Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Myggan
Hemsida

Klicka i bollen.

"Om de två skulle förklaras skyldiga att ersätta föreningen kan en ansvarsförsäkring eventuellt betala större delen av kravet"

Finns det försäkringsbolag som betalar om en styrelse begår kriminella handlingar?

26/06 2007 (2693) e


stephan

Föreningsordföranden

Kan det hända i någon annan förening än i HSB:S Brf Väduren haninge?
Att styrelsen efter en stämma går "hem" och väljer Bitte Sandebert till ordförande, som på stämman fick 47% nej till ansvarsfrihet för det gångna året.
Ser med spänning fram emot ordföranden har ordet i nästa tidning. "tack för förtroendet"


HSB:s ledamot Bo Widerdal i HSB:s brf Väduren fick 32% nej till ansvarsfrihet. Lite bättre men icke godkänt anser jag. Övriga ledamöter hade %-tal därimellan.

En sak till om stämman i väduren.
En boende hade skickat ett brev till nuvarande ordförande. Märk till henne personligen.
På stämman upplästes delar av detta brev, lösryckt från mitten av brevet.
texten i stämmoprotokollet blir.
"Gunnar höglund, från styrelsen börjar med att läsa upp och visa en del av de brev (obs) styrelsen (OBS) fått under året, vari man utsatts för personangrepp från medlem i föreningen.

25/06 2007 (2689) e


Myggan
Hemsida

Klicka i bollen

Inte bra för medlemmarna i Malmö!

25/06 2007 (2688) e


G-I

I teori är en Riksbyggen styrelsenledamot som vilken styrelseledamot som helst. Han/hon ska kallas till varje styrelsemöte, och kan inte nekas att vara med om han/hon vill.
I praktiken är det som Per säger.

25/06 2007 (2687) e


stephan

HSBledamot

Jag är säker på att HSB och riksbyggen inte kan tvinga in sig i en styrelse.
Det skulle vara mot allt sunt förnuft oavsett vad det står i stadgar. Om ni inte visste det betalas det för ledamotsrepresentanten av föreningen i medlemaavgiften. Vilket betyder att man kan ALLTID tacka nej till en betaltjänst.
Detta är något som borde prövas, om inte svenska lagstiftningen skulle funka är jag helt säker på att EU skulle besluta om att det inte är tvång att det sitter en HSB/Riksbyggenledamot i styrelsen.

25/06 2007 (2686) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Per (f.d ordförande)

Ange Riksbyggens representant i styrelsen

Styrelsen kan själv bestämma om man vill ha Riksbyggens representant på styrelsemötena.

I vår styrelse hade vi honom endast tre ggr per år.

Tänk också på att det övriga i styrelsen kan rösta ner Riksbyggens representant.

Det hela beror på hur stark de föreningsvalda styrelseledamöterna är.

Vi såg honom som en rådgivare/konsult och vi hade inte alltid samma åsikter. Vi var också FULLT MEDVETNA om hans lojaliteter. Vi vissa frågor fick han inte vara med och besluta.

I praktiken kan styrelsen köra över Riksbyggens representant.
25/06 2007 (2685) e


Katte Gustav

Till Stefan
Vill bara meddela att SBC inte har representant i styrelsen enligt de principer som HSB och Riksbyggen har

24/06 2007 (2682) e


stephan

Bäva för framtiden

Om inget görs åt att HSB, Riksbyggen SBC kan "tvinga sig till" represetantsskap som ledamöter i brf:er kan det sluta med ändelse av förskräckning?

Fler och fler företag, speciellt på chefsnivå, men också neråt i leden tar fram prestationslöner.
För en ledamot/förvaltare i en brf kan detta endast mätas i hur mycket hans insatser genererar intäkter till sin arbetsgivare.
Hur tror ni det rimmar med lojalitet i hans/hennes uppdrag som ledamot i föreningen.
Här skulle vara kul om de HSB freak som alltid tar HSB/Riksbyggen i förvar svarar.

24/06 2007 (2680) e


stephan

Riksbyggen

Frågan GI är till vem Riksbyggens ledamot skall vara lojal?
I hans arbetsbeskrivning kan jag tänka mig att han måste vara lojal mot sin arbetsgivare i första hand. det är ju detta som gör att HSB och Riksbyggens ledamöter sällan är bra för föreningen.
Om ledamoten till 100% skulle vara lojal mot föreningen innebär detta att han några gånger måste vara illojal mot sin arbetsgivare. Detta är den enda sanningen. Han kan bli av med sitt arbete om han skulle vara illojal mot sin arbetsgivare, men om han gör fel mot föreningen får han högst en tillsägelse. Så fyngerar detta spektabel. Och de flesta styrelser är ändå nöjda för han gör en del av deras arbete?. I alla fall om han dessutom är förvaltare för föreningen.


24/06 2007 (2679) e


G-I
Hemsida

När Riksbyggen representant i vår styrelsen får veta att vi sparar 35 000 kr genom att byta ekonomisk förvaltning fråm Riksbyggen till en annan frövaltare, borde han enligt lagen upplysa de adnar styrelse han sitter med att de kan spara pengar genom ett liknande byte. Eftrersom han ska vara lojal till medlemmarna och inte till Riksbyggen i första hand, eller hur?

Ska kanske prata med de andra Riksbyggen föreningar i kommunen om detta...

24/06 2007 (2678) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.