Sida: << | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


JA

Min bedömning är att fläckborttagning inte är direkt jämförbart med ombyggnad av fastighetventilation i komplexitet. Det verkar ju som man byggt ett "eget" ventialtionssystem, om beställaren ställer upp på att vara prototypkund faller ansvar även på denne.

17/09 2007 (2893) e
    Kommentar av Admin

HSB Riksförbund vill inte informera på sin webbplats om klandret mot HSB Malmös årsstämma. Skälet uppges vara att det är lokalt för HSB Malmö !!!

När sedan HSB Stockholm exponeras i Uppdrag Granskning så skriver HSB Riksförbund ett långt försvarstal till HSB Stockholm redan innan programmet sänts. Då var det helt plötsligt inte något "lokalt". Samma sak när det gällde vräkningen av 83-årige Maj H. där HSB Riksförbund helt oförtjänt slog sig för bröstet för att det inte slutade med en vräkning.
Fegt av HSB Riksförbund! De vill bara använda sin sajt för att berätta hur bra HSB är och i nödfall för att försvara sig. Däremot inte för upplysning eller förebyggande verksamhet.

HSB Riksförbund vill alltså inte informera om något av så stor vikt för hela HSB organisationen som ett klander mot en årsstämma, så att andra föreningar kan dra nytta av HSB Malmös misstag, och slippa behöva upprepa de fel som begåtts där.

HSB Malmö har begärt uppskov med klandret av årsstämman 2007. Just nu arbetar HSB Malmö alltså på högtryck med att försöka förklara bort alla fel som HSB begått på årsstämman. Det är en omöjlig uppgift, eftersom de fel som begåtts, liksom lagar och stadgar, finns svart på vitt.
HSB följer inte sitt eget regelverk och etiska värderingar där det står att när HSB gör fel så ska de erkänna detta och ta sitt ansvar.


Några citat från HSB att fundera på.

HSBs kod för föreningsstyrning


2:a principen; demokratisk medlemskontroll;
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."
(min kommentar: redovisas öppet!)

"...det är medlemmarna som styr verksamhetens inriktning."

"Med medlemskapet följer inflytande..."
(min kommentar: men idag endast starkt begränsat inflytande.)

"...medlemmarna har reelt inflytande i verksamheten".
(min kommentar: en fin vision!)

"I HSB finns en tydlighet beträffande vad den demokratiska medlemskontrollen betyder för fastställandet av mål och riktlinjer och i beslutsfattande."
(min kommentar: men idag extremt otydligt för många!)

"Tydlighet finns på alla nivåer; i
- HSB-bostadsrättsföreningen,
- HSB-föreningen och
- HSB Riksförbund."
(min kommentar: ännu en fin vision!)

"Genom väl fungerande valberedning ska lämpliga personer föreslås som förtroendevalda."
(min kommentar: som dagens valberedning i HSB Malmö?)

"Förtroendevalda i HSB-bostadsrättsföreningens styrelse, HSB-föreningens styrelse och HSB Riksförbunds styrelse är ansvariga inför medlemmarna."
(min kommentar: fina ord, men vad betyder detta egentligen rent konkret? Ingenting?)

"I HSB finns en tydlighet om vilka beslut som styrelse respektive VD och stämma fattar."
(min kommentar: tydligt som de beslut som fattades på HSB Malmös årsstämma 2007?)

"Redovisningen är öppen, lättläst och det framgår hur medlemmarna demokratiskt kan delta."
(min kommentar: Ha, hur många medlemmar, tror HSB, upplever redovisningen lättläst, speciellt med tanke på alla brister och undanhållande av information som finns där.)

5:e principen
"... alla medlemmar ska veta att de har en rättighet att utöva inflytande."
(min kommentar: ändå vet nästan ingen hur de kan utöva denna rättighet.)

"HSBs målsättning är att alla medlemmarna ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytandet och ha kunskap om de formella vägar som finns, dvs stämmor, motioner, val av valberedning och val av styrelse."
(min kommentar: som alltid annars glömmer HSB alla övriga förtroendevalda.)

"HSB har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen."
(min kommentar: ja, vad väntar HSB på?)

"HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna."
(min kommentar: ändå har det aldrig funnits någon utbildning av medlemmarna.)

3:e principen
"Medlemmarna involveras i planeringen av verksamheten och HSB visar öppet den planerade verksamheten för medlemmarna."
(min kommentar: hur många medlemmar känner sig involverade i planeringen?)

Värderingar
"Medlemmar i kooperativa föreningar tror på etiska värden som hederlighet, öppenhet, solidaritet, socialt ansvar och omsorg om andra.
Kooperativa föreningar bygger på värderingarna: självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet."
(min kommentar: hög tid för HSB att börja följa dessa värderingar!)

"HSB-föreningar, HSB-bolag och HSB Riksförbund ska tillämpa koden enligt principen "Följ eller förklara". Det innebär att en förening kan avvika från enskilda regler men då ska förklaringar anges där skälen för avvikelsen redovisas."
(min kommentar: ska dokumenteras för framtiden och redovisas öppet, bl.a. på webben!)


G-I

Finns det inga lag mot inkompetens? Jag trodde att det fanns (det finns i vissa andra länder).
Jag menar så: i vissa länder kräver man inte att en entreprenör ska göra ett jobb med ett bra resultat, men att han ska göra sin bästa enligt den bästa praxis som finns i branchen.
Ett exempel: en kemtvätt har inte krav på sig att ta bort fläcken, men att använda rätt medel för att få bort fläcken. Om fläcken inte försvinner spelar ingen roll om kemtvätten har gjort sin bästa. Här är det krav på kompetens: kemtvätten ska visa att han gjort enligt bäst praxis.
Men jag vet inte om det finns nåt motsvarande i Sverige.

17/09 2007 (2892) e


JA

Det finns tyvärr inga lagar mot inkompetens. Det låter som en mycket komplicerad historia. Om föreningen känner sig lurade av entrepenören så kan man möjligen stämma dem men det låter som ingen part från början riktigt visste var det hela skulle landa.

Vi har självdrag, inte bra alls om det inte är kallt ute - fast att göra om allt?!

17/09 2007 (2891) e


stephan

Tyvärr lång historia, men få det gå till på detta sätt utan att ens styrelsen informerar något om entreprenaden under 2 år????

Offert framtagen av Adex till styrelsemöte i maj 2005.

ADEX maj 2005

Ombyggnad av kanalsystem för ventilation.

Bakgrund

Idag saknas möjligheten att reglera och injustera tilluften och i stora delar frånluften.
Problematiken ligger i systemets konstruktion och de dontyper man hade vid den tiden då husen byggdes. problemet som uppstår är ojämna luftflöden, lukt och doftspridning och luftomväxling under minimumflöden.


ÅTGÄRD

Nya don monteras till från-och tilluftskanaler främst i lägenheterna. Idag finns det inga don på marknaden som vi kan ersätta befintliga tilluftsdon med. jag har varit i kontakt med två stycken tillverkare av don som är mycket intresserade av att ta fram ROT-don.
Vid injustering av de nya donen rensas också kanalerna. Entreprenadens omfattning gör att entreprenören lämnar en godkänd OVK vid slutbesiktningen. Märkning och dokumentation av ventilationssystemet. Föreningen har fört dialog om åtgärderna med Siemens.
Etapp 1 är att åtgärda 4 låghus och 2 höghus och utvärdera resultat i flöden, ljudnivåer på don m.m.
Etapp 2 är att åtgärda resten av husen enligt den normananläggning som vi tar fram i etapp 1. innan etapp 2 genomförs tas fasta priser och kvalitetskrav fram.


Priser

Budget 3 miljoner Utförande.

Budgetpris 300 000kr Kostnad för att ta fram rätt don, upprätta projekthandlingar, upprätta kontrakt/avtal Projektledning.

För dessa åtgärder går det att söka Rot-avdrag ca 80% är arbetskostnad.

Samtliga priser exkl.moms.


Protokollsutdrag

Protokoll fört vid styrelsemöte 05-10
HSB:s bostadsrättsförening Väduren i Haninge

Plats: Lokalen på Vädurens gata 224

Tidpunkt: onsdagen den 18 maj 2005 klockan 18.00
113.1.1 Ventilation
Robert Boding lämnar en rapport avseende ombyggnad av kanalsystem för ventilation.

B Widerdal undrar varför man skall göra denna dyra investering och tror inte att föreningen gör några besparingar eller att det påverkar de kalla lägenheterna positivt.

Styrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla och ge information till de boende i god tid avseende ombyggnad av kanalsystem för ventilation.

Punkten är omedelbar justerad.

B Widerdal inbjuder styrelsen till ett möte i Midgård den 31 maj 2005 kl 19.00
Föredragare Lennart Berndt som sitter i statens utredning av el. frågor han kommer att tala om vilka bestämmelser det finns och vilka som kommer att komma avseende el.


Verkligheten
Hur gick det sen?
Jo kostnad 16 miljoner, istället för 2inkl.rotavdrag. Rotavdraget som Adex hänvisar till gick tidmässigt ut någon månad innan uppstarten på arbetet.
Någon OVK finns inte ens idag.
Vad "bidde det då".
Jo en tömning av föreningskassan, och påspädning i Adexkassan, och lurade medlemmar?
De omtalade nya donen, jo en bockad plåtbit som ADEX tjänade några 100 000kr på?
FY fan


17/09 2007 (2890) e


JA

Japp stämmer bra, när jag skrev att det är samma sak - här - så menar jag i bostadsrättslagen. Intressant med den fulla definitionen!

16/09 2007 (2889) e


nike, medlem i fristående brf som är SBC-medlem

Ärende resp motion?

Enl Admins kommentar till #2869 och JAs i #2871 är ärende och motion samma sak.

Jag har precis delgivits följande information där Norstedts uppslagsbok förklarar så här:

1. Motion: formellt förslag i beslutande församling
2. Ärende: formellt avgränsad fråga som tas upp till behandling

Enl Norstedts tycks det vara möjligt att begära att ett visst ämne skall tas upp till behandling på föreningsstämman utan att det skall innehålla något förslag. Vad sägs?14/09 2007 (2886) e
    Kommentar av Admin
Ibland är fakta och verklighet inte samma sak.

Ärende används i brf-världen, om än lite vårdslöst, i samma betydelse som ordet motion.

Men visst kan en medlem begära att ett ärende kan tas upp till behandling på föreningsstämman, enligt vad jag skrev i mitt inlägg om detta. Dvs när 10 % av medlemmarna begär att styrelsen ska kalla till en extrastämma. Då blir varje punkt man begärt ska tas upp på extrastämman som ett ärende (separat punkt i dagordningen) på stämman.
Det blir då dessa minst 10 % av medlemmarna som styr dagordningen utöver de standardpunkter som måste ingå enligt lag och stadgar.

Vi har dock ett högaktuellt exempel på hur detta missbrukats av en brf inom HSB Malmö.
Där har styrelsen inte bara lagt in fler punkter/ärenden i dagordningen än vad medlemmarna begärt till extrastämman, styrelsen har också ändrat om ordningen på de punkter/ärenden som medlemmarna fastställt för att det skulle gagna styrelsen så mycket som möjligt.

Detta har sanktionerats av en ledamot i HSB Malmös styrelse, Maj-Britt Thulin.
Det visar på hur maktfullkomliga HSB såväl som vissa styrelser kan vara.
Jag var själv på denna stämma, men blev utkastad av HSB Malmös jurist Stellan Håkansson för att jag inte uppfyllde hans och HSB:s helt fria tolkning av vad ett biträde är.

I praktiken har det ingen betydelse om man kallar det man vill ska tas upp för ärende eller motion, det viktiga är ju att ärendet tas upp på stämman, eller hur?

Det finns mig veterligen inget som säger att en medlem (eller flera medlemmar, för den delen) kan begära att en punkt ska läggas in i dagordningen på en ordinarie stämma, utöver som i form av motion. Därmed är det, i alla fall med bostadsorganisationernas tolkning, inte möjligt.

Men vad du tar upp är mycket intressant, och jag ska fundera vidare på detta.


nike, medlem i fristående brf som är SBC-medlem

Vem får yttra sig?

Om medlem har biträde med sig på föreningsstäman får biträdet inte yttra sig, endast medlemmen.

Vad gäller om make och maka äger bostadsrätten och således båda är medlemmar? De har då en röst tillsammans, och endast en av dem kan alltså rösta. Men gäller då samtidigt att endast en av dem får yttra sig eller får båda göra detta?

Vad säger ni kloka?

14/09 2007 (2885) e
    Kommentar av Admin
Om en medlem har ett biträde med sig så får såväl medlem som biträde yttra sig.
Det finns inga begränsningar i yttranderätten för denna situation.
Make/maka får också bägge yttra sig helt utan begränsningar, även om de bara har en röst.

För mer info om biträde/ombud samt rösträtt/yttranderätt, klicka här.

Problemet är bara att HSB virrat ihop det så att HSB - som helt uppenbart inte tänkt igenom funktionen biträde - inte förstått vad ett biträde är (gäller hela HSB-organisationen). Men ett av mina framtida projekt är att försöka lära HSB vad ett biträde är, vad det kan användas till, och hur det får och bör användas. Som det fungerar idag är det fullständigt oacceptabelt likväl som odemokratiskt.

Jag måste dock säga att det är lite lustigt att HSB kan bryta mot vad lagen säger om biträde och ombud. HSB gör detta säkert många hundra gånger varje år. Utan att någon reagerat på detta.


Jag är jobbig !
Men det arbete/den tid jag lägger ner på detta gagnar 535.316 medlemmar bara inom HSB, men även övriga bostadsorganisationers medlemmar.
Fast visst skulle det vara kul om det fanns fler inom HSB m.fl över hela landet som arbetade för en mer demokratisk organisation.

Så här är det.

HSB Riksförbund har under ett antal år jobbat med HSB:s kod för föreningsstyrning. Till sin hjälp har HSB Riksförbund tydligen haft förtroendevalda valberedningar och HSB-anställda i chefspositioner som varit delaktiga i framtagandet av förslag på stadgeändringar.

Resultatet efter dessa år imponerar kanske inte särskilt mycket, men man kan säga att det mesta går ut på öppenhet och insyn i HSB. Precis som det står i årsredovisningar för HSB Riksförbund och andra regionföreningar.

Det finns t.o.m riktlinjer i HSB:s framtagna kod för föreningsstyrning om att ifall något undanhålls medlemmarna så ska detta särskilt dokumenteras.

Jag gör därför nu ett litet test.

Jag kontaktar HSB Riksförbund via mail, och begär tillgång till HSB Riksförbunds offentliga stämmoprotokoll.
Jag får inget svar. Inte ens en bekräftelse om att mitt mail tagits emot.
Inte ens från HSB Riksförbunds nytillsatta VD, Eva Nordström.
Precis som när Eva Nordström var chef för "medlem/kommunikation" (!!!) på HSB Riksförbund så varken bekräftar eller besvarar hon frågor från medlemmar.

Men efter lite jagande får jag på annat håll reda på att min fråga ligger för behandling hos juristerna på HSB Riksförbund (som däremot bekräftade mottagandet av min fråga, tack!).

I stället för att utan att knysta bara skicka över de offentliga protokollen till mig så ska HSB nu alltså utreda om jag som medlem i HSB ska få se dessa stämmoprotokoll, eller om det finns olika sätt att stoppa mig från detta!

Skäms inte alla chefer på HSB Riksförbund öronen av sig, inte minst med tanke på den omfattande och revolutionerande förändring mot öppenhet och insyn som HSB Riksförbund initierat?

Tilläggas kan att jag bara för någon vecka sedan fått hjälp av HSB Riksförbunds ordförande med att se till så att min lagstadgade rätt att få se stämmoprotokollen i HSB Malmö uppfylldes av HSB Malmös styrelse.

Jag har blivit utlovad svar nästa vecka ifall jag kommer att få se de offentliga stämmoprotokollen på HSB Riksförbund.

Hur ska HSB Riksförbund kunna stoppa mig från att se dessa protokoll?
Om HSB Riksförbund skulle säga nej, eller ens försöka försvåra för mig att få ut protokollen så borde detta onekligen vara en så märklig sak att den förtjänar en plats på tidningarnas löpsedlar.

Nu är frågan;
Kommer HSB Riksförbund tvinga mig att dra frågan till domstol för att få ut dessa stämmoprotokoll? Det får vi svar på under nästa vecka.
Jag kan i alla fall garantera en sak. På ett eller annat sätt så kommer jag att få tillgång till protokollen. Jag ger mig inte förrän HSB Riksförbund öppnar upp sin slutna och insynsbefriade organisation.stephan

HSB räknar???
Citat från senaste tidningen Hemma i HSB, sid 48.

Vilka tjänster vill medlemmarna ha?

"HSB har frågat sina medlemmar vad de köper för hushållstjänster och vad de skulle vilja köpa framöver.
Fler än hälften av HSB medlemmarna skulle kunna tänka sig att betala för såväl städning (52%) som fönsterputsning (62%). Störst andel skulle vara beredda att betala mellan 100 och 200 kronor i timmen. De tre vanligaste tjänsterna man köper idag är reparations- och servicetjänster (26%), fönsterputsning (11%) och städning 85%). De är främst äldre personer och höginkomsttagare som köper tjänsterna. Fler än hälften är intresserade av bl.a. trädgårdsskötsel, flyttstädning, flytthjälp och snöskottning. Däremot är bara drygt var tionde intresserad av barnpassning. Det är också ett måttligt intresse för tvätt och strykning (15%), men nästan dubbelt så stort intresse för städning (29%) och ännu större intresse för fönsterputsning (44%)."

13/09 2007 (2884) e
    Kommentar av Admin
"De är främst äldre personer och höginkomsttagare som köper tjänsterna."?
HSB hade sluppit göra denna undersökning om de frågat mig!


Eftersom det snart kommer att bli ett omval av valberedning för HSB Malmö så är det viktigt att medlemmar som vill ingå i denna valberedning ger sig till känna snarast. Annars kommer dagens valberedning att sitta kvar enbart för att valberedningen säkrat sina platser genom att inte söka presumtiva ersättare till sig själva! Det är dags att visa lite engagemang! Kontakta Börje Nilsson på HSB Malmö (eller mig; jag är valberedare), och uppge att du kan tänka dig att ingå i HSB Malmös valberedning!


Jag har skickat följande till hela styrelsen för HSB Malmö;
Eftersom det kommer att bli ett omval av valberedning så hoppas jag att styrelsen omedelbart går ut med information om detta (det går naturligtvis inte att vänta till dess att kallelsen skickas ut) på HSB Malmös webbplats såväl som i direktutskick till alla styrelser och valberedare i brf:arna, och begär att kandidater genast hör av sig till HSB Malmö.

Denna begäran måste utformas på ett sådant sätt att alla förstår allvaret i situationen och att alla förstår att det nu krävs ett engagemang för att lösa en besvärlig situation.
Styrelsen måste t.ex. skriva att det går bra att nominera sig själv (inkomna nomineringar läggs direkt ut på HSB Malmös webbplats).

I annat fall så arbetar HSB Malmös styrelse för att den sittande valberedningen ska få sitta kvar, bara för att det inte finns några alternativ, och det tror jag kan uppfattas som mycket allvarligt!

HSB Malmö måste ta sitt ansvar för att den sittande valberedningen aldrig sökt ersättare till sig själva och för att den situation uppstått som vi nu har idag, med en valberedning som bevisligen inte skött sina uppgifter.

Eftersom det är så extremt kort tid kvar till stämman så måste denna information ut denna vecka.
Det är redan orimligt kort tid kvar att hitta kandidater på, men nästa vecka kan det mycket väl vara för sent.

Jag hoppas innerligt att vad HSB Malmö skriver om detta inte utformas som kritik mot mig personligen, varken direkt eller indirekt (där HSB Malmös styrelse utnyttjar situationen för att försöka vända medlemmarna mot mig... med tanke på inledningstalet om Brf Misteln på årsstämman 2007 såväl som det kränkande utskicket om mig till alla boende i Brf Misteln).


Vad jag inte nämnt är att det egentligen inte går att välja en ny valberedning eftersom valberedningen tagit fram en policy som i princip omöjliggör detta, plus §21 i HSB Malmös stadgar. Knepig situation, men det finns bara en väg, och det är att bryta mot regelverket!!!

Länk till info om valberedning finns på startsidan

PS.
Tips till HSB Malmös styrelse:
Lägg ut mina motioner på HSB Malmös webbplats redan nu! Det finns inget att förlora på detta, och HSB Malmö får dessutom pluspoäng för att de visar lite öppenhet.

Det är också möjligt att skjuta fram extrastämman något, dock inte för långt fram eftersom det då bara ger ytterliggare problem.

PS 2.
Glömde tacka HSB Malmö även för korrigeringen angående det möte med HSB Malmös styrelse som jag fick till stånd med hjälp av HSB Riksförbunds ordförande.

Den ärliga versionen;
Möte med bostadsrättsföreningen Mistelns styrelse med flera...


Micke

Anställdas arbetsuppgifter
För föreningarna är det enkelt att veta vad HSB anställda har för befattning eftersom vi får telefonlistan uppgraderad fortlöpande.
Enskild medlem är det svårare att ta del av den informationen förutom om man ringer HSB Malmös växel.
Alla av betydande arbetsfunktion kan presenteras med tel.nr samt e-mailadress på deras hemsida. Det gör att
medlemmarna kan få svar på enkelt och snabbt sätt.
Om det inte är "hemligstämplat matrial".
Sen kan man ha synpunket på det matrialet men det är ett annat ämne.


13/09 2007 (2883) e
    Kommentar av Admin
Av ca. 160 anställda (varav 72 i dotterbolag) presenteras VD + 6 till i ledningsgruppen, på HSB Malmös webbplats. Endast med namn, telefon, faxnr, e-post, vilken avdelning de är chef för, och foto. Du får inte ens reda på vilka dotterbolag som finns.

Jag har randomiserat varit inne på 5 andra av de 34 regionernas webbplatser. På alla dessa finns en betydligt mer omfattande presentation av de anställda än på HSB Malmös sajt.

Det är ju bra att styrelserna får en uppdaterad lista över de anställda på HSB Malmö, men det är ju ändå de "vanliga" medlemmarna som är i majoritet, och det är kanske dags att göra något även för majoriteten? Traditionellt så riktar sig HSB mest bara till styrelserna i föreningarna.

Personligen har jag tillgång till vägar för att se vem som gör vad på HSB, men dels är dessa uppgifter inte alltid korrekta och dels så är det i princip ingen annan som har dessa uppgifter.

Det är nu 2007, och även HSB måste kanske hänga med lite i utvecklingen och börja fundera på att använda webben som ett verktyg, inte minst för att informera.

HSB Malmös webbplats är under all kritik (nästan tom på information, svårhittad, ingen fungerande sökfunktion, felaktiga uppgifter, etc), och med tanke på hur extremt lite matnyttigt det finns på denna webbplats så tror jag det är ytterst få som tar sig dit. De som gör det är där nog enbart för att titta på kolumnen med nyheter.


Hasse

Jag ser att du skriver att arbetstagarledamöterna har arvode i HSB Malmö? Stämmer den saken? De har väl lön när de sitter på möte och inte arvode, det måste vara fel. HSB Malmös fullmäktige kan väl inte bestämma arvode till personalens representanter i styrelsen. Har jag fel rätta mig.

12/09 2007 (2882) e
    Kommentar av Admin
Jag håller med dig, men det är vad årsredovisningen för 2006 säger, och jag kan bara referera till denna. Tycks vara något unikt för HSB Malmö. Har inte sett det i de andra regionerna.

Årsredovisning 2006, HSB Malmö (se sidan 40).
Arvode till HSB Malmös styrelse med arbetstagarledamöter, 2006

- Tommy Schumann, Ledamot - Facklig representant, SIF (Förvaltnings- och medlemsservice?)
  Kundansvarig Arbetsuppgifter: Navet i HSB Malmös affärer/avtal med i första hand brf:ar.
- Monica Nilsson, Suppleant - Facklig representant, SIF (Stadgeändringsfrågor), ordf Brf Sofieholm
  Assistent Arbetsuppgifter: Bostadsinkasso, förvaltningstjänster Telefon: 35 78 42 Fax: 12 22 37
- Peter Frank, Ledamot - Facklig representant, Fastighets
  Husvärd HSB Sundsfastigheter AB Telefon: 661 01 73
- Tommy Lind, Suppleant - Facklig representant, Fastighets
  Fastighetsskötare HSB Sundsfastigheter AB Telefon: 661 01 73

Dessa arbetstagarledamöter med sina suppleanter har bevisligen fått ett arvode på 264.000 kronor.
Denna dryga kvarts miljon kronor är ju självklart en trevlig extrabonus till deras löner för dem, men jag är inte helt säker på att fullmäktige godkänt de extra förmåner som de skaffat sig.
Kanske HSB Malmös styrelse vill ha vänligheten att förklara för oss oinitierade hur detta gått till?

Länk till info om valberedning finns på startsidan

PS.
HSB Malmös webbplats är sedan en tid tillbaka nästan tömd på information, men jag tror aldrig någonsin att HSB Malmö presenterat vem som jobbar med vad på HSB Malmö. Det är hemligt!

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 14:36:30 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: