Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


nike, medlem i frist brf, SBC

Ämne:Ingen rätt att ta del av styrelseprotokollen.

Det har nämnts åtskilliga gånger såväl här som i Extra Forum att det inte finns någon lag som förbjuder offentliga styrelseprotokoll.

Vid samtal med Bolagsverket, Föreningsavdelningen hänvisar man till boken Bostadsrättslagen - en kommentar, tredje upplagan (i serien Norstedts gula bibliotek) där på sidan 295 står följande, citat:

"Styrelseprotokoll är inte offentliga. Det är styrelsen som bestämmer, med iakttagande av sin vårdnadsplikt, om spridningen av protokollen. Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen eftrsom de har att granska verksamheten. Protokollen utgör bevis om de beslut som fattats men kan motbevisas i process."

Enligt tjänstekvinnan tar man stor hänsyn till sådana resonemang, som föregår slutlig lagstiftning.

Enligt henne kan föreningsstämman inte besluta att styrelsen skall offentliggöra protokollen, däremot kan stämman vädja till styrelsen.

Vi skall ha stämma inom kort och jag har inlämnat en motion där jag föreslår stämman att framställa denna önskan till styrelsen. Det är väl tveksamt om "mumlarna och suckarna" på stämman inser sitt eget bästa och röstar för motionen, men om så skulle vara har ju styrelsen ändå ingen anledning att efterkomma stämmans önskemål. Men - STYRELSEN BEKRÄFTAR JU I SÅ FALL MED ALL TYDLIGHET ATT DE INTE ÄR FÖR FÖRENINGSDEMOKRATI UTAN ISTÄLLET STRUNTAR I MEDLEMMARNA, eller hur?

October 6 2007 (2978) e
    Kommentar av Admin
Självfallet kan styrelseprotokoll göras offentliga (om man tar bort "känslig" information).

Och självklart kan stämman fatta ett beslut om så ska ske.

Det kan jag gå ed på!

Jag har till och med lyckats få HSB att erkänna detta.
Jag vet att SBC-organisationen är av annan åsikt... tyvärr (det går att läsa på SBC:s egna sidor). Antingen vet de inte vad de uttalar sig om, eller så försöker de medvetet luras!

Det som står på sidan 295 i boken du refererar till är i och för sig inte fel, men det är missvisande.
Som vi sagt många gånger tidigare så är det ganska underhållande att man när det gäller bostadsrättsfrågor oftast hänvisar till författare som gjort personliga tolkningar av lagar (ofta utan den minsta referens till lagen), i stället för direkt till lagtexterna/förarbetena (eller stadgar).

Och sedan gör glada amatörer (som tjänstekvinnan på Bolagsverket) sina egna fria tolkningar av författarnas fria tolkningar.

Om en "tjänstekvinna" på Bolagsverket hävdar att föreningsstämman inte kan besluta att medlemmarna ska få se styrelseprotokollen så är det bara att beklaga att Bolagsverket uttalar sig i frågor som de inte kan något om (det står ju inte ens i Norstedts gula bibliotek).

Det finns massor med brf:ar i Sverige med offentliga styrelseprotokoll (t.ex. G-I:s Riksbyggen-brf), och positivt är att de tycks öka hela tiden.

Vill du ha lite stöd för att formulera din motion så kan du få lite tips genom att klicka här.

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 7/12-2019 07:28:25 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: