Sida: << | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Tingsrätten ger misteln rätt och HSB fel.
medlemmarna får nu betala för vidare process.
Tid 2 år?
Skulle vara kul att veta hur det gick med de gamla skattekraven på medlemsavgifterna som HSB inte betalar skatt för.

Eftersom det inte kostar något för HSB, så kör de alla race så långt det går, det är ju vi medlemmar som får betala för att "vi bråkar".

Många ärenden som varit på väg att "skamfila" HSB, har nog varit på tapeten Men "de kommer undan" för att käranden inte orkar eller har ekonomiska resurser mot "makten".
Nästa pilsner är ju också att som medlem vill man ju oftast inte "fälla" sin förening?

Gäller framförallt den egna föreningen?
Hur tror ni det känns att som medlem i en förening "ställa till" så att värdet på sin egen bostadsrätt sjunker kraftigt?17/10 2007 (3058) e
    Kommentar av Admin

Jo, tyvärr är det så.

Jag tror HSB redan proklamerat att de inte kommer att sky några kostnader för att få rätt i denna fråga om klandret av årsstämman 2007. Vad spelar pengar för roll, det är ju inte deras! Så de slösar bort medlemmarnas pengar för att försöka skyla över sina egna misstag, fel och lagbrott.

Så fint är systemet. Det ska helt enkelt inte vara möjligt för några medlemmar att få rätt gentemot HSB Malmö, eftersom HSB då bara använder medlemmarnas pengar för att skydda sig.

Nu är bara frågan om rättsväsendet accepterar detta, eller om de gör processen kort med HSB. De har nämligen makten att göra detta, och då spelar det ingen roll hur många miljoner HSB vill bränna på detta.
HSB behöver ju inte, som ett företag, tänka på några kostnader. Och HSB:s rykte kommer i andra hand efter deras egen personliga vinning.

Som alla kan se från Alf Gustavssons pressmeddelande så har HSB Malmö redan försökt skrämma Brf Misteln genom att hota Brf Misteln om att de ska få stå för HSB Malmös rättegångskostnader. HSB skäms helt uppenbart inte för någonting! Så länge fallet är i Tingsrätten så är det riskfritt för Brf Misteln, inte bara för att det där är försumbara kostnader det handlar om, utan mest för att det absolut värsta som kan hända (vilket i och för sig är illa nog) är att Tingsrätten säger att varje part får ta sina egna rättegångskostnader. Men går fallet upp till t.ex. HD så kan det ju börja bli kostnader. Även om det är ganska små summor det kan röra sig om så är det naturligtvis ändå avskräckande.

Att det korrumperade systemet inom bostadsrätter kunnat fungera under så många år är just som du säger för att alla tycker det är bäst att tiga still för att inte riskera något. Man tänker inte långsiktigt.


För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").


Så här sa Lars Danielsson/Alf Gustavsson på det informationsmöte som ersatte den planerade extrastämman för HSB Malmö (11/10 2007) ;

"Vi måste satsa framåt och inte hindras av rädsla för att det ska bli fel eller utsättas för omotiverad granskning eller kritik."


Fundera gärna lite även på detta.


G-I

Ja, jag förstår din resonnemang Admin. I rättegång sammanhang är det säkert viktigt att använda all krut man har. Så det är nog bra att Mistel gjorde som de gjorde.

17/10 2007 (3057) e
    Kommentar av Admin
Jupp, det blir säkert svårläst och tungt för många andra, men i rättsfall får man inte hålla tillbaka någonting. Det säger till och med domstolen själv. Domstolen tar nämligen enbart i beaktande det som parterna själva har framfört. Ingenting annat. Inte ens lagen, om man inte själv hänvisar direkt till den. I bästa fall kanske domstolen slår lite i lagboken, bara för att bekräfta någon lag.

Visst hade det räckt med att klandra punkt 0 och punkt 3. Det hade varit enkelt, inte minst eftersom dessa två frågor är så klara och tydliga brott mot regelverket, men även för att all bevisföring redan finns där (efter att Tingsrätten begärt in den röstlängd från HSB som HSB tycks vara så rädd för att lämna ut).

Men alla de andra felen gör att klandret väger ännu tyngre, och i ett rättsfall har man inte råd att lämna något till slumpen.

Dessutom kanske det inte kan skada att höra vad en rättslig instans har att säga om de fel som begåtts på denna stämma med tillhörande dokument.

Om en rättslig instans i Sverige skulle våga uttala sig om att ett enda fel, hur litet det än må vara (med undantag av stav- och grammatikfel, naturligtvis), är acceptabelt på en stämma och i protokoll så uppstår en fullständigt ohållbar situation för framtiden. T.ex. kommer protokollen att om möjligt försämras ännu mer, och det blir även omöjligt att dra gränser för vilka fel som inte ska räknas tillräckligt starka för att bifalla ett klander.

I 100 år har vi inte vetat vad som gäller avseende klander av stämma. Ingen bostadsorganisation vill ta fram klara regler för stämmor med tillhörande dokument. Då kan det vara bra om en rättslig instans gör detta. Sedan får man bara hoppas att det sitter förnuftigt tänkande människor bakom de beslut som tas.

Därför är jag av den bestämda åsikten att Tingsrättens beslut kan bli det största som hänt i hela bostadsrättens historia. Gör Tingsrätten rätt så kan det leda till enorma förbättringar för några miljoner människor i landet. Det behövs nya stadgar (inte de som presenterats nyligen av HSB Riksförbund, som inte tillför någon nämnvärd förbättring för medlemmarna) och lagar.

PS.
Av erfarenhet vet jag att det förekommer att man i domstolarna frångår lagen och i stället stödjer sina beslut på personligt tyckande från olika författare. Det anser jag vara en fara för rättssäkerheten i landet, om inte det som domstolen förlitar sig på är baserat på tidigare domstolsbeslut eller konkreta lagtexter.


För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").


Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar.
Det framfördes bara ett förslag på styrelsesuppleant och stämman valde Daniel Ljung som styrelsesuppleant i enlighet med vad som anges i protokollet.
Beslutet är korrekt återgivet i protokollet och det saknas grund för klandertalan.
"
 1. Vad har detta svar att göra med vad som klandrats, dvs felet som begicks på stämman att ingen mandattid föreslogs eller beslutades för suppleant till styrelsen, så som det uppges i protokollet att en mandattid på två år beslutades?

 2. Om det skulle vara som HSB hävdar att stämmoprotokoll inte är av betydelse, utan det är besluten på stämman som tingsrätten ska granska, varför menar HSB då att man även ska förbise med att ingen mandattid beslutades om på stämman för suppleant till styrelsen?

 3. Här vill HSB denna gång att Tingsrätten endast ska utgå från protokollet och inte det som faktiskt skedde på stämman.

 4. Dessutom tycks HSB inte riktigt ha uppfattat vad som hände på stämman, för det framfördes inte alls bara ett förslag på styrelsesuppleant. Giovanna Brankovic var också på förslag som styrelsesuppleant.Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt.
I protokollet anges att stämman under punkt 4 behandlade val av justeringsmän, men även att justeringsmännen skulle fungera som rösträknare. Det är en uppenbar felskrivning, eftersom det enligt punkt 5 i dagordningen skall väljas rösträknare separat1. När punkt 4 behandlades på stämman valdes endast justeringsmän, vilket torde vara uppenbart för alla som var närvarande vid stämman3.
Felskrivningen i protokollet utgör inte grund för klander av stämmans beslut.
"
 1. Bara för att HSB anser att det är en "uppenbar felskrivning" att det står i protokollet att rösträknare valts här så behöver det inte innebära att alla andra - såväl om de var med på stämman som de som inte var det - anser att det är en "uppenbar" felskrivning.
  Är det uppenbart att inte 4 rösträknare valts? Varför? Det står ju så i protokollet.
  Varför måste detta vara en "uppenbar felskrivning" bara för att det enligt punkt 5 i dagordningen ska väljas rösträknare. Detta faktum motsäger inte att fel begåtts på stämman genom att rösträknare valts i två omgångar, 2 för många än vad som uppgivits i dagordningen/kallelsen, och vad som anges i stadgarna.

 2. Uppenbarligen har det inte varit uppenbart att det är en felskrivning för någon av de fyra personer som skrivit under på att rösträknare valts under denna punkt.
  Om det inte är en uppenbar felskrivning ens för dem, hur ska det då kunna vara det för andra?

 3. Tycker HSB att det torde vara uppenbart för alla som inte var närvarande på stämman att det endast var justeringsmän som valdes i punkt 4?
  Speciellt med tanke på att 4 personer i protokollet intygat att rösträknare valts här.

 4. Om det skulle vara en felskrivning, som HSB vill ha det till, anser då HSB att de medlemmar som inte var närvarande på stämman saknar rätt att få veta vad som hände på stämman och vilka beslut som togs, samt hur? Det enda dokument dessa medlemmar har att tillgå för att inhämta information om stämman är ju just protokollet!

 5. HSB hävdar att det här rör sig om en felskrivning. Men, om så skulle vara fallet, tycker HSB att det är rätt att protokoll innehåller vilka felaktigheter som helst, så länge de, enligt personlig bedömning av någon på HSB, är uppenbara (även om de inte är det ens för justerarna)?
  Tycker HSB att felaktigheterna i så fall inte ska behöva resultera i några som helst konsekvenser, t.ex. att stämman måste göras om helt eller delvis (eller något annat)?
  Tycker HSB att det inte ska leda till några konsekvenser för alla dem som skrivit under att stämmoprotokollet är korrekt och överensstämmer med hur det gått till på stämman?

 6. Tror HSB att det någonsin kommer att skrivas korrekta protokoll om det skulle vara som HSB vill göra gällande, att det inte spelar någon som helst roll vad man skriver i protokoll, eftersom det ändå inte kommer att;
  a) leda till några korrigeringar så att alla kan få den korrekta versionen,
  b) få några konsekvenser för dem som intygat korrektheten i felaktiga protokoll,
  c) resultera i att stämman måste göras om, helt eller delvis?

 7. HSB Malmö har erkänt fel här, även om det bara är en felskrivning som de vill tillstå. Det borde räcka gott och väl för att bifalla klandret enkom för detta!

Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare
"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt.
Protokollet återger det beslut som stämman fattade. De personer som anges i protokollet var de som valdes till rösträknare, vilket de på stämman närvarande torde vara väl medvetna om. Dessa personer har också fungerat som rösträknare på stämman.
"
 1. Denna punkt hör ihop med föregående punkt.
  Hur kan HSB egenmäktigt ta sig friheten att avgöra om de på stämman närvarande "torde vara väl medvetna" om;
  - hur val av rösträknare gått till och om det utförts på ett korrekt sätt,
  - vilka som egentligen valts till rösträknare, och
  - vilka som sedan fungerat som rösträknare (vilket alltså ej ens framgår)?
  Fyra personer har ju i protokollet intygat att fyra rösträknare valts, i motsats till vad som uppgivits i kallelse/dagordning samt stadgar. Borde inte dessa personer, om någon, ingå bland de som var "väl medvetna" om vad som hände på stämman?
  Vad säger detta om tillförlitligheten i alla övriga beslut som tagits?

 2. Om det skulle vara en av de många felskrivningar som HSB hävdar, anser HSB att de som inte var närvarande på stämman från protokollet kan utläsa hur det gått till och vilket beslut som egentligen togs?
  HSB nämner ingenstans i sina svar om att andra än deltagarna på stämman har några rättigheter.

 3. Anser HSB att de som inte var närvarande på stämman inte har rätt att få reda på hur det egentligen gick till på stämman och vilka beslut som egentligen togs?
  Vad är det då annars för mening med protokoll?

 4. För t.ex. punkt 3, 6 och 15 så skriver HSB själv att protokollet inte återger det faktiska skeendet, och att så borde ha skett. Gäller inte samma sak för denna punkt?

 5. Anser HSB Malmö att dagordningen (som här) inte behöver följas och beskrivas på ett korrekt sätt i stämmoprotokollet? Dvs att det faktiska skeendet beskrivs, så som HSB själv i sitt svar sagt för flera punkter i protokollet (t.ex. punkt 3,6,15) att det borde ha gjorts.Punkt 6 - Fastställande av dagordning
"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt.
HSB Malmö gör gällande att Brf Misteln har missuppfattat vad som är tillåtet avseende ändring av dagordningen. Dagordningen anger vilka punkter som skall behandlas vid stämman. Det är fullt möjligt och förenligt med Föreningslagen, att ändra ordningen på vissa i dagordningen angivna punkter, om det ur ett praktiskt perspektiv underlättar stämmans beslut. Så har också skett avseende ordningen på punkterna 15 och 16 i dagordningen1.
Det kan vitsordas att protokollet i den delen inte återger det faktiska skeendet6 på stämman. Men det beslut som stämman fattade att ändra dagordningen så att p 16, beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter, flyttades fram före p 15, bestämmande av arvoden, är inte i strid med vare sig stadgar eller lagregler.
Dessa förändringar utgör därför inte grund för klander av stämmans beslut.
"
 1. Denna punkt hör ihop med punkt 15 och punkt 16.
  Var i lag/stadgar menar HSB att det står att det är möjligt att kasta om punkterna i dagordningen vid andra tillfällen än under punkt 6 ("Fastställande av dagordning")?
  Konsekvensen av detta kan ju faktiskt bli att medlemmar missar behandling av punkter, och att stämmobeslut förändras genom att röstresultat utfaller annorlunda.
  Menar HSB att punkten "Fastställande av dagordning" inte innebär fastställande av dagordning?

 2. Det är glädjande att HSB nu är överens om vad som gäller avseende möjligheten att flytta om punkter i dagordningen, även om HSB inte lyckats påvisa att lag och stadgar uppger att detta är möjligt, utöver under punkten för fastställande av dagordning.
  Men borde inte alla på HSB anställda som deltager på stämmor, och är delaktiga i dessa, lära sig vad som gäller, så att missförstånd och felaktigheter inte alltid uppstår?
  Varför vill inte HSB lägga in vad som gäller om detta i stadgar, eller ens informera på annat sätt?

 3. I min brf har stämmoordföranden från HSB Malmö klargjort för medlemmarna att det är absolut omöjligt att ändra ordningen på punkterna i dagordningen (det framgår till och med i stämmoprotokollet för denna stämma). Inte ens under punkten för fastställande av dagordning var just då detta möjligt.
  Men om vi här bortser från vad som är rätt avseende ändring av dagordning, hur förklarar HSB att HSB säger en sak en gång och raka motsatsen en annan gång om detta?
  Menar HSB att särskilda oredovisade undantagsregler ska gälla för HSB Malmö?
  HSB verkar anse sig alltid ha tolkningsföreträde och ha rätten att kunna ändra sig fram och tillbaka från gång till gång. I själva verket så finns det inget i lag eller stadgar som säger att HSB har tolkningsföreträde av lagar och stadgar!

 4. HSB tycks hela tiden ändra sig om vad som gäller i denna fråga (precis som i många andra frågor). HSB ändrar sig varje gång utefter vad som passar HSB bäst just för stunden. Detta är helt orimligt, och det kan inte få fortsätta så här år ut och år in, utan att HSB måste ta ansvar för sina handlingar. Felet består för all framtid!

 5. Nu avsåg klandret dock inte bara denna bit, utan klandret avsåg även att vad som skedde på stämman inte fördes in i protokollet. Därmed kan t.ex. inte de som ej var närvarande på stämman utröna hur besluten tagits på stämman.

 6. Dessutom är det så att HSB erkänner att fel begåtts här; det faktiska skeendet på stämman har inte återgetts i protokollet. Men HSB tycks hela tiden anse att inget av det som skrivs i protokoll är något att fästa vikt vid på något sätt, för någon.Punkt 14 ! - Fastställande av medlemsavgift
"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt.
Föreningsstämman har fattat beslut om oförändrade medlemsavgifter, vilket tydligt framgår av protokollet. Medlemsavgiften för 2006 omfattar såväl bostadsrättsföreningar som bosparare, och det beslut stämman fattade omfattar därmed såväl bostadsrättsförening som bosparare.
"
 1. Det är olika nivåer på avgiften för bostadsrättsföreningar och bosparare.
  På årsstämman 2007 nämndes inget om avgiften för bosparare, utan mötesordföranden frågade enbart fullmäktigestämman om avgiften för medlemmar i bostadsrättsföreningar.

 2. Varje gång protokollet överensstämmer med vad HSB tycker och det som är bäst för de för stämman ansvariga - men bara då - så är det protokollet vi ska förlita oss till.Så här sa Lars Danielsson/Alf Gustavsson på det informationsmöte som ersatte den planerade extrastämman för HSB Malmö (11/10 2007) ;

"Men ingen har rätt att utifrån egna marginella uppfattningar uppträda så att organisationens handlingskraft bakbinds och att kraft och resurser dräneras."


Fundera gärna lite även på detta.


Tips!
Glöm inte bort det nya forumet. Där dyker upp intressanta frågeställningar, lite då och då, även om det är mest aktivitet här.


För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").


G-I

Jag är mildare i den kritiken som framförs av HSB-stämman. Jag tycker att man ska skilja på rena felskrivningar/små slarvfel och riktiga fel som gjorts med vilja att gömma nåt/skada nån mm.

Om man förbiser de små sakerna som är bara obetyliga detaljer kan man lägga vikt på det som är viktigt, och då blir det viktiga mer uppenbart. Nu har Misteln blandat ihop kommentarer av både små oviktiga detaljer med andra väldigt viktiga saker. Tycker är lite synd. Men ära ska de ha för sitt arbete. Jag tror däremot inte att HSB fälls på samtliga punkter, en del är ändå felskrivningar/detaljer.


17/10 2007 (3056) e
    Kommentar av Admin
Det finns punkt 0, 3, 16, 17, 18, 35, 33 och 14 i stämmoprotokollet som jag skulle vilja säga är solklara vad gäller att de är felaktiga och bryter mot lagar/stadgar.

Men även för punkter som 26/27, som kan tyckas ganska bagatellartade, så är de faktiskt ganska tunga om man tänker i ett lite bredare perspektiv.

Ser man sedan på alla fel som en helhet så är "katastrof" nog inte ett helt opassande ord för den aktuella stämman.

Nu räcker det förvisso med en punkt som är fel, men med viss erfarenhet av detta så vet jag hur det går till, och det rätta sättet är att ta med allt som är fel. Under normala omständigheter håller jag med dig, utanför juridikens ramar så ska man koncentrera sig på det viktigaste. I rättsfall gäller andra spelregler. Där ska man inte undanta något. Det är så det fungerar, även om kanske inte alla känner till detta. Jämför t.ex. O.J. Simpson som klarade sig på "en handske" trots att alla visste att han var skyldig, eller Al Capone som aldrig fälldes för något av de mord eller andra brott han begick, utan som åkte dit på ett mindre skattebrott.

Tvärtom till vad du säger här, så tycker jag att det är synd att Misteln bara tog upp en del av alla fel som begicks på stämman.

Vad är en felskrivning och vad är inte en felskrivning?
Är det upp till fullmäktige, medlemmarna, eller HSB att avgöra i varje fråga?
Eller ska Tingsrätten gå igenom alla protokoll som skrivs och göra en bedömning för varje punkt?

Vad är det som säger att en felskrivning inte kan klandras?
Självklart kan s.k. "felskrivningar" klandras. Protokollen är dokumentationen av och en mycket viktig del av stämman, och måste självfallet vara korrekt utan en enda felskrivning.
Vem ska annars avgöra vad som är en felskrivning eller inte?
Eller vem ska avgöra vilken felskrivning som är acceptabel och vilken felskrivning som inte är acceptabel. I lagstiftningen finns ingen sådan gränsdragning eller ens uttalande om att man kan överse med vissa fel eller felskrivningar på en stämma. Ett fel är ett fel.

Det är faktiskt inte heller frågan om ifall något gjorts med avsikt att medvetet dölja något eller åstadkomma någon skada. Det tror jag inte gäller för en enda punkt, men saknar helt betydelse för klandret.

Glöm inte bort att det är så många som fyra personer som skrivit under på att protokollet är helt korrekt och överensstämmer fullt ut med vad som beslutades och hände på stämman.
Vi pratar inte om att en enskild person "råkat" skriva fel lite här och var.
Tänk om man är lika likgiltig när man undertecknar annat, t.ex. årsredovisningar eller andra juridiska dokument; "Oj, jag skrev visst 50.000 i kontraktet, men det skulle vara 500.000 kr".

Jag tror inte heller att HSB fälls på samtliga punkter (eftersom domstolar har en tendens att fungera lite som ishockeydomare, där utvisningar i ena laget "kompenseras" med utvisningar i andra laget), men jag kan inte spå vilka punkter som just Tingsrätten anser att HSB ska fällas på. Det återstår att se.


Myggan

"Det mesta som vi gör är bra, inte allt. Vår vision är noll fel i allt vi gör.
Visionen får inte göra att vi inte satsar framåt."

Funderat klart:
Ordalydelsen borde vara:
Vi satsar framåt -kosta vad det kosta vill-Medlemmarna är så dumma att dom går på vad vi än säger!
Det har dom alltid gjort och så skall det förbli har VI bestämt!

16/10 2007 (3052) e


Gunnar

HSB Malmös svar på klander

Jag skulle bli förvånad om tingsrätten friar HSB Malmö på en enda av de klandrade punkterna. HSB Malmö tycks vara desperat i de svar de gett via Blanka Kruljac (besitter HSB Malmö ingen egen kompetens?). Inte minst när HSB Malmö skriver för en punkt i protokollet att de tänker korrigera den.
Hur skulle det se ut om man kunde gå tillbaka till gamla protokoll och sudda och lägga till lite som man tycker, så blir allt bra igen?

Jag är imponerad över Mistelns arbete här, och vi får hoppas att resultatet leder till omfattande förbättringar inom bostadsrätter.

Det måste till tydliga signaler för att visa att man inte kan slarva sig igenom stämmor så som HSB Malmö uppenbarligen gjort för årsstämman 2007. Det är nu upp till tingsrätten att visa vad som är rätt och skicka ut dessa tydliga signaler!

16/10 2007 (3051) e
    Kommentar av Admin
Så här sa Lars Danielsson/Alf Gustavsson på det informationsmöte som ersatte den planerade extrastämman för HSB Malmö (11/10 2007) ;

"Det mesta som vi gör är bra, inte allt. Vår vision är noll fel i allt vi gör.
Visionen får inte göra att vi inte satsar framåt."


Fundera gärna lite på det.

TILLÄGG:
Vad tycker HSB om årsstämman 2007? Hör den till "det mesta" som är bra?


stephan

HSB bör byta logga.

Mitt förslag är de från och med nästa stämma använder de tre berömda aporna.
Får väl skriva en motion om detta?

Aporna, de känner väl alla till.
Den som inte vill tala, den som inte vill höra och den som inte vill se.
Motionerar nog också om Cheeta som ordförande, sekreterare samtjusterare.

16/10 2007 (3050) e


Myggan

Det konstigaste i kråksången är att HSB tror på vad dom säger!
Man känner igen ordval från Riks,Regional och helt ner på Brf.nivå.
Styrelser går sina kurser och får lära sig vad dom ska svara på vad.
Går det inte med "DET" svaret så ska ni testa "Detta" svaret.
Går inte "Detta" svaret - Sluta svara!
Sektbeteende vill jag kalla det!
Det är konstigt att det har kunnat fungera i så många år.
Till syvende och sist så beror hela problematiken på att så många medlemmar inte ser igenom den glättiga och hala ytan.16/10 2007 (3049) e
    Kommentar av Admin
Det är nog så att HSB nu under snart 100 års tid känt sig såväl osårbar som oåtkomlig, och därför klarar man inte av att hantera en situation där någon nu för första gången i historien klandrar en HSB-stämma.

Som du säger så har HSB klarat sig tack vare det bristande engagemanget. Hade medlemmarna - och inte minst fullmäktigeledamöterna - varit det minsta engagerade så hade det naturligtvis inte kunnat fungera så illa som det gör idag.

Det kanske värsta i denna historia är att HSB helt och hållet vägrar ta ansvar för sina handlingar. De bestrider allt, trots att alla med mer än en hjärncell kan se att det bevisligen begåtts mängder med fel.
Ganska märkligt att man kan tror man ska kunna komma undan med sådant som är så uppenbart fel.

För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").


Admin

Löftesbrott av HSB Malmös styrelse

HSB Malmös styrelse bryter sitt löfte den 15 augusti om att HSB Malmö ska besvara alla frågor från medlemmarna (och bekräfta mottagande av skrivelser).

Nu är jag lätt irriterad, kanske till och med riktigt... förgrymmad !!!

Mer info kommer nedan !

16/10 2007 (3048) e
    Kommentar av Admin
Jag har av HSB Malmös styrelse blivit utlovad svar på 34 frågor som jag ställt för några månader sedan (efter ett löfte från HSB Malmös styrelse att alla medlemmars frågor ska besvaras, såväl som att mottagande av alla skrivelser ska bekräftas).

Idag, 16 dagar efter det datum som HSB Malmö utlovat svar senast, så får jag ett mail från Alf Gustavsson.

I detta mail finns svar på ett par av de frågor jag ställt. Resten av frågorna är obesvarade! 17 av de 34 frågorna är helt obesvarade. Av resterande 17 frågor är det bara 1 ½ fråga som besvarats med något som hör till själva frågan.

Alf skriver;
"Med detta, konstaterar vi att vi uppfyllt vårt löfte att besvara de frågor som du hade aktuella vid vårt sammanträffande den 15 augusti detta år."

Men löftet som HSB Malmös styrelse gav den 15 augusti var inte att HSB Malmö skulle svara på 1-5 % av de frågor som ställs.
Och löftet var definitivt inte att bara de frågor som jag hade vid detta tillfälle skulle besvaras. Det klargjordes mycket tydligt på detta möte att löftet gällde alla frågor från alla medlemmar. Det utlovades av styrelsen att samtliga frågor från samtliga medlemmar ska besvaras (även om vi bara är några stycken som bryr oss om att ställa frågor).

HSB Malmös styrelse begår ett rent löftesbrott!

Sedan skriver Alf;
"Vi ber dig betrakta våra svar som uttömmande relaterat din frågeställning".
Uttömmande??? De ytterst få frågor som besvarades var ungefär "Goddag yxskaft". De var definitivt inte svar på ställda frågor. Jag kommer att framöver redovisa dessa svar så att du som läser det kan få dig ett gott skratt.

Tillägg:
Du hittar nu frågor med svar på startsidan (klicka där på "Frågor till HSB Malmö",punkt 4)


Alf avslutar med;
"vi har inte för avsikt, ej heller möjlighet, att ytterligare penetrera just dessa frågeställningar".
Nähä...
Så först svarar HSB Malmös styrelse inte på frågorna och sedan får man inte ställa om frågan för att på detta sätt försöka få någon form av svar.

Dessutom så har jag i mail efter mail, efter föregående månad, frågat styrelsen vad som händer, och varför de inte vill uppfylla sitt löfte om att besvara frågor. Inte ett svar har jag fått (och inte en enda bekräftelse av mottagande av mail trots att jag uttryckligen efterfrågat detta, och trots löfte från HSB Malmös styrelse om detta)!

Riktigt uselt av en styrelse att bete sig så här illa mot sin arbetsgivare!

Men nu vet vi med säkerhet att löften inte betyder något för HSB Malmö.

Nu återstår det bara en sak att göra, eftersom HSB Malmös styrelse bevisligen vägrar att svara på frågor.


Micke1

Jag fick den uppfattningen efter att ha läst olika inlägg,hemsidor, socialakontakten mm.
Bra att du vet hur det ligget till.

16/10 2007 (3047) e
    Kommentar av Admin
Men, jag måste ha missupfattat något här, tror jag.
Vad har det stått i olika inlägg, på hemsidor och sociala kontakten (?) om att ändringar gjorts i protokollet för årsstämman 2007? Och vad skulle det ha varit för ändringar?

En justerare kan aldrig ändra, bara lägga till.


Så här skriver Alf Gustavsson (notera, inte styrelsen, ej heller ordförande och vice ordförande, utan bara Alf Gustavsson) i ett pressmeddelande idag;

Pressmeddelande Malmö 2007-10-16

HSB Malmö bestrider felaktigheter vid 2007 års stämma

HSB Malmö bestrider på alla punkter de anklagelser om formella felaktigheter i anslutning till föreningens årsstämma samt protokolleringen av densamma. Anklagelserna om felaktigheter har framförts av brf Misteln i en stämningsansökan till Malmö Tingsrätt. HSB Malmö tillbakavisar även kravet på att olika beslut på stämman ska upphävas liksom att årsstämman eller delar av den ska göras om.

Bakgrunden är att brf Misteln bland annat hävdat att protokollet från den ordinarie föreningsstämman i april är felaktigt. I inlagan till tingsrätten förklarar HSB Malmö via sitt juridiska ombud, Blanka Kruljac:
- I det fall att innehållet i protokollet inte skulle överensstämma med de beslut som fattades vid årsstämman gäller det beslut som i verkligheten fattades vid stämman. Det är med andra ord stämmans beslut som är föremål för tingsrättens prövning.

På punkt efter punkt tillbakavisar HSB Malmö påståendena om formella felaktigheter. HSB Malmö yrkar även ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som kommer att anges senare.

- Från HSB Malmös sida kan vi bara beklaga att frågan tagit den här vändningen. Vi har i omgångar via träffar och möten med brf Misteln sökt en lösning på tvisten, säger HSB Malmös verkställande direktör Lars Danielsson.

Avsändare
Alf Gustavsson, ordförande i HSB Malmö, mobil 0705-45 43 53


HSB vill inte lägga ut Blanka Kruljacs svar, men för dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").


Några kommentarer till pressmeddelandet från Alf.
HSB Malmö bestrider alla felaktigheter i anslutning till föreningens årsstämma och i "protokolleringen" (läs: "protokollet"). Ändå så erkänner HSB Malmö på punkt efter punkt ett stort antal fel i sitt svar på klandret;
"knapphändigt utformat",
"borde dock rätteligen ha återgivit",
"den bristfälliga lydelsen",
"inte återgivits korrekt",
"en uppenbar felskrivning",
"inte återger det faktiska skeendet",
"kan missuppfattas",
etc.
HSB Malmö säger emot sig själv här!

Alf Gustavsson skriver att Blanka Kruljac skriver;
"I det fall att innehållet i protokollet inte skulle överensstämma med de beslut som fattades vid årsstämman gäller det beslut som i verkligheten fattades vid stämman. Det är med andra ord stämmans beslut som är föremål för tingsrättens prövning".
Ja, det är klart att HSB vill att man ska bortse från så många fel som möjligt. Exakt vad baserar sig HSB på när HSB säger att det är så?
Protokollet är en del av stämman. I tidigare rättsfall som inbegripit stämmor så har man alltid utgått främst från stämmoprotokollet i bevisföringen, och juridiska experter inom området hävdar att så ska det vara. Stämmoprotokoll är en bevishandling, men i en process kan protokollens innehåll ifrågasättas och beslut enligt protokollet undanröjas eller ändras.
Är det rimligt att exkludera vissa delar av stämman bara för att HSB upplever dessa som obekväma för deras del?
 • Två viktiga punkter;

  1. Protokollet tillsammans med bl.a. röstlängden är en del av stämman, en mycket viktig del, och måste således kunna klandras i sig själv om det är felaktigt, t.o.m. oavsett om det skulle vara så att det på annat sätt skulle vara möjligt att kunna påvisa att själva beslutet som protokollet baseras på är korrekt. Detta faller sig naturligt, inte minst med tanke på den funktion protokollet har.

  2. Självklart kan man tycka att det beslut som fattades på stämman gäller, men
   - vad/vem säger vilket beslut som fattades, samt
   - hur det fattades?
   Där är protokollet en särskilt viktig del i bevisföringen.
   Hur många är vi inte som från HSB och styrelse fått höra att det som står i protokollet som skrivits av styrelsen (via av styrelsen utsedd protokollförare) gäller oavsett hur fel det är. Nu vill HSB plötsligt helt ändra åsikt och påstår tvärtemot alla gånger tidigare att man inte ska bry sig om protokollet i de fall HSB anser att beslutet som togs på stämman avviker från protokollet.


Om man inte alls ska utgå från protokollet vilka yrkanden som gjordes och vilka beslut som fattades på stämman och hur dessa togs, vad ska man då utgå från, menar HSB? Var och ens personliga tolkning bland samtliga närvarande? Eller alltid enbart HSB?

Hur resonerar HSB egentligen när HSB säger att vad som står i protokoll är inget att fästa någon vikt vid, och allt som står där kan bortses från? (Om protokoll ej ska gälla måste alla stämmor spelas in och läggas ut på nätet, åtkomligt för alla medlemmar!)

Vilken funktion tycker HSB då att stämmoprotokoll såväl som styrelseprotokoll ska ha? Protokoll med röstlängd som förs under stämman är en extremt viktig del av stämman.

Vad menar HSB att justerarnas (som idag inte verkar ha några krav på sig) funktioner ska vara om det inte spelar någon roll vad som sägs i protokollen?

HSB uttalar sig som att protokoll är något som kan avskaffas. Är HSB verkligen seriös när HSB försöker försvara alla de fel som bevisligen begåtts? HSB säger här rakt ut till alla styrelser och medlemmar att stämmor kan genomföras praktiskt taget hur som helst och protokoll är inget som behöver överensstämma med verkligheten.

Avslutningsvis;
HSB Malmö har inte i omgångar via träffar och möten med Brf Misteln sökt en lösning på tvisten. HSB Malmö har bara försökt få Brf Misteln till att dra tillbaka klandret. Vad jag känner till så har HSB inte haft ett enda förslag på hur ett enda av alla de fel som begåtts skulle rättas upp. Hur vågar HSB Malmö ljuga på detta flagranta sätt?


Micke1

Kan hålla med om att man inte skall rikta så stor kritik mot sekreteraren eftersom det är en hel del ändringar som gjorts.


16/10 2007 (3046) e
    Kommentar av Admin
Vilka ändringar har gjorts var? Jag förstår inte.

För de fel som gjorts i protokollen så ska mest kritik riktas mot protokollföraren (här kallad sekreteraren). Det finns liksom inga alternativ. Därefter är det klart att de två justerarna gjort ett uruselt jobb där de inte gjort mer än att korrigera en bokstav i den ena justerarens namn.


För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 3/02-2023 18:29:25 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: