Sida: << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Myggan

Kommer vi ihåg vad vi har för kunskaper om Vänersborg?
Dan Nyberg?
Mannen som sitter på dom flesta stolar innom både HSB och Vänersborgs Kommun.
Handelsresande i att stödja styrelser som har problem med påstridiga medlemmar har han kallats.
Ordf.i byggnadsnämnden i VBG samtidigt som han jobbar för HSB i många fråger.
Nu ska Dan nyberg se till så att HSB NV Götaland får bygga i VBG trotts stora protester?

Grumligt ser det ut som...


12/09 2008 (3628) e


stephan
Hemsida

Tänk vad lätt det är att skriva förbättringar i ord.

Skär ned personalen, och vips blir det bättre för medlemmarna???11/09 2008 (3627) e


stephan
Hemsida

HSB medlemmarna inte lurade?

Det har ju bara gått till som vanligt?

HSB = Hotet Som Består.

11/09 2008 (3626) e


stephan
Hemsida

Äntligen en reporter som säger sanningen om HSB och Riksbyggen, fler av detta virke tack.

5/09 2008 (3625) e


stephan

Tjäna pengar på allt = HSB:s melodi.

Betala tillbaka 500kr till 550 000medlemmar istället.
Det vill säga depositionen som ni "roffar åt er av alla som måste bli medlemmar i HSB.

Tänk om staten skulle ta ut 500kr i deposition för att du är Svensk, det skulle ge lite mer än de 275 miljoner HSB "kan leka med".

Men tjänstebilar, bensin är förstås dyrt!!!!!!
Till alla "höjdare" inom HSB.

4/09 2008 (3624) e


Myggan

HITTAT PÅ BLÖGG

"HSB är inte till för medlemmarna längre
Idag fick jag ett brev från HSB. I HSB:s barndom stod HSB för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening. Numera är det dock ingen förkortning utan bara ett namn enligt föreningen själva. I brevet står det att den forna sparkassan nu inför "SPAX HSB Bospar". Det lanseras som en sparform med "stora möjligheter och liten risk". SPAX står för Swedbanks aktieobligationer får man veta. Lite längre ner berättar HSB att "Den svenska ekonomin går på högvarv och väntas förbli stark de närmaste åren".
Frågan jag ställer mig är varför måste HSB sälja aktieindexobligationer? Jag förstår att det är HSB:s uppgift att placera medlemmarnas pengar på bästa sätt för att de ska ge högsta möjliga avkastning. Det här är dock något annat. HSB har gått från en kooperativ sparkassa till en adresslista åt Swedbanks reklammakare. Att de dessutom har mage att lura medlemmarena genom att lova en ekonomisk utveckling som bara en spådam skulle våga göra - skämmes!

Förresten: HSB:s blaska skulle fylla en funktion om den informerade om föreningens verksamhet, men istället gör den reklam för Åhlens gardiner."28/08 2008 (3622) e


stephan
Hemsida

Det finns faktiskt en del som är bra med dagens regering.

I allt för många decennier har det varit kompanjonskap mellan politiker och HSB/Riksbyggen.
Fördelar med tomtköp, och som jag var med om själv i Haninge kommuns fullmäktige. HSB får byta ett värdelöst berg mot bästa bostadsrättsbyggplatsen.

Men så har det gått till tidigare, därför välkomnar jag nu i detta fall Moderat politik.

26/08 2008 (3621) e


"Brutus bror" - medlem i HSB Malmö

När det gäller frågor/påstående kring arbetstagarrepresentation i HSB Malmös styrelse så kan säkert lagtexten rätta ut en del frågetecken: "Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda".


13/08 2008 (3620) e
    Kommentar av Admin
Ja, där finns en del intressant info, men det löser inte alla frågor.

T.ex. är en fråga om HSB Malmös arbetstagarrepresentanter har rösträtt?
I och för sig en dum frågeställning eftersom man kan räkna ut med stortån att de har detta i HSB Malmö. Dock är det tydligen vanligt att arbetstagarrepresentanterna i t.ex. kommunägda företag inte har rösträtt. Så det finns tydligen inget krav på att arbetstagarrepresentanterna ska ha rösträtt.

Lagen om styrelserepresentation säger heller inget om arvoden, men jag kan efter ett intensivt sökande konstatera att arbetstagarrepresentanterna normalt inte har något arvode (som i t.ex. NCC). Faktum är att jag inte hittat ett enda företag i Sverige där arbetstagarrepresentanterna arvoderas, utöver HSB Malmö.

Så en välbefogad fråga i detta sammanhang är vad det är som gör att arbetstagarrepresentanterna just i HSB Malmö arvoderas (jag har ännu inte kollat upp hur det ser ut i de andra regionföreningarna inom HSB)?

Och vad är anledningen till att HSB Malmös arbetstagarrepresentanter inte bara fått ett arvode av Michael Carlsson utan dessutom ett skyhögt sådant? Har inte HSB Malmös styrelse några åsikter om detta?

Fullmäktige kan sätta stopp för detta!

Ingen förklaring finns heller varför HSB Malmö försöker hemlighålla det arvode som utbetalas til arbetstagarrepresentanterna.

HSB Malmö har också i övrigt begått lagbrott när varje år när arvode utbetalas till arbetstagrrepresentanterna eftersom stämman beslutat enligt vad som står i det censurerade stämmoprotokollet från 2008 och i tidigare års stämmoprotokoll;
"§19. Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar til styrelse, revisorer och valberedning, dagordningen punkt 17
Styrelsen
Valberedningens föredragande, Lennart Westerlund, redogör för att styrelsen idag erhåller 17 inkomstbasbelopp. Han föredrar därefter valberedningens förslag till arvoden för styrelsen:
- 15 inkomstbasbelopp fördelas inom styrelsen (720 000 kr)
- Förlorad arbetsförtjänst
- Reseersättning enligt vad som gäller för HSB Malmös anställda."

I år klarade sig emellertid HSB Malmö för första gången från att kunna anmälas för lagbrott eftersom Leif Cruse ställde följande fråga (med anledning av en av mina motioner) ;
"Leif Cruse, Bospargruppen, efterhör vilka som arvoderas genom de 15 inkomstbasbeloppen.
Lennart Westerlund anger att det är de stämmovalda styrelseledamöterna som avses."

I HSB Malmös stämmoprotokoll kan man även läsa följande;
"På förfrågan från -CENSUR- HSB brf Sorgenfri, redogör Michael Carlsson för att det är HSB Malmö som arvoderar arbetstagarrepresentanterna"
samt
"Preben Karlsson, HSB brf Fosietorp, framhåller att arbetstagrrepresentanterna har lika stort ansvar som övriga i styrelsen".

Den sistnämnda kommentaren från Preben Karlsson är mycket märklig av många anledningar.
Inte minst med anledning av att det inte handlar om hur mycket ansvar man har (ingen har i princip tidigare - före min motion om detta - heller ens känt till att arbetstagarrepresentanterna ingår i styrelsen). Det handlar om vad man presterar.
Dessutom arbetar arbetstagarrepresentanterna inte för medlemmarna, utan bara för sig själva och för övriga tjänstemän. Varför ska arbetstagarrepresentanterna ha ett extra arvode - dessutom hutlöst högt - utöver sin redan alltför höga lön som de själva skaffat sig?
HSB Malmös medlemmar får alltså betala dyrt för tjänstemän som bara arbetar i sitt eget personliga intresse... vilket dessutom säkert ofta(st) står i rak konflikt med medlemmarnas intresse.

Det är inte utan anledning som lönerna för HSB Malmös tjänstemän är bland de högsta i Sverige.

Notera också att arbetstagarrepresentanterna har kunnat kvittera ut sitt olagliga arvode mycket tack vare att varken HSB Malmös huvudrevisor (Ernst & Young) - dvs styrelsens förlängda arm - eller de stämmovalda revisorerna presterar något arbete. HSB Malmös medlemmar kan se otaliga exempel på att ingen revision värd namnet görs av HSB Malmö.

Jag kommer att lägga in mer info i det andra forumet om detta.

Not. Detta inlägg har jag lagt in i det nya forumet med en del viktiga tillägg;
Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös lagbrott


OBS!

Se pressmeddelande angående klander av HSB Malmös årsstämma pga brott mot likställighetsprincipen.


stephan
Hemsida

Mer om Rektangeln.

Ordföranden verkar ha bra planer för föreningen. Köpa trapphus, tvättstugor och cykelförråd?????

Skulden läggs på de boende, pratar för mycket?????

Det brukar man göra när man är osäker och inte vet vad det handlar om.

INFORMATION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1/08 2008 (3618) e
    Kommentar av Admin
Se även;
Brf-ordförande avgår efter Ringen-kaos
Turbulensen i bostadsrättsföreningen Rektangeln 21, i Ringen centrum, fortsätter. Föreningens ordförande Gunnar Göranzon lämnar sina uppdrag.

och;

Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21: Råvindar säljs till underpris
De tveksamma affärer som bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 på södermalm gjort fortsätter. Nu handlar det om råvindarna som sålts mycket billigt.

och;
Bostadsrättsföreningen som köper affärscentrum och lånar pengar till fastighetsunderhållet.
Höjda avgifter väntar boende i Ringen.
Boendekostnader hålls nere med lån.
För att hyresgästerna i Ringen och i Fältöversten i Stockholm skulle ha råd att köpa sina lägenheter tog man ett extra lån för att betala driftskostnaderna. Men det får nu hård kritik.


Att fuska på detta sätt tycks vara ganska vanligt i samband med ombildning till bostadsrätter.
I de flesta fall lyckas man nog, tyvärr.
Detta inte pga att skojarna är så skicliga i sin urkundsförfalskning, utan pga medlemmarnas okunskap och bristande engagemang.


misteln
E-post

Hur HSB:s förbundsordf.stoppar mailväxling

Efter en tids mailväxling så får jag bland annat följande svar av vederbörande :

Med all respekt så tar jag mig friheten meddela att jag för egen del inte önskar upprätthålla en mailkorrespondens av nu förevarande slag, eftersom den knappast torde komma att leda någon vart och undanber jag mig således vidare mailväxling.


Bland de frågor som jag ställt så finns följande avsänt den 12 juni i år.

Den 29 maj står följande att läsa på HSB Malmös hemsida :

Styrelsens kontakt med medlemmarna

Styrelsen ser just nu över hur kontakten med medlemmarna ska kunna utvecklas.

Innan det arbetet är avslutat har styrelsen beslutat att mejl till styrelsen går via HSB Malmös informationschef; Bengt Skånhamre

” Är detta den nya öppenheten inom HSB ?

Hans svar : Jag har svårt att se att det skulle vara en kardinalfråga om en styrelseledamot väljer att finnas tillgänglig per mail eller inte.

Det är alltså så att styrelseledamöter i HSB regionkontor och bostadsrättsföreningar kan agera på detta sätt allt enligt svaret från Kent-Olof Stigh. Detta är ju ett handlingssätt mot medlemmar som i varje fall inte finns i min värld. När det sen gäller hans sätt att uttrycka sig om vidare mailväxling så är även detta något som borde stämma till eftertanke hos alla medlemmar i HSB. Jag ser framför mig en situation där medlemmar blir behandlade som om de vore luft av styrelser som har samma syn på öppenhet som förbundsordföranden. Själv skulle jag aldrig ens komma på tanken att behandla en medlem i den förening där jag sitter som förtroendevald på detta sätt.

Hur HSB:s förbundsordf.stoppar mailväxling med medlem del 2

Följande står att läsa i det av mig tidigare relaterade mailet :

Så här skriver Kent-Olof Stigh :
”Jag läser med viss bestörtning och besvikelse därtill att du "konstatera(t) att svar på alla frågor inte är något som man skall räkna med osv....".
Min kommentar : Det är ju faktiskt så att man inte kan räkna med svar på ställda frågor vilket klart framgår av den hittills förda mailväxlingen. Därav mitt konstaterande !

Han fortsätter :
”Om du med detta menar att du saknar mina svar på eller kommentarer till samtliga de meningar i ditt närmast föregående mail som avslutas med ett frågetecken, så är det i och för sig helt korrekt och tvingas jag således konstatera att du synes ha förväntat dig svar/kommentar till bl.a. meningarna "Eller?" samt "Förresten varför vänta till senare?".

Kommentarer överflödiga.

Han fortsätter :
För det fall du framdeles har några frågor eller synpunkter som du önskar delge mig personligen, så är du dock - som jag även tidigare framfört - alltid välkommen att ringa, du återfinner mina telefonnummer nedan.

Min kommentar :
Det är alltså så att per telefon går det bra att få svar på sina frågor men via mail så är det inte fullt så enkelt.Kan det finnas mer än en förklaring till detta fenomen ?
Allt är inte vitt eller svart men svart på vitt är i detta fall av mycket stor betydelse för t.ex medlemmar i en organisation där förtroendet är naggat i kanten.

Bo Linde

11/07 2008 (3616) e
    Kommentar av Admin
Ett normalt privat företag skulle inte kunna bete sig så här.

Det är en självklarhet att HSB ska stå till medlemmarnas förfogande.

Det är uppenbart att HSB ser det som att medlemmarna är till för HSB i stället för att HSB är till för medlemmarna.

Den arrogans som medlemmarna ofta bemöts med från HSB på olika sätt är oroväckande, och emellanåt till och med allvarligt kränkande.


Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:43:01 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: