Sida: << | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I

Jag önskar jag kunde vara med på denna stämma. Låter spännande! Vore kul att få en redovisning på hur medlemmarna reagerade, både de som var positiva och de andra.
Lycka till än en gång!

1/02 2008 (3396) e
    Kommentar av Admin
Jag kan redan nu garantera att du och alla andra kommer att få en mycket, mycket detaljerad redovisning från denna stämma;
- Hur styrelsen agerat före stämman (om styrelsen diskuterat motioner med motionärer)
- Om styrelsen lagt ut alla motioner i god tid
- Hur styrelsen svarat på motionerna
- Hur många och vilka som kom till stämman
- Hur styrelsen formulerat sig i sitt inledningstal på stämman
- Exakt vad respektive fullmäktigeledamot sagt om varje motion
- Vilka yrkanden som gick igenom och vilka som inte gick igenom
- Hur det blev med ajourneringen
- Stämningen på stämman
- Hur stämman agerat gentemot mig
- Hur allt formulerats i stämmoprotokollet
- Etc.

Jag lovar att det kommer att bli historiens mest väldokumenterade stämma.


G-I

Ja, jag är naturligtvis inte kritisk för att Admin och andra lämnar många motioner. Jag har inte sagt det heller. Jag har bara en enkel fråga, som jag inte fått svar på.
Jag är absolut inte efter att förhindra demokrati, eller kritisera medlemmar som engagerar sig. Det vore mot mina värderingar.

Jag bara undrar. Det känns svårt att behandla så många motioner. Kan en stämma hålla på i flera dagar? Knappast. Eller kan den delas upp i flera omgångar? Kanske.

Jag är övertygad att det finns en bra grund och kvalité i varenda motion som Admin har skrivit.
Men tyvärr har en dag bara 24 timmar.

Det kanske vore bättre att ta de viktigaste nu, och de andra om ett år, osv. Att satsa på ett fåtal ökar sannolikheten på att de går genom allihopa. Speciellt med tanke på att styrelsen verkar inte helt klar i huvudet, kommer de nog att inte vara tillmötesgående.

Men visst är det er rättighet och om Folkpartiet kan behandla 500 motioner på en stämma (men höll inte deras stämma på i flera dagar?), så går det kanske på HSB också.
Alla motioner, oavsett om det blir ja eller nej, tar tid.
Ni får gärna berätta hur det gick efter stämman.

Men Admin, du behöver verkligne inte bli arg för att man ställer en fråga om antalet motioner. Hade du skrivit 2000 motioner, kunde man då ha frågat utan att du blivit arg? Var går din gräns för att denna fråga om antalet ska vara befogad?

Jag önskar dig och de andra motionerer lycka till.

1/02 2008 (3395) e
    Kommentar av Admin
Jag vet att du inte är kritisk för detta, G-I.

Jag skrev svaret för alla andra som är kritiska just för att man motionerar, oavsett om det är en eller 178 motioner.

Jag svarade delvis på din fråga, men svaret kanske försvann bland allt annat.

En stämma inte bara kan hålla på i flera dagar, den ska göra detta i aktuellt fall.
Det är faktiskt inte så ovanligt som man skulle kunna tro. Bara ovanligt inom HSB, Riksbyggen, etc.
Man ajournerar stämman till en annan dag. Så måste HSB Malmö göra på årsstämman 2008.
Informerar styrelsen inte om detta senast i kallelsen så vet vi att de har något lurt på gång.

Alla mina 178 motioner är de viktigaste.
De är redan begränsade så starkt det går i antal.
Inte bara det, många viktiga motioner hanns inte ens med.

Man skulle kunna tro att sannolikheten ökar att de går igenom om det är färre motioner.
Men nu är jag mer insatt i hur HSB Malmö fungerar än de flesta andra, så jag vet att det inte alls är på det sättet.

Avslutningsvis, det var inte min mening att det skulle låta som om jag var arg. Det var jag inte, och i vart fall definitivt inte arg på dig. Sorry, om det kunde tolkas på detta sätt.
Jag skrev som sagt mitt svar egentligen inte till dig, utan till alla de andra som inte vill att någon ska skriva några motioner alls.

Det finns ingen bortre gräns.
Är 2.000 motioner befogat så är det befogat.
Det är inte antalet som är av betydelse, det är innehållet i motionerna.

Din fråga är viktig, och din fråga med mitt svar kommer att finnas med i motionerna till HSB Malmö nästa gång.

Se i slutet av denna webbsida där jag ska försöka markera i rött de bitar som besvarar din fråga om varför jag inte ska hålla tillbaka med motionerna.


Goran

Svar till G-I

Om det är praktiskt möjligt ? Det är en demokratisk rättighet att inlämna motioner till HSB Malmös årsstämma. En möjlighet som man lyckats dölja i allt för många år. Vem avgör vad som är viktigt och inte ? Medlem som lämnar in motion anser naturligtvis att motionen är viktig ! Det som är viktigt för en person är kanske oviktig för någon annan. Jag är helt övertygad om att antalet motioner kommer att överstiga 178 ! Betänk att vi är över 40000 medlemmar i HSB Malmö. Motioner är ett friskhetstecken i en kooperativ medlemsorganisation !!1/02 2008 (3394) e
    Kommentar av Admin
Ja, folkpartiet hanterade 505 motioner om frågor som var betydligt mer omfattande än de jag skrivit för HSB Malmö.

T.ex.;
Område H, Miljö och energi
Miljö allmänt Motioner H1 – H16 389
H3 Byggande av lågenergihus 389
H4 Ökat energieffektivt byggande 390
H5 Liberal miljöpolitik 390
H6 Rambestämmelser för markskydd inom EU 390
H7 Miljöfrågor i allmänhet 391

Bostadspolitik Motioner
K39 Bosparande 473
K40 Marknadshyror och social housing – delar av samma system 473
K41 Bristande besittningsrätt vid ombyggnader 476
K42 Förnyelse av miljonprogramområden - från förvaring till tillväxt 476
K43 Hyresförhandlingslagen 477
K44 Markrofferi bör vara olagligt 478
K49 Skapa framförhållning för de frågor vi möter på vägen mot e-samhället 482
K50 Öppna standarder, format och program 483

Organisation och stadgar
O1 Central hantering av medlemsavgifter 486
O2 Vänd på pyramiden 486
O3 Medlemsskapsformer och medlemskort 487
O4 Sänk medlemsavgiften! 488
O5 Benämning på företrädare 488
O8 Riktiga personval redan nu 489
O10 Vinn tid och röster på att göra rätt saker på rätt sätt! 490
O12 Ett levande intranät 491
O13 En reformerad hemsida 491
O14 Utbildningsprogram för medlemmar och förtroendevalda 491
O15 Vårda varumärket väl! 492
O16 Satsa på kampanjer 493

Landsmöte och interndemokrati
O19 Rättvisare nomineringar 498
O20 Respektera representativ demokrati 498

Stadgar Motioner
O23 Delat ledarskap 501
O24 Medlemsstyrt – inte toppstyrt 501
O25 Skyll på styrelsen! 501
O26 Skicka också ut valberedningens förslag i god tid i förväg inför årsmöten 501
O27 Viktigt val 501
O29 Översyn av normalstadgar och organisation 502
O31 Stärk medlemmarnas inflytande i folkpartiet 503
O32 Stoppa toppstyrningen! 504
O33 Enbart elektronisk motionsinlämning till landsmöten – för bättre interndemokrati 504
O34 Dechargeutskottets uppdrag 505

Motioner är ett sundhetstecken.
Inga motioner = inget engagemang = ingen demokrati! Så är det bara.
Det vet alla sunt tänkande människor.

Inom bostadsrättsorganisationer skrivs det nästan aldrig motioner, och den tveklöst största skurken i dramat för detta är tveklöst bostadsorganisationerna, här HSB Malmö.

HSB Malmö är en extremt osund förening, och något drastiskt måste till.

Målet måste vara ett absolut minimum av 100 motioner per år i HSB Malmö. Innan det har inträffat så kan HSB Malmö inte kalla sig för demokratiskt.


Goran

Så är då tiden ute för att inlämna motioner till HSB Malmös årsstämma 2008.
Nu får vi äntligen veta vad medlemmar i denna kooperativa medlemsorganisation har för tankar och funderingar om hur man tycker att HSB Malmös ledning och styrelse har motsvarat de förväntningar som vi medlemmar har rätt att ställa på dessa personer.
Du som är nöjd med styrelsens och ledningens agerande lämnade självklart inte in någon motion-vi andra gjorde det !1/02 2008 (3393) e


G-I

Admin, hur tror du det är praktiskt möjligt att behandla 178 motioner på en stämma? Är det möjligt?
Hade det inte varit bättre att ta fram bara de viktigaste?


1/02 2008 (3392) e
    Kommentar av Admin
En bra fråga.
Hur många gånger jag jag inte fått höra detta?

Varför ska jag som medlem drabbas för att det finns en dålig styrelse, och ett stort antal fullmäktigeledamöter som är likgiltiga inför sin uppgift?

Varför ska 43.000 medlemmar drabbas för att det finns en styrelse som inte svarar på frågor, så att motioner därmed inte skulle bli nödvändiga?

Varför ska medlemmarna drabbas för att de försoffade fullmäktigeledamöterna inte ens skriver en motion per år?

Varför ska jag hålla inne med motioner för att styrelsen inte skött sina uppgifter?

Varför ska utvecklingen stagnera bara för att medlemmar måste hålla inne med motioner?

Varför är det fel på den som skriver motioner i stället för på dem som borde ha utfört sitt jobb så att motionerna inte skulle ha behövt skrivas?

Många av mina motioner kan genomföras direkt och enkelt utan att behöva vänta på stämman. Är det då mitt fel att styrelsen väljer att strunta i sina uppgifter så att dessa motioner står kvar till stämman?

Jag har plockat ut de viktigaste motionerna redan, varför ska jag ta bort ännu fler bara för att andra inte skött sitt uppdrag som de borde?
Det är 178 av de viktigaste motionerna som jag hann formulera till denna stämma.
Hade jag haft tid hade det blivit över 300 motioner. Jag fick t.o.m. hålla inne med viktiga motioner bara för att jag helt enkelt inte hann med att formulera dem.

Hade det varit bättre om 300 medlemmar skrivit var sin motion än om jag (som dessutom är insatt i frågorna) skriver 178 motioner?
Vilket är bäst; 178 viktiga motioner från en initierad medlem eller 300 motioner där 150 motioner är mer eller mindre utan betydelse?

Om det omöjliga skulla ha inträffat och det fanns 20 % av medlemmarna som var så engagerade, och brydde sig såpass mycket om sin egen ekonomi, att de faktiskt skrev var sin enda liten motion, skulle man då trakassera dessa 860 medlemmar för att de engagerat sig så att det blev 860 motioner att behandla?

Visst kunde jag ha successivt puttat in 5 motioner per år. Då skulle det ta 36 år bara för de motioner jag nu lämnat in. Jag känner inte riktigt att jag vill vänta fullt så länge på att det ska börja hända något.

Klart att det är möjligt att behandla 178 motioner.
Varför skulle det inte vara det?
Vem har sagt att de ska behandlas på en dag?
Det får väl ta den tid det tar.

Om jag som ensam person kan skriva 178 vältäckande motioner, varför skulle inte en sjumannastyrelse med alla resurser de har att tillgå kunna behandla dessa motioner från en enskild medlem?

Om Folkpartiet klarade att behandla 502 motioner så vad menar du att det är som gör att HSB inte skulle besitta samma möjligheter?

Hur lång tid det tar att behandla på stämman beror på styrelsen.
Styrelsen kan välja att utnyttja det bristfälliga systemet och strunta i att behandla motionerna (och ta konsekvenserna av detta) eller styrelsen kan välja att göra ett bra förarbete.
Gör styrelsen ett bra förarbete och inte försöker trixa med regelverket, så ska de kunna hinnas med under dag 2 av stämman.

Men räcker inte det så får man väl fortsätta på dag 3, osv, tills motionerna är behandlade av stämman. Det får ta den tid det tar.

Vill stämman att det ska gå snabbt så är det, efter att de läst igenom motionerna innan stämman, bara att säga ja till motionerna. "Ja-motioner" går snabbt. Det är "Nej-motioner" som drar ut på tiden.

Det är cirka två motioner per dag för styrelsen att behandla fram til lstämman, och då ska man veta att de flesta motioner jag skrivit i praktiken bara är för styrelsen att instämma i.
Är styrelsen inte helt inkompetent så är det inga som helst problem för styrelsen att hinna med under de nästan tre månader som de har på sig för detta.

Styrelsen har Sveriges högsta arvode. Bör de inte behöva prestera något för detta?

För övrigt, vem har sagt att det enda viktiga är att motionerna behandlas på stämman?
Problemen jag tagit upp finns i de flesta fall i brf-styrelser också.
Kanske en och annan styrelse kan lära sig lite hur det ska gå till i deras egna förening?

Avslutningsvis så tvingar jag nu fullmäktigeledamöterna att ta beslut i frågor. Det har de i princip aldrig gjort tidigare. En stor vinst i detta. Säger de nej till någon av mina motioner så får de stå till svars för detta i framtiden när problem uppstår pga deras nej.Myggan

Begärde och fick hem i brevlådan senaste protokollet från NV Götalands årsstämma!
Begärde och fick hem i brevlådan senaste årstämma+extrastämmans protokoll!
För första gången i världshistorien!
Vi har tjatat i 5år efter ett protokoll.
Sedan att sista protokollet innehåller direkta felaktigheter är en annan sak.
Blir kanske bättre med tiden?

1/02 2008 (3391) e
    Kommentar av Admin
Det är (som jag nämnt tidigare) ett lagbrott att HSB-regionen inte skickar stämmohandlingar, men med nuvarande system kan HSB tyvärr slippa undan med att sedan lämna ut stämmoprotokollet.

Lagen säger bara att det ska "hållas tillgängligt" för alla.

Det måste man motionera om (som jag gjort) för att få ändring på så att man garanteras att kunna få en kopia.

Så ett tips är att skriva en motion till HSB NVG om att stämmoprotokollen ska läggas ut på webben.

Fick du röstlängden? Det är en del av stämmoprotokollet, och får inte undanhållas medlemmen.

Du är välkommen att kopiera mina 352 sidor motioner till HSB NVG.
Det är säkert ett hundratal av dessa motioner som passar precis lika bra till HSB NVG, med bara några små justeringar i texten.

Index för motioner

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (pdf-fil, 35 sidor -#15)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (pdf-fil, 36 sidor -#33)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (pdf-fil, 44 sidor -#49)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (pdf-fil, 38 sidor -#75)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (pdf-fil, 34 sidor -#81)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (pdf-fil, 20 sidor -#97)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (pdf-fil, 24 sidor -#117)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (pdf-fil, 20 sidor -#130)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (pdf-fil, 22 sidor -#139)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf-fil, 30 sidor Bil. till #139)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (pdf-fil, 25 sidor -#157)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (pdf-fil, 12 sidor -#166)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (pdf-fil, 12 sidor -#178)

Totalt: 352 sidor med 178 motioner.

Inget blir bättre med tiden av sig själv.
Medlemmarna måste sätta press på HSB.
Först då kommer det att hända något!
Ju fortare desto bättre.
Enda sättet att påverka är via motioner.
Allt annat är mer eller mindre verkningslöst.
När HSB-regionen börjar fungera så kan efter några år brf:arna också börja fungera.


Micke1

Motioner är ett bra sätt att göra sin röst hörd.
Tycker där var en hel del motioner som jag själv kan tänka mig att lämna in.
Skickade in ett antal själv.

31/01 2008 (3389) e
    Kommentar av Admin
Ska bli intressant att se hur många av fullmäktigeledamöterna som skrivit motioner.

Jag är rädd för att det inte blir så många.

På måndag får vi reda på antalet motioner och vilka som lämnat in vilka motioner.

Jag ska göra en liten undersökning framöver för att se hur många motioner som skrivs i andra regionföreningar. Jag har fått höra att HSB Malmö är sämst i Sverige, men jag ska kontrollera detta närmare.

HSB Stockholms årsstämma 2007 = 3 st. motioner totalt.


Motioner till HSB Stockholm ska vara inlämnade före den sista februari

Övriga regioner

HSB Mälardalen - 0 motioner 2007
Stämmoprotokoll men ej info till medlemmar om att motionera
Motioner inlämnade senast 31 mars. Stämma i slutet av maj månad (22 maj)?HSB Dalarna - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
- en av de hemskaste regionerna - svarar ej alls på skrivelser
Föreningsstämma och motioner

2008 års ordinarie föreningsstämma äger rum lördagen den 17 maj 2008.

Medlem och fullmäktig som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma/fullmäktigesammanträde skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen för mars månads utgång.

Adress:
Styrelsen för HSB Dalarna
Box 258
781 23 Borlänge

Märk kuvert "Motion"

2007-11-14HSB Göta - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Motioner ska vara inlämande senast den 31 mars?

Motionera och nominera!

HSB Götas föreningsstämma hålls i maj månad 2008.

Alla medlemmar – såväl bostadsrättsföreningar som enskilda – kan lämna motioner inför stämman. Dessa skall vara sända till Styrelsen, HSB Göta, Box 628, 551 18 Jönköping, innan 31 mars.

På samma sätt kan du – senast under februari månad – nominera personer till HSB Götas styrelse och Distriktsråden. Adressen här är: Valberedningen c/o R Lind, HSB Göta Box 628, 551 18 Jönköping.

Välkommen fatta pennan!HSB NV Götaland - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Årets föreningsstämma 22/5 i Vara Konserthus

Årets föreningsstämma för HSB Nordvästra Götaland kommer att äga rum den 22/5 i Vara Konserthus. Tillsammans med stämman kommer det även att vara en minimässa med aktuella leverantörer.

Medlemmar som önskar att ett visst ärende behandlas på den ordinarie föreningsstämman skall före februari månads utgång skriftligen anmäla ärendet till:

Styrelsen
HSB Nordvästra Götaland
Box 83, 532 21 Skara

2008-01-22HSB Skåne (Lund) - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Glöm inte att motionera! HSB Skånes stämma 5 maj 2008.

HSB Skånes föreningsstämma hålls den 5 maj 2008.

Alla medlemmar – såväl bostadsrättsföreningar som enskilda
kan lämna motioner till stämman. Dessa skall skickas till; Styrelsen, HSB Skåne, Box 1712, 221 01 Lund, senast den 29 februari.

2007-12-07HSB Södermanland - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Motioner ska vara inlämnade senast 31 mars.

Information om föreningsstämma 2008

HSB Södermanlands ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 27 maj på Sundbyholms slott utanför Eskilstuna.
Särskild kallelse kommer att skickas ut inför stämman.

Alla bostadsrättsföreningar kommer att kunna skicka minst en ledamot till stämman enligt de nya stadgar som antagits av HSB Södermanland.

Valberedningen har följande sammansättning:
- Ingemar Andersson, Nyköping
- Gunnar Carlsson, Oxelösund
- Kerstin Arbestål-Jönsson, Eskilstuna

Förslag bör lämnas till valberedningen så snart som möjligt och senast den 31/3 2008.

Motioner till stämman skall enligt stadgarna lämnas till HSB Södermanland senast den 31/3 2008.HSB Södertörn - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Årsstämma

HSB Södertörns stämma 2008 hålls lördagen den 24 maj i Nynäshamns Folkets Hus.

Vi återkommer med mer information om stämman och hur man bär sig åt för att lämna in en motion till HSB Södertörns stämma!

Sista dag för inlämning av motioner är 31 mars.

Nominering av kandidater till HSB styrelse ska vara valberedningen tillhanda senast 4/4. Alla medlemmar i HSB får nominera personer till styrelsen.

Använd ditt inflytande som medlem
Alla medlemmar i HSB Södertörn, enskilda såväl som bostadsrättsföreningar, kan lämna in förslag på förändringar i olika ämnen som rör den regionala föreningen. Dessa motioner behandlas sedan på årsstämman som är organisationens högsta beslutande organ. HSB Södertörns styrelse behandlar motionen och föreslår sedan hur den ska besvaras. Därefter röstar stämman om motionen ska leda till en förändring eller avslås. En motion kan också anses besvarad: då anser stämman att det som motionären föreslagit redan existerar.

Lämna motion
Motioner, avsedda att behandlas vid stämman, ska vara undertecknade och insända senast 31 mars till:
HSB Södertörn
Box 1081
141 22 Huddinge

2007-12-18HSB Uppsala - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Lämna in din motion senast 31 januari 2008
2007-12-13

Den 8 maj 2008 genomförs HSB Uppsalas ordinarie föreningsstämma!
Senast den 31 januari 2008 ska din motion och dina förslag vara inlämnade till HSB Uppsala.
Maila oss din motion/förslag till: orjan.abrahamsson@uppsala.hsb.seIngen redovisning av stämmoprotokoll/motioner eller info om stämma
HSB Arlanda (Motioner ska vara inlämande senast den 31 mars?)
HSB Göteborg - en av de hemskaste regionerna - svarar ej alls på skrivelser
HSB Norra Bohuslän
HSB Filipstad
HSB Gävleborg (Motioner ska vara inlämnande senast den 31 mars?)
HSB Karlsborg
HSB Karlskoga (Motionstiden utgår den 30 april?)
HSB Kil (Årsstämma 15 maj?)
HSB Kristinehamn
HSB Landskrona (årsstämma 21 april?)
HSB Mitt
HSB Mölndal (motioner inlämnade senast 31 mars?)
HSB Norr
HSB NV Skåne (Helsingborg)
HSB Norra Stor-Stockholm
HSB Storfors - en av de hemskaste regionerna - svarar ej alls på skrivelser
HSB Sydnärke
HSB Sydost (motioner inlämnade före mars månads utgång?)
HSB Södertälje
HSB Umeå
HSB centrala Värmland
HSB Östergötland
HSB Östra Östergötland

23 av 34 regioner presenterar inte stämmoprotoll, redovisar inga motioner och informerar inte om kommande årsstämmor/extrastämmor.

Ingen region utöver HSB Malmö redovisar stämmoprotokoll/motioner och informerar om kommande fullmäktigesammanträden.

Endast 8 regioner informerar om kommande fullmäktigesammanträden.

Endast 3 regioner redovisar stämmoprotokoll/motioner.


stephan

Motioner och dess ursprungssyfte.
Förr handlade skrivna motioner att boende i samarbete med styrelser bhandlade motioner på stämmor för allas bästa i föreningen.
Jag menar att en boende skall kunna skriva några enkla rader om ett förslag eller en fundering den boende har. Seadn skall styrelsen ta reda på vad motionsläggaren menar om det inte fullt framgår.
Efter detta skall styrelsen lämna en svar och styrelsens förslag till stämman.
De föreningar som fungerar bra har inga motioner att behandla (oftast räcker det att en boende under året kontakatr styrelsen och diskuterar ärendet)
I de föreningarna styrelsen inte gör ett bra arbete kommer det ofta flera motioner, och inget av det jag här skrivet görs av styrelsen.
Styrelser i sådana föreningar anser att motioner är av ono, och kritik mot dera befinnande.
Eller hur+

31/01 2008 (3388) e
    Kommentar av Admin
Ja, nu fungerar systemet inte nödvändigtvis på det sättet.

Styrelsen i min brf är garanterat en av de sämsta i Sverige men det är ändå bara jag och någon enstaka till som skriver motioner. Ingen annan bryr sig eftersom alla vet att en motion aldrig går igenom.

Så antalet motioner är i sig ingen värdemätare på en bra eller dålig förening.

Antalet motioner som avslås av styrelsen är däremot en betydligt säkrare värdemätare på styrelsens arbete.

I den brf där inga (eller nästan inga) motioner avslås, där fungerar demokratin och där gör styrelsen ett gott arbete.

Ju högre procentandel av motionerna som avslås desto sämre brf.


G-I

Att skriva motion har väldigt lite med ursprung (svensk eller inte) att göra. Däremot har det väldigt mycket att göra med vilken förmåga man har att formulera en idé. Sen handlar det om inställning. Vill man så kan man. Och det går alldeles utmärkt att få hjälp med språket av bekanta, om man inte är helt asocial.
Jag är inte född här, men jag skriver flera motioner per år (inom politik).

31/01 2008 (3387) e
    Kommentar av Admin
Det borde inte spela någon roll... men tyvärr gör det så ändå i vissa fall.
Som i Myggans fall där ordföranden trakasserar en enskild medlem för hur denne medlem skrivit motionen.

Jag hörde förresten att Sverige och Frankrike klassas som de två mest odemokratiska länderna i Europa/EU. Intressant. Och då har man i detta ändå inte räknat in hur det går till i många brf:ar.

Det är ju illa om t.o.m. Ryssland är mer demokratiskt än Sverige. ;)


Myggan

Till medlem:
En motion ska bara den som kan formulera sig skriva?
Det utesluter många med utlänsk härkomst tex mig själv!
Får jag prata på årsstämmorna när jag har svårt med svenska språket?
Eller är du av samma åsikt som Ordf.på våran årstämma som påpekade att "Du kan ju skriva på svenska eller?"
Du kan inte kräva att alla är lika kloka som du!

31/01 2008 (3386) e
    Kommentar av Admin
Till nästa stämma så kan du be mig kontrolläsa dina motioner om du vill.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 05:13:32 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: