Sida: << | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Gunnar B

Det ät inte tillåtet att publicera bilder och namn på privatpersoner såvida du inte fått dennes samtycke. Reglerna för ofentliga personer, så som t ex politiker är andra.

23/10 2006 (1336) e
    Kommentar av Admin
Mjaee... var står det i PUL?

Vi kan vara överens om att tolkningen av reglerna för offentliga personer är friare. Sedan kanske det kompliceras av var man drar gränserna för vem som är offentlig. Men för att konkretisera detta lite så är jag som ägare av och skribent på denna privata sajt att betrakta som privatperson. Aktuella exempel på offentliga personer är anställda på HSB samt de som ingår i styrelse och förtroendevalda, däri inkluderat bostadsrättsföreningars styrelser.

Efter att fallet med Börje Ramsbro (<-- notera här att jag namnger en privatperson, utan dennes godkännande!!!) avgjorts i HD står det helt klart att offentliga personer får kritiseras.
Det fanns invändningar i ett inledningsskede där vissa ville göra tolkningen att i och med att uppgifterna läggs ut på en webbsida så blir de åtkomliga för länder utanför EU, och för detta krävs tillstånd. Det klargjordes (bl.a.) i högsta domstolen att detta var ett alltför långsökt skäl för att inskränka yttrandefriheten.

Men sedan har jag en avvikande uppfattning. Om du har något konkret från lagen där det hävdas att man inte får publicera namn (och bilder) på privatpersoner på webbsidor så skulle jag vara mycket intresserad av att ta del av detta. Jag kan i alla fall inte finna något om detta i lagtexten. Tvärtom så talar allt jag sett för att motsatsen gäller (läs gärna föregående inlägg en gång till).

Men eftersom det finns (enorma) brister i lagen (därav att ingen egentligen vet vad som gäller) så kan vi kanske istället utgå från konkreta exempel. Dvs, vad gäller som praxis?

Då kan vi notera bl.a. följande.
1.
På en webbsajt drev en privatperson med en känd (men kanske inte så officiell) IT-debattör.
Datainspektionen ville inte ta upp fallet, med hänvisning till att PUL mjukats upp vid årskiftet 2000 och att det då blev möjligt att publicera okänsliga uppgifter i utökad omfattning på sina webbplatser. Myndigheten påpekade också att det inte är möjligt att ”utreda varje fall av påstått kränkande behandlingar av personuppgifter”. Internet är nämligen ”ett världsomspännande datanät med ett mycket stort antal aktörer”.

2.
En mamma anmälde ett forum för att en privatperson skrev att hennes dotter gjort ”friidrotten mer skada än nytta”, vilket hon menade inte hade godkänts, samt att det var både kränkande och till skada.
Datainspektionen ville inte inleda ett tillsynsärende med hänvisning till att PUL mjukats upp år 2000. Internet ansågs dessutom vara alltför omfattande för att myndigheten skulle kunna ”utreda varje fall av påstått kränkande behandling”.

3.
En motorklubb la ut namnen på sina styrelseledamöter och vilka som ingår i rallysektionerna.
Datainspektionen hade inget att invända. Personuppgifterna var inte känsliga. Hemsidan handlade varken om medlemmarnas politiska eller religösa åskådning, sexuella läggning, fackliga tillhörighet eller begångna brott.

År 2000 blev PUL (personuppgiftslagen) uppmjukad vilket innebar att det blev tillåtet att sprida "harmlösa" personuppgifter på Internet, utan att först inhämta samtycke från berörda personer. Den 1:e januari 2007 uppmjukas lagstiftningen ytterligare, enligt vad jag skrivit i mitt föregående inlägg.

Om det hade varit som du påstår att det krävs samtycke från de personer vars namn man publicerar på Internet så skulle miljoner av webbsidor, bara i Sverige, bryta mot lagen. Som alla säkert förstår så är det inte möjligt att åtala alla sajtägare till dessa sidor, än mindre än att undersöka alla fall.

Frågan är alltså inte om man får namnge personer på webbsidor (det är fritt fram för detta, inom vissa ganska självklara gränser), frågan är om personuppgifterna är att betrakta som "känsliga" (t.ex. osanna och kränkande, i övrigt se exempel 3 här ovan) eller ej.

Notera att det är skillnad på personuppgifter och personuppgifter. Bara ett namn (för- och efternamn) är den minsta formen av personuppgift. Ett personnummer är dock att betrakta som betydligt mer känsligt.
Notera också att det är skillnad på att lagra personuppgifter, och (det som PUL riktar in sig mot) behandla personuppgifter.
Här kan man t.ex. ifrågasätta hur väl styrelser i bostadsrättsföreningar följer lagen avseende behandling av personuppgifter. Det finns säkert inte en styrelse som anmält sitt medlemsregister till Datainspektionen och det finns säkert inte en enda styrelse i Sverige som har ett personuppgiftsombud eller som utsett en personuppgiftsansvarig.

Notera sedan att det faktiskt inte finns någonting i PUL som direkt berör information på webbsidor! Trots att PUL är till för elektroniskt lagrad information (5 § "Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad") så har man medvetet utelämnat vad som är tillåtet/otillåtet att publicera på webbsidor. Datainspektionen kan bara göra fria tolkningar utifrån PUL:s paragrafer om behandling av personuppgiftsregister som Datainspektionen sedan överför till regler för Internet.

Notera också att PUL den 1:e januari 2007 kompletteras med (§ 5a) att PUL inte gäller för personuppgifter som inte ingår i en samling av personuppgifter som strukturerats "för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter". Alltså, att t.ex. nämna en person vid namn på en webbsida är inte något som berörs av PUL.

Det handlar bara om att försöka tänka lite logiskt över vad som är rimligt. De flesta av oss finns redan med ganska detaljerade personuppgifter ute på nätet, åtkomliga för hela världen via eniro, hitta.se och allt vad de nu heter. De har speciellt tillstånd, men ingen av oss har gett något samtycke till detta. Många exempel finns där tillstånd ej utfärdats. Det ska väldigt mycket till för att PUL ska kunna censurera webbsidor, och väldigt mycket mer för att någon ska kunna bli straffad enligt PUL. Finns det ens någon som hört om något fall någonsin där någon blivit straffad enligt PUL?

"Gunnar B", hoppas du vet lite bättre nu vad som egentligen gäller, annars får du gärna fråga.
Och om någon annan har några fakta att komplettera med så gör gärna detta.

Avslutningsvis, Vad är det värsta som kan hända?
Jo, det är att Datainspektionen tar upp en fråga, och om så sker och Datainspektionen beslutar att en webbsida strider mot gällande lagar så kan ägaren radera informationen på webbsidan, så är allt klappat och klart, och det blir inga påföljder. Se 45 § i personuppgiftslagen, "Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt, skall myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse.". Detta gör att den luddiga lagen i alla fall inte kan ställa tilll med skada för intet ont anande människor som är helt utelämnade till Datainspektionens i princip helt godtyckliga omdömen.


PS.
"Gunnar B", varför använder du aldrig samma signatur två ggr? Bara för att jag vet vem du är så behöver det inte innebära att jag basunerar ut detta. Man behöver här inte uppge vem man är, men att hela tiden byta signatur kan ju inte tolkas som annat än att du medvetet försöker vilseleda och att du inte vågar stå för dina åsikter ens anonymt !!!.


myggan

Ok klart för protokoll men hur är det med bilder,ljud?
Som i mitt fall tänkte jag lägga ut allt RÅMATRIAL
Går det för sig?
Menar att vi lägger ut matrialet klippt samt oklippt
Vi tror att vi bryter mot PUL om vi gör det!
Gör vi det?23/10 2006 (1335) e
    Kommentar av Admin
Vad gäller egentligen enligt PUL avseende bilder/video/ljud på webbsidor?

Bilder/video blir genast mer komplicerat. Det är en snårig skog att ta sig igenom, och jag måste erkänna att mina kunskaper brister i exakt vad som gäller för bilder/video. Jag har inte forskat fullt ut i detta eftersom jag själv inte har dylikt material (utom inspelningen jag fick av dig, Myggan, men den följer regelverket).

Att det är råmaterial du vill publicera torde dock göra frågan en hel del enklare att besvara, eftersom färre restriktioner då kan förekomma. Rent generellt gäller att det, enligt PUL, inte är någon skillnad på personuppgifter i en text och uppgifter i en film, men i verkligheten är "bedömningarna" (eftersom det inte finns några klara regler så är nästan allt bara "bedömningar" från fall till fall) hårdare när det gäller foto/film/video på webbsidor. Varför det är så vet jag inte, och jag tror ingen annan heller kan svara på denna fråga.

Jag har kontaktat Datainspektionen, men inte ens de kunde svara på mina frågor. De bara uppgivet hänvisade till lagtexten, utan att kunna precisera något svar. Lagtexten lämnar mycket öppet för fria tolkningar.
Om inte datainspektionen kan tala om vad som gäller så vet jag inte vem som kan detta.

Det mest "konkreta" svaret du kan få på din fråga om vad som gäller för digitala bilder/video hittar du på denna sida.
Här kan man se att allt mest bara handlar om personliga bedömningar från person till person och från fall till fall. Datainspektionen i Sverige vill tydligen vara hårdast i Europa i sina bedömningar.

Ganska intressant är de förändringar som inträffar om drygt två månader.

Den 1:e januari 2007 blir det nämligen tillåtet att publicera personuppgifter i löpande texter (och lagra texter med personuppgifter i en dator).
Det kommer fortfarande vara förbjudet att lagra och publicera "känsliga" personuppgifter (såvida inte berörda personer lämnar samtycke). Till "känsliga" personuppgifter hör exempelvis politiska åsikter, sexuell läggning och etnisk tillhörighet. Det mest sensationella är kanske att förtroendevalda (som t.ex. de som ingår i en förenings styrelse) inte behöver tillfrågas. Det blir alltså fritt fram att publicera i princip vad som helst om ledamöterna i en styrelse.

För mer info om förändringarna i personuppgiftslagen, klicka här.

Kanske vår juridiske expert J.A. vet mer om vad som gäller avseende publicering av bilder/video?

Grundlagsskydda din webbsajt/blogg.
Oavsett vilket kan man - märkligt nog - alltid kringgå PUL genom att grundlagsskydda sin webbsajt hos Radio- och TV-verket i Haninge. Det kostar en slant (2000 kr), men har man grundlagsskyddat webbsajten så gäller i stället yttrandefrihetsgrundlagen. YGL ger en utökad frihet samt rätten att behandla känsliga personuppgifter.
Av skäl som jag inte ska gå in på här så vill jag emellertid avråda från att grundlagsskydda sina webbsidor (ta i alla fall noga reda på konsekvenserna innan detta görs).

Samhällskritik omfattas ej av PUL
Om man väljer att inte skydda sin webbsida så gäller PUL, med Datainspektionen som tillsynsmyndighet. Icke skyddade webbsidor har inte samma grad av yttrandefrihet. Däremot finns en vägledande dom från HD (Högsta domstolen) i det sk Ramsbromålet. Domen innebär att samhällskritik på nätet i princip ska omfattas av PUL:s undantag för "journalistiska ändamål", oavsett om sidan görs av yrkesverksamma journalister eller ej (mål B 293-00). Domen innebär inte att de som gör webbsidan omfattas av källskydd eller av meddelarfriheten.


Kringgå lagar och regler
1. Om man sedan blir så trött och förbannad på att man inte kan få svar på vad som gäller att man helt vill strunta i lagar och regler så lägger man sin webbsajt på en webbserver på Cayman-öarna eller någonstans där det inte finns några lagar eller regler. Du kan ha en registrerad webbsajt i Sverige med domän och allt, men själva materialet (ljud/bild/video) kan ligga på en annan server som du bara länkar till. ;)

2. Det finns t.o.m. färdiga servrar som kan användas gratis för helt anonym uppladdning och hemladdning, för ändamål av denna typ. Det finns inga lagar i något land mot länkar.
Om du vill se hur detta fungerar så bara maila mig något material att lägga ut så ska jag demonstrera hur det fungerar här med länkar. 100% säkert system!

3. En annan metod (som du själv kan testa) är att gå till www.youtube.com. Där kan du själv lägga upp precis vad du vill.

PS.
Helt utanför ämnet; bojkotta isländska produkter så länge Island vill tillåta jakt på utrotningsuthotade valar.


myggan
E-post

Stephan, snygg blogg ni har!
Det med fakturan där...
Skulle behöva skicka en faktura på ca 20.000 men kan man det?
Såg det var på 30 dagar netto.
Om den inte blir betald så går den till inkasso?
Har ingen blogg, men behöver en där vi kan lägga ut bilder,ljud,film mm - finns det?

En annan fråga:Vi får inte ut våra årsmöteprotokoll.
Vi har hittat dom på ett annat ställe.
Får man lägga ut dessa på en blogg?
I alla fall: snygg och informativ blogg!

22/10 2006 (1334) e
    Kommentar av Admin
Sjävklart får man lägga ut årsmötesprotokoll i bloggar (vilket t.ex. jag själv har gjort på min webbsajt). Det är inga hemligstämplade dokument (även om tydligen vissa styrelser tror att så är fallet).

Det finns många bloggar att välja mellan där ute. Vissa gratis, andra inte. Är de gratis så är de reklamfinansierade (och därmed, enligt min mening, ointressanta). Bäst är en blogg som ligger på eget (betalat för) lagringsutrymme.
Många (nästan alla?) bloggar är rent mjukvarumässigt gratis om man har ett lagríngsutrymme (webbserver) att lägga bloggen på.

Viktigt att tänka på är att en blogg är ganska lite meningsfull om ingen hittar dit. Alla föreningar borde ha en eller flera bloggar av medlemmarna, men då gäller det att marknadsföra bloggarna löpande så att övriga medlemmar i föreningen hittar dit. Det är ett smart sätt att kringgå styrelsens ofta förekommande strategi att tysta kritik från medlemmarna.

Nackdelen med en föreningsspecifik blogg är att man får ingen input utifrån, och med tanke på hur vagt intresset brukar vara bland medlemmarna i föreningen är risken att en blogg mest blir en dagbok för en själv. Men det kan ju bli en intressant sådan, om inget annat.

PS.
Vänligen, använd inte ordet blogg i detta forum. Av säkerhetsskäl har jag "bannat" detta ord.
Har dock återställt ordet här i Myggans inlägg.


Här är ett exempel på en styrelse i en bostadsrättsförening som lagt ner energi på att ta fram vettiga stadgar för föreningen !!!

Brf Dalen, Stockholm


Grattis till medlemmarna i denna förening som har en styrelse som bryr sig!

Notera också vilken fantastisk information som styrelsen i denna förening ger medlemmarna.
Klart imponerande !!!


Någon som tror att Brf. Dalen är HSB-certifierad?
Svar: Nix pix, det finns inget samband mellan en bra förening och en certifierad förening.


stephan

UGGLAN HOAR

Ja det är en symbios mot vilsna styrelser tror jag.
Mest vilsna måste de vara som tror att HSB-ledamoten är gratis och kommer med sunda tips. Det få tänker på är att denna tjänst, liksom BoRevision, ingår i den avgift föreningen förutom enskilda medlemmars avgift betalar till HSB.
Jag tror att detta spektakel kommer att få ett slut med en ny regering vilket gör gött som Göteborgarna säger!!!!

Kostar säger en del och tänker inte på allmosorna som HSB "tjänat" skattefritt hittills. TÄNK TILL Fd. Ledamot med flera


21/10 2006 (1331) e


Håkan/medlem
E-post

Reparera kakelskada i badrum.

Fått skada i kaklet i badrummet, upptäckte att några plattor är lösa med sprickor i fogarna även sprickbildning i fogarna på ytterliggare två-tre ställen. Nu efter en tid har det inspekterats, ingen fukt i väggarna eller rörskador kan påvisas i mätningarna.
Huset är byggt i början på 90-talet.
Inspektören spekulerade att detta troligen kunde ha orsakats av en något större rörlighet i huskroppen än vanligtvis, alternativt dåligt underarbete av kakelsättaren.

Jag vet ju att man har ansvar för ytskikt och fukt spärr som br-ägare, men funderingar som jag får är om jag har rätt att hävda att en kakling borde hålla 30-50 år om jobbet är rätt gjort och på så sätt få ekonomisk hjälp/kompensation till att rätta till skadan. Jag har ju uppenbarligen inte orsakat skadan.
Om föreningen/förvaltaren säger nej till hjälp har jag någon hjälp från min bostadsrättsförsäkring(hemförsäkringen)?

En annan fråga är om jag klarar mig med att reparera de plattor och omgivande som är skadade eller måste novera väggar och golv. HAr hört olika bud. Påverkas försäkringarna på ev framtida vattenskador på hur fullständigt man väljer?

Som sagt så är det mycket jag har oklart för mig, hoppas ni därute kan räta ut en del oklarheter.
JAg förstår ju mitt ansvar i brf men tycker ett normalt använt kaklat badrum ska ha intakt vägg mer än 15 år och borde få viss hjälp i det läget.
Generellt ska väll det hålla till stambytet.


20/10 2006 (1329) e
    Kommentar av Admin
Jag håller med om att 15 år kan tyckas kort livslängd för kakling. Håller också med inspektören i de två skäl han uppger, dvs att det kan bero på rörlighet i huskroppen (dessutom har vi jordbävningar i Sverige, även om de inte brukar vara så omfattande på Richter-skalan) eller dåligt underarbete.

När det gäller försäkringen så tror jag max-livslängden för kakel enligt försäkringsbolagens märkliga uppskattningar (som oftast inte har någon grund i verkligheten) ligger några år under 15 år.

Med andra ord så kommer inte föreningen att hjälpa dig (finns inget stöd i stadgar eller lagar för detta), och försäkringsbolaget kommer heller inte att bistå med hjälp.

När det sedan gäller din fråga om reparation av kaklingen så är det nog många som är bättre skickade att svara på denna fråga än jag.
En professionell kakelsättare borde kunna svara på denna fråga.

Om försäkringen vid ev framtida vattenskador påverkas beroende på hur fullständig reparation man gör vet jag inte heller. Men jag är övertygad om att detta inte är av betydelse för försäkringen, så länge du kan bevisa att reparationsarbetet utförts på ett professionellt sätt av en fackman.


myggan

Till admin: Du ställer frågan "Hur förklarar styrelsen att 70.000 kr presenteras som utgifter för medlemsaktiviteter om dessa inte funnits?"
Första svaret vi fick var i från vice ordf:Vi frågade om vad det har funnits för fritidsaktiviteter?
Vet inte samt att han hade inte varit på några fritidsaktiviteter.
Efter en stund svarar han att "då har det väl inte funnits nägra fritidsaktiviteter"
Det sista svaret vi fick var i från Ordf."70.000 är ju bara småsummor inget att tjafsa om"
Svaret från vice ordf: finns på band,så om du vill ha detta och lyssna själv så är det bara att hojta till så skickar jag detta.

20/10 2006 (1327) e


myggan

Till "En annan mygga"
Vi i intresseföreningen har har fått priset 700kr/uttag genom en autoriserad firma som vi inte får eller kan uppge för att:
Skanska finns kvar på området.
Styrelse kallar det störning om vi informerar i brevlådor.
(Risk för vräkning)
Prova att ringa en elfirma i din närhet.
Meddela här sen vad du fick för pris.


20/10 2006 (1326) e
    Kommentar av Admin
Inlägg i detta ämne har flyttats hit:

En annan mygga (IP: 212.3.4.14) - 1346

Myggan, hur går det med mellanhänderna som jag frågade om tidigare i detta forum??? 4 - 10 stycken påstod du. Redovisa vilka det är, tack? Eller har du än en gång skrivit nåt som du inte har belägg för.


Admin

Jag kan då ställa en motfråga till dig; "En annan mygga", "Gunnar B", etc.

Som jag frågat dig i inlägg #1336, varför byter du signatur hela tiden?

Dessutom uppfyller du inte reglerna för detta forum.


Myggan - 1353

Till En annan mygga.
Skanska begär 2850kr för ett elutag du vet mycket väl vilken firma som installerar.Jag frågade dom hur mycket dom skulle ta för ett sånt jobb.
Frågade vidare vem som tar dessa över 2000 kr och fick svaret:alla mellanhänder.
Den stora frågan är:Varför går inte Styrelsen direkt till den som installerar?
Sen kan vi sparka ut HSB konsulten för 1000 + moms i timmen.Hur många timmar gör han om året?
Varför anlitar vi golvläggare som ligger minst 30% över alla andra?
Varför anlitar vi målare till ytterdörrar som får betalt utan att utföra jobbet?
På årsstämman fick man svaret:Målaren blev sjuk!
Vi har en styrelse som får 550kr per styrelsemöte/persom ggr 22 möten förra året.
22 möten ggr 5500kr ggr 22 är 121000+60000 utan att dom ens följer stadgarna!
Den stora kostnaden/mellanhanden är HSB konsulten som fixar jobb som "måste" göras.
Så länge vi har pengar.
Och hur ska det gå med pengarna som fattas till balkongbygget?
Avgiftshöjning?
Vet du vilka mellanhänderna är?
Jag vet men kommer inte att nämna detta i forumet utan det pågår en granskning och vi väntar på att denna granskning ska bli klar.


En annan mygga (IP: 212.3.4.14) - 1355

"Du vet, men kommer inte att nämna det här". Skärp dig nu myggan, du brukar ju nämna ALLT här. Du vet inte vilka mellanhänderna är, därför kan du inte skriva det här heller. Dessutom förekommer ju mellanhänder hela tiden, varken du köper en ny tv hos Siba eller handlar en liter mjölk av ICA. Jag vill ha svar på dessa 4 -10 mellanhänder som du påstår i ditt tidigare inlägg. Det är det som är intressant. Kul att du försöker slingra dig i dina svar, som den bästa politiker.


Admin

Kasta sten i glashus

Jag förstår inte varför det är så viktigt för dig att mellanhänder namnges. Det enda viktiga är väl att det som kostar 2.000 kr med styrelsens förhandling kostar 800 kr (eller vad priserna nu låg på) om en enskild medlem beställer samma sak... och att det hävdas att skälet till denna enorma skillnad är x antal mellanhänder.
Vilka sedan mellanhänderna är känns fullständigt ointressant!

Det är som om en jordenruntresare berättar om sitt liv och leverne med resor runt i världens alla länder, och den enda fråga man ställer är vilken färg han hade på skorna när han besteg Mount Everest.Sedan tycker jag att om du ställer krav på svar så kanske du skulle besvara frågorna till dig. Inga frågor som jag ställt till dig har du besvarat (ej heller frågorna från Myggan), inte heller min senaste fråga varför du byter signatur hela tiden.
En annan mygga (IP: 212.3.4.14) - 1356

För övrigt i dit så "fina" svar kommer du, myggan, med en massa uppgifter som du helt saknar grund för. Avgiftshöjningar, pengar som fattas till balkongbygget, HSB-konsult som hittar på jobb som måste göras m.m. Var får du allt ifrån? Om jag inte är helt ute och cyklar så är väl budgeten inte ens fastslagen för nästa år. Det är mycket svårt att ta dig på allvar. Men det är klart att kostnaden för granskningsmannen tillkommer. Den notan lär väl sluta på ca 250 000 kronor.

En annan intressant tanke med dig myggan är att du har klagat på styrelsen och deras arbete nu i 4 - 5 års tid. Under denna tid har det kommit och gått styrelsemedlemmar. Till dags datum är det inte många av dom som fanns med från början som nu sitter kvar. När kommer det att finnas en styrelse som duger åt dig? Varför anmäler du dig inte själv som intresserad att börja som styrelseledamot? Men som sagt det var bara en kul tanke.


Admin

Vad gäller ditt andra stycke så kanske jag kan svara åt Myggan.

Att det kommer och går ledamöter är på intet sätt en garanti för att en styrelse får in vettigt folk.

Om man har lite koll på hur saker och ting fungerar så är det faktiskt så att det oftast är de sunt tänkande ledamöterna som hoppar av, medan de som inte hör hemma i en styrelse biter sig fast med näbbar och klor. Notera att detta är möjligt enbart pga dagens system i bostadsrättsföreningar där det inte finns någon inblick i styrelsens arbete. Hade inte styrelsen så lätt kunnat dölja vad som försigår inom styrelsen så hade situationen varit helt annorlunda, och då skulle helt plötsligt i stället de som är mer kompetenta för uppgiften hamna i styrelsen.

Din fråga om varför Myggan inte anmäler sig som intresserad att bli ledamot har besvarats tillräckligt i detta forum tycker jag... såväl som när Myggan fått frågan, som av mig när frågan gått till mig, etc.

Vet ni redan vad granskningsmannen kommer att kosta?

Men det är skillnad på pengar och pengar. 250.000 kr kan vara mycket, mycket väl spenderade pengar. Kanske föreningens genom alla tider överlägset bästa investering!!!

Det är nog många föreningar landet runt som skulle kunna helt vända sin ekonomi till den bästa någonsin om de följt er förenings exempel och anlitat granskningsman.


Inte minst ger det ett positivt intryck att en förening är så unik med ett sådant engagemang att en granskningsman utsetts. Bara det i sig höjer värdet på er förening.
Myggan - 1375

Ni i min förening som sitter här å skriver:
Har en fråga: resan till ullared:
1)hur många var medlemmar som åkte med?
2)Vad kostade resan?
3)Hur många i styrelsen var med?
Men framförallt vad kostade resan ?


Admin

Förmodligen en fråga som bara styrelsen kan besvara, men en vild gissning är att styrelsen inte kommer att informera om detta.

Så det är en ypperlig fråga att ställa på en årsstämma, då styrelsen /revisorerna ej kan vägra att svara på denna fråga... om de gör det begår de ett brott.


Fd. ledamot i brf - 1381

Ja hade jag bott i någon av era föreningar så hade jag flyttat för lääänge sen....


Admin

Detta inlägg bryter mot de mycket få och simpla regler som finns för detta forum.
Efter nästa regelbrott från dig (och oändligt många tidigare varningar från mig) så kommer du att bli utspärrad från detta forum.


Myggan - 1451

Hej Styrelse medlem!

Har en liten fråga.
Fick ett brev från B I L jag hotas med uppsägning om jag inte slutar att yttra mig i radio, tidningar m.m
Vill ha svar på om du stödjer detta brev!
Skicka mig ett svar i brevlådan eller maila.Mvh mitt namn
Bergkullevägen aoö
46166 Trollhättan
minegen@bredband.net


Skrev detta brev till samtliga styrelseledamöter.
Orföranden skrev: retur avsändare!
Och lämnade det i mitt brevinkast!
Alla dom andra teg.
Icke ett svar!
Sveriges rikes lag .
HSB och brf behöver inte bry sig?


G-I
Hemsida

Klippt ur sida (kolla länken0
"
Jag har nu börjat att få kontakt med andra föreningar här i Värmland, men också på andra ställen. Dessutom har jag talat med Statistiska Centralbyrån samt Boverket. Om jag skall tro på dessa, så betalar vi alldeles för mycket i förvaltningsarvode till Riksbyggen och för vaktmästeriet. Sen kan man ju fundera på om denna styrelsen är värt något arvode. Riksbyggen är givetvis oskyldig i detta, dom tar vad dom får. Men jag tycker det är omoraliskt att utnyttja ”mindre vetande människor”. (Styrelsen)
"

Detta känner jag igen. För 3 dagar sedan ställde jag frågan till vår Rb-representant: "teknisk förvaltning kostar oss runt 80-90000 kr per år. Vad gör du för dessa pengar?". Han sa att han pratar med underleverantör och beställer jobb och sånt." Mitt svar på detta var att "Det kan inte vara sant, du tar ju redan 8% i administrationsavgift just för att göra detta arbete, så? Gör du nåt annat?". (konstigt att han måste börja med en lögn, tur att jag är här för att upptäcka lögnerna). Med han gör lite arbete trots allt, kommer på möte, svarar på frågor från styrelsen + medlemmar ibland, fixar hit och dit. Det kan stämma att alltihop blir 8 timmar per månad (vilket är ungefär 80000 kr). Jag är inte övertygad på att han arbetar så mycket som 8 t. per månad, men det är svårt att vara säkert på det. Det finns även möjligheten att han jobbar mer än 8t/månad. Hur kan man veta?


18/10 2006 (1325) e
    Kommentar av Admin
Ja, det är kanske inte så smart att betala för något som man inte vet vad det är.

Får ni valuta för pengarna i er förening?
De 8 timmar denna "tekniska förvaltning" arbetar i månaden, är det värt detta "konsultarvode" på 1.000 kr i timmen?

Om den tekniska förvaltningen inte lyfter ett finger under hela året så får de alltså ändå samma pengar!

Varför inte betala per uppdrag i stället?

Betalar man nästan 100.000 kr per år för en tjänst så är det nog inte för mycket begärt att denna "tekniska förvaltning" specificerar exakt vad de gjort. Löpande. Varje månad!

Så fungerar det överallt annars, så varför inte inom Riksbyggen?

Hur kan styrelser (föreningar) betala för en tjänst som styrelserna inte vet vad den är?

Har inte styrelsen tecknat ett avtal med den tekniska förvaltningen på Riksbyggen?
Detta alltså efter att styrelsen och Riksbyggen kommit överens om exakt vad som ska utföras av den tekniska förvaltningen som ni inte redan betalar för på annat sätt.

Hur har tjänsten specificerats i avtalet mellan Riksbyggen och föreningen?


stephan

Katten på råttan

Styrelsen seslutar att asfaltera om en större yta tillsammans med en plantering runt asfalteringen enligt en framtagen underhålls plan (1.a kostn.). Förvaltaren får uppdraget 2:a kostnaden). Förvaltaren skickar vidare till en HSB konsult 3:e kostn)Konsulten kan planteringen men måste anlita en underkonsult för asfaltsarbetet 4:e kostn) Upphandling sker arbetet påbörjas, besiktningar utförs av konsult utom asfaltering där annan besiktningsman måste anlitas 5:e kostnaden. Blir det sedan tvist för dåligt utförande tillkommer en rad andra förmågor som ska ha betalt.


Dagens Vädur

Styrelsen har idag genom förvaltningen hotat med förverkan av lägenhet på grund av att "någon" inte får sätta in ballofixer i lägenheten.

Detta beslut med ballofixer i 901 lägenheter har styrelsen lagt till i ett "luftprojekt" för cirka 8 miljoner. Inget stämmobeslut finnes utan endast ett styrelsebeslut som finns på något inlägg från mig tidigare (sveriges sämsta underlag i den penningklassen). Själv har jag begärt någon ersättning för de ballofixer jag själv bekostade 3500kr för året innan detta beslut togs av styrelsen. Inte ens ett svar har jag fått på det brevet.

Jag vet inte hur många fel som begåtts i denna historia, det jag vet är att en rad mellanhänder har tjänat bra på detta 10 miljonersprojekt. Som inte ens ledde till att styrelsen har gjort en OVK besiktning (som var anledningen enligt styrelsen till att byta don bakom alla radiatorer).

P.S. Nu har klagomålen blivit så många att det ska installeras ljuddämpare på grund av att de nya plåtbitarna ger ifrån sig högt ljud i lägenheterna.


Kommunbelysning
Hej.
Jag heter Stephan Sundling sitter som ledamot i Tekniska nämnden. Min fråga är varför kommunen tar bort gatuarmatur som fungerar och bara är cirka 5 år gammal? Detta på ett ställe i Brandbergen där det var mörk tills Ni för 5 år sedan satte upp denna armatur?
Hej
Går det att precisera var belysningen är borta det är inget vi känner till
Hälsningar A S
Hej bäste Anders
För 5 år sedan var jag ordförande i Vädurens bostadsrättsförening i
Brandbergen. Vi bytte då utebelysningsarmaturer på hela området.
Entreprenören Petersens El, Väduren och kommunen hade då en deal med att
kommunnen bytte till samma belysning i de delar som gränsade till Väduren.
Bland annat var ni då så hyggliga att det monterades dubbla armaurer på
några stolpar för att Väduren skulle kunna få bättre belysning på några
viktiga ställen.

Det är en av dessa som ny styrelsen som jag ser det tagit "lagen i egna
händer" och monterat bort. Varför jag engagerar mig så i en armatur som
kostar 5-6000 tusen har sina skäl i att denna styrelse trots hundratals
skrivningar från mig inte behagar svara mig, jag har på en stämma deklarerat
att de #förskingrat" miljontals kronor etc etc. Detta är alltså bara ett i
leden för att få denna styrelse att följa ordning och sunt förnuft be uppladdningde.

Jag vill alltså gärna veta om de har fått tillåtelse att montera ner
armaturbelysningen vid PIA_Kiosken på Vädurens gata i Brandbergen.

Även om det är småbelopp detta handlar om är sättet och följderna att jag är
med och betalar kommunen för uppsättning, och som medlem i Väduren får jag
betala för nermontering. Det känns så in i Norden fel att detta ska anmälas.
Med vänlig hälsning
Stephan Sundling
Hej
Du kommer tydligen inte att göra något åt detta?
Stephan
Hej
Jag har försökt nå Bosse Källkvist som har haft hand om belysningen
fram till sin pension i våras om han känner till något avtal med väduren,
jag återkommer med besked
Hälsningar A S
HejJag skriver en än gång om stölden av kommunens armatur då du inte behagar
svara mig tidigare. Ny fråga blir om ni nu lämnat godkännande av ytterligare
nermontering av armaurer.
Földfråga blir om ja varför?
m.h. Stephan Sundling
Hej
Har varit i kontakt med Bosse Källkvist och vad han kommer i håg
gjordes belysningen i samråd med föreningen,kommunen har inte
haft någon drift/underhåll på nämda belysning som var riktad
mot p-ytor så troligen övertog föreningen belysningen mot att
man har haft driften.
Ingen från föreningen har vad jag vet kontaktat oss ang. belysningen
Hälsningar Anders Svensson
Detta är all brevväxling som skett i ärendet. Hur skulle du döma?
Mitt sista brev blir nu.
Hej
"Väduren tog aldrig över någon drift. Det är ganska klart att det inte
behövts någon drift de senaste 5 åren då armaturerna monterades nya, lampor
håller väl i 5 år?

Då föreningens styrelse nu plockat ner minst 3 stycken armaturer utan lov
från kommunen kommer jag att polisanmäla händelsen.

(hade väl varit lätt att kontakta Er och begärt tillstånd. En gång är ingen
gång sägs det men då styrelsen nu beordrat att ta ner minst 2 ntill efter
att jag skrivit till styrelsen och påpekat "stölden är för mycket, man tar
inte kommunens egendom utan lov)? Vad gör de med armaturerna, kanske
kommunen kunnat monterat någon annanstans?"
-------------
Jag riktigt hör dhur F:D göttar sig när jag beskriver något om "min" styrelse och jag inte får rätt, men det bjuder jag på. Tycker ändå att du F:D borde tänka efter före.
F.D:s inlägg i detta ämne
Fd. ledamot i brf
O polisanmäla styrelsen för stöld..han har ju kontaktat kommunen som inte brytt sig. Det är väl kommunens problem o inte Stephens eller hur? Stephens "mål" är ju att sätta styrelsen på pottan, sen spelar det ingen roll hur...


styrelsebeslutsunderlag

"Ventilation
Förvaltaren lämnar en rapport avseende ombyggnad av kanalsystem för ventilation.

B Widerdal undrar varför man skall göra denna dyra investering och tror inte att föreningen gör några besparingar eller att det påverkar de kalla lägenheterna positivt.

Styrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla och ge information till de boende i god tid avseende ombyggnad av kanalsystem för ventilation.

Punkten är omedelbar justerad."

Detta beslutt avseende en entreprenad där man "skyllde" på att föreningen måste ha en goskänd "Obligatorisk VentilationsKontroll OVK, kom att kosta över 10 miljoner. Innan detta ovan beslut hade det varit ett beslut att göra ett prov i ett hus, vilket aldrig presenterades utfallet för styrelsen. Den alltid så försiktige HSB-Ledamoten BW, gjorde som vanligt "liten reservation" eller vad man skall kalla hans uttalande som han ville ha med i protokollet. KAN NÅGON SLÅ DETTA VERVÄDRDIGT UNDERMÅLIGA BESLUTSUNDERLAG I EN SÅ KOSTSAM HISTORIA.
STÄMMAN SKALL SÄGA SITT, INTE I DENNA FÖRENING, VI SKA VARA GLADA OM VI NÅGON GÅNG I FRAMTIDEN FÅR HÖRA ATT FÖRENINGEN HAR EN GOSKÄND OVK, VILKET INTE ÄR FALLET SNART 8 MÅNADER EFTER SLUTBESIKTNINGEN. DÄREMOT HAR EN DEL BOENDE INGEN VENTILATION ALLS


stadgar

år 2004 får styrelsen i uppdrag av stämman att ordna stadgarna med utgångspunkt från att ny lag trädde i kraft 1 juli 2003 (lättare för boende att hyra ut i 2:a hand och annat ansvar avseende inre underhåll, där boende numera har mer ansvar än tidigare, dock också större möjligheter för ombyggnad).
En arbetsgrupp bildades som lyckades få med i styrelseprotokoll cirka 8 gånger på ett år att "frågan bordläggs". När så en motion kom upp till stämman år 2005 avseende stadgar, svarade styrelsen enligt beslutet på stämman här nedan (reservation fanns av styrelsebeslutet)

"Nya stadgar
Stephan Sundling redogör för sin motion och ifrågasätter styrelsens svar om att bilda en grupp som redan finns.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att styrelsen tillsätter en grupp som skall arbeta med stadgar och ordningsregler.

Stephan Sundling reserverar sig mot beslutet eftersom man inte kan föreslå att man skall bilda en grupp som redan finns."

Nu har det gått ytterligare 16 månader, någon som tror att det hänt något i ärendet?

18/10 2006 (1324) e
    Kommentar av Admin
Inlägg i ämnet har flyttats hit:

Stephan - 1383

stämmobeslut

Får det gå till som i denna sannsaga i Väduren?
Stämmobeslut maj 2004
"Motion 2 – Grillplats på gården Vädurens gata 217-222
Motionären Ruth A. finns ej närvarande.Stämman bifaller motionen.
Maj 2005
Styrelsebeslut
Motion 2 Grillplats på gården Vädurens Gata 215-226
Styrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdag att iordningställa hela gården på Vädurensgata 215 - 226 för 300 000 kr inkl moms. Samt att ta fram ett fotomontage och ta det första spadtaget innan stämman.

Punkten är omedelbar justerad"


En boendes motion från mars 2004.grillplats på gård.
Idag 2006- 7 november = cirka 890 dagar senare, ligger stentrappa och plattor fortfarande kvar (lades på plats för cirka 18 månader sedan). Arbetet är halvklart. Risk för barn att falla cirka 2 meter lodrätt ner där trappan ska vara, och där man spärrade av med band förra sommaren (2005).

Har styrelsen följt Stämmobeslut?
Vad borde göras åt denna nonchalans från styrelsen?


Admin

Som i min förening, och förmodligen många andra.

I min förening struntar styrelsen blankt i stämmobesluten. Då alltså helt och hållet. Styrelsen påbörjar inte ens det som det s.k. "högsta beslutande organet" (stämman) bestämt.

Lagbrott? Nepp, HSB har sett till att det ska vara fritt för styrelser att strunta i stämmobeslut, och ljuger öppet på sina webbsidor om motsatsen.


Stephan - 1391

Väduren VS Stephan

Grattis.

Ni vann första ronden på poäng. Men många matcher brukar inte avgöras förrän några ronder in i matchen.

Förskingring framförallt från några ledamoter, den totala nonchalans för medlemmarna och tjuvaktiga trix för att dölja Era katastrofala misstag har som så mycket annat en preskibitionstid av 5 år.

Så Bitte år 2009 kan du börja känna dig säkrare, till Er andra att deltaga och skydda brottslingar är i Ert fall nästan lika illa.

Jag hoppas och tror att en del av Er har ett samvete som gör sig påmint ofta.


Admin

Jag är lite osäker där... men är inte preskriptionstiden till och med 10 år i dessa fall?


Stephan - 1405

Information till medlemmar.
Vad hade hänt om inte några i föreningen varit uppmärksamma?
Brf Vädurens tvist med X

Citat ur senaste informationsbladet från styrelsen i Väduren, exakt 150dagar efter stämman och den slutna omröstningen av styrelsens "titlar".

" Två av våpra medlemmar i föreningen har i trappuppgångarna tagit upp en diskussion gällande n tvist som föreningen har med en av sina entreprenörer (i över ett år har vi tillskrivet styrelsen om detta usla företag som har "lurat" föreningen på många tidigare arbeten, styrelsen har krediterat oss 2 i tidigare tidningar att det i princip vore straffbart för oss att skriva illa om företaget. Styrelsen har i mars och augusti sagt att det är ett toppföretag).

Det är beklagligt men inte ovanligt att man i en affärsrelation har en tvist om tillexempel vilket arbete som utförts och vilken beställning som gjorts"

Inga småbelopp i Vädurens första 35-åriga historia man hamnat i kronofogdens register 2,5 miljoner.


Stephan - 1425

styrelsebeteende

Jag har erfarit idag att det inte bara är jag som tycker illa om Vädurens styrelse och att de inte gjort många rätt senaste åren. se
Läser just en bok: "En gång hade de gått samman. Det var när stiftelsen ville ta bort en del av lekplatsen o istället bygga ett soprum. Då hade de samlats i kvartersgården och beslutat sig för att protestera. Helen var den som varit mest aktiv, gått runt med listor och klistrat upp lappar i trappuppgångarna."

I söndags var jag i ett Svenska Bostäder-hus. Anslagstavla fanns för meddelanden från hyresgäster. I porten fanns en stol ditställd för trötta ben, ett bord var ditställt med en trave böcker som boende i huset kunde låna. Två prydnadssaker kunde någon få ta.

När jag för något år sedan ställde en stol i porten snoddes den fort av förvaltning/styrelse. Styrelser springer runt och river ned meddelanden från boende. Visst kan jag tänka mig en hylla nere i vår port där boende kan ställa dit överblivna prylar. Men var hyllan än placeras lär ni sno den och skylla på brandkåren och städningen.

Svenska Bostäder värnar om att boende i huset ska ges möjligheter - styrelsen i Väduren är bara emot de flesta boende och mest intresserade av att sno åt sig så stort arvode från oss som möjligt."


Stephan - 1432

HSB-avtal

Ska verkligen bli spännande de sista 1,5 månaderna nu i Väduren. Vi sa hej o tack till HSB förvaltning 1996.
Dagens Nyheter skrev på helsida "föreningen som tjänar miljoner på avhoppet från HSB" Tidningsmurvlarna visste inte så mycket då heller om hur det förhåller sig i bostadsrättsvärlden. Vi hoppade ju inte av HSB utan valde "bara" 50% lägre kostnader för ekonomi och förvaltningsskötsel. Nu är det annat ljud i källan och vad jag fått in på "skärmen" har nu HSB uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för ny förvaltningsupphandling.
Några svårigheter med att HSB kommer vara med att lägga anbud tror jag inte HSB ser. Lika för alla? Det blir väl samma historia som 1997 när HSB fick veta att de inte ligger bäst till att de försöker med alla medel att manipulera några ledamöter. I detta ämne måste jag ge HSB stora A som det hette på min tid i skolan nu tror jag det heter Med beröm godkänd?


Stephan - 1463

Styrelsehjälp.

VAD TROR NI VI FÅR FÖR SVAR, FRÅN STYRELSEN PÅ DETTA?
fAKTA: för 2 år sedan var ärendet nya stadgar uppe som motion på stämman, då beslutades att bilda en stadgegrupp. Jag reserverade mig mot detta med följande "styrelsen har haft en stadgegrupp i 2 år som inte kommit fram med något, kan man bilda en arbetsgrupp som redan finns?"
Nu läggs följande förslag från en annan medlem.


"Stadgar, HSB och bostadsrättslagen, till Vädurens styrelse

På flera föreningsstämmor de senaste åren i Väduren har nya stadgar och anslutningen till HSB berörts. Inga utredningar tycks ha gjorts och inga egentliga beslut har tagits. Stämmor tycks ha beslutat om utredningar.

Många bostadsrättsföreningar har antagit nya stadgar som anpassats till ny bostadsrättslag. Bland de områden i nya lagen där förändring skett är vad bostadsrättshavaren själva kan ansvara för i lägenheten. Det finns alltså skäl för Väduren att se över sina stadgar.

Sanningen att säga har det också förekommit förslag om att vi ska begära utträde från HSB. (Flera gånger under årens lopp). Faktiskt har det väl beslutats på stämma om att någon form av utredning ska göras. Det synes inte verkställts.

Jag förslår nu att Vädurens styrelse beslutar om att en kommitté tillsätts med uppdrag att till ordinarie föreningsstämma år 2007 arbeta fram beslutsunderlag beträffande nya stadgar och medlemskapet i HSB. (Det faktum att stämman 2006 beslöt om att medlemmarnas avgift till HSB ska betalas av föreningen har ju formellt inte med föreningens medlemskap i HSB att göra). Surdegar ska gräddas klara anser jag!

Mitt förslag är att de i föreningen boende tidigare ordförande ska utgöra kommittén och att vi föreslår att Björn Carlsson från HSB Stockholm ingår som HSBs representant. Han kan sedan kontakta eventuella jurister inom HSB.

De aktuella ordförande är väl: Per Tingvall, Stig Snöfors, Ingvar Zetterman, Yvonne Nordström och Stephan Sundling. Beträffande de styrelseledamöter som är/varit ordförande – Torben Swede, Nils Andersson och Rolf Stockhaus – bör de kanske möjligen vara adjungerade till kommittén och inte medlemmar eftersom de ju är beslutande nu och mottagare av utredningen.

Som sammankallande tar jag mig friheten att föreslå mig själv, som initiativtagare, som ”den älste”, som allmänt intresserad och som en av de mycket få som deltog vid senaste stadgerevideringen i Väduren. Ett beslut i styrelsen kan innebära att jag tillsammans med styrelseordförande tillskriver ovan nämnda. Jag sänder för kännedom denna skrivelse till Björn Carlsson.
Tillsammans med honom kan jag nog ganska snabbt skriva ihop ”utredningsdirektiven”.

nov 24, 2006"


Stephan - 1464

stämmolockelser

Lotteri är bra framförallt för att inte hacka sönder mötet mot slutet då en del går hem under motionsfrågorna om ingen lockels finns kvar. Viktigt också för styrelsen att inte lägga mer ointressanta motioner sist.

Mat är aldrig fel. trubadur innan och eventuellt i en liten paus.
Ordföranden är viktig, det får inte vara en totalparagrafryttare, de har sällan det där lilla extra som lättar upp stämningen, även om vi alla vet att det är årets allvarligaste dag i föreningen. Ljud är vikrigt, dålig högtalaranläggning så "slocknar" månmga direkt. Låt alla tala till punkt, viktigt. Styrelseledamöter som uppträder som BESSERWISSERS kan stämman vara utan. Man måste som ledamot inse att det finns en rad olika kunskaper både vad det gäller ärendet och miljön som är på en stämma.
Jag måste referera den "mest långtifrån ärendetfrågan jag har fått på en stämma" "varför bubblar vattnat så när man gör saft" Vi hade just monterat vattenbesparande perlatorer på kranarna. /perlator= en mekanisk grej som sprider vattnat och släpper på luft. upplevs som bättre tryck, perlatorer går att vrida runt t.ex. när man spolar tallrikar.
P.S Ha gärna någon tävling i tidningen där pris delas ut på stämman, hylla gärna 60 och 70åringar på stämman, eller den som bot i föreningen i 40 eller 50 år.Lottnummer på kallelsen kan också utgöra ett lotteri, halva salamikorvar, en fruktkorg, matolja o dylikt är bra priser.


Admin
Bra förslag, men alla tips att locka medlemmar till stämmor ger med automatik upphov till ett nytt problem. Nämligen tidsbristen. Kanske årsstämman ska delas upp i två (eller fler?) omgångar för att det ska bli meningsfullt, och för tid ska finnas för att göra stämman lite skoj att gå på också?

T.ex. en separat stämma för motioner (och propositioner, men propositioner är nog väldigt sällsynta eftersom styrelser som regel hoppar över denna demokratiska ordning och hellre tar beslut utan att involvera medlemmarna)?


Stephan - 1472

Till styrelsen revisorer förvaltning och Per.

Tabbe nr 50.

Som Ni ser har jag börjat numrera alla Era misstag och onödiga utgifter för de stackars Vädurens medlemmar som uppfinner hjulet flera gånger varje år på grund av glömska, "ej lägga ner någon timme på att leta" eller "det var ju Stephan som sysslade med det då var det nog dåligt" eller nisses ordspråk "skit i det gamla, det är bara att se framåt och bekosta det igen, det är ju ändå bara medlemmarnas pengar". Eller Krokodilens pladder med nya eller urgamla lösningar.

Garagetak

Entreprenad utförd 1996. Garantitid tätskikt 10 år. konsulter HSB-Produktion kostnad en halvmiljon (samma som sedan Tellus året efter fick 50 000kr billigare för kopiering av handlingarna som Väduren betalat (förvaltare Bo Widerdal pensionbidrag?.

Vädurens garage G3 kostade cirka 2 000 000kr tvåmiljonerkronor förutom HSB produktions halvmiljon och den 2 år tidigare( 1995) FörvaltarensJan Wahlbäcks förslag att borra 100 hål och "skjuta in skum", 700 000kr för vilket visade sig vara en löjlig lösning, vattnet tog bara nya vägar.

1998 kompletterades efter konsulthjälp från HSB och J&W Bas, garagetaket med ytterligare plåt + samma uppgrävning som nu görs på gaveln arbeten för några hundra tusen.

För 3 år sedan då Nils och Axel de virutosa vattenspecialisterna kunde konstatera att det fanns vatten på golvet på G3 kall tog de för givet att det kom från brunnar och genom taket. De hade ingen aning om att det bildas väldans mycket kondens i ett kallgarage som har ett varmgarage under sig och den konstruktion detta garage är byggt på. Jag säger att vi under åren 1995-1998 konstaterade med all konsulthjälp att minst 75 % av vattnet som finns i garaget berodde på kondens och snöintag från bilar. Jag kan hålla med om att ifrågasättandet om att en brunns genomföringar kanske var knäckt men då handlade det konstaterat från den brunn som ligger närmast åt expeditionen sett från den brunn som nu har ett stort tält över sig.

Att ta bort trädgårdsanläggningen och eventuellt träanläggningen mot husen kan bara vara en gissning från några att det där skulle komma ner vatten i garaget, Bosse minns väl inte att allt detta var nermonterat när nya ytskiktet lades och senare satte tillbaka.

Att lyssna på Stephan då för 3 år sedan var ju7 inte något alternativ för vattenexperterna när de gick sina besiktningar som aldrig nerskrevs en rad om utan deras insatser gav ju rejält arvode för muntligt tyckande. (Det mesta gissningar.

Att sedan inte heller förvaltaren Tony har "kommit ihåg" mina påtalanden att det är 10 års garanti på tätskikt (borde väl också Bosse kunna kolla genom Tellus eller i de handlingar som är noga nerskrivna från denna tid och finns i arkivet) (men det verkar vara för dammigt för att några ur styrelsen skola fatta sig med att gå in där överhuvudtaget) (nej ös på med nytt och nya eller nygamla lösningar medlemmarna betalar så snällt och revisorer bryr sig ju inte bara någon ur styrelsen till slut skriver under med en kråka.

Jag har visat Tony på och skrivet till styrelsen för något år sedan om de 2 långa sprickor utanför mittporten som troligen är orsaken till att det hamnar vatten på golvet (förutom kondensen). Men det var ju Stephan som............måste vara dåligt.

Jag lider med alla medlemmar ofta, denna gång troligen den 50:ionde. Imorgon skriver jag om nummer 51 som likväl detta ovan handlar om en halvmiljon mindre för föreningskassan?

Tänk om Ni kunde tänka efter före någon gång vilka glada medlemmar vi skulle vara i Väduren.

stephan
lgh 533


Dagens skrivelse till styrelsen i Väduren

"Bästa styrelse

Tänk om några i styrelsen som har varit med och besluta om en del avtal, hade något minne vad de beslutat om. Då skulle många miljoner stannat kvar i föreningen när nya kvastar kommer och ska bestämma.

Det mest dyrbara hittills är PFC-avtalet för 10 miljoner där Torben och Bo W. Bitte, Axel Nils och till en del Gun borde ha lite kontroll vad där ingick. men icke sa Nicke glöm historia och betala fölr samma tjänster igen är tydligen deras melodi.

Avloppstekniks avtal är ett annat där sittande styrelse totalt glömt bort vad som beslutats och inte orkat leta i arkiven vad det gällde, ytterligare någon miljon som försvinner då styrelsen och förvaltningen väljer lättaste vägen, köp nytt. Det är ju ändå bara medlemmarnas pengar.

Adexavtalen ska vi inte prata om hur mycket extra debiteringar har inte gjorts på grund av totalt "bortglömmande av vad som ingår i avtalen"

Uppföljning är ett bra ord, och en bra åtgärd. Tyvärr är det omöjligt att följa upp något som man inte vet vad som ingår. Och "glömmer" man dagen efter ett beslut, så är det tydligen alldeles för jobbigt att "titta tillbaka", det verkar som styrelsen tror att de då missar arvode. Nej att göra "en Nils" är vad många ledamöter verkar tro vara det bästa. se aldrig bakåt, ta på dig nya uppdrag och ärenden,= nya arvoden, alla glömmer ju tydligen till slut ändå. Vilket betyder att man kan ta nya uppdrag igen.
På detta vis kan man muntligt säga och framställa sina krav för arvodesutbetalning.

Att göra som tidigare styrelser under hela 90-och de 3 första åren på 2000talet deklarera för vad man gör verkar inte vara dagens melodi.

Roffa åt sig själva arvode och fördelar i form av billigare lokalhyror, bästa p-platserna med mera är dagens stil?

stephan
lgh 533"


Stephan - 1474

Nummer 51

Ungefär vid sekelskiftet beslutades och köptes in material från Hags. Detta har jag påpekat för revisorn och styrelsen i skrivningar. Exakt samma materiel köps nu åter in och styrelsen ser till att medlemmarna får betala ett par hundra tusen onödigt igen. Ritningar fanns framtagna för materialet, men av någon anledning som jag "glömt bort" kom aldrig ärendet till skott. Tänk om nån av Er hade kurage att skriva en mening som näst sista här. NI OFELBARA?

Att Torben och Bosse skulle ha förbättrat sitt minne räknar jag inte med. Att revisorn någon gång skulle vilja fråga eller kolla något av alla mina sanningar har jag också get upp hoppet om. Jag kan bara hoppas på att samvetet tar ut sin rätt och att Ni drömmer mardrömmar för varje gång Ni bara skiter i att ta fram fakta, och låter medlemmarna betala.

Tänk efter före, och om Ni någon gång kunde fråga, eller skriva ett svar på något av mina debattsinlägg skulle denna förening kunna unna sig annat än att kasta ut pengar i onödan medan någon/några tydligen tjänar grova pengar på detta? För material kan inte bara försvinna,eller ?

Men som Nationalteatern sjöng en gång i tiden "skattefifflarna går fria, om det kniper, bara ta ett sparbankslån, flytta till Skanör slå sig fram som fabrikör.

P.S Det är skrämmande att se att X byggsloggan finns kvar och gör arbeten. troligen arbeten som Väduren betalar för andra eller kanske är det tredje gången, men det drabbar ju ingen fattig, bara ett gäng, Vädurens medlemmar som Ni inte ska stjäla av utan bistå. Om Ni inte har uppfattat budskapet att sitta i styrelsen.

En av de lurade för 51:a gången.Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


En annan mygga IP: 212.3.4.14

myggan, redovisa gärna i detta forum vilket företag som fixar detta eluttag för 700 kronor. Arbetstid, matreal, vad som ska göras, osv. Allt detta på fackmannamässigt sätt utfört. Vore kul att veta hur du lyckats pressa ned priset till denna nivå.

Och om du nu har lyckats med en sådan deal på detta jobb, varför för du inte denna information vidare till dina grannar och styrelse? Så att alla i din förening kan få ta del av detta fantastiska erbjudande. Du är ju trots allt delägare i din Brf. Och jag själv skulle sannerligen vara intresserad av ett eluttag till detta pris, om arbetet utförs på ett korrekt sätt enligt stadgarna.

Mellanhänder 4 - 10 gånger!?!?

Kan du ge några exempel på där dessa 4 - 10 mellanhänder förekommer? Alltså vid vilket tillfälle, samt vilka mellanhänderna är?

18/10 2006 (1322) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 15:46:34 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: