Sida: << | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I

Vi borde kolla i lagen också att det stämmer att revisorn är också ansvarig. Är det inte bara styrelsen som får ansvarfrihet på årsstämman?

13/06 2006 (1062) e


Sven (medlem)

Stephan: Jag tycker också att det vore bäst att ha stämman i början av året. Men kan det inte vara så att HSB/Borevision vill sprida ut stämmorna under året så att de inte får alla på en gång och därmed får en jämnare arbetsbörda.

13/06 2006 (1061) e
    Kommentar av Admin
Jo, men det är en lite annan sak.

Man försöker sprida ut stämmorna under året så gott det går, men det innebär inte att alla föreningar nödvändigtvis måste vänta in till de absolut sista dagarna innan lagen säger att årsstämman måste hållas.


stephan

stämmor

Just nu har eller kommer en hel del bostadsrättsföreningsstämmor att hållas runt om i vårt avlånga land. Hittills är det väl mest HSB som styrt verksamhetsåren för "sina" föreningar. "min" förening som har kalenderår som verksamhetsår skall enligt stadgarna hålla sin stämma innan första halvåret har tagit slut. Årsredovisningen är undertecknad av styrelsen den 22 maj och revisionsberättelsen dito den 2 juni. Jag efterlyser någon klok person som kan tala om för mig varför dessa datum inte skulle kunna vara 15 respektive 25 februari istället. Då har det gått 2 månader istället för ett halvt år innan man kan ha årsstämman. Jag vill inte ha svar som att det är omöjligt eller att "böckerna inte kan stängas så tidigt etc. Det är ju nämligen så att ju längre tid som går ju mindre kommer alla ihåg.
KAN DET VARA SÅ ILLA ATT DEN ONÖDIGA FÖRDRÖJNINGEN MEST SKAPAR CHANSER ATT UNDANHÅLLA??????


STÄMMA IGEN

Hur många har upplevt att en motion som oftast placeras sist i dagordningen utan någon större inlevelse från styrelsen, har varit "körd" då beslut redan fattats i frågan/ärendet under tidigare §?

13/06 2006 (1059) e
    Kommentar av Admin
Jo, tyvärr är det så att ju längre tiden går från det att redovisningsåret är slut till dess att årsredovisning lämnas ut och årsstämma hålls, desto svårare blir det att få rätt svar på rätt frågor och att reda ut ev. oklarheter. Och naturligtvis får styrelsen mer tid på sig att hitta sätt och formuleringar som döljer verkligheten, om styrelsen så önskar.

Eftersom en styrelse kan uppleva det som en fördel för styrelsen (medan det är en nackdel för medlemmarna) att vänta in i sista sekund med årsredovisning och stämma så förläggs också stämma med utdelad årsredovisning som regel till ett datum så nära sista lagenliga datum som det är möjligt.


stephan

Revisorer


Visste ni detta?

Revisorns skyldighet

Oavsett vilken formell teoretisk kompetens revisorn har är skyldigheterna gentemot föreningen densamma. En revisor är ersättningsskyldig enligt samma grunder som styrelsens ledamöter. Revisorn ansvarar också för skada som orsakats av hans medhjälpare.

Föreningsstämman kan välja en revisor med valfri kompetens men bör försäkra sig om att revisorn vet vilka lagkrav han har att följa och vilka skyldigheter revisorn har.Källa: ÖhrlingsPC, denna skrivelse ingår i deras kunskapsbibliotek.

Jag börjar tro att vi bostadsrättsbor är i något laglöst tillstånd där det ena tar ut det andra, så enda sättet att att få rätt är att stå upp och slåss mot hela rasket. jag gör ett försök imorgon, om jag lever då.

13/06 2006 (1058) e


stephan

stämma

Jag har precis gått igenom föreningens årsredovisning. När jag "la av" dokumenterades och presenterades alla poster/konton över 10 000kr till. det blev cirka 100 bokförda konton, och medlemmarna kunde fråga om inte det var för mycket att styrelsen ringde mobilsamtal för nästan 40 000kr om året. "Nötterna" blev på det sättet mycket färre. Inga "övriga konton fanns"

Dagens årsreovisning innehåller cirka 20 poster/konton, varav 3 konton heter övriga kostnader på cirka
1 000 000kr styck.
redovisning av 23 000 000kr görs med text "årets nyinvesteringar och pågående arbeten, därefter radar man upp en massa åtgärder där billigaste ligger i 30 000kronorsklassen och dyraste i 10 miljonersklassen. Just??, nej detta är beviset på att styrelsen har tagit cykelsemester och andra styr. Varje dag på årets 365 dagar lämnar cirka 160 000kr föreningen, vilket gör cirka 1 200 000kr per årets 52 veckor. Mycket av detta ner i fickor som har stora hål.
Heja Borevision som kollar detta, har inte svarat på ett enda av cirka 30 brev från mig där jag talar om allt fuffens. Att tillexempel föreningen härbärgerar maskiner m.m som kropnofogden letar efter. Fy F. är allt jag kan säga. Men eftersom jag får kritik för att "bara" ta upp kritikiska bedömningar här, så avslutar jag med att idag har vi i alla fall tur med vädret.

10/06 2006 (1056) e
    Kommentar av Admin
ÖVRIGA KOSTNADER

Denna post i årsredovisningen kan specificeras ner till sista krona. Det är ju bara ett utdrag från redovisningen som behövs. Jag kommer att skriva en motion om att så ska ske i min förening.

Oavsett vilket ska medlemmarna aldrig acceptera större summor under övriga kostnader än runt 10.000 kr.

Om man vill fiffla med något i en styrelse så är det här man gör detta. Man vet att medlemmarna aldrig frågar vad som ingår i denna post, och om någon mot all förmodan skulle fråga så är det busenkelt att komma runt denna fråga (på ca tre av HSB standardiserade sätt).

De föreningar där medlemmarna inte kräver;
a) ett maxbelopp för ospecificerade kostnader (i min förening kan jag sträcka mig till 1.000 kr.. med viss tveksamhet)
eller
b) att alla kostnader specificeras (dvs punkten "övriga kostnader" tas helt enkelt bort)
får f_n skylla sig själva för att de blir blåsta på pengar.

Att redovisa 3 mkr som "övriga kostnader" är ju ett skämt !!!
Det är en ren förolämpning mot medlemmarnas intelligens.
Dessutom gör detta sätt att redovisa utgifterna för medlemmarna att det finnas all anledning att misstänka oegentligheter inom styrelsen.


Att sedan redovisa 23 mkr som "Årets nyinvesteringar och pågående arbeten" med poster mellan 30.000 kr och 10 mkr låter ju inte heller särskilt förtroendeingivande.

BoRevision är part i målet och det ligger inte i BoRevisions intresse att undersöka något.
Ett tips är att göra en polisanmälan... helst innan BoRevision upplösts. Då får BoRevision stå till svars för de brott de begått.

BoRevision har klarat sig undan i många år, och jag förstår att det är brått för HSB att bli av med BoRevision när HSB nu för första gången i historien börjar känna lite press genom allt fler börjar förstå hur det ligger till med BoRevision.


myggan

Årsredovisningen.
Tog med mig årsredovisningen till en revisionsfirma,la den på bordet och frågade om vi har en bra ekonomi?
(Det är vad styrelsen påstår)
Blev lite misstänksam då en person i styrelsen svarade på frågan om lånen var klara på 12 milljoner "Lånen är klara men inte placerade , därför kan du inte få svar på din fråga om vilken ränta lånen är tagna med"
Efter 50 minuter fick jag svaret att:"ett lån på 12 miljoner gör att ni ligger 9 millioner över värdet på fastigheterna och att det lånet kommer att bli dyrt samt att räntan på våra lån låg ca 1% over vad som kan beskrivas som normalt"
Vi betalar ca 400.000kr för mycket i ränta.
Styrelsen uppträder som om det vore deras egna pengar.
Dom uppträder som om vi hade obegränsat med pengar , när vi ligger ganska risigt till!
Men det är ju klart:höy avgiften ett par hundra så fixar det sig!
Nej bort med konsulter och konstruerade kostnader!
Låt styrelsen få jobba för sina arvoden och inte som idag delegera ALLT vidare!
Bort med denna skendemokrati!
10/06 2006 (1055) e
    Kommentar av Admin
Alla styrelser säger att föreningen har bra ekonomi, oavsett hur föreningens ekonomi ser ut.

Men sällan/aldrig får styrelsen frågan på vilket sätt de anser att ekonomin ser bra ut. Dvs vad i årsredovisningen indikerar att föreningen har "bra ekonomi".

Bra grej du gjorde där!

Alla föreningar borde införa att årsredovisningen årligen - innan årsstämman - lämnas till en neutral/fristående och registrerad/godkänd/auktoriserad revisionsfirma för ett utlåtande.

Denna kontakt med revisionsfirman får ej ske via styrelsen utan ska hanteras av en på stämma utsedd grupp av medlemmar (fristående från styrelsen). Överhuvudtaget ingen kontakt i någon form får finnas mellan styrelse och den revisionsfirma som ska ge utlåtandet, och revisionsfirman måste skriva under ett avtal på att de inte känner någon i styrelsen eller har någon kontakt med någon i styrelsen.

Därefter ska detta utlåtande (med kommentarer från styrelsen) medfölja årsredovisningen när årsredovisningen delas ut till medlemmarna.

Svaren från styrelsen samt svaren från revisionsfirman kan sedan kommenteras av den utsedda gruppen, och gruppens svar ska också finnas med i det som delas ut till medlemmarna innan stämman.

Även utsedd grupp och styrelse samt föreningens revisorer skriver under ett avtal om att ingen kontakt mellan utsedd revisionsfirma, utsedd grupp och styrelse samt föreningens revisorer finns i denna process.

Denna enda lilla förändring skulle medföra en drastisk förbättring för alla bostadsrättsföreningar i hela Sverige.

Tips till alla.
Skriv en motion om att detta ska ske i DIN förening!!!


Fd. ledamot i brf

Nätavg. betalas ju till Vattenfall, dom äger ju ledningarna (inkommande) men elen köper brf nu av Ske-kraft.

Dom digitala mätarna som jag tror du menar kostar väl 2-3 000? Vi har dom gamla sen 60-talet o dom funkar bra. Avläsningen tar bar 1,5 timme varje gång så vi kommer inte att köpa nya mätare.

10/06 2006 (1054) e


stephan

HSB

Det är helt otroligt hur det KOOPERATIVA företaget HSB kan ha större hemlighetsmakeri än SÄPO. mycket troligt avtalas väl in i föräljningsavtalet att innegående avtal gäller fram till bostadsföreningarnas nästa slutrevisionsdatum. För att inte "skämma" ut sig så får väl HSB pytsa ut normalt revisionsarvodesmellanskillnaden från våra medlemspengar. Vilket kommer att skrivas att "det var länge sedan HSB höjde medlemsavgiften, och jämföra med ostpriset att det stigit 40% medan HSB-avgiften stått stilla. Detta har gjort att vi medlemmar spart 800kr senaste tio åren"

Låter det bra som ett avgiftshöjningsjämförelse?

På HSB:S tycktillsida, verkar medlemmarna gett upp. Jag förstår dem att tala/skriva till en cementvägg är frusterande. HSB är nu tråkigare än att se på målarfärg torka.
En stor och genomtänkt protest genom att inte betala medlemsavgiften (som så många redan avstår från) är tydligen enda sättet att väcka liv på döda ting.

10/06 2006 (1053) e
    Kommentar av Admin
Hur gör man för att inte betala medlemsavgiften?

Den betalas ju via avgiften för vår bostadsrätt, och det är inget som jag som enskild person kan påverka. Eller?


Fd. ledamot i brf

Vi har individuell el, föreningen köpte elmätarena av Vattenfall (1/lgh). Vi läser själva av (vaktis eller vicevärden) mätarna 4 ggr/år o elförbrukningen läggs sen på hyresavin.

Sen har vi bara 2 huvudmätare till 5 hus. Brf. betalar nätavg. för dessa 2 mätare så alla medlemmar betalar endast kwh-priset.

9/06 2006 (1050) e
    Kommentar av Admin
Intressant lösning. I alla fall den dag när el-monopolet avskaffas (en del tror att det var några år sedan detta skedde, men det var bara en megabluff) och vi fritt kommer att kunna välja elleverantör... alltså då vi kan välja vem vi ska betala nätavgiften till.

Då måste det vara en oerhört stor konkurrrensfördel att en förening dealar om priset i stället för att enskilda medlemmar ödslar tid på detta.

Någon som kan se någon nackdel med denna lösning?

Annars borde ju alla föreningar införa samma lösning som "Fd. ledamot i brf":s förening.

Det kan ju heller inte bryta mot ev. kommande lagar.

När det gäller avläsningsbiten så kommer nog inom snar framtid detta att ske helt automatiskt via sändare/mottagare.


J.A

Vore intressant att känna till om sådan lag skulle vara på gång, låter märkligt dock. Jag är numera ledamot och vi har kollektiv till till våra 40 lägenheter. Ska undersöka frågan vid tillfälle.

9/06 2006 (1049) e
    Kommentar av Admin
Jag tycker en dylik lag skulle vara alldeles utmärkt, men om inte ni som styrelse i en förening med kollektiv el har fått information om kommande lagändringar på detta område så känns det väldigt underligt.

HSB verkar inte heller känna till denna lag, för inget nämns på HSB:s sidor om någon kommande lagändring. Detta t.o.m. trots att energichefen på HSB Riksförbund (Lennart Berndtsson), som var delaktig i rapporten om individuell värmemätning (enligt inlägg #1048), informerar på HSB:s sidor om hur man hushåller med energi (el).

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 3/02-2023 17:31:33 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: