Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ledamot i BRF
Hemsida

Är inte detta ett förslag på extrastämma??

"Om medlemmarna tycker det är jobbigt att ändra stadgarna av någon anledning så kan medlemmarna kalla till en extrastämma och besluta att ett krav för att ingå i styrelsen är att de skriver på ett papper om att de kommer att lämna ut alla styrelseprotokoll.
Ett stämmobeslut måste följas av styrelsen!"


15/09 2005 (126) e
    Kommentar av Admin
Ja, det var förslag #1.

Kan du hitta #2?

Tydligen inte.
Så svaret på din fråga; "hur många extra stämmor har du föreslagit i detta forum?" var ett.

Men det var tydligen en gång för mycket för dig?


G-I
Hemsida

Nu börjar du bli lite otrevlig, tycker jag.

Jag sitter i en styrelse, och jag vill inte att vårt arbete ska var hemligt, och jag vill att alla i föreningen ska ta del av det vi gör.

Du har rätt att protokollen inte är så märkvärdiga. Så varför inte visa dem?

VAD ÄR DU RÄDD FÖR? VAD KAN HÄNDA OM DU VISAR DEM? KAN DET HÄNDA NÅGOT HEMSKT, TROR DU? ELLER ÄR DU RÄDD PÅ ATT MEDLEMMARNA UPPTÄCKER NÅGRA EVENTUELLA DÅLIGA BESLUT NI HAR TAGIT? VAD HAR NI ATT DÖLJA?

15/09 2005 (125) e


Ledamot i BRF (IP: 85.226.237.247)
Hemsida

Om o om o om medlemmarna gör än si än så. Men idagsläget gäller det resp. styrelse väljer att besluta.
Och jag fattar inte va f-n ni är så kåt på att få se protokoll, ni har ju själv suttit i nån styrelse. Var dom så märkvärdiga? Eller skippa hela styrelsen, kalla i hela kvarteret till en samlinmgslokal och ha polsk riksdag.

Och Admin hur många extra stämmor har du föreslagit i detta forum? Tror du någon orkar (förutom du) att gå på extra stämma ca varannan månad??

Skon klämmer nog bara på en punkt: Du/ni får inte själv medverka i styrelsen, då brukar folk agera så här. Det vet jag av erfarenhet.

15/09 2005 (124) e
    Kommentar av Admin
Du behöver inte ta det så hårt att du har fel, utan du borde vara glad för att vi lägger ner energi på att upplysa dig om vad som gäller.

Det är dock tragiskt att du efter all information här ändå inte har kunnat ta åt dig av informationen och förstått skälen till varför medlemmarna ska se protokollen.

Ett tips är att backa tillbaka till inlägg #106, och läsa på lite vad det står där.

Vad menar du med din fråga "hur många extra stämmor har du föreslagit i detta forum"? Kan du svara på din egen fråga?

Jag har i och för sig inget emot extrastämmor, de behövs i många fall, men vem har sagt att det ska vara en extrastämma varannan månad?

Det blir bara "patetiskt" med dina överdrifter som att hålla en "polsk riksdag". Men jag gissar att när argumenten tryter så får man försöka med andra medel. Det är också sorgligt att du ser det som en "polsk riksdag" att medlemmarna utnyttjar sin lagstadgade rätt att vara delaktiga i beslut i sina föreningar. Det positiva i detta är dock att andra kan se hur vissa ledamöter resonerar, och därmed förstår att det kan vara hög tid att göra lite utrensningar i sina styrelser.

Du ger inte upp dina personliga påhopp (i skydd av den anonymitet som du tror att du har) om att jag/vi så gärna vill ingå i styrelsen och att detta skulle vara anledningen till att vi informerar om hur det fungerar här.
Det är bara ett så infantilt påstående att det inte förtjänar att bemötas (även om jag tyvärr lagt ner energi på detta tidigare).


stephan
Hemsida

Dispositiv betyder, rättsregel som kan ändras.

Motsatsen till dispositiv = absolut. I juridiken använder man dessa 2 begrepp. Dispositivt är vanligare än absolut.

Tänk om det skulle behövas skrivas allt.

Föreningens ordningsregler.
Du får piska mattor mellan kl.08-20.
Du får inte piska mattor mellan 20-08. Skulle bli mycket text om lagarna skrevs så här. Detta kanske är en dum jämförelse men hoppas det förstås, kom inte på något bättre.15/09 2005 (123) e


G-I
E-postHemsida

Du har alldeles rätt i att protokollen inte SKALL lämnas ut. Ingen har sagt tvärtom på detta forum.
Styrelsen kan bestämma själv om de vill visa eller inte sina protokoll, SÅ LÄNGE DET INTE STÅR NÅGOT ANNAT I STADGARNA.
Vad jag vill och några andra med mig, är att TVINGA styrelsen att visa sina protokoll (den delen av protokollen som inte rör enskilda medlemmar) till medlemmar som så önskar.
En sådan paragraf i stadgarna skulle inte vara olagligt att ha. Det är inte heller olagligt om styrelsen bestämmer självmant att visa sina protokoll (visa föreningar gör det).


15/09 2005 (122) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Ledamot i BRF
Hemsida

Du kan ju fortfarande inte säga vart det står att det är medlemmarna som bestämmer om protokollen skall lämnas ut eller inte.

15/09 2005 (121) e
    Kommentar av Admin
Ja, som G-I förklarar i efterföljande inlägg (och som vi alla sagt tidigare i detta forum, med referenser till experter inom detta område som säger samma sak som vi) så är det medlemmarna som bestämmer stadgarna, och därmed bestämmer medlemmarna om protokollen ska lämnas ut eller ej.

Detta har G-I på ett mycket tydligt sätt förklarat på sin sida om Riksbyggen redan innan denna diskussion startade.

Om det är ok med medlemmarna så kan alltså styrelsen (med stöd av regeln "Det är styrelsen som beslutar om hur ett protokoll får lämnas ut") bestämma att protokollen ej ska lämnas ut i sin fullständiga form, men kräver medlemmarna att protokollen ska lämnas ut så får styrelsen snällt rätta sig efter detta (så länge info om enskilda medlemmar inte lämnas ut till andra medlemmar).

Så nu är vi tillbaka på ruta ett, och jag hoppas att alla vid det här laget är helt införstådda med - och till 100 % övertygade om - att det är medlemmarna som bestämmer om styrelseprotokollen ska lämnas ut eller ej.

Not. Det finns andra (snabbare) sätt än att ändra stadgar för att tvinga en styrelse att lämna ut styrelseprotokollen.

Om medlemmarna tycker det är jobbigt att ändra stadgarna av någon anledning så kan medlemmarna kalla till en extrastämma och besluta att ett krav för att ingå i styrelsen är att de skriver på ett papper om att de kommer att lämna ut alla styrelseprotokoll.
Ett stämmobeslut måste följas av styrelsen!

Vill en styrelse inte rätta sig efter medlemmarna så ryker de, och nya ledamöter väljs in som är mer villiga att bevaka medlemmarnas intressen.


Ledamot i BRF
Hemsida

§8 6 kap, lag om ekonomiska föreningar

Protokoll

Enligt lag skall det vid styrelsens sammanträden föras protokoll. Detta skall undertecknas eller justeras av ordföranden eller den ledamot som styrelsen utser till det. En styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras betryggande.

Några andra bestämmelser än de som sagts i föregående stycke finns inte. Detta innebär att protokollen kan utformas på sätt som föreningens styrelse finner lämpligt. Det är dock viktigt att det av protokollet framgår tid och plats för mötet. Vidare skall klart framgå vilka som varit närvarande. Har någon styrelseledamot lämnat styrelsemötet innan mötet avslutats och därmed inte varit med i alla besluten måste detta framgå av protokollet.

Det är viktigt att protokollet på ett tydligt sätt redovisar vilka beslut som fattats. Om någon styrelseledamot inte röstar som majoriteten skall detta klart framgå. Att inte rösta med majoriteten innebär inte att styrelseledamoten reserverat sig. Om ledamoten önskar reservera sig mot beslutet är detta fullt möjligt och ledamoten har rätt att få sin avvikande mening antecknad till protokollet.

Styrelseprotokoll skall föras i nummerföljd. Detta innebär att man antingen för dessa i nummerföljd från föreningens första styrelsemöte genom en löpande numrering, § 1, 2, 3, 4 ... § 243 osv eller att man för varje räkenskapsår numrerar protokollen 1/96, 2/96 ... 10/96 osv. Det är viktigt att styrelseprotokoll förvaras betryggande så att dessa inte sprids.

Det är styrelsen som beslutar om hur ett protokoll får lämnas ut. Man bör dock iaktta stor försiktighet med att sprida protokollet när det gäller affärshemligheter som upphandlingsfrågor, frågor enskilda medlemmar etc, då sådan information ej bör lämnas ut.

Revisorerna skall ha tillgång till protokollen då de har att granska styrelsens arbete och redovisa detta för stämman.


Tyvärr går det inte att göra understrykningar.......


15/09 2005 (120) e


stephan
Hemsida

Demokrati?

Är följande unikt för just där jag bor? Gällde fram till 1994 = tills jag tror EU-medlemskap satte p för denna form av demokrati.
8 bostadsrättsföreningar på tillsammans 4200 lgh, varav vår förening med 901 lgh bestod av cirka 21%.
Minsta föreningen på 150 lgh således 3,5%.
Gemensamt satt 8 ordförande om alla kunde tillsammans med HSB-förvaltare och ekonomitjänstemän (det var bara män fram till dess) och gjorde en budget.

HSB hade jämförelsetal vad det kostade att sköta en lgh, 3 garageplatser och 2 lokaler. Utifrån det skrevs avtal "lika för alla". Ni kan ju tänka er vilka disskussioner som uppstår när någon "tänker till".

För att nämna några exempel:
Vår förening blir alltid sist avseende snöröjningen, vår förening har ju bara 2:or, 1lgh kan väl inte vara värd lika mycket som 3 garageplatser eller 2 lokaler.
Materialet fakturerades som tillägg, liksom en rad andra arbeten. Jag räknade ut att vår förening enligt materialspecen bytte samtliga kranpackningar vartannat år.
Vi gjorde av med cirka 20 125liters plastsäckar om dagen. Totalt orimligt.

Material och tilläggsarbetesfakturorna kom kvartalsvis och bestod av cirka 40 bilagor. Så tiskrävande att kanske bara småföreningarna "kollade". Det som jag anser som skandal, och var en bidragande orsak till att vår förening lämnade HSB-avtalen, som för övrigt sänktes från 5 miljoner per år till 3,2miljoner när andra "tog över", var att outhyrda lokaler och p-platser hade räknats in fast de var outhyrda. Vilket innebar inget arbete för HSB. När HSB kände "kylan" vid upphandling av förvaltningsavtal sänkte de sina anbud med 1 miljon + 100 000kr på styrelsebeslutsdagen.
Det kallar jag "insider". Nej detta är ingen demokrati, mer Darwins filosofi att "starkast överlever".

Denna sannsaga kan man tro var verklighet för 100 år sedan, men som sagt detta gällde fram till för tio år sedan.

15/09 2005 (119) e


stephan
Hemsida

Tider förändras.

För 40 år sedan när bostadsrättsföreningarnas organisationer byggdes upp var det meningen att de boende skulle vara med. Jag vet att så är fallet i en del föreningar, men i det stora hela idag är det tunnsått med gårdvärdar, gårdombud, trappombud och allt vad det kallas.
Jag kan bara ge exempel på de cirka 20 föreningar jag har/haft insikt i.

Mönstret är detsamma. Någon "brinner" och får igång städ, trädgård, festkommiteer etc. Sen ändras styrelsesammansättning, eller det trasslar till sig på andra sätt t.ex. ekonomi, och ansvar.
Oftast är det också så att de engagerade utanför styrelsen blir styrelseledamöter.

HSB och samarbetskommitén i "min förening" tog fram planer, under den tid föreningens styrelse bestod av tjänstemän.
Slutliga förslaget när medlemmarna tog över föreningen var att det skulle finnas utanför styrelsen 6 st samordnare (mellan styrelsen och gårdvärdar) och 80 st gårdvärdar.
Och det var inga dunungar som satt i samarbetskommiten då, kommunfullmäktiges ordförande sedan 15 år tillbaka var med + några idag egna företagare och några som blev HSB-anställda.

Idag har föreningen efter att hållit öppet hus på expeditionen 2 år i rad och gjort en kampanj för gårdsvärdar 2-4 gårdsvärdar.

Hörde från en av gårdvärdarna att på senaste mötet med styrelsen skulle man inte få vara gårdsvärd om man inte åtog sig hela gården. Samma gårdsvärd fick telefonsamtal klockan 9 en fredagskväll någon vecka efter stämman där en nyinvald styrelseledamot av ordförande hade hört att om du är intresserad av markskötsel är det bara att ringa gårdvärden så visar hon dig.
Hoppas tiderna ändras igen.

14/09 2005 (118) e
    Kommentar av Admin
Jag hoppas också att demokrati kommer att införas i föreningar, och jag tror att detta enbart kan ske via engagemang bland medlemmar, och med tydliga protester mot hur det fungerar idag.

En förutsättning är en öppen styrelse, och det är upp till medlemmarna att rätt personer hamnar i styrelsen så att denna öppenhet kan uppnås.

Bostadsrättsföreningarna är oftast så odemokratiska som någonting kan bli idag. Det är som små gamla öststatsländer från en svunnen tid som lever kvar som små samhällen i ett modernt västland.


stephan f.d.ordf./led.
Hemsida

Nu är du ute och cyklar "ledamot". Om de beslutar att anta stadgarna så har de beslutat om innehållet också. Tror du inte att styrelsens förslag (eller om det är HSB som tagit fram förslaget) går att ändra? Det går att motionera även om stadgeändringar, och när "det färdiga förslaget" lades fram kunde vem som helst på stämman lägga nya förslag, föreslå att lägga till eller ta bort skrivningar. Det är lite typiskt hur du resonerar, som tydligen "lärt dig att styrelsen är allsmäktig". När vår förening ändrade stadgarna efter att Sverige gått med i EU, vilket gjorde det lättare att ändra till "bör samarbeta med HSB" än som tidigare SKALL, hade vi studiecirklar i stadgefrågor med gott resultat.

14/09 2005 (117) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.