Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


valter jelbring. Ordförande
E-post

Ämne:Rotavdrag.
Den 15.1.09 sände jag följande inlägg via E-post till Regeringskansliet:
Smörblommans Bostadsrättsförening. Föreningen omfattar 21 småhus- Typkod 222. Om rotavdrag kan utgå har vi planer på att ändra den nuvarande yttre takbeklädnaden av s.k. underhållsfri papp till plåttak. (vilket även kräver arbeten med förhöjd taklutning ). Kostnaderna beräknas uppgå till c.a 200.000 kr per småhus, varav hälften 100.000 kr beräknas utgöra arbetskostnad.
I Regeringskansliets utgåva av "Frågor och svar" om Rot-avdrag har under rubriken "Vilka slag av arbeten som ingår ? " sagts att arbetet, när det gäller bostadsrätt, skall utföras i bostaden och avse underhåll som bostadsrättshavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen. Längre ned i texten hänvisas dock till skatteverkets praxis beträffande vad som skall inräknas i arbeten som kan vara bidragsberättigade och bl.a. nämns utbyte av takbeklädnad. Kostnaderna för det planerade takbytet faller givetvis på medlemmarna. Vad gäller tidigare utgående Rot-avdrag så har s.k.privatbostäder och bostadsrättslägenheter i småhus varit likställda och vi anser att det bör de vara även denna gång. Ändra därför tolkningen/tillämpningen i de föreskrifter eller anvisningar som är under utarbetande. Vänligen Valter Jelbring.
..................................................... ..............................................
Den 16.1.09 svarade Mari Ternbo att hon vidarebefordrat brevet till Finansdepartementet.
Den fråga som man ställer sig nu är vad stöd vi har när det gäller utformningen av Rot-avdraget från vår huvudorganisation HSB. Det är till exempel mycket inkonsekvent att bidrag skall utgå till underhåll och ombyggnad av sommarstugor men inte till motsvarande arbeten
på småhus som ingår i en bostadsrättsförening.
January 29 2009 (3671) e
    Kommentar av Admin
Intressant frågeställning.

Jag har skickat din fråga vidare till HSB (i form av en motion).
Vi får se vad de svarar på att HSB gör för att påverka i frågan om ROT-avdraget.


Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.