Sida: << | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


undrar

Oki. För när jag läser deras hemsida verkar det som de tär "sponsrad"

Den som vill ha ett utlåtande i ett ärende måste vända sig skriftligen till Bostadsrättsnämnden.
Den som vänder sig till nämnden för ett utlåtande får betala en avgift.

Avgiften är 500 kronor för enskilda och 2.500 kronor för föreningar.

Det tar vanligtvis några månader att få ett ärende behandlat.

Respekteras yttrande från nämnden?


25/02 2007 (2043) e
    Kommentar av Admin
Om nämndens yttrande respekteras?

Tja, det är upp till varje fall.
Nämnden är ju bara rådgivande, utan någon som helst makt.

Tror inte nämnden är sponsrad. De bara tar betalt per fråga. Det är nog bara en fritidssysselsättning för några personer... en liten extrainkomst. Det är som om jag skulle ta 500 pixels för varje fråga som ställs i detta forum.

Om en medlem vänder sig till denna nämnd och får ett utlåtande så tror jag att en styrelse normalt, för att tala ren svenska, skiter fullständigt i vad denna nämnd säger eftersom styrelsen å sin sida alltid har HSB (eller RB i motsvarande fall) i ryggen, och ändå gör som den vill, utan att riskera något (så länge medlemmar inte utnyttjar rättssystemet, och den tredje statsmakten, för att hävda sin rätt).

När jag nu sett vilken kompetens som det finns i bostadsrättsnämnden så skulle i alla fall inte jag råda någon att söka hjälp hos denna nämnd.

OBS! Nämnden består av bara 4 personer. Utöver de tre jag nämnt i föregående inlägg så ingår även sekreterare jur lic Stig Alexandersson.
Nämnden säger sig vara obunden SBC, men att alla e-post adresser för Bostadsrättsnämnden går till SBC gör detta påstående lite tvivelaktigt.Undrar

Admin,

Du nämnde om ngt bostadsrättsnämnd..vad är det? Är det något sorts tillsynsmyndighet?

25/02 2007 (2042) e
    Kommentar av Admin
Nej, det är inte alls någon tillsynsmyndighet. Någon sådan finns inte för brf:ar.

Bostadsrättsnämnden är en samling personer ("före dettor", som någon uttryckt sig) som tjänar en hacka på att svara på frågor från medlemmar som drabbats av problem i sina föreningar.

Även styrelser kan vända sig dit för att få tips om hur de ska hantera besvärliga medlemmar.


Sven (medlem)

HSB Malmös svar var kanske inte det bästa, men dom erkänner trots allt att det finns problem, vilket ju är ett steg på vägen.

Det verkar också som att dom tycker att lösningen på alla problem är en bra valberedning. Det är självklart viktigt, men att tro att det skulle lösa alla problem känns fånigt.

Dom nämner också kurser för styrelsen, vilket säkert kan vara bra, men dom som mest skulle behöva gå på en kurs gör det säkert inte. Det är nog snarare dom som redan är väldigt intresserade och vill lära sig mer som går på kurs.

Som dom nämner är också HSB-ledamotens kompetens viktig, men finns det några regler för vilken kompetens HSB-ledamoten ska ha? Vad är minimikraven för vad en HSB-ledamot ska kunna om tex fastighetsskötsel, ekonomi och juridik?

25/02 2007 (2041) e
    Kommentar av Admin
Du har här skrivit liknande synpunkter som jag just petat in i Länk finns i det nya forumet.

Jag är inte klar med mina kommentarer än, men jag reagerade på ungf. samma saker.
Är HSB:s "utbildning" lösningen på alla problem?

Det finns inga kompetenskrav för HSB-representanten, tyvärr.


stephan sundling

styrelsefrågor
Den utdragna staket-tvisten mellan HSB-föreningen Fagotten och åttaåriga Svea Heinat och hennes mormor Stina Heinat är över. Kvällen innan målet skulle upp i hovrätten nådde parterna en förlikning som innebär att staketet ska bort.

Alla måste rätta sig efter reglerna, förklarade ordföranden Jan Persson efter att han stämt den då fyra-åriga Svea Heinat och hennes mormor och därmed dragit ärendet vidare till tingsrätten.

Tingsrätten gick på HSB-föreningens linje. Stina – och Svea Heinat, som då hunnit bli sju år – dömdes att ta bort staketet och betala rättegångskostnaderna på 52000 kronor.


Läs det spännande rysaren i sin helhet i dagens sydsvenska

25/02 2007 (2038) e
    Kommentar av Admin
Länk: Den utdragna staket-tvisten mellan HSB-föreningen Fagotten och åttaåriga...

I dagens sydsvenska står det också om;
"Bostadsrättsstyrelsen i fokus!", skrivet av VD Lars Danielsson och Affärsområdeschef Börje Nilsson från HSB Malmö, som svar på de senaste veckornas kritik mot bostadsrättsföreningar och HSB. (ett sanslöst svar !!!)

Samt en krönika av Karl G Jönsson; "Rena Gubbväldet", med lite svar på tal på vad HSB skrivit.
(med några sanningens ord!)

Kan inte hitta dessa texter i nätutgåvan av Sydsvenskan.


Admin - Likabehandlingspricipen
Hemsida

Likabehandlingsprincipen - gäller bara för vissa saker?

Jag blev precis uppringd av en bekymrad bostadsrättshavare.

Han befinner sig i en mycket besvärlig situation gentemot en maktfullkomlig styrelse. För att göra en lång historia kort så vill jag speciellt här bara ta upp en av de saker han nämnde.

Han säger att advokat + bostadsrättsnämnden hävdat att den likabehandlingsprincip som gäller inom bostadsrättsföreningar inte gäller bostadsrättsföreningens parkeringsplatser.
Dvs en styrelse kan ha hemliga kölistor och tilldela parkeringsplatser till de medlemmar som stöttar styrelsen, medan de medlemmar som är kritiska till styrelsen inte får några p-platser.

Jag säger att detta är fel !
Hur kan bostadsrättsnämnden ge ett så felaktigt svar?
Jag trodde att bostadsrättsnämnden kunde något om lagar och regler.

25/02 2007 (2037) e
    Kommentar av Admin
Förtydligande!

Så här resonerar Bostadsrättsnämnden.

Garageplats eller parkeringsplats ingår i detta fall inte i upplåtelsen av bostadsrätt. En eventuell rätt att utnyttja en sådan plats (i förevarande fall benämnt hyresavtal) regleras därmed inte i bostadsrättslagen eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Den så kallade likhetsprincipen - skyldigheten för en förening att behandla medlemmar lika - i den sistnämnda lagen gäller därmed inte beträffande nyttjanderätt till sådan plats.

För att en person skall få nyttja en sådan plats krävs därför en separat överenskommelse med fastighetsägaren. Huvudprincipen är således att avtalsfrihet råder. I detta ligger att en fastighetsägare inte är skyldig att upplåta en sådan plats till en eller flera personer. Därmed saknas laglig grund för att rikta kritik mot föreningens vägran att upplåta sådan garage- eller parkeringsplats till sökandena.

Anders H S Olsson (tidigare chefsjurist på HSB), Bertil Voss (tidigare regeringsråd), Hans Svahn (tidigare chef för Bostadsdomstolen)


Bostadsrättsnämnden verkar inte känna till att i bostadsrättsföreningar så är medlemmarna = fastighetsägaren. Dessutom är alla frågor som styrelsen behandlar hörande till medlemmarna, dvs allt styrelsen gör är reglerat i föreningslagen, oavsett vad bostadsrättsnämnden tycker.

Bostadsrättsnämnden tycks märkligt nog inte ta någon hänsyn till att p-platserna är en del av föreningen som hanteras av föreningens styrelse, och därmed i allra högsta grad ingår i likhetsprincipen som finns i lagen om ekonomiska föreningar (att det är ett hyresavtal för p-platserna måste därmed vara av underordnad betydelse).

Likhetsprincipen innebär, precis vad bostadsrättsnämnden säger, att styrelsen är skyldig att behandla alla medlemmar lika. Det finns inga undantag i lagen, så som bostadsrättsnämnden vill göra gällande.

Tänk om det varit sant som bostadsrättsnämnden skriver! Vilka konsekvenser skulle detta inte kunna få? Bostadsrättsnämnden säger i klartext att det är helt ok för en styrelse att diskriminera medlemmar. Hemska tanke!

Svaret från Bostadsrättsnämden är närmast att beskriva som rent korkat. Det behövs bara lite sunt förnuft för att förstå att nämndens beslut är befängt. Med nämndens sätt att resonera så skulle inget i lagarna plötsligt gälla för bostadsrättsföreningens p-platser. Ägarna (= medlemmarna) skulle t.ex. inte ha någon rätt att ta beslut om föreningens parkeringsplatser.

Medlemmarna i detta specifika fall har enligt min mening all rätt på sin sida (jag har all bakgrundsfakta, även om jag inte redogör för dem här), och svaret från Bostadsrättsnämnden verkar vara skrivet av personer utan kompetens inom området (det är kanske därför de inte har sina jobb kvar?)!

De studenter som fick enorma skadestånd från dansställen som inte släppte in dem verkar ha en hel del att lära ut till medlemmar i bostadsrättsföreningar.

Efter Bostadsrättsnämndens svar på denna fråga har jag noll och ingen tillit till denna instans.
Det är beklagligt att medlemmar inte har någon att vända sig till när de blir diskriminerade och illa behandlade i föreningar. Medlemmar i bostadsrättsföreningar tycks tillhöra en mer eller mindre rättslös del av samhället.

OBS! Det är mycket mer i denna historia som är fullständigt osannolikt, inte minst HSB:s del i det hela, men ändå signifikativt för hur det faktiskt fungerar i ett antal bostadsrättsföreningar landet runt.
Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum
Off-topic.
Jag har så här långt idag fått runt 70 försök att spamma detta forum.
Normalt är det runt 20 spamförsök per dag, men jag har i helgen dragit åt skruvarna lite extra vad gäller spamförsök så att de fruktlösa försök som görs dessutom nu skapar lite problem för spammarna. En spammare har till och med lagt in i sin "spamrobot" att speciellt koncentrera sig på detta forum. På 1½ år har av cirka 6.000 spamförsök (från en handfull spammare) endast ca. 3 spam gått igenom (men de har sammanlagt inte funnits i forumet längre än en timme). Stackarna förstår inte att ju mer de försöker, desto bättre blir bara min spamkontroll, och just nu är jag rätt säker på att jag har världens tuffaste spamkontroll. Spammarna kommer säkert att utveckla sin teknik, men så kommer även jag!


stephan

Stadgar

Hur lätt får man görs det för sig som styrelse när man för en gång skull får "ändan ur vagnen"3

"Det är nu dags att ändra och anpassa föreningens stadgar så de stämmer överens med lagen. att ändra i stadgarna är dock ett beslut som har så hög nivå att det måste ske på 2 stämmor"

Styrelsen har i sitt nya förslag raderat cirka 50% av HSB:s normalstadgar, och cirka 33% av föreningens gamla stadgar.

Det nya jag ser är några rader om att föreningen skall ta över lite av underhållet i lägenheterna enligt lagen. kranpackning, och elledningarna föreningen försett lägenheten med.

Det nya är också att styrelsen vill ha mandat att:
"mindre ombyggnader av allmänna ytor i källaren/suterrängplan"
Under senaste 2 årsperioden har styrelsen utan att tänkt på medlemmarnag gjort cirka 10 arbeten som hamnar under denna post i fortsättningen.
Är det samvetet som spökar?????


25/02 2007 (2036) e


stephan

Kan vara rätt.

Men det blir nog så när man står maktlös och det inte finns någon att prata om när det gäller vesäntligheter.

Över 1 miljon bostadsrätter finns det i landet och fler är på väg. det betyder om befolkningsnittet är normalt att över 20% av sveriges befolkning är med om att gjort en stor investering. Oftast flera gånger större en bilköpet. om det händer något med din bil vilka möjligheter har du då att konfrontera några???

Jag tror det räcker att skriva så här långt?????

25/02 2007 (2035) e


???

Det ordhuggs för mycket och för att somliga verkar ha en tvångsmässig reletion till detta forum.

25/02 2007 (2034) e
    Kommentar av Admin
Jag tycker inte det ordhuggs särskilt mycket alls... det borde ordhuggas mycket mer. Mycket mer! Men på ett renhårigt sätt, utan påhopp, och inom till forumet hörande ämne. Dvs inte så som vi nu sett några exempel på de senaste dagarna från vissa personer (och i dessa inkluderas faktiskt dina egna inlägg här).

Tvångsmässig relation till detta forum?
Förstår inte vad du menar med det. Vem tycker du har detta och varför? Kan du förklara dig?

Har du själv något att tillföra diskussionerna om bostadsrätter så är i alla fall jag idel öra !


undrar

Ja, på det sättet kanske förvaltaren kan skriva under månatliga kostnader men vid andra saker krävs även en firmatecknare ur styrelsen.

25/02 2007 (2032) e


stephan

bra belopp för att en firmatecknare skall få skirva under ensam är väl 50 000kr.

Undantag kan skrivas in på det konstituerande mötet att en firmatecknare kan ensam skriva på fakturor över 50 000kr som är månatliga, d.v.s. el, fjärrvärme, vattenkostnader m.m.

25/02 2007 (2031) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:51:05 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: