Sida: << | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Per (fd ledamot)

Delägarskap

Angående delägarskap i en bostadsrättsförening så har jag hittat följande text från Fastighetsmäklar förbundet som avser "Ansvarsfördelning vid bostadsköp"

"Ett köp av en bostadsrätt liknar ett köp av en villa eller
radhusfastighet på det sättet att köparen köper en
bostad. Däremot avviker bostadsrättsköpet genom att köparen
även ”köper in sig” i en bostadsrättsförening, vilket
innebär att han även blir – indirekt via medlemskapet –
delägare i föreningens fastighet."

Det är denna insikt som tyvärr saknas hos många bostdsrättsinnehvare. Att du är "fastighetsägare".

En historia från verkligheten:
I vår förening finns det en person som var missnöjd med avgiftsnivån (den var och är inte extremt hög).
Han ringde till länsstyrelsen och ville sätta in "hyran" på ett speciellt konto hos dem.
Han ville inte att avgiften (hyran) skulle sättas in direkt på föreningenskonto.
Det svaret han fick var att detta är inte möjligt i hans fall eftersom man som bostadsrättsinnehavare räknas som fastighetsägare (delägare).

Ovanstående historia visa den ibland totala okunskap över vad det innebär att bo i bostadsrätt.

När så regeringen avser att ge de kommunala bostadsbolagen möjlighet att sälja ut sina lägenheter till bostadsrättsföreningar så kommer denna okunskap att ställa till med problem för de "nya" bostadsrättshavarna.

1/05 2007 (2388) e
    Kommentar av Admin
Per, länkar kan inte läggas in i fältet för text.
Men här kommer det tillägg du försökte göra:

För att läsa mer om ansvarsfördelning vid bostadsköp
se länk: http://www.askengren.com/pdf/ansvarsfordelning.pdf


Myggan

Inte ett ord om stämman egentligen!
Vill veta hur det gick med motionerna!
Att Ordförande Alf Gustavsson sken upp som en sol är för mig ointressant.
Vill veta fakta!
Fakta får man tydligen bara via detta forum och det är skammligt av HSB att bara lägga locket på.
Väntar med spänning på vidare rapporter från Admin.

27/04 2007 (2386) e
    Kommentar av Admin

HSB:s version av stämman är verkligen märklig.
Men sanningen kommer jag att informera om i ett senare skede.

Vad gäller motionerna så blev det avslag på alla av dessa så det rök om det (men då ska man veta att HSB redan genomfört flera av motionerna enligt motionärernas önskan, trots att HSB rekommenderat avslag på dessa motioner... lite underligt, eller hur?).

Även den sista motionen ( # 6 ) avslogs, som HSB tillstyrkte, där HSB-medlemmar skulle betala avgifter till icke HSB-medlemmar, och utan att få något överhuvudtaget tillbaka. Tror att t.o.m. HSB insåg sina begränsningar i vilka korkade motioner som man kan få igenom bara för att styrelsen tillstyrker en motion.

HSB ansträngde sig nämligen inte för att försöka göra det omöjliga och få igenom motionen. Speciellt omöjligt eftersom det dessutom hade blivit ett lagbrott rent föreningsmässigt om motionen gått igenom (vilket HSB och nästan alla fullmäktige inte hade fattat förrän de upplystes om detta på stämman av oss).

HSB tog bara en vild chansning att försöka höja medlemsavgifterna utan grund, och med tanke på att 80-90 % av de fullmäktigeledamöter som kommer till stämman bara tycks komma dit för en gratis måltid så fanns det ändå en liten möjlighet att detta trick skulle lyckas (endast 5-10 personer av samtliga ca 170 röstberättigade hade något att tillföra under hela den långa stämman).


