Sida: << | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Fd. ledamot i brf

O här behöver vi inte skriva motioner i ngn större utsträckning. Snackar man bara med ngn i styrelsen så tas det upp på nästa möte om det är relevant o rimlig kostnad.

Ex ville vi i bastugänget ha en ny dörr till bastun (den gamla är lite ful o man får justera gångjärnen ofta). Vi föreslog en glasdörr (kampanj på Järnia).
Styrelsen har haft upp det o bedlutat att "vi" får en glasdörr.

Så funkar kontakten styrelse - medlemmar här.

28/02 2007 (2065) e


JA

Är det någon annan som är ledamot här?

För er med hissar utan korggrind.

"Från den 1 april 2007 skall alla hissar som inte är utrustade med korgdörr eller annat skydd mot schaktvägg vara märkta med godkänd varningsskylt enligt SFS 1994:1215.

Varningsskylt skall finnas på varje våningsplan och i hisskorgen"

28/02 2007 (2064) e


Sven (medlem)

De stämmor jag har varit på i min förening har alla gått till på ett bra sätt. Det brukar vara 2-5 motioner på varje stämma.

28/02 2007 (2063) e
    Kommentar av Admin
De flesta stämmor i landet går nog i alla fall relativt lugnt till (därmed inte sagt att stämmorna går rätt till eller att styrelserna där nödvändigtvis utför sitt uppdrag eller att stämmoordförande styr stämman enligt lagen).
Och i de flesta föreningar i landet förekommer det nog bara upp till ett fåtal motioner att behandla.

Men i de föreningar där det finns en kombination av en dålig styrelse och medlemmar som inte accepterar detta så kan det nog hetta till på stämmorna.
Speciellt i de föreningar med en stor del äldre människor (vilket verkar gälla för de flesta HSB-föreningar?) som jag noterat kan vara ganska elak grupp i samhället (utan att dra alla över en kam).

Men mötestekniken är densamma landet runt, även om det kanske inte märks så tydligt i vissa föreningar. Dvs endast lite info i förväg till medlemmarna, och inte dröja kvar för länge på någon punkt i årsredovisningen, eller på någon motion, eller i övriga punkter på stämman.

Finns det inga motioner (som vanligt är, tyävärr) så säger det sig själv att man kan dra ner på tempot lite. Men problemet är att systemet är sådant att för varje motion som kommer till så minskas möjligheterna för medlemmarna att göra sin stämma hörd.

För varje fel som styrelse och HSB gjort i årsredovisningen så minskar möjligheterna för medlemmarna att kontrollera årsredovisningen enligt lagstadgade rättigheter.

Att min stämma tog 4 timmar för årsredovisningen beror på att styrelsen och revisorerna inte skött sina uppgifter, och att det fanns 1-2 personer som inte accepterade detta.

Att min förenings senaste stämma tog 4 timmar för motionerna beror på att styrelsen
- vägrade följa mitt förslag om att kontakta mig i förväg för att reducera motionerna
- struntat i att genomföra förra årets motioner enligt stämmobeslut (dvs lagbrott)
- inte utfört sitt uppdrag på rätt sätt
- i samråd med HSB ljugit i sina svar på motionerna och försökt vilseleda medlemmarna
- obstinat försökt hitta skäl för att avslå samtliga motioner
- styrelsen/HSB försökte bryta mot lagar på stämman
- HSB provocerade genom att sitta med och rösta på föreningens stämma.


JA

Jag har bott i tre olika föreningar och i alla har det gått lugnt till, både till vardags och på stämmorna. Så även i min nuvarande, tyvärr får inga motioner här dock.

28/02 2007 (2062) e


stephan

Motioner till stämmor

Jag vet att antal motioner till stämmor, har med att gör hur lyhörd styrelsen är.
Motioner handlar oftast om att "man vill ändra på sker o ting, eller lägga till något som fattas.
Om en styrelse är lyhörd och tar tag i medlemmarnas synpunkter, ideer förslag mellan stämmorna blir det inga motioner. Så du verkar lyckligt lottad som bor i en bra förening F:D. Du har ju själv suttit med och byggt ordningen. Grattis.

28/02 2007 (2061) e


Fd. ledamot i brf

Ja i min förening så går stämmorna lugnt till, alla som har frågor får svar. Samma med motioner, alla som har synpunkter får komma till tals.

Sen är det kaffe o macka med allmän diskussion efteråt. Motioner behandlas (dom gånger det finns sådana) med diskussion mellan styrelse o medlemmar.

Våra årstämmor brukar ta 2-2,5 timmar. Så det som beskrivs har då inte vi. O det är ju bara styrelsen o HSB isådana fall som förlorar i längden på det om man manglar igenom stämman. Då blir det ju samma sak som politikerförakt.

Men som admin lämna in 50 motioner gör ju att närvaron vid en årstämma blir lågt. Det förstår ju alla vilken tid det tar. O med så många motioner så kan alla inte vara vettiga. O folk idag har inte tid/intresse att sitta på en stämma 6-7 timmar.

Om varje motion tar i snitt 5 min är det ju lätt att räkna ut vilken tid det tar.

28/02 2007 (2060) e
    Kommentar av Admin
Antalet motioner hade kunnat vara noll om styrelsen skött sitt uppdrag.


undrar

till fd ledamot.

I mötesteknik inom politiska föreningar får man lära sig att hantera härskartekniker. Många tänker inte ens efter när de bemöts av härskartekniker. de mår dåligt och i vissa fall vågar de inte säga något.

Härskartekniker;

Härskarteknik, fem olika sociala och retoriska manipulationer varmed en dominant grupp behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot personer från andra grupper. Uttrycket är myntat av den norska socialpsykologen Berit Ås som beskrev härskarteknikerna 1976. Tanken rann upp när hon satt på ett möte och upptäckte ett flertal sätt varmed männen kommunicerade till varandra att det hon sade inte var viktigt. Hon började imitera dessa sätt (hämta kaffe eller börja pilla med något när någon pratar) och fann att det hjälpte till för att hennes åsikter skulle få gehör.

Även ordningsföljden är av vikt. Genom att lära sig de fem härskarteknikerna kunde kvinnor, enligt Ås, stötta varandra offentligt på ett diskret sätt, genom att hålla upp aktuellt antal fingrar för att signifiera vilken av härskarteknikerna som var i användning för tillfället.

Teknikerna är nära förknippade med social status inom gruppen; de går att använda från underläge men de infinner sig mera naturligt från en position ovanifrån. Alla typer av människor och grupper kan använda sig av liknande metoder, men begreppet härskartekniker konstruerades för att visa hur män bibehåller sitt grepp om kvinnor och tillämpat på personnivå blir begreppet inte alltid relevant. En person i underläge kan mycket väl försöka sig på att förlöjliga en meningsmotståndare, men begreppet härskarteknik blir då en smula irrelevant.

De ursprungliga fem härskarteknikerna
1. Osynliggörande
Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem. (styrelsen komme ritne med motargument)


2. Förlöjligande
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på persons yttre är ett sätt.


3. Undanhållande av information
Att utestänga någon eller marginalisera dess roll genom att undanhålla dem väsentlig information.


4. Dubbelbestraffning
Att försätta någon i en situation där de nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ de väljer.


5. Påförande av skuld och skam [redigera]
Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.


27/02 2007 (2059) e
    Kommentar av Admin
Intressant!

Stämmer så väl in på hur stämmor genomförs !

Se även;
Retorik i praktiken


stephan sundling

Grattis
Landskrona kan få Nordvästskånes högsta hus.
Vi tror att det kan ge hela stan ett nytt självförtroende.
Den åsikten delas av Anders Folkar, Kenneth Håkansson, vd på HSB Landskrona och Ulf Carlsson, vd Kristineberg .
Nästa gång helsingborg som får nordnordvästskånes högsta hus?
Har ni dåligt självförtroende i landskrona??


27/02 2007 (2058) e


stephan

HSB
En stor spark i arslet skall HSB:s medlemsansvarige +HSB höjdarn som satt ordförande på Vädurens stämma den 26 februari 2007 ha.
Namn på denna och mer om "odemokratisk stämma senare men.....
Vi fick "lära oss" av HSBs medlemsansvarige att den oöverträffade och bästa demokratin är att t ex en styrelse lämnar ett förslag på kanske 5 sidor till ett möte med "allmänheten" som sen på två timmar ska ta ställning till frågor. Rådslag, arbetsgrupper med medlemmar, utskott i riksdag, remisser och allt sånt som kan öka kunskapen och medvetenheten är bara trams. Så är HSB!!!

27/02 2007 (2057) e
    Kommentar av Admin
Stephan, du har tidigare undrat hur mycket HSB-representanten kostar.
Jag kan då berätta för dig att HSB-representanten får 500 kr per bevistat möte.


stephan

reservation på stämma
Må så vara att många i Väduren, uppenbarligen med glädje och öppna ögon, lämnar ut firmatecknandet och revisionsuppdraget till företrädare utanför föreningen, i min världsbild är detta dock ett olycksbådande och defensivt perspektiv i en medlemsdemokratisk organisation.Men när stämman avsäger sig rätten ”att kallelse utdelas till samtliga bostadsrättshavare” och alltså accepterar styrelsens rätt att kalla till föreningsstämma genom att bara sätta upp ett anslag på expeditionen, då reserverar jag mig mot beslutet eftersom det sätter igång min demokratiska och oppositionella ryggmärgsimpuls.

Jag har "lånat"denna reservation för info.


27/02 2007 (2056) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:17:53 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: