Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Revisorer

HSB tar cirka 15 000kr för att revidera en normalförening? Hur mycket tror ni man gör för dessa pengar 10-20 timmars arbete. vilket betyder att om medlemmar i en förening begär att få hjälp att kolla något, vad händer då.

Väduren har förutom HSB, Öhrlings (en av de större i Sverige?) för den tilläggsrevideringen betalar Väduren cirka 90 000kr. Men revisorn Jonny Isaksson på Öhrling har hittills inte besvarat en enda av de cirka 30 frågor jag och en medlem ställt.28/07 2007 (2785) e


Per (f d ordförande)

Angeånde titta i löpande bokföring.

Revisorerna har till uppgift att kontrollera styrelsen. En viktigt uppgift.
Är det inte en lämplig åtgärd att kontakta revisorerna?

Det vore en ide att ha ett större antal revisorer.
Dessa fick då mer tid att granska den löpande bokföreingen.

Jag anser att har man frågor som rör det löpande ska givetvis styrelsen ge information om detta. Men om en enskild medlem vill titta på den löpande bokföreingen är det bättre att detta ske genom att denna person blir förtorendevald revisor.

Trots allt har ju medlemmarna valt styrelsen och revisorerna.
Om flera enskilda medlemmar vill granska bokföringen så ska de vända sig till de valda revisorerna.

28/07 2007 (2784) e


nike, medlem i frist brf. SBC-ansluten.

Titt i föreningens bokföring? (ursprung # 2777)
Svar till G-I # 2782.

Jag har inte frågat vår styrelse om jag får tillgång till löpande bokföring. Att jag tror att det blir ett negativt svar beror på svårigheter jag upplevt att få rejäla svar på sådana frågor på föreningsstämmorna.

Vid en av dessa satt en SBC-representant som stämmoordförande, och han var mycket irriterad när sådana frågor ställdes. SBC tycks ha samma attityd som Admin uppger om HSB.

Det är kanske dags att testa den här frågan genom en motion till kommande föreningsstämma.26/07 2007 (2783) e


G-I

Ska prata om det på nästa styrelsemöte. Ska även se om jag kan få se ett utdrag av vårt konto.
Men jag undrar var Admin har fått att HSB är emot detta. Det kanske är så. men har ni provat? Har ni provat att fråga i egna föreningar och fått ett negativt svar?


26/07 2007 (2782) e


nike, medlem i frist brf. SBC-ansluten.

Titt i bokföringen? (ursprung # 2777)
Svar till G-I # 2778.

Trevligt att höra att du som ordförande ställer dig positiv till att medlemmarna har fritt tillträde till bokföringen. Gör mig/oss tjänsten att tala med dina styrelsekolleger för att höra om de har samma uppfattning som du, och låt mig/oss få veta resultatet,tack.

Revisorer bör definitivt kolla kontoutdragen, och dessutom, kanske genom stickprov, gå in i bokföringen och följa olika poster. Hur ofta det sker är mig tyvärr obekant. Revisorerna har också en benägenhet att vilja hålla inne med sina uppgifter. Säkert är de präglade av styrelsens uppfattning att det råder s k tystnadsplikt, vilket det inte gör.
26/07 2007 (2781) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Myggan

Till "Granne"
Dina påståenden är grundlösa.
Varför ställde du inte dessa frågor till Granskningsmannen på extrastämman?
Vet du vad som kostade extra?
Jo att styrelsen bromsade och svarade oklart på frågor.


26/07 2007 (2780) e


nike, medlem i frist brf. SBC-ansluten.

Titt i bokföringen?

Tack, Admin, för den mycket intressanta kommentaren till mitt inlägg # 2777.

Det här spörsmålet är ju faktiskt av minst samma dignitet som frågan om offentliga styrelseprotokoll, kanske t o m ännu större. Undrar hur en motion till föreningsstämman om "bokföring tillgänglig för medlemmarna" skulle bemötas?

Helt klart är att styrelsen avslår motionen, och listar många argument för varför sådan insyn är skadlig för föreningen. Ett argumentet de dock inte uppger är styrelsens rädsla för insyn i sina förehavanden. Kassören/redovisningsbyrån finner säkert också idén mycket oangenäm.

Men vad tycker medlemmarna? Är tillräckligt många medvetna om vad en sådan insyn betyder för föreningsdemokratin? Och kommer tillräckligt många att rösta för motionens genomförande?

Låt oss höra åsikter och argument, såväl för som emot, av såväl medlemmar som styrelseledamöter!

Välkomna i debatten!25/07 2007 (2779) e


G-I

Nike, du kanske skulle få ett positivt svar från din styrelse. Jag, som är ordförande, skulle vara glad om en medlem skulle vara intresserad av att grnaksa ett kontoutdrag. Jag måste erkänna att jag inte gjort det själv, men jag känner att det är nåt jag borde göra någon gång.
Är detta en aktivitet som revisorer brukar göra? Arr granska kontoutdrag?


25/07 2007 (2778) e


nike

Titt i föreningens bokföring?

Om jag skulle be vår styrelse att få titta på de olika kontona i bokföringen har jag svårt att tro att jag skulle få tillgång till denna.

I ett affärsdrivande företag är det förståeligt att inte vem som helst får titta i bokföringen, där finns ju åtskilliga affärshemligheter, som lätt skulle kunna komma konkurrenter till del. Men vad har en ekonomisk förening att dölja? Den har ju tillkommit för att vara till nytta för oss medlemmar, och då bör ju vem som helst av oss också ha tillträde till den ekonomiska redovisningen, som i allra högsta grad berör den enskilde, eller hur?

Av vilka orsaker har styrelsen rätt att neka mig att studera de olika posterna och kontona i vår egen bokföring? Där finns väl inget revolutionerande av intresse för utomstående? Vad är det egentligen styrelsen anser inte tål insyn ens av de egna medlemmarna?

Finns något lagrum, som förbjuder föreningsmedlemmarna insyn i den löpande ekonomiska redovisningen?

25/07 2007 (2777) e
    Kommentar av Admin

En intressant fråga.
Nej, det finns absolut ingenting i lagen som direkt säger att föreningsmedlemmarna inte kan ha nästintill total insyn i den ekonomiska redovisningen. Och man får vara väldigt fantasifull om man vill dra indirekta slutsatser till att bokföringen enbart får komma styrelsen till del, utöver det pyttelilla och tämligen intetsägande utdrag som presenteras i årsredovisningen.

Det finns alltså inget som helst som hindrar medlemmarna i föreningen från att få ta del av bokföringen när som helst under året.

Det är bara att HSB (och övriga bostadsorganisationer) en gång bestämt att medlemmarna inte ska kunna se hur deras pengar används. HSB:s (m.fl) huvudskäl för detta är att styrelserna då skulle kunna kritiseras.stephan

Promilleköp bra??????
Dags för HSB att köpa lite mark i uppland och börja leta guld?

Ur skånskan avseende fastighetsköp
"– Däremot finns inga brotts-misstankar i ärenden av det här slaget utan det handlar om tolkning av skattelagstiftningen, säger Alf Rosvall.
Dotterdotterbolag
Den största inkomsthöjningen i de aktuella ärendena, drygt 528 miljoner kronor, gäller Fastighets AB Orion i Malmö. Det är ett helägt dotterbolag till Malmökompaniet Syd AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till HSB Malmö Ekonomisk Förening.
Under 2004 köpte Malmökompaniet Syd AB ett nederländskt bolag, Istel Holding B.V. Tillsammans med Istel Holding och HSB Malmö Ekonomisk Förening och dess helägda dotterbolag HSB Sundsfastigheter köpte Fastighets AB Orion under samma år sju kommanditbolag, alla med namnet Stengrunden plus en sifferbeteckning.
Kommanditbolagen ägdes till 99,9 procent av Istel Holding medan HSB Malmö Ekonomisk Förening ägde 0,034 procent och HSB Sundsfastigheter och Orion vardera 0,033 procent.
Orion sålde sedan tre fastigheter till ett av kommanditbolagen, Stengrunden 1802, och två fastigheter till Stengrunden 1804. Dessutom såldes en fastighet vardera till de övriga fem kommanditbolagen.
Underpris
Samtliga försäljningar till kommanditbolagen skedde till underpris, enligt Orion i överensstämmelse med skattereglerna. Det totala överlåtelsepriset var drygt 178 miljoner kronor medan marknadsvärdet uppgick till 629 miljoner."

22/07 2007 (2776) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.