Sida: << | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)



Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!



TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Jonas (medlem)
Hemsida

Jag vet inte riktigt vad "certifiering" innebär för en förening, men det verkar inte finnas många föreningar som tagit detta steg.

Vad jag kan se på länken ovan så finns det totalt 36 certifierade föreningar i södra Sverige, och nästan alla av dessa ligger i Malmö.

Är det någon som vet varför det inte finns fler certifierade föreningar?

Finns det någon förening som är certifierad i Stockholm?

27/02 2006 (573) e


stephan
Hemsida

Byggbranchen


Läste för någon dag sedan i DN att det fuskas för cirka 50 miljarder om året i byggbranchen i Sverige.



Jag tror tyvärr det kommer att fortgå i 20 år till. Anledning är som alla vet pengar, pengar och pengar. Det man förlorar på karusellen tar man tillbaka på gungorna, gammalt svensk ordspråk som stämmer mycket väl in här.


Med andra ord kan detta beskrivas med, att i lilla Sverige "känner alla" alla. Min erfarenhet är att något år efter en stor entreprenad i "min" förening fick jag veta att anbudgivande företag som kom tvåa i detta arbete erbjöd "vinnaren" ett stort belopp för att "hoppa av". Summorna handlade om att 2.an hade 1 miljon dyrare anbud, och erbjöd lägsta anbudgivaren hälften av detta d.v.s. 500 000kr.

Man har även läst om asfaltskarteller som är en ganska smal branch i hela byggbranchen. I lägen som dessa är det vi medlemmar i brf-föreningar som "råkar ut". De få firmor som finns i ett område "delar på jobben" varav alla anbud blir högre än vid större konkurrens.



Jag har föreslagit att vårt distrikt och HSB-Stockholm skulle agera likadant som HSB gör gentemot fastighetsägare (privata).

Kolla Vår Bostad, där HSB, "hänger ut" "dåliga f-ägare i en "svarta listan" varför har man inte tagit upp mina skrivningar och förslag. För mig är det inte svårt att se anledningen. Andra fastighetsägare är 100% motpol mot HSB-s verksamhet, vilket innebär att klandra andra, ger reklam åt sig själv.


I Byggbranchen är det inte likadant då HSB är en mycket stor "mellanhand". HSB-Konsulter får uppdrag av brf-föreningar.

Ofta gör de även arbetena, och till slut besiktningarna. I en del föreningar har man vissa beslutsregler, som 3 anbud måste tas in för arbeten över ett visst belopp. Vilket är ett steg i rätt riktning. Men jag anser att fortfarande gör alltför många styrelser det "för lätt för sig" (som "min" nu) STYRELSEN BESLUTAR ATT FÖRVALTNINGEN FÅR I UPPDRAG ATT HANDLA UPP XXXX. Då händer det ofta att förvaltningen tar in någon konsult, det kostar pengar och i slutändan, kommer ingen att ta något ansvar för det har ju, just styrelsen.


Eller som nationalteatern sjöng, "miljonärerna och skattefifflarna går fria, de handlar bara för en tia, och åker de dit är det med förmildrande omständigheter.


Kommentarer i byggbranchdebatt emotses gärna.

26/02 2006 (572) e
    Kommentar av Admin
Tidningen "Vår Bostad" är väldigt subjektiv, men det hävdas att denna tidning ska läggas ner (även om tidningen själv inte informerat om detta).

Det är smart av HSB att låta medlemmarna betala för att HSB gör reklam för sig själv, och detta lär inte förändras för att HSB i framtiden i stället ger ut lokala tidningar.

Angående regeln att 3 anbud ska tas in så borde detta finnas med i stadgarna. BoRevision har anmärkt på detta i alla år i min förening... men vem bryr sig om det...


G-I
Hemsida

Angående tvättmaskiner, och andra vitvaror, har jag förstått (reta mig on jag har fel) att en maskin i A.klass drar mindre el än enmaskin i B- eller C-klass, men skillnaden är väldigt liten.

En fråga Stephan: varför tycker din styrelse att det är kul att spendera pengar i onödan? Kan de inte sänka avgiften istället?

24/02 2006 (569) e
    Kommentar av Admin
Förra styrelsen i min förening bytte ut delar av vår tvättmaskinspark (Electrolux Wascator) efter 14 år.

I planen låg att alla maskiner skulle bytas ut efter 12 år (vilket jag tror är den av Electrolux satta max-livslängden på dessa maskiner).

Efter detta utbyte kastades åtskilliga tusenlappar i sjön på att hålla på och reparera gamla tvättmaskiner innan även dessa resterande maskiner till slut byttes ut.

För mig är det obegripligt hur någon kan tro att man sparar pengar på detta sätt genom att byta ut maskiner successivt. Det behövs ingen inlärning, endast en gnutta sunt förnuft för att förstå att alla maskiner ska bytas ut samtidigt.


stephan
Hemsida

Jag och en medlem besökte igår föreningens cafeverksamhet. Öppet en gång i veckan 2 timmar där för närvarande soppa serveras. 2 styrelseledamöter tar ut ett högt arvode för att "bjuda på soppa och "snacka skvaller" med 1% av medlemmarna.

Min kamrat ställde en fråga till styrelsens ordförande varför alla maskiner i tvättstugorna ska bytas ut, en investering i 3 miljonersklassen och kommentar på infosidan att "det tar föreningen snart tillbaka på energikostnader".
Tvättstugor och nya maskiner slutbesiktigades år 2000-06-19. Innan dess byttes alla maskiner ut 1986, det vill säga med ett intervall om 12 år. nu handlar det om 6 år.

Konstaterat är också i tidigare styrelse att tvättning i tvättstugor minskar kraftigt på grund av att så många boende köper egna maskiner, och tvättar hemma, inte minst beroende på att föreningen har kollektiv el = alla betalar lika per kvm boyta oavsett hur mycket var och en förbrukar .

Vad händer, jo till ordförandens försvar tar den andra styrelseledamoten tag i min kamrat och mycket upphetsat säger att du har inget att göra med hur styrelsen delar ut arvode, som blev en följddiskussion då styrelseledamöterna inte behagade svara på tvättstugefrågan. Hänger Ni med?

Senare ställde jag frågan till ordförande vad extra stämman under nästa månad ska innehålla, som jag fått information om dagen innan. Detta är inte rätt forum för styrelsefrågor, lämna lokalen annars tillkallar jag polis.

En av besökarna "jag håller med ordföranden" här ska vi diskutera kommande fester. Fester som hållits för denna % av boende utan styrelsebeslut de senaste 5 åren, ej heller har information gått ut till medlemmarna förrän jag "tjatade" att styrelsen inte kan göra så här.

Jag utlyser en tävling.

Bästa styrelse/förening på att "misshandla sina medlemmar".


24/02 2006 (568) e
    Kommentar av Admin
Jo, en uppenbart dåraktig styrelse.

Det är också mer än uppenbart att de inte vet vad de håller på med, och de gör som säkert många andra styrelser och försöker hemlighålla så mycket som möjligt i hopp om att de därmed gör det svårare för medlemmarna att upptäcka felaktigheter, vansinnigheter och olagligheter.

Vi är tillbaka till det som G-I så klokt understrukit på sina sidor om Riksbyggen, dvs att med "öppenhet" så kommer allt med automatik att fungera mycket bättre och i förlängningen leda till billigare boendekostnader för medlemmarna.


stephan
Hemsida

Håller med dig om kvaliten på webbsajterna, mer än hälften skall tas bort egentligen i min redovisade statistik, då de endast har "köpt" HSB:s mall, d.v.s. hade varit bättre om de inte haft hemsida.

22/02 2006 (565) e
    Kommentar av Admin
Ja, jag har ingen exakt koll på hur många av webbsajterna i Malmö som är meningslösa, men vad jag kommer ihåg så är minst 50 % av sajterna på HSB:s servrar praktiskt taget informationslösa.

Skillnaden i kvaliteten på HSB-webbsajterna jämfört med de sajter som ej är i HSB:s regi är enorm.

Det borde finnas en stab med webbfolk på HSB som mot en smärre ersättning arbetar med föreningarnas webbsajter, och då inte enbart de webbsajter som "hyrts" av HSB!!!


stephan
Hemsida

Jag blir f....d, föregående inlägg ger vid handen att max 10% av bostadsrättsinnehavarna i Haninge har tillgång till "sina" stadgar och årsredovisningar via mediet Internet. för f..n fram ur gryten alla styrelseledamöter.

22/02 2006 (560) e


stephan
Hemsida

Fakta.
HSB:s Distrikt 15 Haninge

Sammanlagt 31 föreningar och 6192 lgh
Av dessa har:
Hemsida 8st
innehåll hemsida
stadgar 2st från (1991 och 1994)
Årsredovisning 2 st(00-04 och 01-03)

I distriktets styrelse sitter mest ordföranden i sin förening
någon vice ordf.

Vad är distrikten till för kan man undra, mitt svar är för att
HSB utåt ska kunna profilera demokrati.

Tyvärr ytterligare negativ information från stephan om HSB men...
Någon som har något positivt att säga om distriktens verksamhet?



22/02 2006 (559) e
    Kommentar av Admin
Onekligen beklämmande läsning.
Man kan fråga sig varför det är så illa.
Är det för att de som sitter i styrelsen inte behärskar tekniken?
Eller är det för att man inte vill ge ut information som kan visa att styrelsen inte är kompetent för sitt uppdrag?
Eller är det för att man är "lat"?
Eller är det en kombination av ovanstående?
Eller finns det andra skäl?

Hursomhaver så borde medlemmarna vakna upp och börja ställa lite krav.
Med tanke på att i princip allt bostadssökande i Sverige sker via Internet så blir naturligtvis vinnarna de föreningar som har en bra webbsajt.

PS.
Distrikt HSB Haninge verkar ha ungf lika många föreningar med webbsajter (26 %) som distrikt HSB Malmö (28%).

En "vild" gissning är då att riksgenomsnittet ligger på (en bra bit?) under 30 % HSB-föreningar som har webbsajter. På tok för få !!!

Precis som du så har även jag konstaterat att kvaliteten på de föreningars webbsajter som finns lämnar mycket övrigt att önska (främst de som ligger på HSB:s servrar).


stephan
Hemsida

Gällande stadgar i en Brf i Eslöv, att en styrelse tillåter dessa stadgar skulle vara straffbart,

SAMVERKAN MED HSB
§ 4
Föreningen skall vara medlem i HSB-förening för orten i det följande kallad HSB.
Föreningen skall för i 1 § avsett ändamål bedriva sin verksamhet i nära och fortlöpande samverkan med HSB.
HSB ombesörjer uppförandet av föreningens hus och utförandet av allt som sammanhänger därmed i överensstämmelse med inom HSB gängse normer och mot ersättning enligt av HSB:s Riksförbund vid varje tidpunkt fastställda arvodesnormer.
HSB handhar föreningens räkenskaper och medelsförvaltning samt biträder föreningen i förvaltningen av dess angelägenheter mot ersättning enligt av HSB:s Riksförbund vid varje tidpunkt fastställda arvodesnormer.

§ 5
För Föreningens verksamhet skall genom HSB:s försorg upprättas ekonomisk plan i enighet med vad som stadgas i bostadsrättslagen.

§ 6
För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB skall föreningen betala avgäld till HSB på sätt som anges i den ekonomiska planen.

§ 7
Föreningen skall hålla sina fastigheter i förstklassigt och väl underhållet skick. Till kontroll härav äger HSB tillträde till samtliga utrymmen i fastigheterna.


21/02 2006 (558) e
    Kommentar av Admin
OBS! Se Föreningsavgäld i HSB - en ej giltig avgift!

Undrar hur HSB lyckats lura in denna stackars förening i något som är så ensidigt HSB-inriktat?

Är det detta som HSB-representanten är till för, dvs att se till så att HSB får total kontroll över alla föreningar som är tillräckligt lättlurade?

Känns som ett fall för EU-domstolen.

Det måste också vara en samling sällsynt lättlurade medlemmar i denna förening (även om det inte är säkert att medlemmarna involverats i stadgarna... bara för att lagen säger en sak så är det inte alltid så att allt följer lagar och regler).

Undrar samtidigt hur många föreningar i Sveige som har dylika slavstadgar och slavavtal med HSB?


G-I
Hemsida

2 inlägg tidigare: det var inte Stephan som hade 5 fel, det var hans styrelsen... Jag bara sa fel.

20/02 2006 (557) e
    Kommentar av Admin
Okidoki, då är jag med 1


G-I
Hemsida

Och andra sidan finns det ingenting i lagen som tvingar styrelsen att visa sina protokoll överhuvudtaget. Inte ens en liten bit av dem.
Vilket jag tycker är synd.

Som en fd bostadsminister säger: "Dörren är öppen för varje förening att bestämma hur de vill ha det".
Fast detta är teori. I praktiken följer styrelsen det HSB och Riksbyggen representant säger, och styrelsen brukar inte visa någonting alls, eller bara en liten bit som handlar om ett ärende rörande den frågande medlemmen, om ni förstår vad jag menar.

20/02 2006 (556) e
    Kommentar av Admin
Ja, det är en svag lag som verkligen inte värnar om den enskilda medlemmen.

Men just därför är det viktigt att det kommer till medlemmarnas kännedom att medlemmarna kan kräva offentliga styrelseprotokoll. Medlemmarna bestämmer, men medlemmarna måste veta att de har denna makt.

Upp - Nästa sida




   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).



Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:19:19 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: