Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ada

Jag undrar som ny medlem i hsb vad man kan kräva ang. snöröjning? Som det varit i vinter kan man inte gå utanför dörren knappt. Vi har Riksbyggen som står för underhållet. Senaste snöfallet som var för en vecka sen ligger fortfarande kvar på gården. Det har blivit djupa bilspår som man ska halka runt i.

10/01 2011 (3689) e
    Kommentar av Admin
Ur Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om åtgärderna skall utföras av staten som väghållare.
Fastighetsinnehavare är skyldig att utföra sådana åtgärder som avses i första stycket inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik. Utan hinder av vad som sägs i andra stycket ansvarar dock kommunen i enlighet med vad som anges i första stycket för områden som skall användas för allmän trafik och som har upplåtits till kommunen med nyttjanderätt eller annan särskild rätt enligt 14 kap. 2 § plan- och bygglagen. När särskilda skäl föreligger, får regeringen på framställning av kommunen medge undantag från kommunens skyldighet enligt första stycket.

3 § Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra de åtgärder som avses i 2 § första stycket i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande en kommun får meddela närmare föreskrifter i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.


Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar alltså för att snöröjningen sker på föreningens mark.
och för att ingen halkar utanför fastigheten, eller skadas av nedfallande snö och istappar. Den som struntar i snöröjning riskerar skadestånd.
Som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen har man samma ansvar som andra fastighetsägare att hålla taken fria från is och snö som riskerar att falla ner. Detsamma gäller ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på trottoarer och gångstråk vid fastigheten, exempelvis vid entrén. Om någon halkar och skadas kan personerna i styrelsen krävas på skadestånd.Så här skriver HSB själv om snöröjning och styrelsens ansvar;

Snö och is på taket - så röjer du rätt
Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har juridiskt ansvar för att röja undan snö och is som riskerar att falla ner på förbipasserande.

1.En 1 meter lång istapp väger omkring 20 kg. Från femte våningen faller den med en hastighet på 60 km/h och är mycket farlig om den träffar någon på marken.

2.Entretak över ingången till huset skyddar de boende mot snöras.

3.Glastak, takfönster och inredda vindslägenheter i fastigheten ökar risken för snöras från taket, eftersom taket värms upp av värmen från huset. En välventilerad kallvind gör istället att snön hålls kall och inte rasar lika lätt.

4.Snörasskydd kan monteras på taket för att förhindra ras av snö och is. Tänk på att besiktiga dem regelbundet. Äldre snörasskydd med en höjd under 15 cm är ofta otillräckliga.

5.Takets material har stor betydelse för snörasrisken. Äldre oxiderad galvaniserad plåt har exempelvis högre friktion än ny plåt, där snön glider av lättare. Oglaserade tegeltak, tak av skiffer och papp har normalt hög friktion med relativt låg rasrisk.

6.Branta tak kan få stora hängdrivor på läsidan. Tak med låg lutning kan bli nedtyngda av snö, och börja läcka in.

7.Stora ansamlingar av snö och is kan leda till att hängrännor och stuprör rasar.

8.Bostadsrättsföreningar med flerfamiljshus bör anlita professionella snöröjare.

9.Boende i småhusföreningar bör tänka på att alltid vara två personer på taket vid snöröjningen, samt en person på marken som kan se till att ingen förbipasserande får nedfallande snö och is på sig. Tänk på att spärra av och markera att skottning pågår. Använd alltid livlina och säkerhetssele när du är uppe på taket.Gulan

Överskott och inga lån. Eventualitetsbuffert?

Från det andra forumet - Kanske fler läsare / svarare här

Ny i BRF. Ca 40 lgh.
Inga lån här och jag räknade ut att överskottet i min BRF motsvarar elva månadsavgifter för egen del. För mig förefaller det som att göda banken. 3Mkr i överskott.
Inga större ingrepp planerade i 5-årsplan.
Vad kan vara rimligt att ha som eventualitetsbuffert (nytt ord).
2% av "omsättningen" Finns det ngn slags generell regel?

Jag hade hoppats att hitta någon slags praxis / tumregel i relation till olika parametrar - typ genomsnittssumma per kvm, el dyl, i obelånade BRF.

Någon sa mig att han läst något, som en advokat hade skrivit i en BRF-skrift, men mindes inte vilken.
Skulle någon har något sådant man kan fördjupa sig, så skulle man kunna ha lite tyngd i sin argumentering, som ny BRF:are.
Tack för er tid, så långt...


28/10 2010 (3688) e


pensionär

Vill ge ALLA som bor i bostadsrättföreningar ett
råd o upplysning.
Hoppas ni vet att SKATTEREGLER HAR ÄNDRATS för BRF.
Numera får inte BRF:ar dra av låneräntor för lån i
bostadsrättsföreningar.Det gör en fördyring av avgiften.
Men det finns en lösning, medlemmarna kan gå in och
ta över lån från föreningen.Och sänka kostnaderna för
avgifter till föreningen.
Som privat person får du dra av räntor.Under sök hur
det ser ut i din förening
Malla

23/09 2010 (3687) e


Fredrik Lauritzson
E-post

Jämlikhetsprincipen

Vi har föreslagit att man ska betala om man inte deltar i föreningens städdagar etc. Men vår Riksbyggen-representant menar att vi inte får göra det. Anledningen är "jämlikhetsprincipen". Har detta något stöd i lag, praxis etc.?

Vi har också några boende som skulle vilja utföra en del jobb som görs av Riksbyggen idag (såsom gräsklippning, sopning etc.). För att slippa en massa administration, arb.givaravgifter etc. skulle vi vilja ersätta dem med en lägre avgift. Men inte heller detta går för sig av samma anledning enligt RB. Finns det andra föreningar som har löst detta på ett smart och kostnadseeffektivt sätt?

2/08 2010 (3686) e


Sofi
E-post

Hej!
Jättebra med information om styrelseuppdragen i en förening.
Jag undrar hur gör styrelsen om en av de två valberedare avsäger sig sitt uppdrag 2 månader innan stämman?
Är det styrelsen som ska tillsätta en ny valberedare?
Låter lite odemokratiskt i så fall....
Vad ska göras om ordföranden och vice ordförande hoppar av sitt uppdrag mitt under sin mandat?
Vi medlemmar får inget veta men det tisslas och tasslas i föreningen, så det är nog bara fakta som behövs för att skapa lite ordning och reda.
Hur ska medlemmarna kunna välja ny styrelse om inte ens informationen har gått ut till medlemmarna.
Nää det luktar lurt i vår styrelse så nu får man ta reda på fakta.
Kan någon ge mig svar? Vore tacksam!

20/04 2010 (3685) e


jörgen bengtsson
E-post

hej vid brf hästhovens årsmöte hade 28 fullmakter lämnats fullmakterna var ofullständiga då de inte var underskrivna av båda parter övria medlemmar vet altså inte vem som skrivet fullmakt till vem, fullmakterna lämnades av en person som av fullmaktslämnarna utsetts till ordförande hur gör övriga medlemmar måste mötet göras om eller kan fullmaktsrösterna strykas och den styrelse som de närvarande medlemarna röstade på, fortsätta sitt arbete mvh jörgen bengtsson

31/03 2010 (3684) e
    Kommentar av Admin
Vi vet för lite för att kunna svara på det. Jag rekommenderar att ställa frågan i det andra forumet så blir det lättare att reda ut (där är det dessutom många kunniga personer som kan ge sin syn på saken)!


Johan

Hej, kan någon svara på denna fråga? Vi uteplatser i vår BRF som har ett terasstak av korrugerad plast. på vintern behöver det skottas bort snö från taken. Kan styrelsen besluta att det är upp till den enskilt boende att lösa snöskottningsproblemet? Det är väl föreningen som ansvarar för underhåll av fasad o tak. Jag är gammal och kan inte ta mig upp själv och har ingen som kan hjälpa mig. jag måster anlita en firma för att göra detta och det kostar massor med pengar... Hur skall jag göra?

19/02 2010 (3683) e
    Kommentar av Admin
Även här rekommenderar jag att ställa frågan i det andra forumet där liknande frågor har diskuterats mycket.

Generellt gäller dock att styrelsen omöjligen kan ställa ett dylikt krav.


Annikki Goman medlem
E-post

REVISOR. Jag bor i en liten privat bostadsrättförening i föreningen finns 54 lägenheter.enligt min mening kostar revisorn alldeles för mycket. ÅR 2008 var bokföringskostnaderna 74968 + datakostnader 9002kr, dessutom sitter han i styrelsen. kan någon svara om detta är rimligt????

25/10 2009 (3682) e
    Kommentar av Admin
Jag vill rekommendera det nya forumet (se länk ovan) där du kommer att få fler och bättre svar.

Men som jämförelse kan jag säga att i en HSB brf med runt 250 medlemmar kostar revisorn 15.000 - 20.000 kr. Då får man i och för sig i princip inget för dessa pengar mer än en underskrift av revisorn.

Datakostnader på 9002 kr? Vad då för datakostnader och för vem (revisorn eller föreningen)?

Om revisorn sitter i styrelsen så skulle jag vilja säga att detta är ett allvarligt lagbrott.
Han reviderar då sig själv.
Hur är det ens möjligt att medlemmarna i din brf inte satt stopp för detta omedelbart?


Vetle

Hej
Min lägenhet vart vattenskadad efter takrenovering som utfördes i våran förening. De har erkännt sitt misstag och sagt att det kommer att åtgärdas. Under tiden har jag solgt min lägenhet och försäkrat köparen att golvet som vart vattenskadat skulle vara klart vid inflyttnings datum. Nu är det en vacka kvar och fortfarande har inget skett. Vem kan ta ansvaret? kan jag hyra in någon som åtgärder skadan och sedan kräva dom på kostnaderna?

25/09 2009 (3681) e
    Kommentar av Admin
Det går nog inte att utlova något som någon annan svarar för så som du gjort i detta fall.
Det finns dock rent juridiskt möjlighet för dig att låta åtgärda skadan och debitera föreningen för detta, men jag skulle inte vilja råda dig att göra detta eftersom det kan bli väldigt krångligt att reda ut med föreningen i efterskott om föreningen motsätter sig detta.

Dessutom är säkert någons (ditt eller föreningens eller bägges) försäkringsbolag involverad i detta och med en tredje part blir det inte precis lättare.

Det är föreningens styrelse som ansvarar för de arbeten som görs i föreningen, och det är inte du som ska hantera diskussionen med företaget som renoverat taket.
Mitt tips är att jaga styrelsen i föreningen för att få raka svar.
Vad säger styrelsen om detta?


malla pensionär
E-post


Vad gör man åt en REVISOR som är inte är OPARTISK ?
DÄR STYRELSE/ VALBEREDNING MOTSÄTTER SIG BYTE.
Går inte medlemmars ärenden.
1

18/07 2009 (3680) e
    Kommentar av Admin
Lekmannarevisorerna tillsätts och avsätts av stämman.
Alltså måste man försöka påverka stämman/medlemmarna att förstå att revisorerna måste bytas ut.
En eller ett par välskrivna motioner om detta kan vara ett led i denna process.

Tyvärr visar det sig då och då att styrelse och revisorer är ett, vilket naturligtvis är farligt för föreningen. Det innebär att det inte finns någon kontroll.
Det bästa läget är om revisorerna och styrelsen är "de bittraste fiender"... i en sådan förening så finns det en betydligt större säkerhet ekonomiskt för medlemmarna.

I min egen brf så svarar revisorerna på frågor riktade direkt till styrelsen och revisorerna tar styrelsen i försvar i alla lägen. Det blir ofta konsekvensen av ej för uppdraget kompetenta lekmannarevisorer.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 19:58:00 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: