Sida: << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Till G-I
Jag tycker inte styrelsen skall"ställa regler som jag tror du menar.

Exempel på vad som kan hända tillexelpel i ditt fall med smällare.
En boende (deras barn) smäller smällare som sker i de flesta föreningar mellan jul och trettondagen.
Styrelsen skriver brev till medlemmenn som protesterar och tycker att han inte gjort något fel/olagligt.
Om medlemmen går "långt i ärendet", skall då styrelsen använda medlemmarnas pengar och dra detta inför rätta?

10/02 2008 (3430) e
    Kommentar av Admin
Jo, jag måste säga att jag tycker det är förvånande att G-I nu plötsligt resonerar i så odemokratiska tankegångar.

Alla får naturligtvis tycka vad de vill, men oavsett vad var och en av oss tycker så bottnar allt i vad som är juridiskt korrekt. Och där finns det absolut inget som ens antyder att en brf-styrelse skulle ha makt att sätta upp regler, utanför stadgarna, som måste följas.

Och jag kan inte säga det tillräckligt många gånger;
Vad gör man åt dem som inte följer styrelsens regler?
Det finns inget en styrelse kan göra annat än att hota och i slutänden dra personen i fråga till domstolen.

Och i domstolen så utgår man från lagen och stadgarna. Inget annat (det är helt enkelt så det fungerar). Rättsväsendet kan inte utgå från styrelsens regler, och jag är väldigt säker på att de inte heller ens har en tanke på att göra detta.

Sammanfattningsvis;
Riktlinjer för användnigen av fyrverkerier är jättebra, och jag stödjer detta till fullo.
Men det är riktlinjer och inget annat!


G-I

Styrelsen för föreningens talan, så regler som styrelsen bestämmer gäller för föreningen.
Så länge en regel är inte rättsligt beprövad gäller den. Om en medlem tycker att en regel inte är rätt, får han/hon använda olika medel för att få sin röst hörd (motion, extra stämma, brev till styrelse). Men så länge han/hon inte fått genom sin vilja, gäller denna regel.
Admin, skrev du att det inte gick att få varje medlem att städa trappuppgången? Varför skulle en sådan regel inte gå att ha? I en båtförening kan man få medlemmar att stå vakt en hel natt, att ordna hela området, städa, reparera, spika, gräva, mm


10/02 2008 (3429) e
    Kommentar av Admin
Jo, om man vill så kan man se det som så.
Eller så kan man se det som att en medlem kan strunta i att följa en regel som styrelsen satt, och vill styrelsen pröva detta rättsligt så är styrelsen välkommen att göra detta.

Själv skulle jag aldrig följa en regel bara för att styrelsen sagt att det är en regel, men vill någon annan göra det så är det upp till denna person.

I motsats till styrelsen i min brf så följer jag stadgarna. Utöver detta följer jag bara sunt förnuft. Jag ignorerar totalt det regelverk som styrelsen i min brf tagit fram.

Att styrelsen för föreningens talan innebär faktiskt inte att styrelsen kan bestämma regler som gäller för föreningen. Jag vet att många tror att det är så, men det är mest bara för att ingen ifrågasatt systemet. Många tror att något är på ett visst sätt bara för att sättet inte ifrågasatts.
Precis som att alla bara tar för givet att styrelsen kan bjuda in utomstående till en stämma, fast det står i direkt strid med lagen.

G-I, jag blir allvarligt talat lite rädd när du skriver;
"Om en medlem tycker att en regel inte är rätt, får han/hon använda olika medel för att få sin röst hörd (motion, extra stämma, brev till styrelse). Men så länge han/hon inte fått genom sin vilja, gäller denna regel."
Det är verkligen inte riktigt vad jag väntat mig att du skulle säga, utan det är en formulering - en standardfras - som kommer direkt från de gamla betonghäckarna i styrelserna.

Man skulle kanske kunna tro att det fungerar så som du säger här, men det gör det inte.
En medlem har faktiskt fler rättigheter än vad man skulle kunna tro. Det är bara det att medlemmarna inte känner till dem (informerats om dem).

Som sagt, det är en ytterst intressant fråga, och jag kommer framöver att göra en speciell webbsida om bara detta.

Ja, det går inte att få en medlem som inte vill att städa trappuppgången.
Detta är något som tydligen blivit prövat rättsligt, eftersom både SBC, Riksbyggen och HSB är helt eniga i detta.

Jag vet inte om du avser en ideel eller ekonomisk förening när du säger att man i en båtförening kan få medlemmar att stå vakt en hel natt, men faktum är att det säkert inte spelar någon roll (eftersom kraven är ännu mindre i en ideel förening). Man kan inte få någon till detta som inte vill. Fullständigt uteslutet. Det är en fråga som varit uppe så många gånger på så många ställen så att den känns lite avklarad vid det här laget.

Tur att det är på det här viset, för annars tror jag en total revolution hade uppstått.


JA

För att detta inte skall bli en debatt utan slut så tänker jag inte tillägga något mer. Ansvar att upprätthålla ordningen är styrelsens, det är ingen nackdel att låta medlemmarna anta reglerna vid en stämma.

10/02 2008 (3428) e
    Kommentar av Admin
Det är inget fel i en debatt utan slut. Vi kan nog inte lösa alla världsproblem här, så några frågor får vi nog vackert inse att vi inte kan färdigbehandla här.

Vi är tveklöst av olika åsikt i denna fråga, men i en demokratisk miljö så får man vara detta.

Jag tycker heller inte att en debatt ska avslutas bara för att man är av olika åsikter.

Jag bara undrar var det står att styrelsens ansvar är att upprätthålla ordningen?
Det var helt nytt för mig, och jag har ändå rätt bra koll på vad som gäller.


Självklart är det ingen nackdel att låta medlemmarna anta reglerna på en stämma. Oavsett vilken ståndpunkt man har så tror jag inte det är någon som säger något annat.


G-I

Tack JA
Det står så "Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar." i lagen, precis som du sa.
Det innebär att det finns stöd i lagen för att reglerna bestämda av styrelsen måste respekteras (om reglerna är acceptabla). Bra!

9/02 2008 (3427) e
    Kommentar av Admin
Några få små invändningar.

Det JA säger stämmer, men att därifrån göra tolkningen att det finns stöd i lagen att regler bestämda av styrelsen måste accepteras är ett väldigt stort steg.

Och vem avgör om reglerna är acceptabla?
Det som är acceptabelt för Sven är kanske inte acceptabelt för Lisa?


 1. Det står inte att styrelsen har denna befogenhet.
  Det står uttryckligen "föreningen".
  Det blir alltså en tolkningsfråga, där jag bestämt vill hävda att formuleringen "föreningen" klargör att vi pratar om demokratiska stämmobeslut (även om dessa "demokratiska" stämmobeslut som regel är ganska rejält odemokratiska).


 2. Det står inte om det avser stadgar eller annat.
  Vad styrelsen säger eller tycker blir inte med automatik en "regel".
  Lagstiftarna tänker tyvärr oftast i allmänna ordalag (av förklarlig anledning).

Så jag vidhåller att det i praktiken inte finns något stöd i lagen i den betydelse vi nu diskuterar.

 1. Hur hantera den som inte följer vad styrelsen säger?
  Det blir i praktiken omöjligt. Därav användningen av stadgar, som har en lite större tyngd, även om värdet av dessa också kan diskuteras.


Detta är egentligen en för stor fråga för att diskutera här, men jag har en hel del att säga om detta.
Faktum är att det är en av de mest intressanta frågor som finns inom bostadsrätter;
vilka befogenheter har egentligen en styrelse gentemot medlemmarna?

Enklast är det alltid med konkreta exempel.

 1. En styrelse bestämmer att man inte får använda sig av fyrverkerier på föreningens mark förutom under nyår.
  Det är i och för sig enkelt löst genom att bara skjuta av fyrverkerierna på gatan, men förutom detta så överensstämmer det inte med "ortens sed". Därmed faller alla argument (förutom att sunt förnuft säger att man inte ska fyra av smällare vid andra tillfällen) för att kunna införa en sådan regel.


 2. En styrelse bestämmer att det är förbjudet att röka inom föreningens område.
  Ja, det har vi sett från rättsfall att det inte låter sig göras.


 3. En styrelse bestämmer att medlemmarna ska turas om att städa trapphuset.
  Ja, detta tycks alla vara överens om aldrig låter sig göras, så det faller redan där, utan att behöva diskutera vidare.


 4. En styrelse bestämmer att man inte får spela musik efter 22.00.
  Någon som tror att detta är möjligt?


 5. En styrelse bestämmer att man inte får ha paraboler på balkonger, oavsett om de sticker ut eller ej (enl. Stens problem här tidigare).
  Jag hävdar att ingenting är säkrare än att detta aldrig håller rent juridiskt (inte bara för att det inte överensstämmer med "ortens sed").

Kom gärna med fler exempel !!!

Men det viktigaste här är att styrelsen inte har något stöd i lagen för att egenmäktigt stifta regler som måste följas och som sedan kan få konsekvenser för den som inte följer styrelsens uppsatta regelverk (speciellt inte om det inte fastställts av stämman i brf:ens stadgar).

OBS!. Nu pratar vi bara om den juridiska biten. Sunt förnuft är en annan fråga.

Ett tips är att alla regler ska föras in i stadgar.
JA, hade ett förslag om att läga in en "pekare" i stadgarna till styrelsens "regelverk".
Det är ohållbart att ge en styrelse denna makt och inget som hör hemma i en demokrati på 2000-talet. HSB Malmö vill göra motsvarande med HSB Riksförbund. Trots att vi sett hur dåraktiga regler de vill införa på HSB Riksförbund så ska man låta dessa personer som har väldigt lite inblick i bostadsrätter och hur verkligheten ser ut att ta precis vilka beslut de vill.

Man går långt från de kooperativa tankarna som en gång var grunden för bostadsrätter när man kommer in på diskussioner om attt mer eller mindre ge en styrelse oinskränkt makt.

HSB Malmö undviker noga för att beskriva bostadsrättsbranschens olika delar som "demokratiska". De vet att det inte är så. I stället använder man sig av terminologin "parlamentarisk uppbyggnad" eftersom man säkert lurar en hel del med att det skulle ha med demokrati att göra.

Den styrelse som ska försöka tillrättavisa en medlem som inte följer styrelsens egenmäktigt uppsatta regelverk kommer att få det väldigt, väldigt tufft, det törs jag garantera.
Det är svårt nog att få medlemmar att upprätthålla stadgar (som t.ex. styrelsen i min brf bryter mot för jämnan). Vem tror att det skulle vara lättare med styrelsebestämda regler?


JA

7 kap 9 § BRL som reglerar på vilket sätt bostadsrättshavaren får använda lägenheten.

9/02 2008 (3426) e


G-I

Till JA
Var har du sett att en brf ska ha ordningsregler som följer "sed på orten"0


9/02 2008 (3425) e


JA

Om medlemmarna röstar för att anta ordningsreglerna får det förstås större tyngd. Men generellt är ordning o reda inom fastigheten något som ligger i den löpande förvaltningen av föreningen och en fråga för styrelsen. Men som sagt måste reglerna följa det normala på orten.

Vad är då sed på orten? Ett sätt att få ledning är att kontakta det kommunala bostadsbolaget för att erhålla kopia på eventuella ordningsregler från dem.

9/02 2008 (3424) e


G-I

Till JA
Vad menar du med "fastställa ordningsregler på en stämma". Du menar att styrelsen skriver en proposition som medlemmarna röstar för eller emot? Kommer de att gälla då även om de inte stor skrivna i stadgarna?

9/02 2008 (3422) e


Myggan

HSB vill bygga 2 hus i 5 våningar som kommer att sabba utsikten.
I tidigare artickel uttalar sig Dan Nyberg Ordf.för byggnadsnämden: "Klart det kommer att bli motstånd men det blåser nog över"

Här sitter Dan Nyberg och uttalar sig som om bygglovet redan var klart!

Dan Nyberg är involverad i HSB på ALLA plan och skall vara med om att besluta om HSB ska få bygga.

Mannen är jävig-får det gå till så?

9/02 2008 (3421) e


JA

Hej Admin, du är på hugget numera.

Det är ordningsregler eller motsvarande som man tar sikte på i skrivningen om ortens sed. Ordningsreglerna är tänkta att förtydliga vad medlemmen får/inte får göra eftersom det annars är svårt att uttolka vad man inte får göra ur en enda § i BRL. Man bör givetvis fastställa ordningsregler eller motsvarande på en stämma.


9/02 2008 (3420) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 28/11-2022 11:56:08 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: