Sida: << | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Sven (medlem)

Jag ringde precis HSB:s juridiska rådgivning. Enligt dom kan föreningen inte ta på sig ansvaret för byte av dörrarna utan att föreningen först gör en ändring i stadgarna. Dom tyckte att man bör ersätta de som redan har en säkerhetsdörr, men att det inte stred mot lagen om man väljer att inte göra det.

För vem ska jag tro på, tro på, tro på när, tro på när allt är såhär...

5/04 2006 (844) e
    Kommentar av Admin
Intressant. Du frågade händelsevis inte HSB:s juridiska rådgivning vad det är som ska ändras i stadgarna och varför?

Är det kanske biten om att föreningen svarar för utsidan av dörren och medlemmen resten?

För i så fall skulle jag vilja veta på vilket sätt denna underhållsfråga skulle förhindra föreningen att byta ut dörrarna.

Om HSB tyckte att man skulle ersätta de som redan har en säkerhetsdörr så skulle det vara kul att veta hur de tänkt sig att denna ersättningsnivå ska räknas ut... jag tror inte de tänkt i genom frågan särskilt väl.

Det skulle inte strida mot lagen att inte ersätta de som redan har säkerhetsdörr !!!???
Har HSB:s juridiska rådgivning ingen som helst kunskap om lagar och regler???
Varför ska vissa medlemmar få en dörr för 10.000 kr som andra medlemmar (som själv betalat sin dörr) ska vara med och betala på? Om detta inte skulle vara ett skolexempel på hur enskilda medlemmar missgynnas och hur man därmed bryter mot likhetsprincipen så vet jag inte vad som skulle vara detta.

PS.
Vad jag skrev sist i inlägg 841 är vad jag personligen ser som den bästa lösningen (= enklast att genomföra och där så många som möjligt blir nöjda).

Någon annan som har ett bättre förslag?

PS 2.
Svaret på Di Levas (och din) undran är... kanske inte mig, men definitivt inte HSB ! ;)


Sven (medlem)

Någon som har koll på var i bostadsrättslagen det står om likhetsprincipen? Jag hittar det inte.

Jag hittade det i lagen om ekonomiska föreningar:

6-13
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman eller annat föreningsorgan som inte är gällande därför att de står i strid med denna lag eller stadgarna.

7-16


16 § Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

4/04 2006 (843) e
    Kommentar av Admin
Likhetsprincipen är en bra lag.
Synd bara att den är så luddig.
Jag tror jag skulle kunna ta nästan vilken fråga som helst i en förening och argumentera för att den aktuella frågan bereder mig eller någon annan medlem en "otillbörlig" fördel/nackdel.

Luddigheten gör tyvärr att denna lag förlorar det mesta av sitt värde. Detta eftersom nästan varje fråga där man kan hänvisa till denna lag inte kan klargöras utan rättslig prövning.
Den plockar dock bort de allra värsta överträdelserna.

Gäller denna lag t.ex. i fallet som i min förening där en styrelseledamot i hemlighet har tillförskansat sig en egen gratis plats för sin motorcykel i en redskapsbod? Ingen annan medlem har denna möjlighet, och dessutom är det i princip ingen utanför styrelsen som ens känner till detta.

Följer detta likhetsprincipen när jag får betala extra för en ungf. lika stor yta extra vindsutrymme?

PS.
Ett tips till alla medlemmar är att be styrelsen redovisa samtliga lokaler, utrymmen och förråd som finns i föreningen, och vilka av dessa som nyttjas av styrelsen (och för vad). Det finns nog en och annan förening där styrelsens ledamöter på ett orättfärdigt sätt lagt beslag på ytor i föreningen för eget "personligt" bruk.


Sven (medlem)

När du säger att alt 1 och 2 bryter mot lagen är det då bostadsrättslagen du syfter på? Vad tror du om alternativ 2b?

2b. Alla dörrar byts ut och de med säkerhetsdörr kompenseras med dörrens nuvarande värde.

4/04 2006 (841) e
    Kommentar av Admin
Ja, alla måste behandlas lika/rättvist.

I allt som görs i en förening måste man ha i åtanke så att ingen enskild gynnas eller missgynnas.
Denna regel följs kanske inte alltid i föreningarna. Dels pga att allt är en tolkningsfråga, dels pga att många medlemmar inte känner till denna regel och därför inte klagar.

Men i fallet med utbyte av dörrar så kan nog vissa känna sig missgynnade om det inte görs på rätt sätt.

Alternativ 2b är onekligen det bästa alternativet. I teorin!

Frågan är vem som ska göra denna värdering? Inte ett försäkringsbolag i alla fall. Enligt försäkringsbolagen har allt som hör till bostaden (radiatorer, etc) i princip inget värde redan efter runt 10 år (jag har ägnat några år åt detta så jag har lite koll här). Detta är dock också i teorin. I praktiken kan man överklaga, och till och med få rätt om man anstränger sig.

Om alternativ 2b hade kompletterats med en vettig värdering så hade det varit bra, men problemet är hur denna värdering ska utformas. Hur länge håller en säkerhetsdörr (dvs hur lång avskrivningstid)? Jag skulle säga minst 50 år. Men vad säger att en säkerhetsdörr inte kan hålla i 100 år, eller mer? Det är säkert fullt möjligt.

Hur ska en dörr värderas som köpts för 17.000 kr, men som föreningen idag kan köpa för 10.000 kr (dessutom en bättre dörr)?

Som sagt, inte så enkelt.

Det viktiga är att tänka "rättvist". Alla ska känna sig nöjda och att de har fått ett mervärde.

De som får nya säkerhetsdörrar till ett mycket förmånligt pris känner sig förmodligen rätt nöjda (även om det alltid finns de som inte är beredda att betala för förbättringar).

Hur de som köpt säkerhetsdörrar under de närmaste åren ska känna sig nöjda med affären är det kluriga. Det räcker som regel inte med fördelar som ökad säkerhet för alla, etc, utan de vill se även ekonomiska fördelar.

Säg att Kalle köpt en säkerhetsdörr för 2 år sedan för 15.000 kr. Blir Kalle då nöjd att kompenseras med 10.000 kr (om vi säger att detta är inköpspriset per dörr för de andra som får nya dörrar)?

Jag tycker han borde bli mer än nöjd med detta... men Kalle kanske inte håller med.

Kanske ett alternativ skulle vara:
a) man accepterar säkerhetsdörrar ned till en viss given säkerhetsklass.
b) man tar ett stämmobeslut på att alla med dörrar som ej uppfyller den givna säkerhetsklassen enligt punkt a måste byta ut sina dörrar.
c) föreningen köper in dörrarna men var och en får betala sin nya dörr (antingen via månadsavgift med ränta till självkostnad eller direkt betalning).

Då slipper man problemet med att hitta en nivå som de med existerande säkerhetsdörrar ska kompenseras.


Sven (medlem)

Tack för ditt svar admin. Så följande text i stadgarna är alltså inget hinder för att föreningen står för kostnaden?

Till lägenheten hör bland annat:
....
lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar mm; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av ytterdörrens yttersida.

Som jag ser det finns det tre alternativ.

1. Alla dörrar byts och inga kompenseras.
2. Alla dörrar byts och de med säkerhetsdörr kompenseras till vis del.
3. Alla dörrar utom säkerhetsdörrar byts. De med säkerhetsdörrar kompenseras mer än i alternativ 2.


4/04 2006 (840) e
    Kommentar av Admin
Nej, denna text om vad som hör till lägenheten är inget hinder, men det krävs alltså ett stämmobeslut.

Alternativ 1 och 2 vill jag däremot hävda att de bryter mot lagen, så egentligen har du bara alternativ 3.


stephan

Hej Sven. Är det för brevbäraren man ska ha enhetliga dörrar i alla trapphus? Skämt åsido anser jag att detta måste vara en stämmofråga, där medlemmarna får vara med att bestämma. Något som kanske är viktigt att tänka på är att mycket troligt kommer det en ny lag 2011 (tiden går snabbt) avseende postutdelning nere i porten. detta betyder att om dörrbyten ska ske bör föreningen nog se över vad för sorts dörrar som föreningen/medlemmarna bäst har nytta av har.

Detta med låscylinder (för tillträde av reparatörer) är ocks något man bör ha med i disskussionen.

Lycka till i arbetet att påverka att det sätts in säkra ändamålsriktiga dörrar i din brf, och framförallt att så många som möjligt blir nöjda.

3/04 2006 (839) e


Sven (medlem)

Det kan i vår förening bli aktuellt att byta lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar. Jag tror att de flesta inser att det bästa är om alla dörrar byts samtidigt så att trapphusen blir enhetliga. Enligt stadgarna tillhör dörrarna medlemmarna, men föreningen ska underhålla utsidan. Det bästa vore väl ändå om föreningen och inte de enskilda medlemmarna kan stå för kostnaden. Frågan är dock om föreningen (efter ett stämmobeslut) kan bekosta dörrbytet enligt nuvarande stadgar? Kan de som redan har en säkerhetsdörr kräva någon form av kompensation från föreningen? Dessa personer får ju visserligen en aningen nyare dörr, men de får ju helt klart inte lika stor valuta för den avgiftshöjning som antagligen blir oundviklig.

(Jag har läst din motion om dörrar på den här sidan).

3/04 2006 (838) e
    Kommentar av Admin
Som Stephan säger här ovan så måste detta bli en stämmofråga.

Men det finns inget varken i stadgar eller lag som hindrar att inköp av dörrar sker via föreningen. Styrelsen i min förening hävdade att det inte gick att styrelsen/föreningen köpte in dörrar pga "försäkringen". Jag vet inte vad som menas med detta, men jag tror inte för ett ögonblick att det skulle stämma. Naturligtvis kan dörrar köpas in via föreningen utan att det ska ha någon som helst negativ effekt på någons försäkring.

Enhetliga dörrar är kanske inte så mycket för brevbäraren som för de boende och deras besökare. Det finns många fler fördelar med denna enhetlighet, utöver att det blir snyggare och billigare (billigare inte bara i inköp, även hemförsäkringen blir billigare om man har en säkerhetsdörr).

I Malmö så har några hus köpt in dörrar där brevlådan är placerad några centimeter ovanför golvet. Gissa hur jobbigt det är att lägga något i dessa brevlådor. Brevbärarna vägrade leverera till dessa hus, men vad utgången blev vet jag inte.

Full enhetlighet kan förmodligen inte uppnås (med mindre än att det skulle finnas någon förening i detta långa land med en bra framförhållning). Man får nog göra lite avkall på just det estetiska när man planerar vilka dörrar som ska bytas ut (säkerhetsdörrar med bara några år på nacken byts således inte ut). Vad som är viktigt här är att de som köpt dörrar måste kompenseras. Annars blir det inte genomförbart. Det enda komplicerade med detta är med hur mycket de som bytt ut sina dörrar till nya säkerhetsdörrar ska kompenseras. Men allt går att lösa så att alla blir nöjda.

Om det kommer en lag om var posten ska delas ut vet vi inte idag. Det har pratats länge om det. Men om så önskas så är det inte komplicerat att sätta igen brevlådefacket i framtiden.

Som du kanske läst från vad jag skrivit så sjunker priset på säkerhetsdörrar drastiskt vid lite större inköp. 50 dörrar med "högsta" säkerhetsklass som kostar 17.000 normalt (eller ca. 15.000 via HSB) kan man få för drygt 10.000 kr/st.


stephan

BoRevisions tilläggstjänster verkar vara ett aprilskämt.
Följande ingår i normalavtalet för brf:er
Revision:
Innebär att vi utför revision enligt god revisionssed och har kontakter med föreningen vid behov. Vi rapporterar väsentliga iakttagelser avvikelser till föreningen.

Sedan går det att köpa
Tilläggstjänster:
- Årlig obligatorisk träff med medrevisor:
Genomgång och diskussion kring väsentliga frågeställningar i granskningen.

- Årligt obligatoriskt möte med ordföranden/styrelse:
Genomgång av noteringar från vår granskning och möjlighet för ordförande/styrelse att ställa frågor och diskutera problem.

Slår man upp synonymer till
väsentlig
får man fram

huvudsaklig, grundläggande, central, avgörande; mycket viktig, nödvändig, oumbärlig, essentiell; betydelsefull, betydande, avsevärd, viktig, substantiell

1/04 2006 (832) e
    Kommentar av Admin
BoRevision är nu i och för sig äntligen under avveckling, men jag undrar om det någonsin inträffat att BoRevision rapporterat väsentliga iaktagelser/avvikelser till föreningen.

Kanske till styrelsen, men p.g.a. den jävaktiga situationen har nog BoRevision i mesta möjliga mån hållit sig från att se till så att medlemmarna fått för den för medlemmarna väsentliga informationen.

Om BoRevision t.ex. rapporterat till medlemmarna vad som förekommit i styrelsen i min förening - med BoRevisions "goda minne" - så hade föreningen kunnat spara många sköna slantar.

Nu är inte BoRevision varken på medlemmarnas sida eller på föreningens sida, så det som BoRevision känt till har inte kommit fram till medlemmarna.


stephan

Det är ingen bra dag att skriva sanningar idag, men 10% på Riksbyggens "aktier", låter för bra för att vara sant. senast när det begav sig för RB "offensiv 91" förlorade alla föreningar, anställda allt. (allt var aprilskämt, men cirka 50% av placerade pengar är inget aprilskämt.

1/04 2006 (831) e


Sven (medlem)

Nu har ordförande satt upp en lapp på hissen:

"Hissen är tillsvidare avstängd och kommer framöver att användas för stapril". Någon som vet vad stapril är? Låter lurigt ;)

1/04 2006 (829) e
    Kommentar av Admin
He, he, den var bra ;)


Per (ledamot)

Ang placering av överlikviditet
I vår förening har vi köpt andelar i Riksbyggen, genom Inressseföreningen, för 1 miljoner kr. Avkastningen har varit 10% de två senaste åren.

Tillägg:
Jag skrev överlikviditet. Med det menas det kapital som ej behöver vara tillgängligt löpande utan kan bindas under längre tid (1 år eller mer.)

Vår förening har erhållit mellan 6 och 10 procents avskastning de senaste åren. Varav 10% de två senaste åren.
Det är givetvis alltid en risk att placera kapital. Det är en bedömning man måste göra löpande. Trots att det finns en hel del att kritisera Riksbyggen för så har de en god ekonomi.

Det finns fördelar och det finns nackdelar.

1/04 2006 (825) e
    Kommentar av Admin
Ja, men då gissar jag att vi inte talar om de kortfristiga placeringarna (de tremånaders-investeringarna som jag nämnde innan).

När det gäller mer riskfyllda satsningar så måste det naturligtvis vara möjligt att uppnå bättre resultat än vad man kan få på ett bankkonto. En avkastning på 10 % är inte så illa pinkat (men där finns som sagt inga garantier).

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:05:15 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: