Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Stämmodeltagare
Är det så här krångligt att ta med sig tillexempel en advokat på stämman?
Du överlämnar en fullmakt till advokaten att företräda dig på stämman. Klart?
Sedan får du övertala en annan medlem att ta med dig som biträde (make, sambo, eller annan medlem i föreningen), på detta sätt kan du styra "din" och låta advokat vara biträde?
Hänger Ni med?
Utdrag ur bostadsrättslagen
Kap 9 §12:2
Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrätts- havarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen.
Utdrag ur lagen om ekonomiska föreningar
kap7:§2
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.


11/02 2007 (1869) e
    Kommentar av Admin
Problemet är bara att ombudet - precis som biträdet - också regleras till att vara
- make/registrerad partner,
- sambo,
- föräldrar,
- syskon eller
- barn
Se §20 i HSB:s normalstadgar.
Så tyvärr låter det sig inte göras.
"Sambo-tricket", du föreslog i tidigare inlägg är nog den enda vägen att komma runt lagar och stadgar.


stephan

Helena Ala-Kojalas blogg
Läs hennes tankar och funderingar kring boende och bostadsrätten.
En av de som kommer ha mest att säga till om i bostadsrättsfrågor?
Kanske man hade förväntat sig något annat i hennes blogg?

I dag dimper 440 000 tidningar ner i HSB-medlemmarnas brevlådor runt om i Sverige. Äntligen!
Ett rykande färskt premiärnummer som blandar både inspiration och nytta. Resan hit har varit otroligt spännande. I flera omgångar har vi frågat er medlemmar vilken sorts tidning ni vill ha och vad ni helst vill läsa om. Resultatet har utmynnat i en tidning med tydliga avdelningar, där inspiration och inredning går hand i hand med handfasta plånboksfrågor och guider.

I går kväll firade vi dessutom den nya tidningen med ett riktigt födelsedagskalas. Vi hittade tyvärr ingen lokal stor nog att rymma alla 535 000 medlemmar, så vi fick nöja oss med ett kalas i mindre skala. Men bostadsminister Mats Odell hittade dit, liksom skådespelaren Pia Johansson som var kvällens konferencier. Kvällen bjöd på många godbitar. Till exempel berättade Mats Odell om sin extremt korta bostadskarriär. Han har bara flyttat en enda gång i sitt liv, och det var när han 42 år gammal tog med sig frun till en trea i Täby.
Helena Ala-Kojalas redaktör för HSB "nya" tidning

11/02 2007 (1868) e
    Kommentar av Admin
Tja, Helen Ala-Kojala (riksredaktör på Hemma i HSB) kallar sin text/artikel/krönika för blogg, men någon blogg är det inte. Hon har nog bara försökt vara hipp och använda ett modernt ord, utan att överhuvudtaget ha en aning om vad ordet innebär.

Precis som överallt annars inom HSB så ges ingen möjlighet att kommentera det hon skriver.


stephan

Boendekunskap
Sveriges största morgontidning har en spalt som heter fråga experten, avseende bostadsfrågor.
Här är ett exempel på publicerad fråga. Hur dumt får det vara när det gäller bostadsfrågor?
Detta kan endast tyda på att det inte är många som vet mycket om vad som gäller att bo.
Alla bor (nästan), tänk om tillexempel Motormännens frågaspalt hade samma nivå på frågor?
Skulle det där då skrivas: Går det att åka uppför i en nerförsbacke?
ur DN:
"Hosta ingen grund för vräkning
Fråga: Jag har en granne i min bostadsrättsförening som stör flera av oss andra boende med sitt ”extrema hostande och harklande”.

Han har fått tillsägelse, men inget har hänt. Kan vi ”vräka” honom?
Mats


Svar: Föreningen kan sannolikt inte vräka någon som hostar och harklar sig. Bostadsrättshavaren skall iaktta sundhet, ordning och skick vid begagnande av lägenheten. Han skall rätta sig efter föreningens regler om dessa överensstämmer med  ortens sed .

Han skulle i och för sig kunna bli uppsagd av föreningen om han inte vidtar rättelse, men är hostan kronisk är det nog svårt att vidta rättelse."


11/02 2007 (1867) e
    Kommentar av Admin

Bostadsjuridik


Instämmer. Det är verkligen en låg nivå på frågorna.

Men vi kan ju höja denna nivå genom att tex. ställa ett urval av frågor från webbsidan frågor till bostadsorganisationer.

Länken är Bostadsjuridik

Jag har precis ställt två frågor;

 1. Vilka minimumkrav (kunskaps- kompetens- och erfarenhetsmässigt) gäller för de interna revisorerna (dvs de av medlemmarna valda revisorerna) och revisorsuppleanterna i brf:arna?
  Är kraven och reglerna samma för de "interna" revisorerna som för den revisor som enligt t.ex. HSB:s normalstadgar ska utses av HSB:s riksförbund?

 2. Enligt lag och stadgar (se §20 i normalstadgarna från 2003 för HSB) får endast personer närvara på föreningsstämmor som är medlemmar i föreningen eller medlemmens make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn.
  Det innebär t.ex. att inte ens mötesordförande på stämman får vara från HSB/Riksbyggen, såtillvida denna person inte också är medlem i föreningen eller sitter i styrelsen. Styrelserna tar in externt folk för jämnan, och bryter därmed mot såväl bostadsrättslagen som stadgarna. Om en medlem vill ta med sig en extern person (t.ex. advokat) på stämman som stöd och hjälp för sina åsikter så stoppar styrelsen denna medlem från att göra detta med stöd av samma lagar och stadgar som även stoppar styrelsen från att göra vad styrelsen gör.
  Varför kan medlemmarna inte ta med sig en extern person till stämman när styrelsen kan göra detta?


Fråga #2 har jag även ställt till "Hemma i HSB".
Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forummyggan
Hemsida

Titta i bollen

11/02 2007 (1866) e
    Kommentar av Admin

Styrelsen kan inte bestämma vad medlemmarna kan bestämma


Speciellt intressant är vad som står i artikeln i SDS om motioner;

Att medlemmar inte skulle ha rätt att ens skriva motioner om sådant som är styrelsens uppgifter avvisar hon helt:
– Troligen finns bestämmelser i stadgarna om vilka uppgifter styrelsen har och det är dessa man här har hänvisat till när de säger att styrelsen har att avgöra den aktuella frågan. Men styrelsen kan inte helt skydda sig bakom detta eftersom stämman är högsta beslutande organ.

Styrelsen kan inte säga att stämman inte ”får” fatta beslut om vissa frågor, betonar Helena Nelson-Bülow. Styrelsen måste underordna sig den begäran som kommit in.


Helena Nelson-Bülow har fel i att det står i stadgarna vilka uppgifter styrelsen har. Stadgarna ger bara en ytterst övergripande indikation på vad styrelsen ska ägna sig åt. Men hon har helt rätt i att medlemmar har all rätt i att motionera om styrelsens uppgifter.

Alla som har läst mina motioner från 2007 kan se att jag skrivit en hel del motioner om styrelsens arbete. Styrelsen har i ren panik över detta försökt lura medlemmarna på olika sätt. Exempelvis;

 1. "Styrelsens sätt att arbeta för att hålla nere kostnaderna för den löpande förvaltningen är en angelägenhet som styrelsen har att själv behandla"

 2. "Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att hantera frågan om vicevärd. Något direktiv från föreningsstämman finns där inget behov av"

 3. "Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning"

 4. "Då det gäller våra parkeringsplatser gäller den ordningen att föreningen är att betrakta som hyresvärd och den som hyr
  parkeringsplats hyresgäst. Detta är ett förhållande som faller under styrelsens förvaltning...
  och därför kan medlemmarna inte ha önskemål vad gäller regelverket för parkeringsplatser"

 5. "Styrelsen anser det vara av väsentlig nackdel för föreningen att information ges om trädgårdsskötselavtalet och städavtalet för föreningen, och kommer därför inte att svara på några frågor om vad som gäller avseende trädgårdsskötsel och städning"


Det värsta här är kanske att dessa svar tagits fram i direkt samverkan med HSB. HSB kan alltså denna gång inte skylla ifrån sig på styrelsen.
Styrelsen såväl som HSB har öppet i motion efter motion ljugit för medlemmarna.Annelie, medlem

Medlemmar med låg IQ

Läste sidan om frågorna till bostadsorganisationerna, och jag börjar nu förstå att det är dessa bostadsorganisationer som står bakom att det fungerar så illa som det gör i föreningarna.
Det skulle vara väldans intressant om de svarade på alla frågorna där!

Efter att ha läst ett antal av de utlagda motionerna här så kan man inte låta bli att undra om styrelsen har alla hemma som svarar som de gör på motionerna.
Hur kan man öppet ljuga som den styrelsen gör i svaren på motionerna? Varför reagerar inte medlemmarna?
Man tycker att det borde bli ett ramaskri när en styrelse på ett så fult och oärligt sätt försöker stoppa medlemmarna från insyn.

Jag bor själv i en förening med en snurrig styrelse och jag kan inte förstå hur styrelsen kan få sitta kvar år efter år.
Medlemmarna i min förening består av rätt många äldre och antingen är de väl så senila att de inte vet vad de heter ens, eller så är de bara stenkorkade.
Någon annan förklaring kan i alla fall jag inte komma på för att de inte sparkar ut styrelsen.

11/02 2007 (1865) e
    Kommentar av Admin

Bostadsorganisationer bakom


Ja, det råder knappast något tvivel om att styrelser aldrig kunnat bete sig så illa som de gör om det inte hade varit för att de backas upp på alla möjliga sätt av bostadsorganisationerna.

När det gäller frågorna på webbsidan om frågor till bostadsorganisationer så hoppas jag att alla drar sitt strå till stacken och skickar ett urval av frågorna på webbsidan till e-post adresserna som anges i slutet av sidan med frågeställningar.
HSB.s nya medlemstidning är en reklamtidning för HSB så det är kanske inte så troligt att HSB kommer att besvara några av dessa för HSB säkert ytterst känsliga frågor, men om inte annat så kanske det kan ge HSB en tankeställare.


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

stephan

bostadsrättslagen

Ändring av lagen gäller med denna text från och med 1 januari i år. Lagtexter är inte världens lättaste att tyda?
Men sista meningen är ganska klar som jag ser det. Därav BoRevisionsförsäljning?
"5 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, om föreningen uppfyller mer än ett av följande villkor:
1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,
3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga om förening som avses i första stycket besluta att det i stället för en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen får utses en viss annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.
Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en koncern, om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:
1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,
3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.
Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 skall fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.
I andra föreningar än som avses i första eller tredje stycket skall en auktoriserad eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det vid en föreningsstämma där revisorsval skall ske. Lag (2006:868)."8/02 2007 (1862) e


Sven (medlem)

Jag håller med stephan. Det är nästan så att man har glömt bort vad som hände året innan när det blir dags för årsmöte i maj eller så.

Men man måste också komma ihåg att det rimligen tar längre tid för en brf där några stycken personer jobbar på sin fritid jämfört med ett bolag där det finns mer resurser.

Jag tror det är svårt att hinna med att ha årsmötet i februari för många brf. Det går ju inte att skriva klart årsredovisningen innan man har resultatet från det gångna året. Oftast är det väl någon utanför styrelsen som hjälper till med att skriva årsredovisningen, så beroende på deras arbetsbelastning kanske det dröjer minst till slutet av januari eller början av februari innan man har ett första utkast. Sedan ska årsredovisningen gås igenom av hela styrelsen, motioner ska beredas och svar på motionerna ska skrivas. Årsredovisningen ska tryckas och delas ut i tid till stämman. Med tanke på att styrelsen kanske oftast bara träffas en gång i månaden kan detta säkert ofta ta tid.

8/02 2007 (1861) e
    Kommentar av Admin
Å andra sidan så är redovisningen för en brf normalt avsevärt mindre.
Dessutom så är det så att;

 1. Det är inte styrelsen som skriver årsredovisningen, det utförs av förvaltaren.

 2. Redovisningen sker löpande under året, och ska kontrolleras löpande av revisorerna.

 3. All information finns i föreningens datasystem, bara att skriva ut och sammanställa.

 4. Om fel/oegentligheter begåtts i styrelsen blir det svårare att reda ut dessa ju längre tid som passerar, och problemen kan växa för föreningen.

Föreningarnas redovisningsår varierar så att det ska vara jämnt fördelat över året.

Vad gäller motioner så sätter man bara ett "sista-datum" för detta som passar för att hinna med att ha årsstämman en månad efter redovisningsåret. Det varierar säkert hur väl styrelser besvarar motioner, men i min förening (med långt fler motioner - pga mig - än någon annan förening i landet) så är svaren inte mer omfattande än att det tar en person några timmar att sätta ihop svaren.

Tryckningen av årsredovisningen kan ske med några dagars varsel.

Styrelsen får vara lite mer aktiv före årsstämman, men det ska väl inte vara något hinder.
Med lite struktur i styrelsens arbete så kan jag inte se att det skulle vara något problem.


stephan

Årsredovisning.

Tips till alla brf:er. Skriv motioner om snabbare bokslut och framförallt tidigare stämma. Som det är nu för de flesta (som har kalendår samma som bokslutsår, förskjutning för Er andra) så hålls stämman cirka 5 månader efter utgånget redovisningsår (inom 6 månader säger lagen). Detta har bara nackdelar. jag förstår att för 30 år sedan behövdes "lite tid", men idag klarar och presenterar till och med stora koncerner sin årsredovisning i februari månad. Varför inte brf:er?
Tänk till lite och kommentera gärna detta, varför så sent? nackdelar fördelar?
Jag ser inga fördelar för medlemmarna att det tar tid!
däremot en rad nackdelar.

8/02 2007 (1860) e
    Kommentar av Admin

"Snabbare stämma"


Ypperligt förslag !!!

Det är helt orimligt att årsstämman hålls så lång tid efter bokslut !!!

En årsstämma max en månad efter redovisningsåret är acceptabelt!stephan

Yttre fonden

Fler styrelser som gör som Vädurens?
Lånar 15 miljoner, för att skriva upp yttre fonden från 13 till 21 miljoner och presenterar ett årsresultat på +3,7 miljoner? samtidigt som placeringar minskar från 12 till 10 miljoner?

8/02 2007 (1859) e


stephan

Vem gör vad

Hittade följande text på HSB Stockholms hemsida.
Det jag undrar, och inte sett skymten av är just en sådan broschyr. Ska inte en medlemsorganisation kunna hjälpa sina medlemmar ibland.?

"Att tänka på!
I bostadsrättsföreningens stadgar eller broschyren "Vem underhåller vad" framgår det vem som ansvarar för vad i lägenheten (bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren). Om du som bostadsrättshavare anmäler lägenhetsfel där du själv ansvarar för underhållet, kommer du att faktureras utfört arbete."


8/02 2007 (1858) e
    Kommentar av Admin
Tyvärr är bostadsorganisationerna inte av åsikten att de ska hjälpa medlemmarna. De är till för att (i bästa fall) hjälpa styrelserna.

HSB:s broschyrer kostar pengar och få styrelser låter dela ut dessa till medlemmarna (och om så sker så är det bara en mindre del av informaionen som kommer medlemmarna till del).

Jag tror inte ens det finns några medlemmar som ens vet om vilka broschyrer som HSB erbjuder.
HSB vill inte redovisa öppet vilken information som finns.

Jag har alla (tror jag) broschyrer, även "Vem underhåller vad?" (olika årgångar).
Det framgår inte särskilt bra vem som underhåller vad i denna broschyr.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.