-representant skulle avsättas omedelbart och utan diskussion.
HSB måste statuera exempel för att visa att de verkligen är för öppenhet, insyn och demokrati, men även för att någonsin kunna vända trenden åt rätt håll.

Till och med styrelsen i min förening lämnar ut gamla stämmoprotokoll, och jag skulle vilja säga att det annars vore den kanske minst troliga styrelse i Sverige som skulle göra detta.

Men det är ju helt uppenbart att öppenhet, insyn och demokrati är inget som precis utmärker styrelsen i Myggan Ett.

Varje brf kan faktiskt valfritt införa koden för föreningsstyrning redan i samma sekund som jag skriver detta. Bäst är om det även läggs in i stadgarna så fort som möjligt. Det kommer att ge brf:en ett enormt mervärde. Ett tips till alla är att motionera om att föregå HSB och införa "kod för föreningsstyrning" lokalt i brf:en (dock inte i HSB:s version). Jag kommer senare att lägga ut vilka tillägg och ändringar som är nödvändiga att göras.nike, medlem i fristående brf som är SBC-medlem

Var finns medlemmarna?

På denna sidas slut finns en liten undersökning om vilka som läser de här sidorna. Den är naturligtvis inte representativ för då borde antalet registrerade röster vara betydligt större än som visas.

Dessutom är det ju praktiskt taget endast styrelsefolk och några enstaka andra förtroendevalda som röstar. Vi vanliga medlemmar är endast 6 %!!

OM det här riktigt, ja då är det ju bara som det brukar vara på stämmorna. Endast en bråkdel av medlemmarna yttrar sig och tycker något. Och de som gör det betraktas ju dessutom som - just det, "bråkdelar", eller hur?

19/09 2007 (2905) e
    Kommentar av Admin
Bra fråga.
Om det skulle stämma att bara 6 % var "vanliga" medlemmar så skulle alltså bara ca. 15 av de 200-250 besökarna per dag till detta forum vara "vanliga" medlemmar.

Eller så är förtroendevalda mer benägna att fylla i enkäter.

Kan också vara så att medlemmar oftast bara besöker övriga sidor för att söka fakta (det är långt fler besökare till övriga sidor än vad det är till detta forum, tyvärr). De går via sökmotor rakt in på en viss sida med specifikt den information de söker, och sedan går de vidare utan att titta in i forumet.

Med anledning av H.R:s frågor kan jag nämna att det är väldigt många som söker information om oäkta bostadsrätter (jag kan se vad folk söker på i sökmotorerna). Ohyggligt många! Ändå är det första gången nu som frågor ställs om oäkta bostadsrätter. Lite märkligt. Jag har nämligen inte skrivit något om oäkta bostadsrätter (och ingen annan heller vad jag kan komma på). Så om man inte hittar den information man söker, varför gör man inte som H.R. och ställer sin fråga här?
Även om ingen kanske kan svara direkt på dessa lite mer specifika frågor så kommer det ju därmed i framtiden att kunna bli ett forum även för denna typ av frågor. Det är ju uppenbart att oäkta bostadsrätter är ett område som ger upphov till väldigt många frågeställningar.

OBS!
Framtida webbsidor som jag skapar bygger på de frågeställningar som tas upp här i forumet.
Dvs det är ni besökare som styr vad som sedan ska grävas djupare i och vad som ska informeras om på ett mer lättläst och strukturerat sätt.


Minskat förtroende för HSB


I HSB Riksförbunds årsredovisning 2007 kan man läsa ett utdrag från resultatet av en undersökning som gjorts bland medlemmar.

 • Äldre medlemmar upplever i högre grad att man har tillräckligt inflytande
  Vad är nytt under solen? De tror att de har inflytande eller bryr sig inte om att ha inflytande, skulle vara mer korrekt uttryckt!

 • Boende medlemmar upplever att de har större grad av inflytande än vad de bosparande medlemmarna gör
  Ja, om Bospararna inte alls bryr sig om inflytande (enligt punkten efter denna) så faller detta sig naturligt. 1 är fler än 0.

 • Bosparande medlemmar bryr sig inte om inflytande
  Tragiskt att denna grupp inte bryr sig om inflytande i sitt boende, men det visar hur allvarlig situationen är, och att det krävs massiva åtgärder för att komma till rätta med problemen.

 • Fler medlemmar upplever att de har tillräckligt inflytande
  Detta finner jag ytterst svårt att tro på. Det visar snarare att med statistik och vinklade frågor, kan man få precis vilket resultat som helst (vilket i och för sig inte är någon nyhet).


På en specifik fråga till medlemmarna om förtroendet för HSB har betyget sjunkit från 4,1 till 3,9 (på en femgradig skala).


Det är en ganska kraftig försämring på bara ett år.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:24:13 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: