Sida: << | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan f.d.ordf./led.
Hemsida

Hänger inte med i ditt resonemang, Ledamot.
Adm. står för ekonomisk förvaltning.
Här har det kommit en rad olika dataprogram som kan köpas in av föreningen.

Sedan går det att "leja" någon som sköter avier, bokslut, budget, lån, etc etc.

Små föreningar har kanske det mesta i ett stort avtal? Medan större föreningar delar upp avtalen i olika avtal.

Vanligast är Adm. (ekonomisk förvaltning) teknisk förvaltning, drift och underhåll (fastighetsskötsel med annat vanligare använda namn) markavtal + som i vår förening ytterligare 20 skrivna avtal med entreprenörer. Allt ifrån Garageportsavtal till styrning av ventilation, värme.

Resultat av denna diskussion blir väl att varianterna finns hur många som helst i föreningarna beroende på hur föreningen lagt upp sin förvaltning (ord som nog misstolkas ibland p.g.a. alla olika lösningar bara HSB har i sina föreningar).

I Riksbyggen vet jag att det oftast sitter en ekonom som ledamot i styrelsen. Kan vara bra, men vad vet den om teknisk förvaltning?

16/09 2005 (136) e


stephan
Hemsida

Arvodesfrågan.

"Min" förening har 10 basbelopp att fördela av styrelsen. Uppemot 400 000kr, 8 ledamöter inkl.suppleanter.

Det ger cirka 50 000 kr per år om alla skulle dela lika och göra lika mycket.

Under min tid i styrelsen hade vi en arbetande styrelse. Max 500 kr per styrelsemöte, sen skulle det deklareras vad man gjorde med dagbok.

Senaste året överlät nyvalda ordföranden det mesta på förvaltningen, Utöver avtalet tog förvaltaren ut cirka 700 timmar extra.
Det mesta var att ordförande inte tyckte att han skulle behöva skriva kallelse, och ta fram det mesta av beslutsunderlaget. Detta hade några hjälpts åt tidigare med, vilket var en av anledningarna till att stämman beslutade om så högt arvode.

När nya styrelsen gick ner på sparlåga jämfört med tidigare, blev det så klart massa pengar över.

Hur tror ni det blev? Jo man kortade ner styrelsemötena till 2,5 timmar, tog ut 1000kr per möte, instiftade ett VU som tog ut 1000kr per möte.
En månad hade VU 4 styrelseledamöter 6 stycken VU-möten.
En ledamot åtog sig 2 uppdrag på ett år. ett med dåligt resultat och det andra gjordes det ingenting av.
I styrelseprotokollen är hans namn nämnt 2 gånger. En rapport om den dåliga, utdelningen av föreningens tidning, där 5% inte fick någon tidning.
Det andra var ett förslag till beslut. Ordförande och sekreteraren hade tagit fram ett arvodesförslag. Jag påpekade felräkningar och att ledamöterna redan hade tagit ut för en del som föreslogs igen. Dessa 2 tog tillbaka sitt förslag. Då klev A in med sitt enda förslag för året. "Jag föreslår att arvodet betalas ut enligt ordförandens och sekreterarens förslag.

Ordförande klubbade snabbt och som jag ser det "lurade" man uppdragsgivarna på 50 000kr.
Men eftersom styrelsen har tystnadsplikt, och inga protokoll får ses av andra faller detta nog i malpåse.

Möjligtvis kan jag skriva en motion om sänkt arvode p.g.a. ändrade arbetsuppgifter. Men som någon sa tidigare, det är nästan bara styrelsens motioner som beslutas.

Arvodesfördelning har "fällt" många styrelser. Tyvärr har jag inget konkret förslag hur man ska dela rättvist. Om det överhuvud taget går. Vad har ni i Er styrelse för arvode?

16/09 2005 (135) e
    Kommentar av Admin
Ja, det är lätt att ingå i en styrelse när man inte har krav på sig att prestera något, och när dessutom möjligheter saknas (pga allt hemlighetsmakeri som styrelsen och HSB vill ska förekomma) för medlemmarna att utvärdera styrelsens arbete.

Jag har inte heller någon lösning på hur det ska bli ett rättvist arvode eller en rättvis fördelning av arvodet, men det måste gå att lösa på något sätt... ett sätt som i alla fall är bättre än hur det fungerar idag.


Ledamot i BRF
Hemsida

Vi har begärt in offert från 4 olika aktörer när det gäller adm. Vem kan göra det billigare än HSB/RB då? Om du vet kan du ju tala om det. Tex en revisionsbyrå, vad har dom för kunskaper om att fastigheter? Dom kan siffror dvs. bokslut o sånt men vad kan dom hur man ska driva en brf-förening, ingenting tror jag ganska säkert.16/09 2005 (134) e
    Kommentar av Admin
"Vem kan göra det billigare än HSB/RB"?

Borde du inte ställa frågan som;
"Vem kan göra det billigare och bättre än HSB/RB"?
Där "bättre" inkluderar att det är en neutral part som sköter detta (med alla de fördelar detta innebär).

Det handlar faktiskt inte bara om pris utan även om kvalitet, och tro inte för ett ögonblick att t.ex. HSB/BoRevision kan något som inte alla andra revisionsbyråer också kan.

Tvärtom så är HSB/BoRevision usel på det de är satta att göra, och det kommer att tydligt framgå när jag skrivit om hur HSB/BoRevision skött revisionen i bl.a. min förening.


G-I
Hemsida

Jag tycker att någon annan än HSB eller RB ska göra förvaltningen. Dessa tjänster ska man ha leverantör för, självklart, men om det en och samma organisation som gör både den ekonomiska förvaltningen + den tekniska delen + har en representant i styrelsen + har kontroll över stadgarna (i RB:s med $45, vet inte om det finns liknande för HSB).

Då kan man lätt se att den där stora organisationen tror att den kan göra vad som helst med föreningen.

För att en funktion ska fungera på en rimlig kostnad, måste det konkurrentutsättas. Det finns idag billigare alternativ än HSB och RB för förvaltningen.

Tror du att deras representant vill driva en sådan fråga med offertförfrågningar?
Förstår du vilken intressekonflikt den här representant har?
Vilka intresse har din HSB-representant i din förening?
Vill han föreningens bästa, eller vill ha känna pengar åt HSB?
Många vittnesmål säger att det är det andra alternativ som gäller i fallen när det är konflikt.

Har din HSB-representant någonsin sagt: "det finns kanske bättre och billigare alternativ än HSB för förvaltningen, där borde vi titta på." Nej? Varför inte? Vill han inte föreningens bästa? Ser du var skon klämmer?

I vår förening har vi beslutat att inte köpa tjänster från egna medlemmar, för att undvika eventuella problem/konflikter.

Jag tycker att det kan vara bra att ha en Riksbyggen-representant eller annan expert i styrelsen (helst inbjudna kunniga medlemmar), men inte en person som man köper tjänsterna ifrån. Då kan det lätt bli jäv. Men DET är ingenting som stör varken HSB eller Riksbyggen.

För mig är det självklart att Riksbyggen och HSB vill ha full kontroll över föreningarna (egentligen ska de inte ha vinstintresse, komiskt). HSB verkar ett steg värre än Riksbyggen, när de dessutom binder alla boende med ett medlemskap i HSB (det gör inte Riksbyggen).

I ett tidigare inlägg här hittar du en lista över föreningar som har lämnat HSB.
Du kanske kan kontakta några och kolla med dem om det har blivit bättre eller sämre.

Precis samma sak har jag gjort med Riksbyggen, och svaren har inte förvånat mig. Men det är mer jobb att vara självständigt.
Lata styrelser som inte orkar ta tag i problem själva kan vara kvar i HSB/RB (har ingenting emot sådana val, själv tycker jag att styrelsearbete är roligt).

På Bofakta kan du också läsa en mycket bra artikel om den första föreningen som någonsin lämnade HSB.
Kom inte och efter läsningen att HSB-representanter arbetar för medlemmarnas bästa. de är bara säljare i mycket stor omfattning.

Du pratar om häxjakt om HSB. Med det har varit så tyst i så många år, och HSB/RB har sugit så mycket pengar från föreningar, att det verkligen är dags att höja rösten och vakna.

16/09 2005 (133) e


Ledamot i BRF
Hemsida

G-I Jag syftade på din begäran att få ta del av styrelseprotokollet, någon från styrelsen kan säkert berätta muntligt det du ville veta.

Och min uppfattning om bla lämna ut dessa protokoll står fast. Jag tror personligen det blir mycket svårt att få folk till att sitta i en styrelse då.
Om man tror att det förekommer missbruk på olika sätt kan man polisanmäla den styrelsen eller begära en revision tex 5-10 år tillbaks i tiden.

Kritik är bra, det kan man lära sig mycket av, men här liknar det mera en häxjakt på HSB/RB.
Vem tycker du då ska sköta tex administratione (styrelsen borträknad)? Någon måste ju göra det och ingen gör det gratis.

Ha en trevlig helg, kom själv nyss hem från jobbet.

16/09 2005 (132) e
    Kommentar av Admin
Jag förstår inte heller din fråga till G-I om giltighetstiden, och inte blev det klarare efter din förklaring om att du syftade på begäran att få ta del av styrelseprotokollen.

Du tror att det blir svårt att få någon att sitta i en styrelse om styrelsen måste avslöja vad de håller på med? Hmm, förstår du själv vad du säger här?

Visst, om vi bara pratar om misstanken ifall det förekommer oegentligheter så kan man polisanmäla styrelsen. Jag har själv gjort detta, men så mycket enklare det hade varit om man kunde stämma i bäcken i stället.

Det blir inte en häxjakt bara för att man plockar fram de problem som finns.

Problemet är just att det tidigare inte funnits någon diskussion. Man har tidigare bara accepterat allt som det varit.

Men vi som inte är rädda för hot och trakasserier från styrelser eller HSB:s "häxjakt" på oss, som hämnd för att vi vågar framföra sanningen, kommer inte att låta oss stoppas så enkelt.

Det är nu dags att medlemmarna upplyses om hur det egentligen ligger till.


G-I
Hemsida

Jag förstår inte din fråga om giltighetstiden.

Så du vill inte ändra uppfattning? Vad har du då för förändringsförslag för att sätta stopp på missbruk som vissa styrelse håller på med? Inget, du bara tycker att det är som det är?

HSB funkar bra säger du? I min förening fungerar Riksbyggen acceptabelt bra. Men det är väldigt dyrt. Och det kunde fungera mycket bättre. Jag har visioner på hur mycket bättre det skulle kunna fungera. Jag förstår inte varför du säger emot allt nytänkande som kommit fram här.

Och så önskar jag att du föreställer dig att vara en medlem som misstänker fusk/stöld/tyranni/etc i styrelsen. Kan du berätta för mig vilka verktyg han har då för att avslöja problemet?


16/09 2005 (131) e
    Kommentar av Admin
Jag tror problemet är att "Ledamot i BRF" här endast talar i eget intresse och utifrån hans personliga syn på hur det fungerar i just hans förening, medan vi andra ser detta i ett bredare perspektiv och vi pratar i stället i föreningens intresse.

Våra synpunkter kommer därför tyvärr aldrig att mötas.


Ledamot i BRF
Hemsida

Till G-I: Hade det inte räckt med att fråga om giltighetstiden?

Admin: "Vi har frågat dig om och om igen efter ett endaste litet skäl till varför styrelsen inte ska lämna ut styrelseprotokollen, men trots att du är den största möjliga motståndare till detta kan du inte komma med ett enda konkret skäl!"

Det har jag ju skrivit i inlägg nr 127.

Jag har läst fler förslag av dig på extrastämmor men jag orkar inte söka rätt på någon fler nu, sen trodde jag du skulle fatta vinken om att man kan väl inte hålla på och kräva extrastämmor för allting. Motionera till årsstämman.

Stephen: "Min" brf är 200 lgh och jag bor i Norrbotten, om det räcker. Håller helt med dig att det finns dåligt skötta brf, lyckligtvis tillhör inte min dom kategorin.

Kan ni inte acceptera att jag har min åsikt, ni kommer ändå inte kunna ändra på den uppfattningen.

Om HSB, hos oss funkar det bra, visst har det varit några små problem men om både styrelse och HSB-repr. strävar åt samma håll, framåt så löser sig det mesta.

Men jag tycker ni bara har negativt om HSB.

16/09 2005 (130) e
    Kommentar av Admin
I inlägg #127 anger du följande skäl mot offentlighet;
1. Det handlar om etik och moral.
2. Det är oseriöst att lämna ut protokoll.
3. Du personligen och din styrelse har inget att dölja.
4. Dåliga beslut måste också delges.
5. Medlemmarna får ändå infoblad.

Tycker du verkligen dessa fem skäl är skäl för att inga föreningar ska lämna ut sina styrelseprotokoll?
Jag kan inte se att någon av dessa fem punkter är skäl för att inte lämna ut protokoll. Det är som att skriva att styrelsen inte ska lämna ut protokoll "för jag vill inte detta".
De flesta av dina skäl mot offentlighet är dessutom mer skäl för offentlighet.

Däremot har vi angivit ett antal (av ännu fler) skäl för varför protokollen ska vara offentliga, och dessa skäl är konkreta.

Angående extrastämmor.
Om du tycker att jag skrivit så många gånger att jag kräver extrastämmor så har du väldigt fel. Det har jag inte alls gjort (vilket enkelt kan bevisas genom att räkna antal tillfällen som jag gjort detta), men om jag har skrivit det så har det varit befogat.

Nej jag fattade inte din "vink" om att man inte kan kräva extrastämmor för allting. Det är svårt att fatta en sådan "vink" eftersom jag aldrig har krävt extrastämmor för "allting".

Men extrastämmor och medbestämmande är inget negativt, som du vill ha det till. Är en extrastämma befogad så ska man kräva en sådan. Det är egentligen ganska enkelt att förstå. Ju sämre en styrelse sköter sitt arbete desto mer och oftare är extrastämmor befogade.

Att medlemmarna bara ska få vara delaktiga i sin förening via motioner en gång om året, så som du vill ha det, är en mycket dålig inställning till medlemmarna, och synnerligen odemokratiskt.

Jo, vi har nog alla förstått att vi inte kan ändra din åsikt, men som jag sagt tidigare, det hindrar inte oss från att argumentera. Det är viktigt att alla andra som läser dessa inlägg förstår hur det egentligen ska gå till, och därför lämnar vi inte dina synpunkter och påståenden obesvarade.

Angående HSB.
Du tycker att HSB fungerar bra, men det beror kanske på att du inte är analyserande/kritisk eller att du inte vet hur det egentligen ska eller borde fungera.

Det viktigaste här är dock att bara för att det fungerar bra på ett ställe (om så är fallet) så innebär det inte att det fungerar bra överallt.

Du tycker att vi bara har negativt att säga om HSB. Du måste förstå att detta inte är ett beundrarforum för HSB. Detta är ett forum för att förbättra där det kan förbättras. Alla är välkomna att framföra positiva saker om HSB om någon så önskar. Men jag har inte ens från dig hört något konkret positivt om HSB (bara i generella ordalag).


stephan
Hemsida

Hej ledamot, som för tillfället skriver en hel del på den här sidan. Skulle vara bra om du berättar lite om "din" förening. Hur stor den är, om den ligger i en storstad etc.

Det är klart att det finns kanonföreningar bland HSB/RB och SBC (som vi lite har glömt på dessa sidor).

Dessa 3 "stora" sköter uppskattningsvis 6000-7000 föreningar. Lika klart är det att det finns miserabelt skötta föreningar. Kanske det är storstäderna som har "de sämst skötta föreningarna", vem vet. Om den här sidan fortsätter att rulla på och ökar i antalet "tyckare" så kanske en del mål nås.

Ett exempel på att medlemmarna kanske inte alltid har så bra koll på saker och ting kan beskrivas med att jag har fått höra åtskilliga gånger av barnen på gården där jag bor att "där går HSB".

Eller som vår nyss avgångna ledamot med 16 år i styrelsen brukade säga; "en del medlemmar borde ta körkort om bostadsrättsfrågor".

15/09 2005 (129) e
    Kommentar av Admin
Ja, många tar EDCL (datakörkort), och med tanke på hur ofattbart låg kunskapen om bostadsrättsföreningar är bland så otroligt många medlemmar (likväl som i vissa styrelser) så skulle man kunna tycka att ett "bostadsrätts-körkort" vore nödvändigt för att få bo i bostadsrätt.


G-I
Hemsida

För 3-4 år sedan hade vi en hysterisk person som ordförande. Jag var inte i styrelsen då, men min granne var det, och hon berättade till mig vad som hände i styrelsen, tills hon blev hotad av ordföranden att bli stämd för att hon pratade med mig. När jag sen frågade en styrelseledamot om jag fick se ett protokoll (jag ville kolla giltigheten på ett beslut), fick jag höra: "Nej, vi får inte visa våra protokoll p.g.a. sekretesslagen". (Sekretesslagen gäller bara den offentliga sektorn, inte privata föreningar).
Tänk på vilka oupplysta styrelse det finns ibland.
Ska de kunna göra som de vill?
Vilka möjligheter har en medlem att komma åt information om styrelse inte vill släppa nåt?
Infobladet bestod för det mesta av påpekande typ "Ni får inte parkera här. Ni får inte rasta era ungar där. etc...".

Själv har jag skrivit en motion för att ändra lagen om ekonomiska föreningar. Det har jag möjligheten att göra genom mitt parti.
Jag föreslog att dela upp protokollen i en huvud del med allt som rör föreningen och som skulle vara tillgänglig till medlemmarna enligt lag, och en del 2 med känsliga ärende som rör enskilda medlemmar).
Tyvärr utan framgång hitills.15/09 2005 (128) e


Ledamot i BRF
Hemsida

Det handlar lite om etik och moral, det är rent oseriöst att lämna ut protokoll. Jag och övriga i styrelsen har inget att dölja eller gömma. Och skulle man fatta dåliga beslut måste man ju delge dom också.

Våra medlemmar får del i vårt arbete ändå via infoblad i brevlådan, man blir uppringd ibland, man pratar när man möts i hissen och häruppe i bastun där diskuterar vi mycket om vår förening.

15/09 2005 (127) e
    Kommentar av Admin
Jag tror ingen som läser din förklaring här förstår vad du menar!
De skäl du uppger är ju i stället skäl som talar för att protokoll ska vara offentliga!

- Det handlar om etik och moral ???
Hur menar du? "Etik och moral" är ju tvärtom skäl för att lämna ut protokollen!

- Oseriöst att lämna ut protokoll ???
Hur menar du? Du talar emot dig själv. Det är nog svårt att hitta något mer seriöst! En styrelse som lämnar ut protokoll visar verkligen att styrelsen är seriös!

- Du/styrelsen har inget att dölja ???
Nähä, så vad är då problemet med att lämna ut protokollen?
Vi har frågat dig om och om igen efter ett endaste litet skäl till varför styrelsen inte ska lämna ut styrelseprotokollen, men trots att du är den största möjliga motståndare till detta kan du inte komma med ett enda konkret skäl!
Det gör ju onekligen att man börjar misstänka att det är något du vill dölja! Vilket annat skäl kan det finnas till att du är så avogt inställd till detta?

Sedan pratar vi inte här specifikt om din förening (men jag förstår att du menar att bara för att du säger att du inte har något att dölja så ska medlemmarna nöja sig med detta). Hur vill du att man löser det i de föreningar där styrelsen har något att dölja?


- Dåliga beslut måste också delges ???
En styrelse måste inte alls delge varken dåliga eller bra beslut (i alla fall inte förrän på stämma vid direkt förfrågan). Det är liksom detta som är en del av kärnproblemet.
Sedan kan styrelsen frisera sin information precis hur styrelsen vill. Detta löser man dock enkelt med offentliga protokoll.

- Medlemmarna får ändå infoblad ???
Det är bra om det stämmer som du påstår att det finns en levande diskussion i din förening, och att medlemmarna får information - dock av styrelsen utvald och subjektiv information (som dessutom kanske i praktiken inte är så mycket information), men det ger inga som helst garantier för medlemmarna.

I dåligt fungerande styrelser så kan offentliga protokoll vara skillnaden mellan vinst och konkurs.

Men jag anser att även väl fungerande styrelser ska lämna ut sina styrelseprotokoll. Skälen till detta är många (inte minst eftersom medlemmar som regel inte vet - pga allt hemlighetsmakeri - om styrelsen fungerar dåligt eller bra)!

Det finns säkert en hel del styrelser som läser detta, och i stället reagerar som "Oj, kan vi visa protokollen för medlemmarna, det visste vi inte, men då ska vi naturligtvis göra detta".
Dessa styrelser är styrelser som medlemmarna kan ha stort förtroende för eftersom de med sin öppenhet visar att de inget har att dölja och att styrelsen vet vad den håller på med.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:45:51 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: