Sida: << | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-i

Ok, det kanske är bra att lämna valberedningens förslag i samband med kallelsen till årsstämman. Öppenhet är alltid bra. Vill gärna höra hur det fungerar i framtiden.


11/04 2007 (2292) e


Myggan

Har nu påpekat för våran valberedning att dom borde kalla till ett möte med medlemmarna .
Ska få besked om det blir ett möte senare denna vecka.
Hoppas dom tar den möjligheten, för vi är ju en hel del medlemmar som vill träffa valberedningen.


Ett förtydligande till Thomas:

Jag har pratat med halva valberedningen och jag har fått reda på vad dom har gjort så här långt.

11/04 2007 (2290) e


Thomas

Admin och myggan. Har ni någonsin pratat med valberedningen i vår förening? Har ni någon som helst aning om hur dom har jobbat sedan de blev utsedda till valberedning? Har det någonsin gått upp för er att lapparna i trapphusen bara kanke är ett komplement till deras arbete? Det ena utesluter inte det andra, eller?

11/04 2007 (2289) e
    Kommentar av Admin
Nix, jag har inte pratat med valberedningen i er förening. Jag vet bara vad Myggan berättat.
Men om medlemmarna inte känner till hur valberedningen arbetat (alltså om valberedningen gjort mer än att sätta upp lappar i trapphusen) så är väl det inte så bra?
Då är det nog inte så konstigt om man förutsätter att valberedningen inte presterat något.

Vad menar du att valberedningen i er förening gjort mer än att sätta upp lappar?


stephan

Stämmobeslut/Individuell elmätning

Stämman för 8 månader sade nej till individuell elmätning. Styrelsen hade en månad innan stämman beställt individuell elmätning samt nya säkringsskåp för cirka 5 000 000kr.
Nu kommer informationen och aviseringen av bytet.

Tydliga frågor och svar de ställer i informationen?
Fråga: hur länge pågår arbetet i lägenheten.
Svar tillträde behövs till lägenheten under 3 dagar, arbetet kommer att ske i varje lägenhet i en dag, efter att de besökt din lägenhet behöver du inte lämna tillträde mer.
Fråga: Är byte av säkringsskåp en stämmofråga?
Svar: Byte av säkringsskåp är ingen väsentlig förändring av lägenheten eller om och tillbyggnad.
Underhåll av fastigheten är en styrelsefråga.

Vädurens styrelse i ett nötskal. Skit i medlemmarna, bara vi får bestämma.

11/04 2007 (2288) e
    Kommentar av Admin
Styrelsen har både rätt och fel.
Enligt den bristfälliga lagen, och de likaledes bristfälliga stadgarna kan styrelsen faktiskt göra detta utan att medlemmarna får säga vad de tycker.

Men har styrelsen gjort detta till en stämmofråga (som i ert fall) så är det en stämmofråga. Punkt slut. Stämman har sagt nej, och som högsta beslutande organ så får styrelsen absolut icke gå emot vad stämman bestämt, oavsett andra omständigheter (förutom om stämman röstat ja till ett lagbrott, men så är uppenbarligen ej fallet).


JA

Vår valberedning består fn av en person, vederbörande knackar på hos några medlemmar och frågor om de är intresserade av styrelsearbete. Mycket skulle kunna förbättras.

Ett tips, vi godkänner bara nya medlemmar i föreningen genom ett personligt möte. Då frågar vi också vad vederbörande har för yrke eller utbildning. I detta läge har det visat sig att man kan fråga om de skulle vara intresserade av styrelsearbete framöver. (inte omdelbart)

Ganska många svarar ja på detta, det blir därför lättare att "hugga tag" i dem senare.

11/04 2007 (2287) e
    Kommentar av Admin
Er valberedare knackar i alla fall dörr (även om det bara är hos vissa). Tror att det är en hel del (de flesta... nästan alla?) som gör som i Myggans förening, och bara sätter upp ett anslag i trappuppgångarna (i bästa fall).

Ypperlig idé att tillfråga nya medlemmar vid det personliga mötet om de är intresserade av styrelsearbete (eller andra förtroendeposter?). Eftersom ni bara har en valberedare så kan denna metod förbättra situationen lite.


nike, medlem i fristående brf med egen förvaltning, SBC-medlem

Ämne: Valberedningen

Bra att denna för alla så viktiga grupps arbete kommer upp till debatt.

I vår lilla förening var valberedningen under flera decennier en verklig slaskpost. "Valberedningen kunde man ju va me i för den jobbade ju bara ett par dar på året". Och arvodet var också därefter, ett par hundralappar.

För två och ett halvt år sedan var vi en handfull medlemmar, som ville styra upp valberedningens arbete och även lyfta dess status. Vi inlämnade därför en motion till föreningsstämman med förslag till riktlinjer för valberedningen. Samtidigt föreslog vi en kraftig höjning av arvodet, med tanke på förväntade insatser.

Vi hade gärna velat ha med ytterligare några punkter, men avstod för att motionen i stället skulle ha chans att bli antagen. Det blev den och så här ser riktlinjerna ut:

Valberedningen skall:
- göra upp en arbetsplan inför verksamhetsåret
- följa upp styrelsens och revisorers verksamheter
- kontinuerligt informera sig om och diskutera med medlemmarna om olika kandidater för styrelseuppdrag och andra uppdrag
- försäkra sig om att önskvärda personer har kunskap, tid och intresse för uppdraget samt att dessa uppfyller föreningens stadgars krav på valbarhet
- diskutera med styrelsen om ändringar i styrelsens sammansättning
- redogöra för styrelse och medlemmar vilka förändringar och/eller nomineringar som kommer att föreslås
- vid behov föreslå styrelsen att föreslagen kandidat erhåller utbildning för uppgiften
- före föreningsstämman på därför stadgad tid lämna skriftligt förslag på nomineringar och ev. arvoden som ska föreläggas medlemmarna på stämman
- på föreningsstämman föredra valberedningens förslag
- efter föreningsstämman analysera eget nomineringsarbete

Det mesta av ovanstående hämtade vi från en förening i helt annan "bransch". Där hade de visat sig fungera väl. Naturligtvis kunde mera ha sagts och vissa punkter utvecklats djupare, men i stort sett tycks de fungera bra även hos oss. Och det finns ju alltid möjligheten att förbättra och göra tillägg.


Komplettering till ovanstående.

Vår valberedning består av två medlemmar. De var båda nyvalda förra året och omvaldes till innevarande år.

I mycket god tid före föreningsstämman besökte de varje lägenhet, presenterade sig och sitt arbete, lyssnade på vad var och en hade att säga om föreningen och dess skötsel, bad om förslag till lämpliga kandidater, samt frågade om personen själv var intresserad av något uppdrag nu eller senare.

Deras "rundgång" väckte stor uppmärksamhet, ingen var ju van vid ett sådant beteende. Vi, som lade motionen om Riktlinjer för valberedingen gläder oss över att dessa tillsammans med det kraftig ökade arvodet så snart gav respons. Det står också klart att valberedningens status har ökat markant. Det framkommer vid samtal grannar emellan.

11/04 2007 (2286) e


G-I
Hemsida

Jag tycker inte att valberedningens förslag ska visas på stämmokallelse. Anledningen till varför jag tycker så är: för att valberedningens förslag ska vara med där, måste valberedningen meddela styrelsen vilket förslag det handlar om. Detta bryter om regeln att valberedningen ska vara oberoende. En del styrelseledamöter kan vara nervösa att inte bli omvalda, och då kan ett visst oönskat arbete bakom kulliserna 1påtryckningar) förstöra valberedningens arbete. Bättre att hålla förslaget hemligt till stämmodagen för att undvika påtryckningar. Det låter väldigt "öppet" att visa listan innan stämman, men jag tycker att riskerna är större att det blir fel.

Visst ska valberedningen kontakta alla i föreningen, men valberedningen har ändå rätt att koncentrera sig på några enstaka som anses vara lämpligast.

En detalj: Sofie skrev "styrelseledamöter m fl". Men "m fl" menar hon de andra posterna också


10/04 2007 (2285) e
    Kommentar av Admin
Min tanke var inte att valberedningens förslag ska finnas med i kallelsen, utan att riktlinjerna skulle följas avseende detta, men att förslagen skulle delas ut i samband med att kallelse/ redovisningen delas ut till medlemmarna (dvs valberedningen får själv dela ut sitt dokument i samband med att kallelsen delas ut av styrelsen).

Jag förstår din synpunkt varför du föredrar att hålla valet hemligt till stämmodagen.
Men risken för påtryckningar är nog ett pris man får betala (dessutom lär det bli påtryckningar oavsett hur man gör). Det fungerar helt enkelt inte att på en stressig (och ofta stökig) stämma få fram vilka som är nominerade och varför, samt vilken kompetens de har. Det ärligaste och mest demokratiska är om medlemmarna får tid att tänka över vad som är bäst för dem själva (därmed inte sagt att resultatet därför behöver bli det bästa... det förutsätter att medlemmarna besitter förmågan att se vad som är bäst för dem själva utifrån det objektiva material som valberedningen presenterar).
Faktum är att jag t.o.m. skulle vilja säga att en presentation av valberedningens resultat några veckor före stämman är en av de tre viktigaste förändringar som ovillkorligen måste göras.

Valberedningen presenterar ju bara nomineringarna. Vem som väljs vet man ändå inte förrän på stämman.

Du har helt rätt i att valberedningen måste koncentrera sig på en mindre grupp (för att det ska vara hållbart). Men det är en form av "selektering" i flera steg, och i slutresultatet från valberedningen måste ändå samtliga föreslagna medlemmar nämnas och presenteras.

Tack för korrigeringen om Sofie Kjellin, missade "m.fl" ;)
Men i HSB:s utkast fanns inte ett ord om någon annan än styrelsen (inte ens revisorerna)... inte ens en antydan om att valberedningen nominerar till mer än styrelseposter. Har sett att HSB uttrycker sig på liknande sätt på andra ställen.


Myggan

Sofie Kjellin, förbundsjurist HSB

"Glöm inte bort att prata med medlemmarna och se om ni kan finna lämpliga kandidater. Valberedningens förslag på styrelseledamöter m fl bör tas med i
kallelsen till föreningsstämm"
Just att namnen ska vara med på kallelsen låter MYCKET bra tycker jag.
Vill att du får med dig det Admin.
Vill vidare att du tar med dig att valberedningen SKALL kontakta samtliga medlemmar. OBS! inte bör.
I övrigt så tycker jag ditt förslag om valberedningens arbete är alldeles ypperligt.

10/04 2007 (2284) e
    Kommentar av Admin
Tyvärr är nog inte Sofie Kjellin så insatt i hur en valberedning ska arbeta. Hon gör samma misstag som många andra inom HSB, dvs att uttrycka sig som att det bara är styrelseledamöter som valberedningen ska nominera.

Tack för tipsen. Ska försöka få in någonstans att samtliga medlemmar ska kontaktas, men inte så enkelt att formulera kort (eftersom man kan tolka detta som att alla medlemmar kontaktas via ett anslag i trappuppgångarna... och så ska det naturligtvis inte alls fungera).

Att valberedningen ska presentera sitt arbete till kallelsen hade jag redan med (under rubriken "Presentera alla föreslagna namn"). Men jag har specifikt lagt till ordet "kallelsen" nu.

Har gjort en del justeringar av mitt förslag (även utefter de förslag som jag fått via mail från Stephan). Den senaste versionen finns på sidan;
Direktiv för valberedningen.

PS.
Upptäckte att jag redan har med att alla medlemmar ska kontaktas.
Under rubriken "På uppdrag av medlemmarna" har jag skrivit;
"Valberedningen ska fortlöpande analysera och skaffa sig kännedom om vilken kompetens som finns bland bostadsrättsföreningens valbara medlemmar utanför styrelsen. Inte minst viktigt är att kontakt tas med alla nyinflyttade i föreningen och att valberedningen har god kontakt med medlemmarna."

Vet inte om detta kan formuleras bättre.


Stephan

E-fakturor

"Hos HSB räknar man med att kunna spara in två heltidstjänster av sex genom att välja Docteqs teknologi. Även Ekonomistyrningsverket har genomfört en omfattande upphandling avseende elektroniska fakturor och hos flera svenska myndigheter finns ett stort intresse för e-fakturor."

Fördelar nackdelar?


E-fakturor
Från HSB:s hemsida, förklaring för e-fakturor.
Elektronisk fakturahantering

"Webbfaktura" är ett system för elektroniskt fakturahantering. Praktiskt innebär det att alla pappersfakturor scannas in. Fakturorna skickas sedan i väg i ett elektroniskt flöde där bostadsrättsföreningen kan kontera och/eller attestera fakturorna via ett webbgränsnitt på datorskärmen.

För mer information kontakta kundansvarig ekonom. Telefon, växel 0243-25 71 00

10/04 2007 (2282) e


stephan

fastighetsskatten
Idag betalar brf:er som sagt 1.5% av taxeringsvärdet i f-skatt. Dessutom betalas 1% av lokal"värdet".

Jag har inte funnit någon text där det står hur det blir med den skatten för brf:er.
Någon som vet? + vad räknas som lokal?

10/04 2007 (2279) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:41:31 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: