Sida: << | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ledamot i BRF
Hemsida

Rättelse: De 10 % som kräver extrastämma, säg att alla inte kan, vill inte, skrivit på enlista som cirkulerat osv.

17/09 2005 (146) e
    Kommentar av Admin
Kan så vara.

Men det kan också vara så att 20 % skriver på listan, och 40 % av medlemmarna kommer efter att kallelse gått ut och det väl är dags för stämma.

I dagsläget är engagemanget inte särskilt stort ute i föreningarna, vilket vi kan se av det inte är särskilt många som ens kommer till årsstämman, men det kan ju förändras i framtiden.


Ledamot i BRF
Hemsida

En seriös styrelse svara naturligvis på en konkret fråga av en medlem.
Om styrelsen ljuger? Då kan dom ju lika gärna ljuga i ett protokoll eller hur?

Ja 10% måste det vara för att kräva en extra stämma, helt men det betyder inte att du MÅSTE gå på denna extrastämma.

17/09 2005 (145) e
    Kommentar av Admin
Jo visst ska en seriös styrelse svara på frågor från medlemmarna. Tyvärr lever vi inte i en ultimat perfekt värld, och det finns nog en hel del oseriösa styrelser.

Det är en enorm skillnad att ljuga för medlemmarna muntligt och att ljuga i protokoll (även om det rent moraliskt är lika illa). Jag tror att endast "förhärdade brottslingar" skulle våga sig på att ljuga i protokollen.


Ledamot i BRF
Hemsida

Det beslut som Börje frågar om kan ju vilken medlem som helst fråga styrelsen om ordf. deltagit i beslutet. Svårare än så är det inte!

Så gör vi och våra medlemmar har hitills inte haft några invändningar.

Men det beror ju på hur mycket medlemmarna litar på sin styrelse.
I Admins fall hade det nog blivit en extrastämma helt i onödan.

Och Admin, hur många tror du skulle gå på en extrastämma för att få reda på om ordf. varit med i beslutet eller inte, man räknar dom nog på ena handens fingrar tippar jag

17/09 2005 (144) e
    Kommentar av Admin
Visst kan medlemmarna göra detta.

Men om styrelsen inte svarar då?

Eller om styrelsen ljuger?
Hur vet medlemmen att styrelsen talar sanning?

Hur många som skulle gå på en extrastämma för att få reda på om ordföranden varit med i beslutet?
Ja, en garanti är minst 10 % av medlemmarna, eftersom detta är en förutsättning för en extrastämma.

Det är rätt att nog inte så många skulle gå på en dylik stämma som det egentligen borde. Men orsaken till detta beror på ett antal fel i hur föreningar fungerar, och förhoppningsvis kommer föreningarna att rätta upp dessa problem i framtiden så att medlemmarna börjar engagera sig, till nytta för såväl styrelse som föreningen i stort.

OBS! Att det krävs 10 % av medlemmarna för att tvinga styrelsen att kalla till en extrastämma är det fina i kråksången. Därigenom kan en extrastämma aldrig bli "onödig". Ett engagemang på 10 % är mer än vad som finns i de flesta föreningar normalt sett.


stephan sundling
Hemsida

Synpunkt på anställd.

Det måste bli himla svårt. Ordföranden får inte vara med att besluta i frågor som rör "närstående". Det vill säga att ordförande ska lämna lokalen när löner, arbetstider, arbetsuppgifter beslutas. Han kan vara med om beredandet, men inte ens det anser jag är lämpligt. Då är en bättre lösning att hon ingår i styrelsen och får arvode som stämman beslutat.

17/09 2005 (143) e
    Kommentar av Admin
Det är bättre, men inte helt lyckat. En vicevärd bör vara skiljd från styrelsen på alla sätt dvs både genom att vicevärden är en utomstående (ej medlem i föreningen) och genom att vicevärden inte ingår i styrelsen.

Du tar upp något mycket intressant, nämligen att en ledamot inte får vara med och besluta i frågor som rör närstående.

Detta med tanke på vår diskussion om protokollen. Hade nu medlemmarna fått se protokollen så skulle medlemmarna kunnat se om styrelsen begått något brott på denna punkt (dvs om ordföranden varit med och beslutat om anställningen av hans fru).

Men lita på att den aktuella styrelsen inte kommer att släppa ut protokollen, eftersom de inte måste göra detta med dagens stadgar.

Medlemmarna skulle då i och för sig kunna gå genom revisorn. MEN, då kan jag berätta att HSB/BoRevision inte bryr sig i ärenden som detta (de har ju själva varit med och tagit beslutet, så varför skulle de protestera mot sig själva?), och den interna revisorn kanske inte alltid är vaken här.

Dock är ett hett tips till Börje att kontakta den interna revisorn och kräva att denna interna revisor undersöker frågan, och redovisar allt för medlemmarna på en extrastämma (som Ledamot i BRF inte gillar ;-) ) eller på nästa årsstämma.


Ledamot i BRF
Hemsida

Till Börje: Olagligt är det inte, men det kanske sticker folk i ögonen lite grannn. Det är styrelsen som utser/anställer vicevärd.

17/09 2005 (142) e
    Kommentar av Admin
Det sticker i ögonen betydligt mer än lite grann !!!

Om styrelsen sedan gjort detta utan att tydligt motivera sitt beslut så blir det inte bättre.

Man kan bara hoppas att ordförandes fru har den för tjänsten nödvändiga utbildningen som vicevärd.


Börje Medlem
Hemsida

Min Bostadsrättsförening, medlem i HSB Norr, har anställt ordförandes fru som vicevärd. Styrelsen pratar om "konstigt folk" i föreningen, kanske litar dom inte på någon annan!

Min fråga, är det lagligt?

17/09 2005 (141) e
    Kommentar av Admin
Tyvärr är det så som "Ledamot i BRF" säger här ovan, att det inte är direkt olagligt. Dvs i den meningen att det inte finns en lag som direkt säger att en styrelse inte får anställa sin släkt, familj och vänner för vilka tjänster de vill.

Om man analyserar detta lite mer, och om man utreder frågan lite djupare, så kan det emellertid mycket väl vara så att det kan definieras som ett lagbrott! Många tror att bara för att det inte står något direkt uttalat i lagen om en specifik punkt så är det ok, men nu fungerar det inte så enkelt. Lagen är mer komplicerad än så (det är därför det finns advokater 2 ).

Den bästa lagen som finns är likhetsprincipen. Den glöms alltför ofta bort, men faktum är att den kan användas mot de flesta former av styrelsers maktmissbruk. Så även i fallet med anställningen av frun till föreningens ordförande.

Men din styrelses beteende visar med all önskvärd tydlighet hur fel systemet är uppbyggt där styrelser så lätt kan missbruka systemet pga det usla regelverk som finns.

Nepotism i föreningar hör tyvärr inte till ovanligheterna, precis som att ledamöter ofta utnyttjar sin position i styrelsen för egen personlig vinning.

Jag tycker att medlemmarna i din förening tydligt ska protestera mot styrelsens maktmissbruk. Medlemmarna framför sina protester på de få sätt som detta är möjligt för dem.

Eftersom det i detta fall säkert är meningslöst att prata med styrelsen så återstår bara att skriva motioner.

Det kan vara högst lämpligt att försöka byta ut en styrelse som beter sig på detta sätt.


stephan sundling
Hemsida

Ledamot, kul att du håller med till 100% om något. Jag tror att de som läser dessa sidor genom dina och mina inlägg. (andras också) nu börjar få lite inblick i hur det kan skilja mellan olika HSB-föreningar, landsändar och som man säger, storleken har ingen betydelse.

Om min tro på sanningar ska tolkas av inläggen på denna sida så "leder" dåligt skötta föreningar kampen med 96-4.

Jag är den första som kommer att jubla när målet är uppnått. D.v.s att HSB/RB tar åt sig av kritik och skapar forum för öppenhet. Och med det menar jag inte "vi är en demokratisk förening där medlemmarna har möjlighet att påverka, genom distrikt, motioner, HSB-stämma och andra forum i dagens organisation.

Skulle vara bra om någon hade möjlighet att gå igenom HSB-stämmans motioner bakåt i tiden. Har något förslag från organisationen inte gått igenom. Hur många enskilda motioner har bifallits (speciellt av de som inneburit kostnader för HSB)?

17/09 2005 (140) e
    Kommentar av Admin
Tyvärr är HSB en sluten organisation där öppenhet och demokrati inte precis har någon hög prioritet.

I alla fall inte i vissa HSB-regioner. HSB Malmö och HSB Mitt tror jag är sämst när det gäller öppenhet och demokrati. Det finns kanske någon del av HSB där någon form av öppenhet och demokratiskt tänkande finns, och i så fall skulle det vara trevligt om någon som läser inläggen här kunde berätta om detta.


Ledamot i BRF
Hemsida

Admin, vad tror du en revisionsbyrå har för kunskaper om Brl, försäkringar, stadgar etc?
HSB-representanten är ju rådgivande om tex hur man skall förfara vid en vattenskada tex.

Det anser jag att HSB kan mycket bättre. Vi sitter nu och väntar in offerterna för adm.-avtal men en rev.byrå har redan tackat nej.

17/09 2005 (139) e
    Kommentar av Admin
En auktoriserad revisionsbyrå kan nog en hel del mer än vad den ej auktoriserade BoRevision kan.

Framför allt så kan en auktoriserad revisionsbyrå mer om det som en revisionsbyrå ska syssla med, jämfört med vad BoRevision kan.

Om en revisionsbyrå redan tackat nej så innebär detta kanske att revisionsbyrån har arbete så det räcker ändå, eller att revisionsbyrån helt enkelt inte anser sig kunna konkurrera med HSB/BoRevision pga att revisionsbyrån vill göra ett arbete värt namnet, vilket BoRevision inte behöver göra.

Att konkurrera mot HSB/BoRevision enbart med priset blir nog svårt för de flesta revisionsbyråer.

HSB/BoRevisions strategi är ju ett lågt pris, och kvalitet därefter. En auktoriserad revisionsbyrå kan som regel inte ställa upp under dessa förutsättningar.

HSB-representanten är skiljd från BoRevision (om man bortser från att HSB och BoRevision är ett och samma företag), och hör därför inte riktigt till denna diskussion. Men vad HSB-representanten kan om försäkringar vet jag inte. Jag tror inte han, rent generellt, kan tillföra så mycket mer än vem som helst annars.


Ledamot i BRF
Hemsida

Till Stephan:I ditt sista inlägg håller jag faktiskt med dig till 100% när det gäller folks uppfattning. Många tror ju att det är HSB som ÅGER föreningen. Det har man faktiskt fått förklara många gånger. Vi har ingen egen logga men det vore ingen dum idé att göra en egen, men som du säger ha en mindre HSB logga också.

Sen inlägg nr 136, vi är ju en pytteföreningjmf. med din. Men jag vidhåller ända att ett FÖRETAG skall sköta adm. Risken för problem tror jag lätt kan uppstå om man lejer en person. Sjukdom bla. vad gör man då för meningen är ju att den man betalar ska sköta det även omstyrelsen är insatt i hur det fungerar.
Vi konterar själv fakturor som HSB sedan betalar ut, då kan vi se direkt. Och ibland har vi själv upptäckt felaktiga fakturor, läs ex. vattenräkning som läses av fel osv.
Ni har ju skyhöga arvoden! Hela kostnaden för min styrelse ligger under 50 000 kr/år.

17/09 2005 (138) e
    Kommentar av Admin
Ja, jag reagerade också på det arvode som Stephan berättade att styrelsen har i hans förening.

Jag trodde att min styrelse hade ett av Sveriges högsta arvoden... det har de nog fortfarande, men min styrelse kommer inte på långt när upp i 50.000 kr per ledamot och år.

Men det är klart, min förening är inte så stor heller...

Jag tror arvodet i din förening (under 50.000 kr/år för styrelsen) ligger mer i nivå med vad arvodet brukar ligga på. Möjligen lite väl lågt, men det beror på många olika omständigheter.

Kontering av fakturor


En intressant punkt. Hur många styrelser konterar själva fakturorna? Jag tror att de föreningar som anlitar HSB för förvaltningen oftast överlåter konteringen till HSB. Därmed har styrelsen betydligt mindre kontroll över kostnaderna.

En styrelse bör kontera själv!


stephan
Hemsida

Vem äger föreningen?

På HSB:s hemsidor, finns årsredovisningen i PDF-fil på cirka 40% av de 100 jag tittat in på.

Alla årsredovisningar startar med en stor logga i vänstra hörnet, ägarens logga ? Nej HSB:S färgglada logga.
Sen kommer texter. HSB:s förening "glada laxen".
Redan här anser jag att man missinformerar.

Jag stöter dagligen på detta med att höra folk som säger att det får HSB fixa.

Vår styrelse tog ett beslut om ändring av detta till BRF Väduren, lade in vår stora "bagge" som logga. Med mindre text lades till till "en HSB-förening" och små HSB-loggor. Vi har diskuterat tidigare att de boende inte alltid har full kontroll vad som menas med att bo i en brf.

Jag anser att det är mycket vilseledande att skriva "HSB:s förening Väduren", till exempel. Vad äger HSB. Vem tror oinitierade äger föreningen? Jag bara undrar.

17/09 2005 (137) e
    Kommentar av Admin
Ja, precis. Ett av så otroligt många tecken på hur låg kunskapen är bland medlemmarna om hur föreningar är uppbyggda och fungerar.

I HSB:s nya normalstadgar vill man få in att det ska stå "Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Glada Laxen i Malmö".

Detta är ännu ett sätt att få det till att se ut som att HSB äger föreningen, och jag anser att föreningarna inte ska följa HSB:s normalstadgar här!

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 19:42:24 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: