Sida: << | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I

Hej du igen Fd. ledamot i brf

Vad är mest värt att göra här: granska HSB som sitter på miljarder och misbrukar sin makt? Eller försöka såga några få eldsjälar som försöker granska denna jätte organisation på sin fritid?

Vad är mest nyttigt: rabla på att HSb fungerar bra i vissa avseende, eller påpeka det som inte fungerar?

Fd. ledamot i brf, tänk på detta och sluta vara irriterande för en gångs skull.

7/06 2007 (2588) e


Myggan

Du säger att det finns 150 000 medlemmar i Sverige.
Rätt siffr ska vara 535.357.
Vidare säger du att det är
4-5 personer har som inte har annat för sig än att söka fel hos HSB
Rätt siffra borde vara 0 men är 102.

Skulle behövas fler som granskar HSB så denna förening inte hör hemma i en Demokrati.

Gång på gång har HSB visat att det är en odemokratisk och destruktiv förening som ICKE ivaratar medlemmarnas ekonomiska och demokratiska intressen.7/06 2007 (2587) e


Stephan

Årsredovisningsbeskrivningar

Så här uttalar sig styrelsen i väduren avseende en åtgärd.
"Modernisering av värme och tappvattenssytem
-under året har ett mycket omfattande uppgraderingsarbete utförts på tappvatten- och värmesystemet gjorts för att komma tillrätta med
tryckförluster, läckor och dålig prestanda"

Säger det er något? Gissa kostnaden.
Vidare:
"Diverse mindre projekt 1 567 817kr
Belopp vid årets början mindre projekt
2 628 914kr
Omfördelat från pågående nyanl vid avslut."

JA du som verkar kunna ekonomi, eller annan.
Kommentera gärna dessa skrivningar


Annat från en årsredovisning
"Ballofixer till samtliga lägenheter 2 500 425kr"
Utan stämmobeslut. själv är jag kanske den enda? som inte fick några?

2778kr per lägenhet vid insättning i 900lägenheter bra affär? Garantierna i framtiden?

7/06 2007 (2584) e


stephan

Spritmonopol försvinner.

organisationer blir öppnare.

Det mesta går till det bättre.

UTOM HSB. GRÄVER NER I SIG I ANTIDEMOKRATI.
LÅTER SINA TJÄNSTEMÄN LJUGA.
FÖR ATT RÄDDA ANDRA KAMRATERS SKINN.

FYFAN.

7/06 2007 (2583) e


Myggan


Har man en extrastämma för att få svar på frågor.
Så blir svaret: "Styrelsen kommer att svara på eventuella frågor på stämman." ???
Vad är det för svar?

Spelar ingen roll vad denna styrelse har för utbildning utan det är att sätta sig ÖVER frågeställarna!

Förmodligen så hade ett gäng med bussförare skött saken bättre?


7/06 2007 (2582) e
    Kommentar av Admin
He, he, jo så kan det mycket väl vara i denna fråga.


JA

Vi har fått reklam från HSB för deras olika förvaltningstjänster. När man läser här känns det inte precis sjävklart att man vill använda HSB ;).

Vi är en "privat" förening och jag tror vi ska göra en upphandingsomgång för att jämföra förvaltare, det finns en hel del som kan göra den ekonomiska biten. Återkommer om detta, får se om det dyker upp nått intressant i offertsvaren så småningom.

7/06 2007 (2581) e
    Kommentar av Admin
Jasså, HSB är ute och gör reklam för sig, minsannn.

HSB kanske då skulle börja med att förbättra sitt rykte vad gäller demokratifrågor, för som det är idag så ter sig HSB som en ren terrororganisation (då specifikt HSB Malmö, de andra regionerna tycks vara genomgående bättre, om än inte alltid bra).

Så många föreningar undrar över den ekonomiska förvaltningen;
vilka alternativ finns,
ligger alla på ungefär samma prisnivå,
vilka datasystem används,
vad är egentligen skillnaden mellan dem,
etc.

Det skulle absolut vara kanon om du har lite tips där för alla som undrar.


G-I

Apropå vem får vara me och inte med på stämma.
Ett par som bor i samma lägenhet får vara med på stämman, men de håller i bara en röst.
Kan det vara så också för HSB? Flera representanter får vara med men de har bara en röst? Eller?

7/06 2007 (2580) e
    Kommentar av Admin
Ja, HSB och Riksbyggen (m.fl.) har likalydande stadgar i denna fråga;
"För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud".
och baseras på föreningslagen och bostadsrättslagen som lämnar öppet för föreningarna att ganska fritt bestämma själv hur stadgarna ska formuleras i denna fråga.

Japp, två personer = en röst.Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


Myggan

Detta var en extrastämma som en minoritet hade begärt?
Funderar själv att samla ihop namn till en extrastämma.
Kan man ha obegränsat med punkter på en sån begäran?
Iså fall så är ju detta ett bra verktyg.

KOmmer medlemmarna att klandra detta mötet?
Eller en ny extrastämma kanske?


7/06 2007 (2579) e


Sven (ledamot)

Vad var anledningen till extrastämman?

6/06 2007 (2578) e


Admin
Hemsida

3 Utkastad från stämma

Har precis i denna stund kommit tillbaka från en extrastämma i Brf Lutan där jurist Stellan Håkansson på HSB Malmö kastat ut mig.

Jag fick inte vara biträde i en annan förening enligt honom.

Vad Stellan Håkansson inte förstod är att genom hans personliga agg till mig så har han försatt HSB i en riktigt prekär situation.

Man får nämligen bara vara med på en stämma om man bor i föreningen som medlem eller (enligt §20 i HSB:s normalstadgar) "annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrer, syskon eller barn", som biträde eller ombud.

Stellan Håkansson gör den fria tolkningen att som medlem menas medlem i den aktuella föreningen, inte i HSB eller i HSB-regionen.

Eftersom det absolut enda sättet för den som inte är medlem i föreningen (eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, förälder, syskon eller barn) att vara med på en stämma är som ombud eller biträde så har Stellan därmed lagt krokben för sig själv.

Hur försvarar jurist Stellan Håkansson, med sin personliga tolkning, att jag inte får vara biträde i en annan förening, men från HSB kan det komma precis hur många som helst (utan ens fullmakt)?

Det är liksom en fullständig omöjlighet!

Hur många föreningar finns det inte som haft mer än en person från HSB närvarande på stämman?

Övrigt:

Stellan Håkansson från HSB hade fullmakt (eller för att använda sig av HSB Malmös terminologi, "påstådd fullmakt") från Alf Gustavsson att vara ombud för HSB i föreningen och därmed har han förbrukat den enda plats HSB lagligen får uppta på föreningens stämma.

Trots detta var Maj-Britt Thulin (som HSB-ledamot i styrelsen) med på stämman. Det är däremot inte tillåtet (med eller utan fullmakt spelar ingen roll) !!!

6/06 2007 (2577) e
    Kommentar av Admin

På denna extrastämma så bestämde styrelsen ordningen på punkterna i dagordningen.
De som begärt extrastämman fick under fastställande av dagordning inte ens ändra ordningen på punkterna (alltså inte standardpunkterna) till enligt vad de tidigare begärt!

Dessutom lade styrelsen på eget bevåg in en egen punkt på stämman som inte begärts av de som begärt extrastämman.

Naturligtvis får det inte gå till så här!

Allt understött av HSB Malmö via mötesordförande Stellan Håkansson och Maj-Britt Thulin.

Nix demokrati!
Jag vill understryka att det här inte handlar om en inkompetent styrelse som vi normalt svär ve och förbannelse över.

Med ett undantag så är det är en säkert en extremt sällsynt kompetent styrelse (vilket de noga poängterade i inledningen av stämman när de redogjorde för vilken utbildning och vilka jobb de hade). Det var alltså inga busschaufförer i denna styrelse (absolut inget ont om dem, de bara råkar ligga nära till hands i mina tankegångar här).

Jag hann ju inte precis lära känna styrelsen innan jag blev utkastad, men jag tror t.o.m. att i alla fall de flesta av ledamöterna är väldigt sympatiska.

Det var heller inget misstroendevotum mot styrelsen som framfördes på stämman.

Det var egentligen bara demokratifrågor (med några få undantag, t.ex. där man högst rättmätigt krävde att styrelsen skulle ha en budget... trodde inte det fanns föreningar som inte hade budgetar).

Men en kompetent styrelse är inte nödvändigtvis samma sak som en demokratisk styrelse... eller en styrelse som är kunnig i styrelsefrågor... de kan vara kompetenta i annat.

Här skulle jag misstänka att HSB till viss del vilselett dem bort från demokrati.


Ja, det var en minoritetsbegärd extrastämma (som det normalt är).
Ja, man kan ha hur många punkter som helst, men med för många punkter så tar det dels för lång tid att beta av frågorna, och sedan är risken att man vänder övriga medlemmar mot sig, så att man inte får gehör för sina frågor.

Motioner till årsstämman funkar ofta bra det också, men blir naturligtvis bättre om dessa kompletteras med en extrastämma så att man kan splitta upp frågorna på olika tillfällen.
Något som bör ge stor effekt är om du skriver motioner till din HSB-region.

Vet ej om de kommer att klandra stämman eller flytta därifrån.

För min del så var det bästa med denna extrastämma att jag fick svart på vitt vilka HSB Malmö anser ska få vara biträden och ombud. Det hade tagit längre tid att ställa denna fråga till HSB.

Det som gör mig mest förbannad är att jag ser att det är Stellan Håkansson på HSB Malmö som besvarat punkterna på extrastämman i deras förening, precis som han besvarade mina motioner åt styrelsen i min förening. Samma skitsnack!!!
1. Budget/Underhållsplan/likviditetsplan
Förslag: Vi vill att beslut fattas att styrelsen i god tid och före vårt räkenskapsårs ingång 1/9 ska presentera sina förslag för medlemmarna och att budgeten innehåller en högsta planerad summa av SEK 300.000:-/år för löpande underhållsarbeten och att avtal över tid eller lån får ingås först efter godkännande av medlemmarna.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Stämman har utsett styrelsen att sköta den löpande driften av föreningen, inklusive att lägga upp en budget och ta upp erforderliga lån. Det är medlemmarna som genom årsmötet väljer föreningens styrelse i vanlig demokratisk ordning. Styrelseledamöterna får medlemmarnas förtroende att sköta alla ekonomiska, juridiska och administrativa frågor åt föreningen.


2. Likviditet
Förslag: Vi vill att beslut fattas att kontanta medel som inte omedelbart behövs för föreningens drift används till amortering av lån. Vi vill att beslut fattas att de väntade återbetalningarna av fastighetsskatt för 2006 och för högt debiterad värmekostnad från intresseföreningen samt den kommande nedsättningen av fastighetsskatten i sin helhet används till amortering av befintliga lån.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Se punkt 1.


3. Redovisning av budgetutfall
Förslag: Vi vill att beslut fattas att styrelsen varje kvartal ska redovisa budgetutfallet.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Se punkt 1.
Styrelsen har möjlighet att följa den ekonomiska utvecklingen noggrant bl.a. genom resultatrapport, kontosaldorapport, likviditetskontoställning, leverantörsreskontra, etc.
Styrelsen har funderat kring hur en ekonomisk redovisning på ett övergripande plan kan ges.


4. Ersättning till fd ledamot.
Förslag: Vi vill att beslut fattas att föreningens skuld omgående regleras.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Bla, bla, bla..


5. Söndagsöppet i tvättstugorna
Förslag: Vi vill att beslut fattas att varje radhuslänga skall avgöra detta på egen hand då förutsättningarna för störning kan vara olika. Vi vill att beslut fattas att den som innehar lägenheten ovanför respektive tvättstuga ska ha avgörandet.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Styrelsen vill öka tillgängligheten till tvättstugorna. I de flesta föreningar är det tillåtet att tvätta på söndagarna. Att medlemmarnas tvättmöjligheter skall bero på relationen till en granne är inte önskvärt. Med hänvisning till likhetsprincipen i lagen om ekonomiska föreningar menar styrelsen att alla föreningens medlemmar skall ha samma tillgång till tvättstugorna. I de tre fall där lägenhetsinnehavarna har motsatt sig förändringen undersöker styrelsen möjligheten att undvika de störningar i form av buller som åberopats.

MIN KOMMENTAR: Kära jurist Stellan Håkansson, om du vill lära dig vad likhetsprincipen innebär så kan jag hjälpa dig med detta en dag!


6. Nya staket
Förslag: Vi vill att beslut fattas om bordläggning av detta.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Styrelsen förstår inte vad som menas med beslutet.


7. Utbyte av samtliga entréplattor/trappor till ny design på 80 radhus
Förslag: Vi vill att beslut fattas om att detta inte får ske. Kostnaden skulle bli cirka 2,5 miljoner kronor och tjänar inget syfte och skulle höja avgifterna avsevärt.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Styrelsen känner inte till några sådana planer och förstår därför inte beslutet.


8. Demokratisk ordning på våra medlemsmöten
Förslag: Vi vill att beslut fattas om att styrelsen skall vara beredd att besvara frågor på mötena och att medlemmarnas synpunkter får komma fram innan stora projekt är på gång.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Frågan kan förhoppningsvis förtydligas och därefter besvaras på stämman. Vi instämmer självklart i att styrelsen skall vara beredd att besvara frågor från medlemmarna. Vi vill tillägga att detta inte bara gäller på formella möten. Förra våren initierade den dåvarande styrelsen öppna möten med medlemmarna. Den nuvarande styrelsen har för avsikt att fortsätta med dessa.


9. ISS Landscaping/Sjunnesson
Förslag: Vi vill ha en årsredovisning av orsaken till den plötsliga återgången till Sjunnesson, vad vi har vunnit på det ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Avtalaet med ISS för SEK 172.500:- inklusive moms omfattande ex.vis 20-25 st gräsklippningar/år medan Sjunnessons nuvarande avtal med oss för SEK 250.000:- endast omfattar 14-16 st.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Styrelsen kommer att lämna uttömmande information på stämman.


10. HSB som förvaltare
Förslag: M.S. har meddelat att hon skall se till att byta ut HSB. Vi vill veta varför och när det är tänkt att ske.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Ingen i styrelsen har tagit del av ett sådant meddelande. Kanske tänker frågeställarna på att den förra styrelsen konkurrensutsatte vårt administrativa avtal med HSB när avtalet löpte ut 2006. Jämförelsen talade till HSB:s fördel och ett nytt avtal på tre år tecknades med Severins.


11. Uthyrning i andra hand
Förslag: Vi vill ha information om vad som gäller och hur det administreras av styrelsen.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Vi följer stadgarna. Styrelsen kommer att svara på eventuella frågor på stämman.


12. Uthyrning av föreningens lokaler
Förslag: Vi vill veta hur detta sker, debiteras och hur ombyggnad tillåts.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Frågan kan förhoppningsvis förtydligas och därefter besvaras på stämman.


13. Ny teknik för fjärrvärmen
Förslag: Enligt uppgift står detta projekt bara ett par år från att gå igång. Vi vill veta vilka alternativ som är aktuella, beräknad kostnad, beräknad besparing för värmen och när start är aktuell.
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Intresseföreningen har beställt en förstudie för att undersöka förutsättningarna att anlägga en bergvärmeanläggning för att minska värmekostnaderna för föreningarna. Rapporten kom i januari 2007 och har delgivits alla styrelser. Intresseföreningens styrelse håller för närvarande på att utvärdera resultatet.


14. Balkongrenoveringarna
Förslag: Vi vill veta hur upphandlingen skedde och hur det är möjligt att styrelsen var inställd på att kostnaden skulle bli 5,9 miljoner kronor som meddelats i senaste föreningsbladet. Är vi nöjda med resultatet - kvalitetsnivån? Konsultens kostnad? H. har meddelat att styrelsen inte har förtroende för HSB's konsulter. Varför?
Styrelsens kommentar (eg. Stellan Håkanssons) :
Styrelsen kommer att lämna uttömmande information på stämman.


Alla beslut röstades ned (inkl. "demokratisk ordning") med ett rungande nej från stämman.

Som kännetecknande för många stämmor med HSB så var det en av styrelsen och HSB uppbyggd hatisk stämning mot de som efterfrågade information, och hade synpunkter.


HSB gjorde i alla fall en bra sak. Stellan Håkansson visste vad som väntade dem som begärt extrastämma så han inledde med att säga att han inte tänkte tolerera personliga påhopp.

Detta är frågor som jag här inte tar ställning till, även om jag tycker att det mesta av detta var högst rimliga önskemål (nästan allt var ju bara önskemål om information.. hur kan man rösta ner detta?). Det som jag reagerar på är HSB:s odemokratiska inställning till att man som medlem bara får vara biträde i sin egen förening. Jag vet inte om alla förstår vidden av denna begränsning av HSB, men det får mycket stora konsekvenser där medlemmarnas enskilda rättigheter blir lidande.

Jag tycker också att det är hemskt att HSB låter en styrelse bestämma ordningen i de punkter som tas upp och att styrelsen lägger in sina egna punkter i den extrastämma som medlemmarna begärt, och att styrelsen anlitar HSB för att besvara frågorna, samt det förberedande arbetet att vända medlemmarna mot dem som begärt extrastämma.HSB Malmö har en hemsk paragraf i sina stagar som strider mot hur det annars fungerar i alla andra föreningar!!!

§21 ("Valberedningen")
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp".

Detta är helt sensationellt !!! Man får alltså inte på fullmäktigesammanträdet tillfoga namn, utan HSB Malmö tvingar alla till att gå via den utnämnda valberedningen! Riktigt, riktigt skrämmande !!! Så långt från demokrati som man överhuvudtaget kan komma!

Efter att ha gått igenom andra HSB-regioner så tycks det bara vara HSB Malmö som har infört denna demokratihämmande paragraf!!!


Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:57:22 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: