Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Vad betyder detta?

I RÅ 1972 Fi 506 och RÅ 1981 Aa 183 tog Regeringsrätten ställning till om inträdesavgift och reservfondsavgift skulle behandlas som skattepliktig intäkt för föreningen eller som kapitaltillskott. Regeringsrätten fann att avgifterna fick anses utgöra ersättningar för av föreningarna utförda tjänster och hänförde dem därmed till skattepliktiga intäkter.
Av praxis får anses framgå att det föreligger en presumtion för att betalningar från medlem i en ekonomisk förening till föreningen, frånsett skyldigheten att betala medlemsinsats och medlemsavgift, utgör ersättning för nyttigheter som föreningen tillhandahåller medlemmarna. Med hänsyn härtill och vad som upplysts i ärendet finner nämnden att avgälden ska tas upp till beskattning

30/10 2007 (3108) e
    Kommentar av Admin
OBS! Se Föreningsavgäld i HSB - en ej giltig avgift!


stephan

HUR GICK DET SEDAN?
Den ekonomiska föreningen har till uppgift att när en ny bostadsrättsförening bildas bistå föreningen med produktion av bostadsbyggnad och upprättande av ekonomisk plan. Den ekonomiska föreningen tillhandahåller även bostadsrättsföreningarna servicetjänster mot marknadsersättning. I samband med förvärvet av bostadsbyggnaden och upprättandet av den ekonomiska planen uppkommer en skyldighet för bostadsrättsföreningen att betala ett såsom föreningsavgäld betecknat belopp. Avgäldens storlek bestäms i förhållande till produktionskostnaden för byggnationen och betalas över flera år.
Skyldigheten att betala föreningsavgälden finns inte i stadgarna för den ekonomiska föreningen utan tas i stället in i stadgarna för respektive bostadsrättsförening. I normalstadgarna för bostadsrättsföreningarna anges att för att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom den ekonomiska föreningen ska bostadsrättsföreningen betala avgäld till den ekonomiska föreningen på sätt som anges i den ekonomiska planen.
Ärendet som rör 2002 års taxering gäller om föreningsavgälden är att hänföra till intäkt som ska tas upp vid beskattningen eller om fråga är om ett kapitaltillskott.
Den ekonomiska föreningen anser att föreningsavgälden ska ses som ett kapitaltillskott som inte ska tas upp som intäkt. Den ekonomiska föreningen hävdar vidare att avgälden inte är en ersättning för utförda tjänster och att det inte finns några direkta förmåner förknippade med avgälden.
Enligt 15 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten tas upp som intäkt.

30/10 2007 (3107) e
    Kommentar av Admin
OBS! Se Föreningsavgäld i HSB - en ej giltig avgift!


stephan

Afgäld = kungar tog in extraskatt av rika gpdsägare på 17-1800talet.

HSB kom på ytterligare ett sätt att "skinna" medlemsföreningar med en avgäld.
Hittills har man fått in cirka 4000x 1n miljon= 4 miljarder.
Skattemyndigheten la sig i då det visade sig att HSB inte betalar någon skatt på dessa pengar.

Vet inte om samhället "la sig" då detta skulle få för stora propotioner. För mycket gammalt skulle komma fram?????
Alla skyldiga?????

I alla fall tar HSB ut 2,5% av byggkostnaderna i efterskott sägs det. Fan tror??????

Högsta Domstolen sa i alla fall ifrån då en bostadsrättsförening klev av HSB och begärde slut på avgälden.
Föreningen fick rätt med motivering att HSB inte utför några tjänster för denna betalning. med andra ord gick inte Sveriges högsta juridiska instans på HSB:s fint.

Det som är totalt ofattbart är att alla andra gör som de berömda aporna vill inte se, höra eller lyssna.

Största förlorarna är alla 350 000bostadsrättsägare i HSB.
Om det vore okej att ta ut avgäld tror någon att Riksbyggen inte skulle gjort detta också????

Att ingen juridiskt kunnig person har försökt hjälpa föreningar och på detta sätt tjäna pengar är oförklarigt. Men vem vet, hur lång prekiberingstid det är på detta.?? Några sidor längre bak i detta forum visade jag en förening som "förhandlat2 med HSB och kunde "bjuda" sina medlemmar på en månadshyra.
Kanske vore ett tips att "snacka med HSB om detta".

29/10 2007 (3106) e
    Kommentar av Admin
OBS! Se Föreningsavgäld i HSB - en ej giltig avgift!

En intressant fråga.
Alltså ingen avgäld inom Riksbyggen?
Är kanske ett ämne som kan få en separat webbsida framöver.


stephan

Hur många mer än välkända Arne får igenom en motion?
En motion som också HSB gillar? Utredningar.

Arne fick en ny motionsframgång

När HSB förbundsstämma behandlade välkände Jönköpingsbons Arne Anderssons motion om utredning av ny sparkassa och gemensam kapitalbildning i HSB, fick hans och HSB Götas tankar starkt stöd.

Arne äntrade talarstolen med en av de gamla trappuppgångstavlor som fanns förr i våra HSB-hus och som även innehöll uppgifter om HSB sparkassa, aktuella räntesatser mm.

Förbundsstämman beslutade att bifalla Arnes motion om en förutsättningslös utredning om framtida bosparande och kapitalbildning inom HSB-rörelsen. Utredningen ska vara klar innan nästa års förbundsstämma.

Fram till samma stämma ska även en utredning om riksförbundets parlamentariska organisation göras.

29/10 2007 (3105) e
    Kommentar av Admin
OBS!!!

"Fram till samma stämma ska även en utredning om riksförbundets parlamentariska organisation göras."G-I

Hej Stephan, har du material om detta med HSB:s föreningensavgäld? Granneföreningen håller på kämpa med detta, de skulle förmodligen vilaj veta mer...

29/10 2007 (3104) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

stephan

Kan inte tjatas nog om detta?

Inom HSB finns det ett system som kallas för "föreningsavgäld". Avgälden innebär att föreningen under 20 år skall betala en årlig summa till HSB. Det är ofta beskrivet i föreningens stadgar och i den ekonomiska planen. Det har dock skapats ett juridiskt prejudikat av Högsta Domstolen (HD) om denna avgäld inom HSB. En HSB-förening har nämligen drivit denna fråga till ett avgörande i HD. Domen innebar ett bakslag för HSB och bostadsrättsföreningen behöver inte betala den sk avgälden till HSB. Dessutom blev HSB återbetalningsskyldig för den tidigare inbetalda avgälden - med ränta.

29/10 2007 (3103) e
    Kommentar av Admin
OBS! Se Föreningsavgäld i HSB - en ej giltig avgift!


stephan

Hur det går till när HSB är inblandade, och lagarna inte räcker till.
Och människors tro att inte kan HSB göra på detta viset?

Ett område utanför stockholm har 4000 lägenheter. Bestående av ett kommunaläget bostadsföretag på 2600 lägenheter och 2 bostadsrättsföreningar på tillsammans 1400 lägenheter.
Allt byggt i miljonprogrammet av HSB.
HSB får av kommunen skötseln på deras 2600 lägenheter.Områdeschefen från HSB sätter sig ordinarie ledamot enligt HSB-stadgar i båda bostadrättsföreningarna. Dessa 3 tillsamman med kommunens skola och daghem startar en samfällighetet. Vem får skötseln av detta. Bra gissat HSB.
Området får några år på nacken och det skall startas upp entreprenader från allt fuskbygge. Bostadrättsföreningarna klagar och går genom HSB för att få upprättelse äver att hälften av alla lägenhetr på övre våningarna har fått vattenskador på grund av felaktigt byggda tak. HSB säger att det går inte att få ut någon ersättning ab byggföretaget (tecknar i samma veva ett framtidbyggavtal med samma firma.

Taken börjar byggas om först den ena föreningen sedan den andra, och till sist kommunens hyresrätter. Behöver jag tala om att HSB har alla avtal med de 2 bostadsrättsföreningar, och sköter all upphandling med entreprenörer i alla fallen?

Så här pågick det tills en av bostadsrättsföreningarna fick nog och gick över till självförvaltning.29/10 2007 (3102) e


stephan
Hemsida

HSB skåne köper fastigheter av Heidelberg cement.
HSB skåne säljer sedan vidare till Förre HSB-chefen Dingizian som har bildat företaget Annehem Holding tillsammans med far och son Christer och Marcus Jönsson.

Bara lite insiders????

29/10 2007 (3101) e


JA

Det är mycket bra att man överklagar, kommunen agerar klart i strid med den kommunala likabehandlingsprincipen. Dvs alla kommunmedborgare skall behandlas lika i lika situation.

28/10 2007 (3100) e
    Kommentar av Admin
Jo, jag anser också att de absolut måste överklaga här oavsett om HSB kanske åtnjutit fördelar inom detta område tidigare.


stephan
Hemsida

HSB glömmer fort?
Bostadsorganisationerna HSB Stockholm, SBC och Riksbyggen överklagade på måndagen Stockholms stads beslut att sälja ut tomträtter.

De tre organisationerna vill att länsrätten omprövar beslutet att sälja tomträtter till dubbla priset mot vad villaägare får betala, skriver de i ett pressmeddelande.


HSB

Medlemmar måste mata medlemsavgifter, medan makten myglar mässar mörkar m.m

28/10 2007 (3099) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.