På din HSB-förenings årsstämma väljer du vem som ska företräda dig gentemot HSB. Om du väljer personer som saknar kunskap, kompetens, engagemang, förmåga att tala & skriva, etc. så får du också kvalitet och resultat därefter. Att du kan motionera inte bara inom din egen förening utan även till HSB:s årsstämma är bra, men när det sitter sådana fullmäktige som det sitter idag på HSB:s stämmor så kommer i princip aldrig någon vettig motion att gå igenom. HSB kommer att rekommendera stämman att avslå samtliga motioner, och stämman begriper inte bättre än att följa HSB:s rekommendationer. Det blir inte bättre av att HSB försöker stoppa medlemmarna från att försvara de motioner de skriver (det måste undersökas om detta är lagligt).
Not.
HSB:s verksamhet ska präglas av kärnvärderingarna "ETHOS".
ENGAGEMANG - intresse, kunskap, vilja, självhjälp
TRYGGHET - ekonomisk, fysisk, social
HÅLLBARHET - långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet
OMTANKE - hänsyn, empati, rättvisa
SAMVERKAN - demokrati, öppenhet, samarbete, solidaritet, kunskapsutbyteEXTRA:
Jag föregår min redovisning av stämman med att nämna att f.d ordförande i HSB Malmös styrelse, polismannen Anders Nord (han ni vet som polisen tvingade att avgå när oegentligheterna inom HSB Malmö började upptäckas), till några av motionärerna sa bl.a.;
"Vi lever i ett fritt land. Ingen tvingar dem vara medlemmar i HSB Malmö".
Behövs ytterliggare kommentarer?
Så här sjukt resonerar i alla fall vissa personer, och vi kan bara tacka vår lyckliga stjärna för att det idag är en mindre av dessa personer i HSB.
Hade det varit det minsta råg i ryggen på HSB så hade denna nolla fått en tillsägelse för sitt angrepp eller, ännu hellre, ombetts att lämna lokalen.

HSB bröt här mot tre av de fem kärnvärderingarna; trygghet, omtanke och samverkan.stephan

Malmöstämman

Fråga till admin. Fanns det några journalister på stämman?

27/04 2007 (2385) e
    Kommentar av Admin
Nej, tyvärr. Endast HSB-fotograf... och lilla jag.

Man återkom med jämna mellanrum till den senaste tidens skriverier i media om bristen på demokrati inom HSB.

Men HSB-stämman var i sig ett hån mot demokratin.

HSB:s styrelse kommer att tillsätta två projektgrupper;
- Miljögrupp
- Energigrupp
Men vad HSB ännu inte förstått är att man måste (det finns inget annat sätt) tillsätta en Demokratigrupp. För varje dag som HSB väntar med att tillsätta en dylik projektgrupp så kommer HSB bara att gräva ner sig djupare i sin odemokratiska miljö.

Kan passa på att nämna att ingen i fullmäktige förstod det orimliga i att de två projektgrupperna arvoderas utan att fullmäktige/medlemmarna får bestämma nivån på arvodet. Det bryter mot grundläggande regler. Så var det med den demokratin inom HSB.

HSB har förvisso just precis tagit fram ett (hemligt) dokument med s.k. koder som HSB ska arbeta efter. Trots att detta är ett omfattande dokument så är dessa koder på tok för ofullständiga, och lär inte göra någon större skillnad. Detta dokument som HSB inte vill offentliggöra kommer jag att redogöra mer om senare.


Till HSB !
Ett tips. Till extrastämman i september, se till att utnyttja denna möjlighet att då tillsätta en särskild demokratigrupp. Tänk då bara på att det i denna demokratigrupp måste finnas demokratiskt tänkande medlemmar, annars blir resultatet lika med noll.

Det lär inte bli lätt att få ihop ledamöter till en demokratigrupp inom fullmäktige, så detta är något HSB måste gå ut till alla medlemmar med en förfrågan om. Jag kan ställa upp som projektledare!

I samband med att HSB (som HSB nu utlovat) går ut till samtliga medlemmar och informerar om att alla medlemmar kan skriva motioner till HSB så kan det vara lämpligt att skicka med en förfrågan om vilka som vill vara med i en demokratiprojektgrupp.
Not.
HSB:s verksamhet ska präglas av kärnvärderingarna "ETHOS".
ENGAGEMANG - intresse, kunskap, vilja, självhjälp
TRYGGHET - ekonomisk, fysisk, social
HÅLLBARHET - långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet
OMTANKE - hänsyn, empati, rättvisa
SAMVERKAN - demokrati, öppenhet, samarbete, solidaritet, kunskapsutbyte


stephan
Hemsida

Riksbyggen ISS och kommunen

Hur det går till när Riksbyggen är med.
Inga skrupler här inte.
Riksbyggen i Stockholm gjorde ungefär likadant för ett antal år sedan. Startade dotterbolag som skulle ta hand om pensionärerna. Städning, tvätt och en rad tjänster. Bra tyckte väl medlemmarna (som ju bestämmer?) Vad som är mindre bra är att dotterbolag försäljes till halv eller helskumma företag, allt för att tjäna pengar. Är det den kooperativa meningen?

26/04 2007 (2384) e
    Kommentar av Admin

Försöksvotering för att upphäva sluten votering
Precis hemkommen från HSB Malmös årsstämma. Jag ska redogöra mer om denna i ett senare skede, men vill bara här kort nämna hur HSB/mötesordförande bröt mot stadgar/lagar.

Först skedde personval till HSB:s styrelse. Sluten votering begärdes. Mötesordförande svarade; "Ja, eftersom sluten votering begärts så måste vi följa detta [suck]".
Eftersom bara två rösträknare valts tog detta sanslöst lång tid.

När en fullmäktige i ett senare skede begärde sluten votering i en fråga för en motion så ändrade HSB / mötesordförande plötsligt föreningsreglerna/stadgarna och sa; "Det är ej med automatik som det blir en sluten omröstning".
Två röstningar genomfördes i stället.
1. Votering om ifall en försöksvotering skulle genomföras (stämman beslöt då att försökvotering skulle genomföras).
2. Försöksvotering om sluten votering genomfördes och stämman röstade då i sin "försöksvotering" för att sluten votering i frågan inte skulle genomföras (och anledningen till att det blev så var för att sluten votering var omöjlig att genomföra tidsmässigt pga det ej fungerande röstningssystemet).

Detta är olagligt med gällande stadgar/lagar!
Man röstar inte om hur man ska rösta!
Man röstar inte heller om man ska rösta om hur man ska rösta!


Detta lilla trick fungerade bara för att det inte var någon av de 200 deltagarna som kan stadgar/lagar (och jag saknade personligen rätt att yttra mig på stämman... även om inget beslut togs på stämman om detta).

Som om detta inte var nog så ändrade HSB hej vilt dagordningen och klargjorde för stämman specifikt att det var inga som helst problem med att göra detta. Då ska man veta att HSB på i princip varje stämma i min förening sedan 2003 med bestämdhet klargjort att det är helt omöjligt att ändra i dagordningen. De regler som gäller för medlemmarna gäller uppenbarligen inte för HSB. Vad är detta för märkligt sätt att trycka ner medlemmar, och hur stämmer detta överens med HSB:s värderingar om demokrati och rättvisa?

Under stämman så kom HSB gång på gång tillbaka till de 5 värderingar som HSB ska byggas på, varav en av hörnstenarna är demokrati. Men demokratin sätts effektivt ur spel när man inte följer det regelverk som gäller. Regelverk kan ibland kanske vara fel, men eftersom det nu finns ett dylikt regelverk så tycker jag inte att det bara är medlemmarna som måste följa detta. Även HSB borde rätta sig efter regelverket (alternativt arbeta för att regelverket justeras).


Jag ska senare berätta om HSB:s helt fria tolkning om att alla medlemmar har rätt att lämna in motioner till HSB:s årsstämmor, men däremot saknar rätten att tala för sina motioner.
Hur väl stämmer detta överens med HSB:s värderingar om bl.a. demokrati och rättvisa?
Not.
HSB:s verksamhet ska präglas av kärnvärderingarna "ETHOS".
ENGAGEMANG - intresse, kunskap, vilja, självhjälp
TRYGGHET - ekonomisk, fysisk, social
HÅLLBARHET - långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet
OMTANKE - hänsyn, empati, rättvisa
SAMVERKAN - demokrati, öppenhet, samarbete, solidaritet, kunskapsutbyte


stephan

HSB:marknads och medlemsförfrågningar
Kan man lita på dessa?

Om postboxar finns det 2 alternativ att välja på i tidningen Hemma i HSB:s undersökning. Trots detta finns ett alternativ till med i röstresultatet "vet ej".
Som vanligt svarar ju inte HSB själva på frågor, vad det än månde gälla (till en del medlemmar i alla fall)
Trovärdighet i HSB mot minus

Hemma i HSB

"När Posten slutar dela ut brev i din brevlåda 2011, vill de att du ska betala för en fastighetspostbox i trappuppgången. Är det rätt?
80% ja
18% nej
2% vet ej"

26/04 2007 (2383) e
    Kommentar av Admin
Se Postboxar.


Myggan

Ansvarsfrihet

När det skall röstas om ansvarsfrihet får ju inte styrelsen rösta.Det är ju självklart.
Får styrelsen vara ombud på stämma och rösta "ja" för ansvarsfrihet?

Jag vet svaret vet du?
0

26/04 2007 (2382) e
    Kommentar av Admin
Det finns inget klart uttalat om detta, mig veterligen.
Därmed skulle man kunna se det som att det var tillåtet att en ledamot som är ombud för en medlem utnyttjar denna medlems röst för att rösta för ansvarsfrihet för styrelsen.

Men det faller på en sak. Jäv-frågan.


stephan

Martins inlägg

människor bryr sig inte om varandra, är väl fastslaget? Här dyker då "Martinn" upp och "bryr" sig om admin. Lämnar goda tips hur han skall använda sin fritid, istället för att bli en haverist. Mycket egendomligt tycker jag.
Eller finns det andra orskaker till det beteendet? Det dyker då och då upp några fler "signaturer" som ifrågasätter de som skriver här och "klagar på HSB, Rb". Tycker vi är orättvisa m.m. Samtidigt som "vi uppmanar att komma med positiva saker om desamme.
Jag tror det hela handlar om "ömma fötter", kanske HSB med sin taktik uppmanar, eller agerar i "stundom"0

26/04 2007 (2381) e
    Kommentar av Admin
Ja, det var kanske snällt att tänka på mitt välmående, men samtidigt så är det väl trist om alla bara ska tänka på sig själv och sitt eget bästa. Tycker speciellt att detta sätt att tänka inte hör hemma i en kooperativ organisation... om det nu är så att man vill göra gällande att HSB är en sådan.

Nej, ju fler som står upp mot förtryck, orättvisor och odemokratiskt tänkande desto bättre för alla... enligt min mening i alla fall.


Myggan
Hemsida

Klicka i bollen

26/04 2007 (2380) e
    Kommentar av Admin

ETHOS


Vad som kanske är speciellt viktigt i årsredovisningen 2006 för HSB ProjektPartner AB är HSBs värderingar.

HSB:s verksamhet präglas av kärnvärderingarna ETHOS.
ENGAGEMANG - intresse, kunskap, vilja, självhjälp
TRYGGHET - ekonomisk, fysisk, social
HÅLLBARHET - långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet
OMTANKE - hänsyn, empati, rättvisa
SAMVERKAN - demokrati, öppenhet, samarbete, solidaritet, kunskapsutbyte

Det är naturligtvis jättebra med dessa kärnvärderingar, men hur väl stämmer de egentligen överens med verkligheten?

Det kan vara bra att ha dessa kärnvärderingar i bakhuvudet varje gång vi funderar på eller diskuterar något inom området bostadsrätter.

OBS! Notera att den viktigaste punkten - DEMOKRATI - inte ligger som en huvudpunkt, utan finns bara med som en del av "samverkan".Holger

Rättshaverist

Ordet rättshaverist användes som ett skällsord av överheten när man möter aktiva och engagerade medlemmar med åsikter som inte passar in i etablissemanget.
Detta är ett välkänt knep för att få människor ”att lägga locket på”.
0

26/04 2007 (2379) e
    Kommentar av Admin

Rättshaverist


Ja, det är nog en bra sammanfattning av hur ordet "rättshaverist" används.
En rättshaverist är helt enkelt en enskild person som utnyttjar lagar och regler för att hävda sin o/e andras rätt. Om ett företag eller en organisation gör exakt samma sak så finns det inget negativt överhuvudtaget i detta (eller motsvarande ord).

Det finns alltså ingen bra tolkning av själva ordet "rättshaverist". Jag har en drös med olika lexikon. I en del av dessa finns ordet inte alls med. I de övriga finns endast vaga tolkningar. Dessutom överensstämmer tolkningen inte någonstans mellan två lexikon.


nike, medlem i frist brf, SBC

Ämne: Cymko Förvaltning AB

Vill att brf-medlemmar, som har erfarenhet av Cymko Förvaltning AB hör av sig här.

Vill gärna ha era uppfattningar om hur samarbetet med dem fungerar. Gäller dels ekonomisk förvaltning, dels fastighetsförvaltning.

Låt höra era synpunkter.

nike

25/04 2007 (2378) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 14/08-2022 08:10:12 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: