Sida: << | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


JA

Det måste vara bättre att det demokratiskt fattade beslutet på stämman gäller än ett dokument upprättat av en person. Protokollet bör bara vara ett bevismedel för fattat beslut.

4/11 2007 (3133) e
    Kommentar av Admin
Ja, självklart ska stämmobeslut gälla.
Men, det handlar inte om detta, och samtidigt som du säger att de demokratisk fattade besluten på stämman ska gälla mer än ett dokument så säger du ju faktiskt att protokollet inte ska ha något värde som bevis.

Hur menar du att det går ihop?

Ska man fråga alla personer som var med på stämman vilket beslut som togs i varje fråga och sedan välja det alternativ som de flesta har minne av?

Ska de som inte var med på stämman aldrig få reda på vilka beslut som togs på stämman?

Dessutom är protokollet inte upprättat av en person, utan som regel av 4 (eller fler personer) ;
- protokollförare
- ordförande
- justerare 1
- justerare 2

Nej, jag vidhåller nog att experterna inom detta område faktiskt har rätt. Protokollet är det otvetydigt starkaste bevismaterialet för vilka beslut som tagits.

Att det sedan inte finns några som helst kvalifikationskrav eller prestationskrav för justerare - varken i stadgar eller lagar - är ett problem som gör att protokollen nog sällan får en korrekt utformning. Ett av de säkert största problem i bostadsrättsföreningar. Någon som kan förstå skälet till att detta inte styrts upp för en sisådär 70-80 år sedan?

Ta en stämma med 100 personer. Jag kan garantera dig att om du direkt efter stämman frågar alla vilka beslut som togs, och hur, så skulle du få ungefär 100 olika versioner. Tänk då hur dessa svar skulle se ut en vecka efter stämman. Tror du resultatet då skulle vara mer överensstämmande med verkligheten. Näpp, knappast!

Därav att man rent juridiskt fäster så stor vikt vid protokollet, och därav att Blankas kommentar är synnerligen märklig, för att inte säga underhållande. Speciellt med tanke på att även om hon inte är så kunnig som HSB försöker ge sken av så är hon säkert fullt medveten om detta problem.

Det finns mycket mer att säga om detta ämnesområde.Inlägg i ämnet har flyttats hit

Stephan - 3145

Är det för att vissa glömmer lätt man skriver protokoll på möten???


G-I

Jag ifrågasätter inte Blankas inkompetens, men det är väl bra att säga:
"I det fall att innehållet i protokollet inte skulle överensstämma med de beslut som fattades vid årsstämman, gäller det beslut som i verkligheten fattades vid stämman."
Bättre att säga så än tvärtom eller? Verkligheten bestämmer, inte kartan.

4/11 2007 (3132) e
    Kommentar av Admin
Jag tänkte kanske inte så mycket på vilket av dessa två alternativ som var sämst att säga, utan mer det faktum att Blanka tar bort allt värde av protokollet. Vad ska vi med protokoll till?


stephan

Sanning eller konsekvens?
Vad är dröm och vad är verklighet, finns det nån som egentligen vet? (dag Vag)
Om inte kartan stämmer med verkligheten gäller kartan?

Blanka Kruljac hsb (CHEFSJURIST?

–" I det fall att innehållet i protokollet inte skulle överensstämma med de beslut som fattades vid årsstämman, gäller det beslut som i verkligheten fattades vid stämman."

4/11 2007 (3131) e
    Kommentar av Admin

"I det fall att innehållet i protokollet inte skulle överensstämma med de beslut som fattades vid årsstämman, gäller det beslut som i verkligheten fattades vid stämman."


Ja, det blir onekligen ganska komiskt när man läser detta uttalande från Blanka i hennes svar på klandret av HSB Malmös årsstämma 2007.
Det behöver väl inte sägas så mykcet mer än detta?

Blanka är inte kvar i HSB längre, men jag har sparat många av de svar som Blanka (av HSB utsedd som den som kunde lagen bäst) har gett, och jag kan väl säga att det inte precis är svar som imponerar. Hennes juridiska svar var i princip genomgående felaktiga på något sätt och/eller starkt vinklade utan stöd i lag/stadgar.

Bostadsorganisationerna är starkt ovilliga till att förbättra lag och stadgar så att personer som Blanka mycket lättare ska kunna göra precis vilka tolkningar de vill. Det drabbar medlemmarna hårt.


För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").


stephan

Styrelser i brf:er.

Man undrar ju om de är till för medlemmarna?
Som sussane beskriver ärendet, så har styrelseledamöterna agerat oansvarslöst.
Exempel borde inte det försäkringsbolag som hanterat ärendet i lgh ovanpå försäkrat sig om omfattningen av skadan?
Ja det finns väl en hel del andra frågor att ställa sig, men om det handlar om uppgivna belopp skulle skadan vara utraderad utan några kostnader.

4/11 2007 (3130) e


Susanne

Hej!
Vi har fått en faktura från styrelsen för något vi aldrig kommit överens om. Ska vi betala eller ej? Tills vidare har vi bestridigt fakturan.
Bakgrund: I början av februari 2007 anmälde vi en fuktskada i vårt badrumstak till styrelsen för Brf Kungsfågeln. Efter cirka två månader påminde vi styrelsen och betonade vikten av att åtgärd borde göras eftersom fuktfläckarna hade blivit ännu större. Under sommaren samma år utfördes torkning av grannens badrum. Någon information angående det aktuella arbetet och dess fortskridande fick vi aldrig från styrelsen. I mitten av augusti skrev vi åter igen till styrelsen med begäran att få vårt tak iordningsställt. Kort tid därefter besökte två ledamöter från styrelsen oss. Den ena styrelseledamoten är före detta målare och han berättade att han skulle måla om taket och informerade om vilka åtgärder han skulle vidta samt val av färg. Vi vill här starkt betona att det vid besöket aldrig sades något om kostnader i samband med åtgärden av vårt badrumstak.
När arbetet var klart blev vi uppringda av V.O (vice ordf) han bad oss göra en skadeanmälan till vårt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget begärde då en specifikation av kostnaderna, vilket vi meddelade V.O. Någon specifikation fick vi ej. Efter några dagar ringde V.O och frågade vilket försäkringsbolag vi hade och vi gav honom upplysningar och telefonnummer om detta. V.O kontaktade oss senare och berättade att han varit i kontakt med försäkringsbolaget och att det hade visat sig att självrisken överskred de kostnader som styrelsen haft för måleriarbetet i vårt badrum. V.O begärde då att vi skulle betala vilket vi bestred eftersom vi ej ansåg att vi ingått något avtal om kostnader. Vi utgick hela tiden från att vi ej skulle behöva betala något för den skada som vi ej varit skyldiga till. Eftersom det var en styrelseledamot som på styrelsens uppdrag utfört arbetet styrkte det oss i tron att detta var en god gest från styrelsen. Hade vi från börjat fått vetskap om att vi skulle få betala för arbete och färg hade vi ombesörjt detta själva. Vi har ännu inte fått klarhet i varför fuktskadan har uppkommit och har fått flera versioner av den. Locket ligger m a o på…
Vi vill understyrka att det aldrig funnits några indikationer som talat för att vi skulle behöva stå för några som helst kostnader. Dessa krav kom först när arbetet var utfört. Vi kan ej heller förstå att styrelsen kan fakturera oss arbetskostnader för arbete som en styrelseledamot gör, får det gå till så?
Faktura: Arbete (5 tim) 615 kronor, material 507 kronor. (alltså inga stora kostnader,men ändå...)
4/11 2007 (3129) e
    Kommentar av Admin
Tyvärr får en styrelseledamot debitera medlemmar för arbete som han utför utanför styrelsens uppdrag (vilket detta arbete räknas som), men det förutsätter att det funnits ett muntligt eller skriftligt avtal mellan er och styrelseledamoten. Från vad du skriver här så har något sådant avtal inte funnits utan ni har i god tro antagit att detta varit ett problem som styrelsen hanterat på alla sätt, inklusive kostnadsmässigt.

Sedan kan man tycka att det inte går rätt till när styrelseledamöter skaffar sig extrainkomster på detta sätt. Man kan undra hur detta beskattas och redovisas... och var man hittar detta i årsredovisningen.

Vad gäller försäkringsbolaget så är det så att föreningens självrisk normalt sett ligger på en avsevärt högre nivå än bostadsrättshavarens. Därför kan det i vissa fall vara lämpligt (om det är ok med försäkringsbolaget) om försäkringsärendet läggs på bostadsrättshavaren i stället på föreningen. Bostadsrättshavaren måste i så fall naturligtvis kompenseras av föreningen för detta.

Du skriver att torkning utförts av grannens badrum, ovanför er. Inte av ert?
För i så fall så är det ju med detta fastställt att det inte är ni som orsakat fuktskadan och det är därmed helt klart att ni går fria från alla kostnader orsakade av denna fuktskada.

Det enda läge där ni riskerar att betala något är om det kan bevisas att ni på något sätt orsakat fuktskadan (direkt eller indirekt).

Ett tips är att skicka en skrivelse till styrelsen med frågorna;
1. Vad och vem har orsakat fuktskadan?
2. Exakt varför anser styrelsen att vi ska belastas med kostnader här?

Skriftliga svar på dessa frågor kan vara bra att ha inför en ev. rättstvist, men annars så kan jag säga att utifrån den information du gett här så står det helt klart att ni inte ska betala något.

PS.
Ser att ni varit i Mexico. Fina bilder. Jag var där i somras, och ska strax dit igen, då till där ni var Yucatán, Playa del Carmen, Tulum, etc.


Myggan
Hemsida

"Om hon vräks och det ändå knackar, vad gör ni då?

– Vi finner det fullständigt uteslutet att knackningarna skulle fortsätta, det är det enda svar jag kan ge. Det är ingen som vill få bort henne bara att knackningarna ska upphöra. "
4/11 2007 (3127) e
    Kommentar av Admin
Spöken?

Ja, det är ju helt uppenbart att det är rena trakasserier från styrelsen.

Styrelsen har inte en chans att vinna detta fall, men det är ju något som kan vara mycket jobbigt psykiskt att vara med om till dess att tingsrätten fattat beslutet till bostadsrättshavarens fördel.

Typexempel på en styrelse som tror att de kan bete sig som de vill mot försvarslösa medlemmar.
Skrämmande att man ens måste involvera advokater i något så här banalt.

Med tanke på att knackningarna fortsatte trots att hon flyttat ut så är det väl inte mycket mer att tillägga. Annars skulle jag vilja säga att den enda möjlighet styrelsen har är att betala hotellrum för henne under några dagar (plus kompensation för besväret) för att se om knackningarna föärsvinner under denna period.


Myggan
Hemsida

"ett sätt är att låta henne flytta ut ett tag och se om knackningarna försvinner, säger han.

Det har de gjort.
– Har de? Och?

Knackningarna fortsatte."

Det är bevisat att damen inte knackar!
Styrelsen drar det till juridiken i alla fall!
Lätt för en styrelse att ge sig på nån på 89 år.
Dessa jurister ska styrelsen själv betala.
Inte den gamla damen eller övriga medlemmar!


4/11 2007 (3126) e


stephan
Hemsida

styrelse 0

Några funderingar kring bilagda fall.
Vad har styrelsen gjort mer än att spela in ljudknackningarna? Jag har svårt att se att "gumman" skulle vara en ligist, om inte det gäller en sjukdom?

Ventilationssystem kan medföra höga ljud som uppfattas som knackningar.
Om så vore vilket straff bör då denna styrelse få???


4/11 2007 (3125) e


Grannen

Hej igen ingen vet ens om de här grannarna har fått
böter eller ej. Men av det som framgår av deras brev som
de satt upp så är det någon av oss 72st. bostadsrättsinnehavare som anmält dem annonymt.
till saken hör att det finns ett intilligande bostadsområde med ett flertal hus precis bredvid deras
lägenhet. De är hyresgäster och klagar väldigt mycket
på precis allt. Tex att det finns för mycket myggor
och att det är vaktmästararnas fel. Kan problemet kanske vara att någon i deras förhållande är psykisk sjuk på något sätt och hur gör man isåfall. Jag tycker att man ska klaga när något är orätt och gör så
själv men idetta fall så går det över styr. Det gäller att använda sunt förnuft och om du inte kan göra det då går det heller inte att samtala med dem normalt och därmed heller inte visa dem vad lagen säger ifråga. Personerna i denna fråga är svenskar så
där föreligger inga eventuella språkmissförstånd

4/11 2007 (3124) e


G-I

Fungerar inte samtal? Jag hoppas att ingen ringt ett p-vaktsbolag utom att första säga till dem att deras bil inte får stå där. Sådana angivelse mellan grannar är väldigt fula tycker jag. Går de till angrepp mot "alla" grannar eller bara till "grannen som ringt p-vaktbolaget"0

Men om de tar andras tider i tvättstugan, kan kanske styrelsen skriva ett brev till dem. De måste lugna ner sig och ta hänsyn.

I brf-lagen står det:

9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, skall föreningen
1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och
2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.
Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.
Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer formulär till underrättelse som avses i andra stycket 2. Lag (2004:390).


3/11 2007 (3122) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:22:04 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: